Page 1

Sport en openbaar groen Productgids 2014

Part of ICL group


Samen gaan we erop uit!

Het is u wellicht niet ontgaan dat deze brochure een wat ongebruikelijke kaft heeft: ‘fotografie door het seizoen’ is namelijk het thema van onze campagne in 2014. De inspiratie kwam voort uit iets wat we allemaal doen, iedere morgen - we kijken naar buiten door het raam en aanschouwen het weer. Ongeacht regen of zonneschijn, Everris staat voor u klaar om u te ondersteunen met kwaliteitsproducten, technische ondersteuning en service.


Inhoudsopgave Meststoffen p2

Gewasbescherming Graszaad

H2Pro Conserve Liquid p46 H2Pro Conserve Tablet p48 H2Pro Conserve Granule p49 H2Pro Maximise p50 Qualibra p52

Wetting Agents

Wetting Agents p44

Meststoffen

TechnologieĂŤn waar u op kunt vertrouwen p6 SierraformGT p8 Greenmaster Pro-Lite p12 Greenmaster Topdress Z p16 STEP Hi-Mag p18 SierrablenPlus p20 Sierrablen p24 ProTurf p26 Sportsmaster CRF Mini p28 Sportsmaster CRF p30 Sportsmaster p32 Hoe past u bladbemesting optimaal toe? p34 Greenmaster Liquid p36 Sportsmaster WSF p40 Sierrablen Flora Tablet p42

Gewasbescherming p54 Technische informatie

Primo Maxx p56 Identificeren en bestrijden van ziekten p58 Geef ziekten geen kans p62 Gebruik van fungicide p64 Heritage p66 Dicoplus Pro p68

Graszaad p70

Technische informatie p82

Everris wereldwijd

Graszaad icoonprogramma p72 ProSelect voor sport p74 ProSelect voor golfbanen p78

Strooiers p84 Strooierinstellingen p86 Kalibreren strooier p88 XC Spuitdoppen p90 Mengtabel p92

Everris wereldwijd

p94

1


Meststoffen

Wereldwijd vertrouwen grasbeheerders op de uitmuntende resultaten van de producten van Everris. Onze uitgebreide reeks meststoffen voor grasvelden en openbaar groen biedt de hoogste kwaliteit voedingsstoffen voor gezond, veerkrachtig en mooi gras. Met onze unieke, innovatieve technologieĂŤn is het mogelijk nauwkeurig, efficiĂŤnt en exact de benodigde hoeveelheid voedingsstoffen te geven.

2


Meststoffen

Inhoudsopgave meststoffen Geschikt voor Product

Maaihoogte

Greens

Tees

Fairways

Sportvelden

Parken

Toediening

Technologie

Werkingsduur (M=Maanden)

Pagina

Granulaat

SierraformGT

Strooier

8

Greenmaster Pro-Lite

Strooier

12

Greenmaster Topdress Z

Strooier

16

STEP Hi-Mag

Strooier

18

SierrablenPlus

Strooier

20

Sierrablen

Strooier

24

ProTurf

Strooier

26

Sportsmaster CRF Mini

Strooier

28

Sportsmaster CRF

Strooier

30

Sportsmaster

Strooier

Conventioneel

32

Sproeien

Greenmaster Liquid

Sproeier

36

Sportsmaster WSF

Sproeier

40

Handmatig

42

Tablet

Sierrablen Flora Tablet zeer geschikt

geschikt

niet geschikt

3


Een goed bemestingsprogramma houdt gras gezond en sterk, bespoedigt herstel, vergroot weerstand tegen ziektes en zorgt voor een uniform grasveld. Minder in het oog springende aspecten zijn een goede beworteling en een hoge weerstand tegen slijtage (bespeling) en droogte. Met een effectief bemestingsprogramma weet u zeker dat het gras aan de gestelde eisen voldoet: bescherming tegen slijtage, geen kale plekken en veranderingen in het klimaat hebben geen invloed op de conditie van het gras. Het resultaat: meer speelplezier en minder onderhoud.

Meststoffen: de feiten Het is niet gemakkelijk om een weloverwogen keuze te maken voor een meststof die helemaal aan uw wensen voldoet. U moet zich verdiepen in technische, economische en milieu aspecten. Uiteraard vragen verschillende grastoepassingen en groeiomstandigheden om specifieke bemestingsprogramma’s.

Een globale indeling in meststoffen: 1.Meststoffen die meteen na toedienen in één keer alle voedingsstoffen afgeven: het gras groeit snel en krijgt direct meer kleur. Dit zijn conventionele, vloeibare en wateroplosbare meststoffen. Het nadeel is dat voedingsstoffen verloren gaan door uitspoeling, vervluchtiging of door afvoeren van maaisel als gevolg van plotselinge groeistoten. 2. Langzaamwerkende, gecontroleerd vrijkomende en organische meststoffen geven voedingsstoffen geleidelijk en gedurende een bepaalde periode af: het gras kan de voedingsstoffen vrijwel volledig opnemen. Voedingsstoffen gaan nauwelijks verloren en dat maakt deze meststoffen efficiënt en milieuvriendelijk. Langzaamwerkende en gecontroleerd vrijkomende meststoffen hebben een constantere en meer betrouwbare werkingsduur dan organische meststoffen.

4


Langzaam en gecontroleerd vrijkomende meststoffen bieden veel voordelen. Meststoffen

 e gelijkmatige vrijgave van voeding D komt overeen met de behoefte van het gras: niet teveel, niet te weinig EfficiĂŤnt gebruik van voedingsstoffen Minder vaak maaien en minder maaisel Milieuvriendelijk Goede beworteling en gezond gras met een mooie kleur en een hoge weerstand

Spelvoordelen van een dichte grasmat elijkmatiger gras dus betere G speleigenschappen Beter bespeelbaar want een hogere dichtheid betekent dat het water sneller wordt afgevoerd. Na regen kan er snel weer gesport worden want een goede beworteling zorgt voor een optimale drainage Veilig: gras is zachter dan kale plekken dus minder snel sportblessures Onkruid krijgt minder kans in een dichte grasmat

5


Technologieën waar u op kunt vertrouwen. Poly-S • De stikstofkorrels krijgen eerst een zwavelcoating, dat is meteen een waardevol voedingselement. Het tweede laagje is een uniek biologisch-afbreekbaar polymeermembraan. • Zodra de beide coatings vochtig worden, komt de stikstof vrij. • De afgifte van voeding is afhankelijk van de dikte van de coating. Sterk toenemende luchttemperaturen of een hoge vochtigheid hebben geen invloed op de afgifte. Dit verzekert een gelijkmatig voedingsniveau, zelfs bij aanhoudende hitte of overvloedige regen. • Het gras neemt de voeding efficiënt op, want de afgifte sluit aan op de behoefte van het gras en het risico op uitspoeling is minimaal.

• Door de gelijkmatige groei hoeft u minder te maaien en u voorkomt verlies van voedingsstoffen. • Afhankelijk van de dikte van de coating, is de stikstofafgifte tot 6 maanden werkzaam.

Poly-S technologie: Buitenste polymeer coating Binnenste polymeer coating Ureumkern

PACE • Een uniek plantaardig biologisch-afbreekbaar harslaagje omhult de NPK korrels. • Na toediening neemt de korrel vocht op en de voedingsstoffen in de korrel lossen op. Er ontstaat een druk die de voedingsstoffen naar buiten perst: continue en gelijkmatig. • Afhankelijk van de dikte van de coating komen de voedingsstoffen gedurende een aantal maanden vrij. Er zijn vier standaard werkingsduren: 2 - 3, 4 - 5, 5 - 6 en 8 - 9 maanden. • Alléén de temperatuur heeft invloed op de afgiftesnelheid. Bij hogere temperaturen komt meer voeding vrij dan bij lagere temperaturen: dat komt overeen met de voedingsbehoefte het gras. De afgifte begint net boven 0°C.

• De afgifte wordt niet beïnvloed door grondsoort, EC waarde, microbiologische activiteit, pH, waterkwaliteit of hoeveelheid vocht. • De voedingsstoffen zijn beschermd tegen uitspoeling: Nutrient Input geen verlies van meststoffen en minder meststoffengebruik. Dat is kostenbesparend en milieuvriendelijk.

PACE technologie: Uptake

Elk korreltje bevat alle voedingsstoffen Uptake

TMax • De krachtige activator TMAX, op basis van bio-stimulanten, zorgt ervoor dat het gras meer voedingsstoffen opneemt. Dat verzekert een maximaal rendement van wateroplosbare en vloeibare meststoffen. • Een aantal ingrediënten zoals uitvloeiers, hechters en penetranten bevorderen de opname via het blad. • TMAX bevat ingrediënten die ook de opname van voedingsstoffen door de wortels stimuleren. • Door de maximale opname van voedingsstoffen via de bladeren en wortels is het risico op uitspoeling veel lager.

6

TMax technologie: TMax verbetert de opname van voedingsstoffen door de wortels. Ook houdt TMax de voedingselementen beter beschikbaar voor het gras. Mg N Cu Mo

Mg N Ca Fe B K Cu Mo Zn P Mn Ca Fe B K P Mn Zn


MU2

MU2 technologie: SierraformGT, de meest effectieve combinatie voedingsstoffen. Elk korreltje heeft exact dezelfde samenstelling voor een gelijkmatige groei en een mooie, egale grasmat.

Meststoffen

• Elk klein korreltje bevat langzaamwerkende stikstof in de vorm van kortere ketens methyleenureum. Hoofdzakelijk gestuurd door de temperatuur, breekt bacteriële activiteit deze korte ketens methyleenureum af en de stikstof komt geleidelijk vrij. Afhankelijk van de omstandigheden is de werkingsduur 6 - 8 weken. • Het fijne granulaat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de voedingsstoffen zodat het gras overal gelijk groeit. Het resultaat is een zeer dichte zode met een sterk wortelgestel. • De stikstofafgifte is efficiënt en de veiligheid blijft gewaarborgd: het zoutgehalte is extreem laag, zodat de grasplant niet verbrandt of beschadigt. • De langzaamwerkende stikstof beperkt groeistoten tot een minimum.

SilK • Met SilK blijft er een grotere voorraad kalium en silicium in de bodem beschikbaar voor de plant. Dankzij silicium en kalium krijgen de plantencellen een betere en sterkere structuur. De voedingsstoffen komen gedurende een periode van ongeveer 8 weken gelijkmatig vrij. • Silicium is o.a. belangrijk voor de vochtregulatie, proteïnesynthese, opslag van zetmeel en voor het activeren van enzymen. • De grasplant is beter beschermd tegen ziektes, betreding, vorst en droogte. Een stugge, sterke celwand zorgt voor een hogere “greenspeed”. • Het vochtgehalte in de bodem heeft geen invloed op de afgifte van de voedingsstoffen. • Deze technologie voorkomt dat planten essentiële voedingsstoffen mislopen door uitspoeling.

Pro-Lite • De technologie Pro-Lite functioneert als een ‘magneet’ die bepaalde voedingsstoffen bindt. • Deze technologie verbetert de kationen-uitwisselingscapaciteit (CEC = Cation Exchange Capacity) van de bodem, die daardoor voedingsstoffen zoals kalium, calcium en magnesium beter kan vasthouden. • Pro-Lite geeft de meststof een langere werkingsduur en voorkomt uitspoeling. • De 3D matrix van Pro-Lite helpt om een werkingsduur tot 6 weken te bereiken.

N

SilK technologie:

SilK, voor langzaamwerkende kalium en silicium

Pro-Lite technologie:

De voedingsstoffen zitten als een magneet aan elkaar vast

7


Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓ Tees ✓ Fairways ✓ Sportvelden ✓ Parken

SierraformGT is een zeer fijnkorrelige langzaamwerkende meststof. Door de unieke MU2 en SilK technologie komen stikstof, kalium en silicium gedurende een langere periode vrij. Zo blijven greens weken sterk en gezond. Het fijne granulaat zakt snel in de graszode naar de bodem.

Korrelverspreiding Niet homogeen

Niet homogene korrels van ongeljike grootte

Niet homogene korrels van gelijke grootte

Grote korrels

Kleine korrels

De sterke punten van SierraformGT Z eer fijn en homogeen granulaat voor een gelijkmatige verdeling L angwerkende stikstof en kalium voor gezond en veerkrachtig gras et silicium voor een goede M vochtregulatie, proteïnesynthese, opslag van zetmeel en voor het activeren van enzymen Elk korreltje bevat alle voedingselementen inder gevoelig voor ziekten, minder M gewasbeschermingsmiddelen E fficiënt en milieuvriendelijk: lage dosering en minimale uitspoeling

8

Verdeling van vergelijkbare meststof ongeveer 25.000 granules per m2

Verspreiding SierraformGT ongeveer 50.000 per m2

Homogeen

Homogene korrels van gelijke grootte SierraformGT


Stikstof met een gestage afgifte Meststoffen

Het is belangrijk dat u weet welke stikstofbron in de meststof zit. Verschillende stikstofbronnen geven de voeding over verschillende periodes af. MU2 is de technologie voor langwerkende stikstof. De belangrijkste stikstofbronnen in SierraformGT zijn conventionele ammoniumstikstof (ammonium sulfaat), ureum en methyleen ureum met langzaam vrijkomende korte, middel en lange ketens. MU2 verlengt de werking van conventioneel ammonium- en ureumstikstof, die normaal hun voeding meteen vrijgeven.

Stikstofafgifte van SierraformGT

Stikstofvorm in SierraformGT Ureum

30

MU korte ketens

25

MU middellange ketens lange ketens Totaal

Stikstof in %

Stikstofafgifte

Ammonium Ammonium Ureum MU korte ketens

20 15

MU middellange ketens

10

lange ketens Totaal

5 Tijd

0

NK Anti K-Step PreAll Spring MomStart entum Season 19-0-19 Stress 6-0-27 Seeder 18-2215-0-26 16-0-16 22-5-11 18-6-18 05

Langzaam vrijkomende kalium en silicium

Verhoogde beschikbaarheid van kalium door SilK van Everris

Verhoogde beschikbaarheid van kalium door SilK van Everris. 200

Kaliumsulfaat

180

SilK langzame werking van kalium

160 140 120 100 80 60

Alleen SierraformGT bevat SilK, de unieke technologie van Everris. SilK zorgt voor een constante afgifte van kalium en silicium gedurende 8 weken en vermindert uitspoeling van kalium. Dankzij silicium en kalium krijgen de plantencellen een betere en sterkere structuur. Silicium is o.a. belangrijk voor de vochtregulatie, proteïnesynthese, opslag van zetmeel en voor het activeren van enzymen. De grasplant is beter beschermd tegen ziektes, betreding, vorst en droogte. Een stugge, sterke celwand zorgt voor een hogere “greenspeed”.

40 20 0

SierraformGT korreltjes

9


Het assortiment SierraformGT Samenstelling in %

10

Stikstofvorm

Totaal Totaal P K MgO

Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

Totaal N

Spring Start 16-0-16 +Fe+Mn

Ideaal in het voorjaar bij lagere temperaturen toch een snelle reactie.

16

7,9

2,4

5,7

0

16

Momentum 22-5-11 +2MgO+Sporen

Met magnesium en sporenelementen voor een goede kleur in voorjaar en zomer.

22

3

7,5

11,5

5

11

2

All Season 1 8-6-18 +2MgO+Sporen

Stimuleert de wortelgroei na beluchting.

18

1,3

8,2

8,5

6

18

NK 19-0-19 +2MgO+Sporen

De gebalanceerde NK verhouding is geschikt van voor tot najaar.

19

9,9

9,1

0

19

Anti Stress 15-0-26 +Fe

Hoog kalium versterkt het gras tegen stress in zomer en najaar.

15

7,2

7,8

0

26

K-Step 6-0-27 +2MgO+Sporen

Hoog kalium voor afharding in najaar en winter.

6

0,7

5,3

0

27

Pre-Seeder 18-22-5

Ideaal bij doorzaai of het leggen van graszoden.

18

6,4

8,9

22

5

N-NO3

N-NH4 N-Ureum N-MU2

2,7

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

1.000

0,3

0,02

0,5

0,1

0,001

0,02

1,5

2

0,02

0,5

0,1

0,001

0,02

2,6

2

0,02

0,5

0,1

0,001

0,02

2,6

1,5

1,0

2

0,02

0,7

Si

4,0

0,1

0,001

0,02

3,9

0,9


Voedingsgift in kg/ha

Dosering per m2

N

P

K

25 kg zak voldoende voor

20

20 g 25 g 30 g

32 40 48

0 0 0

32 40 48

20

20 g 25 g 30 g

44 55 66

10 13 15

20

20 g 25 g 30 g

36 45 54

20

20 g 25 g 30 g

20

Aanbevolen gebruiksperiode J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1.000 m2 800 m2 667 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

22 28 33

1.000 m2 800 m2 667 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12 15 18

36 45 54

1.000 m2 800 m2 667 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

38 48 57

0 0 0

38 48 57

1.000 m2 800 m2 667 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

20 g 25 g 30 g

30 38 45

0 0 0

52 65 78

1.000 m2 800 m2 667 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

20

20 g 25 g 30 g

12 15 18

0 0 0

54 68 81

1.000 m2 800 m2 667 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

20

20 g 25 g 30 g

36 45 54

44 55 66

10 12,5 15

1.000 m2 800 m2 667 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Technologie Werkingsduur

Meststoffen

Verpakking in kg

Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens Korrelgrootte 0,7 - 1,4 mm Korrelpenetratie 2 - 3 dagen Grasreactie 7 dagen Werkingsduur 6 - 8 weken Dosering 20 - 30 g/m2 Verpakking zak van 20 kg Een zak is voor 667 - 1.000 m2 Geschikt voor alle maaihoogtes

1. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 2. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd. 3. Veeg meststofkorrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen.

Strooierinstellingen Roterende strooiers AccuPro2000, SR2000

Zand en kunstmeststrooier SS2

Dosering g/m2

Kegelinstelling

Strooibreedte

Enkele werkgang

Dubbele werkgang*

Strooibreedte

Enkele werkgang

Dubbele werkgang*

20

6

3,7 m

L

0,91 m

25

6

3,7 m

M

0,91 m

30

6

3,7 m

K

0,91 m

*De dubbele werkgang met 2x de halve dosering heeft de voorkeur. 11


Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓ Tees ✓ Fairways ✓ Sportvelden ✓ Parken

Fijnkorrelige meststof voor kort gemaaid gras Greenmaster Pro-Lite is een homogene conventionele meststof met een zeer fijn granulaat. De technologie Pro-Lite verbetert de efficiëntie van de voedingsstoffen. Elke korrel bevat stikstof, fosfaat en kalium. Het fijne granulaat wordt snel in de bodem opgenomen en u strooit meer korrels per vierkante meter. Het resultaat is een mooie dichte zode.

De sterke punten van Greenmaster Pro-Lite Z eer fijn en homogeen granulaat voor een gelijkmatige verdeling S nelle opname voor een vitale groei en een optimale kleur P ro-Lite technologie verzekert efficiëntie, langere werking en een optimale kleur E lk korreltje bevat alle voedingselementen, inclusief sporenelementen uim assortiment voor alle R omstandigheden

12


Pro-Lite Meststoffen

De technologie Pro-Lite functioneert als een ‘magneet’ die bepaalde voedingsstoffen bindt. Deze technologie verbetert de kationenuitwisselingscapaciteit (CEC = Cation Exchange Capacity) van de bodem, die daardoor voedingsstoffen zoals kalium, calcium en magnesium beter kan vasthouden. Pro-Lite geeft de meststof een langere werkingsduur en voorkomt uitspoeling. De 3D matrix van De 3D technologie van Pro-Lite bindt Pro-Lite helpt om een werkingsduur tot 6 weken te bereiken. de voedingsstoffen als een magneet

De stikstof in Greenmaster Pro-Lite 16 14

Ureum stikstof Ammonium stikstof

Stikstof in %

12

In Greenmaster Prolite gebruikt Everris alleen ureum en ammonium stikstof. Everris vermijdt het gebruik van nitraatstikstof. Nitraatstikstof spoelt gemakkelijk uit, verhoogt de pH en vergroot de kans op ziektes zoals sneeuwschimmel.

10 8 6 4 2 0 Cold Start 11-5-5+8Fe

Spring & Summer 14-5-10+2MgO

Zero Phosphate 14-0-10+3MgO

NK 12-0-12+3MgO+Fe

Double K 7-0-14+4Fe

Autumn 6-5-10+Fe

13


Het assortiment Greenmaster Pro-Lite Samenstelling in % Stikstofvorm

Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

Cold Start 11-5-5 +8Fe

Direct beschikbare stikstof, fosfaat en kalium voor een snel herstel in het voorjaar.

11

5,6

5,4

5

5

Spring & Summer 14-5-10 +2MgO

Vasthouden van een sterke groei en een mooie kleur in voorjaar en zomer.

14

5,1

8,9

5

10

2

25

Zero Phosphate 14-0-10 +3MgO

Voor gezond gras tijdens groeiperioden. Magnesium verbetert de kleur en verhoogt de weerstand tegen stress.

14

7,8

6,2

0

10

3

25

NK 12-0-12 +3MgO +2Fe

Het hoge kaliumgehalte is ideaal voor gebruik van voorjaar tot einde zomer.

12

4,1

7,9

0

12

3

Double K 7-0-14 +4Fe

Laag stikstof- en hoog kalium voor sterk gras, het hele jaar door.

7

2,8

4,2

0

Autumn 6-5-10 +6Fe

NPK meststof voor een gebalanceerde voeding en afharding. Het hoge ijzergehalte gaat mosgroei tegen.

6

4,3

1,7

5

Totaal N

N-NO3

N-NH4

N-Ureum Totaal P

Totaal K

MgO

Fe

Verpakking in kg

8

25

2

25

14

4

25

10

6

25

Strooierinstellingen Roterende Strooiers AccuPro 2000 en SR2000

Zand- en kunstmeststrooier S-2 Dubbele* werkgang halve dosering

Strooibreedte

Enkele werkgang volledige dosering

Dubbele* werkgang halve dosering

Dosering g/m2

Kegelinstelling

Strooibreedte

Enkele werkgang volledige dosering

30

6

3,7 m

M

0,91 m

4

35

6

3,7 m

N

K

0,91 m

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur.

Technische gegevens Korrelgrootte 0,5 - 1,7 mm Korrelpenetratie 3 - 4 dagen Grasreactie 7 dagen Werkingsduur 6 weken Dosering 30 - 35 g/m2 Verpakking zak van 25 kg Een zak is voor 715 - 830 m2 Geschikt voor alle maaihoogtes

14

Gebruiksaanwijzing 1. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 2. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen. 3. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd.


N

P

K

25 kg zak voldoende voor

30 g 35 g

33 38,5

15 17,5

15 17,5

30 g 35 g

42 49

15 17,5

30 g 35 g

42 49

30 g 35 g

Voedingsgift in kg/ha

Aanbevolen gebruiksperiode J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30 35

833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0 0

30 35

833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

36 42

0 0

36 42

833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30 g 35 g

21 24,5

0 0

42 49

833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30 g 35 g

18 21

15 17,5

30 35

833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Technologie Werkingsduur

Meststoffen

Dosering per m2

15


Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓ Tees ✓ Sportvelden ✓ Nieuwe constructies op zand

Zeoliet granulaat voor topdressing Greenmaster Topdress Z is een op zeoliet gebaseerd granulaat wat gebruikt kan worden als bodemverbeteraar of topdress product. Het product heeft een zeer hoge kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) waardoor het uitermate geschikt is om voedingsstoffen vast te houden. Daarnaast helpt het bij nieuwe bodems pH dalingen te voorkomen.

De sterke punten van Greenmaster Topdress Z erbetert het vermogen van de bodem V om voedingsstoffen vast te houden door de hoge kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) Ideaal voor doormengen in de grond bij nieuwe grasconstructies Ideaal topdress-materiaal erhoogt de poreusheid van de bodem V dat leidt tot beter vasthouden van vocht in lichte gronden, terwijl op zware gronden de drainage verbetert Z and gemengd met Topdress Z wordt beter strooibaar elpt bij viltonderdrukking in een H geïntegreerd programma

Dosering Greenmaster Topdress Z

Aantal benodigde toedieningen om 5% volume in de eerste 10 mm aan te brengen

1 kg/m2

4 keer

van maart t/m oktober

16 keer

van maart t/m oktober

250 g/m

2

Samenstelling

Greenmaster Topdress Z

CaO

MgO

2,4%

3,4%

1,4%

Technische gegevens Korrelgrootte 0,5 - 1,0 mm CEC 1,5 - 1,8 meq/g (150 - 180 meq/100g) Soortelijk gewicht 0,75 MT/m (0,75 kg/liter) Dosering 100 - 500 g/m² Verpakking zak van 25 kg Een zak is voor 50 - 250 m² Geschikt voor alle maaihoogtes

Gebruiksaanwijzing 1. Gebruik dit product zuiver of gemengd met zand of als wortelzonesubstraat. 2. Toepassing na beluchten verbetert het effect. 3. Bij todressing is het beter vaker minder te geven dan eenmalig veel te gebruiken.

Nieuwe constructies Diepte wortelzone

% menghoeveelheid

10 cm

30 cm

Benodigde hoeveelheid m2

500 m2

3,8 kg

1.875 kg

10%

7,5 kg

3.750 kg

20%

15,0 kg

7.500 kg

5%

20 cm

16

K 2O

5%

7,5 kg

3.750 kg

10%

15,0 kg

7.500 kg

20%

30,0 kg

15.000 kg

5%

11,3 kg

5.625 kg

10%

22,5 kg

11.250 kg

20%

45,0 kg

22.500 kg


Strooierinstelling Kegelinstelling

Strooibreedte (m)

30

Doseerinstelling (g/m2) 60 90 120

1x pass*

7

3,0

O

Roterende strooiers SR-2000 of AccuPro 2000 5 km/uur

R (x2)

T ½ (x2)

240 T ½ (x4)

Meststoffen

Toepassingsmethode

*2 of meer toepassingen bij hoge doseringen

17


Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Tees ✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓ Parken

Volledig pakket sporenelementen in mini-granulaat Elk minikorreltje van STEP Hi-Mag bevat het volledige pakket sporenelementen. De groei van een plant wordt beperkt als er gebrek is aan zelfs één element. Ook als de andere voedingselementen in voldoende mate aanwezig zijn. STEP Hi-Mag verhelpt en voorkomt een tekort aan sporenelementen in de bodem. Dit verzekert een gezonde groei zonder stress. Step Hi-Mag is zeer zuiver en het fijne granulaat dringt snel in de grasmat. Het bevat een hoog gehalte magnesium voor een rijkere gezonde graskleur. Het is vooral geschikt op bodems met weinig voedingsstoffen, bijvoorbeeld bodems met een hoog aandeel zand. Step Hi-Mag past gemakkelijk in een compleet onderhoudsprogramma.

De sterke punten van STEP Hi-Mag evat alle noodzakelijke sporenelementen B voor vitaal gras Z eer zuiver en fijn granulaat voor gemakkelijke penetratie oog gehalte magnesium voor gezond H gras met een goede kleur Ideaal voor gebruik op zandige gronden, voorkomt stress E envoudige toediening, zichtbaar effect 6 weken lang P ast in een onderhoudsprogramma met andere meststoffen

18

Gebruiksaanwijzing 1. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 2. Verwijder meststofkorrels van bestrating om verkleuring door het ijzer te voorkomen. 3. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregenen voorkomt ook voetstappen en dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd.

STEP Hi-Mag Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

STEP Hi-Mag

Voorkomt tekort aan sporenelementen en bevat magnesium voor een gezonde kleur


Sporenelementen reduceren ziektedruk Meststoffen

STEP HI-Mag verlaagt de ziektedruk als onderdeel van een compleet bemestingsprogramma. Mangaan speelt een belangrijke rol in het voorkomen van sneeuwschimmel. Een STRI proef toont aan dat STEP Hi-Mag in combinatie met SierraformGT de aantasting van sneeuwschimmel onder de 2% houdt.

Proef sneeuwschimmel 14

Aangetaste oppervlakte in %

12 10

Onbehandeld

8

SierraformGT

6

SierraformGT + STEP Hi-Mag SierraformGT + STEP Hi-Mag + Fungicide

4 2 0

0

15

Technische gegevens

27

43

54

68

81

96

111

128

144

158

Strooierinstelling

Korrelgrootte 0,25 - 2,5 mm Korrelpenetratie 4 - 5 dagen Grasreactie 7 dagen Dosering 7 - 11 g/m2 Verpakking zak van 20 kg Een zak is voor 1.820 - 2.860 m2 Geschikt voor alle maaihoogtes

Toepassingsmethode Roterende strooiers SR-2000 of AccuPro 2000 Zaad- en kunstmeststrooier SS-2

Doseerinstelling (g/m2) 5 10 15

KegelStrooiinstelling breedte (m)

2 werkgangen*

7

4,3

H

I

1 werkgang

7

4,3

H

2 werkgangen*

n.v.t.

0,91

2

1 werkgang

n.v.t.

0,91

2

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur.

Samenstelling in % MgO

Cu

Fe

Mn

Zn

Verpakking in kg

19,8

0,50

8,0

3,0

1,0

20

Dosering (g/m2)

MgO

Cu

Fe

Mn

Zn

25 kg zak voldoende voor

7g 11g

13,9 21,9

0,4 0,6

5,6 8,8

2,1 3,3

0,7 1,1

2.857 m2 1.818 m2

Voedingsgift in kg/ha

Aanbevolen gebruiksperiode J

F M A M

J

J

A

S

O N D

J

F

J

J

A

S

O

M

A

M

N

D

19


Geschikt voor: ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Mini korrels met gecontroleerd vrijkomende voedingsafgifte SierrablenPlus heeft een snel effect en een langdurige werking (2 - 3 en 4 - 5 maanden). Door de unieke coating van PACE en Poly-S komen de voedingsstoffen gelijkmatig vrij. Dat is efficiënt, kostenbesparend (lage doseringen) en milieuvriendelijk. Door de coating is SierrablenPlus absoluut veilig en er is geen risico op verbrandingsschade.

De sterke punten van SierrablenPlus ezond gras en wortels door gelijkmatige G voeding tijdens een lange periode Gelijkmatige verdeling door minigranulaat inder gevoelig voor ziekten, minder M gewasbeschermingsmiddelen nodig elijkmatige groei, minder maaipieken G door gebalanceerde voeding E fficiënt en milieuvriendelijk: lage dosering en minimale uitspoeling rbeidsbesparend: langdurige werking A voorkomt veel strooibeurten

20

Poly-S De stikstofkorrels krijgen eerst een zwavelcoating, een waardevol voedingselement. Het tweede laagje is een polymeermembraan. Zodra het buitenste polymeermembraan en de zwavelcoating vochtig worden, komt stikstof vrij. De werkingsduur is afhankelijk van de dikte van de coating. Sterk toenemende bodemtemperaturen of hoge vochtigheid hebben geen invloed op de afgifte.

Poly-S technologie: Buitenste polymeer coating Binnenste polymeer coating Ureumkern

PACE Door vocht lossen de voedingsstoffen in de korrel op. Er ontstaat een druk die de voedingsstoffen naar buiten perst: continue en gelijkmatig. Bij hogere temperaturen is de afgifte sneller, bij lagere temperaturen langzamer. De afgifte begint net boven 0°C. De afgifte wordt niet beïnvloed door Nutrient Input grondsoort, EC waarde, microbiologische activiteit, pH, waterkwaliteit of hoeveelheid vocht.

PACE technologie: Uptake

Elk korreltje bevat alle voedingsstoffen Uptake


Onderzoek bladvlekkenziekte 30

Organische meststof

26,7

IBDU 20

SierrablenPlus

15 10

STRI onderzoek 2010 op bladvlekkenziekte in Poa pratensis bij 20 - 25 mm gedurende 6 maanden. De effecten van SierrablenPlus zijn vergeleken met organische en IBDU meststoffen. SierrablenPlus had het meest consistente niveau voedingsstoffen. Dat resulteerde in sterker gras met minder bladvlekkenziekten dan de andere producten.

10,6

5

5,9

0

3x toediening

3,8

2x toediening

2x toediening

Meststoffen

Percentage besmetting

25

Onbehandeld

In alle bemestingsprogramma’s is 168 kg/ha stikstof toegediend

Onderzoek rooddraad 25

Percentage besmetting

20

Onbehandeld Organische meststof 20,5

IBDU SierrablenPlus

15 10 5 0

6,2

4x162 kg N/ha

7,9 4,7 2x160 kg N/ha

2x160 kg N/ha

STRI onderzoek 2009 op rooddraad bij 15 mm gedurende 6 maanden. De effecten van SierrablenPlus zijn vergeleken met organische en IBDU meststoffen. SierrablenPlus had het meest consistente niveau voedingsstoffen. Dat resulteerde in sterker gras met minder rooddraad in vergelijking tot de andere producten.

Stikstofvorm in SierrablenPlus 25

Niet omhulde ureum

Omhulde stikstof Ammonium stikstof

Stikstof in %

20

15

10

5

0

19-5-18 20-20-08 15-0-28 (3M+) (3M+) (3M+)

24-5-8 (5M+)

18-5-18 (5M+)

15-5-22 (5M+)

21


Het assortiment SierrablenPlus Samenstelling in % Stikstofvorm Totaal N (% gecoat)

Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

N-Start 30-5-5

Gecontroleerd vrijkomende stikstof voor een constante groei gedurende 3 maanden.

30 (79%)

Active 19-5-18+2MgO+sp

Complete NPK, magnesium en sporenelementen voor sterk en gezond gras.

Renovator 20-20-8

Totaal P Totaal K N-Ureum (% gecoat) (% gecoat)

N-NO3

N-NH4

2,3

3,4

24,3

5

5

19 (81%)

1,2

16,2

5

18

Gecontroleerd vrijkomende voeding, ideaal voor snelle vestiging van de grasmat bij nieuwe aanleg.

20 (67%)

4,6

14,4

20

8

Stress Control 15-0-28+2MgO

Hoog kalium versterkt de celwanden en verbetert de vochtregulatie in de grasplant.

15 (80%)

Spring Starter 24-5-8+2MgO

Voor gezonde en gebalanceerde groei.

24 (82%)

5,3

6,3

12,4

Active 18-5-18+2MgO

Gebalanceerde NK en laag fosfaat voor sterk en gezond gras.

18 (73%)

3,4

4,4

Stress Control 15-5-22+2MgO

Hoog kalium voor het afharding.

15 (67%)

2,8

3,9

Technische gegevens Korrelgrootte 0,85 - 2,0 mm Verpakking zak van 25 kg Korrelpenetratie 7 dagen Grasreactie 7 dagen Algemeen advies 25 - 45 g/m2 Een zak is voor 550 - 1.000 m2 Geschikt voor maaihoogtes vanaf 6 mm

13

Verpakking in kg 25

2

25

25

28

2

25

5 (56%)

8 (54%)

2

25

9

5 (33%)

18 (16%)

2

25

6,8

5 (28%)

22 (10%)

2

25

Gebruiksaanwijzing 1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren om korrelbeschadiging te voorkomen. 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 3. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd. 4. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

22

MgO


Voedingsgift in kg/ha N

P

K

25 g 30 g 35 g

75 90 105

12,5 15 17,5

12,5 15 17,5

25 g 30 g 35 g

47,5 57,0 66,5

12,5 15,0 17,5

25 g 30 g 35 g

50,0 60,0 70,0

25 g 30 g 35 g

25 kg zak voldoende voor

Aanbevolen gebruiksperiode J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1.333 m2 1.000 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

45,0 54,0 63,0

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

50,0 60,0 70,0

20,0 24,0 28,0

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

37,5 45,0 52,5

0,0 0,0 0,0

70,0 84,0 98,0

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30 g 35 g 40 g 45 g

72,0 84,0 96,0 108,0

15,0 17,5 20,0 22,5

24,0 28,0 32,0 36,0

833 m2 714 m2 625 m2 556 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30 g 35 g 40 g 45 g

54,0 63,0 72,0 81,0

15,0 17,5 20,0 22,5

54,0 63,0 72,0 22,5

833 m2 714 m2 625 m2 556 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30 g 35 g 40 g 45 g

45,0 52,5 60,0 67,5

15,0 17,5 20,0 22,5

66,0 77,0 88,0 99,0

833 m2 714 m2 625 m2 556 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Technologie Werkingsduur Meststoffen

Dosering per m2

Strooierinstelling Strooierinstelling voor roterende strooiers AccuPro 2000, SR2000 Dosering g/m2

Kegelinstelling

Strooibreedte

Enkele werkgang met volledige dosering

Dubbele werkgang met halve dosering*

25

4

4,8m

O

L

30

4

4,8m

P

M

35

4

4,8m

R

M½

40

4

4,8m

S

N

45

4

4,8m

T

N½

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur.

23


Gebruiksaanwijzing Geschikt voor: ✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓ Parken

Maandenlang gelijkmatige voeding Sierrablen is een gecontroleerd vrijkomende meststof met een gewone korrelgrootte. In Sierrablen zijn twee coatings-technologieën voor de gecontroleerd vrijkomende afgifte van voedingsstoffen gebruikt: Poly-S voor stikstof en PACE voor stikstof, fosfaat en kalium. Het gras neemt het gras de voedingsstoffen volledig op.

1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren. Dit voorkomt beschadiging van de korrels. 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 3. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen. 4. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd. 5. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

De sterke punten van Sierrablen ezond gras en wortels door gelijkmatige G voeding tijdens een lange periode inder gevoelig voor ziekten, minder M gewasbeschermingsmiddelen elijkmatige groei, minder maaipieken G door gebalanceerde voeding E fficiënt en milieuvriendelijk: minimale uitspoeling rbeidsbesparend: langdurige werking A voorkomt veel strooibeurten Technische gegevens Korrelgrootte 1,8 - 4,0 mm Korrelpenetratie 10 dagen Grasreactie 7 - 10 dagen Verpakking zak 25 kg Dosering 25 - 60 g/m2 Een zak is voor 415 - 1.000 m2 Geschikt voor maaihoogtes vanaf 12 mm

24

Het assortiment Sierrablen Productnaam en samenstelling

Samenstelling in % Stikstofvorm Specifiek gebruik

Totaal N (% gecoat) N-NO3

31-5-7 2-3 mnd

Gecontroleerd vrijkomende NPK met stikstof dat ook beschikbaar is bij lage temperaturen.

31 (61%)

16-25-12 2-3 mnd

Gecontroleerd vrijkomende NPK met hoog fosfaatgehalte voor snelle vestiging.

24-5-10+Fe 4-5 mnd 22-0-20 4-5 mnd 28-5-5+Fe 5-6 mnd 27-5-5+Fe 8-9 mnd

0,5

N-NH4 N-Ureum 1,6

28,9

16 (62%)

6

10

24 (89%)

1,8

21,5

Gecontroleerd vrijkomende NPK met stikstof dat ook beschikbaar is bij lage temperaturen. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen, ideaal voor toepassing in het tweede helft van het groeiseizoen. Gecontroleerd vrijkomende NPK met stikstof dat ook beschikbaar is bij lage temperaturen.

22 (100%) 28 (97%)

4

5

19

Gecontroleerd vrijkomende NPK voor één toedienging per seizoen.

27 (97%)

4

5

18

22


Verminder uitspoeling en verbeter graskwaliteit

Uitspoeling van verschillende meststoffen Meststoffen

Niet alle gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn hetzelfde. De coating en het percentage gecoate voedingsstoffen bepaalt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de meststof. STRI onderzoek toont aan dat Sierrablen 38-0-0 met 4 - 5 maanden werkingsduur een betere kwaliteit gras geeft met minder toegediende stikstof dan concurrent 28-0-0 met 5 maanden werkingsduur.

0% stikstofuitspoeling in % van totaal toegediend N

Onderzoek in NMI Nederland, Levington onderzoekstation in Engeland en INRA in Frankrijk heeft aangetoond dat gecontroleerd vrijkomende meststoffen significant minder uitspoeling geven dan conventionele en organische meststoffen. Het gebruik van Sierrablen resulteert in meer beschikbare stikstof voor de groei.

5% 10% 15% 20% 25% 30% conventionele meststof

Samenstelling in % Totaal P Totaal K (% (% gecoat) gecoat)

Voedingsgift in kg/ha

Fe

Verpakking Dosering in kg per m2

N

P

K

25 kg zak voldoende voor

organische meststof

Everris gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Aanbevolen gebruiksperiode J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

5

7

25

30 g 35 g 40 g

93 109 124

15 17,5 20

21 24,5 28

833 m2 714 m2 625 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

25

12

25

30 g 35 g 40 g

48 56 64

75 87,5 100

36 42 48

833 m2 714 m2 625 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

5

10

25

35 g 45 g 50 g

84 96 108

17,5 20 22,5

35 40 45

714 m2 556 m2 500 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

25

35 g 40 g 45 g

77 88 99

70 80 90

714 m2 625 m2 555 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2

20

5 (53%)

5 (100%)

0,5

25

35 g 40 g 45 g

98 112 126

17,5 20 22,5

17,5 20 22,5

714 m2 625 m2 556 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

5 (58%)

5 (100%)

0,5

25

40 g 50 g 60 g

108 134 162

20 25 30

20 25 30

625 m2 500 m2 417 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Technologie Werkingsduur

25


Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Nieuwe innovatieve meststof voor tees, fairways en sportvelden ProTurf is een innovatieve combinatie van conventionele en gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Door de Poly-S technologie komt de stikstof over een periode van 2 - 3 maanden vrij. ProTurf bevat Polyhalite, een uniek natuurlijk mineraal dat calcium, kalium, magnesium en zwavel bevat. Magnesium en calcium maken het gras niet alleen groener maar ook sterker.

Poly-S De stikstofkorrels krijgen eerst een zwavelcoating, een waardevol voedingselement. Het tweede laagje is een polymeermembraan. Zodra het buitenste polymeermembraan en de zwavelcoating vochtig worden, komt stikstof vrij. De werkingsduur is afhankelijk van de dikte van de coating. Sterk toenemende bodemtemperaturen of hoge vochtigheid hebben geen invloed op de afgifte.

Poly-S technologie: Buitenste polymeer coating Binnenste polymeer coating Ureumkern

De sterke punten van ProTurf eeft een snelle reactie, zelfs bij G lagere temperaturen Mini korrel zakt snel weg in de graszode E en perfecte verdeling, zelfs bij lage dosering door kleine korrels

Samenstelling in % Stikstofvorm

 et calcium en magnesium voor gezond M en groen gras

Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

 inder gevoelig voor ziekten, minder M gewasbeschermingsmiddelen

20-0-7 +CaO+MgO

Hoog stikstofgehalte voor een snel en langdurig effect.

20 (25%)

18-0-7 +CaO+MgO

Hoog stikstofgehalte voor een snel en langdurig effect.

18 (25%)

2

16

21-5-6 +CaO+MgO

Complete meststof voor gezonde en gestage groei.

21 (25%)

1,3

19,7

15-5-15 +CaO+MgO

Compleet en gebalanceerd voor sterk gras met een mooie kleur.

15 (25%)

1,3

13,7

12-5-20 +CaO+MgO

Voor onderhoud, versterken en afharden in de herfst en winter.

12 (25%)

1,3

10,7

Sterke prijs/kwaliteitsverhouding

26

Het assortiment ProTurf Totaal N (% gecoat) N-NO3

N-NH4 N-Ureum 20


Polyhalite mijnbouw, ICL Group Boulby (Cleveland, Engeland)

Gebruiksaanwijzing

Meststoffen

1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren om korrelbeschadiging te voorkomen. 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 3. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd. 4. Dit product niet toedienen met een zaaden kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

Strooierinstelling

Technische gegevens

Roterende strooiers AccuProo 2000, SR2000

Korrelgrootte 1,0 - 2,5 mm Korrelpenetratie 8 dagen Grasreactie 7 - 8 dagen Verpakking 25 kg zak Dosering 200 - 350 kg/ha Een zak is voor 715 - 1.250 m2 Geschikt voor maaihoogtes vanaf 6 mm

Dosering g/m2

Kegelinstelling

Strooibreedte

Enkele werkgang met volledige dosering

Dubbele werkgang halve dosering*

25

4

4,8m

O

L

30

4

4,8m

P

M

35

4

4,8m

R

40

4

4,8m

S

N

45

4

4,8m

T

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur. Samenstelling in %

Totaal P Totaal K

Voedingsgift in kg/ha

Aanbevolen gebruiksperiode

K

25 kg zak voldoende voor

50 60 70

17,5 21 24,5

25 g 30 g 35 g

45 54 63

25

25 g 30 g 35 g

52,5 63 73,5

2

25

25 g 30 g 35 g

2

25

25 g 30 g 35 g

kg per Dosering zak per m2

CaO

MgO

7

3

3

25

25 g 30 g 35 g

7

3

3

25

5

6

2,5

2,5

5

15

2

5

20

2

N

P

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

17,5 21 24,5

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12,5 15 17,5

15 18 21

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

37,5 45 52

12,5 15 17,5

37,5 45 52,5

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

30 36 42

12,5 15 17,5

50 60 70

1.000 m2 833 m2 714 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Technologie Werkingsduur

27


Poly-S Geschikt voor: ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Mini granulaat meststof met een snelle start en langdurig effect

De stikstofkorrels krijgen eerst een zwavelcoating, een waardevol voedingselement. Het tweede laagje is een polymeermembraan. Zodra het buitenste polymeermembraan en de zwavelcoating vochtig worden, komt stikstof vrij. De werkingsduur is afhankelijk van de dikte van de coating. Sterk toenemende bodemtemperaturen of hoge vochtigheid hebben geen invloed op de afgifte.

Poly-S technologie: Buitenste polymeer coating Binnenste polymeer coating Ureumkern

Poly-S, de technologie voor gecontroleerde afgifte van stikstof, zorgt voor een gelijkmatige groei zonder pieken gedurende 2 - 3 maanden. De niet-gecoate korrels geven hun voedingsstoffen direct voor een snelle werking. Door het mini granulaat komen er meer korrels per vierkante meter. Dat verzekert een gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen en een mooie dichte zode. Door de lage dosering is SportsmasterCRF Mini efficiënt en milieuvriendelijk.

De sterke punten van SportsmasterCRF Mini Ideale combinatie gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare voedingsstoffen ini granulaat voor een gelijkmatige M verdeling van voedingsstoffen E fficiënt en milieuvriendelijk: lage dosering en minimale uitspoeling inder gevoelig voor ziekten, minder M gewasbeschermingsmiddelen rbeidsbesparend: langdurige werking A voorkomt veel strooibeurten

28

Het assortiment SportsmasterCRF Mini Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

High N 24-5-11

Ideaal voor de start van het groeiseizoen. Hoog stikstofgehalte verzekert een snelle reactie, zelfs bij lagere temperaturen.

Permanent 17-7-16+2MgO+Fe

Gebalanceerde NK meststof met fosfaat. Ideaal voor gebruik in voorjaar en herfst.

Start 19-19-5+2MgO+Sp

Ideaal voor doorzaai of nieuwe graszoden. Minimaal risico op verbrandingsschade bij jonge grasplantjes.

High K 13-5-20 +2MgO+Sp

Extra kalium versterkt de celwanden en helpt bij de wateropname. Ideaal voor gebruik onder zomerse omstandigheden. Perfect als winterbemesting, voor vitaal gras in het voorjaar.


Gebruiksaanwijzing Meststoffen

1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren om korrelbeschadiging te voorkomen. 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 3. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen 4. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd. 5. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

Strooi-advies SR2000 of AccuPro roterende strooiers Doseringsinstelling (g/m2) Toepassings- Kegel- Strooimethode instelling breedte 20 g 25 g 30 g 35 g 2

Roterende werkgangen* Strooier SR-2000 of Accupro 2000 1 werkgang

4

4,8 m

L

M

4

4,8 m

N

O

P

R

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur.

Samenstelling in % Stikstofvorm

Dosekg per ring Totaal Totaal Totaal N N-NO3 N-NH4 N-Ureum P K MgO zak per m2

Voedingsgift in kg/ha N

P

K

Aanbevolen gebruiksperiode 25 kg zak voor

F M A M

J

J

A

S

O N D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

25

20 g 25 g 30 g

48 60 72

2

25

20 g 25 g 30 g

34 14 42,5 17,5 51 21

1.250 m2 1.000 m2 833 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

5

2

25

20 g 25 g 30 g

38 38 10 1.250 m2 47,5 47,5 12,5 1.000 m2 57 57 15 833 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

20

2

25

20 g 25 g 30 g

32,5 12,5 39 15 45,5 17,7

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

24 (38%)

2,5

21,5

5

11

17 (41%)

1,2

15,8

7

16

19 (48%)

3,5

15,5

19

13 (41%)

0,4

12,6

5

10 22 1.250 m2 12,5 27,5 1.000 m2 15 33 833 m2

J

32 40 48

50 60 70

1.250 m2 1.000 m2 833 m2

Werkingsduur

29


Poly-S Geschikt voor: ✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Een snelle start met langdurig effect SportsmasterCRF is een gecontroleerd vrijkomende meststof. De korrels zijn van normale grootte en zijn een ideale mix van gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare voeding. Voor de gecontroleerde afgifte maakt Everris gebruik van de PACE én POLY-S technologie. SportsmasterCRF reduceert het aantal toedieningen per jaar in vergelijking tot conventionele meststoffen.

De stikstofkorrels krijgen eerst een zwavelcoating, een waardevol voedingselement. Het tweede laagje is een polymeermembraan. Zodra het buitenste polymeermembraan en de zwavelcoating vochtig worden, komt stikstof vrij. De werkingsduur is afhankelijk van de dikte van de coating. Sterk toenemende bodemtemperaturen of hoge vochtigheid hebben geen invloed op de afgifte.

Poly-S technologie: Buitenste polymeer coating Binnenste polymeer coating Ureumkern

De sterke punten van SportsmasterCRF Ideale combinatie gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare voeding ezond gras en wortels door gelijkmatige G voeding tijdens een lange periode inder gevoelig voor ziekten, minder M gewasbeschermingsmiddelen elijkmatige groei, minder maaipieken G door gebalanceerde voeding E fficiënt en milieuvriendelijk: lage dosering en minimale uitspoeling rbeidsbesparend: langdurige werking A voorkomt veel strooibeurten

30

Het assortiment SportsmasterCRF Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

High N 26-5-11 +2MgO+Sp

Hoog stikstofgehalte: ideaal voor het begin van het groeiseizoen Magnesium en sporenelementen voor gezond gras met een mooie kleur.

Balanced 18-8-17 +2MgO+Fe

Magnesium en sporenelementen voor gezond gras met een mooie kleur.

Renovator 23-23-5

Hoog stikstof- en fosfaatgehalte: ideaal voor doorzaai of nieuwe graszoden. De gecontroleerde werking is veilig voor jong gras.

High K 16-6-25

Hoog kaliumgehalte: ideaal afharding in het najaar Mooie dichte grasmat in het voorjaar.


PACE

Gebruiksaanwijzing 1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren om korrelbeschadiging te voorkomen. 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 3. Veeg korrels van producten met ijzer van bestrating om verkleuring te voorkomen

PACE technology:

4. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd.

Uptake

Elk korreltje bevat alle voedingsstoffen

Meststoffen

Door vocht lossen de voedingsstoffen in de korrel op. Er ontstaat een druk die de voedingsstoffen naar buiten perst: continue en gelijkmatig. Bij hogere temperaturen is de afgifte sneller, bij lagere temperaturen langzamer. De afgifte begint net boven 0°C. De afgifte wordt niet beïnvloed door grondsoort, EC waarde, microbiologische activiteit, pH, waterkwaliteit of Nutrient Input hoeveelheid vocht.

5. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

Uptake

Technische gegevens

Strooi-advies SR2000 of AccuPro roterende strooiers

Korrelgrootte 1,8 - 4,0 mm Korrelpenetratie 10 dagen Grasreactie 7 dagen Verpakking zak van 25 kg Algemeen advies 20 - 30 g/m2 Een zak is voor 835 - 1.250m2 Geschikt voor maaihoogtes vanaf 12 mm

Doseringsinstelling (g/m2) Toepassings- Kegelmethode instelling

Strooi-advies Roterende Strooier SR-2000 of Accupro 2000

Strooibreedte

20 g

25 g

30 g

2 werkgangen*

3

5,0

O

1 werkgang

3

5,0

Q

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur.

Samenstelling in %

Voedingsgift in kg/ha

Stikstofvorm DoseTotaal Totaal Totaal kg per ring P (% K (% N (% gecoat) N-NO3 N-NH4 N-Ureum gecoat) gecoat) MgO zak per m2

N

P

K

Aanbevolen gebruiksperiode 25 kg zak J voor

F M A M

J

J

A

S

O N D

26 (40%)

1,1

2,3

22,6

5 (44%)

11 (37%)

2

25

20 g 25 g 30 g

52 65 78

10 22 1.250 m2 12,5 27,5 1.000 m2 833 m2 15 33

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

18 (43%)

1,2

3

13,8

8

17

2

25

20 g 25 g 30 g

36 45 54

45 20 24

34 1.250 m2 42,5 1.000 m2 833 m2 51

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

23 (45%)

0,3

5,9

16,8

23

5

25

20 g 25 g 30 g

46 7,5 69

46 10 1.250 m2 57,5 12,5 1.000 m2 833 m2 69 15

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1,5

13,3

6

25

25

20 g 25 g 30 g

32 40 48

12 15 18

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

16 (34%)

50 1.250 m2 62,5 1.000 m2 833 m2 75

Werkingsduur

31


Geschikt voor: ✓✓ Tees ✓ Fairways ✓ Sportvelden ✓ Parken

Minikorrels voor een gelijkmatige verdeling Sportsmaster is een conventionele meststof en is een zeer geschikt product als het niet nodig is om voeding over een langere periode aan te bieden. Sportsmaster bestaat uit mini-korrels voor een gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen. Het resultaat is een gelijkmatige groei en een egale kleur.

Gebruiksaanwijzing 1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren om korrelbeschadiging te voorkomen. 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras maar niet tijdens vorst of extreme droogte. 3. Veeg korrels van Sportsmaster Municipal van bestrating om verkleuring door ijzer te voorkomen. 4. Beregen na toepassen voor een snellere penetratie van de korrels en het stimuleren van de startwerking. Beregening voorkomt ook dat korrels met maaisel van het gras worden verwijderd. 5. Sportsmaster Municipal niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

De sterke punten van Sportsmaster Bevat omhulde stikstof evat conventionele NPK met ijzer voor B een sterke graskleur Gelijkmatige verdeling door minigranulaat Gunstige prijs/kwaliteitverhouding

Het assortiment Sportsmaster Samenstelling in % Productnaam en samenstelling Specifiek gebruik

32

Totaal Stikstofvorm Totaal Totaal N N-NH4 N-Ureum P K MgO Fe

Fairway 12-6-9 +3MgO

Zeer geschikt voor toepassing in voorjaar en zomer, wanneer het gras sterk groeit.

12

6,2

Spring & Summer 9-7-7

All-round meststof voor een snelle opname van voedingsstoffen.

9

Pre-Seeder 8-12-8 +3MgO

Hoog fosfaatgehalte stimuleert vestiging en beworteling.

Municipal 15-5-15 +Fe

Met ijzer voor een goede graskleur. Bevat gecontroleerd vrijkomende stikstof voor 8 weken voeding.

5,8

6

9

9

7

7

8

8

12

8

15

4,3

5

15

7,0

3

3

1


Meststoffen

Strooierinstelling

Technische gegevens Korrelgrootte Municipal 0,7 - 2,2 mm Fairway 0,5 - 3,35 mm Korrelpenetratie 4 - 5 dagen Grasreactie 7 dagen Dosering 35 - 50 g/m2 Verpakking zak van 25 kg Een zak is voor 550 - 715 m2 Geschikt voor maaihoogtes vanaf 12 mm

Roterende strooiers AccuProo 2000, SR2000

Dosering in g/m2

Kegelinstelling

Strooibreedte

Zand- en kunstmeststrooier SS2

Enkele Dubbele werkgang werkgang met volledige halve dosering* dosering

Strooibreedte

Enkele Dubbele werkgang werkgang met volledige halve dosering dosering

30

4

3,7 m

L

0,91 m

40

4

3,7 m

Q

M

0,91 m

50

4

3,7 m

S

N

0,91 m

7

60

4

3,7 m

U

0,91 m

70

4

3,7 m

W

0,91 m

6

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur.

Voedingsgift in kg/ha N P K

25 kg zak voldoende voor

J

F

M

Aanbevolen gebruiksperiode A M J J A S

O

N

D

714 m2 625 m2 556 m2 500 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

24,5 35 42 49

714 m2 500 m2 417 m2 357 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

36 54 60

24 36 40

833 m2 714 m2 500 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

21 24 27 30

31,5 36 40,5 45

714 m2 625 m2 555 m2 500 m2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Verpakking in kg

Dosering per m2

25

35 g 40 g 45 g 50 g

42 48 54 60

21 24 27 30

31,5 36 40,5 45

25

35 g 50 g 60 g 70 g

31,5 45 54 63

24,5 35 42 49

25

30 g 45 g 50 g

24 36 40

25

35 g 40 g 45 g 50 g

42 48 54 60

Technologie Werkingsduur

Conventional

Conventional

Conventional

Conventional

33


Hoe past u bladbemesting optimaal toe? Bladbemesting kan bijzonder nuttig zijn, maar alleen als het correct gebeurt. Om het blad de maximale hoeveelheid voedingsstoffen op te laten nemen, moeten de opgeloste voedingsstoffen zo lang mogelijk op het bladoppervlak aanwezig blijven. Het effect van watervolume bij bladbemesting

Laag watervolume gebruik bladopname

100% bladopname

Hoog watervolume gebruik bladopname

50%

bladopname

Tips zorgen voor een optimale opname van voedingsstoffen via het blad • Spuit onder koele omstandigheden (onder de 26°C). • Spuit bij bedekt weer, bij voorkeur vroeg in de ochtend of ‘s avonds omdat dan de kans groter is dat de huidmondjes geopend zijn. • Spuit altijd met een kleine hoeveelheid stikstof om de opname van voedingsstoffen te verbeteren. • De pH van het spuitoplossing moet zo neutraal mogelijk zijn. • Spuit een zo fijn mogelijke nevel, maar voorkom drift. • Gebruik geringe hoeveelheden water zodat meer van de spuitoplossing op het blad achterblijft.

0%

wortelopname

400

34

50%

wortelopname

Water Volume (litre/ha)

1.000

• De eerste 3 uur na toediening niet maaien of beregenen voor een optimale voedingsstoffenopname. • Uitvloeimiddelen in TMax zijn belangrijk omdat de spuitoplossing zich hierdoor gelijkmatig over het blad verspreidt. Dat voorkomt dat waterdruppels als prisma kunnen fungeren en de hitte van zonnestralen concentreren.


Voedingsstoffen kunnen op twee manieren de plant binnendringen via het bladoppervlak: Via de huidmondjes van het blad

Huidmondjes

zijn groot en laten de voedingsstoffen gemakkelijk binnendringen. Ze zijn minder in aantal en niet voortdurend geopend in vergelijking met transcuticulaire porien.

Meststoffen

Door de cuticula heende celwand in

Transcuticulaire poriĂŤn

zijn klein, veel in aantal en altijd open. Voedingsstoffen van een hoogwaardige kwaliteit zoals in Greenmaster Liquid, kunnen het blad via deze bijzonder kleine openingen binnen dringen en zorgen voor een betere opname via de bladeren.

Bladbemesting is zeer geschikt om een snelle respons te krijgen als opname via de wortels niet kan of niet wenselijk is.

35


Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Zuiver, gemakkelijk en effectief Greenmaster Liquid is een vloeibare meststof. In de bemestingsstrategie van greenkeepers spelen vloeibare meststoffen een steeds belangrijkere rol en daar zijn goede redenen voor: ze zijn uitermate effectief om het gras op het juiste moment van de juiste voedingsstoffen te voorzien. Over het algemeen werken ze een korte periode en het is daarom makkelijk ze te combineren met een basisdosering langwerkende meststof zoals SierraformGT of Greenmaster Pro-Lite. TMax: Elke samenstelling nu de unieke toevoeging TMax: een krachtige activator voor een maximale opname van alle voedingsstoffen. Door TMax kan dat het gras meer voedingsstoffen opnemen en dat verbetert het rendement van de toegediende meststof aanzienlijk.

De sterke punten van Greenmaster Liquid aximale opname van voedingsstoffen M door de krachtige activator TMax S nel zichtbaar effect: binnen 3 uur, 6 weken lang ptimale kleur en stevigheid van het gras, O zonder overmatige groei eschikte voor het hele groeiseizoen G op alle gras oppervlakten en bodems itgebreide keuze uit samenstellingen voor U alle situaties, ook een product met uitsluitend sporenelementen en een met uitsluitend ijzer Ideaal om te mixen met andere producten

36


TMax activator

TMax effect op de graskleur (gem. over 50 dagen) 7,0 Meststoffen

6,8 Gemiddelde graskleur (1 - 10)

TMax verzekert dat de spuitoplossing zich uitspreidt over het blad en zich beter aan het blad hecht. Dit versterkt de opname van voedingsstoffen.

Zonder TMax verspreidt de spuitvloeistof niet over het blad en druppels vallen sneller van het blad.

6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 Beide producten 21 kg N/ha in ĂŠĂŠn toediening Onbehandeld Vloeibare meststof Greenmaster Liquid met TMax

Stikstof in Greenmaster Liquid 30

25

Stikstof in %

20

15

10

5

0 High N Spring & NK High K 25-0-0 Summer 10-0-10 3-3-10 +2MgO 12-4-6 +TE +TE +TE +TE

TMax verbetert de opname van voedingsstoffen door de wortels. Ook houdt TMax de voedingselementen beter beschikbaar voor het gras.

STEP Liquid

Effect CaIron Fe Booster 8-0-0 +9CaO

Ureum

Ammonium Nitraat

37


Het assortiment Greenmaster Liquid Samenstelling in % Stikstofvorm Productnaam en samenstelling

Specifiek gebruik

High N 25-0-0 +2MgO+sp

Meerdere stikstofvormen voor optimale opname. Magnesium en sporenelementen voor gezond en sterk gras.

25

7,3

5,9

S&S 12-4-6 +sp

Complete NPK samenstelling gedurende het groeiseizoen zonder groeipiek.

12

0,8

11,2

NK 10-0-10 +sp

NK verhouding met sporenelementen voor een gebalanceerde groei en sterk gras.

10

0,7

0,7

High K 3-3-10 +sp

Ideaal voor gebruik bij stress.

3

0,3

0,3

Ca Booster 8-0-0 +9CaO

Calcium versterkt de celwanden voor sterk gras tijdens stress.

8

7

1

Effect Fe 6.3 Fe

Geschikt voor het groeiseizoen voor opkleurend effect binnen 3 uur.

STEP Sporenelementen

Sporenelementen in chelaatvorm voor optimale opname en voorkomt vastleggen van sporenelementen in de grond.

Totaal Totaal Totaal N N-NO3 N-NH4 N-Urea P K

Gebruiksaanwijzing 1. Voor een optimale opname door het blad, niet gebruiken tijdens hoge temperaturen, felle zon, vorst of droogte. 2. Alle samenstellingen Greenmaster Liquid kunnen onderling en met H2Pro Wetting Agent worden gemengd. 3. De hoeveelheid water waarmee Greenmaster Liquid wordt toegediend, beïnvloedt de opname van de voeding door het gras. Bij lagere watervolumes (600 L/Ha) neemt het blad meer voeding op. Bij hogere watervolumes (1.000 L/Ha) nemen hoofdzakelijk de wortels de voedingsstoffen op.

38

11,8

CaO

MgO

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

n/a

2

0,01

0,004

n/a

0,01

0,001

0,004

0

0

4

6

0,01

0,004

0,01

0,001

0,004

8,6

0

10

0,01

0,004

0,01

0,001

0,004

2,4

3

10

0,01

0,004

0,01

0,001

0,004

0

0

0,01

0,004

0,01

0,001

0,004

1.500

0,100

1.000

9

6,3

0,200

1.000

Advies Greenmaster Liquid Dosering Watervolume Jerrycan 10 liter

40 - 120 liter per ha of 4 - 12 liter per 1.000 m2 400 - 1.000 liter per ha of 40 - 100 liter per 1.000 m2 voldoende voor 830 - 2.500 m2

Advies Greenmaster Liquid Effect Fe

Dosering 10 - 30 liter/ha of 1 - 3 liter/1.000 m² Watervolume 600 - 1.000 liter/ha of 60 - 100 liter/1.000 m² Jerrycan 10 liter voldoende voor 1.670 - 5.000 m2

Technische gegevens

Korrelpenetratie onmiddellijk Grasreactie < 24 uur Werkingsduur 2 - 6 weken (afhankelijk van de dosering)


P

K

10 liter is voor

40 ltr 80 ltr

400 - 600 (Blad)

13,1 26,2

0,0 0,0

0,0 0,0

2.500 m2 1.250 m2

100 ltr 120 ltr

600 - 1.000 32,8 (Wortel) 39,3

0,0 0,0

0,0 0,0

1.000 m2 833 m2

40 ltr 80 ltr

400 - 600 (Blad)

5,7 11,3

1,9 3,8

2,8 5,7

2.500 m2 1.250 m2

100 ltr 120 ltr

600 - 1.000 14,2 (Wortel) 17,0

4,7 5,7

7,1 8,5

1.000 m2 833 m2

40 ltr 80 ltr

400 - 600 (Blad)

4,9 9,8

0,0 0,0

4,9 9,8

2.500 m2 1.250 m2

10 200

100 ltr 120 ltr

600 - 1.000 12,3 (Wortel) 14,8

0,0 0,0

12,3 14,8

1.000 m2 833 m2

40 ltr 80 ltr

400 - 600 (Blad)

1,4 2,8

1,4 2,8

4,7 9,4

2.500 m2 1.250 m2

10 200

100 ltr 120 ltr

600 - 1.000 (Wortel)

3,5 4,2

3,5 4,2

11,8 14,2

1.000 m2 833 m2

20 ltr 40 ltr

400 - 600 (Blad)

2,1 4,2

0,0 0,0

0,0 0,0

5.000 m2 2.500 m2

60 ltr 60 ltr

600 - 1.000 (Wortel)

6,3 6,3

0,0 0,0

0,0 0,0

1.667 m2 1.667 m2

10 ltr 20 ltr

400 - 600 (Blad)

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

10.000 m2 5.000 m2

30 ltr 30 ltr

600 - 1.000 (Wortel)

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

3.333 m2 3.333 m2

20 ltr 40 ltr

400 - 600 (Blad)

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

5.000 m2 2.500 m2

60 ltr 60 ltr

600 - 1.000 (Wortel)

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.667 m2 1.667 m2

10

10 200

10

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Technologie Werkingsduur Meststoffen

10 200

Aanbevolen gebruiksperiode

N

Verpakking in (L) Dosering

10 200

Voedingsgift in kg/ha

Watervolume in liter/ha

Sproei-advies sortiment Greenmaster Liquid Sproeikwaliteit Zeer fijn

Druppelgrootte Fijn

Behoud op bladoppervlakte Goed

Fijn

Goed

Medium

Goed

Grof

Matig

Zeer Grof

Grof

Slecht

Potentieel driftgevaar

Bladtoepassing

Worteltoepassing

Hoog

Zeer laag

39


Geschikt voor: ✓ Greens ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Sportsmaster WSF, wateroplosbare meststof is een waardevolle aanvulling op het basisprogramma met gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Sportsmaster WSF bevat de TMax technologie voor een maximale opname: het gras kan meteen na toediening optimaal profiteren van de voedingsstoffen. TMax is de krachtige activator die ervoor zorgt dat het gras meer voedingsstoffen opneemt. TMax bevat een aantal ingrediënten die ook de opname via de bladeren bevordert, zoals uitvloeiers, hechters en penetranten. TMax is bovendien gebaseerd op technologieën die de opname van voedingsstoffen uit de meststof en uit de bodem door de wortels stimuleren, zoals wetting agents en natuurlijke chelaten. Door de maximale opname van voedingsstoffen via de bladeren en wortels is het risico op uitspoeling sterk gereduceerd.

De sterke punten van Sportsmaster WSF aximale opname van voedingsstoffen M door de krachtige activator TMax S nel zichtbaar effect: binnen 3 uur, 6 weken lang P ast in een bemestingsprogramma met gegranuleerde meststoffen Preventief middel voordat stress optreedt

Gebruiksaanwijzing 1. Voor opname via het blad: 15 - 30 kg/ha in 300 - 600 liter water. Vermijd hoge temperaturen en fel zonlicht voor een optimale opname. 2. Voor opname via de wortel: 30 - 60 kg/ha in 600 - 1.000 liter water. Irrigeer 2 - 3 minuten met voldoende schoon water om bladverbranding te voorkomen. 3. Voor een goede oplossing: voeg de dosering toe aan een half gevulde tank, roer 10 - 15 minuten en vul de tank dan volledig met water. De watertemperatuur heeft invloed op de oplosbaarheid. 4. Voorkom toediening tijdens vorst of extreme droogte. 5. De gebruikte hoeveelheid water heeft effect op de opname door het gras. 6. Sportsmaster WSF is mengbaar met H2Pro Wetting Agent. 7. Eén zak van 15 kg is voldoende voor 2.500 - 10.000 m2.

Het assortiment Sportsmaster WSF Samenstelling in % Specifiek gebruik

High N 35-0-14 +0.13Fe

Stikstof boost met kalium voor een gebalanceerde groei en sterk gras.

35

4,3

Spring & Summer 28-5-19+sp

Hoog stikstofgehalte voor een snelle groeistart. De drie stikstofvormen verzekeren een optimale opname, ook via het blad. Hoog kaliumgehalte voor een gebalanceerde groei en sporenelementen voor sterk en gezond gras.

28

5,6

High K 15-0-43 +0.13Fe

Laag stikstof en hoog kalium verzekeren maximale afharding en.stressbestendigheid.

15

 reumstikstof voor goede opname U via het blad IJzer in chelaatvorm zorgt voor een mooie graskleur

40

Stikstofvorm Totaal N-NO3 N-NH4 N-Ureum N-MU2 N

Productnaam en samenstelling

30,7

1

21,4

2,3


45

Ureum N

40

Ammonium N

35

Nitraat N

Meststoffen

Stikstof in %

Stikstofvorm in Sportsmaster WSF

30 25 20 15 10 5 0 High N 35-0-0+Fe

High P 16-32-16+Zn

High K 15-0-43+Fe

Technische gegevens Korrelpenetratie onmiddellijk Grasreactie < 24 uur Werkingsduur 2 - 4 weken (afhankelijk van de dosering)

Samenstelling in % Totaal Totaal P K

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Dosekg per ring in zak kg/ha 15 kg 30 kg

0

14

0,13

15

19

0,02

0,016

0,13

0,06

0,010

0,016

300 - 600 (Blad)

Voedingsgift in 15 kg zak kg/ha voldoende N P K J voor 5,3 10,5

0 0

2,1 10.000 m2 4,2 5.000 m2

45 kg 600 - 1.000 15,8 60 kg (Wortel) 21,0

0 0

6,3 8,4

15 kg 30 kg 5

Water Volume in ltr/ha

300 - 600 (Blad)

4,2 8,4

0,8 1,6

3.333 m2 2.500 m2

Aanbevolen gebruiksperiode F M A M J J A S O N D

J

F M A M J

J

A

S

O N D

J

F M A M J

J

A

S

O N D

J

F M A M J

J

A

S

O N D

2,9 10.000 m2 5,8 5.000 m2

15 45 kg 600 - 1.000 12,6 2,4 8,7 3.333 m2 60 kg (Wortel) 16,8 3,2 11,6 2.500 m2 2,3 4,5

0 0

6,5 10.000 m2 12,9 5.000 m2

45 kg 600 - 1.000 6,8 9,0 60 kg (Wortel)

0 0

19,4 3.333 m2 25,8 2.500 m2

15 kg 30 kg 0

43

0,13

15

300 - 600 (Blad)

41


Geschikt voor: ✓✓ Borders ✓✓ Bomen ✓✓ Heesters en struiken

Plantenvoeding voor een heel seizoen Sierrablen Flora is een gecontroleerd vrijkomende meststof. De coating technologie PACE zorgt voor een dagelijkse gecontroleerde vrijgave van voedingsstoffen, uitsluitend afhankelijk van de temperatuur in de bodem. Een hogere bodemtemperatuur geeft een snellere vrijgave van voedingsstoffen. Lagere bodemtemperaturen zorgen voor een tragere afgifte van meststoffen en de werkingsduur wordt langer. Het voedingsaanbod komt dus overeen met de behoefte van de plant. Daardoor is er nauwelijks verlies van voedingsstoffen: milieuvriendelijk en efficiënt. Sierrablen Flora Tablet is ontworpen voor toepassing in borders en aanplant van jonge bomen en struiken. De tablet is ook geschikt voor algemene onderhoudsbemesting van bestaande beplanting.

De sterke punten van Sierrablen Flora Tablet elijkmatige en gegarandeerde afgifte. G Sierrablen korrels zijn omhuld door een biologisch afbreekbare harslaag

PACE Door vocht lossen de voedingsstoffen in de korrel op. Er ontstaat een druk die de voedingsstoffen naar buiten perst: continue en gelijkmatig. Bij hogere temperaturen is de afgifte sneller, bij lagere temperaturen langzamer. De afgifte begint net boven 0°C. De afgifte wordt niet beïnvloed door grondsoort, EC waarde, microbiologische activiteit, pH, waterkwaliteit of Nutrient Input hoeveelheid vocht.

PACE technology:

Uptake

Elk korreltje bevat alle voedingsstoffen Uptake

Technische gegevens Werkingsduur: Verpakking:

12 - 14 maanden (bij gem. bodemtemp. van 21°C) 7 kg hersluitbare emmersong. 466 tabletten van 15 g

Gegarandeerde samenstelling 15 % 6,5 % 8,5 % 9 % 9 % 3,0 % 0,6 % 10,8 %

Stikstof (N) Nitraat stikstof Ureum Fosforzuuranhydride (P2O5) Kaliumoxide(K 2O) Magnesiumoxide (MgO) Wateroplosbaar Zwaveltrioxide (SO3)

Gemakkelijk in gebruik door tabletvorm E en enkele toepassing geeft twee groeiseizoenen voeding aan de plant

Gebruiksaanwijzing

Toepassing is controleerbaar

• Bereken het aantal tabletten met de tabellen hiernaast. • Leg bij nieuwe planten de tabletten in het plantgat en boor voor bestaande planten gaten ruim rondom om de stam en verdeel de tabletten. • Watergift na toediening stimuleert de afgifte van de voedingselementen.

42


Advies voor bomen tabletten

5 - 6 cm

2 per boom

7 - 8 cm

3 per boom

9 - 11 cm

4 per boom

12 - 14 cm

5 per boom

15 - 20 cm

6 per boom

21 - 25 cm

7 per boom

26 - 30 cm

8 per boom

Meststoffen

stamomvang

Tablet

Advies voor struiken potvolume

tabletten

Tot 3 liter

1 per struik

4 tot 5 liter

2 per struik

6 tot 7 liter

3 per struik

Advies voor haagbeplanting planthoogte

tabletten

Tot 80 cm

1 per plant

80 - 100 cm

2 per plant

100 cm of meer

3 per plant

Plantgatvulling

43


Wetting Agents Water is een essentieel onderdeel bij premiumkwaliteit gras en is een van onze kostbaarste grondstoffen. De unieke samenstelling van onze reeks wetting agents helpt u bij het bestrijden en voorkomen van waterafstotende gedeeltes en dry patch, voor gezonder, beter bespeelbaar en mooier gras.

44


Wetting Agents Product

Water Management

H2Pro Conserve Liquid

Plaatselijk

Maandelijks

2 Maandelijks

Jaarlijks

Toediening

Pagina

Sproeien

46

Sproeien

48

Strooien

49

Sproeien

50

Sproeien

52

Wetting Agents

Gebruiksfrequentie

Water Conservation

H2Pro Conserve Tablet Water Conservation

H2Pro Conserve Granule Water Conservation

H2Pro Maximise Water Penetrant

Qualibra Water Penetrant, Water Conservation

zeer geschikt

geschikt

niet geschikt

45


Conserve Liquid

Aandeel water in de bodem na toediening van H2Pro Conserve Liquid Onbehandeld H2Pro Conserve 28 dagen interval Optimaal vochtgehalte 35 30 25 20 Vochtgehalte

Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

15 10

Wetting agent voor watermanagement en bestrijding van droogteplekken H2Pro is een wetting agent voor de behandeling van droogteplekken en het terugdringen van de irrigatiebehoefte van bodems. H2Pro heeft zowel een preventieve als een genezende werking. Het reduceert het aantal nat/droog cycli in de bodem en voorkomt daarmee verharding en waterafstotende gedeeltes. H2Pro biedt zo een oplossing voor twee problemen: de kosten van irrigatie en de beperkte beschikbaarheid van water. De kracht van H2Pro is de effectiviteit in de wortelzone en niet alleen aan de oppervlakte zoals bij andere producten. De 3D technologie met 3 verschillende oppervlakte-actieve ketens (kort, gemiddeld en lang) bieden een grotere flexibiliteit in toepassing en een consistenter effect in de wortelzone. Teveel water wordt op de gebruikelijke manier gedraineerd. Bij een drogere wortelzone wordt water vastgehouden en langer beschikbaar gemaakt voor de graswortels. H2Pro houdt niet meer water vast dan de veldcapaciteit toelaat.

46

5 0

0 5 Irrigatie in mm

10

15

20

25

30

Benodigde hoeveelheid irrigatie voor een optimaal vochtgehalte in de bodem:

Onbehandeld: 31 mm

H2Pro Conserve Liquid: 7 mm

De sterke punten van H2Pro Conserve Liquid S ignificante terugdringing van de irrigatiebehoefte Unieke genezende en preventieve werking tegen droogteplekken Effectief in de wortelzone en niet alleen aan de oppervlakte Uitstekende verspreiding en penetratie Flexibele toepassingsprogramma’s en waterdoseringen

35


Dosering H2Pro Conserve Liquid Werkingsduur

Dosering

Watervolume

Maandelijks

1 maand

eerste toediening 25 liter per ha daarna maandelijks 10 liter per ha

600 - 900 liter per ha

Elke 2 maanden

2 maanden

25 liter per ha

600 - 900 liter per ha

Jaarlijks

6 maanden

50 liter per ha

2.000 liter per ha**

Wetting Agents

Toediening

** Alleen voor de jaarlijkse toepassing: Inwateren bevordert de penetratie van het product in de bodem en verhoogt de effici毛ntie.

Gebruiksaanwijzing 1. Aanbevolen gebruiksperiode: vanaf maart t/m oktober. H2Pro geeft het beste effect bij toediening v贸贸r het begin van het groeiseizoen en in combinatie met een volledig

2. Toediening kan met een standaard veldspuit, aangedreven irrigatie injector of een gekalibreerde slang.

3. Voor een goede penetratie H2Pro toepassen na

beluchtingswerkzaamheden zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren.

Technische gegevens Penetratie onmiddellijk Grasreactie 7 dagen Werkingsduur 1 - 6 maanden, afhankelijk van dosering Verpakking 5 liter jerrycans, 4 jerrycans per doos Geschikt voor alle maaihoogtes Alleen verkrijgbaar in Nederland

Gebruiksperiode Jan

Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec

47


Conserve Tablet

Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Effectieve wetting agent in tabletvorm H2Pro Tablet is een wetting agent voor de behandeling van droogteplekken en het terugdringen van de irrigatiebehoefte van bodems. De tabletvorm is speciaal ontwikkeld voor de pleksgewijze behandeling van droogteplekken met een waterslang. H2Pro Tablet kan eenvoudig worden gebruikt in een waterpistool. De kracht van H2Pro is de effectiviteit in de wortelzone en niet alleen aan de oppervlakte zoals bij andere producten. De 3D technologie met 3 verschillende oppervlakte-actieve ketens (kort, gemiddeld en lang) bieden een grotere flexibiliteit in toepassing en een consistenter effect in de wortelzone. Teveel water wordt op de gebruikelijke manier gedraineerd. Bij een drogere wortelzone wordt water vastgehouden en langer beschikbaar gemaakt voor de graswortels. H2Pro houdt niet meer water vast dan de veldcapaciteit toelaat.

De sterke punten van H2Pro Conserve Tablet E ffectief herbevochtigen van de wortelzone en niet alleen de toplaag Uitstekende verspreiding en penetratie Toepasbaar bij de pleksgewijze behandeling als aanvulling op wetting agent programma

48

Dosering H2Pro Conserve Tablet Toediening

Dosering

Spuittijd

Behandelde oppervlakte

H2Pro Pallet Pro waterpistool

1 x 250 gram tablet

5 - 10 minuten

150 - 500 m2

Gebruiksaanwijzing 1. Aanbevolen gebruiksperiode: maart t/m oktober. 2. Gebruik de tabletten in een volledig wetting agent programma.

3. Zet de tabletten in een Pallet Pro waterpistool. 4. Irrigeer na toediening voor een efficiënte werking. 5. Grondbewerkingen verbeteren de penetratie van de wetting agent.

Technische gegevens Verpakking 6 x 250 g tabletten Voldoende voor 6 x 500 m2 Geschikt voor alle maaihoogtes Alleen verkrijgbaar in Nederland

Gebruiksperiode Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec


Conserve Granular

Gebruiksaanwijzing 1. Dosering: Elke twee maanden 20 g/m2. 2. Aanbevolen gebruiksperiode: vanaf maart t/m oktober. H2Pro geeft het beste effect bij toediening vóór het begin van het groeiseizoen en in combinatie met een volledig onderhoudsprogramma.

Gegranuleerde wetting agent voor pleksgewijze toepassing H2Pro Conserve Granular is een wetting agent voor de behandeling van droogteplekken en het terugdringen van de irrigatiebehoefte van bodems. De gegranuleerde vorm is speciaal ontwikkeld voor de pleksgewijze behandeling van droogteplekken. De kracht van H2Pro is de effectiviteit in de wortelzone en niet alleen aan de oppervlakte zoals bij andere producten. De 3D technologie met 3 verschillende oppervlakte-actieve ketens (kort, gemiddeld en lang) bieden een grotere flexibiliteit in toepassing en een consistenter effect in de wortelzone. Teveel water wordt op de gebruikelijke manier gedraineerd. Bij een drogere wortelzone wordt water vastgehouden en langer beschikbaar gemaakt voor de graswortels. H2Pro houdt niet meer water vast dan de veldcapaciteit toelaat.

3. Toediening met een roterende strooier (SR2000 of AccuPro) of een zaad- en kunstmeststrooier (SS2).

4. Voor een goede penetratie H2Pro toepassen ná

beluchtingswerkzaamheden zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren.

5. Inwateren bevordert de penetratie van het product in de bodem en verhoogt de efficiëntie.

Technische gegevens Korrelpenetratie: 4 dagen Grasreactie: 7 dagen Werkingsduur: 2 maanden Granule grootte: 0,5 - 1,3 mm Dosering: 20 g/m2 Verpakking: 10 kg Voldoende voor: 500 m2 Alleen verkrijgbaar in Nederland

Gebruiksperiode Jan

De sterke punten van H2Pro Conserve Granular E ffectief herbevochtigen van de wortelzone en niet alleen de toplaag Uitstekende verspreiding en penetratie Toepasbaar bij pleksgewijze behandeling als aanvulling op wetting agent programma

Wetting Agents

Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Feb

Mar

Apr

May Jun

Jul

Aug Sep

Oct

Nov

Dec

Strooierinstelling

Strooier

Kegelinstelling

Strooibreedte (m)

Twee Een werkgang werkgangen met volledige met halve dosering dosering*

Roterende strooier Accu Pro2000 of SR2000

5

4,0

M

J

Zaad- en kunstmeststrooier SS2

n/a

0,91

* Twee werkgangen met elk de halve dosering heeft de voorkeur.

49


Maximise De sterke punten van H2Pro Maximise S ignificante terugdringing van oppervlaktewater Brengt het water in het grondprofiel en stimuleert diepere beworteling Effectief door de gehele wortelzone en niet alleen aan de oppervlakte Uitstekende verspreiding en penetratie

Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

Beheersing van oppervlaktewater: Tijdens perioden van hevige regenval, kan de hoeveelheid water veel problemen geven. Dat heeft een nadelige invloed op het spel van veel sporten en heeft een nadelige invloed op de kwaliteit en weerstand van het gras. H2Pro Maximise reduceert de hydrofobe barrières in het grondoppervlak zodat oppervlaktewater gemakkelijk naar de wortelzone draineert. Diepe beworteling: De gezondheid en kracht van de wortels is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid en de locatie van het vocht. H2Pro Maximise is een krachtige wetting agent die het water van de oppervlakte naar de wortelzone werkt en daarmee diepe beworteling stimuleert. Zoutgehalten draineren: Gedurende perioden van minder regen en hoge evapotranspiratie (indrogen), kan het zoutniveau in de wortelzone te hoog worden en zo een negatieve invloed hebben op de groei van het gras. H2Pro Maximise draineert een te hoog zoutgehalte weg uit de wortelzone en verwijdert meteen carbonaten.

H2Pro voor de bestrijding van ziekten Watermanagement speelt een belangrijke rol in de bestrijding van ziekten. 16 14

14,1

24% minder ziekte gedurende 17 maanden

12 Microdochium Patch in %

Voert overtollig water af H2Pro Maximise is een wetting agent (uitvloeier) die het water van de oppervlakte dieper de grond inwerkt. Dit stimuleert diepere beworteling. H2Pro Maximise helpt hoge zoutgehalten weg te draineren.

10

10,7 8 6 4 2 0

Onbehandeld

H2Pro Programma

STRI onderzoek gedurende 17 maanden toont aan dat een programma met H2Pro Conserve en Maximise Wetting Agent ziekten met 24% vermindert.

50


H2Pro Maximise Toediening

Dosering in liter/ha

Watervolume

Reductie oppervlakte water

Maandelijks

40

250 - 500

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Stimuleren van diepe beworteling

Maandelijks

40

250 - 500

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Zoutreductie

Maandelijks

40

250 - 500

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Gebruiksaanwijzing 1. H2Pro Maximixe geeft het beste effect in combinatie met een volledig onderhoudsprogramma.

2. Gebruik H2Pro Maximise als oppervlakte water en moddervorming een probleem is, vooral gedurende de wintermaanden.

3. Herhaal de behandeling elke 4 - 6 weken vanaf september t/m april. 4. H2Pro Maximise kan worden toegediend met een standaard boomsprayer, een gemotoriseerde irrigatie injectie-eenheid of een gekalibreerde slang.

Aanbevolen gebruiksperiode

Wetting Agents

Doel

Technische gegevens Penetratie: onmiddellijk Grasreactie: 7 dagen Werkingsduur: 1 - 6 maanden Dosering: 40 liter per ha gemengd in 250 - 500 liter water Verpakking: 200 liter drum Voldoende voor: 2.500 m2 Alleen verkrijgbaar in Nederland

5. Inwateren bevordert de penetratie van het product in de bodem en verhoogt de efficiĂŤntie.

6. Voor een goede penetratie H2Pro toepassen nĂĄ

beluchtingswerkzaamheden zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren.

51


De sterke punten van Qualibra oudt water in de gehele wortelzone vast H Bevordert graskwaliteit Voorkomt Dry Patch Bevordert beworteling

Geschikt voor: ✓✓ Greens ✓✓ Tees ✓✓ Fairways ✓✓ Sportvelden ✓✓ Parken

De wetting agent die water conserveert en afvoert Qualibra combineert een unieke waterpenetrant met een krachtige polymeer die water vasthoudt. Dit voorkomt droge plekken en stimuleert diepe beworteling. Qualibra bevordert het doordringen van regenen irrigatiewater naar diepere lagen in de bodem.

Technische gegevens Verpakking: Voldoende voor:

10 liter 5.000 m2

Dosering Geef maximaal 20 liter/ha in 500 - 1.000 liter watervolume.

Onbehandeld vocht

Qualibra 20 liter/ha

Standaard A 20 liter/ha

Standaard B 20 liter/ha

19%

+21%

+9%

+9%

15%

+17%

+6%

+6%

Bodemdiepte 2cm – 4cm – 6cm – 8 cm – 10cm – 12cm –

% vochttoename van behandeld ten opzichte van onbehandeld 52

EITS 2011, Hittfold Golf Club, Hamburg, Duitsland

Qualibra verdeelt water en houdt het beter vast


Gebruiksaanwijzing 1. Qualibra is ontwikkeld voor gebruik op alle grasoppervlakten en alle grassoorten.

2. Voorkomt driftvorming. 3. U kunt Qualibra het hele jaar gebruiken maar bij voorkeur Wetting Agents

in het voorjaar t/m de herfst.

4. Niet tijdens vorst gebruiken 5. Gebruik Qualibra maandelijks als preventief middel om droge plekken te voorkomen.

6. Maak de sproei-installatie schoon voor dat u Qualibra gebruikt. 7. Vul de tank voor de helft met schoon water. Voeg de gewenste hoeveelheid Qualibra toe en vul de tank verder met schoon water.

Gebruiksperiode Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

53


Gewasbescherming Voor het beschermen en beheren van gras biedt Everris een aantal gewasbeschermings- en bestrijdingsmiddelen, die zowel preventief als curatief werken.

54


Gewasbescherming Product

Pagina Primo Maxx

84

Fungicice

Heritage

86

Herbicide

Dicoplus Pro

88

Gewasbescherming

Groeiregulator

55


De unieke groeiregulator die tot 50% minder maaibeurten geeft! Primo Maxx blokkeert de aanmaak van het celstrekkingshormoon ‘gibbereline’. Daardoor blijft de grasplant compact, maar de ontwikkeling van het gras gaat gewoon door. Primo Maxx remt de lengtegroei maar stimuleert de zijwaartse groei en wortel-ontwikkeling. Dit verzekert een duidelijk waarneembare horizontale groei (zodedichtheid) en optimale beworteling.

De sterke punten van Primo Maxx inder maaibeurten en minder M afval (tot 50%)* Compacte en sterke grasplanten Zeer dichte graszode: goede uitstoeling en sterke beworteling Effectief op schaduwrijke plekken De hele dag een gelijke balsnelheid, ook bij hogere maaihoogte zeer snelle balsnelheid door dichte zode Laag watergebruik Gezond gras: minder stress, minder gevoelig voor ziekte Reductie van Poa Annua door de dichte zode * In de praktijk is een besparing tot € 5.000,- per jaar haalbaar door minder maaien, minder manuren en minder onderhoudskosten.

56

De perfecte combinatie van Everris op fairways Voor een optimaal effect: toediening iedere 4 - 8 weken

1e toediening

2e toediening

3e toediening

Primo Maxx

0,8 - 1,2 ltr/ha

0,8 - 1,2 ltr/ha

0,8 - 1,2 ltr/ha

Sportsmaster WSF High N

15 kg/ha

15 kg/ha

15 kg/ha

Gebruiksaanwijzing 1. Dosering en frequentie van toediening is afhankelijk van de grassoort, locatie op de golfbaan en de daarbij horende maaihoogten (zie tabel). Maximale individuele gift: 3,2 liter per ha in 300 - 1.000 liter water. Maximale jaarlijkse dosering: 16 liter per ha per jaar.

2. Voor de beste resultaten, bevelen wij het gebruik van Primo Maxx aan zodra de groei flink doorzet of als de bodem- en luchttemperatuur 5 dagen of langer ongeveer 8 - 10°C of hoger is.

3. Bij voorkeur toedienen in combinatie met Greenmaster Liquid High N of Sportsmaster High N.

4. Vermijd toediening tijdens vorst of extreem droge weersomstandigheden.

5. Primo Maxx is mengbaar met H2Pro Wetting Agent,

Greenmaster Liquid en Sportsmaster WSF meststoffen, maar vraag altijd eerst advies aan uw Everris adviseur voordat u mengt of een mengsel gebruikt.

Verpakking: 4 x 5 liter PrimoMaxx is alleen verkrijgbaar in Nederland.


Gewasbescherming

Dosering Greens

Tees

Fairways en Parken

Roughs en semi-roughs

Wintersporten

Eerste toediening

April*

April*

April

April

April

Frequentie

om de 2 - 4 weken

om de 3 - 5 weken

om de 4 - 6 weken

om de 5 - 8 weken

om de 4 - 6 weken

Maaihoogte

< 2 mm

10 - 18 mm

< 18 mm

> 18 mm

> 10 mm

Dosering

0,2 – 0,4 liter / ha

0,8 – 1,6 liter / ha

0,8 – 1,6 liter / ha

tot 2,4 liter / ha

0,8 – 1,6 liter / ha

Opmerking

toediening is afhankelijk van de groei

Pas op tees met Engels raaigras frequenter toe

Fairways tot 12 mm maaihoogte vaker toedienen met lagere dosering

Dosering en frequentie hangt af van de samenstelling van grassoorten

Gebruik lagere dosering en vaker voor maaihoogte tot 18 mm

57


Identificeren en bestrijden van ziekten

Microdochium Patch (voorheen bekend als Fusarium patch) (Microdochium nivale) Herkenbaar aan cirkelvormige plekken van 25 - 50 mm diameter die zich snel ontwikkelen. Het blad wordt bruin en slap. Soms zijn vroeg in de ochtend roze of witte spinnenwebachtige schimmeldraden zichtbaar. Deze ziekte gedijt laat in het najaar en vroeg in het voorjaar het beste bij koel en vochtig weer, bij een hoog stikstofgehalte en op viltlagen van slecht afwaterende bodem. De ziekte houdt niet van zuurrijke omstandigheden en een hoog gehalte aan kalium en sulfaat. Goed grasbeheer gericht op een gezonde, krachtige groei is cruciaal voor de bestrijding van microdochium patch. Zwenk- en struisgrassen zijn veel beter bestand tegen deze ziekte. Door vochtige omstandigheden

te voorkomen, neemt de kans op een uitbraak af. Regelmatig verticuteren in combinatie met een zandige topdressing zorgt ervoor dat de bovenlaag minder vocht vasthoudt. Daarnaast is het nodig de watervasthoudende viltlaag te beperken. Verwijder al het maaisel omdat deze ziekte zich hierin kan ontwikkelen. Het toedienen van meststoffen dient uiterst zorgvuldig te gebeuren; een teveel aan stikstof kan in combinatie met koele en natte weersomstandigheden leiden tot ernstige aantasting. Het gebruik van kalk op fijn gras is alleen aan te raden onder uitzonderlijke omstandigheden. De fungicide Heritage is zeer effectief tegen deze ziekte.

Witte (grijze) sneeuwschimmel (Typhula incarnata) Witte sneeuwschimmel is een typische koudweer-ziekte en is herkenbaar als een pluizig witgrijs of roze residu. Deze typhulaschimmel brengt de warmere maanden door als sclerotia ingebed in geĂŻnfecteerde grassprieten en in de grasmat. De minuscule zwarte tot oranje structuren kunnen warme, droge omstandigheden overleven, om vervolgens bij een hoge vochtigheid en temperaturen net boven het vriespunt te ontkiemen en grasplanten te infecteren. Een

dikke laag sneeuw of zware mulch boven op nat gras voordat de grond bevriest is ideaal voor de ontwikkeling van sneeuwschimmel. De ziekte lijkt een terugtrekkende sneeuwgrens te volgen. De ontwikkeling van witte sneeuwschimmel vertraagt zodra de dooi invalt en de sneeuw verdwijnt, maar neemt bij lichte of zware sneeuwval meteen weer toe. Als de sneeuw wordt aangedrukt door beloping etc. ontstaat grotere schade aan het gras.

Anthracnose (Colletotrichum graminicola) Herkenbaar aan onregelmatig gevormde plekken in allerlei formaten waarin het blad aanvankelijk vergeelt en vervolgens na verwelking een roodachtige kleur ontwikkelt. Deze ziekte tast meestal Poa Annua-soorten aan. Treedt op in de zomer na stress als gevolg van hoge temperaturen, een droge bodem, inklinking, etc. Bij een hoge vochtigheid is de kans op een uitbraak groot. Zieke planten zijn eenvoudig uit de graszode te verwijderen en vertonen duidelijk zwarte, rotte wortels â&#x20AC;&#x201C; een zeer kenmerkend symptoom.

58

Het is belangrijk inklinking zoveel mogelijk te vermijden door beschadigde stukken gras tijdelijk te ontzien en geen zware machines te gebruiken. Regelmatig verticuteren is ook gunstig. In de zomermaanden kunt u anthracnose tegengaan door tijdig stikstof toe te dienen in gematigde doseringen. Vermijd bemesting in de wintermaanden, omdat dit microdochium patch kan activeren. Goed grasbeheer gericht op het verminderen van Poa Annua verkleint ook de kans op anthracnose.


Rooddraad (Laetisaria fuciformis) Herkenbaar aan onregelmatige lichtbruine plekken of verbleekte blaadjes met opvallende rode draden. Bij pink patch ontbreken deze kenmerkende ‘rode draden’, maar wordt het blad bedekt met roze mycelium. Deze ziekte kan jaarrond optreden bij schaduwrijke, slecht geverticuteerde, ingeklonken

bodems en bij stikstofgebrek, met name onder warme, vochtige omstandigheden in zomer en najaar. Hoewel rooddraad afzonderlijk kan voorkomen, treedt de ziekte vaak op in combinatie met pink patch. Bij ernstige aantasting kan het gras afsterven; maar doorgaans zal het gras voldoende herstellen.

Heksenkringen (Basidiomyceten)

Type 1-heksenkringen (de Marasmius oreades schimmel) verschijnen meestal als een kring van dood gras of gras met ernstige stress. Aan de binnen- en buitenkant van de strook is sneller groeiend gras. Nieuwe kringen kunnen op gewoon groene ‘plekken’ lijken. Dit type komt vaker voor

onder warme, droge omstandigheden en kan leiden tot het afsterven van gras omdat het de bodem waterafstotend maakt en/of giftige stoffen afgeeft. Type 2-heksenkringen (Agaricus spp. en Lycoperdon spp.) bestaan uit sneller groeiend gras en vertonen doorgaans geen vruchtlichamen. Heritage is goedgekeurd voor toepassing op dit type. Type 3-heksenkringen (Hygrophorus spp. en Psilocybe spp.) hebben geen kenmerkend effect op gras, behalve bij aanwezigheid van vruchtlichamen (normaal in het najaar) wanneer ze cirkels van paddenstoelen of stuifzwammen vormen. Uiteraard heeft dit invloed op de kwaliteit van de ondergrond.

Gewasbescherming

Schimmels koloniseren voornamelijk in viltlagen bij de graswortels en/of organisch materiaal in de bodem, meestal door onregelmatige bewatering en bemesting. De cirkels met gestimuleerde grasgroei zijn het gevolg van stikstof dat in de bodem vrijkomt doordat de heksenkring onder de grond organisch materiaal afbreekt. De ammonium die daarbij vrijkomt, wordt door micro-organismen in de bodem verwerkt tot nitraten. Er zijn 3 verschillende vormen van heksenkringen:

Dollar spot (Sclerotinia homoeocarpa) Dollar spot is te herkennen aan talloze gebleekte vlekjes (maximaal 50 mm) die samen grotere, onregelmatige plekken vormen. Besmette bladeren lijken in eerste instantie doordrenkt met water; later verbleken ze en krijgen ze een roodbruine rand. In de vroege ochtend kan er wat wit ‘pluizig’ mycelium te zien zijn. Deze ziekte kan halverwege het voorjaar tot begin van het najaar optreden wanneer het blad gedurende langere tijd nat blijft. Warme dagen en koele nachten

maken de grasplant extra vatbaar, vooral bij een laag stikstofgehalte en slechte groei. Rode zwenkgrassen, met name de slanke variëteiten met fikse uitlopers, zijn de gevoeligste grassoorten. Doorgaans herstellen de planten snel, omdat de wortels niet aangetast zijn. Het gras voldoende voeding geven, is vaak de eenvoudigste manier om dollar-spot te voorkomen.

Viltschimmel (Basidiomyceten) Er vormen zich cirkelvormige plekken met een diameter tot 500 mm waar het oppervlak van de green verzinkt door het afbreken van de viltlaag. Soms verandert de kleur in de aangetaste gedeeltes naar donkerder groen of geel, of zelfs oranje, witachtig of zwart. Daarnaast kan ook wit mycelium in de viltlaag zichtbaar zijn. Gras is vatbaar voor overmatige viltvorming en dat wordt gestimuleerd door teveel bekalken. Vilt ontwikkelt

zich het snelste van oktober tot december. De fysieke oorzaken van viltvorming kunt u verminderen door de zwaarst aangetaste stukken extra te verticuteren. Everris levert wetting agents die specifiek zijn ontwikkeld voor toepassing op gras, zoals H2Pro en Qualibra. Gebruik wetting agents bij voorkeur vanaf het begin van het groeiseizoen.

59


Identificeren en bestrijden van ziekten

Zaailingziekte (veroorzaakt door een aantal schimmels, waaronder Microdochium) De zaailingziekte komt vooral voor in struis- en zwenkgrassen. Engels raaigras wordt er zelden door aangetast. Koude, natte omstandigheden vroeg in het voorjaar en laat in het najaar zijn ideale omstandigheden voor het optreden, net als slecht geprepareerde zaaibedden, een zware bodem, een laag voedingsniveau, ongelijkmatig inzaaien en een overmatige hoeveelheid zaad.

Rondeplekkenziekte (Gaeumannomyces graminis) Herkenbaar aan plekken bruin Agrostis tot 30 cm in diameter en in het midden overheersen zwenkgrassen, Poa Annua of breedbladig onkruid. De middengedeeltes kunnen iets lager zijn. De rondeplekkenziekte treedt halverwege het voorjaar of vroeg in het najaar op. Deze ziekte gedijt goed onder steriele bodemomstandigheden (zoals nieuw aangelegde zandige greens), bij slecht verticuteren en in een bodem met hoge pH-waarde. Het gras heeft lang nodig om te herstellen. Daarom is het belangrijk om de rondeplekkenziekte te voorkomen

Yellow Tuft (Sclerophthora macrospora) Afzonderlijke planten vormen een dicht bosje van gele bladeren, zodat een hobbelig oppervlak ontstaat. Alle grassoorten zijn vatbaar voor deze ziekte, die in het voorjaar en de zomer voorkomt bij actieve groei, in combinatie met slecht afwaterende bodem en overbewatering. Verbeter de oppervlakteafwatering om Yellow tuft te bestrijden. Door maaien kunt u Yellow tuft verwijderen.

60

en te weten onder welke omstandigheden de rondeplekkenziekte voorkomt. Geef alleen kalk als dat absoluut noodzakelijk is. Controleer ook het kalkgehalte van het sproeiwater. Geef meststoffen met ijzer- en/of ammoniumsulfaat om het grasoppervlak aan te zuren. Zorg voor veel groeikracht door voldoende andere voedingsstoffen. Regelmatig spiken zorgt voor een goede afwatering. Gebruik de fungicide Heritage. voor bestrijding.


Slijmschimmel (Myxomyceten) Herkenbaar aan veel ronde vruchtlichamen ter grootte van een speldenkop die onder koude, vochtige omstandigheden plotseling op de bladeren verschijnen. Vruchtlichamen kunnen diverse kleuren hebben, maar zijn doorgaans grijs, paarsachtig-bruin of wit. Met de vingers zijn ze gemakkelijk van het blad af te wrijven. Slijmschimmel veroorzaakt geen schade aan het gras. Komt voor van halverwege het najaar tot

halverwege het voorjaar. Gedijt goed bij koud, nat weer dat de vorming van vruchtlichamen stimuleert. Deze schimmels verdwijnen snel bij droog weer en komen vaker voor in viltachtig gras. Bij milde besmetting is bestrijding niet noodzakelijk. Ernstige besmetting kunt u door maaien verwijderen. Het gebruik van pesticiden wordt doorgaans niet aanbevolen. Meststoffen met ijzersulfaat beperken de verspreiding

Bladvlekkenziekte of â&#x20AC;&#x2DC;Melting Outâ&#x20AC;&#x2122; (Drechslera poae) plekken vertonen met donkerbruine randen. Mogelijk rottende kroon en schacht, waardoor de grasmat dunner wordt. Het meest vatbaar is gras met droogtestress, een hoog stikstofgehalte en een strak maaischema, vooral als de bladeren langere tijd nat blijven. Deze ziekte komt vaak voor in combinatie met andere schimmelpathogenen.

Gewasbescherming

Komt voor in warmere seizoenen. Aangetast gras vertoont een algemene bruine verkleuring, wordt dunner en lijkt beschadigd door droogte. Bij zorgvuldige inspectie kunt u zien dat het bladpuntje is afgestorven en dat de bruine verkleuring zich geleidelijk langs het blad uitbreidt en verschrompelt. Het blad kan ronde, verkleurde

Roest (Puccina spp, Uromyces spp) Het aangetaste gras is roestkleurig door de productie van talloze gele of oranje sporen op het blad. Bij wrijven blijven de sporen aan de vingers kleven. Er bestaan veel vormen van roestziekte in gras en vooral Engels raaigras en Poa pratensis zijn vatbaar. Roest kan het hele jaar door optreden, maar meestal vanaf het begin van de zomer tot

het einde van het najaar, bij mild en vochtig weer, een laag voedingsniveau en onregelmatig maaien. Bevorderlijke omstandigheden voor roest zijn warme, vochtige zomers. Komt het meest voor bij lange grassoorten. Regelmatig maaien en voldoende voeding, met name stikstof, helpen om roest tegen te gaan.

Brown Patch (Rhizoctonia solani) Herkenbaar aan snel groeiende cirkelvormige of onregelmatig gevormde plekken met een diameter tot 0,5 m. Vroeg in de ochtend kan een donkerpaarse of grijzige rand zichtbaar zijn. Soms herstelt het gras zich vanuit het midden van de plek, zodat er een ring aangetast gras overblijft. Brown patch komt in de zomer voor bij een hoog stikstofgehalte, vochtig weer, slechte afwatering en dikke viltlagen. Brown patch is te voorkomen door

regelmatig te verticuteren om de waterhoudende viltlaag te verminderen op plekken waar brown patch het meest voorkomt. Omdat brown patch goed gedijt bij een hoog stikstofgehalte is het belangrijk regelmatig een kleine dosering toe te dienen in plaats van eenmalig een grote hoeveelheid. Als fungicide is Heritage inzetbaar.

61


Geef ziekten geen kans Geïntegreerd grasbeheer Alle omgevingsfactoren zijn van invloed op de gezondheid van het gras. Te veel of te weinig van één van deze invloeden maakt de grasplant minder gezond en vatbaar voor ziektes en slijtage. Aan de hand van de specifieke behoeften van het gras kunt u het meest ideale programma voor uw omstandigheden bepalen.

Maaien

Beschikbaarheid licht

Aanpak bodembeluchting

Luchtbeweging rondom het blad

Grasvitaliteit Beheer van organisch materiaal

Groeiregulator

Grassamenstelling

62

Beschikbaarheid voedingsstoffen


Cultuurtechnisch

Spuiten

• Stimuleer gezond gras

• Identificeer de ziekte

• Zorg voor een optimaal voedingsniveau, afgestemd op gebruik en het grondmonster

• Gebruik de juiste fungicide voor de betreffende ziekte • Werk met goed gereedschap zoals geschikte spuitdoppen, boomhoogte-indicatoren, gekalibreerd materiaal etc.

• Verminder viltvorming • Zorg voor voldoende beluchting, voorkom inklinking

Gebruik van fungiciden

• Zorg voor een goede afwatering

• Kies de juiste fungicide

• Verkort de tijd dat het gras vochtig is (irrigeren, dauw verwijderen, schaduwreductie)

• Identificeer de ziekte en gebruik het juiste product

• Gebruik grassoorten met een goede weerstand tegen ziektes

• Maak een preventief of vroeg-curatief programma • Wissel fungiciden af om resistentie tegen één chemische groep te voorkomen Gewasbescherming

Perioden met grote kans op grasziekten Ziekte

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Microdochium Patch Anthracnose Rondeplekkenziekte Rooddraad Dollar Spot Bladvlekkenziekte Witte sneeuwschimmel Brown Patch

63


Gebruik van fungicide Schimmelontwikkeling in relatie tot moment van bestrijding Infectie Inactieve sporen op gras

Penetratie in de grasplant

Preventief

64

Zichtbare aantasting Start van de myceliumgroei in de grasplant

Ontstaan van zaadkoppen (conidi毛n)

Sporulatie

Curatief

Activiteit

Stopt ontwikkeling van sporen op het blad ter voorkomen van besmetting.

Stopt ontwikkeling van mycelium in de plant.

Stopt ontwikkeling van mycelium wanneer ziektesymptomen zichtbaar zijn en voorkomt verspreiding.

Tijdstip van toediening

Kort voor periodes met veel risico op ziekte en v贸贸r aantasting.

Bij hoge ziektedruk wanneer infectie aanwezig kan zijn maar voordat symptomen zichtbaar zijn.

Wanneer de eerste symptomen zichtbaar zijn of infectie zichtbaar is.


Wanneer gebruikt u contact of systemische fungicide? Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Contact Contact/Systemisch Systemisch

Contactmiddelen blijven op de buitenkant van de grasplant. Ze werken enkel op de plaats waar ze zijn toegediend en vormen een schild dat het blad beschermt tegen schimmels. Daarnaast voorkomen contactmiddelen dat een ziekte zich uitbreidt, omdat de pathogenen onbesmette planten niet kunnen bereiken.

Systemische

weersomstandigheden gunstig zijn voor de ontwikkeling van een ziekte en er grote kans is dat sporen op het blad actief zijn, maar voordat het pathogeen de grasplant daadwerkelijk heeft ge誰nfecteerd. Preventieve bestrijding voorkomt dat de kwaliteit van het gras achteruitgaat. Bovendien minimaliseert het de kans dat de ziekte zich verder verspreidt. Het is de kunst het tijdstip van het preventieve gebruik van fungicide te bepalen om overbodige toediening te voorkomen. De combinatie van grondige kennis van de omgeving en ziekte is hiervoor heel belangrijk.

Curatieve toediening vindt plaats wanneer het

pathogeen is ontkiemd of net de grasplant binnendringt. Curatief ingrijpen eindigt zodra de eerste zichtbare symptomen van een ziekte optreden. Vaak is dit het laatste moment waarop optimale bestrijding nog mogelijk is met gebruikelijke fungiciden voor gras. De meeste curatieve fungiciden hebben ook een preventieve werking, wat betekent dat behandelde, niet-besmette bladeren ook schoon blijven.

Gewasbescherming

middelen zoals azoxystrobine. Heritage verplaatst zich naar het xyleem (de sapstroom door de grasplant). Deze middelen verspreiden zich door de plant nadat ze door het blad zijn opgenomen. Fungiciden die op het blad worden toegediend, blijven langere tijd actief en beschermen nieuwe bladeren.

Preventieve toediening is het beste wanneer de

Langdurige werking, ook na maaien.

1. Na het maaien komt plantensap met de werkzame stof naar buiten en loopt langs het blad naar de wortels 2. Blad en wortel nemen Heritage weer op 3. Heritage verspreidt zich weer door de plant en blijft zo bescherming tegen schimmels geven

65


Unieke fungicide tegen fusarium in gras

De drie-voudige werking van Heritage

Heritage geeft de greenkeepers en sportveldbeheerders een uitstekend wapen tegen schimmelziekten. De werking van de actieve stof azoxystrobine in Heritage is gebaseerd op de stof die sommige hout-verterende paddenstoelen aanmaken om andere paddenstoelen uit te schakelen. Daarom is Heritage een natuurlijk bestrijdingsmiddel. De lange werking van Heritage leidt tot een goede beheersing van pathogene schimmels. Bladeren houden langer hun fotosynthetisch vermogen en dat resulteert in een dichtere grasmat van goede kwaliteit met een mooie kleur.

2. Curatief: het doodt de schimmels die de plant zijn binnengedrongen.

De sterke punten van Heritage oorkomt de kieming van sporen V Bestrijdt en stopt de verspreiding van ziekte Opname via blad, stengel en wortelsysteem Verspreidt zich door de hele grasplant Lang effectief door residuwerking Beschermt ook nieuw gezond blad

Activity

Systemisch

Ziektestadium

Preventief, begin curatief, bestrijding myceliumgroei

Actief ingrediĂŤnt:

Azoxystrobine

Tijdstip toepassen van Heritage: April t/m Oktober

66

1. Preventief: het blokkeert de sporenproductie, kieming en -infectie.

3. Systemisch: het product verspreidt zich gelijkmatig in de plant. Heritage stopt de infectie en voorkomt verspreiding.

Langdurige bescherming Water en opgeloste stoffen worden in de plant getransporteerd via het xyleem-vaatweefsel. Zo verspreidt Heritage zich na toepassing gelijkmatig door de hele plant, zelfs na maaien. De werkzame stof azoxystrobine beschermt zo ook plantdelen die zich ontwikkelen na de behandeling met Heritage. Als de werkzame stof door beschadigde vaten naar buiten treedt, wordt het opnieuw door het blad, de kroon of de wortels opgenomen. Zo garandeert Heritage een langdurig goede bescherming.

Gunstig milieuprofiel Bij de ontwikkeling van Heritage is veel aandacht besteed aan het milieuprofiel. Daarom is het geschikt voor toepassing op golfbanen en recreatiegebieden. Heritage breekt binnen vier weken in de bodem af en vormt geen significant risico voor niet-doelorganismen zoals bacteriĂŤn, diertjes of niet-schadelijke schimmels die in het wortelgebied leven.

Onderzoeks- en praktijkproeven Azoxystrobine heeft een zeer sterke schimmeldodende werking zonder dat het gras er onder lijdt. Heritage is uitvoering getest door universiteiten en onderzoeksinstellingen op tien reguliere grassoorten, tegen meer dan twintig ziekten. Praktijkproeven zijn gedaan op diverse golfbanen, STRI in Engeland en het Everris onderzoekcentrum. Alle resultaten onderbouwen de effectieve werking van Heritage op fusarium en andere schimmels.

Verpakking: 6 x 500gram Alleen verkrijgbaar in Nederland.


Mengmogelijkheden voor Heritage Merk

Product

Te mengen in

Greenmaster Liquid, vloeibare meststof

High N, Spring & Summer, NK, High K, STEP

400 - 1.000 liter per ha

Greenmaster Liquid, vloeibare meststof

Effect Fe

600 - 1.000 liter per ha

Sportsmaster WSF, wateroplosbare meststof

High N, Spring & Summer, High K

300 - 1.000 liter per ha

H2Pro, wetting agent

Conserve Liquid

600 - 900 liter per ha

H2Pro, wetting agent

Maximise

Primo Maxx, groeiregulator

400 - 500 liter per ha 300 - 600 liter per ha

Gebruiksaanwijzing

5 gram per 100 m2 in 8 - 10 liter water

of 0,5 kg/ha in 800 - 1.000 liter water

Gewasbescherming

1. De aanbevolen dosering tegen fusarium:

2. Voor het beste resultaat is een preventieve toepassing het beste of gebruik Heritage in een vroeg stadium.

3. Vermijd toediening tijdens vorst of extreme droogte. 4. Heritage blijft (afhankelijk van de ziektedruk) effectief bij een gebruiksinterval van twee weken. Door deze frequentie zijn minder toepassingen nodig.

5. Heritage kan met veel producten van Everris in een tank worden gemengd. Zie de tabel â&#x20AC;&#x2DC;Mengmogelijkhedenâ&#x20AC;&#x2122;. Vraag altijd een advies aan de bemestingsspecialist voordat u Heritage met andere producten mengt.

6. Lees de gebruiksaanwijzing op de verpakking nauwkeurig en doe altijd eerst een kleine proef voordat u wijzigingen in uw grasonderhoud op grote schaal doorvoert. Vraag uw Everris bemestingsspecialist om een advies op maat.

67


Een selectief grasherbicide Het heeft de kracht van 2 aanvullende actieve stoffen: 1. Mecoprop-p heeft een systemische werking, het wordt opgenomen door de bladeren en vervolgens vervoerd naar de wortels. 2. Carfentrazone-éthyl heeft een contact werking. Samenstelling Wateroplosbaar granulaat (WG) met 1,5% carfentrazone-éthyl en 60% mecoprop-p.

De sterke punten van Dicoplus Pro

Verpakking: 4 x 1,5 kg Alleen verkrijgbaar in België

 erkzaam tegen verschillende onkruiden W Snelle reactie ruikbaar op jong gras, B niet gebruiken op mos 1 tot 2 uur regenvrij zijn voldoende voor goede werking Toepasbaar vanaf 5°C ateroplosbaar poeder, W gemakkelijk en veilig te doseren ebruiksklaar (geen uitvloeier nodig) G Uitgesproken selectiviteit

Gebruiksaanwijzing 1. Professioneel product: lees de gebruiksaanwijzing ! 2. Aanbevolen dosering: 1,5 kg /hectare. 3. De meest gunstige tijd van toepassing is wanneer de onkruiden in actieve groei zijn: maart t/m augustus.

4. Toepassing alleen bij helder weer, maar niet bij temperaturen boven 25°C.

5. Aanbevolen wachttijd: 48 uur.

68


Gewasbescherming

69


Graszaad

ProSelect is ons assortiment graszaadmengsels voor golfbanen, sportvelden, graszodenproductie en openbaar groen. De rassen van ProSelect zijn gekozen door middel van zeer uitgekiende veredelingsen selectieprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s. Door de samenwerking met internationale partners heeft Everris de beschikking over de meest innovatieve rassen. Zo houden wij ProSelect up-to-date voor de steeds toenemende kwaliteitseisen.

70


Assortiment ProSelect Samenstelling

Iconen

Geschikt voor

Maaihoogte

Lolium Perenne

✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Openbaar groen ✓ Parken ✓ Fairways

ProSelect Sport Plus

Lolium perenne Hybride Poa pratensis

✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Fairways

20 - 35 mm

Lolium Perenne ProSelect Rhizome Max Poa pratensis

✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Fairways

20 - 35 mm

ProSelect Premium Sport

Lolium perenne

✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden

ProSelect Regenerator Plus

Lolium Perenne Hybride Poa pratensis

✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Fairways

20 - 35 mm

ProSelect Fine Turf 1

Agrostis stolonifera

✓ Greens ✓ Gazons met fijnbladige structuur

3 - 10 mm

ProSelect Fine Turf 2

Agrostis stolonifera Agrostis capilaris Festuca rubra trichophylla Festuca rubra commutata

✓ Greens ✓ Gazons met fijnbladige structuur

3 - 10 mm

ProSelect Tee Premium

Festuca rubra trichophylla Festuca rubra rubra Lolium Perenne Poa pratensis

✓ Tees ✓ Fairways ✓ Roughs ✓ Parken

20 - 40 mm

ProSelect Premiere

Festuca rubra trichophylla Festuca rubra commutata Lolium Perenne Poa pratensis

✓ Tees ✓ Fairways ✓ Roughs ✓ Parken

ProSelect Thermal Force

Festuca arundinacea Poa pratensis

✓ Tuinen ✓ Parken ✓ Fairways ✓ Roughs

35 - 50 mm

ProSelect Low Maintenance

Festuca ovina Festuca rubra trichophylla Festuca rubra rubra

✓ Roughs ✓ Groengebieden met Extensief onderhoud

>35 mm

20 - 40 mm

20 - 40 mm

74

74

75

76

77 Graszaad

ProSelect Sport 1

Pagina

78

78

79

20 - 40 mm

80

80

81

71


Graszaad Icoonprogramma

Hitte, droogte, ziektes en intensieve betreding zijn slechts enkele factoren die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het gras. Het minimaliseren en het beheersen van die stressfactoren staat bij Everris centraal bij de ontwikkeling van graszaad. Everris heeft jarenlang wereldwijd naar de beste rassen graszaad gezocht, deze gekruist en verder ontwikkeld. Dit resulteerde in rassen die optimaal weerstand bieden tegen de verschillende stressfactoren. Dat geeft de zekerheid dat u met graszaad van Everris een sterke en gezonde grasmat creëert met besparing op arbeid en onderhoudskosten. Samen met deskundig advies biedt Everris de oplossing voor uw probleem.

Het unieke icoonprogramma van Everris maakt de keuze gemakkelijk: welk graszaad heeft voor een bepaald doel de beste eigenschappen. Betredingstolerantie

Beschadiging door slijtage veroorzaakt visuele schade en vermindert de kwaliteit van de grasmat. Vooral op intensief gebruikte oppervlakten kunnen kale plekken ontstaan, waar allerlei onkruid de kans krijgt om zich te vestigen. Als de kwaliteit van de grasmat achteruitgaat, ontstaan nog meer problemen. Rassen met een hoge betredingstolerantie en goed herstelvermogen verkleinen de kans op deze problemen en zijn ideaal voor intensief gebruikt gras.

Zouttolerantie

Zouttolerante variëteiten zijn speciaal gekweekt om op locaties met een hoog zout percentage (b.v. kustgebieden) een mooie groene grasmat te verkrijgen. Everris selecteert alleen graszaadrassen voor het zouttolerantie programma die uitstekende overlevingseigenschappen tonen tijdens zoutwaterbadproeven in de kas.

Schaduwtolerantie

Het is steeds weer een uitdaging om op schaduwrijke gedeelten een mooie dichte grasmat te krijgen, zonder ziekten en onkruid. Everris heeft rassen geselecteerd die het beste presteren bij weinig zonlicht en heeft deze beloond met het ‘schaduwtolerantie icoon’.

Koudetolerantie

Koudetolerante rassen zijn het beste bestand tegen winterse omstandigheden en vorstschade. Eigenlijk veroorzaken vorst en sneeuw zelf meestal niet de schade maar betreding en het rijden van voertuigen tijdens deze omstandigheden leiden wel tot beschadiging van het blad. Dit veroorzaakt verkleuring en dunne plekken in de grasmat. Everris ontwikkelde het ‘koudetolerantie icoon’ om rassen te identificeren, die uitzonderlijk goed presteren onder dergelijke winterse omstandigheden.

72


Kleurkracht

Een donkergroene kleur versterkt de aanblik van een mooie grasmat. De rassen met het ‘kleurkracht icoon’ zijn speciaal geselecteerd om die mooie donkergroene kleur te waarborgen.

Brown Patch

Graszaad

Het programma tegen Brown Patch is ontworpen om de ernstige gevolgen van deze beruchte schimmelziekte te verminderen. De Everris zwenkgrasrassen verdienen het icoon ‘Brown Patch Resistent’ na jarenlang uitgebreid onderzoek en proeven doen. Het kwam als beste naar voren in de groep die getest is op weerstand tegen Brown Patch.

Traag groeiend

Traag groeiende rassen verminderen het aantal maaibeurten en de hoeveelheid grasafval. Dit verlaagt ook de arbeidskosten, brandstof en slijtage van machines. Voor een gemakkelijke keuze om de maaifrequentie te verminderen op verschillende grasoppervlakten, heeft Everris meerdere traag-groeiende soorten in het assortiment.

Droogtetolerantie

Tolerant voor hoge temperaturen en droogte. Geschikt indien water niet voldoende beschikbaar is en wanneer hoge temperaturen de keuze van grasmengsels beperkt.

73


Sport 1

Sport Plus

Geschikt voor: ✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Openbaar groen ✓ Parken ✓ Fairways

Geschikt voor: ✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Fairways

Voor een hoge betredingstolerantie

Een hoge betredingstolerantie en groot herstelvermogen

Een graszaadmengsel voor sportvelden, zowel nieuwe inzaai als doorzaai. Sport 1 bestaat uit vier fijnbladige Engelse raaigrassen die allen op Europese aanbevolen rassenlijsten of zelfs op de NTEP staan. Voor dit mengsel zijn speciale rassen geselecteerd die zeer snel kiemen. Sport 1 heeft een uitstekende ziekteresistentie en behoudt gedurende het hele jaar een mooie kleur.

Een ideaal graszaadmengsel voor sportvelden, zowel nieuwe inzaai als doorzaai. Sport Plus bestaat uit fijnbladige Engelse raaigrassen en een hybride veldbeemd met Everris SmartStart coating. De coating zorgt voor een snelle kieming en vestiging van het veldbeemd. Hierdoor krijgt de grasmat direct het correcte aandeel veldbeemd voor een dichte grasmat met een uitstekend herstelvermogen. Everris kiest voor hybride veldbeemd vanwege zijn droogtetolerantie en de zeer agressieve rhizomen die zorgen voor een dichte en verankerde grasmat.

Technische gegevens Gebruikte soort:

Lolium Perenne (Engels raaigras)

Zaaiadvies:

25 - 35 g/m2

Advies maaihoogte: 20 - 40 mm Verpakking:

10 kg zak

Technische gegevens Gebruikte soorten: Lolium perenne (Engels raaigras)

De sterke punten van Sport 1 Uitstekende betredingstolerantie Jaarrond een mooie kleur

Hybrid Poa pratensis (Hybride veldbeemd)

Zaaiadvies:

Nieuw gras 25 - 35 g/m²

Doorzaai 20 - 30 g/m²

Advies maaihoogte: 20 - 35 mm Verpakking:

10 kg zak

Mengsel van uitsluitend toprassen Hoge zuiverheid en uitstekende kiemkracht

De sterke punten van Sport Plus Uitstekende betredingstolerantie Snelle kieming door graszaadcoating Het hele jaar een mooie kleur Groot herstelvermogen Uitmuntende zuiverheid en kiemkracht

74


Rhizome Max Geschikt voor: ✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Fairways

Voor een snelle kieming op intensief gebruikte sportvelden Een mengsel dat zorgt voor een super verankering van de grasmat door de agressieve uitlopers van de gebruikte veldbeemd rassen. Dit maakt Rhizome Max uitermate geschikt voor velden die met een zware betreding te maken hebben.

Graszaad

Rhizome Max bestaat uit twee fijnbladige Engelse raaigrassen en twee veldbeemdrassen waaronder Thermal Blue. Dit hybride veldbeemd heeft de Everris graszaad coating SmartStart. De coating zorgt voor een snelle kieming en vestiging van het veldbeemd, hierdoor krijgt de grasmat direct het correcte aandeel van dit ras. Thermal Blue wordt gekenmerkt door een zeer snelle kieming, bij gunstige omstandigheden zelfs binnen 8 - 10 dagen. Bovendien heeft het een zeer agressieve vorming van uitlopers.

Technische gegevens Gebruikte soorten:

Lolium Perenne (Engels raaigras)

Poa pratensis (Veldbeemd)

Zaaiadvies:

25 - 35 g/m2

Advies maaihoogte: 20 - 35 mm Verpakking:

10 kg zak

De sterke punten van Rhizome Max Uitstekende betredingstolerantie Snelle kieming door Smart Start coating Hoog herstellend vermogen Uitstekende zuiverheid en kiemkracht

75


Premium Sport Geschikt voor: â&#x153;&#x201C; Sportvelden â&#x153;&#x201C; Stadionvelden

Het hele jaar een mooie groene kleur met hoge betredingstolerantie Premium Sport is het beste graszaadmengsel voor sportvelden, zeer geschikt voor zowel nieuwe inzaai als doorzaai. Premium Sport bestaat uit vier fijnbladige Amerikaanse raaigrassen, die op de Europese aanbevolen rassenlijsten of zelfs op de NTEP staan. Voor dit mengsel zijn speciaal rassen geselecteerd die zeer snel kiemen. Het mengsel heeft een uitstekende ziekte resistentie en behoudt gedurende het hele jaar een mooie kleur. Technische gegevens Gebruikte soort:

Lolium perenne (Engels raaigras)

Zaaiadvies:

Nieuw gras 35 - 50 g/m2

Doorzaai 20 - 40 g/m2

Advies maaihoogte: 20 - 40 mm Verpakking:

10 kg zak

De sterke punten van Premium Sport Uitstekende betredingstolerantie P rachtige donkergroene kleur, het hele jaar Alleen toprassen Uitmuntende zuiverheid en kiemkracht

76


Regenerator Plus Geschikt voor: ✓ Sportvelden ✓ Stadionvelden ✓ Fairways

Voor een hoge betredingstolerantie en snelle kiemkracht

Graszaad

Een graszaadmengsel voor fairways en sportvelden, zowel nieuwe inzaai als doorzaai. Het mengsel bestaat uit fijnbladige Engelse raaigrassen en een hybride veldbeemd met Everris SmartStart coating. De coating zorgt voor een snelle kieming en vestiging van het veldbeemd. Hierdoor krijgt de grasmat direct het juiste aandeel veldbeemd. Everris kiest voor de hybride veldbeemd door zijn hoge droogtetolerantie en zijn zeer agressieve rhizomen die zorgen voor een dichte en verankerde grasmat.

Technische gegevens Gebruikte soorten:

Lolium Perenne (Engels raaigras)

Hybride Poa pratensis (Hybride veldbeemd)

Zaaiadvies:

25 - 35 g/m²

Advies maaihoogte: 20 - 35 mm Verpakking:

10 kg zak

De sterke punten van Regenerator Plus Uitstekende betredingstolerantie Graszaadcoating voor een snelle kieming Hoog herstelvermogen Excellente zuiverheid en kiemkracht

77


Fine Turf 1

Fine Turf 2 Geschikt voor: ✓ Greens ✓ Gazons met fijnbladige structuur

Snelle kiemkracht, fijne bladstructuur en hoge ziekteresistentie Een ideaal mengsel met fijne bladstructuur voor nieuwe inzaai of renovatie van kort gemaaid gras en is beloond met de iconen droogte- en betredingstolerantie. Het zaad heeft een hoge kiemkracht zodat snel een sterke dichte grasmat ontstaat. Het gras kan zelfs op 3 mm worden gemaaid. Fine Turf 1 is gegarandeerd van de hoogste zuiverheid en beste kiemkracht. Het mengsel heeft een hoge weerstand tegen ziekte en houdt het hele jaar een donker groene kleur. Fine Turf 1 bevat vier verschillende rassen struisgras en 50% van het mengsel is gecoat met de Everris Smart Start coating. Dit zorgt ervoor dat het zaad tijdens de kiemingsfase vochtig blijft. Technische gegevens Gebruikte soort:

Agrostis stolonifera (wit struisgras)

Zaaiadvies:

Nieuw gras 8 - 10 g/m²

Doorzaai 2 - 7 g/m²

Advies maaihoogte: 3 - 10 mm Verpakking:

10 kg zak

De sterke punten van Fine Turf 1 Dichte grasmat met fijnbladige structuur

Geschikt voor: ✓ Greens ✓ Gazons met fijnbladige structuur

Perfect voor tees en greens in de schaduw Een ideaal graszaadmengsel voor de renovatie van greens maar is ook zeer geschikt voor de aanleg van nieuwe greens. Fine Turf 2 is beloond met het schaduwtolerantie icoon. De roodzwenkrassen hebben een prachtige fijne bladstructuur. Dit mengsel heeft een lagere stikstof bemesting nodig dan mengsels met alleen struisgras. Fine Turf 2 heeft een hoge kiemkracht dat snel een dichte fijnbladige green verzekert. Het heeft een goede weerstand tegen ziekten en behoudt het hele jaar een mooie middengroene kleur. Afhankelijk van het bemestingsprogramma zullen bepaalde rassen domineren. Bij een stikstof niveau lager dan 15 g/m2 zal het roodzwenk geleidelijk overheersen. Technische gegevens Gebruikte soorten:

Agrostis stolonifera (Wit struisgras)

Agrostis capilaris (Gewoon struisgras )

Festuca rubra trichophylla (Roodzwenkgras met fijne uitlopers)

Festuca rubra commutata (Gewoon roodzwenkgras)

Zaaiadvies:

Nieuw gras 17 - 20 g/m²

Doorzaai 10 - 20 g/m²

Advies maaihoogte: 3 - 10 mm Verpakking:

10 kg zak

Hoogste zuiverheid en kiemkracht 5 0% van de zaden hebben de SmartStart coating met nog eens vier extra voordelen: 1. Snelle en goede vestiging 2. Minder beregening nodig in de eerste fase van grasontwikkeling 3. Gelijkmatige verdeling omdat de zaden met coating zwaarder zijn 4. Vogels pikken de zaden niet op 78

De sterke punten van Fine Turf 2 Perfect graszaadmengsel voor greens Goede schaduwtolerantie Dichte fijnbladige grasmat Hoge zuiverheid en kiemkracht


Tee Premium Geschikt voor: ✓ Tees ✓ Fairways ✓ Roughs ✓ Parken

Een agressief mengsel met snelle vestiging als belangrijkste eigenschap Het bevat Jumpstart Blue met de Everris SmartStart coating die ervoor zorgt dat het veldbeemd een net zo goede kieming heeft als andere graszaden. Lorraine Engels raaigras verbetert de vestiging vooral bij doorzaai en herstel, Lisamba en Javelin zorgen met extra rhizomengroei voor een hoge ziekteresistentie.

Gebruikte soorten:

Festuca rubra trichophylla (Roodzwenkgras met fijne uitlopers)

Festuca rubra rubra (Roodzwenk met forse uitlopers)

Lolium Perenne (Engels raaigras)

Poa pratensis (Veldbeemdgras)

Zaaiadvies:

20 - 30 g/m²

Graszaad

Technische gegevens

Advies maaihoogte: Fairways 20 - 40 mm

Parken 25 - 40 mm

Verpakking:

10 kg zak

De sterke punten van Tee Premium S nelle kieming door SmartStart coating Uitstekende betredingstolerantie Uitstekende hitte- en droogtetolerantie

79


Premiere

Thermal Force Geschikt voor: ✓ Tees ✓ Fairways ✓ Roughs ✓ Parken

Geschikt voor: ✓ Tuinen ✓ Parken ✓ Fairways ✓ Roughs

Een all-round mix voor intensief gebruikt gras

Donker groen gras met een uitstekende droogtetolerantie

Een mengsel van graszaden die zich snel vestigen, gecombineerd met alle gunstige eigenschappen van veldbeemd, Engels raaigras en roodzwenk.

Een uniek mengsel met 90% rietzwenkgras. Het is uitermate geschikt op grasvelden waar de beregening beperkt is. Alle rassen in Thermal Force zijn gekweekt voor hitte- en droogtetolerantie en tonen uitstekende prestaties in verschillende proeven. Alle rietzwenk rassen in dit mengsel hebben een hoge weerstand tegen Brown Patch. Thermal Force geeft een donkergroen gras-en vormt een dichte grasmat. Het is een zeer geschikt mengsel voor het kweken van graszoden door de snelle en actieve beworteling.

Het bevat Thermal Blue met een sterke rhizomengroei. Dit zorgt voor een snel herstel, weerstand tegen zomerstress en onderhoudswerkzaamheden, ook in de schaduw. Het Engels raaigras samen met Chewings en fijnkruipend roodzwenk verzekeren een dichte bodembedekkende zode, die veel weerstand biedt tegen onkruid en visueel aantrekkelijk is. Technische gegevens Gebruikte soorten:

Festuca rubra trichophylla (Roodzwenkgras met fijne uitlopers)

Technische gegevens Gebruikte soorten:

Festuca arundinacea (Rietzwenkgras)

Festuca rubra commutata (Gewoon roodzwenkgras)

Poa pratensis (Veldbeemdgras)

Zaaiadvies:

Nieuw gras 30 - 40 gr/m²

Lolium Perenne (Engels raaigras)

Advies maaihoogte: 35 - 50 mm

Poa pratensis (Veldbeemd)

Verpakking:

Zaaiadvies:

20 - 30 g/m²

10 kg zak

Advies maaihoogte: Fairways 20 - 40 mm

Roughs en Parken 25 - 40 mm

Verpakking:

10 kg zak

De sterke punten van Premiere itstekende betredingstolerantie U Uitmuntende zuiverheid en kiemkracht Zeer dichte grasmat Uitstekende schaduwtolerantie

80

De sterke punten van Thermal Force itstekende hitte- en droogtetolerantie U Het hele jaar een prachtig donkergroene kleur Zeer dichte grasmat Uitstekende schaduwtolerantie Excellente zuiverheid en kiemkracht


Low Maintenance Geschikt voor: ✓ Roughs ✓ Groengebieden met extensief onderhoud

Voor een perfect gazon met weinig onderhoud Een ideaal mengsel voor oppervlakten waar zeer weinig onderhoud plaatsvindt zoals roughs, parken en recreatiezones. Low Maintenance is beloond met vier iconen: traaggroeiend, zout en droogtetolerantie. Het houdt een decoratief en verzorgd aanzicht, ook al wordt er gedurende een langere periode niet gemaaid. Het is ook geschikt voor gazons met beperkte betreding. Technische gegevens Festuca ovina (Hardzwenkgras)

Festuca rubra trichophylla (Roodzwenk met fijne uitlopers)

Festuca rubra rubra (Roodzwenk met forse uitlopers)

Zaaiadvies:

Dichte grasbedekking 20 - 25 gr/m²

Open grasbedekking 10 - 15 gr/m²

Graszaad

Gebruikte soorten:

Advies maaihoogte: >35 mm Verpakking:

10 kg zak

De sterke punten van Low Maintenance ijzonder weinig onderhoud nodig B Fijnbladig Goede schaduwtolerantie Goede zouttolerantie Droogtebestendig

81


Technische informatie Er is steeds meer vraag naar een betere kwaliteit speelondergrond. Bij Everris richten wij ons op het geven van professioneel advies. Onze reputatie is niet alleen gebaseerd op kwaliteitsproducten, maar ook op onze ervaring, kennis en service.

82


Technische informatie Sectie

Strooien

Onderwerp

Pagina

Strooiers

84

Stooierinstellingen

86

Kalibreren strooier

88

XC spuitdoppen

90

Mengtabel

92

Sproeien

Technische informatie

83


Strooiers Om het beste resultaat met uw meststoffen te krijgen is nauwkeurig toedienen essentieel. Everris strooiers gaan lang mee, zijn gemakkelijk en efficiĂŤnt in gebruik.

Strooibreedte in m

Bakcapaciteit

Roterend

2,0 - 6,0 m

42 liter

SR-2000

Roterend

2,0 - 6,0 m

42 liter

SS-2

Zaad- en kunstmestbak

0,9 m

46 liter

Strooier

Type

AccuPro 2000

Helical ConeÂŽ

Conventinele meststoffen

Gecoate meststoffen

Gegranuleerde wetting agents

Graszaden

Top Dressing

Looppatroon Aanbevolen looppatroon voor strooiers

Optimaal strooien door de gepatenteerde Helical Cone 84

De dubbele werkgang met 2x de halve dosering heeft de voorkeur


De beste meststoffen verdienen een topkwaliteit strooier. AccuPro 2000 Roterende strooier

SR-2000 Roterende strooier

Zaad- en kunstmestbak

 rote bakcapaciteit met een G inhoud van 42 liter Nauwkeurig in te stellen voor kleine en grote korrels Gepatenteerde spiraalvormige trechter voor uniform en constant strooipatroon Gemakkelijk te manoeuvreren door grote luchtbanden, laat geen sporen na Stevig frame met grote strooibreedte Verlengde duwstang (91 cm) met schuimrubberen handgrepen voor extra comfort De transparante deksel maakt het zicht op de hoeveelheid strooiproduct mogelijk en beschermt het strooiproduct tegen regen en wind SR2000 heeft een gegalvaniseerd frame voor een nog langere levensduur SR2000 heeft een strooibegrenzer aan de zijkant

Technische informatie

SS-2

De sterke punten van AccuPro 2000 en SR-2000, roterende strooiers

De sterke punten van SS2 oestvrijstalen frame geeft lange R levensduur en geen roest Luchtbanden Verlengde ergonomische duwstang Ook geschikt voor zand

85


Strooierinstellingen De aanbevolen instellingen van de strooiers zijn gebaseerd op een loopsnelheid van ongeveer 5 km/ uur. De onderstaande instellingen zijn geen garantie voor exacte doseringen omdat deze afhankelijk zijn van de strooier zelf en de nauwkeurigheid van degene die de strooier bedient. Kalibreer de strooier regelmatig, inclusief de effectieve strooibreedte.

Strooierinstelling VOLLEDIGE dosering met ENKELE werkgang voor AccuPro 2000 en SR-2000 roterende strooiers Dosering in g/m2 met enkele werkgang

86

Kegelinstelling

Strooibreedte in m

SierraformGT

6

3,7

Greenmaster Pro-Lite

6

3,7

Greenmaster Topdress Z

7

3,0

STEP Hi-Mag

7

4,3

SierrablenPlus

4

4,8

Sierrablen

4

4,7

ProTurf

6

3,7

Sportsmaste CRF Mini

4

Sportsmaster CRF

5

10

15

20

25

30

K

L

M

L

35

M

N

40

45

50

55

60

M

N

O

P

Q

R

n

o

p

r

s

t

Q

V

X

Q (x2)

R (x2)

R½ (x2)

P

4,8

P

R

3

5,0

Q

Sportsmaster

4

3,7

L

m

n

q

r

s

t

u

H2Pro Granules

5

4,0

M

H

K½ M

J


Strooierinstelling HALVE dosering met DUBBELE werkgang voor AccuPro 2000 en SR-2000 roterende strooiers Kegelinstelling

Strooibreedte in m

SierraformGT

6

3,7

Greenmaster Pro-Lite

6

3,7

Greenmaster Topdress Z

7

3,0

STEP Hi-Mag

7

4,3

SierrablenPlus

4

4,8

Sierrablen

4

4,7

ProTurf

6

5,0

Sportsmaste CRF Mini

4

Sportsmaster CRF

5

10

15

Dosering in g/m2 met dubbele werkgang 20 25 30 35 40 45

H

J

50

55

60

O

K J½

K

K

L

M

N

L

M

N

O

M

N

O

P

Q

R

L

M

N

4,8

L

M

3

5,0

0

Sportsmaster

4

3,7

M

N

O

H2Pro Granules

5

4,0

H

I K

L H½

I

J

Strooierinstelling VOLLEDIGE dosering met ENKELE werkgang voor SS-2 zaad- en kunstmestbak 5

2

45

4

5

6

6

6

7

4

50 Technische informatie

SierraformGT Greenmaster Pro-Lite STEP Hi-Mag Sportsmaster H2Pro Granular

10

Dosering in g/m2 met enkele werkgang 15 20 25 30 35 40

Strooierinstelling HALVE dosering met DUBBELE werkgang voor SS-2 zaad- en kunstmestbak 5

SierraformGT Greenmaster Pro-Lite STEP Hi-Mag Sportsmaster H2Pro Granular

10

Dosering in g/m2 met dubbele werkgang 15 20 25 30 35 40 3

2

4

45

50

5

5

2¼ 3¾

87


Kalibreren strooier De tijd die nodig is voor het controleren en instellen van strooiers verdient u snel terug in de vorm van nauwkeurigere verdeling. Zo voorkomt u onder- of overdosering en strepen op de grasmat door overgeslagen of dubbel behandelde stukken.

Doeltreffend omgaan met uw strooiers start bij het einde van de laatste strooibeurt. • De machines na gebruik grondig reinigen en zo mogelijk drogen. Meststoffen absorberen vocht uit de lucht, waardoor metalen onderdelen van de strooier snel kunnen roesten als deze na gebruik niet wordt gedroogd. • De strooier voor gebruik grondig inspecteren. • Zorg dat het doseringsmechanisme eenvoudig verstelbaar is, controleer of de aan-/uitknop functioneert en dat de verdeelrotor of roterende schijven niet versleten zijn en correct werken. • Het is van cruciaal belang om vervolgens de machine in te stellen en te testen met de meststof die u wilt toedienen. Het soortelijk gewicht van de meststof heeft invloed op het strooipatroon en doorloopsnelheid. Bij het instellen van rotatiestrooiers is het belangrijk rekening te houden met het soortelijk gewicht van de meststof. Voor de gewenste strooibreedte maken deze strooiers gebruik van middelpuntvliegende kracht. Grotere, zwaardere korrels komen verder dan lichtere korrels met een lagere dichtheid. Het is belangrijk het strooipatroon te controleren met een traytest over de volle breedte, en de dosering te kalibreren. Op die manier weet u precies hoeveel meststof wordt toegediend en bent u er zeker van dat het gelijkmatig over de volledige breedte wordt verspreid. • Er zijn drie soorten strooiers voor het toedienen van meststoffen: zaad- of kunstmest loopstrooiers, roterende loopstrooiers en tractor gemonteerde roterende strooiers. Elk type heeft een eigen kalibratie- en instelprocedure. • Voor loopstrooiers wordt meestal uitgegaan van een ‘normale loopsnelheid’ van gemiddeld 5 km/uur. Het is belangrijk de snelheid aan te houden waarop de strooier is afgesteld om over- en onderdosering te voorkomen. De loopsnelheid is ook van invloed op de strooibreedte van roterende strooiers. Houd de strooiers parallel aan de bodem voor een gelijkmatige verdeling.

88


Strooibreedte instellen (meestal iets smaller dan de trechter) • De dosering is afhankelijk van de loopsnelheid en wordt aangepast door de uitgang te openen en te sluiten. • Stel de uitgang van de strooier af voor het soort product en de dosering zoals aangegeven in de gebruikershandleiding. • Strooi meststof uit over een afgepaste afstand (bijv. 10 m) met een normale loopsnelheid (5 km/uur).

Bereken de toegediende hoeveelheid aan de hand van de volgende formule: Originele trechterinhoud minus de inhoud na strooien bijv. 2.000 g - 1.000 g = 1.000 g gestrooid over 10 m. Oppervlakte: (afstand) 10 m x (breedte) 4 m = 40 m² Gewicht ÷ oppervlakte = toegediende hoeveelheid/m² 1.000 ÷ 40 = 25 g/m²

• Bepaal de uitgestrooide hoeveelheid over deze afstand aan de hand van een van de volgende methoden:

Controle verdeelpatroon

a. Doe een strooitest op een zeil, verzamel en weeg de uitgestrooide meststof.

• Leg testtrays klaar over de volledige strooibreedte

b. Plaats een afgemeten hoeveelheid in de trechter, dien meststof toe, leeg en weeg de resterende inhoud van de trechter en trek dit af van het originele gewicht. c. Wijzig indien nodig de strooierinstelling voor de gewenste dosering. Let erop dat deze instelling alleen geldt voor deze meststof en loopsnelheid van degene die de strooier bedient. Voor andere meststoffen of een andere gebruiker is opnieuw kalibratie nodig.

Bereken de dosering in g/m² aan de hand van de volgende formules Strooibreedte x afstand = behandelde oppervlakte Gewicht van verzamelde meststoffen ÷ behandelde oppervlakte = kg/m² bijv. Gewicht verdeeld over afstand = 125 g 0,5 m (breedte) x 10 m (afstand) = 5 m² Toegepaste hoeveelheid = 125 ÷ 5 = 25 g/m²

Strooibreedte en dosering zijn afhankelijk van loopsnelheid, gebruikte meststof en instelling van de opening. • Test de strooibreedte met het te gebruiken product, bij voorkeur op speciale verzameltrays, voordat u de instellingen van de strooier wijzigt. Zo bepaalt u de loopsnelheid van de bediener (streef naar 5 km/uur) en hoe groot de afstand tussen de banen moet zijn om een gelijkmatige verdeling te bereiken. • Stel de strooier in voor de gewenste dosering. Plaats een afgemeten hoeveelheid product in de trechter, bijv. 2 kg • Loop een afgepaste afstand (10 m) met een normale loopsnelheid.

• Strooi de meststof over de trays • Schud de inhoud van elke tray in een testbuisje en controleer of het strooipatroon gelijkmatig is. Eventueel kunt u de inhoud van elke tray ook wegen en de resultaten weergeven in een staafdiagram

Tractor gemonteerde Rotatiestrooier De strooibreedte wordt bepaald door meststofeigenschappen, soort machine en PTO-aandrijfsnelheid. De rijsnelheid en instelling van de opening zijn van invloed op de dosering. • Volg de kalibratieprocedure voor dosering in de gebruiksaanwijzing. Meestal zet u hiervoor een klep open en vangt u de hoeveelheid meststof op die er gedurende een bepaalde tijd doorheen loopt. Weeg de opgevangen hoeveelheid en vergelijk dit met de aanbevolen hoeveelheid in de gebruikersaanwijzing. Maak de nodige aanpassingen om de juiste dosering te bereiken voor de meststof die u wilt toedienen. • De machine bepaalt de strooibreedte (meestal 6 - 12 m). Dit wordt alleen bereikt bij de juiste PTO-aandrijfsnelheid (d.w.z. 540 tpm) en daarvoor is het nodig dat het toerental van de tractor correct is afgesteld. • De rijsnelheid voor de dosering is te vinden in de handleiding. Daarbij is het cruciaal bij het motortoerental in de juiste versnelling te schakelen om bij de gewenste rijsnelheid de correcte PTO-aandrijfsnelheid te bereiken.

Controleer de toegediende hoeveelheid aan de hand van de volgende formule:

Technische informatie

Roterende loopstrooier

• Loop op de vastgestelde snelheid (5 km/uur)

 Toegediende hoeveelheid in kg/ha = totaal gewicht verzameld in één minuut (kg) x 600 strooibreedte (m) x rijsnelheid tractor (km/uur)

Nauwkeurigheid strooipatroon testen:

• Leeg en weeg de resterende inhoud van de trechter.

• Een traytest over de volle strooibreedte garandeert dat de meststof gelijkmatig over de gehele breedte wordt verdeeld.

• Bereken de oppervlakte door de strooibreedte te vermenigvuldigen met de afgelegde afstand.

• Plaats speciale verzameltrays over de hele breedte. • De tractor rijdt in de versnelling met het ingestelde toerental voor de gewenste PTO-aandrijfsnelheid en rijsnelheid. • De strooier rijdt langs de rij trays en de inhoud van elke tray wordt opgevangen in afzonderlijke testbuisjes. • Meet de inhoud van elk testbuisje om het strooipatroon te beoordelen. • Pas de instellingen van de machine aan om uitschieters te corrigeren en een gelijkmatig patroon te bereiken. 89


XC Spuitdoppen Probleem

De oplossing van XC spuitdopen

De oplossing voor sproeiproblemen

Hellingen en golvend terrein geven een ongelijk spuitpatroon

De unieke dopopening, druppelverspreidingspatroon en brede spuithoek geven zelfs dekking bij een spuitdophoogte van 30 cm

Syngenta XC spuitdoppen zijn speciaal ontwikkeld voor het oplossen van sproeiproblemen op golfbanen. De nieuwe XC spuitdoppen verzekeren een perfecte bedekking van het grasoppervlak en geven een optimaal spuitresultaat.

Drift veroorzaakt door wind

De nieuwe luchtinductie technologie geeft een spuitpatroon dat minder gevoelig is voor drift en geeft meer mogelijke spuitdagen

Grote druppels geven een ongelijke verdeling op het blad

Meer druppels per ml water verzekeren een optimale verdeling over het blad

Ongelijk spuitpatroon op het blad

Een nauwkeurig berekend achterwaarts gericht spuitpatroon geeft een optimaal ‘rondom’ bladbedekking

Lagere spuitdoseringen

Speciaal ontwikkeld voor toepassing met lage watervolumes

Alle XC spuitdoppen hebben de bewezen technologie van de Syngenta Turf Foliar spuitdop: drift-verminderende luchtinductie. XC spuitdoppen produceren méér druppels per ml dan andere drift-reducerende luchtinductie spuitdoppen met een gelijkmatige druppelgrootte. Dat vermindert de hoeveelheid druppels (te fijn) die gevoelig zijn voor driften. Dit geeft minder driftrisico en een betere bladbedekking.

Vergelijking sproei-effectiviteit conventionele spuitdoppen en Syngenta XC spuitdoppen

Conventionele spuitdop Spuitrijrichting

Met vertikaal sproeien komen de druppels vooral aan één kant van het blad 90

Syngenta XC spuitdop Spuitrijrichting

De achterwaartse hoek bevochtigt het blad rondom


Technische informatie Foliar XC 025

Foliar XC 04

Soil XC 08

XC 110°

XC 127°

XC 127°

Achterwaartse hoek

6,5°

4,5°

9,0°

Maat

025

04

08

3 - 4km/hr

6 - 8km/hr

6 - 8km/hr

0,5m

0,5m

0,5m

Werkdruk

2 - 4 bar

2 - 4 bar

2 - 4 bar

Optimale druk

2,5 bar

2,5 bar

2,5 bar

Spuitvolumes

220 - 400 (ltr/ha)

220 - 400 (ltr/ha)

500 - 600 (ltr/ha)

Toepassing van

Primo Maxx

Primo Maxx

Heritage

Gebruiksdoel

bladbemesting

bladbemesting

wortelbemesting

Spuitdopopening

Werksnelheid Optimale spuitdophoogte

Andy Baker, Course Manager bij Ely Golf Club, heeft tijdens de ontwikkelingsfase de reeks XC spuitdoppen getest en vertelt:

"Het was fascinerend om voor Syngenta de nieuwe spuitdoppen te testen. Wij wisten wel dat eerdere spuitdoppen problemen hadden met gelijkmatige dekking op golvende en hellende greens, approaches en fairways, maar we hadden niet verwacht dat het nieuwe ontwerp zoveel verschil zou geven. Zodra het verkrijgbaar is, installeren wij de complete set."

Technische informatie

91


Mengtabel: Greenmaster Liquid (2) Mengbaarheid en watervolume in liter per ha (1) High N

Vloeibare meststoffen

Wateroplosbare meststoffen

Wetting Agents

Greenmaster Liquid1

Sportsmaster WSF2

25-0-0

Spring & Summer

NK

400 - 1.000

NK

10-0-10

400 - 1.000 400 - 1.000

High K

3-3-10

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000

STEP Chelated TE Liquid Effect 6.3Fe Iron Fe Ca08-0-0 +Ca Booster

High K

STEP Liquid

Effect Iron Fe

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000

Spring & 12-4-6 Summer

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000

600 - 1.000

600 - 1.000 600 - 1.000 600 - 1.000

High N

35-0-14 +Fe

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000

S&S

28-5-19+sp

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000

High K

15-0-43 +Fe 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000

H2Pro

Conserve

600 - 900

600 - 900

600 - 900

600 - 900

600 - 900

Maximise

400 - 500

400 - 500

400 - 500

400 - 500

400 - 500

Qualibra

92

High N

Groeiregulator

Primo Maxx

Fungicide

Heritage Maxx

600 - 900

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000 400 - 600

400 - 600

400 - 600

400 - 600

400 - 600

600

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000 600 - 1.000

Ca-Booster


Sportsmaster WSF (3)

Groeiregulator

Fungicide

(1) Gebruik de producten volgens de instructies op de verpakking.

H2Pro Conserve

H2Pro Maximise

Qualibra

Primo Maxx

Heritage

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000

600 - 900

400 - 500

400 - 1.000

400 - 600

400 - 1.000

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000

600 - 900

400 - 500

400 - 1.000

400 - 600

400 - 1.000

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000

600 - 900

400 - 500

400 - 1.000

400 - 600

400 - 1.000

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000

600 - 900

400 - 500

400 - 1.000

400 - 600

400 - 1.000

totaal 60 liter/ha.

400 - 1.000 400 - 1.000 400 - 1.000

600 - 900

400 - 500

400 - 1.000

400 - 600

400 - 1.000

(3) Sportsmaster WSF

600 - 1.000 600 - 1.000 600 - 1.000

600 - 900

600 - 1.000

400 - 600

600 - 1.000

High N

Spring & Summer

Wetting Agents

High K

Doseringen niet overschrijden maar volg het advies op het etiket. = Niet mengbaar (2) Greenmaster Liquid Gebruik niet meer dan totaal 120 liter/ha. Greenmaster Liquid STEP, Effect Fe en Ca-Booster: gebruik niet meer dan

Bladbemesting: Gebruik niet meer dan totaal 30 kg/ha (watervolume 300 - 600 liter per ha). Wortelbemesting: Gebruik niet meer

400 - 1.000

dan 60 kg/ha in totaal

300 - 1.000 300 - 1.000

600 - 900

300 - 500

300 - 1.000

600 - 900 600 - 900

300 - 1.000 300 - 1.000 300 - 1.000

400 - 1.000

300 - 600

300 - 1.000

300 - 500

300 - 600

300 - 1.000

300 - 500

300 - 600

300 - 1.000

600 - 900

600 - 900

600 - 900

600

600 - 900

300 - 500

300 - 500

300 - 500

400 - 500

250 - 500

400 - 1.000 300 - 600

(watervolume 600 - 1.000 liter per ha).

400 - 1.000 300 - 600

300 - 600

300 - 1.000 300 - 1.000 300 - 1.000

600

400 - 500

600 - 900

400 - 500

300 - 600 400 - 1.000

300 - 600

Technische informatie

93


Everris wereldwijd

Het Osmocote merk was pionier op het gebied van gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de Amerikaanse sierteeltmarkt in de jaren zestig en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling in de sector tot het niveau van vandaag. Kwekers erkennen Osmocote nog altijd als technologisch leidende meststof in de sierteelt en volgen de ontwikkelingen van innovatieve plantenvoeding door Everris op de voet. Ariana Cohen, President, Everris Americas

Sterk en gezond gras voor sportvelden, golfbanen, parken en tuinen is ons streven. Kwalitatief hoogwaardige graszaden, innovatieve meststoffen en technologisch geavanceerde gewasbeschermingsmiddelen worden samengebracht in iTurf, een uniek programma met ge誰ntegreerde toepassingen en behandelingen voor gras. Rob van Spingelen, Global Category Manager Turf & Amenity

Everris is de naam achter Osmocote, meststof voor een gegarandeerde groei van plug tot pot. Everris biedt de sierteeltmarkt in Europa baanbrekende innovatieve meststoffen en oplossingen die voorzien in de behoefte van elke plant. Arnoud Touw, Area Director Western Europe

94


Golfbanen en sportvelden in Scandinavië worden sterk beïnvloed door de felle zon in de zomer en de kou van het noordpoolgebied in de winter. Ook in deze omstandigheden kunnen Everris meststoffen Sierraform® en Sportsmaster® succesvol worden toegepast om de groei van het gras te verbeteren. Roger Leurs, Export Manager Scandinavia & Switzerland

Everris heeft gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de oliepalmteelt en daarmee de toepassing van Agroblen in de gehele teeltcyclus van oliepalm, succesvol geïntroduceerd. Eric Lin, Regional Business Director Asia Pacific

De hoofdlocatie voor productie, onderzoek en ontwikkeling van Everris producten is gevestigd in Heerlen. Als marktleider in meststoffentechnologie houdt Everris zich continu bezig met de verbetering van producten om planten, gras en gewassen te voorzien van optimale voeding. Frank Handels, Production Manager Heerlen

Everris wereldwijd

Agrocote is de meest belangrijke meststof in de teelt van industriële gewassen zoals bananen, suikerriet en ananas in Afrika. Bladvoeding met Agroleaf Power heeft bewezen zeer succesvol te zijn in de verbetering van kwaliteit in de thee- en koffieteelt. Philippe Daubresse, Sales Manager Middle East & Africa

95


Onze adviseurs

• Nederland Nick Boelen +31 (0) 654 397 771 nick.boelen@everris.com

• België & Luxemburg Paul Dupas +32 (0) 495 360 207 paul.dupas@everris.com

Of neem contact met ons verkoopkantoor:

T +31 (0) 418 655 780 F +31 (0) 418 655 785 E info.benelux@everris.com

96


Kennis en ervaring zijn de basis voor succes De vele uren werk dragen bij tot de best bespeelbare grasmat. Vele jaren onderzoek en uitgebreid testen zijn onze inzet, zodat onze producten net zo goed werken als u en doen wat u wilt.


Kies de juiste Everris meststof voor uw gras met de NIEUWE App meststofkeuze: App.iTurf.Everris.com Beschikbaar op de smartphone, tablet of computer.

Scan de code

http://everris.info/y2T4

Benelux brochure 2014  

Sport en Openbaar groen Productcatalogus 2014 Everris Benelux