Page 1

a t s i v i i t k a a l l e e Kimmokk ! i t s e s i l l u d e a a vapaa-aik alleissa ngin uimah u p u a k a ta un Harrasta liik kausittaisista ti u a n ä . k e s illa ippuhetkistä u h n ja kuntosale u il e rh u myksistä ja kulttuurielä

6

9€

kuukautta 3 k

Rannekema

Kimmoke-rannekkeen voi hankkia esittämällä myönteisen päätöksen tai enintään 1 kk vanhan maksuilmoituksen perustoimeentulotuesta tai Kelan työmarkkinatuesta, peruspäivärahasta, kuntoutustuesta, kotoutumistuesta, osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai työkyvyttömyyseläkkeestä. Rannekkeen voi ostaa Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelusta. Rannekkeen voi ostaa Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelusta, Impivaaran, Petreliuksen ja Lausteen uimahallista, Samppalinnan maauimalasta ja Paattisten aluetalosta.

Lähde, nauti, voi hyvin! 20.8.2013

ssä.

on yhteyde

mäisen ost su 7 € ensim


t u d e t a m oa j r a t n e e k k

Kimmo

ittaessa raudu tarv

*

distus.

n henkilöto

esittämää

* Va

halleihin ngin uima

leille

ja kuntosa

lli ja n uimaha . Impivaara u an p ka alat, u u a im m k u t a e lit. aukiolojen ittaan ma eella pääs loppuisin an ja Kup än kuntosa n n rl o n ä li ik k a vi p Jä Kimmokk ja p ja ti m n a as S o , 0 si it n .3 ll a 5 a 1 P sin klo n uimah ähallin, sisään arki rissuon jä ja Laustee lo sekä Va treliuksen ta e e P lu t, a li n sa te kunto lli, Paattis urheiluha Kupittaan lämyksiin kulttuurie keskus, ja u ts u k ri, museo iestillä v ginteatte ti n s u k p u te a t K a at Turun eella sa isille tarjoav Kimmokk mmokela ki ä sto. si ja yk ir k m lä aupungin Kulttuurie esteri ja k rk o n e in filharmon

yksiin.

ippueläm

eilun hu kutsuja urh

sti

eella

Kimmokk

tekstivie saat myös

avat FC

joille tarjo

nkkiurheili

yksiä pe rheilueläm

uTo. ockey ja T

S, TuTo H

PS, FC TP Inter, HC T

U

neita. suorituspai ssa, ilman ka s itse ru yö o p hyvässä öön voi m ät (v ulkoilusta män sisält m h yh kä y R se . -r in e ta k ih as o unn Kimmo ja 5. kuntapaikk ia ryhmäliik Tahkonku toihin ja lii kokemuks päädyssä, a umismuo ss kk e is lii Positiivisia le ri o e iston pu tutustutaan hallilla pu ska vaan. e 18. Ryhmässä an urheilu voi tulla ko ta it an p a, Pernonti u ka ill puiston K u sk n M o e . ki in aa n m tt u to tu is ik eiluhallilla n u o va sion Kisap pittaan urh –16, koko u 5 an K 1 P n lo n e k e in in in m m Tiistais koontu , kokoontu 0–16.30, ko klo 10–11 in klo 15.3 is Torstaisin ko iik iv sk otiaat: Ke kuja 5. Alle 20-vu sä, Tahkon ys d ää p a emmin. puoleisess min aikais lellään 15 ie m n e in koontum mäläiset ko le Uudet ryh C- kursseil sivulta. n, tule AB ö tö koti yt n kä e e n t Kimmokk ja laitteide . Lisätiedo joitteluun e ar ill le lih sa sa to to vain kun tilauskun imahallin opastusta pivaaran u Jos haluat Im ja lin urheiluhal Kupittaan

0, 2–18) iikot 38–5

Muista lisäksi kaikki muut kaupungin maksuttomat ja edulliset vapaa-aikapalvelut!

Yhteistyössä:

Lisätiedot Kimmokkeen tarjoamista eduista ja muista palveluista: www.turku.fi/kimmoke

Kimmoke-flyer  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you