Page 1

ART KUNSTVERSLAG

30 - NOVEMBER - 2013 ERIK VAN MEGEN MARTIN LACET KUNSTVERSLAG GAR 1C ART 1


De cover en de stijl is ge誰nspireerd door drie artiesten: Carel Willink, Agnes-cecile en Givenchy

2


INHOUD Portfolio 01 Zelfportret 02 Representatie Rituelen 03 Cultuurvoorwerpen Standbeelden in Bali De Gouden Rots Isidorus van Sevilla 04 Vergelijking Dada誰sme Fluxus Kunstcultuur in Bali De vergelijking Playable 05 Internetkunst Google Doodles

3


portfolio

zelfportret

E

en zelfportret is een vertegenwoordiging van een kunstenaar die gemaakt is door de kunstenaar zelf. Vaak wordt het in de vorm van een schilderij, sculptuur, foto of een film gemaakt. Zelfportretten hebben elk een eigen doel. Het kan slechts een afbeelding zijn van de kunstenaar, het kan een parodie zijn op zichzelf, het kan een poging zijn om de psychologie van een kunstenaar te benaderen of het kan naar iets figuratiefs verwijzen. Zelfportretten worden in verschillende stijlen uitgewerkt. Het zelfportret dat mij het meest heeft aangesproken is de animatie van Gerrit van Dijk.

“ik beweeg, dus ik

besta.”

Het is een geanimeerde film van acht minuten, waarin je het leven van Gerrit van Dijk doorloopt terwijl hij zichzelf constant aan het tekenen is. Ik vind het een uiterst inspirerende kunstwerk, omdat hij ten eerste laat zien dat hij zeer bekwaam is op het gebied van animeren en tekenen. Hij kan goed realistisch tekenen en hij kan andere stijlen aannemen die hem hebben geïnspireerd. Het is bijna onvoorstelbaar dat hij het hele filmpje traditioneel heeft getekend, dus in dat opzichte is zijn moeite en passie voor dit kunstwerk ook erg inspirerend.

4

En ten tweede laat van Dijk met zijn animatie erg veel van zijn leven zien. Hij neemt je mee in zijn ontwikkeling als kunstenaar en laat voorbeelden zien van kunstenaars of kunstwerken die hem hebben geïnspireerd. Van Dijk laat daarnaast ook goed zien waar hij vandaan komt, door subtiele verwijzingen naar zijn Nederlandse identiteit op de achtergrond. Na het bekijken van de animatie creëer je automatisch een beeld bij hem als kunstenaar en als persoon.


portfolio

Overigens vind ik het ook een interessante keuze van hem dat hij zichzelf de hele tijd aan het corrigeren is en dat hij dus in wezen zich zelf constant aan het herdefiniĂŤren is. Het is een mooie metafoor wat bij zijn idee goed past, want hiermee maakt hij duidelijk dat hij constant een ontwikkeling doormaakt. Het laat zien dat hij een complexe leven heeft gehad.

5


portfolio

representatie

D

e portretten van Silvia Pelissero, beter bekend als agnes-cecile, zijn goede representaties van wie ik ben, zowel als artiest als mijn persoonlijkheid en dat kent enkele redenen met verschillende uitgangspunten. Haar portretten zijn rauw, divers, geabstraheerd, met emotie geladen, strak en een beetje donker en mysterieus. Het zijn kenmerken die ik zelf vaak terug zie in zowel mijn persoonlijkheid als mijn kunstwerken, want ik ben iemand die inspiratie haalt uit bepaalde emoties en stemmingen en ik koppel vaak ook mijn ervaringen en kennis ook met emoties om ze meer betekenis te geven voor mijzelf. Dat klinkt misschien abstract, maar ook dat is een reden waarom ik haar werk heb uit gekozen als representatie. Mijn gedachtengang is soms heel

6

abstract omdat ik beeldend en soms zelfs met emoties denk. Hierdoor kan het zijn dat ik voor anderen en soms zelfs voor mijzelf onduidelijk overkom. De portretten van Silvia Pelissero zijn precies dat: geabstraheerde portretten, waarbij je als kijker niet alle informatie meekrijgt. Je moet als kijker ook de gaten vullen en een eigen interpretatie aanbrengen om het te begrijpen. De strakke abstracte lijnen en geometrische vormen zie ik als de gedachtengang van de persoon die zij afbeeldt. Verder vind ik haar donkere en mysterieuze stijl ook representatief voor mijn eigen stijl en smaak. Voor mij hoort dat ook bij je identiteit.


rituelen

cultuurvoorwerpen

STANDBEELDEN IN BALI

I

n Bali tref je op straten en in tempels veel standbeelden van verschillende goden en demonen. Bali is een zeer spiritueel land, met het hindoeisme als het overheersende geloof en ze zijn van mening dat alles om hun heen, zowel levend als niet levend, bezield is. Om de geesten en de goden te vereren of om hun dankbaarheid te laten zien, plaatsen ze elke dag een offer bij deze standbeelden. Ze doen het meestal met de verwachting dat ze iets terug krijgen van de geesten. Bij het vereren van demonen is dat echter niet het geval. Ze geven offers aan demonen in hoop

dat de demonen de mensen niet lastig zullen vallen. Bij dit ritueel heb, spelen er eigenlijk twee voorwerpen een rol: het standbeeld en het offermandje. Het standbeeld is in wezen maar een sierlijk beeld en het offermandje, gemaakt met bananenbladen met daarin offers in vorm van voedsel, bloemen en soms geld, is eigenlijk maar een container van alledaagse voorwerpen, maar door dit ritueel hebben deze voorwerpen een andere, belangrijke betekenis voor de mensen. Door het geloof in het ritueel, zijn de mensen ook bereid om de offers te maken.

7


rituelen

DE GOUDEN ROTS

D

e Gouden Rots is een zeer bekende bezienswaardigheid in Mon State, Myanmar. Het is een gigantische rots die aan het rand van een klif staat. Veel mensen vinden het een wonderbaarlijke rots die de zwaartekracht weet te overwinnen, aangezien het maar niet wil omvallen. Een legende zegt dat de rots op een plukje haar van een Boeddha rust en dat hij daarom zo goed weet te balanceren op de kliff. Dit opzich is voor veel mensen al een reden om boeddhistisch te worden. Naar mijn mening is dat gewoon pure onwetendheid van de mensen die het verschijnsel niet kunnen verklaren en die een simpele verklaring nodig hebben. Het ritueel hierbij is het bezoeken en het vereren van de rots door een goudenblaadje eraan te plakken. Omdat er een Boeddhistische legende hoort bij de rots, zijn mensen ervan overtuigd dat de rots meer waarde heeft dan wat het is en het ritueel versterkt alleen de geloofwaardigheid van de legende.

8


rituelen

ISIDORUS VAN SEVILLA

I

sidorus can Sevilla (ca. 560-636) was een aartsbischop van Seville en werd door de rooms-katholieke kerk heilig pas heilig verklaard in 1598. Zijn status werd nog erkend tot eind twintigste eeuw, het begin van de tijd van het internet. Veel mensen waren bang voor het krijgen van virussen op hun computers doordat ze het internet gebruikten. Ter bescherming hebben mensen een plaatje van Isidorus die een laptop vasthoudt, ingesteld als bureaublad achtergrond. Mensen kozen hem als beschermend figuur omdat hij in zijn tijd een 20-delige boek heeft samengesteld genaams Etymologiae, wat in de middeleeuwen werd beschouwd als dé enclyclopedie van alle toenmalige beschikbare kennis in de westerse wereld. Aangezien je het internet ook kan beschouwen als een moderne encyclopedie, keerden de mensen naar de ‘originele’ maker van de ‘encyclopedie’ voor bescherming. Ook hier speelt onwetendheid een rol in het geloof van de werking van het achtergrondplaatje. Het internet was in die tijd een redelijk nieuw fenomeen en veel mensen waren er nog te onzeker over omdat ze gebrek hadden aan kennis over het internet. Mensen hebben dus een soort van geloofsobject gecreëerd om zichzelf wat zekerder te maken over het gebruik van het internet. Zo heeft het achtergrondplaatje van Isidorus meer waarde gekregen.

9


vergelijking

DADAÏSME

D

adaïsme was een kunstbeweging die zich afstamt van de Europese ‘Avant Garde’ . De beweging vond zich plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het bestond uit een groep kunstenaars die zich vervreemd voelden van de maatschappij door de oorlog en die dus een groep hebben gevormd omdat ze dezelfde idealen deelden. Ze zagen geen waarde meer in alles van hun omgeving en waren het niet eens met de

10

opgezette regels over de waarden van kunst, dus gingen ze van alledaagse objecten en kunst vervormingen maken en presenteerde ze het in het openbaar. Het kreeg makkelijk de aandacht van het publiek en omdat de beweging tegen alles was, was het eigenlijk eerder een protestbeweging dan een kunstbeweging, want ze waren zelf ook tegen kunst. Hun werken kenmerken zich door milde obsceniteiten, droge humor, visuele spelingen en dus alledaagse objecten.


FLUXUS

F

luxus is een kunstbeweging dat ontond vanuit het Dadaïsme. Het woord ‘fluxus’ in het Latijn betekent letterlijk ‘vloeien’ en ‘verandering’. Net als bij het Dadaïsme bestaat de beweging uit een groep mensen die allemaal van mening zijn dat musea het recht niet hebben om regels op te stellen over kunst. Ze waren het ook niet eens dat kunst slechts voor geleerde mensen zijn. De groep wilde dat iedereen bezig was met kunst en op alle vormen mogelijk. Je ziet ook in hun werk dat ze hebben geprobeerd om van alles kunst te maken. Hun werk variëren ook van architectuur, design, literatuur en zelfs performances in de vorm van theater stukken.

11


kunstcultuur in bali

D

e kunstcultuur van Bali is eigenlijk een aparte cultuur. Er is niet echt een woord voor ‘Kunst’. Ze beschouwen kunst gewoon als een alledaags bezigheid omdat kunst zo geïntegreerd is in de samenleveng dat kunst een gewoon bij het leven hoort. Je kunt dit ook in verband leggen met de term ‘animisme’. In Bali geloven ze dat alles op aarde een eigen ziel heedt en dat geldt ook voor niet levende objecten. Ze hechten dus veel waarde aan alles om hun heen, waardoor ze alles als kunst kunnen beschouwen.

12


DE VERGELIJKING

D

e drie onderwerpen kennen twee grote overeenkomsten. Een ervan is dat ze alledrie kunst niet zien als een losstaand begrip van het alledaagse leven. Ze zijn alledrie instaat om een kunstwerk te maken van alledaagse objecten en om er een andere betekenis of waarde aan te geven. De motivatie achter deze kunstvorm is bij alledrie de stromingen echter wel anders. Terwijl Bali streeft naar een integratie van kunst en samenleving, gebruikt Dada deze kunstvorm juist om kritiek te leveren op de maatschappij. De motivaties van de Fluxus en Bali zijn wel overeenkomstig, maar het verschil is dat Fluxus in zijn tijd ervoor strijdt, terwijl in Bali kunst en cultuur al geĂŻntegreerd is. De tweede overeenkomst is dat alle drie onderwerpen tegen het feit zijn dat kunst slechts voor een klein publiek is. Ze zijn tegen principiele. opgelegde regels over kunst, want naar hun mening is kunst voor iedereen en moet kunst altijd beschikbaar zijn. Ook hier zit er per onderwerp een verschil in. Hoewel de kunstcultuur van Bali deze ideeĂŤn ondersteunt, is het niet zo dat zij voor deze idealen strijdt zoals in Dada en in de Fluxus beweging. Verder zijn er ook andere tegenstellingen, voornamelijk tussen Bali en Dada/Fluxus. Dit komt omdat de twee westerse bewegingen een andere context hebben dan de kunstcultuur van Bali.

13


internetkunst GOOGLE DOODLES

V

oor mijn beschouwing heb ik de Google Doodles gebruikt als voorbeeld van interactieve internetkunst. Google Doodles zijn in wezen de veranderingen van het logo van Google. Je treft ze vaak rond feestdagen, speciale dagen of wanneer er een verering is van iets of iemand van het verleden. Sommige doodles zijn interactief, waarbij sommige zelfs een mini game zijn zoals doodle van de vijtigste verjaardag van Dr. Who. Doodles worden best regelmatig bijgewerkt en ze verschillen per regio aangezien sommige regio’s ook nog eigen feestdagen heeft. De hoofdvraag die ik bij deze beschouwing stel luidt: vallen deze doodles wel onder de term internetkunst? Ik had in het begin namelijk twijfels of ik Google Doodles wel kon uitkiezen als voorbeeld van Internetkunst omdat ik ten eerste niet zo goed wist wat er wel onder valt en wat niet. Als ik de definitie ervan opzoek, heeft het ook geen nut, aangezien de meeste definites alles meerekent wat onder kunst gemaakt met internet meerekent. Maar die definitie had ik alweer een andere vraag gesteld: zijn google doodles eerder voorbeelden van internet designs of kunst?

Het zit hem in de functie van de logo’s. Een logo dient er namelijk voor om je site te verfraaien en soms kan een logo ‘de brand’ van de site verduidelijken. Het is op zichzelf maar een ontwerp wat bij iets anders hoort en dus kan het in die definitie niet echt een kunstwerk zijn. Maar Googe Doodles kreeg sinds de introductie van de eerste interactieve doodle, namelijk de verjaardag van PacMan, een eigen brand. Het werd steeds populairder en soms gaan mensen tegenwoordig naar Google alleen om het interactieve spelletje te spelen.

14


Het zit hem in de functie van de logo’s. Een logo dient er namelijk voor om je site te verfraaien en soms kan een logo ‘de brand’ van de site verduidelijken. Het is op zichzelf maar een ontwerp wat bij iets anders hoort en dus kan het in die definitie niet echt een kunstwerk zijn. Maar Googe Doodles kreeg sinds de introductie van de eerste interactieve doodle, namelijk de verjaardag van PacMan, een eigen brand. Het werd steeds populairder en soms gaan mensen tegenwoordig naar Google alleen om het interactieve spelletje te spelen. In die zin kan het, doordat het een eigen brand heeft gekregen, worden beschouwd als internetkunst, maar we zijn nog niet klaar. Stel we zijn het er mee eens dat zo’n brand inderdaad hoort bij internetkunst. Dan kom ik op ander punt, namelijk, zijn alle google doodles dan kunstwerken of alleen de interactieve doodles? Want alleen de interactieve doodles kunnen zich van de originele logo-functie los koppelen. Alleen de interactieve doodles geven de gebruikers een nieuwe ervaring. Als we het zo strekken, dan zijn de non interactieve doodles slechts mooie illustraties, wat volgens de definities van internetkunst niet echt bij internetkunst hoort. Deze illustraties vereisen het internet namelijk niet echt zodra je ze hebt opgeslagen, maar aan de

andere kant, je hebt internet wel nodig om deze doodles te bekijken en op bijgewerkte, nieuwe doodles te bekijken. Het blijft een grijze vlak voor deze kwestie. Een ander vraagstuk is in welke mate het interactief moet zijn? Het verschilt namelijk nogal per thema. Bij de een kan slechts op ‘play’ drukken, terwijl je bij het ander meer opties hebt met wat je wil gaan bekijken en sommige, zoals ik al zei zijn, zelfs mini games. Het is een interessante vraag die je aan je zelf kan stellen. Ik ben wel van mening dat Google Doodles onder internetkunst horen, omdat ik ze goed kan vergelijken met de voorbeelden die in de les werden besproken en omdat ik de mate van interactie genoeg vind om mijn aandacht daar naar te wijzen.

15


BRONNEN TEKST Portfolio 01 Zelfportret - http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_Dijk_(animator) - http://en.wikipedia.org/wiki/Self-portrait

02 Representatie - http://agnes-cecile.deviantart.com/ Rituelen 03 Cultuurvoorwerpen Standbeelden in Bali - http://www.gocanggu.com/gb

- http://www.murnis.com/culture/articlebalineseofferings.htm

De Gouden Rots - http://en.wikipedia.org/wiki/Kyaiktiyo_Pagoda Isidorus van Sevilla - Kunstreader 04 Vergelijking Dada誰sme - http://nl.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%AFsme

- http://arthistory.about.com/cs/arthistory10one/a/dada.htm

Fluxus - http://www.theartstory.org/movement-fluxus.htm - http://www.artlex.com/ArtLex/f/fluxus.html - http://en.wikipedia.org/wiki/Fluxus

Kunstcultuur in Bali - Kunstreader

Playable 05 Internetkunst Google Doodles - http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_art - http://www.google.com/doodles/about

16


BRONNEN PLAATJES Gerrit van Dijk

http://www.moviescene.nl/ckfinder/userfiles/images/Moviescene/berichten/Gerrit%20van%20Dijk.jpg http://www.toneelschuur.nl/thumbnail?id=a08f772e-bae8-49f0-a174-92df063b0a9f&w=450&h=345 http://www.flashvideo.it/imageserver/pageingrandimento/files/archivio/immagini/flashvideo/DICEMBRE_2012/gerrit_van_dijk.jpg http://blog.animamundi.com.br/wp-content/uploads/2012/12/gerritvandijk.jpg

Agnes-Cecile http://agnes-cecile.deviantart.com/

Bali stand

http://alittleadrift.com/2010/10/ritual-balinese-beliefs-offerings/

Gouden steen

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Golden_Rock.JPG

Isidorus

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Isidor_von_Sevilla.jpeg/264px-Isidor_von_ Sevilla.jpeg http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/images/isidorus/isidore800x600.jpg

Dada

http://img.over-blog-kiwi.com/0/75/40/29/201309/ob_4ca5e78d81aa1a39813e43bedb50601f_hausmanabcd-1923.png http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/1/O/dada_berlin_03.jpg http://papress.com/thinkingwithtype/teachers/type_lecture/lecture_images/DadaSoiree.gif

Fluxus

http://guitai.files.wordpress.com/2011/05/fluxus.jpg http://historyofourworld.files.wordpress.com/2009/12/fluxus_0002.jpg http://www.supersweet.org/images/content/BA635A3-E0BFA47-BB54135.jpg

Bali plaatjes

http://indonesiad.com/wp-content/uploads/2013/07/bali.jpg

Goolge Doodles

http://img.talkandroid.com/uploads/2013/03/wpid-photo-jan-14-2013-1115-am.jpg http://www.wired.com/images_blogs/gamelife/2010/05/pacman10_gameplay-highres.png http://static1.businessinsider.com/image/529047b3eab8eab368ba4f15-960/screen%20shot%202013-1123%20at%201.07.46%20am.png http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02742/google-doodle-22no_2742611b.jpg

17


Kunstverslag Erik van Megen  

wurk

Kunstverslag Erik van Megen  

wurk

Advertisement