Investice v éře "po úrokových sazbach" - Pavel Kohout

Page 1

Jak přežít inflaci Investice v éře „po úrokových sazbách“

Pavel Kohout


Proč jsou úrokové sazby tak nízké? !   Období po roce 2000 bylo érou obrovské měnové a úvěrové expanze !   Výsledkem byla úvěrová krize v USA, EU !   Jak reaguje každá centrální banka na krizi?


Dogma každé moderní centrální banky !   Máme-li na vybranou mezi zhroucením systému a měnovou expanzí, zvolíme vždy druhou možnost. !   Nebylo tomu tak vždy (1931)


Jak by mohlo vypadat zhroucení? !   Bankovní krize způsobí ztráty úspor... !   ... a pokles tvorby úvěrů. !   Vzniká hospodářská krize. !   Vysychají příjmy státního rozpočtu. !   Přidává se rozpočtová krize. !   Může se přidat i měnová krize... atd.


Evropa v pasti tří krizí (plus recese) !   Bankovní krize !   Krize obchodních bilancí !   Krize veřejných financí !   Každá krize brání řešit dvě zbývající !   ... plus chronická hospodářská recese


Příklad: bankovní krize, Španělsko 140

130

120

110

100

90

80

70

60

Úvěry domácností k disponibilním příjmům, Španělsko

!   V roce 2007 doping přestal fungovat levných eurových úvěrů !   Bankovní krize nemá jednoduché řešení


Úvěrové bubliny a bankovní krize !   Španělsko „úspěšně“ konvergovalo objemem dluhů a cenami, ale nikoli produktivitou.


Utrácení na dluh, 1970-2010 100%

Průměrný veřejný dluh D, F, ES a IT

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1970

1980

1990

2000

2010

!   Po desítky let se problém dluhu odkládal na příští volební období...


Příjmy států 1965-2009 40

Daňové inkaso zemí OECD, % HDP

35 30 25 20 15 10 5 0 1965

1975

1985

1995

2000

2005

2008

2009

!   Nelze tvrdit, že by státy neměly dost peněz!


250%

200%

150%

100%

50%

0%

Credit outstanding provided by banks in percent of GDP (non-­‐financial private sector)


Krize obchodních a platebních bilancí


Historický příklad !   Tento obchodní deficit měla ČR před krizí v roce 1997


Důsledky

!   Extrémně nízké úrokové sazby (možná navždy) !   Inovativní postupy injektáže peněz do ekonomiky !   Jiné řešení krize totiž není!


Trichetova bublina 180%

Měnová zásoba M2, USA, EMU 170%

!   ECB udělala zásadní chybu měnové politiky během let 2004-2007 !   Bublina postihla především periferii eurozóny

160% EMU USA

150%

140%

130%

120%

110%

100% 11.2002

11.2003

11.2004

11.2005

11.2006

11.2007

11.2008

11.2009

11.2010

11.2011


Bilanční suma, ECB (mil. EUR)


Bilanční suma, Fed (mil. USD)


Inflace bude nutná !   Státní dluhy jsou tak obrovské, že není jiné cesty než rozpustit je inflací !   Pro bankovní dluhy v eurozóně to platí rovněž !   Úsporná opatření nebudou stačit


Není to letadlo?

!   Jak dlouho ještě může růst objem peněz v ekonomice?


Nekonečně dlouho – není horní hranice


Důsledek !   Bezpečné státní dluhopisy ztrácejí význam !   Monetární inflace nafoukne ceny majetkových aktiv !   Ekonomika se nezhroutí, ale bude fungovat v novém režimu


Investiční praxe !   Majitelé úročených nástrojů (účty, dluhopisy) nepřímo dotují dlužníky !   Dobrá zpráva pro akcie, nemovitosti, komodity, umělecká díla, starožitnosti, atd. !   Akcie by měly být základem dlouhodobého finančního portfolia


Jaké akcie? !   Relativně méně zadlužené země se silným inovačním sektorem a exportem !   USA: inovace, relativně nízké zadlužení (ve srovnání s Evropou!) !   Německo: světová exportní supervelmoc !   Pozor na Čínu, Indii, atd.: příliš vysoká očekávání ve srovnání s realitou !   Pozor na výběr sektorů: obvykle se zmýlíte


Zisky firem rostou s inflacĂ­


Investovat do nemovitostí lze různými způsoby


Pozor na ceny nemovitostĂ­ po bublinÄ›


Ceny dluhopisů rostou, yieldy klesají


Ceny dluhopisů rostou, yieldy klesají


Závěry I. !   Nepřijde žádná apokalypsa; spíše dlouhodobá stagnace. !   Eurozóna se nerozpadne. !   Katastrofické scénáře jsou přehnané. !   V případě krajní potřeby vždy zasáhne centrální banka: Fed, ECB, Bank of England, možná i ČNB.


Závěry II. !   Inflace bude (přinejmenším monetární inflace). !   Úrokové sazby budou dlouho nízké. !   Státní dluhopisy jsou pasé (nízké výnosy, nenulová rizika). !   Nemovitosti jsou mnohde nebezpečné (stav krátce po bublině). !   Komodity jsou nepředvídatelné (jaký dividendový výnos má zlato?) !   Nejperspektivnější jsou akcie a korporátní dluhopisy (ovšem ne všechny a ne všude.) !   Neexistuje jednoduchá strategie pro všechny.


Hodně úspěchů!


Děkuji za pozornost pavel.kohout@partners.cz