Page 3

FORORD Ringerike kommune ønsker hvert år et antall nyankomne barn med en annen språklig og kulturell bakgrunn velkommen. Det er barnehagenes og skolenes viktigste oppgave å gi alle barna de beste mulighetene for god læring og positiv utvikling. Gode ferdigheter i norsk språk er avgjørende for barnas mestring og utvikling. En flerkulturell barnehage/skole innebærer både utfordringer og muligheter. Mangfoldet representerer en viktig ressurs som beriker læringsmiljøet og gir et godt utgangspunkt for liv og virke i et mer og mer internasjonalt samfunn. Det krever kompetanse hos de ansatte for å kunne forholde seg til dette mangfoldet. Denne veilederen skal bidra til å sikre minoritetsspråklige barn i Ringerike kommune et godt opplæringstilbud. Her finnes felles rutiner, retningslinjer, arbeidsmåter og vurdering av språkferdigheter som skal bidra til et godt tilbud i kommunen. Veilederen er laget med tanke på at den skal være oversiktlig og lett å bruke for barnehagene og skolene. Arbeidet med denne veilederen er utført av: Kari Helleseter – rektor Hønefoss skole Linn Forbord – rektor Haugsbygd ungdomsskole Torill Ånesen – barnehagekonsulent Elisabeth Norli Andersen – styrer Eikli barnehage Elin Bergvold Johansen – førskolelærer Mona Loe Haugaa – lærer Eikli skole

Vi ønsker barnehagene, skolene og de ansatte lykke til med arbeidet.

Magnar Ågotnes Marianne Mortensen Juni 2015

3

Profile for Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Profile for eviml
Advertisement