Almanach Ven z krabice - Strategie přežití

Page 1

V E N Z K R A B I C E – S T R AT E G I E P Ř E Ž I T ÍSTRATEGIE PŘEŽITÍ 4. 10. 2012 – Praha 11. 10. 2012 – Ostrava 8. 11. 2012 – Brno Konferenci pořádá společnost Everesta, s.r.o. Partneři konference:

UMĚNÍ SPOJOVAT

Podpořili jsme:

M A R K E T E E R S


PRAHA Prohibici?

OSTRAVA FAKT??? I DOMA??? TAK TO DEM, BO NÁPADY MOJÍ STARÉ MĚ JEDNOU FAKT ZABIJOU!!!


Radomil Bábek STRATEGIE PŘEŽITÍ – PŘEŽITÍ JE STAV MYSLI Situace přežití je vymezena kritérii či faktory, jež určují míru ohrožení. Těmito faktory jsou především: 1. připravenost organizmu na mezní situaci a 2. okolnosti (vnější danosti), kterými je mezní situace determinována. Situacemi přežití prochází všechny organizmy na zemi, a ani člověk se jim nemůže vyhnout. Může se však na situaci přežití připravit. Příprava může být fyzická i materiální, ale tím zásadním a rozhodujícím faktorem je psychická odolnost či připravenost. Z toho tedy lze vyvozovat, že přežití je stav mysli (či jak napsal P. Drašar: Přežití je stav mysli – rozhodne-li se člověk přežít, je přežití v podstatě zajištěno). Stejně jako jedinec se může do situace přežití dostat i organizace, firma. A protože firmu tvoří lidé, chová se firma v situaci přežití v podstatě jako člověk. Může být zmatená, může propadnout panice, může dělat chybná rozhodnutí. Ale i firma se může na přežití, stejně jako jedinec, připravit – může předvídat a trénovat. Klíčová slova: Archetypy chování, strach, stres, výcvik, psychosociální dovednosti, frustrační tolerance, přežití. Motto: Není beznadějných situací, jsou jen lidé bez naděje. Doporučená literatura: Drašar, P.: Některé psychologické a teoretické aspekty situace přežití. Sokol Silůvky 1989 Bombard, A.: Trosečníkem z vlastní vůle. Praha, Orbis 1964 Dvořák, J.: Člověk mezi životem a smrtí. Praha, Avicenum 1986 Riegel, K.: Výkonová společnost a její alternativy. Praha, FSV UK 2006

3

W W W.V E N Z K R A B I C E . C Z

Situace přežití jsou stejně pravděpodobné jako konflikt, láska, zrození či smrt.


V E N Z K R A B I C E – S T R AT E G I E P Ř E Ž I T Í

MUDr. Kristina Höschlová V OHROŽENÍ ŽIVOTA – NA OBOU STRANÁCH ŘEKY Zkušenosti se situací boje o přežití v roli záchranáře • Soustředit se na daný okamžik • Systematicky dělat co nejlépe dané úkony záchranáře • Nesoudit a nepředjímat • Nebrat na sebe konečný osud druhých • „Když neudělám nic, zemře“ • „Když něco udělám, také zemře, anebo přežije a bude vše jenom lepší“ Jak pracovat s lidmi, kteří jsou v ohrožení života. • Co potřebují? Klid, jistotu, řád • Co chtějí slyšet? Uklidnění, ubezpečení, útěchu • Co potřebují vnímat? Potřebují sejmout ze svých beder zodpovědnost za utrpení v dané situaci Lidsky pomáhá: • Útěcha, doteky, podpora, úsměv, porozumění, úcta, láska Přežilo by vůbec lidstvo bez nich?

4


Pavel Kohout Vystoupení ekonoma Pavla Kohouta odpovídalo na otázky proč jsou úrokové sazby tak nízké, jaká jsou dogmata každé moderní banky, jak by mohlo vypadat zhroucení systému? Do čeho se vyplatí či nevyplatí individuálně investovat? Závěry Pavla Kohouta: • • • • • • • • • •

Nepřijde žádná apokalypsa; spíše dlouhodobá stagnace. Eurozóna se nerozpadne. Katastrofické scénáře jsou přehnané. V případě krajní potřeby vždy zasáhne centrální banka: Fed, ECB, Bank of England, možná i ČNB. Inflace bude (přinejmenším monetární inflace). Úrokové sazby budou dlouho nízké. Státní dluhopisy jsou pasé (nízké výnosy, nenulová rizika). Nemovitosti jsou mnohde nebezpečné (stav krátce po bublině). Komodity jsou nepředvídatelné (jaký dividendový výnos má zlato?) Nejperspektivnější jsou akcie a korporátní dluhopisy (ovšem ne všechny a ne všude.)

NEEXISTUJE JEDNODUCHÁ STRATEGIE INVESTOVÁNÍ PRO VŠECHNY.

5

W W W.V E N Z K R A B I C E . C Z

INVESTICE V ÉŘE „PO ÚROKOVÝCH SAZBÁCH“


V E N Z K R A B I C E – S T R AT E G I E P Ř E Ž I T Í

MUDr. František Koukolík, DrSc. GENY A KULTURA (ZÁPAD A VÝCHOD) Každý, kdo přijde do jakéhokoli styku s lidmi, kteří se narodili a vyrostli v kulturním okruhu, jemuž se říká Dálný východ, by měl vědět, že se jejich vnímání, rozhodování, paměť, jazykové funkce, prožívání strachu, bolesti a štěstí, osobnost, rozlišování pravdy a lži i sebeuvědomování odlišují od týchž rysů chování, prožívání a osobnosti u člověka, který se narodil a vyrůstal na Západě. Rozdíly jsou vesměs nevědomé, automatické, lidé ze Západu ani z Dálného východu si jejich povahu obvykle neuvědomují. Zjednodušeně řečeno je kultura Dálného východu lidsky interdependentní, jedinec je „méně“ než skupina, důležité jsou vazby mezi lidmi. Její myšlení je holistické, celek má „přednost“ před jednotlivostmi. Kultura Západu je lidsky independentní, jedinec má „přednost“ před skupinou, myšlení je analytické, věnuje se spíše jednotlivosti než celku. Řada experimentálních modelů kulturní neurovědy ukazuje neuronální podklady těchto rozdílů. Řešení stejného problému aktivuje u lidí z Dálného východu poněkud jiné funkční systémy mozku, případně stejné funkční systémy, leč jiným způsobem, než je tomu u lidí ze Západu. Neznalost těchto rozdílů může být podkladem nedorozumění a intolerance. Doporučená literatura: Koukolík F., esej Sova a drak v: Nejkrásnější ze všech bohů, Karolinum, Praha 2012, s. 123 – 164

6


Jan Novák MRKEV V ROHLÍKU Jejich mrkev v rohlíku mě inspirovala k pohledu na hodnotu nápadu a invence v byznysu. Na souboj mozku a srdce. Mozek kalkuluje, tvoří byznys plány, plánuje procesy, průzkumy trhu. Snaží se eliminovat riziko v podnikání. Srdce (nebo třeba říkejme intuice či nos) nám ukazuje nové směry, neprošlapané stezky, bláznivé nápady. Trendem dnešní doby je „hrát na jistotu“ – mít vše spočítané, ověřené, otestované, naplánované. Alibismus manažerů ubíjí ducha podnikání. Je důležitější nic nezkazit, než udělat něco nového. A abychom nic nezkazili, děláme průzkumy, excelové tabulky, ptáme se expertů. A ti se přitom tak často mýlí… Odborníci na umění by vám v roce 1880 rozhodně nedoporučili koupit obraz od nějakého van Gogha. Stejně tak nám investiční odborníci v roce 1990 nedoporučovali koupit akcie firmy Apple. Sílu nápadu, který jde často „proti všem“, nám ukázal třeba Steve Jobs. Nebo J. K. Rowlingová. Kdo mohl vědět, že další z nekonečné řady pohádkových knížek vydělá stamiliony? Dnes nám sílu nápadu ukazují třeba crowdfundingové platformy. Co banky odmítají financovat, se tam často ukáže jako skvělý podnikatelský záměr. Občas je prostě dobré se v byznysu nechat řídit srdcem. Věřit svému nosu, věřit nápadu a jít za ním. I když vám experti a excelové tabulky říkají pravý opak.

7

W W W.V E N Z K R A B I C E . C Z

Napadlo by vás dát do rohlíku mrkev místo párku a začít ji prodávat? Moje kamarády to napadlo – a funguje to.


V E N Z K R A B I C E – S T R AT E G I E P Ř E Ž I T Í

Leopold Sulovský JAK PŘEŽÍT V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH 5 fází na cestě k vrcholu nebo alespoň pod něj a pravidla šťastného návratu 1.

Příprava akce: • výběr cíle • časový plán • výběr účastníků • vybavení (dostatek jídla: „Kdo je nažraty neni nasraty“ a každý svůj vlastní stan) • zajištění zdroje informací

2.

Přesun na místo realizace, aklimatizace, zjištění aktuálních podmínek

3.

Strategie výstupu dle skutečných podmínek

4.

Usmíření s místními bohy, zahájení akce

5.

Úspěch, či neúspěch v závislosti na podmínkách a přípustné míře objektivního nebezpečí

8


Ing. Vít Syrový Představte si, že by vám někde dali na talíř několik kilo chemikálií a popřáli dobrou chuť. Každý by zjevně takovouto krmi odmítl. Avšak pokud se různé chemikálie zamaskují do potravin a podávají po menších dávkách, převážná část lidí to slupne, aniž o tom ví. Jen potravinářských přídatných látek prý lidé zkonzumují kolem sedmi kilogramů ročně. Jde o látky, jež se cíleně přidávají k základním surovinám, a to kvůli zlepšení vzhledu, chuti, prodloužení trvanlivosti, zjednodušení a zlevnění výroby a k mnoha dalším účelům. Leckdy se přitom užívají zcela shodné sloučeniny, jako jsou třeba zemědělská umělá hnojiva. Proto je rozumné sledovat, co daný výrobek obsahuje a snažit se minimalizovat konzumaci produktů, u nichž ve složení nalezneme škodlivé přídatné látky, které společně s dalšími znečišťujícími látkami přispívají ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu populace. Dnes lze nalézt knihy, v nichž se dovíte, které přídatné látky se za E čísly skrývají a zároveň je v nich i hodnocení míry jejich škodlivosti. Nemusíte tedy ani přestat nakupovat v supermarketu. Jen je třeba věnovat každému nákupu dostatečnou pozornost! Doporučená literatura a další informační zdroje: Syrový V. Tajemství výrobců potravin, čtvrté vydání, 2011 www.vitsyrovy.cz www.szpi.gov.cz – Státní zemědělská a potravinářská inspekce www.coi.cz – Česká obchodní inspekce

9

W W W.V E N Z K R A B I C E . C Z

DOBA JEDOVÁ ANEB CO JÍST A PÍT, ABYCHOM SE NEOTRÁVILI


V E N Z K R A B I C E – S T R AT E G I E P Ř E Ž I T Í

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. STRATEGIE PŘEŽITÍ – PŘEŽITÍ JE STAV MYSLI Zdraví většinou uvádíme jako nejcennější hodnotu, chceme, aby naše děti byly zdravé, přejeme si hodně zdraví, připíjíme na zdraví a přirozeně se bojíme o život. Ale lze cenu lidského života vyčíslit penězi? Chamurapiho zákoník v roce 1750 př.n.l. stanovil odškodné v případě nechtěného zabití na 205 g stříbra. Náš současný občanský zákoník určuje cenu života od 58 do 240 tisíc korun. Záleží na vztahu k člověku, který zemře cizím zaviněním. Společnost ale ztrácí při náhlém úmrtí člověka v produktivním věku, například úrazem, zhruba 17 milionů korun. Jde hlavně o část nevyprodukovaného hrubého domácího důchodu, který zemřelá osoba není už schopná vytvořit. Cena lidského života samozřejmě není daná jen penězi. Musíme brát v úvahu psychické utrpení bližních i jejich sociální a existenciální strádání. A přitom je smrt přirozenou součástí života, zvláště ve vyšším věku, když je život naplněný. Jakou cenu chceme zaplatit za záchranu života obecně, jakou za blízkého člověka a případně za svůj? Měli bychom investovat do výzkumů v medicíně více než do jiných oborů? A co úrazy, zvláště dopravní, co bychom byli ochotni obětovat za zvýšení bezpečnosti v této oblasti? Toužíme po nesmrtelnosti a věčném životě? Každý zásadní objev v medicíně 20. století ve svém důsledku život řadě lidí zachránil nebo prodloužil, mnoho lidí, kteří dříve zemřeli mladí, prožili relativně normální život, měli děti. Kolik to stálo, co to udělalo s genofondem? K čemu tedy směřujeme? K trvalému prodlužování života, vyléčení dosud nevyléčitelných nemocí, klonování? Hledáme relativní nesmrtelnost, nebo štěstí, které nemusí být závislé na délce života? Víme, co chceme? Víme, co jsme ochotní obětovat?

10


BRNO ... ALE POMŮŽE TO, KDYŽ JSME NA SVĚTĚ ZŮSTALI JENOM MY DVA?

PRAHA – JAROSLAV VANČURA, TEPLO FRÝDLAND S.R.O. OSTRAVA – BOHDANA BONIATTI, POLAR TELEVIZE OSTRAVA, S.R.O. BRNO – MICHAEL DOLEŽAL, JIHOMORAVSKÉ CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ MOBILITU, Z. S. P. O.

VÝHERCŮM KREATIVNÍ SOUTĚŽE V DOPLŇOVÁNÍ KOMIXU GRATULUJEME!

Partnerem konference je:

M A R K E T E E R S


ZVEME VÁS NA JARO 2013

Ven z krabice 3 Hon na osobnosti ø VŮDCE, FÜHRER, LEADER ø vs. ø FIREMNÍ DREAM TEAM ø FYZICKÝ VZHLED V KARIÉŘE ø ODVRÁCENÁ STRANA OSOBNOSTI www.venzkrabice.cz

013 14. 3. 2 A PRAH 013 21. 3. 2 A V OSTRA 013 11. 4. 2 BRNOW W W.V E N Z K R A B I C E . C Z