Page 1

__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 3

Isaac Plotain

ŞTIINŢE SECRETE Volumul 2

Ele ne conduc spre înălţimi nebănuite!

3


__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 5

CUPRINS

PREFAŢĂ................................................................................................................. 11 PREAMBUL............................................................................................................. 16 1 – UCENICIA VIEŢII............................................................................................ 21 2 – SPRE CUNOAŞTEREA SFINTEI ŞTIINŢE..................................................... 35 3 – PRIMELE CERCETĂRI.................................................................................... 41 MERCURUL............................................................................................... 47 SULFUL..................................................................................................... 49 SAREA....................................................................................................... 49 4 – JEAN, PRIETENUL MEU................................................................................. 53 5 – VEZÉLAY ALCHIMIC....................................................................................... 59 6 – DESCOPERIREA MERCURULUI.................................................................... 65 7 – LOCURI ISTORICE.......................................................................................... 71 HOTEL LALLEMANT................................................................................ 71 CASTELUL PLESSIS-BOURRÉ................................................................ 72 CASTELUL BUSSY RABUTIN.................................................................. 73 8 – PICTURILE CASTELULUI BUSSY-RABUTIN................................................ 75 9 – O MARE INIŢIERE........................................................................................... 83 10 – GUVERNUL OCULT AL LUMII..................................................................... 89 PREAMBUL............................................................................................... 89 ÎNALTUL CONSILIU................................................................................. 90 MIJLOACELE ÎNALTULUI CONSILIU.................................................... 91 ÎNALTUL CONSILIU SI AFACERILE UMANE........................................ 93 ARHIVELE SECRETE............................................................................... 93 ÎNALTUL CONSILIU ŞI RĂUL................................................................. 94 LUMEA DE MÂINE................................................................................... 94 LEGILE UNIVERSALE............................................................................. 95 CÂTEVA REMARCI................................................................................... 96 5


__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 6

11 – O NOUĂ PLECARE SPRE AFRICA............................................................... 97 12 – ÎNTOARCEREA ÎN FRANŢA.......................................................................... 103 13 – VULTURII DIN HELIOPOLIS........................................................................ 105 PRIMELE CONTACTE............................................................................... 105 POVESTIREA MARIEI.............................................................................. 105 MESAJE ALCHIMICE............................................................................... 107 14 – OMUL ŞI UNIVERSUL................................................................................... 113 PREAMBUL................................................................................................ 113 CINE SUNT EU ?....................................................................................... 113 CREAREA VEHICULULUI NOSTRU........................................................ 114 ASCENSIUNEA......................................................................................... 116 CREAŢIA.................................................................................................... 117 EXTINDEREA CREAŢIEI......................................................................... 118 IERARHIA ÎN UNIVERS........................................................................... 119 DESTINUL PLANETEI NOASTRE........................................................... 120 TRANSFORMAREA PROGRESIVĂ A FIECĂRUIA................................. 121 AJUTOARELE AŞTEPTATE..................................................................... 123 15 – GRAALUL........................................................................................................ 125 PREAMBUL............................................................................................... 125 GRAALUL, ÎN OPINIA LUI JEAN............................................................ 126 INTERMEZZO............................................................................................ 135 GRAALUL, ÎN OPINIA MARIEI................................................................ 135 PĂREREA MEA DESPRE SFÂNTUL GRAAL.......................................... 142 16 – FILOCALIA...................................................................................................... 145 FILOCALIA, ÎN OPINIA LUI DAMIEN..................................................... 145 CALEA INIMII, ÎN OPINIA LUI DRUNVALO MELCHISEDEC.............. 151 EXTRASE DIN CARTEA LUI SORIA, „CERCURI DE CUVINTE”.......... 153 17 – INIMA, POARTA ASCENSIUNII ŞI A DIMENSIUNILOR SUPERIOARE... 157 DESCHIDEREA INIMII............................................................................ 157 EPILOG LA CALEA INIMII...................................................................... 158 CONTINUARE A CONTACTELOR CU VULTURII DIN HELIOPOLIS... 159 6


__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 7

18 – MAHAMANI, STĂPÂN DIVIN ŞI PIATRĂ PREŢIOASĂ............................. 165 19 – CALEA USCATĂ............................................................................................. 171 20 – CONTINUARE A CERCETĂRII ALCHIMICE............................................... 175 21 – PLANUL NEUTRU ŞI CELELALTE DIMENSIUNI...................................... 177 22 – CALEA SULFURII DE MERCUR.................................................................. 179 23 – TEMPLIERII ŞI ALCHIMIA.......................................................................... 181 24 – PATRU MAEŞTRI ALCHIMIŞTI.................................................................... 187 FULCANELLI............................................................................................ 187 FILALET (INTRAREA DESCHISĂ ÎN PALATUL ÎNCHIS AL REGELUI)............................................................................................ 189 MICHAEL MAIER (ATALANTE FUGITIVE)........................................... 191 KAMALA-JNANA...................................................................................... 193 25 – TRANSMUTAŢIA METALELOR................................................................... 195 26 – MEDICAMENTUL UNIVERSAL.................................................................. 199 27 – EPILOGUL CĂII ALCHIMICE...................................................................... 201 28 – UN DIAMANT ÎN CENTRUL INIMII NOASTRE!......................................... 203 BIBLIOGRAFIE...................................................................................................... 207

7


__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 16

PREAMBUL

Arta Alchimiei figurează printre ştiinţele cele mai tainice din câte există. Una dintre cele mai importante lucrări alchimice, „Masa de smarald”2, a fost scrisă în Egiptul antic de către Hermes Trismegistus. De atunci, nenumăraţi oameni, celebri sau mai puţin celebri, şi-au consacrat viaţa studierii Sfintei Ştiinţe. Cunoaşteţi interesul nemăsurat pe care Isaac Newton îl avea pentru această ştiinţă? Multe au fost cărţile de alchimie găsite în biblioteca sa. Şi acest mare campion al celor două ştiinţe numite exacte, adică fizica şi matematica, copiase chiar, în întregime, de mână, traducerea engleză a figurilor hieroglifice ale lui Nicolas Flamel. Ce interes puternic avea acest mare savant în căutarea pietrei filosofale? Să găsească secretul fabricării aurului sau al elixirului vieţii fără sfârşit? Ca mulţi alţii, este evident că Newton nu l-a găsit nici pe unul, nici pe celălalt. Şi, atunci, ce este? Mit sau realitate? Dacă ar fi un mit, ar fi extraordinar să-i constaţi forţa cu care rezistă probei timpului. Realitatea acestei ştiinţe, transmutaţiile materiei vor rămâne pentru mult timp un semn de întrebare. Va fi întotdeauna necesar să facem dovada unui imens act de credinţă înainte de a întreprinde cercetări alchimice şi să dobândim, prin experienţă, proba formală şi incontestabilă a realităţii medicamentului universal şi a prafului de transmutaţie. Cel care studiază Arta Alchimiei duce o viaţă împăcată, liniştită, departe de tumultul marilor aglomeraţii urbane şi nu caută să fie cunoscut. Are nevoie de ajutor pentru a reuşi, dar acest ajutor indispensabil nu este acordat decât dacă aspirantul dă dovadă de sinceritate, de înţelepciune, de perseverenţă în muncă şi de discreţie totală. Această ştiinţă este deci, înainte de toate, o cale de realizare, chiar 2. În original, „Table d’émeraude”. 16


__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 17

PREAMBUL

dacă ea nu este singura - cum vom vedea în această lucrare. Ea permite cercetătorului să-şi dezvolte calităţi specifice pe care nicio altă cale nu ar putea să i le ofere. Imaginaţi-vă răbdarea şi tenacitatea necesare pentru a duce la bun sfârşit lucrări ce se întind pe mai multe zeci de ani! Ce credinţă, ce determinare i se cer! Dar, la capătul drumului, ce recompensă extraordinară! Succesul muncii sale îl aşază pe alchimist la adăpost de toate maladiile, chiar de cele incurabile, îi prelungeşte viaţa şi îl pune în legătură cu alte planuri ale conştiinţei. Este inutil să ne gândim că secretul pietrei filosofale ar putea fi transmis în clar. Transmiterea se face întotdeauna, ca şi în trecut, sub vălul simbolului. Este motivul pentru care cărţile de alchimie sunt atât de dificil de citit, atât de dificil de descifrat şi ele deseori îl aduc la disperare pe cercetătorul care sfârşeşte prin a se îndoi de realitatea Ştiinţei. Dacă eu am citit multe dintre ele, nu am făcut-o de plăcere, ci din necesitate, în scopul de a căuta materiile şi cheile realizării operaţiunilor. Rare sunt totuşi cărţile pe acest subiect care au o reală valoare practică şi permit descoperirea unei părţi din drum. Dar aş fi un ingrat dacă n-aş exclude dintr-o astfel de judecată câteva cărţi care constituie comorile acestei Arte. Am citit şi recitit operele lui Fulcanelli, care a lăsat în „Reşedinţele filosofale”3 şi „Misterul catedralelor”4 cunoştinţe pe care doar un Maestru ar fi putut să le descopere. În scopul de a preda altora operaţiunile sub vălul simbolului, Fulcanelli se foloseşte de arhitectura medievală a catedralelor gotice, a căror frumuseţe şi stupefiantă grandoare le resimţim atât de profund şi de aceea a reşedinţelor somptuoase, ale căror proprietari s-au dedicat căutărilor secrete şi au lăsat în piatră mărturia muncii lor. Mi-au plăcut alte cărţi mai dificil de citit, pentru ceea ce mi-au adus. Voi vorbi despre ele în cursul povestirii vieţii mele şi a cercetărilor mele 3. În original, „Les demeures philosophales”. 4. În original, „Le mystčre des cathédrales”. Lucrarea a fost tradusă în limba română la Editura Nemira, 1997. 17


__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 18

STIINŢE SECRETE

care constituie intriga acestei lucrări. Am obţinut dovada incontestabilă că Arta Alchimiei este o ştiinţă veritabilă. Este, în sensul cel mai sacru, o Ştiinţă Sfântă, aşa cum îmi place să o numesc. Dar nu pot să vă aduc probele acestei realităţi. Trebuie, ca şi Fraţii mei din trecut, să respect angajamentele şi să nu transmit niciodată, într-un mod clar, operaţiunile sau numele materiilor. Ar trebui să tac pentru aceasta şi să intru în panteonul alchimiştilor tăcuţi care au reuşit, dar niciodată nu au vorbit despre acest lucru? Ar trebui să scriu o carte anostă, în care aş exprima sub vălul simbolului anumite operaţiuni pe care le-ar înţelege numai cei care ştiu deja? Neînţeleasă de către cei mai mulţi, această lucrare n-ar face decât să arunce un pic mai multă discreditare asupra acestei ştiinţe secrete. Aşadar, m-am decis să inovez şi să realizez ceea ce niciun alchimist nu a îndrăznit să împlinească: vă voi povesti în amănunt cursul vieţii mele, cu anii lungi de căutări, drumurile care duc nicăieri, bucuriile şi decepţiile, dubiile şi speranţele. Mergând alături de mine, veţi înţelege realitatea Sfintei Ştiinţe, ceea ce permite ea să se realizeze... Veţi înţelege că lumea noastră e o lume a misterelor şi că nu este prea cunoscută, în ciuda aparentelor progrese ale ştiinţei noastre materialiste. Cei interesaţi de Sfânta Ştiinţă vor descoperi sfaturi judicioase legate de cărările pe care nu trebuie să apuce, stavilele de evitat, cărţile obligatoriu de citit... Cei pe care lucrările alchimice nu-i interesează, vor descoperi o altă posibilitate de realizare şi vor avea, poate, dorinţa de a parcurge un alt drum, care îi va conduce către acelaşi scop. Vor înţelege că este posibil să obţii, pe căi mult mai uşoare, ceea ce alchimiştii obţin pe calea care le e proprie. Am vorbit într-o carte precedentă despre timpurile excepţionale pe care le trăim, numite în Evanghelii timpuri ale revenirii lui Iisus Hristos pe Pământ. Am vorbit despre alegerea de care noi toţi dispunem, fără excepţie, în cadrul liberului nostru arbitru. Am vorbit despre posibilitatea pe care o avem 18


__Stiinte secrete 1:Layout 1

4/22/2008

4:10 PM

Page 19

PREAMBUL

de a abandona vechile energii legate de luptele care ne-au înlănţuit. Am insistat pe importanţa pentru viitorul nostru, de a alege căile fraternităţii, întrajutorării, compasiunii şi ale luminii de viaţă. Vedem încolţind mari schimbări şi, s-o spunem deschis, nu mai este timp să ne dedicăm cercetării alchimice. Dar putem să alegem calea inimii şi să ajungem foarte rapid la aceleaşi rezultate atinse de către Maeştrii Alchimişti ai trecutului. Trăim timpuri excepţionale şi chiar ar fi păcat să nu ne deschidem inima şi să nu regăsim atributele divine pe care le-am abandonat de mult. Să fim siguri că drumul inimii duce la planuri superioare, aşa cum permite, în acelaşi fel, drumul căii alchimice! Sper că vă va face plăcere să citiţi povestea vieţii mele, a cercetărilor mele, aflând astfel că o lume a cărei existenţă poate că nu v-o imaginaţi, o lume magică, vă va deschide porţile inimii, vă va conduce spre dimensiunile noi, care se oferă descoperirii voastre.

19


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 113

CAPITOLUL 14

Omul şi Universul PREAMBUL Cine suntem noi? De unde venim? Suntem singuri în acest vast Univers? Cum a fost el creat? Iată întrebări legitime pe care avem dreptul să ni le punem! În volumul precedent am abordat unul din aspectele structurii Universului şi al vehiculelor utilizate pentru a experimenta pe această planetă. Unul dintre Prietenii noştri din planul neutru ne asigură că alchimia constituie una din cheile majore pentru înţelegerea legilor creaţiei. Materia universală, ne spune el, ca şi materia din creuzetul experimentatorului, sunt de aceeaşi natură. Observând-o pe una, este posibil să o înţelegeţi pe cealaltă. Astfel, concepţiile mele s-au modificat, puţin câte puţin, în cursul lucrărilor mele. Dar ele s-au şi îmbogăţit, mulţumită informaţiilor transmise lui Régine Françoise Fauze de către Soria, cărţi pe care le-am citit cu mult interes. Această concepţie a legilor universului şi a ceea ce sunt eu mi-au adus o împăcare şi o speranţă pe care îmi propun să vi le împărtăşesc. CINE SUNT EU? Iată probabil cea mai dificilă, dar şi cea mai importantă întrebare pe care şi-o poate pune cineva. Pentru a-mi expune concepţia, voi face o distincţie între spiritul care sunt eu, din toată eternitatea, de corpul care constituie vehiculul pe care îl împrumut pentru explorarea spaţiu-timpului unde mă încarnez. În realitatea mea, eu sunt, ca oricare dintre noi, fără deosebire, o 113


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 114

STIINŢE SECRETE

scânteie de viaţă, o bucăţică din divinitate, având o filiaţie care, într-un fel sau altul, merge înapoi în timp până la marele constructor sau soarele central. Astfel, eu exist dintotdeauna dar, într-o zi, am fost individualizat plecând de la o fiinţă care îşi va fi dobândit propria conştiinţă. Am deci, ca fiecare dintre noi, un Tată /o Mamă de care, potrivit lui Soria, sunt legat printr-o coardă de aur. Această bucăţică de divinitate se găseşte în centrul inimii mele.

Pentru explorarea spaţiu-timpului nostru este nevoie de un vehicul adecvat. Acesta este motivul pentru care, în momentul naşterii, m-am îmbarcat într-un corp. Am explicat, într-o carte anterioară, că acest vehicul însemna nu numai un corp fizic, ci şi un corp psihic, compus din şapte învelişuri, înglobate unele în altele, şi un corp eteric ce asigură etanşeitatea între aceste două ansamble. În starea de lucruri actuală, nu putem utiliza pe deplin capacităţile corpului nostru. Din ce motive acest vehicul funcţionează atât de prost, îmbătrâneşte înainte de vreme şi suferă avarii frecvente? Pentru a răspunde la această întrebare, vom vedea în ce împrejurări a fost el creat şi apoi a evoluat de-a lungul timpului. CREAREA VEHICULULUI NOSTRU El a fost creat pentru realizarea unei experienţe unice în toate universurile. Un grup de creatori dorea să cunoască atitudinile şi reacţiile scânteilor de viaţă care şi-ar uita originile şi ar dispune de liberul arbitru, putând chiar să transceandă legile universale. Un vehicul a fost făcut pentru această experienţă de către un grup de creatori care se află printre fraţii noştri din stele. Grila magnetică necesară experienţei a fost instalată în jurul planetei noastre de grupul Kryeon. Ea aşterne vălurile uitării peste amintirile realităţii noastre şi ale experienţelor din trecut. Acest experiment a fost propus unor scântei de viaţă care aveau deja un parcurs lung în cadrul universurilor. Ele 114


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 115

Omul şi Universul

au avut libertatea de a accepta sau de a refuza. Soria le califică pe cele care acceptă, din care facem şi noi parte, drept kamikaze şi cred că aşa şi trebuia să fie pentru a se aventura într-o experienţă atât de hazardată. Niciunul dintre participanţi şi grupul care a conceput totul nu erau în măsură să prevadă consecinţele pe care le-ar genera liberul arbitru dublat de uitarea originilor. E de presupus că ele au fost dramatice pentru experimentatorii care suntem, mai ales că acest vehicul, conceput la origine pentru a dura mai multe secole şi pentru a călători în diferite dimensiuni ale creaţiei, s-a degradat treptat, odată cu recurgerea abuzivă la liberul arbitru, aşa cum facem noi. În ziua de azi, el funcţionează doar în a treia dimensiune, cu o durată de viaţă restrânsă, incredibil de scurtă în raport cu posibilităţile iniţiale. Această viaţă scurtată a necesitat crearea, atât a unui spaţiu de viaţă între două încarnări, cât şi a unor reguli de evoluţie speciale, numite legi ale karmei, care, potrivit lui Soria, nu există în niciun alt univers. Mai mult, coborârea în a treia dimensiune a afectat serios circuitele de comunicare dintre scânteia de viaţă şi diferitele corpuri care constituie vehiculul său. Aceasta nu a avut de ales decât să exteriorizeze o parte din ea însăşi, în fiecare dintre celulele care alcătuiesc vehiculul. Astfel, a fost creat sufletul care controlează funcţiile esenţiale pentru mersul diferitelor corpuri şi devine intermediarul între corp şi spirit, aceasta fiind altă denumire a scânteii de viaţă. Acest suflet, creaţie specifică planetei noastre, total neexperimentat în momentul creării sale, a avut nevoie de numeroase încarnări pentru a dobândi experienţa necesară controlului corpurilor şi a recunoaşte ceea ce este: o bucăţică din scânteia de viaţă a cărei naştere sau, mai degrabă, individualizare există încă de la eoni. Am impresia că sunt un suflet încarnat într-un corp fizic care are experienţa unei singure vieţi. Dar am învăţat că sunt mult mai mult; eu reprezint nenumăratele forme luate de către sufletul meu de-a lungul 115


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 116

STIINŢE SECRETE

încarnărilor sale şi, dincolo de ele, sunt această scânteie de viaţă, în centrul inimii mele, care s-a îmbogăţit cu experienţe multiple prin universuri înainte de a participa la aventura atât de specială pe această planetă. Este important pentru mine să regăsesc ansamblul acestor amintiri pierdute. Este motivul pentru care am întreprins această cercetare pe calea alchimică, ea fiind una dintre căile spre ascensiune. Dar, cum am mai spus-o, drumurile sunt multiple. Douăsprezece căi au fost recunoscute de către fiinţele realizate numite Roza-Cruce şi probabil că alţii au descoperit şi alte căi de realizare. ASCENSIUNEA Recuperarea memoriei a ceea ce suntem, fuzionarea cu eul interior, această scânteie de viaţă aflată în inima inimii noastre, acesta este adevăratul scop al ascensiunii. În timpul ultimei faze, atunci când complexul Tată /Mamă creator recunoaşte voinţa noastră de a ne alinia legilor universale, iar noi manifestăm respect şi dragoste faţă de orice formă de viaţă, El transmite energia necesară scânteii de viaţă care se dezvoltă cum ar face-o un embrion care dă naştere unui copil. Astfel, se operează fuziunea corpului, a sufletului şi a spiritului. Fiinţa care se naşte din această fuziune este recunoscută ca fiinţa superioară. Ea intră atunci în contact cu complexul Tată /Mamă creator, devine autonomă, apoi îşi continuă experienţele care o conduc spre a deveni ea însăşi un complex Tată /Mamă creator. Ea îşi va asuma în viitor responsabilitatea dezvoltării de noi conştiinţe în universuri. Însă, înainte de a ajunge în această fază a fuziunii corpului, sufletului şi spiritului, drumul este lung. Între timp, câteva puncte de reper ne permit să evaluăm drumul parcurs. O primă etapă este atinsă atunci când, conştienţi de responsabilităţile noastre, înţelegem că jucăm un Joc şi că ceilalţi, de fapt, ne ajută să progresăm. 116


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 117

Omul şi Universul

Noi parcurgem o altă mare şi importantă etapă atunci când acordăm celorlalţi dreptul de a gândi şi de a acţiona diferit de noi şi încercăm să fim pentru ei cel mai bun dintre exemple. Facem un alt pas către vârf atunci când înţelegem că este posibil să ne eliberăm de greşelile făcute şi cerem cu sinceritate, din adâncul inimii noastre, ştergerea datoriilor acumulate. Obţinem un ajutor preţios pentru a depăşi cu bine obstacolele, atunci când descoperim că nu suntem singuri şi că există ghizi care sunt acolo pentru a ne ajuta. Vârful este aproape atunci când reuşim să stăpânim procesul gândirii, când utilizăm creaţiile noastre mentale pentru a dezvolta toleranţa, dragostea şi respectul faţă de fiecare formă de viaţă, începând cu respectul şi dragostea de sine. Când, în sfârşit, eliberăm această gândire de orice luptă, fie că este pentru umbră, fie pentru lumină, şi acceptăm că Eul nostru superior preia conducerea şi trăieşte în armonie cu eul nostru inferior, care are „rolul său şi drepturile sale”, dar nu „toate drepturile”, atunci poate să înceapă procesul noii naşteri... CREAŢIA Chiar dacă nu este conştientă de aceste lucruri, fiecare fiinţă creată în universurile existente transmite Fiinţei Supreme informaţii ce-i permit să progreseze în conştiinţa sa. Astfel, Marele Creator poate să extindă tot mai mult câmpul experienţelor oferite expresiilor de viaţă cărora le dă naştere. La origine, Marele Arhitect a creat cercuri de învăţătură unde scânteile de viaţă, născute din Sursă, s-au putut iniţia în cunoaşterea teoretică a creaţiei. Ieşirea din aceste cercuri reprezintă punctul lor de plecare către experienţa practică în cadrul universurilor finite.

117


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 118

STIINŢE SECRETE

Creaţia, în forma ei actuală, conţine şapte supra universuri, fiecare având una dintre calităţile marelui constructor. Sistemul nostru solar se situează la periferia unuia dintre aceste supra universuri şi face parte dintr-un univers local care, el însuşi, aparţine unui univers mai îndepărtat etc. Astfel, soarele nostru face parte dintr-un lanţ solar care duce până la soarele central, inima supra universului nostru. Fiecare soare din acest lanţ este un fiu, un Tată/Mamă, provenit din sursă. Soarele nostru va da naştere, în calitate de Tată/Mamă, la numeroase scântei de viaţă care constituie omenirea noastră. Soria explică faptul că fiecare omenire este constituită din scântei de viaţă provenite de la Sursă, care deţine cunoştinţe teoretice despre crearea universurilor, care constituie mişcarea descendentă, şi din mai numeroasele scântei de viaţă, provenite din soarele nostru şi virgine de orice învăţătură, care constituie mişcarea ascendentă. Astfel, Marele Constructor poate să confrunte informaţiile culese în cadrul uneia şi aceleiaşi experienţe, prin intermediul fiinţelor care au cunoştinţe teoretice şi al fiinţelor ce nu sunt deloc influenţate de aceasta. Fiecare fiinţă este totuşi obligată să efectueze parcursul complet al coborârii şi al urcării şi într-un sens şi în celălalt. EXTINDEREA CREAŢIEI Creaţia continuă să se mărească. Marele Constructor, odată cu dezvoltarea conştiinţei pe care o dobândeşte de la el însuşi, concepe noi extinderi. Astfel, cinci supra-universuri noi sunt în gestaţie şi constituie câmpurile virgine, viitoare laboratoare de dezvoltare pentru noi scântei de viaţă. Cele şapte supra-universuri actuale se vor armoniza în respectarea legilor universale şi nu vor mai fi câmpul unor noi experienţe. Planeta noastră, adusă în stadiul de a deveni una dintre porţile care deschid accesul spre două noi supra-universuri, va suferi schimbări profunde la care noi vom lua parte. 118


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 119

Omul şi Universul

IERARHIA ÎN UNIVERS N-am putut niciodată să concep un Dumnezeu antropomorf, care s-ar ocupa de fiecare fiinţă umană şi niciodată nu m-am gândit că am fi singuri în acest vast univers. Cum ar putea un singur şi unic Dumnezeu să se ocupe de un număr incomensurabil de fiinţe? Această viziune nouă pe care ne-o transmite Soria mi se pare mult mai logică! Ea explică faptul că, în marea sa înţelepciune, Marele Constructor a creat fiinţe care nu se încarnează niciodată, dar care supraveghează şi ajută la dezvoltarea armonioasă a creaţiei şi a locurilor în care se fac experimentele. Astfel au fost create fiinţe care aparţin uneia dintre cele patru forţe principale: Grupul Soria aparţine uneia dintre aceste forţe şi îşi asumă responsabilitatea informaţiilor din universuri. Grupul Kryeon poartă responsabilitatea grilelor magnetice capabile să asigure câmpul experienţelor prevăzute pentru o planetă. Grupul Maestrului-cristal asigură salvarea informaţiilor legate de experienţele trăite în cadrul universurilor. El acumulează şi ţine la dispoziţia celor care sunt în măsură să acceadă la ele, datele legate de acestea. Grupul Gardienilor tăcuţi supraveghează derularea experienţelor şi raportează informaţiile celor care îşi asumă responsabilitatea lor. În inima ierarhiei cereşti se găsesc Înţelepţii, care poartă răspunderea fiecăruia dintre cele şapte supra universuri. Ei dezvoltă conştiinţa fiecăreia dintre calităţile experimentate în cadrul fiecăruia dintre ele şi reprezintă colectiv tot ceea ce noi putem concepe ca fiind Dumnezeu. În filiaţia solară, fiecare soare creat este o fiinţă divină de sine stătătoare, fiu al soarelui central şi tată al sorilor pe care el însuşi i-a născut. Avem, astfel, o ierarhie cerească şi ea urcă până la soarele central. Fiinţa solară cea mai aproape de noi este soarele nostru, complexul 119


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 120

STIINŢE SECRETE

Tată/Mamă, creator al majorităţii scânteilor de viaţă care experimentează pe planeta noastră, dar şi pe alte planete ale sistemului nostru solar. Acest complex Tată /Mamă solar se numeşte Helios şi Vesta. Planeta noastră însăşi este o fiinţă vie, fiică a lui Helios şi a Vestei şi poartă numele de Urantia-Gaia. Înaltul Consiliu dirijează şi controlează programul de experimentare conceput de Înţelepţi, pentru a treia dimensiune a suprafeţei exterioare a planetei noastre. În vârful ierarhiei tuturor dimensiunilor interne şi externe ale pământului se găseşte prinţul planetar. Această responsabilitate a conducerii vasului stelar, care este planeta noastră, e asigurată de către cel care, acum 2.000 de ani, a fost Hristos şi pe care îl numim Sananda. El este ajutat în funcţia sa de un consiliu format din 12 înţelepţi. Această lume, în aparenţă atât de dezordonată, este, în realitate, perfect structurată şi ierarhizată. Fiecare este la locul său, potrivit experienţei sale, şi îşi asumă responsabilităţile lui, pentru a conduce planeta noastră spre un destin deocamdată luminos... DESTINUL PLANETEI NOASTRE Supra universul nostru este singurul în care a fost experimentată iubirea cristică, născută şi dezvoltată pentru a ne aminti de origini. Planeta noastră a devenit un câmp de experienţă unic în cadrul tuturor universurilor. După cum am arătat mai înainte, liberul arbitru, dublat de uitarea originilor, a fost experimentat aici pentru prima dată. Această experienţă a permis manifestarea unei noi forme de iubire, foarte specială, născută în cele mai vitrege condiţii, considerată iubire solară. Această experienţă era să eşueze dar, în secolul trecut, un număr important de fiinţe s-au ridicat şi au cerut reinstaurarea legilor divine, sfârşitul liberului arbitru şi înlăturarea izolării planetei noastre. 120


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 121

Omul şi Universul

La sfârşitul acestei ere a Peştilor şi începutul erei Vărsătorului, unii vorbesc despre sfârşitul lumii, alţii despre instaurarea unei noi epoci de aur. În realitate, nimeni nu este în măsură să facă o previziune corectă, deoarece viitorul experienţei depinde de comportamentul oamenilor şi de decizia ierarhiei cereşti. Astăzi, am luat toţi poziţie şi Marele Arhitect şi-a exprimat decizia: planeta noastră va fi încoronată şi va deveni o poartă spre două suprauniversuri în construcţie. Astfel, suprafaţa exterioară a planetei noastre va adăposti şcoli vaste, în care vor fi primite scânteile de viaţă din mişcarea descendentă. Aceste scântei primesc, înaintea coborârii lor în lumile finite, o învăţătură teoretică despre creaţie. Pe viitor, ele vor primi în plus o învăţătură practică de la Maeştrii care au o experienţă a vieţii în universuri. Noi vom fi aceşti profesori, în funcţie de dorinţa şi voinţa noastră. Ne vom păstra întotdeauna libertatea de a ne alege viitorul, nimeni nu ne va obliga să ne asumăm responsabiliăţi pe care nu am vrea să le acceptăm. Dar ni se oferă o mare oportunitate şi ar fi păcat să nu profităm de posibilităţile oferite, care poate că nu se vor mai prezenta până la eoni. VIITORUL FIECĂRUIA Unii oameni, citindu-mă, se vor gândi că aceasta nu îi priveşte şi că vor mai trece multe secole până când planeta noastră va deveni o şcoală pentru scânteile de viaţă care vor pleca spre noile lumi şi pentru unii dintre fraţii noştri şi surorile noastre din stele. Fără îndoială că au dreptate. Dar, în următoarele decenii, noi ar trebui să trăim fazele preliminare ale acestui vast plan. Este interesant să le şi cunoaştem, pentru că mulţi dintre noi vor participa la fazele respective. Un membru al Înaltului Consiliu a făcut deja cunoscută judecata la care vor fi supuşi oamenii la sfârşitul fiecăreia dintre marile ere. Dar 121


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 122

STIINŢE SECRETE

cel mai mult m-au marcat cuvintele lui Zaharia, atunci când i-a vorbit prima dată Mariei: „pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, este momentul Celei de-a doua veniri a Mântuitorului”. Expresia a doua venire a Mântuitorului este utilizată în Evanghelii pentru a exprima timpul ultimei judecăţi, al Judecăţii de Apoi. Este adevărat că nu îmi place deloc această expresie, deoarece evocă posibilitatea ca noi să fim condamnaţi, să primim o sentinţă din partea unui tribunal cosmic. Or, eu cred profund că noi suntem propriii noştri judecători şi prefer termenul de: timpul alegerii pe care o facem. Putem alege să respectăm legile universale şi să regăsim dimensiunile superioare. Vom rămâne, atunci, pe această planetă. Dar putem şi să alegem să continuăm Jocul umbrei şi al luminii. În acest caz, vom continua experienţa celei de-a treia dimensiuni pe o altă planetă. A noastră, de fapt, nu va mai găzdui oameni în această dimensiune. Oh, să nu vă temeţi de o catastrofă planetară! Evenimentele se vor derula aşa cum s-au derulat întotdeauna. Fiinţele care vor opta pentru continuarea Jocului, vor merge, pur şi simplu, pe alte planete în timpul viitoarei lor încarnări. Numai fiinţele ancorate în forţa dragostei şi în respectul legilor universale vor continua să se încarneze pe planeta noastră, care se va orienta treptat spre transformarea ei şi va oferi o înfăţişare nouă pentru a găzdui o civilizaţie mai umană şi mai fraternă. În aceste vremuri de schimbări, două mari aventuri aşteaptă umanitatea într-un viitor apropiat: Prima dintre aventuri este trecerea în dimensiunile superioare. Sub impactul forţelor cosmice şi al modificărilor grilei magnetice terestre, frecvenţa vibratorie a planului nostru creşte, se ridică. Schimbările vizibile sunt infime în fiecare zi, dar reale. Ele se înscriu în timp. Treptat, o mare parte a umanităţii se va adapta la frecvenţa celei de-a patra dimensiuni, apoi, destul de repede, la cea de-a cincea. Aceste schimbări vibratorii vor antrena modificări în corpurile noastre, în climă şi în fiecare formă de viaţă, fie ea animală, vegetală sau minerală. Chiar 122


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 123

Omul şi Universul

dacă astăzi a treia şi a patra dimensiune se întrepătrund, puţini sunt oamenii capabili să perceapă cele două frecvenţe. Pentru aceasta, va trebui să ne adaptăm simţurile. Calea inimii este acolo pentru a ne conduce la transformarea dorită. Dar mai trebuie şi voinţă pentru a pune în aplicare această cale în faptele noastre de zi cu zi. A doua aventură, poate cea mai extraordinară dintre cele pe care le vom trăi, va fi deschiderea porţilor spaţiului şi ale intralumii, în jurul anului 2012. Noi credem că suntem singuri în Univers. Vom fi surprinşi de furnicarul vieţii şi de formele variate ale corpurilor care îl populează. AJUTOARELE AŞTEPTATE Încoronarea unei planete şi trecerea unei umanităţi în dimensiunile superioare sunt un eveniment atât de excepţional, încât multe fiinţe şi mulţi înţelepţi ai universurilor să participe la el şi să ajute, pe tot parcursul acestei treceri. Am primit primul ajutor din partea Grupului Kryeon care a terminat, acum câţiva ani, modificarea grilei magnetice terestre, permiţând, astfel, schimbările vibratorii anunţate şi ridicarea unei părţi din vălul care ne împiedică să cunoaştem realitatea originilor noastre. Al doilea ajutor, cel mai important dacă e să ţinem cont de viitoarea orientare a planetei noastre, este realizat de Grupul Soria, condus de Ichnalia, una dintre cele opt fiice primordiale generate de Marele Constructor. Acest grup construieşte, pe teritoriul francez al celei de-a cincea dimensiuni, o rotondă de informaţii care va fi prima şcoală interplanetară a Urantiei-Gaia şi, totodată, punctul de pornire pentru alte şcoli ce vor fi instalate ulterior pe toată suprafaţa exterioară a planetei noastre. Ar trebui să descoperim această rotondă atunci când vom atinge frecvenţa celei de-a cincea dimensiuni, adică prin 2020. Dacă doriţi mai multe informaţii, vă recomand călduros să citiţi lucrările lui Soria, editate de Editura Ariane. 123


__Stiinte secrete 3:Layout 1

4/22/2008

4:22 PM

Page 124

STIINŢE SECRETE

Pot fi acordate şi ajutoare mai personale. Mulţi dintre ghizii noştri au fost înlocuiţi cu alţii mai experimentaţi în trecerea dintr-o dimensiune în alta. Ei sunt gata să ne ajute dacă ne exprimăm clar dorinţa de a depăşi aceste dimensiuni şi de a evolua spre o civilizaţie fraternă şi solidară. Să nu uităm că liberul arbitru se va aplica până la această trecere şi că nimic nu se va opune voinţei noastre, chiar dacă aceasta constă în a vrea să trăim într-o dimensiune comparabilă cu cea pe care o cunoaştem. Să nu ne temem să ne adresăm ghizilor noştri care sunt acolo pentru a ne ajuta. Unii dintre ei sunt fraţi intratereştri care au trăit înaintea noastră această trecere în dimensiunile superioare. Dacă doriţi să cunoaşteţi aceşti fraţi intratereştri, vă invit să citiţi cărţile intitulate „Télos”, transmise de Adama lui Louise Aurélia Jones, pe care am avut plăcerea să o întâlnesc în timpul unei călătorii la Muntele Shasta... Adama este mare preot în Télos, unul dintre oraşele subterane are reţelei A......, fostul Agartha. Ceea ce tocmai v-am expus reprezintă doar concepţia şi înţelegerea pe care le-am dobândit prin munca şi lucrările mele, precum şi prin experienţele personale pe care le-am avut, prin lectura acestor opere şi ale altora... Fiecare trebuie să-şi făurească propriul său adevăr prin munca sa, reflecţia sa şi prin ceea ce îl învaţă eul său interior. Nimeni nu poate pretinde că deţine adevărul exact. Cele de mai sus pot să vă permită să simţiţi, în adâncul inimii voastre, dacă tot ce s-a spus este aproape sau nu de adevărul vostru.

124

Stiinte secrete  

Isaac Plotain

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you