Page 1

Usługodawca: Ewa XXXXX XXXXXXX NIP: XXX-XX-XX Faktura Vat Fs /01/2012 ORYGINAŁ Data wystawienia: 21.09.2012 Data sprzedaży: 21.09.2012 Nabywca: mLingua Sp. z o.o.

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Stary Rynek 100 61-773 Poznań Polska NIP: 778-14-35-103

Lp.

Nazwa usługi

j.m.

Ilość

Cena netto

Vat

Wartośc netto

1.

Tłumaczenie nieprzysięgłe [ POL-ANG]

Szt.

1

12 154,36 zł

23%

12 154,36 zł

Vat 23% Suma

Wartość netto 12 154,36 zł 12 154,36 zł

Kwota Vat 2795,50 zł 2795,50 zł

Wartośc brutto 14 949,86 zł 14 949,86 zł

Forma płatności

Termin płatności

gotówka

01.10.12

Kwota do zapłaty 14 949,86 zł

Razem do zapłaty 14 949,86 zł Słownie: Czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć zł osiemdziesiąt sześć gr Zapłacono: 0,00zł

Pozostaje do zapłaty: 14 949,86

…………………………………………………………………………. Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

………………………………….. Data odbioru

…………………………………………………………………… Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

faktura vat  

oto fakturka vat w moim wykonaniu.mam nadzieję,że wszystko jest tak jak być powinno;)