Page 1

Balkan

TUNA BOYLARINDA

EKİM 2011OCTOBER 2011

1663 yılında Fazıl Ahmed Paşa ile Avusturya seferine katılan, Edirne’den Kızanlık, Lofça, Plevne, Vidin’den Belgrad’a, gelen Evliya Çelebi Mohaç, Zigetvar, Peçoy üzerinden Budapeşte’ye gelir. Seyahatname'nin bu bölümünde, Budin’in fethi, Budin Kalesi, Gül Baba, Kral sarayı ve Peşte kaleleri hakkında renkli bilgiler aktarır.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AT THE COASTS OF DANUBE Evliya Çelebi having attended the Austria campaign with Fazıl Ahmed Pasha in 1663 and coming to Belgrade through Edirne, Kazanlak, Lovech, Pleven, Vidin arrives in Budapest through Mohacs, Szigetvár, Peçoy. In this part of Seyahatname, he conveys stirring information about the conquest of Budin, the castle of Budin, Gül Baba, the palace and the castles of Peşte.


41. HAFTA WEEK 41 PAZARTESİ MONDAY

03

SALI TUESDAY

04

ÇARŞAMBA WEDNESDAY

05

PERŞEMBE THURSDAY

06

CUMA FRIDAY

07

CUMARTESİ SUTURDAY

08

PAZAR SUNDAY

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

09


Balkan

UYVAR'IN FETHİNDE

EKİM 2011OCTOBER 2011

Estergon, Tepedelen, Ciğerdelen ve Uyvar Kalesi’nin fethine iştirak eden Evliya Çelebi, Uyvar civarındaki kaleleri tanıttıktan sonra Almanya’nın içlerine doğru yapılan akınlara katılır ve buradaki bazı kasabaları anlatır.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AT THE INVASION OF NOVÉ ZÁMKY Attending the conquest of Esztergom, Tepedelen, Ciğerdelen and Nové Zámky castle, Evliya Çelebi introduces the castles around Nové Zámky and then he attends to the invasion through Germany and mentions some of the towns there.


42. HAFTA WEEK 42 PAZARTESİ MONDAY

10

SALI TUESDAY

11

ÇARŞAMBA WEDNESDAY

12

PERŞEMBE THURSDAY

13

CUMA FRIDAY

14

CUMARTESİ SUTURDAY

15

PAZAR SUNDAY

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

16


Balkan

VİYANA'YA DOĞRU Kanije’den Almanya içlerine doğru yapılan akınlara katılan Evliya Çelebi bu yörede gittikleri yerleri anlatır. Daha sonra Stovlini Belgrad’a hareket eden akıncı birliklerinin Rabe yenilgisi üzerine tekrar Belgrad’a döner. Elçi Kara Mehmet Paşa ile birlikte Belgrad’dan kalkarak Petervaradin üzerinden Budin’e buradan da Viyana kuşatmasından yaklaşık 100 yıl sonra Viyana içlerinde Eğri’ye gider. Eğri’den Semendire, Peşte, Estergon üzerinden Avusturya içlerine doğru yol alır. Yanova, Saint Martin, Erdel Belgrad’ı, Tameşvar üzerinden büyük bir ihtişamla Viyana’ya girer. Heyet İmparator I. Leopold tarafından kabul edilir ve Baş Kumandan Montecuculli ile görüşür. Osmanlıların Beç diye adlandırdıkları şehrini detaylı olarak tanıtan Evliya Çelebi sanayileşmeye başlayan Avrupa’ya hayran kalır. Avusturya’ya bağlı yedi bölgeyi gezer, Almanya içlerinde geziler yapar. Macaristan gezilerini tamamlayarak Erdel Kralını ziyarete gider.

TO VIENNE Attending the invasions from Nagykanizsa to Germany, Evliya Çelebi relates about the places he has been to. Afterwards he returns to Belgrade upon the Rabe defeat of the raider army having gone to Stovlini Belgrade. He goes to Budin through Petrovaradin departing from Belgrade with the ambassador Kara Mehmet Pasha and then to Eger at entrails of Vienne about 100 years after the Vienne siege. From Eger he moves forward to the entrails of Austria through Semendire, Peşte and Esztergom. With a glorious move, he enters Vienne through Yanoba, Saint Martin, Transylvania Belgrade and Timisoara. The retinue is accepted by Emperor Leopold the First and he speaks to Montecucilli the Commander in Chief. Introducing the city called as Beç by Ottomans in detail, Evliya Çelebi admires the industrializing Europe. He travels the seven districts bound to Austria and travels the entrails of Germany. Fulfilling his Hungary trips, he visits the King of Transylvania.

EKİM 2011OCTOBER 2011 PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


43. HAFTA WEEK 43 PAZARTESİ MONDAY

17

SALI TUESDAY

18

ÇARŞAMBA WEDNESDAY

19

PERŞEMBE THURSDAY

20

CUMA FRIDAY

21

CUMARTESİ SUTURDAY

22

PAZAR SUNDAY

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

23


İstanbul

AVRUPA'DAN İSTANBUL'A

EKİM 2011OCTOBER 2011

Evliya Çelebi Viyana dönüşünde Eflak’a uğrar, Bükreş kentini gezdikten sonra Boğdan’a geçer. Buradan Kırım üzerinden Kefe’ye ve Bahçesaray’a gider. Gazi Muhammed Giray ile birlikte Volga boylarını dolaşır, oradan Kafkasya’ya geçerek Dağıstan, Çerkezistan üzerinden Azak Kalesi’ne gelir. Buradan Filburun, Özi, Akkirman, Babadağı, Hasköy yoluyla Edirne’ye, oradan da İstanbul’a ulaşır.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FROM EUROPE TO ISTANBUL On his way back, Evliya Çelebi stops by Wallachia and after travelling in the city of Bucharest, he goes to Moldavia. From there he goes to Feodosiya and Bakhchisaray through Crimea. With Gazi Muhammed Giray, he travels to the coasts of Volga and then he heads to Daghistan through Caucasia, arrives to the castle of Azov through Circassia. He reaches to Edirne through Filburun, Ochakiv, Akkirman, Babadağı, Hasköy and then to Istanbul.


44. HAFTA WEEK 44 PAZARTESİ MONDAY

24

SALI TUESDAY

25

ÇARŞAMBA WEDNESDAY

26

PERŞEMBE THURSDAY

27

CUMA FRIDAY

28

CUMARTESİ SUTURDAY

29

PAZAR SUNDAY

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

30


Atina

YUNANİSTAN

EKİM 2011OCTOBER 2011

Yolu İyon Yarımadası’na düşen Evliya Çelebi, Selanik şehrini ve abidelerini tanıttıktan sonra, Vardar Yenice’si, Vardar, Alasonya üzerinden Yenişehir, Kesendire ve Filoz’u gezerek Atina’ya ulaşır. Filozoflar kenti Atina’yı ve buradaki eserleri uzun uzadıya anlatır.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

GREECE Happening pass to the Peninsula of Ion, upon introducing the city of Thessaloniki and its monuments, Evliya Çelebi goes to Yenisehir through Yenice of Vardar, Vardar, Alasonya, and then travels in Filoz and reaches Athens. He descants on Athens, the city of philosophers, and the monuments there.


45. HAFTA WEEK 45 PAZARTESİ MONDAY

31

SALI TUESDAY

01

ÇARŞAMBA WEDNESDAY

02

PERŞEMBE THURSDAY

03

CUMA FRIDAY

04

CUMARTESİ SUTURDAY

05

PAZAR SUNDAY

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

16:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

20:00

06

Evliya Çelebi - Ekim  
Evliya Çelebi - Ekim  

Evliya Çelebi - Ekim