Page 1

Haastattelussa pelaaja numero 13

Harrastustoimintaa työikäisille, ikäihmisille ja nuorille Runosmäessä sekä perheen yhteinen toiminta

s. 6

s. 4-5

Runulainen

Runosmäen Urheilijoiden julkaisu, syksy 2013

www.runosmaenurheilijat.net

Vaihda vapaalle

runosmäessä!

Monipuolista liikuntaa Runosmäessä vuodesta 1979

Tämä lehti on Runosmäen Urheilijat, RunU:n ja Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan yhdessä tekemä julkaisu. Lehdessä kerrotaan monipuolisesti Runosmäen alueen vapaa-ajanpalveluista ja tilaisuuksista.

Kunnon kohentaminen kannattaa aina Paranna kuntoasi ja tule sauvakävelemään

Turun Ladun väki haluaakin kannustaa kaikki kokeilemaan ja innostumaan lajista. Sauvakävely-

Turun Latu järjestää ohjatun sauvakävelytapah-

tapahtuman lisäksi sauvakävelykipinää voi käydä

tuman 13.10. klo 11. Tapahtumassa Turun Ladun

hakemassa tiistaiaamupäivän sauvailuista sekä

sauvakävelyohjaajat opastavat sinua sauvakäve-

maanantai-iltojen kuntosauvailuista, joissa liiku-

lytekniikan ja sauvojen oikeaan valintaan. Lähtö-

taan niin ulkoilureiteillä, luonto- ja metsäpoluilla

paikkana on Runosmäen kirjaston edusta. Kirjas-

kuin kevyen liikenteen väylillä. Sauvailuihin osal-

tosta voit myös lainata sauvat, jos sinulla ei ole

listuminen on kaikille vapaata, eikä vaadi Turun

omia. Kirjastossa on yhteensä 20 sauvaparia.

Ladun jäsenyyttä.

Tehokasta kuntoliikuntaa

Tiistai aamupäivän sauvailut: lähtö klo 10 Impivaaran jäähallilta, Eskonkatu 1. Kesto n. 1h + alku-

Sauvakävely on hyvin tehokasta kuntoliikuntaa,

ja loppujumpat. Opastus aloittelijoille 15 min

koska siinä kaikki lihasryhmät joutuvat töihin ja

ennen lähtöä. 10.12. asti. Tiedustelut: Ritva Lehto,

syke nousee kävelyä korkeammalle. Samalla se

040 841 3252.

vaikuttaa myös positiivisesti mielialaan, kertoo Turun Ladun Jaakko Tilli.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Kuva: Jaakko Tilli

Impivaaran liikuntakeskusta kehitetään

33. Runoshölkkä juostiin perinteisesti äietienpäivänä

s. 7

s. 6


Vinkit facebookista Nyt Runosmäen kaikki parhaat meno- ja harrastusvinkit facebookista. Tykkää sivusta www.facebook.com/VaihdaVapaalleRunosmaessa ja pysy ajan tasalla vapaa-aikavinkeistä!

Kuva: Kirsti Ansaharju

Jatkoa edelliseltä sivulta...

rahtaa harrasteporukan vetäjä Janne Ansaharju.

mitään aloittaessaan, muistuttaa Ansaharju.

Hyvää kuntoilua ilman kontaktia

Syyskuun loppuun asti su klo 17–19 Jukolanpuis-

meentulotukea.

ton kentällä Impivaarassa. Lokakuusta jouluun

voivat harrastaa liikuntaa Turun kaupungin yllä-

Maanantai-illan kuntosauvailut. Reipasvauhtista sauvakävelyä, kesto n. 1h 30 min, pituus n. 10

toutus- tai kotoutumistukea, osatyökyvyttömyyseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai perustoi-

km. Vaihtuva lähtöpaikka, lisätiedot internetistä.

Kimmoke-rannekkeen

haltijat

16.12. asti. Tiedustelut Jaakko Tilli, 0400 672 742.

Lippupallo on monipuolinen joukkuepeli, joka

su klo 19–20 Nunnavuoren palloiluhallissa. Ota

pitämillä kuntosaleilla ja uimahalleissa. Lisäksi

Lisätiedot: www.turunlatu.fi

sopii hyvin liikuntaa aloittelevalle. Peli rytmittyy

lenkkarit mukaan ja tule kokeilemaan!

Kimmokkeella pääsee mukaan Kimmoke-liikunta-

niin, että juoksua ei ole koko ajan. Lippupallossa Harrastelippupalloa Runosmäessä

ryhmiin ja saa kausittain vaihtuvia etuuksia mm.

ei myöskään oteta kontaktia, joten sitä voi hyvin

Kimmokkeella monille uusia mahdolli-

kulttuuri- ja urheiluelämyksiin. Urheiluseurat FC

pelata yhdessä erikokoiset ja -ikäiset pelaajat.

suuksia harrastaa

Inter, FC TPS, HC TPS, TuTo Hockey ja TuTo haluavat

Lippupallo on amerikkalaisesta jalkapallosta kehi-

Harjoitukset koostuvat pallonkäsittelyn ja peli-

tetty laji, joka sopii sekä miehille, naisille, aikui-

kuvioiden harjoittelusta, mutta suurin aika harjoi-

Syyskuun 2. päivästä lähtien myytävä Kimmoke-

tarjoavat Kimmokkeen hankkineille pääsylippuja

sille ja nuorille. Laji on Suomessa melko vieras,

tuksissa pelataan.

ranneke tarjoaa yhä useammalle turkulaiselle

urheilutapahtumiin. Kulttuurietuihin ja urheiluot-

mahdollisuuden nauttia liikunnasta, kulttuurielä-

teluin rannekelaiset saavat kutsun tekstiviestillä.

mutta sitä voi nyt kokeilla harrastemielessä Ru-

olla mukana kantamassa yhteiskuntavastuuta ja

nosmäessä! Kerran viikossa eri-ikäisistä koostuva

Noin kymmenen hengen harrasteporukka, jossa

myksistä ja urheilun huippuhetkistä.

harrasteporukka haluaa innostaa kaikkia kokei-

mukana on 16–45-vuotiaita, on nyt pelaillut alle

lemaan lajia. Moni on löytänyt koululiikunnassa

kolme vuotta yhdessä. Olemme kaikki oppineet

Rannekeita myydään asiakkaille, jotka saavat

lukeskuksen myydään asiakaspalvelusta sekä tietyistä

kadotetun innostuksen vasta lippupallossa, nau-

pelaamalla, joten lippupallosta ei tarvitse tietää

Kelan työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, kun-

uimahalleista. Lisätiedot: www.turku.fi/kimmoke

Rannekkeita myydään Turun kaupungin liikuntapalve-

Tule edullisille ostoksille K-supermarkettiin!!!

Voimassa 31.12.2013 asti

Impivaaran uimahalli ja kuntosali Uimahallinpolku 4, p. 262 3588

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit

Kuntosalit avoinna 12.8. alkaen ma-to 6–20

Kuntosaliharjoittelun

ABC-kurssit

ovat

pe 11–18

tarkoitettu kaikenikäisille ja kuntoisille;

la–su 9–17

kaikille, jotka eivät osaa käyttää laitteita. Kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja

Allastilat avautunevat 2.9. Varma aukeamispäi-

laitteiden käyttö tulee tutuksi.

vä löytyy nettisivuilta: www.impivaaranuimahalli.fi

ma 7.–30.10. klo 18–19.30 ke 9.–30.10. klo 8.30–10

Liikuntapalvelukeskus järjestää Impivaarassa alkeis- ja jatko uimakouluja lapsille ja aikuisille

Hinta: uimahallin sisäänpääsymaksu. Il-

sekä vauva- ja perheuintia. Kursseille ilmoit-

moittautumiset Impivaaran uinninvalvon-

taudutaan nettipalvelun kautta. Vuodessa on

taan p. 262 3587 ti 3.9. klo 6 alkaen. Kurs-

useampia ilmoittautumisajankohtia. Lisätietoja

sille mahtuu 12 hlöä.

kursseista ja niihin ilmoittautumisesta www. impivaaranuimahalli.fi tai p. 2623587/uinninvalvonta.

2

Runulainen

ISÄNNÖINTI, KIINTEISTÖHUOLTO, SIIVOUS, LÄMPÖ Munterinkatu 8, 20360 Turku

ma 9.–30.9. klo 18–19.30 ke 11.9.–2.10. klo 8.30–10

Uimakoulut ja vauva- ja perheuinti

RUNOSMÄEN LÄMPÖ OY

Puh. 02 2788 300 toimisto@runosmaenlampo.fi

www.runosmaenlampo.fi


Runosmäen nuorisotalon toimintakausi 1.9.2013 – 31.5.2014

Liikuntavuorot 2013–2014 Runosmäki-Raunistula Runosmäen kenttä Runosmäen nappulaliigan jalkapalloa v.2003/2004 syntyneet pojat, p.050 502 3738 v.2005 syntyneet pojat ja tytöt, p. 040 540 9891

Sadonkorjuu-kirppispäivä su 8.9.12 klo 10.00-14.00

Joulunavaus su 8.12.12 klo 10.00 -14.00

Lastenjuhlat su 9.3.2014

Toukokuussa Runosmäkipäivä

tapaikoit tain Tähän koottu liikun aloitt aa vuoroja, joissa voi harrastuksen.

v.2006 syntyneet pojat, p. 040 184 0496 Runosmäen nuorisotalo ma klo16–17 sähly 7–12 v., Nuorisoasiankeskus p.262 3322 ke klo 16–17 diskotanssi 6-8 v., Nuorisoasiankeskus p.262 3322

Lisätietoja tapahtumista saa nettiosoitteista: www.turku.fi -> Nuorten palvelut ja runosmaen.nuorisotalo@turku.fi SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA

to klo 17–18 satujumppa 3-6 v., Nuorisoasiainkeskus p.262 3322 Runosmäen vanhuskeskus ma klo 11–12 ikäihmisten jumppa, RunU p.040 774 2146 Piiparin yksikkö, Luolavuoren koulu ma 19.30–20.30 Itämainen tanssi/vatsatanssi Runosmäen pikkukoulu

MLL:N Perhe Kerho joka ke alk. 7.8.13. klo 9.00-12.00

Päiväkoti Karusellimaa ke klo 9.00-11.00

ti klo 17–18 voimistelu/tanssi 7–12 v., RunU p.040 774 2146

Nuoret Kotkat ry: ma-pe iltapäiväk. 1-2 lk. opp. klo 12.00-17.00

ti klo 18–19 voimistelu/tanssi 13–18 v., RunU p.040 774 2146

Turun Kiikurit ry: Kuoroharj. ti klo 18.00-21.00

Turku Trojans Cheerleaders: ti ja su klo 17.00-21.00

ti klo 19–20 Zumba, RunU p.040 774 2146

Turun Kiikurit tanssiharj. ma klo 17.00-21.00

Turun Vesaiset ry. Askartelukerho ma klo 18.00-20.00

to klo 17.15–18 aikuinen-lapsi jumppa, RunU p.040 774 2146

Uuden ajan Somalinaiset ry/lasten tukiopetus ma, ti ja to klo 17.00-20.00

to klo 18–18.45 satujumppa 3–5 v., RunU p.040 774 2146

Sirius ry./Erdian-Laulustudio ja konserttiharjoitukset ke ja pe klo 16.00-21.00

Turun Kansainväliset kulttuurimarkkinat yh. ry. /maalausk. ke, to, pe ja su klo18-20

Henri Lindström/t:mi ilmaisu ja tanssikerhotoiminta ke klo 19.00-21.00

EVIVA/ työik., perheellisille suun. liikunta ke klo 17.00-19.00 ja hiki impro pe klo 1819.30

Lavatanssikerho Sekahaku: tanssiharj. to klo 18.00-22.00

Pohj.Turun Eläkkeensaajat ry: ma klo 10.00-13.00 boccia ja to klo.9.30-13.30 kerhot.

Ikinuoret Eläkkeensaajat ry: ti klo 10.00-13.00 bocciap.

Runosmäen Eläkkeensaajat ry: ti klo 10.00-13.00 kerhot.

Valtion Eläkkeensaajat ry: ke klo 11.00-13.00 bocciap.

Maarian seurakunta: to klo 11.00-13.00

ti klo 20–21 kuntolentopallo, RunU p.040 774 2146

to klo 19–20 kuntopiiri, RunU p.040 774 2146 to klo 20–21 kuntojumppa remppakuntoisille, RunU p.040 774 2146 Turun Lyseon koulu su klo 16.30–19 lasten liikunnan ihmemaa 1-12v, RunU p.040 774 2146 Pallivahan koulu ti klo 17–17.45 lasten tanssi 4–6 v. TuUl p.040 486 2778 Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4 ma klo 19–20 Zumba, TNV p.040 416 1906 ti klo 9–9.45 kuntojumppa p.262 3587 kuntosalin ABC-kurssit p.262 3587

NUORISOTALO AVOINNA

to klo 12–12.45 kuntosali circuit p.262 3587

Impivaaran jäähalli, Eskonkatu 1 maksuttomat ja mailattomat yleisöluisteluajat

Käydäksesi talolla ja toimiaksesi tarvitset nuorisokortin! Kortin (maksuton) voi lunastaa 9-18 -vuotias.

ma klo 14–14.50 ja 17–17.50

Ma, ke, to klo 14.30- 17 ala-asteikäisille ja klo 17.00 -21.00 yläasteikäisille

Pe klo 15 -22 ja su. klo 14 -21 alk. syyskuussa.

Meillä voit tehdä kaikkea kivaa, tule tutustumaan!!!

la klo 10.30–11.20

Nuorisokorttia vastaan voit lainata liikuntapalvelukeskuksen Osuva hankkeen peliväli-

Impivaaran jalkapallohalli, Eskonkatu 1 yleisövuorot ma, ke ja pe klo 14–16

neitä, käyttää vapaita sählyvuoroja ja perustaa vaikka oman kerhon!! •

Ohjattua toimintaa: diskotanssia 7-12v., satujumppaa 3-6 v. ja sählyä alle 12 v.

Tarkempia tietoja saa ilmoitustauluilta, Turkukalenterista ja Nuorisotalolta (toiminta-aikoina)! Tiloja voi myös vuokrata: yhdistys-, kokous- ja yksityiskäyttöön 9- 11/ € tunti. Tervetu-

ke klo 13.45–14.35

Raunistulan koulu Oikotie 1 ma klo 17.30–18.15 3-4v. liikuntaleikkikoulu, Turun Pyrkivä p. 040 865 5830 ma klo 18.15–19.30 5-6v. liikuntaleikkikoulu, Turun Pyrkivä p. 040  865 5830

loa mukaan toimintaan!!!

to klo 17.30–18.30 4-6v. tytöt voimistelukoulu, Turun Pyrkivä p. 050 5 97 0036

Runosmäen Nuorisotalo Piiparinpolku 13, 20360 Turku, puh. ilt. 02-2623322

Jumppala, Siutlankatu 1 www.tuul-voimistelu.fi/voli Pyrkivän talo, Tuureporinkatu jumppaa, zumbaa aikuisille. www.joukkuevoimistelu.com/harrasteliikunta

Sporttista huoltamopalvelua 24h Hemmottele autoasi Teboil-pikapesulla!

Syyskuun synttäritarjous! Permanentti nyt: 75,00€ (sis. leikkauksen ja kampauksen) tarjous voimassa 30.9.2013 asti. Tervetuloa!

Parturi-kampaamo Turun Piippari Friskinkatu 4 20360 Turku Ajanvaraus (02) 238 7191

Kun nälkä tai jano yllättää - vaikka keskellä yötä? Ota suunnaksi huoltamomme mihin vuorokauden aikaan tahansa!

• Polttoaineet joka päivä 24h • Harjalliset pikapesut ja autotarvikkeet 24h • Voiteluaineet, kemikaalit ja nestekaasut 24h • Kahviosta mm. sämpylät ja lihapiirakat 24h • Elintarvikkeet, lehdet ja virvokkeet 24h • Henkilö- ja pakettiautovuokraus 24h • Peräkärry- ja venetrailerivuokraus 24h • Kylmät oluet ja siiderit klo 9-21 • Ruoka-annokset joka päivä • Lämmitysöljytilaukset (02) 238 2305 24h

Teboil Tampereen valtatie Tampereen valtatie 106, Turku Puh. (02) 238 2305

www.haapasalot.fi

www.facebook.com/ teboilrunosmaki

huoltaa autoja ja ihmisiä

Runulainen

3


a nta essä i im mä o t s nos u t u as R r r a

H HMISILLE IKÄI

a nta essä i im smä o t us uno t s a R arr

H

TYÖIKÄISILLE

4

Runulainen


Runulainen

5


Runosmäen Urheilijat toimii 33. kerran Runoshölkkä Perinteinen

Runoshölkkä

juostiin

Hölkkääjät valmistautuvat lähtöön. Eturivissä mm. kilpasarjan kolme ensimmäistä: Joni Hulkko, Petteri Urmas ja Mika Lempinen. Kuva: Mia Markkanen

äitienpäivänä

12.5.2013. Juoksuun lähti 51 hölkän harrastajaa Nunnavuoren palloiluhallin edestä. Juoksijat valitsivat kunnon, sukupuolen ja iän mukaan matkakseen kuudessa eri sarjassa joko 12 tai 6 kilometriä. Eniten osallistujia (14) osallistui ikämiesten 6 kilometrin matkalle. Heistä Pekka Leppänen juoksi lähes saman ajan kuin miesten 6 kilometrin sarja paras Heikki Soroaja. Miesten kilpasarjan (12 km) voitti ylivoimaisella ajalla Joni Hulkko, ja naisten sarjan (12 km) samoin ylivoimaisesti Kati Haromo ja naisten 6 kilometriä Sari Koivu. RunU:n rutinoituneet toimitsijat hoitivat tapahtuman järjestelyt jouhevasti. Joku osallistujista totesi: ”Parhaiten järjestetty hölkkä, johon olen viime aikoina osallistunut”. HÖLKÄN TULOKSET (kolme parasta)

Hölkän yhteydessä kokeiltiin ensimmäisen kerran sauvakävelyä. Kävelyä jatkettaneen myös seuraavana keväänä.

Miehet 12 km kilpasarja Sij.

Lisätietoja RunU:n salibandynaisten toiminnasta saa joukkueen yhteyshenkilöltä Sari Joutsa, sjoutsa@hotmail.com, puhelin 040-736 6498 ja RunU:n kotisivuilta:

Nimi

Seura

Aika

1

Joni Hulkko

juosten.fi

0:41:56

2

Petteri Urmas

0:46:22

3

Mika Lempiäinen

0:49:19

Miehet 6 km

www.runosmaenurheilijat.net/index.php/salibandy/salibandynaiset-edustus

1

Heikki Sorvoja

0:23:10

2

Marko Orell

0:24:09

3

Jorma Reijonen

FBC Turku

0:28:44

Ikämiehet 6 km yli 45 v. 1

Pekka Leppänen

0:23:57

2

Mikko Rämö

Liedon Luja

0:24:38

3

Mauri Mikkola

Liedon Luja

0:24:56

Naiset 6 km 1

Sari Koivu

Liedon Luja

0:25:43

2

Hanna Santavuori

TuUL

0:28:30

3

Eileen Griffin

0:31:36

Naiset 12 km

Haastattelija: Seppo Markkanen, kuvat: Taru Isotalo-Virtanen

Pelaaja numero 13

1

Kati Haromo

2

Anne Väliniemi

VSVU

0:58:56 1:03:24

3

Maria Pursiheimo

Maskun Jääkarhut

1:14:05

Nuoret 6 km 1

Kassu Jalonen

0:27:51

2

Heidi Pursiheimo

3

Dagmar Prangli

0:42:31

3

Diana Prangli

0:42:31

Maskun Jääkarhut

0:38:50

Kerro itsestäsi ja taustastasi. Milloin, miten ja mik-

na) muistoina ovat ne pelit,

si aloitit salibandyn harjoittelun?

joissa on ratkennut nousu

Olen 29-vuotias Taru Isotalo-Virtanen, ja pelaan

ylempään divariin. Parhaa-

RunU:n naisten salibandyjoukkueessa pelinume-

na henkilökohtaisena saa-

mään johtoon heitä vastaan.

energiaa myös muuhun tekemiseen. Sarjassa

rolla 13. Muutin Turkuun ja Runosmäkeen opis-

vutuksena pidän sitä, kun

Peli tosin hävittiin hurjan

pelatessa tutustuu myös muiden joukkueiden

kelemaan v. 2000. Ekat salibandytreenini aloitin

minut valittiin joukkueen

tasoeron vuoksi, mutta sitä

pelaajiin, sekä pääsee vähän reissaamaan omien

loppuvuodesta 2001. Tulimme toisen Yläneeltä

kapteeniksi.

kau-

ei hävitty ilman taistelua.

joukkuekavereiden kanssa. Ihan parasta on se pu-

kotoisin olevan ystäväni kanssa juuri mitään la-

della olen onnistunut voit-

RunU:n naiset ovat aina ol-

kukoppifiilis, kun peli on voitettu!

jista tietämättöminä salibandytreeneihin. Ne

tamaan joukkueen sisäisen

leet kovia taistelemaan, ja

pidettiin Turun Lyseon koululla. Säbätaustani oli

maalipörssin. Sekin lämmitti

huumoria riittää, vaikka tap-

Miksi kannattaa tulla pelaamaan RunU:n naisiin?

ainoastaan peruskoulun sählytunnit. Halusimme

mieltäni.

pioitakin on tullut.

RunU:ssa on rento meininki, vaikka tavoitteita sar-

Yhdellä

tuolloin 17 -vuotiaana aloittaa jonkun suhteelli-

japelien suhteen onkin. Emme treenaa, emmekä

sen yksinkertaisen ja liikunnallisen joukkuelajin.

Miten RunU:n naiset ovat menestyneet salibandyssä?

Minkälaista on pelata sarjoissa?

pelaa totisella ilmeellä. Kausimaksumme on isom-

Ystäväni näki lehdessä, että Runosmäessä on sä-

Pieneksi salibandyseuraksi olemme onnistuneet

Sarjapelit motivoivat treenaamaan. Itselläni on

piin seuroihin verrattuna melko edullinen.

bäjoukkue ja otti yhteyttä tuolloiseen valmenta-

säilyttämään paikkamme 2. divaritasolla sekä

valtava kilpailuvietti, ja turnauspäivien jännitys

jaan Sasu Kallioon.

kiusaamaan

”mahtiseurojakin”.

on parasta mitä tiedän. Minulle ei ole riittänyt

Mitä muuta tulee mieleen?

Parhaiten itselle on jäänyt mieleen Suomen Cup

pelkkä höntsäsäbä, jossa kävisin vain kaveripo-

Haemme joukkoomme toista maalivahtia. Jos si-

Parhaat saavutuksesi salibandyssä?

-peli Espoon Oilersia (liigajoukkue) vastaan, kun

rukan kanssa lämimässä palloa. Haluan asettaa

nulla on kokemusta maalivahdin paikasta, niin

Joukkueen parhaina saavutuksina (ja upeimpi-

onnistuimme lohkon ainoana joukkueena mene-

tavoitteita, ja sarjapeleissä menestyminen antaa

äkkiä meidän mukaan. Runttaus-ruttaus-runutus!

6

Runulainen

divaripeleissä


Impivaaran liikuntakeskusta kehitetään kovakuntoisille (esim. crossfitin ulkoversio

toteutetaan

työstetty kuluvan vuoden aikana uutta

tms.) sekä koripallokenttä. Lisäksi suunni-

eli kaiken ikäisten lähiliikuntapaikka. Se on

yleissuunnitelmaa. Työhön ryhdyttiin, koska

telmassa on mm jäsennetty paikoitusta, sel-

tarkoitus rakennuttaa kesäkaudella 2014.

alueelle keskittyy runsaasti sekä sisä- että

keytetty latujen/kuntoradan/kevyen liiken-

Puistolle haetaan parhaillaan osuvaa ni-

ulkoliikuntapaikkoja. Aluetta on tarve myös

teen linjauksia siten, että hiihdon lisälenkki

meä. Ehdotuksia nimeksi voi esittää sähkö-

RunU järjestää yhteistyössä Turun kaupungin liikunta-

kehittää edelleen. Siellä on etenkin talvi-

voidaan myöhemmin virallistaa.

postiosoitteeseen liikunta@turku.fi.

palvelukeskuksen kanssa Turun lyseon koulussa (Va-

me on päässyt rapistumaan, ja ulkokenttien

Koska kyseessä on monta uudistusta käsit-

Kirjoittaja:

Kristina

tomia Lasten liikunnan ihmemaa -tilaisuuksia. Sisään

aluetta on mahdollista monipuolistaa uusil-

tävä kehittämiskohde, rakennustyöt vaiheis-

Karppi, Turun kaupungin liikuntapalvelukes-

pääsee koulun takaa. Toiminta alkaa 8.9. Ihmemaata

la lajeilla. Yleissuunnitelmassa onkin pyritty

tetaan usean vuoden ajalle. Ensimmäiseksi

kus

ei voida pitää ylioppilaskirjoitusten vuoksi 9.-29.9.

Impivaaran liikuntakeskuksen alueelle on

Nunnavuoren ulkoilupuisto

Kannattaa tulla Lasten liikunnan ihmemaahan

kaudella pysäköintiongelmia. Alueen yleisil-

rusmestarintie 19) sunnuntaisin klo 16.30–19 maksutliikuntasuunnittelija

ratkomaan näitä kysymyksiä. Tarkoituksena

Toiminta järjestetään koulun liikuntasalissa. Salin si-

on ollut kehittää ja ehostaa liikuntakeskusta

säänkäynnin yhteydessä myydään edullisesti kahvia

aiempaa selkeämmäksi ja toiminnallisesti

ja trippimehua. RunU:n valvojat tunnistaa keltaisista

monipuolisemmaksi. Suunnittelun valmiste-

ilmemaapaidoista.

luvaiheessa osallistettiin myös alueen käyttäjät ja asukkaat varsin monipuolisesti. Nunnavuoren ulkoilupuisto / kiipeilymetsä on yleissuunnitelman keskeisimpiä uudistuksia. Ulkoilupuistosta on haluttu kehittää koko perheelle soveltuva lähiliikuntapaikka, jossa on seikkailuratatyyppisiä rakenteita ja joka niveltyy luontevasti Nunnavuoren metsäiseen ympäristöön. Toisena uudistuksena on tarkoitus tehdä uudet suorituspaikat tenniskenttien läheisyyteen. Niitä ovat

RunU:n aktiivijumppari Kirsti Tekkala tekee vatsaliikkeitä nykykyisillä

kaksi rantalentopallokenttää, padelkent-

Nunnavuoren kuntoradan välineillä. Kuva: S. Markkanen

tä, juoksusuora, haastava ulkokuntosali

Pehmopatjoista voi rakentaa vaikkapa auton Ihmemaa on tarkoitettu koko perheen yhdessä liikkumiseen. Alle 12-vuotiaat lapset voivat tulla sisälle vain oman aikuisen huoltajansa seurassa. Lyseon ihmemaa

RunUn syyskauden harjoitusajat

on erittäin suosittu perheliikuntapaikka. Kuva: Maria Markkanen

LENTOPALLO

SALIBANDY

Jumpat ja tanssi

Liikunnan harrastajia ei ole vakuutettu seuran puolesta. Mahdolliset muutokset RunU:n nettisivuilla: www.runosmaenurheilijat.net Harjoitusten alkaminen syyskuun ensimmäisellä viikolla. Ilmoittautuminen harjoituksiin saleilla Tiedustelut: runu.ry@pp.inet.fi, Lapset ja nuoret puh. (02) 2387447 Ti

17.00–18.00

Lasten liikuntaa (7-12-vuotiaat)

Runosmäen pikkukoulu Luolavuoren koulun Piiparin yksikkö, Piiparinpolku 3

To

17.15–18.00

Aikuinen-lapsi jumppa

Runosmäen pikkukoulu

To

18.00–18.45

Satujumppa (3-6-vuotiaat)

Runosmäen pikkukoulu

Su

16.30–19.00

Lasten liikunnan ihmemaa RunU yhdessä Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen kanssa. Ei 15.9.-29.9. ja 8.12.

Turun Lyseon koulu, Varusmestarintie 19

Ikäihmisten liikunta

Runosmäen vanhainkoti, Varusmestarintie 14

Aikuiset Ma

11.00–12.00

Ma

19.30–20.30

Itämainen tanssi/vatsatanssi

Runosmäen pikkukoulu

Ti

19.00–20.00

Zumba

Runosmäen pikkukoulu

To

19.00–20.00

Kuntopiiri

Runosmäen pikkukoulu

To

20.00–21.00

Kuntojumppa (remppakuntoiset)

Runosmäen pikkukoulu

20.00–21.00

Harrastussalibandy

Turun Lyseon koulu

Pojat Ke

Naiset (edustusjoukkue) Ti

21.00–22.00

Leaf-areena, Kärsämäentie 35

Pe

20.00–21.00

Nunnavuoren palloiluhalli, Piiparinpolku 22

Miehet (edustusjoukkue) Su

20.00–21.00

Nunnavuoren palloiluhalli

Ti

21.15–22.15

Nunnavuoren palloiluhalli

Naiset ja miehet Ti

20.00–21.00

Kuntolentopallo

Miehet Harjoitusajat www.runosmaenurheilijat.net/index.php/lentopallo

Runosmäen pikkukoulu

Zumba: Outi Pääkkö, outskar1@hotmail.com Maksut: Lapset: Jumpat ja liikunta 10 €/kausi Lasten liikunnan ihmemaa: ei maksuja Aikuiset: Jumpat ja kuntopiiri 20 €/kausi Zumba 40 €/kausi tai 5 €/kerta Itämäinen tanssi 40 €/10 kertaa tai 7 €/kerta

Tiedustelut: Pojat: Kalevi Markkanen, kamarkka@yahoo.com, 040 716 5567 Naiset: Sari Joutsa, sjoutsa@hotmail.com, 040 736 6498 Miehet: Kimmo Tilli, kimmo.tilli@dnainternet.net, 040 5786551 Maksut: Harrastussalibandy: toimintamaksu Naiset: toimintamaksu Miehet: toimintamaksu

Tiedustelut Kuntolentopallo: runu.ry@pp.inet.fi, puh. 040 5572744 Miesten lentopallo: harri.wahlroos@nokia.com Maksut: Kuntolentopallo: 20 €/kausi Miehet: toimintamaksu

Palvelemme ark 8.30–17.30 ja la 10–14 Friskinkatu 4, Turku • puh. (02) 238 1457 www.runosmaenapteekki.fi

Runulainen –lehti Julkaisija: Runosmäen Urheilijat ry. Puhelin: (02) 238 7447 Sähköposti: runu.ry@pp.inet.fi Internet: www.runosmaenurheilijat.net Vastaava toimittaja: Seppo K. Markkanen, puh. 040 557 2744. Taitto: Antti Tarponen Painopaikka: Kaarinan Tasopaino Oy Painos: 5100 kappaletta Jakelu: Turku Palvelu Oy

Runulainen

7


Kätkettyjä tarinoita Runosmäen metsissä Teksti: Sini Lundgrén Runosmäkeen on valmistumassa kätkösuun-

Kätköt ovat geokätköilystäkin tuttuja muovisia

nistusrata. Runosmäen kulttuurikuntoilureittiä

rasioita ja niitä on piilotettu erilaisiin paikkoihin

koostettaessa kertyi monia tarinoita alueen

metsään esimerkiksi kiven koloon tai juurakoi-

asukkailta, jotka eivät mahtuneet valmiiseen

den alle. Kätköjen löytämiseen ei tarvita gps-

kulttuurikuntoilureittikarttaan. Näitä tarinoita

laitetta tai muutakaan apuvälinettä, kartta vih-

hyödynnettiin nyt kätkösuunnistusrataa teh-

jeineen riittää. Kätköjä voi hakea yksi kerrallaan

täessä. Kätkösuunnistus on geokätköilyn ja

tai kiertää useamman samalla retkellä.

suunnistuksen risteytys. Kätköjen etsiminen on hauskaa, löytämisen ilon lisäksi saa tutustua

Kätkösuunnistuskartta on jaossa Runosmäen

suunnistuskarttaan ja liikkua luonnossa.

kirjastossa 18.9. lähtien ja se jaetaan myös lähialueen kouluille ja päiväkodeille.

Runosmäen kirjastossa tapahtuu… On keskiviikkoaamupäivä, ja Runosmäen kir-

synä Äijäkerho, ikäihmisten palveluohjaus ja

Palveluohjausta on tarjolla Runosmäen kirjaston

Tervetuloa!

jaston monitoimitilassa tuoksuu kahvi. Keski-

syksyn musiikki-illat. Tapahtumat toteutetaan

lisäksi pääkirjastossa, Paattisten kirjastossa sekä

to 05.09. klo 17.30 Venäläinen pop-musiikki

viikkokerho on tapansa mukaan kerääntynyt

pääosin kirjaston monitoimitilassa, jota myös

Skanssin kauppakeskuksen Yhteispalvelupiste

to 19.09. klo 17.30 Virolainen pop- ja rock-

suuren pöydän ympärille, Turun Sanomat on

alueen asukkaat voivat ”lainata” kerhotoimin-

Monitorissa, Länsikeskuksen Citymarketin kah-

musiikki

luettu, ja osallistujat ovat kommentoineet päi-

taan tai kokoustilaksi.

viossa ja Koivulan seurakuntakodilla.

to 03.10. klo 17.30 ”80´s survivors” – 80-lu-

päivän varsinaiseen teemaan - kummitustarinat

Äijäkerho

Palveluohjauksessa voi tiedustella kaikkea van-

to 17.10. klo 17.30 Elokuvamusiikki

ja urbaanit legendat. Puheensorina käy iloisen

Äijäkerho on saavuttanut melkoisen suosion

huspalveluihin liittyvää tai mieltä askarruttavaa.

to 07.11. klo 17.30 Musiikkitietokilpailu

vilkkaana. Kielenkantoja kirvoittavat monenlai-

alueen miesten keskuudessa. Toiminnasta vas-

Keskustelemaan voi tulla, jos kotona pärjäämi-

”Paranoidista dubsteppiin”

set värikkäät tarinat, kuulopuheet ja omat ko-

taa Kotikunnas-yhdistys, mutta myös ryhmän jä-

nen mietityttää, terveydentila huolestuttaa tai

kemukset. Välillä kaikki purskahtavat nauruun,

senet ovat olleet mukana vaikuttamassa kerhon

kaipaa harrastusmahdollisuuksia.

välillä päivitellään, pudistellaan epäuskoisina

aktiviteetteihin. Ohjelmassa on ollut mm. liikun-

päitä, välillä keskustelu rönsyää muille poluille

taa, pelailua, visailua. Näin on vastaisuudessa-

Musiikin sykettä syksyllä 2013

ja palaa taas takaisin.

kin, sillä kerho jatkuu kesälomatauon jälkeen

Kirjastossa järjestetään syksyllä sarja musiikin-

syyskuussa.

täyteisiä iltoja. Tapahtumissa esitellään eri mai-

vun artistit eilen ja tänään

vän uutisia. Seuraavaksi on siirrytty kyseisen

Edellä kuvattu Keskiviikkokerho on yksi esi-

vointitoimialan ennaltaehkäisevän vanhuspal-

Muistattehan myös, että Runosmäen

levyjä voi lainata paikan päältä.

kirjastossa:

Ikäihmisten palveluohjaus

ään. Kirjasto tarjoaa perinteisten palveluiden

Turun hyvinvointitoimialan ennaltaehkäisevän

ohella myös monenlaista muuta toimintaa ja

vanhuspalveluiden yksikkö lähestyy asiakkai-

Ensimmäisellä kerralla tutustutaan Venäjän pop-

tapahtumaa. Lainaus- ja kokoelmapalvelut ovat

taan Runosmäen kirjastossa. Kirjastopäivystys

musiikin nykytähtiin ja toisella kerralla tehdään

edelleen merkittävässä roolissa, mutta erilaiset

tarjoaa

katsaus Viron musiikkiin. Lokakuun alussa otetaan

palveluohjaukseen

veluiden yksikkö

den ja tyylilajien musiikkia. Esiteltävien artistien

merkki Runosmäen kirjaston toiminnasta nyky-

mahdollisuuden

Teksti: Kati Laine, Juha Soininen ja Turun hyvin-

• on lainattavissa energiamittari, kävely-

tapahtumat ovat muodostuneet olennaiseksi

muiden asioiden hoitamisen yhteydessä ja ma-

esille olkatoppaukset ja pistetään pastellivärit

osaksi kirjaston palveluja, kuten esim. tänä syk-

daltaa kynnystä kysyä vanhuspalveluista.

päälle, kun esittelemme 80-luvun tähtiä sekä hei-

sauvoja ja askelmittareita • on vieraskielisten kirjojen kierrätyshylly: ota itsellesi ja tuo omia! • on verkkotori, jossa viisi työasemaa, väritulostin, skanneri sekä kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmat

dän uutta tuotantoaan. Lokakuun 17. kuunnellaan

Runosmäen toimintapaikat

elokuvamusiikkia ja pohditaan, kuinka suuri teho-

• on kopiokone, joka toimii kolikoilla

keino musiikki voikaan olla elokuvissa.

• on varattavissa opintohuone, jossa myös mahdollisuus digitoida VHS-

Musiikkisyksy huipentuu suureen tietokilpai-

kasetteja.

luun, jossa pop- ja rock-tietäjillä on mahdollisuus voittaa 50 euron lahjakortti levykauppaan!

Hae maksuton alkukipinä terveempään elämään! Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä aloittaa, tervetuloa mukaan liikunnan palveluohjaukseen! Palveluohjauksessa käyminen on hyvä tilaisuus jutella asiantuntijan kanssa liikuntasuosituksista ja kysellä vinkkejä oman harrastuksen aloittamiseen. Liikunnasta on pelkkää hyötyä, joten tule mukaan hakemaan alkukipinää! Liikunnan palveluohjauksia pidetään Runosmäen terveysasemalla, 1.krs kokoustila, Signalistinkatu 2: Tiistaisin klo 12.30–13.30 seuraavat päivämäärät: 10.9., 24.9., 1.10., 15.10., 12.11. ja 3.12. Liikuntapalveluvastaava Marianna Ylinampa / Liikuntapalvelukeskus

8

Runulainen

Runulainen syksy 2013  
Runulainen syksy 2013  
Advertisement