Page 1

rg a n g 3 5 - n r 7

Oktober 2013

BELGIË – BELGIQUE P.B. 1140 BRUSSEL 14 P 003562

h m a a n d b la d va n

p sce n tru m ja a et g em ee n sc h a

Afgiftekantoor 1140 Brussel 14

Duwoh Concert op de 5de Donderdag van de maand: 31 oktober om 14 uur


2

Vroeger en nu ....

Nieuws... en duiding Patchwork, of hoe de andere te ontmoeten … Ontmoeten en delen, multicultureel, dit zijn de bouwstenen van het Patchwork-project dat zich ‘inter’-cultureel ziet. Evere bulkt van rijkdommen die van elders komen, of het nu culturen zijn van Belgisch-Belgische afkomst -Nederlands- en Franstalig, of van Marokkaanse, Italiaanse, Afrikaanse origine of van de Balkan. Patchwork wil dit erfgoed in de kijker zetten, door iedereen de mogelijkheid te bieden zelf actief te worden, om acteur en toeschouwer tegelijkertijd te zijn. Elke deelnemer zal worden aangemoedigd zijn steentje bij te dragen aan een mooi intercultureel bouwwerk. Om dit te realiseren stellen we verschillende activiteiten voor, waaronder de ‘Trefpuntavonden’, een open podium, voor alle leeftijden en alle disciplines. De winnaars van elke editie worden weerhouden voor een extra podiumplaats tijdens het afsluitende festival (podiumkunsten, kunstambachtenmarkt, tentoonstellingsruimte). We bieden eveneens een reeks gratis participatieve ateliers aan, waarin gemeenschappelijke kunstwerken ontstaan (foto, literatuur, theater, beeldende kunsten, keramiek, kookkunst, dans, mode, muziek …) De resultaten worden tijdens het Patchwork festival getoond, een pluridisciplinair festival dat verbroedert met het Artiestenparcours op 5 en 6 april 2014. Laat alle creativiteit los, neem deel aan een mooi cultureel project, ontmoet de andere in de verscheidenheid, …. laat ons eraan beginnen ! Met steun van Fatiha Saïdi, Schepen van solidariteit onder de volkeren en van gelijkheid van kansen

Workshops Zoom op Evere

Volwassenen vanaf 17 jaar Onderzoek een buurt van Evere en vind bijzondere plekken en speciale ontmoetingen met de bewoners. Met uw foto’s, indrukken en verslagen maakt u een zeer persoonlijke gids van uw gemeente.

Gedroomde Architectuur Voor iedereen vanaf 10 jaar Bouw mee aan een gemeenschappelijk kunstwerk uit hout en klei, het echte patchwork in 3D! Maak uw eigen werk en bouw mee aan de assemblage. Het reuzenkunstwerk wordt tentoongesteld tijdens het Artiestenparcours. De kinderkunstateliers van Everna en L’Entrela’ nemen deel aan dit atelier.

Dans & overdracht voor vrouwen, vanaf 17 jaar en kinderen van 4 tot 8 jaar Stel jezelf al dansend voor en deel de traditionele dansen van uw herkomstland met de anderen. Uiteindelijk draagt u uw kennis over aan kinderen van 4 tot 8 jaar oud. De kinderen tonen de dansen die ze hebben geleerd tijdens het festival.

Zang van de Wereld Volwassenen vanaf 18 jaar, mannen en vrouwen Onder leiding van een professionele dirigent leren we melodieën uit verschillende delen van de wereld kennen. Voorkennis is niet nodig, goesting en een luisterend oor wel.

Johan Vanden Eede, huiscomponist van Studio 100 Johan Vanden Eede is de meest discrete Bekende Everaar. Als huiscomponist van Studio 100 heeft hij waarschijnlijk meer dan 1000 composities op zijn naam staan. Dagelijks hoor je wel een van zijn werken. Wanneer je een song van Samson en Gert, Mega Mindy, Anubis, Amika, Maya de Bij, Piet Piraat of Kabouter Plop hoort, dan luister je zeker naar een liedje van Johan. O.m. de musicals Robin Hood, Sneeuwwitje, Assepoester, Doornroosje, De Drie Biggetjes ( K3) zijn van zijn hand. In een luchtige en zonnige woning in Humbeek heb ik Johan een aantal foto’s uit het vroegere café Rubens ( bij Jean en Jeanneke) op de Vredeplaats getoond en het bleek haast een Proust-moment. “ Ik word 35 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Veel mensen op de foto’s herken ik en sommigen ontmoet ik nog zo nu en dan. “

TREFPUNTAVONDEN Je zingt? Je schildert? Je schrijft? Je bent een echt podiumbeest? Wat ook je specialisatie is, toon je kunnen tijdens de Trefpuntavonden . Op het programma: Drie avonden, vrijdagen 15.11.13 en 17.01.14 in l’Entrela’ en op 28.02.14 in Everna met een open podium, een voorstelling, een tentoonstelling en voor de fijnproevers ‘smaken van de wereldkeuken’. Tijdens elk van de Avonden kan het publiek stemmen op zijn favoriete kunstenaar in elk van de drie disciplines (podiumkunsten, beeldende kunsten en kunstambacht). De drie laureaten worden beloond met een podiumplaats op het Patchwork Festival. Wens je deel te nemen? Stuur je kandidatuur op! Info en online-formulier: www.lentrela.be/-Soirees-Metissees

PARCOURS D’ARTISTES / ARTIESTENPARCOURS Het Artiestenparcours verbroedert met het Patchwork festival op 5 en 6 april 2014 Het ArtiestenParcours zal niet enkel de werken van de ingeschreven kunstenaars voorstellen, maar ook de resultaten van de participatieve ateliers, (het beeldhouwatelier, de uitzonderlijke gidsen van het atelier ‘Objectief Evere’ en het boek van het verhalenatelier).

PATCHWORK FESTIVAL Hoogtepunt van het project wordt het Patchwork festival op 5 en 6 april 2014 Het festival verwelkomt naast het ArtiestenParcours en een programmatie van professionele podiumkunsten ook een kunstenambachtenmarkt op het plein van l’Espace Toots. Bovendien worden de resultaten van de participatieve ateliers getoond. Info & inschrijvingen: 02/241 15 83 (Ateliers à L’Entrela’) 02 247 03 40 (Ateliers in Everna) www.lentrela.be www.everna.be

Vertel eens wat meer over je familie en je jeugd. Ik ben geboren in Sint-Joost-ten-Node in het jaar van de expo (1958) . Mijn vader was bediende en mijn moeder huisvrouw. Ik heb een oudere zus Griet, een jongere zus Lut en een jongere broer Wim. Als kleuter woonden we in een huis van mijn grootvader op de Consciencelaan. Maar toen rond 1962 - 63 de Pierardlaan werd verkaveld bouwden we er als één van de eersten een nieuwe woning. Ik heb er tot in 1982 gewoond. Een zus van mijn vader, gehuwd met Etienne Vanderhulst bouwde kort nadien ook een huis in dezelfde straat en ook twee andere van vaders zussen woonden in de Pierardlaan. De Pierardlaan geraakte stilaan volgebouwd, voornamelijk door jonge gezinnen met schoolgaande kinderen. Ik herinner mij nog dat onze ouders op zaterdagochtend een beurtrol inrichten om ons naar school te brengen en dat we soms met 7-8 in een Renault of een Panhard zaten. Het was niet ver want we gingen naar de lagere school van Onze Lieve Vrouw. Toen in 1965 was, schat ik, nog 75 a 80 % van mijn medeleerlingen Nederlandstalig. Een van de naaste buren waar we het best mee opschoten was de familie Serkeyn (Johan , Tom en Eva) en toen ze besloten te verhuizen naar Vilvoorde vroeg ik mijn moeder vertwijfeld of er nog vrienden zouden overblijven en stelde ik zelfs voor om ook naar Vilvoorde te verhuizen. Wij hebben thuis nogal een strenge opvoeding gekregen , vooral van mijn vader. Zo werd uitgaan, enfin naar een jeugdclub gaan , beperkt tot eenmaal per week. Als 17 -18 jarigen hadden we in de St-Vincentiuskerk van Evere een kerkkoor opgericht met een 20 tal leeftijdsgenoten onder leiding van Julia Van Boxem ( Nante) . Ik weet nog dat o.m. Ingrid Haelvoet, Myriam De Koster er deel van uitmaakten. Het was ook een smoes om thuis weg te geraken want na de repetitie haasten we ons naar de Rubens om samen verder te kunnen babbelen. Het was ook de tijd van mijn eerste lief en van mijn eerste verdriet. De JEH is ook nog een poosje een pleisterplaats geweest , maar met Desmedt, één van de buurjongens wiens vader een bekend aannemer was, trokken we vooral naar de jeugdclub Vogelzang in St. Pieters Woluwe. Van de JEH herinner ik mij nog André Leroy, sponsor van de JEH en bezitter van de eerste Mercedes Jeep in Evere, en o.a. leeftijdsgenoten Marc Engels en Walter Guldentops. De scouts van Evere waren een verplichte passage, maar ik heb

er weinig plezier aan gehad en

ben er dan ook vlug uitgestapt . Ik herinner me een trektocht in de Ardennen in een verzengende temperatuur en we vroegen de patrouilleleider tevergeefs om te drinken. We zeiden dat we ten einde raad uit de rivier zouden drinken, maar om dit te beletten plaste deze leider in de rivier. Vader luisterde bijna uitsluitend naar klassieke muziek, maar mijn moeder speelde ook piano. Ik vond haar een virtuoos. Als ik samen met mijn broer en zussen naar TV keek en mijn moeder begon te spelen, dan hield ik de TV voor bekeken en ging aandachtig en bewonderend luisteren. Het is ook zij die dagelijks uren bij mij zat om notenleer onder de knie te krijgen en de toonladders in te oefenen en zo de grondslag legde voor mijn latere kennis. Ik hield niet van notenleer, maar zonder deze basis is een muziekcarrière onmogelijk. Ik kon wel muziek spelen voor ik kon lezen. Mijn eerste muzikale stappen (met 5 jaar) deed ik in de muziekschool van Evere (school 1), waar het nogal amateuristisch aan toe ging. Vervolgens ging ik naar de Academie van Schaarbeek (beter niveau) en beëindigde ik mijn studies in het conservatorium van Brussel.

Hoe ben je bij Studio 100 terecht gekomen ? Na het conservatorium heb ik eerst 7 jaar les gegeven in het muziekonderwijs om nadien producer te worden bij de toenmalige BRT. Als laatste programma heb ik de Droomfabriek geproduceerd. Ondertussen bleef ik muzikaal actief en maakte tientallen TV-tunes o.m. voor Hoger Lager, Argus, Zeker Weten, Op de koop toe..Nu maak ik er enkel nog voor Studio 100-programmas waaronder de zender Njam. In 1990 ontmoette ik Gert Verhulst die plannen had voor een album van Samson & Gert. Hij vroeg me hoe een LP werd opgenomen. Toen ik het helemaal had uitgelegd zei hij me: maar waarom doe jij het dan niet… en zo is de bal aan het rollen gegaan. In 1995 heb ik mijn vaste job bij de VRT opgegeven om als zelfstandige voor Studio 100 te werken, hetgeen aanvankelijk thuis niet op onverdeeld applaus werd ontvangen. De moeilijkste overgang zat in het wegvallen van sociale contacten. Waar ik vroeger op VRT dagelijks erg veel sociaal contact had (regie, redacteurs, acteurs, sponsors enz....) viel dat van de ene op de andere dag weg. Muziek schrijven doe je voornamelijk alleen, wat in het begin toch een aantal afkickverschijnselen gaf. Toch is het de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Vlug beperkte mijn werk zich niet meer enkel tot het componeren van muziek maar maar ook tot een aantal contacten met andere actoren binnen en buiten Studio 100.

Heb je nog enkel anekdotes uit je jeugd ? Toen ik naar de kleuterklas ging werd er nog een processie gehouden in Evere. Wij liepen gekleed als religieus personage met een plakkaat met tekst in de vorm van een perkament. Toen we een aantal honderden meters gelopen hadden maakte een toeschouwer ons attent dat we de tekst omgekeerd hielden. In de jaren ‘68 waren er geregeld betogingen tegen de Nato. Een van die betogingen werd door de Rijkswacht nogal hardhandig uiteengedreven en de betogers vluchten naar onze straat en lieten een van de spandoeken met slogans in onze tuin achter. Ik

lees verder op pagina 4

3


4

vroeger en nu ....

Podium

vervolg van pagina 3 In feite ben ik eerder lui , ik doe enkel werk op aanvraag. Op bestelling. Sommige maanden is er echt weinig tijd voor iets anders en in ander periodes valt er weinig te doen. In zo’n rustige periode heb ik dan ook geen nood aan componeren. Misschien verandert dat ooit nog, ik ben er nu 55 en zeg nooit nooit. Wanneer ik vrij tijd heb, lees ik en vooral non-fictie over actualiteit, politiek en geschiedenis en luister ik naar Puccini. Van deze operacomponist kan ik nooit genoeg krijgen. Zijn muziek is het beste wat ik ooit te horen kreeg. Bedankt Johan en altijd welkom in Evere.

en mijn broer Wim vonder er niet beter op dan met deze spandoek op straat te lopen, tot we door onze pa tot de orde werden geroepen.

Overweeg je om ooit iets klassieks te componeren ? Als vrienden of familie mij vragen om tijdens een feestje aan de piano te gaan zitten heb ik het daar altijd moeilijk mee. Mijn hobby is mijn werk geworden en nonkel loodgieter plaatst ook geen toilet op het communiefeestje. Ik schrijf niet “zomaar” muziek om muziek te schrijven, om m’n dag te vullen. Het moet écht wel gebruikt worden in één of andere vorm. Als er niets mee gebeurt vind ik het tijdverlies .

Podium Chantez la vie! Liederen over verzet en hoop Duwoh op 5de Donderdag van de maand > 31.10. om 14 uur in Everna > 5 euro inkom, koffie en taart inbegrepen “Om te kunnen leven moet een mens eten, slapen, drinken, vrijen en natuurlijk ook zingen. Zingen is een basisbehoefte van de mens. Mensen hebben altijd gezongen: om het werk lichter te maken, om elkaar belangrijke gebeurtenissen te vertellen en natuurlijk om hun liefde te verklaren. Ook onze liedjes gaan over liefde: liefde voor de medemens, liefde voor rechtvaardigheid.” Anke Hintjens kondigt haar nummers aan als liefdesliedjes maar zingt over werkstakingen, soldaten die weigeren te schieten, vrouwen die te dom bevonden worden voor het stemrecht, … De liefde die hier bezongen wordt gaat over het leven, het goede leven. Over menswaardig samenleven dat ook vandaag niet vanzelfsprekend is, ook niet in dit land. Op de heerlijke accordeonbegeleiding van rasmuzikant Bernard Van Lent maakt het publiek een reis door de tijd. Oude stadsliederen en -ballades, een Jiddisch lied over de opstand in het getto van Warschau, enkele onverwoestbare liedteksten van Wannes Van de velde door Van Lent zelf op muziek gezet. Bekende en minder bekende liederen over zaken die er toe doen. Van Bertolt Brecht via Pete Seeger naar Michel Fugain, via Dirk Witte over Friedrich Holländer naar de vele liedteksten uit het publieke domein. In elk continent, in elke periode, zetten mensen hun verontwaardiging op muziek. Mensen die van de wereld een beter plek maken, hebben altijd gezongen en zullen dat altijd blijven doen. Wie zingt heeft een langere adem dan wie zwijgt. Chantez la Vie! Wannes Van de Velde herkende in de nog jonge Bernard Van Lent de rasmuzikant die hij was en is. ‘Berre’ speelde in gelegenheidsgroepjes en cafés toen Wannes hem bij zich riep – het begin van een lange vriendschap en van een artistiek erg mooie samenwerking. Bernard maakte jaren deel uit van de zanger die

Filem’on : Films, workshops en Roodkapje strikes back! > ma 28/10 en di 29/10 van 14 uur tot 17u30 > kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen > 5 Euro (indien enkel workshop: €2,5 per kind) Het Internationaal Brussels Kinderfilmfestival Filem’on (27/10/2013- 3/11/2013) opent tijdens de herfstvakantie de deuren van de film- en cultuurhuizen Cinema Nova, Aventure, Cinematek, Everna, De Pianofabriek, Ten Weyngaert en Espace Delvaux voor kinderen tot 15 jaar. Met het thema ‘Sprookjes’ baadt het festival in een feeërieke sfeer.

Maandag 28 oktober 14u  Roodkapje Strikes Back! 7+ Wiersma en Smeets Hoe is het om te leven in een sprookjesboek, waarin je telkens opnieuw aan verschrikkelijke gevaren wordt blootgesteld? Op een dag pik je dat toch niet langer? Op kindvriendelijke wijze wordt het bekende Roodkapjeverhaal drie keer verteld, waarbij je de ontwikkeling volgt van de onschuldige, onnozele dreumes tot het zelfstandige en eigenzinnige wezentje dat de wereld om haar heen door begint te krijgen. Niet zonder vallen en opstaan uiteraard en met de logica die alleen voor boekenpersonages en sprookjesfiguren geldt, al blijven de emoties precies dezelfde als die van echte mensenkinderen. Live wordt een animatiefilm gemaakt vol humor, poëzie, muziek en vermakelijke vondsten. Poppenspel, papierentheater en digitale animatie van een aanstekelijke speelsheid.

Dinsdag 29 oktober 14u  Pinokkio   6+ Speelgoedmaker Gepetto maakt een houten pop die hij Pinokkio noemt. Zijn grootste wens is dat de pop een echte jongen wordt en zo zijn zoon kan zijn. Zijn wens wordt werkelijkheid als blijkt dat de pop kan spreken en bewegen. Pinokkio beleeft verschillende avonturen en komt vaak in de problemen. Gelukkig is er de fee met turquoise haar die hem helpt. Deze film van de Italiaanse animatiefilmregisseur Enzo D'Alò is een groep was. Hij stond mee op het podium bij de première van Mistero Buffo in de Munt in 1973. Verder begeleidde hij producties van het KJT, het Mechels Poppentheater, theater Malpertuis, Guido Belcanto; meer recent speelde hij in Leonard, Violine Zigane en Fa Fatal. Van Lent is docent aan het muziekatelier Ward De Beer in Borgerhout. Bernard is een gevierd accordeonist en componist. Eén van zijn bekendste composities - “Ze kwamen van 't zuiden” – wordt ook door Duwoh gebracht. Anke Hintjens is een bekende in meer dan één milieu. Zij trok de campagne die er uiteindelijk voor zorgde dat holebi's kunnen trouwen; was actief in de Noord-Zuidbeweging, werkte als woordvoerster voor de verenigingen waar armen het woord nemen. Minder bekend is haar passie voor muziek. Vrienden en collega's wisten het al langer: Anke zingt graag en veel. Gelukkig voor die collega’s, zingt ze ook erg goed. Hintjens is al jaren bezig met muziek. Al die tijd was Anke bijzonder geïnteresseerd in muziek die de kant van de zwaksten kiest. Ze deed research naar oude stadsballades en stakingsliederen, ze is een kenner van het werk van Bertolt Brecht en Hanns Eisler.

Onze BIB in oktober Zaterdag 12 oktober leggen wij onze leners in de watten op onze jaarlijkse verwendag. 9 tot 13u: ontbijtbuffet (1 euro) 10u30: Voorleeshalfuurtje voor kinderen met Hilde Vandenhoute (gratis) 11u: Lezing door Patrick De Bruyn, een populaire Vlaamse misdaadauteur (1 euro) 12u: Aperitiefje na de lezing Combiticket: ontbijt + lezing = 1,50 euro. Inschrijven en betalen in de bib. Parking gemeentehuis is vrij toegankelijk.

Bibliotheekweek van 12 tot 20 oktober

Tweedehandsboekenverkoop Gratis lidmaatschap voor nieuwe leners Gratis uitlenen van dvd’s Geschenkje Dolle dagen: alle boetes worden geannuleerd. Eenmalige actie!

een trouwere adaptatie van Carlo Collodi’s kinderboek, dan Walt Disney’s versie uit 1940. De explosieve kleuren in de poëtische stijl van grafisch kunstenaar Lorenzo Mattotti maken van deze film een originele remake. Animatiefilm van Enzo d'Alo, 2012, F, B & Lux, 80’, Nederlands gesproken.

Dinsdag 29 oktober 14u kortfilmcompilatie 3+ Voor de allerkleinsten maakte Filem’on een kortfilmcompilatie met films uit de oude doos, nog nooit eerder vertoonde films, films gelinkt aan het thema sprookjes,… Duur: 45’

Maandag 28 en dinsdag 29 oktober van 14 uur tot 17 uur Doorlopende filmworkshop We maken ons eigen sprookje 4 + We kijken rondom ons op zoek naar inspiratie en gaan dan aan de slag. Ieder object in het gebouw kan nuttig zijn voor onze film en met behulp van accessoires en verkleedkledij leven we ons in in onze rol. Of misschien hanteer jij liever de camera ipv ervoor te staan? Pablo Castilla en Geert Vaes staan klaar om met je met raad en daad bij te staan. Heb je een smartphone, een oude (of nieuwe) camera, een fototoestel met filmfunctie? Breng maar mee! Ook zonder ben je welkom... Het volledige programma van het festival: op www.filemon.be

Vrijdag 18 oktober: Halloween Thema: Verhalen in het donker Start: 18u30 in de bib Einde: 22u in Everna Voor kinderen van 6 tot 12 jaar, begeleid door een volwassene. Inschrijven in de bib.

Zaterdag 9 november: bezoek aan het MAS (Museum aan de stroom) en de boekenbeurs 8u: ontbijt in Aula Delahaut 8u45: vertrek naar Antwerpen Voormiddag: bezoek MAS Namiddag: bezoek de boekenbeurs op je eigen tempo Terug in Evere rond 19u. Inschrijven en betalen (10 euro) in de bib voor 19/10.

De bib zal gesloten zijn op: Zaterdag 19 oktober Vrijdag 1 november Zaterdag 2 november

5


6

Podium

Verenigingen

PeriFeria Festival

Rondleidingen, performances, spektakel op maat > 13 oktober Woluweveld vanaf 10 uur De Rand rond Brussel staat voor grote uitdagingen. Het verstedelijkte landschap dat er zich in de tweede helft van de twintigste eeuw ontplooide, kampt vandaag met acute problemen. Leegstaande kantoorgebouwen, een vastgelopen mobiliteit, ecologische zorgen, een tekort aan betaalbare woningen: we moeten dringend werk maken van een duurzame ruimtelijke herinrichting. PeriFeria Festival nodigt uit naar een gebied in de Rand waar al die uitdagingen samenkomen. Een fascinerende plek op de grens tussen Brussel en Vlaanderen, aan het kruispunt van de Navo-site, de A201 en het Woluweveld. Samen met bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers en onderzoekers, kunstenaars en creatievelingen zorgt City3 voor workshops, rondleidingen, artistieke ingrepen en spektakel op maat, gebaseerd op de aanwezige know-how en verbeelding. Het PeriFeria Festival is een feestelijke happening waarmee organisator City3 de uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en leefmilieu in de Brusselse Rand onder de aandacht brengt. PeriFeria Festival gaat door op 13 oktober in het kader van de Dag van de Architectuur en wel niet toevallig op de grens tussen Brussel en Vlaanderen, niet ver van de Nato-zetel. Naast de thematische rondleidingen is er een uitgebreid programma aan leuke publieke activiteiten voor alle leeftijden: workshops, artistieke interventies, straattheaterperformances, etc.

PeriFeria Festival is een organisatie van City3 In het kader van de Dag van de Architectuur Het programma vindt u op www.periferiafestival.be U kan ons ook volgen op facebook In samenwerking met: VAi Zinderling, Triptolemos, Wolke, Vlaamse Landmaatschappij, BUUR CoördinatieZenne, BIM, Vectris, Bral, SML, Bolwerk ,KTA Victor Horta, ProductionsEnZonen, GC Everna , ProNatura, VanderValk, BrusselsAirport, cirQ van Wilsum Projecten, lokale verenigingen , jeugdbewegingen, scholen, buurtbewoners

Scouts vieren 75 jaar! > 26 oktober Hendrik Conciencelaan 156, Evere 14 u 75 jaar, zo oud worden we dit jaar. En dus organiseren wij op 26 oktober 2013 een verjaardagsfeestje. Maar dit zal niet zomaar een feest worden, een groot feest, een heel groot feest. Een feest dat zo groot is dat de spreekwoordelijke kers op de taart zal moeten worden geleverd met een hijskraan die even goed bollen van het Atomium zou kunnen afleveren. We starten om 14uur en gaan door tot in de late uurtjes! We zullen samen gezellig eten van 17u tot 21u, waarna we de avond ingaan rond het kampvuur met een glaasje jenever in de hand. Nadien voorzien we nog een streepje muziek, 60's, 70's, 80's, 90 's... onze dj's zijn erop voorzien! Ook voor de kleinsten onder ons staat er heel wat op het programma, waarbij een heus springkasteel, volkspelen en danslessen zeker niet zullen ontbreken.

Line Dance

> elke vrijdag namiddag en avond, 3 euro p.p. Sedert september kan je op vrijdag komen dansen in De Linde! Line Dance is het dansen in groep, naast of rechtover mekaar. De dansen zijn gebaseerd op danspassen, met country, volksdans en folkloristische invloed. Line Dance is ideaal om spieren en hersenen te laten samenwerken. Je hoeft niet met een partner te komen, iedereen danst met iedereen. De lessen gaan door op vrijdagen in twee sessies: 14u-16u (voor iedereen die thuis is; senioren), en van 18u-20u (voor beginners, volwassenen). Meer info in GC De Linde, Cortenbachstraat 7, 1130 Haren

Yoga

Vtb- Cultuur Brussel-Oost

Hebt u Stress? > op woensdag van 20 uur tot 21u15

Daguitstap naar Nivelles (Nijvel) > op zaterdag 12 oktober

in de Sportzaal van de gemeenteschool Everheide, Windmolenstraat Prijs voor eerste semester: 40 euro, tweede semester : 45 euro. Meer info: mvr Elvire Druyts 02 216 82 33, Elvire.druyts@scarlet.be Chris Vervecken, 02 215 61 67 vervecken.chris@gmail.com Doe mee aan Hatha-yoga, een rustige maar intensieve training voor lichaam en geest, gebaseerd op een eeuwenoude Indische traditie. De wekelijkse yogalessen gaan door op woensdagavond van 20 uur tot 21u15, behalve tijdens schoolvakanties en vrije schooldagen. De eerste les kan u gratis bijwonen. Matten zijn beschikbaar. Gelieve in gemakkelijke kledij te komen en een dekentje of een groot handdoek mee te brengen. Het lidgeld wordt betaald in twee termijnen: 40 euro voor een eerste lessenreeks van begin september tot aan de kerstvakantie met inbegrip van de verzekering, een tweede lessenreeks van januari tot eind juni kost 45 euro.

Gezinsbond: Tweedehandsbeurs >op zaterdag 12 oktober 2013 van 13 uur tot 16 uur in het Gemeenschapscentrum De Rinck - Dapperheidsplein 7 – 1070 Anderlecht info : Lieve Lalemant-Scheerlinck, tel. 02 527 13 66 (gezinsbond.brussel@scarlet.be) Tweedehandsbeurs van (winter)kinderkleding tot 12 jaar, boeken, speelgoed en babyuitzet . Iedereen kan komen aankopen (inkom gratis) maar om te kunnen deelnemen aan de verkoop dient u lid te zijn van de Gezinsbond en een inventarislijst en etiketten aan te vragen bij Claudine Debeugher (tel. 0498-830 310 tussen 19u30 en 21u of mail claudinedebeugher@hotmail.com). Inschrijvingen zijn beperkt tot 60 verkopers. Verkopers brengen op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 10.30u al het materiaal binnen, vrijwilligers zorgen voor de verkoop en tussen 19 en 19.30u komt u de onverkochte zaken en het geld halen.

23ste Jeannekes Boys & Girls kwis > Zaterdag 12 oktober om 19u30 in GC Everna, Sint-Vincentiusstraat 30, 1140 Evere info: marc.vanvossel@skynet.be Voor de 23ste keer organiseert de voetbalploeg Jeannekes Boys & Girls een recreatieve kwis met medewerking van het gemeenschapscentrum Everna in het gemeenschapscentrum. We beginnen om 20 uur stipt . De deuren zijn open vanaf 19 uur 30. We spelen met ploegen van maximum 5 personen. Je krijgt 100 vragen voorgeschoteld over actualiteit, sport, cultuur, aardrijkskunde, geschiedenis, trivia … Zowel de gelegenheidsquizploeg als de quizhabitués vinden er hun gading. Er is plaats voor slechts 25 ploegen. Inschrijven via marc.vanvossel@skynet.be met vermelding van de naam van uw ploeg. De bijdrage bedraagt 15 euro per ploeg en dient gestort op rekening nummer 310.0093035.01 – J.B .& G. met vermelding van de ploegnaam. Graag inschrijven voor 5 oktober 2013.

met de bus; stadswandeling, bezoek aan de Collégiale, lekker middagmaal. Inschrijving verplicht bij Elyane De Keyser GSM 046/83 42 58

Tentoonstelling in het Rijksarchief. >op maandag 21 oktober om 13u15 De tentoonstelling "Kinderen niet toegelaten" focust op filmbeelden die niet getoond mochten worden. De geknipte scènes tonen de mentaliteitsgeschiedenis van de filmkeuringscommissie van vroeger.Afspraak om 13u15 in het Rijksarchief te Brussel, Ruisbroeckstraat. Inschrijving verplicht.

“Livingstone I presume?” >op zaterdag 26 oktober om 10 uur

tentoonstelling in het BELvuemuseum om 10 uur. Inschrijving verplicht.

‘Planeten buiten ons zonnestelsel’ >op maandag 4 november om 19u45

lezing Kans op buitenaards leven? In GC De Markten om 19u45.

Europalia India: > op zaterdag 23/11 Europalia India: deel 1 in de BOZAR. Inschrijving verplicht. Verdere inlichtingen: zie website. Elyane De Keyser GSM 046/83 42 58 www.vtbkultuur.be/brussel-oost

Davidsfonds Evere- Haren Vers Geperst > op zaterdag 5 oktober om 15 uur

Op 5 oktober liggen alle nieuwe boeken en CD’s ter inzage. Men kan rustig reeds een keuze maken en we verwelkomen elke bezoeker met koffie, een lekker stuk taart en een gezellige babbel. Breng dus op zaterdag 5 oktober2013, van 15 tot 18 uur, een bezoek aan “VERS GEPERST” in Everna, Sint-Vincentiusstraat 30.

Oeconomisch concert > op zaterdag 19 oktober 15 uur Sint-Savakerk, Zwarte Vijverstraat 110, 1080 Brussel Tickets: 10 euro, 8 euro in V.V.K. Info en bestelling Henri De Schouwer – tel.: 02/215 84 36 Naar aanleiding van de 1700’ste verjaardag van het Edict van Milaan (313), wanneer keizer Constantijn de Grote godsdienstvrijheid uitroept in het Romeinse Rijk, nodigen we u uit voor een oecumenisch concert. Constantijn werd in Servië geboren, daarom hebben we als locatie de Servisch Orthodoxe Sint-Savakerk gekozen.

Het atelier “50.2H” opnieuw van start!  >op zaterdag 10 uur in De Manoir, Tweehuizenstraat 50, Evere, 1,50 euro per les Inlichting bij Els Lemaire tel : 0476/265 222 na 18 u Atelier 50.2H is er voor iedereen vanaf 14 jaar en ouder die wil leren tekenen en schilderen maar niet met een bepaalde regelmaat een cursus wenst te volgen in één van de Brusselse academies. Er zijn geen niveaus en iedereen werkt en leert bij op zijn eigen ritme. We hopen dat mensen door beeldend bezig te zijn hun creativiteit met alle zintuigen verruimen. Er is een minimum aan materiaal in het atelier aanwezig voor de beginners.

7


kalender oktober - november 2013 OKTOBER

NOVEMBER - DECEMBER

5

Vers Geperst: voorstelling boekenpakket / Davidsfonds Evere-Haren / GC Everna

15:00

10

Mis afgestorven DF leden Davidsfonds Evere - Haren / O.L.Vrouwkerk

10:15

9

Filmvoorstelling Brammetje / GC De Linde

14:00

11

Brunch tvv 11.11.11 / GC Everna

10:00

11 en 12 Mosselfeest gemeente Evere / Omnisportzaal Evere

12:00

12

Schoolvoorstelling “Kubuz” / GC De Linde 9:30/10:30/13:30

8:00

15

Boombal / GC De Linde

20:00

16

Spaghettiavond / Everse Dino’s / GC Everna

23

Babbelcafé / Davidsfonds Evere - Haren / GC Everna 15:00

24

Regionaal scrabble kampioenschap Scrabble Club Everna

27

Jeugdfilm De Geweldige Beer / GC Everna 14:00

4 dec

Jeugdfilm “The Piratesband of misfits” / GC De Linde 14:00

11 dec

Kerstconcert: Capilla Flaminca / GC Everna

14 dec

Kerstmarkt/Kerstconcert / GC De Linde

12

Daguitstap naar Nijvel / vtbKultuur 0486 83 42 58

12

23ste kwis / Jeannekes Boys & Girls / GC Everna

12 tot 20 Bibliotheekweek : Bib Evere 12

Verwendag - Ontbijtbuffet / Bib Evere

9:00

18

Halloween Happening / Bib Evere en GC Everna

18:30

21

Bezoek tentoonstelling Rijksarchief / vtbKultuur

13:15

22

Bloedinzameling / Gemeente Evere

14:30

23

Jeugdfilm Stip en Vlek / GC Everna

14:00

25

Debat : Gevangenis Haren / GC De Linde

20:00

26

Tentoonstelling ‘Livingstone I presume?’ vtbKultuur 10:00

27

Parochiefeest / parochie O.L.Vrouw

20:00 18:00

14:00

20:00 vanaf 16:00

10:15

28 en 29 Filem’on kinderfilmfestival / GC Everna 14:00 tot 18:00 30

Lezing ‘Paranormaliteit en wetenschap’ / Curieus Evere / GC Everna

20:00

31

5de donderdag met Duwoh / GC Everna

14:00

29 tot 21 Herfstsportkamp voor kinderen vanaf 4 jaar

8:30 tot 17u

Nuttige nummers Wachtdiensten Vlaamse huisartsen: 02 216 79 44 SOS Medicins Brussels: 02 513 02 02 Wachtdiensten husiaartsen Noordrand: 02 751 33 30 Huisartsen Noordrand: www.harno.be Tandeheelkundige wachtdienst: 02 428 58 88 Antigifcentrum: 070 24 52 45 SOS Jongeren: 02 512 90 20 Druglijn: 078 15 10 20 Anonieme alcoholisten: 02 251 48 77 Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55 Tele-Onthaal: 107 Wachtdiensten dierenartsen: 02 479 99 00 Politie: 101

Brandweer: 100

vaste activiteiten: Maandag: 9u – 11 u Nederlands / 9u - 11u55 Nederlands CVO 16 u – 18 u Huiswerkklassen / 17u00- 18u15 Streetdance (7-9 jaar) / 18u15 – 19u30 Streetdance (10-14 jaar) / 19u30– 20u45 Streetdance (15+) / 18u – 20u30 Conversatietafels / 18u – 20u55 Nederlands CVO

Dinsdag: 9u – 11u55 Nederlands CVO / 13u15 – 16u15 Scrabbelclub / 16 u – 18 u Huiswerkklassen / 16u – 17u Toverbal (6 tot 9 j) / 17u – 18u15 Toverbal (9 tot 12 j) / 18u30 – 21u30 Ka-Ndombé Woensdag: 9u – 11u55 Nederlands CVO / 9u – 11u conversatiegroep / 9u30 – 10u30 Turnen 55+ / 14u jeugdfilm (maandelijks) 15u – 16u30 Verhalenbos (4 tot 6 j) / 18u – 20u55 Nederlands CVO Donderdag: 9u – 11u Nederlands / 9u – 11u55 Nederlands CVO 13u – 17 u OKRA Sint-Vincentius (niet de eerste donderdag van de maand) / 20u – 22u Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Zaterdag: 10u – 12u Kleuterklanken (4j tot 6j) / 10u – 11u Sing en Swing (6j tot 12j) / 11u – 13u School of Rock 12+ / 11u – 12u30 Geluidenverhalenjacht

Consultaties Kind en Gezin: > Donderdag 10 oktober van 12.30 – 16.00 > Donderdag 17 oktober van 12.30 – 16.00 > Donderdag 24 oktober van 16.00 – 20.00 > Donderdag 14 november van 12.30 – 16.00 voor een afspraak telefoneer naar: 078 15 01 00

Maandelijks nieuwsbrief van Gemeenschapscentrum Everna Jaargang 35 - nr . 7 - P OO 3562 v.u.: Katrien Debeuckelaere met steun van de gemeente Evere Samenstelling: Ruth Flikschuh, coverfoto: Jan Lietaert, redactie: Marc Vanvossel, Stef Rymenants, Philippe Buysse e.a. Teksten voor het novembernummer moeten uiterlijk op 20 oktober binnen zijn. Gemeenschapscentrum Everna St.-Vincentiusstraat 30 1140 Evere tel.: 02 247 03 40 | fax: 02 247 03 49 everna@vgc.be | website: www.everna.be rek.nr.: 421- 2129401 - 43 openingsuren GC Everna secretariaat: ma , wo, do : 9 u tot 18 u, di: 9u tot 19u vrij: 9 u tot 16 u GC Everna maakt deel uit van Cultuurcentrum Brussel Ondertekende artikels zijn de verantwoordelijkheid van de auteurs. Het Gemeenschapscentrum respecteert uw privacy. Uw adres gebruiken we uitsluitdend om u op de hoogte te houden van wat reilt en zeilt in Haren en Brussel. U kunt uw gegevens inkijken en aanpassen zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy.

druk: Arteprint

Everna 35 7 2  
Everna 35 7 2  
Advertisement