Page 1

fotoboe k


Het team


Hoe ziet een dag eruit?


Inloop


Kringen


Plannen van taken


Blokuur

Instructie krijgen/ vragen


Werken


Pauze

Fruit eten


Blokuur

Instructie krijgen


Buiten spelen


Zelfstandig lezen

leesgroepen


Einde van de ochtend


Tussen Schoolse Opvang Naar huis


En wat gebeurt er nog meer‌..


Schrijfdans


Kinderyoga


Gymmen


SOVA


Creatieve vakken

Muziek Beeldende vorming Techniek Dans Drama


EHBO lessen


WereldoriĂŤntatie onderzoeksvrage n

woordspin

onderzoek


Thematijd – WO

Impressie WO themasluiting

Presenteren


Atelie r


Leerlingenraad


Onze verschillende manieren van werken‌.


Aanbod

ontwikkelingsmateri aal

leerlijnen


Methoden en leerlijnen


Verwerking

Hoeken


Ouderhulp

zelfstandi g

samenwerken


Jaaroverzicht rondom zorg


Jaaroverzicht Zorg 2009-2010 Maand September

Weeknr. 37-40

Week

Week

Week

Week

37

38

39

40

Oktober

41-44

41

42

43

44

November

45-48

45

46

47

48

December

49-52

49

50

51

52/53

Januari

1-4

1

2

3

Februari

5-8

5

6

Maart

9-12

9

10

April

13-16

13

Mei

17-20

Juni

1

4 1

7

8

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21-24

21

22

23

24

Juli

25-28

25

26

27

28

Augustus

29-32

29

31

32

Groen: Roze: Rood: Blauw: Licht blauw: Geel:

2

2

2 30

oudergesprekken/ ouderbijeenkomsten (MR-OR) rapporten (groep 1 t/m 8) leerlingbespreking (leerkracht samen met intern begeleider) afname cito- toetsen (groep 1t/m 8) afname NIO(groep 8) / afname entree-toetsen (groep 6+7) vakantie

Oranje: start SOVA training 1ste + 2de groep (groep 3t/m 8) Strepen oranje: groepsbezoeken gedrag (groep 1 t/m 8) Grijs: afname sociogrammen (groep 1t/m 8)


Ouderraad

Medezeggenschapsraad


Heeft u nog vragen?

Een dag op OBS De Wizzert  
Een dag op OBS De Wizzert  

Hoe ziet een dag op de Wizzert eruit?

Advertisement