Přežití je stav mysli – Radomil Bábek

Page 1

Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Pojmy, které souvisí s tématem Člověk v situaci přežití Organizace v situaci přežití …a když to stihnu, pak i příklad z historie


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli Pojmy:

archetypy chování (jednání v ohrožení) strach X panika ztráta kontroly nad situací stres


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli Pojmy: výcvik – trénink frustrační tolerance přežití

situace přežití – osudový mezník


Ven z krabice – Strategie přežití Přežití je stav mysli Situace přežití jsou součástí života. O přežití jde nejmenším organizmům, i největším ekosystémů na Zemi.


Ven z krabice – Strategie přežití Přežití je stav mysli Člověk se může ocitnout v řadě situací přežití: zemětřesení povodně požáry terorismus ztracení se v přírodě lavina přepadení autohavárie apod.


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

psychologické důsledky ztráty kontroly nad situací 4 fáze reakce Šok – to není možné, jak se to mohlo stát? Výčitky – proč zrovna já?, jak jsem to mohl nechat tak daleko dojít? Smlouvání s osudem – snad to dobře dopadne; panebože, ať se probudím a není to… Smíření – přijetí


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Je možné připravit se na situaci přežití? Ano, je možné trénovat. Výcvikem (tréninkem) lze získat: vědomosti dovednosti psychosociální dovednosti


Ven z krabice – Strategie přežití Přežití je stav mysli Přes Atlantik v gumovém člunu? To půjde o život! Experiment Alaina Bombarda, 1952.


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Zabije tě hlad. Rychleji tě zabije žízeň. Ještě rychleji tě zabije zima. Nejrychleji a s jistotou tě zabije strach. (Alain Bombard)


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Co tedy člověk k přežití potřebuje? odhodlání sebekázeň zodpovědnost a… … strach


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Přežití je stav mysli – rozhodne-li se člověk přežít, je přežití v podstatě zajištěno. (Pavel Drašar)


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Organizace v situaci přežití Může se to stát? Jak se to může stát? Co nastane, když se to stane? Může se firma na situaci přežití připravit?


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Firmu spolehlivě zabije: nepřipravenost pasivita nihilismus ustrnutí lhaní si do vlastní kapsy panika


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli Silná osobnost, která: umí udržet klid ve firmě citlivě prosadí změny

najde vnitřní zdroje pro její vyšší efektivitu neztratí ze zřetele strategické směřování firmy a nepodkope její dlouhodobou prosperitu


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Být připraven znamená vědět, jak na tom doopravdy jsme. Mít zmapovanou ekonomiku, strukturu a lidské zdroje. Mít promyšleny krizové scénáře. Mít „pružnou“ firmu. Mít jasné strategické plány.


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Alain Bombard při své plavbě přes Atlantik pravidelně prohlížel svůj člun. Říkal, že mu to zachránilo život. Když budeme pravidelně prohlížet svou firmu, možná jí to zachrání život.


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Není beznadějných situací, jsou jen lidé bez naděje. (anonym)


Ven z krabice – Strategie přežití Přežití je stav mysli Použitá a doporučená (avšak téměř nedostupná) literatura: Drašar, P.: Některé psychologické a teoretické aspekty situace přežití. Sokol Silůvky 1989 Bombard, A.: Trosečníkem z vlastní vůle. Praha, Orbis 1964 Dvořák, J.: Člověk mezi životem a smrtí. Praha, Avicenum 1986 Riegel, K.: Výkonová společnost a její alternativy. Praha, FSV UK 2006 skautské, turistické a vojenské příručky


Ven z krabice – Strategie přežití

Přežití je stav mysli

Děkuji za pozornost, Radomil Bábek