Page 72

CIM

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

µε ισχύ Tim Dambrauskas

Εύρος Παπαδόπουλος

Senior brand manager/spirits, Laiko Cosmos Trading Ltd

Αποφοίτησε από το CIM το 2013. Παρακολούθησε ΜΒΑ µε θέµατα business policy & strategy, organisational behaviour, research methods, marketing research, marketing management και international marketing strategies. Το επέλεξε διότι το βρήκε πολύ ενδιαφέρον, έχει αντλήσει γνώσεις που εφαρµόζει µε επιτυχία, ενώ µεγάλη εντύπωση του έκαναν οι λέκτορες, ο τρόπος που διδάσκουν και το υλικό που παρουσιάζουν: «Η προσοχή όλων µας παρέµενε αµείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια της διάλεξης, µε τους λέκτορες να µοιράζονται ιδέες µαζί µας, πράγµα το οποίο µεγάλωνε το ενδιαφέρον µας», υπογραµµίζει. Θεωρεί ότι το MBA του CIM αποτελεί ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα, το οποίο συστήνει στα στελέχη της κυπριακής αγοράς.

Παρακολούθησε bachelor of science in business administration το 2004. Οι γνώσεις που απέκτησε θεωρητικές και πρακτικές - συνέβαλαν, λέει, τα µέγιστα όχι µόνο στην επαγγελµατική του κατάρτιση, αλλά και στο να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του σε µια αγορά εργασίας δύσκολη, όπως είναι η σηµερινή. «Το καλό όνοµα που έχει το CIM στον εµπορικό κόσµο της Κύπρου ήταν το κλειδί για το επόµενο βήµα στην επαγγελµατική µου σταδιοδροµία», αναφέρει. Θεωρεί πλεονέκτηµα για το CIM το ότι σε αυτό διδάσκουν ενεργοί επαγγελµατίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι µεταφέρουν και συνδέουν αρµονικά τις πρακτικές µε τις θεωρητικές τους γνώσεις, παρουσιάζοντας µια πιο ρεαλιστική εικόνα στο φοιτητή. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, επίσης, για τα ευέλικτα και βολικά για τους εργαζόµενους φοιτητές ωράρια, τα προσιτά δίδακτρα και το ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Ελένη Κολοκασίδη

Χρίστος Ρασπόπουλος

Marketing & sales manager, Consulco

Marketing officer, Family Restaurants Andreou Ltd (McDonald’s Cyprus) Απέκτησε ΜΒΑ από το CIM το 2011. Εργαζόταν ήδη στη McDonald’s όταν µπήκε στο πρόγραµµα, το οποίο, όπως λέει, της πρόσφερε σηµαντική βελτίωση των εργασιακών της δεξιοτήτων και τη δυνατότητα να έχει ενισχυµένο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά. Για το CIM και την εκεί εκπαιδευτική εµπειρία της επισηµαίνει πως:«Προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, αφού διαθέτει καθηγητές, οι οποίοι είναι και επαγγελµατίες στον

72

κόσµο των επιχειρήσεων. Αυτό τους επιτρέπει να διδάσκουν τη θεωρία, έχοντας άριστη γνώση της αγοράς». Στα «συν» του ιδρύµατος βάζει, επίσης, τη συνεργασία του µε διεθνούς κύρους πανεπιστήµια του εξωτερικού και την ευρεία αναγνώρισή του στην αγορά εργασίας της Κύπρου και του εξωτερικού.

IN BUSINESS

∆ικηγόρος, Ρασπόπουλος & Πλαστήρας, ∆ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι Αποφοίτησε από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα corporate management and strategic planning του CIM το 2010 και σήµερα διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία. «Οι σπουδές µου στο συγκεκριµένο πρόγραµµα διεύρυναν τους ορίζοντές µου και µε εφοδίασαν µε γνώσεις στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών ο στρατηγικός σχεδιασµός, ο χειρισµός και η αξιοποίηση του προσωπικού, ο εντοπισµός

και η επίλυση προβληµάτων, η επικοινωνία και πολλές άλλες, που αποδεικνύονται πολύτιµες κάθε µέρα», τονίζει. Χαρακτηρίζει το περιβάλλον του CIM οργανωµένο και φιλικό, το επίπεδό του υψηλό και τους καθηγητές του άρτια καταρτισµένους, µε βαθιά γνώση της αγοράς. «Προσφέρεται η εξειδικευµένη γνώση που επιζητά κάθε επαγγελµατίας, ο οποίος έχει βλέψεις να εργαστεί ως στέλεχος επιχειρήσεων ή να αναπτύξει τη δική του επιχειρηµατική δραστηριότητα», καταλήγει.

Αχιλλέας Φλωρίδης

Ιδιοκτήτης και διευθυντής, Capital TV/FM Απέκτησε bachelor of science in business administration από το CIM το 1998, φεύγοντας µε γνώσεις που του επέτρεψαν, όπως λέει, να διαχειρίζεται καλύτερα την επιχείρησή του και να επεκτείνει αποτελεσµατικά τις εργασίες της. Κρίνει υψηλό το επίπεδο του ιδρύµατος και καινοτόµα τα προγράµµατά του, τα οποία ανοίγουν, τονίζει, νέους ορίζοντες καριέρας στους αποφοίτους. ∆εν παραλείπει να αναφερθεί και στον προγραµµατισµό των µαθηµάτων, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζοµένων µε βραδινά ώρες, αλλά και στους επαγγελµατίες εκπαιδευτές, τους οποίους βρήκε αρκούντως καταρτισµένους στα θέµατα των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Χρύσσης Χριστόπουλος

Technical director, Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Αποφοίτησε από το CIM το 1992, αποκτώντας το MBA του βρετανικού Πανεπιστηµίου Sheffield. Οι σπουδές του στο CIM τον βοήθησαν, δηλώνει, να αναπτύξει τις διοικητικές και οργανωτικές του ικανότητες. Βρισκόταν ήδη στην αγορά εργασίας, όταν εντάχθηκε στο πρόγραµµα, το οποίο βοήθησε, καταλήγει, στην επαγγελµατική του ανέλιξη, εξού και το συστήνει.

www.inbusinessnews.com

IN Business Magazine  

September 2013

IN Business Magazine  

September 2013

Advertisement