Page 1

ŽENSKO STRI ŽENJE modno20€- 30€ s t ri ženj ekoni c 13€ - 16€ f ru-f ru 4€ - 7€ f enanj eal iravnanj el as4€ - 12€

MOŠKO STRI ŽENJE kl as i čno10€ - 13€ modno15€ - 20€ dogil as j e 20€ bri t j evzorcev5€ - 10€ obl i kovanj ebrade4€ - 7€ ot roci 10€ - 15€

DODATKI Pranj el as2, 50€ Mas ažal as i š ča3€

strizenje  

strizenje cenik