Page 1

Natuurkennis Natuurkennis is de kennis en de wetenschap van alle aspecten van de natuur. Deze verschillende aspecten zijn:

Plantkunde = …………………………………………………………………………………..

Dierkunde = ……………………………………………………………………………………

Levensleer van de mens = …………………………………………………………………..

Natuurkunde = ………………………………………………………………………………..

Milieuopvoeding = ……………………………………………………………………………

De eerste twee groepen zijn de grootste en kunnen daarom nog onderverdeeld worden in kleinere groepen.

1) ……………………………………………. 1.1 Soorten planten Hier zijn twee grote groepen. a) ………………………………………………… : planten met bloemen, die zaden voortbrengen. vb. ………………………………………………...

……………………………………

b) ………………………………………………….. : Planten zonder bloemen, die geen zaden voortbrengen. Ze planten zich voort door sporen. vb. ……………………………………………………...........

……………………………………

1


1.2 Planten in het bos In een bos vind je verschillende lagen. Vul onder de tekening achter elke letter de verschillende lagen in en noteer de planten uit het kader bij de laag waar ze thuishoren.

Zomereik – haarmos – adelaarsvaren – humus – jonge berkenboom – bosanemoon – esdoorn - vlier

PRENT moet nog uitgeknipt worden en hier geplakt worden

2


2) ……………………………………………..

Dieren

…………………………….. .

…………………………….. .

a) …………………………………... b) …………………………………... c) …………………………………... d) …………………………………... e) …………………………………...

a) oerdiertjes b)…………………………………… c) holtedieren d)…………………………………… e)…………………………………… f)……………………………………. g) geleedpotigen

3


2.1 Gewervelde dieren Wat? …………………………………………………………………………………………………… Zoogdieren

Vogels

Reptielen

Amfibieën

Vissen

Voorbeeld ………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Leefmilieu water, land, lucht

Huid naakt, schubben, veren, haren

Ledematen geen, vinnen, vleugels, poten

Ademhalen kieuwen, longen, huid

Lichaams – temperatuur wisselend, standvastig

Voortplanting Bebroeden, niet bebroeden, eieren in het water, eieren op het land, jongen leven ter wereld, gezoogd

4


2.2 Ongewervelde dieren Wat? …………………………………………………………………………………………………….

- …………………

Geleedpotigen

- ………………… - ………………...

…………………..

- ………………… ………………….. - …………………

Weekdieren

- ………………… ………………….. - ………………… …………………..

- …………………

Wormen

- ………………… ………………….. - ………………… …………………..

Stekelhuidigen

………………….. …………………..

Holtedieren

………………….. …………………..

Sponsen ………………….. …………………..

oerdiertjes ………………….. …………………..

5


2.3 Eten en gegeten worden: de voedselkringloop a) De voedselrelatie De voedselrelatie kan men rechtstreeks door waarneming leren kennen. Wanneer een dier zich ophoudt in de nabijheid van planten en er vraatsporen te zien zijn. De controle van de maaginhoud of van de uitwerpselen kan heel wat leren over het voedsel van het dier. De relatie is overduidelijk wanneer men een dier zijn voedsel (prooi) ziet eten. ……………………………………………….  ……………………………………………….

b) Een voedselweb Vul de ontbrekende namen in.

kikker

fazant

vos

larve

gras

sprinkhaan

Wat zegt de pijl in het voedselweb? Kleur het juiste cirkeltje.

o … eet … o … wordt gegeten door … o … is familie van … 6


Wat is een voedselweb? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

c) De voedselkringloop Maak deze voedselkringloop volledig. Noteer de ontbrekende woorden. Kies uit: humus bevat bouwstoffen – bacteriën – dode dieren - bodemdiertjes

Prent moet nog uitgeknipt worden en hier geplakt worden.

Een dier dat bovenaan de voedselpiramide staat, heeft geen/wel vijanden. Als dat dier sterft, worden de resten opgegeten door ………………………………… . Dat zijn dieren die zich voeden met kadavers, bijv. een aasgier. Wat er van het dode dier overblijft, wordt door allerlei afbraakorganismen zoals …………………… en ……………………… afgebroken. Zo ontstaan er nieuwe voedingsstoffen die door de planten worden opgenomen. Dan is de ……………………… rond. Deze planten dienen opnieuw als voedsel voor planteneters.

7


Meer welvaart, minder natuur?

Wat is een biotoop? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Bekijk onderstaande strips aandachtig. Noteer net als in het voorbeeld hoe de mens ingrijpt en wat de gevolgen zijn voor planten of dieren. Overleg per twee.

Prenten moeten nog uitgeknipt en geplakt worden.

8


9


10

Bundel natuurkennis  

Dit bundeltje gaat over natuurkennis.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you