Page 25

http://minett.no/ - idebank

http://trondheim.kommune.no/content/1117740638/Kartleggingsprover

KILDER: •

Lov om barnehager

Stortingsmelding nr. 41

Rammeplan for barnehage

Kommuneplanen til Ringerike kommune

Handlingsplan for barnehager i Ringerike kommune

Overgangsrutiner fra barnehage til skole – Ringerike kommune.

NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

IMDI – inkluderings og mangfolds direktoratet

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn – Hole kommune

Minoritetsspråklige barn i barnehage - veileder – Hvaler kommune

Minoritetsspråklige – Sørum kommune

25

Profile for Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Veileder minoritetsspråklige elever 2015  

Veileder - minoritetsspråklige barn i barnehage og skole - Ringerike kommune

Profile for eviml
Advertisement