Page 43

Barnets språkerfaringer i barnehagen På hvilken måte er morsmålet ivaretatt i barnehagen? Har barnet deltatt i språkstimuleringsopplegg i barnehagen? (beskriv kort organisering og innhold) Styrker og utfordringer i forhold til optimal språkutvikling

Forhold i henhold til dette som skolen bør kjenne til? Forstår og kan gjøre seg forstått. Behersker hverdagsbegrepene som brukes i barnehagen Kan uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Kan kommunisere med andre, lytte og samtale. Kan bruke sitt morsmål der det er relevant og utvikler flerspråklighet.

Har kartlegging med TRAS eller evt. annen kartlegging avdekket styrker eller utfordringer? ……………………………….. ……………………………………. Foresatte Pedagogisk leder

Vedlegg 5: SPRÅKGRUPPER:  EN GRUPPE MED 3 – 5 BARN – MINST EN SPRÅKMODELL.  DET VIKTIGSTE I SPRÅKGRUPPA ER Å HA DET GØY MED ORD OG MYE LEK. HOVEDMÅLET ER Å GJØRE NOE POSITIVT I SAMMEN.  KOM ALDRI TOMHENDT!  MÅ VÆRE ENGASJERT SELV OG SYNES DET DU GJØR ER GØY.  SPRÅKGRUPPA BØR HA ET BESTEMT TEMA: FOR EKSEMPEL KROPPEN MIN, HUSDYR, VENNSKAP.  HA EN FAST BEGYNNELSE OG AVSLUTNING.  HA ALLTID NOE SOM ER KJENT FRA GANG TIL GANG.  SPRÅKPOSEN MED NØKKELORD ER ET FAST INNSLAG HVER GANG. VI TREKKER NØKKELORD, OG OPPLEVER ORDENE PÅ MANGE FORSKJELLIGE MÅTER.  VI SYNGER SANGER/RIM OG REGLER SOM OMHANDLER TEMA.  VI GJØR AKTIVITETER OG LEKER SOM OMHANDLER TEMA.  FINNER PÅ TING SOM ENGASJERER OG VI BRUKER ALLE SANSER.  FØLGER OPP TEMAER, OG PRØVER Å VÆRE I FORKANT AV TEMAER SOM BARNEHAGEN HAR.

43

Profile for Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Profile for eviml
Advertisement