Page 1

Opdracht ritmekaarten kwartetspel

2LOA Els Vandenberghe en Klara Smet

Wero Thema: Het dierenrijk Serie A: Apen Serie B: Waterdieren Serie C: Vogels Serie D: Reptielen • • • •

Groepjes van 4 leerlingen Hoeveelheid kwartetten = aantal leerlingen delen door 4 (20 lln. = 5 kwartetten) Elk kaartspel heeft een eigen kleur en 16 kaarten van 7 cm op 10 cm. Op de kaarten staat…

A. Ba-vi-a-nen Gorilla Chimpansee Oerang- oetang

Go-ril-la Chimpansee Oerang- oetang Bavianen

Chim-pan-see Oerang- oetang Bavianen Gorilla

Oe-rang-oe-tang Bavianen Gorilla chimpansee

B. Goud-vis Kabeljauw Rivierkreeftje octopus

Ka-bel-jauw Rivierkreeftje Octopus goudvis

Ri-vier-kreeft-je Octopus Goudvis kabeljauw

Oc-to-pus Goudvis Kabeljauw rivierkreeftje

C. Gras-par-kie-ten Kaketoe Flamingo Vlaamse Gaai

Ka-ke-toe Flamingo Vlaamse Gaai Grasparkieten

Fla-min-go Vlaamse Gaai Grasparkieten Kaketoe

Vlaam-se Gaai Grasparkieten Kaketoe Flamingo

D. Al-li-ga-tors Schildpadje Cobra woestijnhagedis

Schild-pad-je Cobra woestijnhagedis alligators

Co-bra Woestijnhagedis Alligators schildpadje

Woe-stijn-ha-ge-dis Alligators Schildpadje Cobra


Opdracht ritmekaarten kwartetspel

2LOA Els Vandenberghe en Klara Smet

Didactische uitwerking: - Dit kan gelinkt worden aan een wereldoriëntatieles over het dierenrijk. De kinderen krijgen woordkaarten met deze dieren (en ritmes) op. Ze hangen deze in de juiste kolommen aan bord. - Leerkracht leest dieren ritmisch, leerlingen zeggen na. - Leerkracht klapt dieren ritmisch, leerlingen klappen na. -

-

-

Leerkracht en leerlingen vernoemen steeds de groep waaruit ze een ritme kiezen Leerkracht klapt een ritme uit een groep (bvb: Bavianen uit groep A.), leerlingen raden welk dier de leerkracht klapt. Leerlingen mogen ook eens een ritme uit een groep klappen en dan moeten de andere leerlingen raden welk dier er geklapt wordt. Leerkracht klapt een ritme uit een groep en een leerling klapt een ander ritme uit dezelfde groep. Leerlingen mogen ook eens een ritme uit een groep klappen en een leerling klapt een ander ritme uit dezelfde groep. Spel uitleggen: • Kaarten schudden en verdelen. • Iemand vraagt een kaart, noemt de groep (zwijgt) en klapt het ritme van de gewenste kaart. Bvb: mag ik van Els, uit groep C (Vogels) (Ka-ke-toe) • De vrager moet het correcte ritme klappen. Diegene waaraan gevraagd wordt moet goed luisteren en juist interpreteren. • Het spel verloopt verder zoals het gewone kwartetspel. Afspraken maken: • Stil zijn en luisteren naar elkaar zodat je het ritme goed kunt herkennen. • De kleinste begint en je gaat verder in wijzerzin. • Als je een kaart hebt gekregen is het aan de volgende. • Als je het ritme verkeerd klapt kan je ook geen kaart krijgen. • Speel eerlijk en geconcentreerd! Opfrissen van het spreken, klappen en herkennen van de ritmen. Spel spelen.

Ritmekaarten  

Ritmekaarten voor de lagere school

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you