Page 1

RINGVIRKNINGER Utgitt av Ringerike kommune

FEBRUAR 2015

– Vi gleder oss til frisk luft

Nå blir Sokna skole ny. Hele skolen skal rives innvendig og bygges opp igjen. – Vi gleder oss til vi får en nesten ny skole, sier Hanne Rustad, Anders Rustad, Jørgen Løkke, Anne Nærdal Braaten og Jens Berg. SIDE 2-3

Utvider renseanlegget SIDE 9

Ut av ROBEK etter mange år SIDE 4-5

RETURADRESSE: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Bygger på Eggemoen SIDE 11

Profile for Ringerike kommune

Ringvirkninger 01-2015  

Innbyggeravisen Ringvirkninger fra Ringerike kommune

Ringvirkninger 01-2015  

Innbyggeravisen Ringvirkninger fra Ringerike kommune

Profile for eviml
Advertisement