Page 1

Helena Piella Julieta Nater


A favor del Darwinisme:  Darwin té una visió de la naturalesa basada únicament en l’observació

i fets tangibles. No només es basa en coses místiques o metafísiques, que careixen de probes contundents i visibles.

En contra del creacionisme:  La religió s’utilitza per donar explicacions místiques a fenòmens que

l’ésser humà no pot o no vol entendre.  El creacionisme es una postura i com tal, no es basa en evidencies sinó

en creences, l’evolució en canvi, es un fet.  Tots els enunciats a favor del creacionisme son suposicions sense

fonaments.


ď‚— http://darwinismeicreacionisme.blogspot.com.es/

darwinisme  

darwinisme

darwinisme  

darwinisme