Page 66

dezelve worden vergeleken met hetgeen in het Nieuwe Testament wordt beschreven in Christus vervuld te zijn. naar het bevel Of, ordonnantie Gods, die goedgevonden heeft alzo der mensen zaligheid teweeg te brengen, en die niet is gehouden daarvan iemand rekenschap te geven. des eeuwigen

Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; Namelijk daar het tevoren onder hen verzwegen was, Rom. 16:25.

27. Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Romeinen  
Advertisement