Page 1

De beste bescherming voor een groeiend resultaat!

Innovatieve technologie ingezet in de strijd tegen Phytophthora cinnamomi


Driven by innovation inspired by nature

Deze uitgave is met veel zorg samengesteld. Verstrekte adviezen zijn gebaseerd op proefresultaten en ervaringen uit de praktijk. Omdat gebruik van onze producten buiten onze controle plaatsvindt, kan Everris™ niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die uit toepassing van onze adviezen zou voortvloeien. Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor de Nederlandse markt. Zet- en drukfouten uit deze brochure voorbehouden.

Everris International B.V. Postbus 40 4190 CA Geldermalsen Nederland Tel.: +31 (0)418 655 700 Fax: +31 (0)418 655 795 E-mail: info.benelux@everris.com Internet: www.everris.nl

2


Belangrijk nieuws!

Vanaf nu is PlantTrust, de beste bescherming tegen Phytophthora, beschikbaar in de container boomkwekerij Phytophthora is een belangrijk probleem in de container boomkwekerij. Deze aantasting is lastig te bestrijden en kan tot grote schade leiden. De daaruit volgende verliezen aan planten zijn van invloed op het rendement van een kwekerij. Everris introduceert een nieuwe technologie die u gaat helpen in de strijd tegen Phytophthora: CRC. Het eerste product gemaakt op basis van deze CRC-technologie is PlantTrust. Deze brochure zal u duidelijk maken wat CRC is, op welke wijze PlantTrust werkt en ook welke resultaten proeven tot nu toe hebben geleverd. Ze zijn veelbelovend, wat geresulteerd heeft in het verkrijgen van toelating voor de Nederlandse markt! De resultaten zijn vooral zo goed door de combinatie van goede bescherming van de plant (weinig uitval) en een eenvoudige toediening, die enorm bespaart op het tot nu gebruikelijke aantal bespuitingen. Dit is vernieuwend! Betere bescherming tegen Phytophthora, minder werk en tijd. Op de nu volgende pagina’s vindt u eerst een korte introductie over Phytophthora, daarna uitleg over CRC / PlantTrust en tot slot informatie over het gebruik van PlantTrust op uw kwekerij.

PlantTrust, de beste bescherming voor een groeiend resultaat Uw voordelen van PlantTrust PlantTrust wordt in de potgrond gemengd

Gemakkelijk in gebruik, tijdsbesparend Werkzame stof zit dicht bij de wortels, waar het optimaal werkt 1 keer toedienen, daarna zekerheid dat de bescherming goed geregeld is

PlantTrust biedt langdurige bescherming

Uw planten zijn op elk moment beschermd tegen Phytophthora, ook als u druk bent Minder bespuitingen uitvoeren

PlantTrust is volledig gecoat

Gezonder werken - geen contact met de werkzame stof, geen werkzame stof op de planten

3


Phytophthora: Een schadelijke aantasting met grote gevolgen

Phytophthora bedreigt het rendement van uw kwekerij Uw inkomen wordt mede bepaald door het aantal leverbare planten. Dit aantal kan sterk afnemen door het optreden van Phytophthora. Uitval tot wel 40% In sommige jaren valt de uitval door deze schimmel mee, in andere jaren kan de uitval oplopen tot wel 40%. Uit gesprekken met kwekers blijkt dat een gemiddeld uitvalpercentage van 10% als "normaal" wordt beschouwd. Onnodig te stellen dat dit sterk ten koste van het rendement gaat. Daarnaast is Phytophthora vaak latent aanwezig en geeft soms pas schade aan uw planten na afleveren aan uw klant. Preventief bestrijden van Phytophthora is tijdrovend en dus arbeidsintensief. Om kosten te besparen worden bestrijdingen veelal niet voldoende frequent uitgevoerd (het aantal bestrijdingen is te laag). Ook gebeurt het vaak niet op de juiste manier waardoor de effectiviteit afneemt. Het resultaat is vaak niet doeltreffend. Phytophthora treedt vooral in het voorjaar en de zomer op. Hogere temperaturen verhogen de kans op Phytophthora sterk. De verspreiding van Phytophthora vindt plaats via het gietwater of via de bedondergrond.

Verschijnselen Phytophthora Phytophthora treedt een plant binnen via de stengel of het wortelgestel. Verschijnselen die optreden zijn: • Een vale gewaskleur die overgaat in verwelkingsverschijnselen en afsterving; • Jonge wortels verkleuren bruin en rotten weg. Daarna volgen de oudere wortels; • Snijd je de bast aan van de oudere wortel en de stambasis, dan zie je chocolade bruine verkleuring; • In een verder stadium trekt dat door naar de stambasis.

Om het optreden van de ziekte zo vroeg mogelijk te herkennen is het belangrijk om het gewas goed in de gaten te houden. Veel voorkomende problemen zijn paars-/grijs-/ bruinachtige verkleuringen en uitvalverschijnselen.

4


Phytophthora kan het rendement van een kwekerij sterk negatief be誰nvloeden

Phytophthora aantasting via gietwater

Afsterven van de plant

Gunstige omstandigheden (vocht, warmte)

Phytophthora-gevoelige gewassen

Verkleuring en slap hangen van de plant

Uit de praktijk zijn vele voorbeelden bekend van Phytophthora-gevoelige gewassen in de container boomkwekerij.

Rust sporen

Phytophthora kan zich zeer sterk openbaren, uit onderzoek blijkt echter ook dat een milde aantasting groeiremming kan veroorzaken die niet direct aan Phytophthora toegeschreven wordt.

Zacht bruin rot

Voorbeelden van Phytophthora-gevoelige gewassen in de container boomkwekerij Abies

Anemone

Araucaria

Azalea

Berberis

Calluna

Cedrus

Chamaecyparis spp.

Choisya

Cotoneaster

Cryptomeria

Cupressocyparis spp.

Cupressus

Cytisus

Daphne

Erica

Escallonia

Eucalyptus

Hedera

Helleborus

Hypericum

Juniperus

Lavandula

Lythrum

Myrtus

Passiflora

Pieris

Pinus

Rhododendron

Ribes

Salvia officinalis

Saxifraga

Syringa

Taxus

Thuja

Vaccinium

Viburnum

Phytophthora verschijnselen.

5


De beste bescherming voor een groeiend resultaat

PlantTrust - Het nieuwe gewasbeschermingsmiddel tegen Phytophthora PlantTrust staat voor een revolutionaire benadering in gewasbescherming die de manier van werken op veel kweker캐en bl캐vend zal veranderen!

PlantTrust: langdurige bescherming tegen Phytophthora

Eenmalige doormenging in de potgrond resulteert in een langdurige bescherming tegen Phytophthora. De tijd dat planten optimaal tegen deze schimmelaantasting beschermd zijn, hangt af van de potmaat en de infectiedruk van Phytophthora.

Hoge ziektedruk

Kleine potmaten

6 maanden bescherming

5 maanden bescherming

5 maanden bescherming

Grote potmaten

5 maanden bescherming

4 maanden bescherming

4 maanden bescherming

(bijvoorbeeld 3 liter)

Concentratie werkzame stof in de potgrond Concentratie werkzame stof

Elke korrel PlantTrust geeft de plant precies wat die nodig heeft: fungicide en meststof.

Gemiddelde ziektedruk

(bijvoorbeeld 1 liter)

PlantTrust biedt planten continue bescherming tegen Phytophthora PlantTrust is het eerste Everris product dat gebruik maakt van de CRC-technologie, speciaal ontwikkeld om planten een krachtige en langdurige bescherming tegen Phytophthora te bieden. En dat terwijl het eenvoudig en zonder veel werk toe te dienen is!

Lage ziektedruk

PlantTrust behandeling Minimale hoeveelheid werkzame stof voor Phytophthora bestrijding Conventionele middelen

Tijd

Toediening van conventionele gewasbeschermingsmiddelen d.m.v. aangieten of bespuitingen

6

Risico periode


Innovatieve Everris technologie in dienst van de kweker! De behandeling met PlantTrust geeft minimaal dezelfde – goede – resultaten als de referentie behandeling (= behandeling die tot zover de beste resultaten gaf). Dit echter zonder dat er veel tijd in aangietbehandelingen hoeft te worden geïnvesteerd. Het resultaat dat een kweker met PlantTrust behaalt is vaak veel beter dan de hedendaagse praktijk op veel kwekerijen.

PlantTrust korrels.

PlantTrust: kostbare tijd besparen en toch de zekerheid dat het goed geregeld is Proefstation: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Lisse

Gewas: Chamaecyparis Ellwoodii

Niet behandeld

Volgens label fungicide 4x aangieten

Praktijk fungicide 2x bespuiten

Uitvalpercentage 44%

Uitvalpercentage 4%

Uitvalpercentage 34%

Uitvalpercentage 6%

Benodigde tijd voor het uitvoeren

Geen

Veel

Weinig tot gemiddeld

Geen

Beschermings niveau

Geen

Optimaal

Onvoldoende

Optimaal

Wat is CRC? CRC staat voor Controlled Release Controls, een technologie waarbij werkzame stoffen (lees gewasbeschermingsmiddelen), bijvoorbeeld fungiciden, over een lange periode vrijkomen. CRC-technologie kan bij verschillende werkzame stoffen gebruikt (gaan) worden. CRC is een nieuwe en innovatieve technologie, ontwikkeld en gepatenteerd door Everris. Ontwikkeld vanuit een grote kennis en ervaring in het coaten van meststoffen, introduceert Everris na jarenlang onderzoek nu een geheel nieuw systeem voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen: CRC! Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van CRC hebben planten continu - op ieder moment dus - een optimale bescherming. In de tot nu toe beschikbare systemen was dit niet mogelijk, doordat middelen of niet op de juiste manier of niet op het juiste tijdstip werden toegediend. Met het beschikbaar komen van de CRC technologie liggen er nu geheel nieuwe mogelijkheden binnen bereik.

CRC-technologie - uw voordelen:

• Betere werking! Doordat het product precies op de plaats aanwezig is waar de werkzame stof moet werken – in de potgrond vlak bij de wortels – is de werking optimaal; • De werkzame stof beschermt uw plant op ieder moment tijdens de beschermingsperiode. Ook als u geen tijd heeft voor bespuitingen; • Veilig in gebruik! Doordat de werkzame stof binnen de coating zit, komt de gebruiker hiermee niet contact. Dwarsdoorsnede van een PlantTrust korrel.

7


Ook voor uw planten de best mogelijke bescherming tegen Phytophthora

Hoe zet u PlantTrust in tegen Phytophthora? Eenmalig doormengen – voldoende voor langdurige bescherming. PlantTrust kan eenvoudig in de potgrond worden doorgemengd. Eenmalig toedienen bij oppotten volstaat voor een langdurige bescherming tot 6 maanden. Uw potgrond leverancier kan PlantTrust op aanvraag voor u doormengen. Is de periode waarin PlantTrust beschermd ten einde? In een situatie dat er na de beschermingsperiode van PlantTrust behoefte is aan een aanvullende behande behandeling, adviseert Everris om een fungicide uit een andere chemische groep toe te dienen. Veelal is één extra bespuiting voldoende. Voor optimale bescherming van uw kostbare teelten zijn de volgende tips belangrijk: • • • •

Product informatie: • PlantTrust is verpakt in 25 kg PE-zakken; • Dosering: 2,4 kg/m3 potgrond; • Gebruiksperiode: februari tot en met juni; • Het advies is om potgrond met PlantTrust binnen een week na toediening van PlantTrust te gebruiken; • Raadpleeg bij gebruik van PlantTrust in kasteelten, uw Everris adviseur.

Start Start met gezond uitgangsmateriaal; Gebruik geschikte potgrond met voldoende afwatering; Kweek altijd op een bedondergrond die goed draineert; Kweek Werk hygiënisch, verwijder zieke planten op tijd.

De dosering is gebaseerd op 2,4 gram per liter potinhoud. Houdt rekening met een verdunningseffect wanneer wordt omgepot naar grotere potmaten. Laat u adviseren door een Everris adviseur.

Belangrijk Sommige zoutgevoelige gewassen kunnen een aangepast advies vereisen. Raadpleeg uw Everris adviseur daarom altijd voor u PlantTrust inzet.

Gezonde wortels met PlantTrust.

8


PlantTrust - fungicide + meststof

Hoe combineert u dit in uw bemestingsaanpak? PlantTrust bevat naast de werkzame stof Fosetyl-Aluminium een hoeveelheid gecontroleerd vrijkomende meststof (11-6-8+sporenelementen), toereikend voor de eerste 2-3 maanden van uw teelt. Om planten gedurende het hele seizoen continue van een optimale hoeveelheid voeding te voorzien, is het advies om PlantTrust te combineren met Osmocote Exact Protect of Osmocote Exact Hi.End. Beide producten zijn gebaseerd op de Dual Coating Technologie (DCT), waarbij de afgifte van voeding (deels) later in de teelt op gang komt. Dit sluit uitstekend aan op de voeding die in de beginfase van de teelt uit PlantTrust vrijkomt. Op deze wijze krijgen uw planten een optimaal aanbod van voeding en bereiken ze de best mogelijke kwaliteit. Voor een advies toegespitst op uw situatie, is er uiteraard altijd een Everris adviseur die uw vragen kan beantwoorden.

In het algemeen gelden de volgende adviezen als u PlantTrust toepast: • Meng geen start meststof (bijvoorbeeld PG-mix) in de potgrond door; • Combineer PlantTrust in een aanpak met Osmocote Exact Protect of Hi.End; • Uw bemestingschema vergt aanpassing indien u gebruik maakt van wateroplosbare meststoffen. Neem hiervoor contact op met uw Everris adviseur.

Overzicht gebruiksperiode PlantTrust in combinatie met Osmocote Exact Protect en Hi.End dosering g/l potinhoud

PlantTrust

2,4 g/l

Osmocote Exact Protect 12-14M

3-5 g/l

Osmocote Exact Hi.End 12-14M

3-5 g/l

Osmocote Exact Protect 8-9M

2,5-4 g/l

Osmocote Exact Hi.End 8-9M

2,5-4 g/l

Osmocote Exact Hi.End 5-6M

2-3 g/l

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

Opmerking: Bovenstaande doseringen zijn voor buitenteelten en zijn afhankelijk van gewas en potmaat. Vraag uw Everris adviseur voor een bedrijfsspecifiek advies.

9


De efficiëntie van PlantTrust in de praktijk

PlantTrust, bewezen efficiënt Omdat PlantTrust via de potgrond direct bij de wortels toegediend wordt, gaan er vrijwel geen werkzame stoffen verloren. De benutting van gewasbeschermingsmiddelen bij toediening via een beregeningssysteem ligt, afhankelijk van de potmaat en het type systeem, tot wel negentig procent lager. 9x9 cm pot 98/m²

11 cm pot 29/m²

10 cm pot 10/m²

19 cm/3L pot 5/m²

100%

39%

36%

48%

79%

20%

10%

14%

99%

27%

13%

18%

Efficiëntie per beregeningssysteem en potmaat.

Praktijkvoorbeelden Verlies van werkzame stof via PlantTrust tot 98% minder bij toepassing in 3L potten! Situatie 1: Berekening efficiëntie voor 3L potten (300 m3 potgrond per ha)

10

Gewasbeschermingsmiddel (tegen Phytophthora) toegepast via beregeningssysteem

2,4 kg/m3, 400 gram/m3 werkzame stof ➔ 92,8 kg/ha werkzame stof

6 kg/ha, 3 x toedienen

2. Verliezen door uitspoeling

Max. 0,5 % uitspoeling werkzame stof ➔ 0,5 kg/ha werkzame stof

Max. 0,5 % uitspoeling werkzame stof ➔ 0,09 kg/ha werkzame stof

Verliezen hangen of van efficiëntie van beregeningssysteem (52-86%) ➔ 18,7-31 kg/ha verlies aan werkzame stof

3. Verliezen door toediening over gehele teelt oppervlakte

Alle werkzame stof gedoseerd per plant 0% verlies naast de plant

Verliezen hangen of van efficientie van beregeningssysteem (61-80%) ➔ 11-14,4 kg/ha verlies aan werkzame stof

18,9-31,2 kg/ha aan werkzame stof

TOTALE GESCHATTE VERLIEZEN

Max. 0,5 kg/ha aan werkzame stof

Gewasbeschermingsmiddel (tegen Phytophthora) toegepast via beregeningssysteem

2,4 kg/m3, 400 gram/m3 werkzame stof ➔ 120 kg/ha werkzame stof

15 kg/ha, 3 x toedienen

2. Verliezen door uitspoeling

Max. 0,5 % uitspoeling werkzame stof

Max. 0,5 % uitspoeling werkzame stof ➔ 0,2 kg/ha werkzame stof

3. Verliezen door toediening over gehele teeltoppervlakte

Alle werkzame stof gedoseerd per plant 0% verlies naast de plant

TOTALE GESCHATTE VERLIEZEN

Max. 0,6 kg/ha aan werkzame stof

➔ 0,6 kg/ha werkzame stof

➔ 0 kg/ha verlies

Situatie 2: Berekening efficiëntie voor 0,8L potten (232m3 potgrond per ha) PlantTrust toediening doorgemengd in de potgrond

PlantTrust toediening doorgemengd in de potgrond

1. Dosering

Verlies van werkzame stof via PlantTrust tot 96% minder bij toepassing in 0,8L potten!

1. Dosering

➔ 36 kg/ha werkzame stof

➔ 0 kg/ha verlies

➔18 kg/ha werkzame stof

11,1-14,5 kg/ha aan werkzame stof


John Feyaerts Country Manager Benelux T +31 418 655 773 M +31 653 431 252 john.feyaerts@everris.com

2 1

Container boomkwekerij:

1-2

Monique van Slobbe Segment Sales Manager Nederland M +31(0)653 635 381 monique.vanslobbe@everris.com 1. Eric Brachter M +31(0)653 462 217 eric.brachter@everris.com 2. Roel Bloemert M +31(0)622 430 134 roel.bloemert@everris.com 3. Nick Boelen M +31(0)654 397 771 nick.boelen@everris.com 4. Paul van Kempen M +31(0)6 2723 9160 paul.vankempen@everris.com 5. Klaas De Boeck M +32(0)495 264 482 klaas.deboeck@everris.com 6. Paul Dupas M +32(0)495 360 207 paul.dupas@everris.com

Everris Internationaal B.V. Postbus 40 4190 CA Geldermalsen Nederland Tel.: +31 (0)418 655 700 Fax: +31 (0)418 655 795 E-mail: info.benelux@everris.com Internet: www.everris.nl

1-2

1-3 3-4 6

4 5-6 6

PlantTrust is toegelaten op de Nederlandse markt. 11


Everris International B.V. Postbus 40 4190 CA Geldermalsen Nederland Tel.: +31 (0)418 655 700 Fax: +31 (0)418 655 795 E-mail: info.benelux@everris.com Internet: www.everris.nl

Everris International B.V. is gecertificeerd volgens ISO-9001. Everris Heerlen is ook gecertificeerd volgens ISO-14001 en OHSAS-18001.

Planttrust brochure  

De nieuwe aanpak tegen Phytophthora