Page 18

MONTHLYBRIEFING Companies, Industries & People

ALAN AHEARNE

ΜΝΗΜΌΝΙΟ: Το χέρι… στο Ευαγγέλιο Το… Κατά Τρόικα Ευαγγέλιο, άλλως Μνημόνιο, και η ευλαβική εφαρμογή του είναι η μόνη οδός για επανάκτηση της αξιοπιστίας μας, σύμφωνα με το μέλος του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Alan Ahearne. Το σημαίνον στέλεχος της ιρλανδικής οικονομικής σκηνής θα αναλύσει στο 4ο Limassol Economic Forum 2013 - που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου - την περίπτωση της Ιρλανδίας, προβαίνοντας και σε συγκρίσεις με την Κύπρο. ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ

Alan Ahearne

ΣΗ ΤΟΥ Η Η ΑΠΌΦΑ ΕΊΝΑΙ ΆΔΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ, P EUROGROU ΔΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ Ε Α Ρ ΙΔΙΑΊΤΕ Δ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉΣ Σ ΊΑ Ξ Ρ Α Π ΕΥΡΏΠΗ ΑΝΥ ΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ν Έ Σ Ή ΙΚ Ζ ΤΡΑΠΕ

Π

ροσήλωση στους στόχους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, αλλά και τήρηση των χρονικών περιθωρίων που έχουν δοθεί, είναι τα δυο σημαντικότερα μαθήματα που θα μπορούσε να πάρει

18

IN BUSINESS

irlandos.indd 18

η Κύπρος από την Ιρλανδία, επισημαίνει ο κ. Ahearne. Για να μην κάνει τα ίδια λάθη και να διδαχθεί από τις καλές πρακτικές της, προσθέτει, δίνοντας ταυτόχρονα την εικόνα του γενικότερου τραπεζικού σκηνικού στην Ευρωζώνη, το οποίο θεωρεί ότι ωχριά έναντι εκείνου των ΗΠΑ. Πώς κρίνετε τις προσπάθειες για τραπεζική ένωση στην Ευρώπη; Η τραπεζική ένωση στην Ευρώπη είναι απαραίτητη, αν θέλουμε να επιβιώσει η ζώνη του ευρώ. Η χρηματοπιστωτική κρίση έκανε ξεκάθαρο πως η Ευρωζώνη δεν είναι μια πραγματική νομισματική ένωση, όπως νομίζαμε. Αντίθετα, οι ΗΠΑ είναι ένα παράδειγμα πραγματικής νομισματικής ένωσης, με 50 πολιτείες που μοιράζονται με επιτυχία το ίδιο νόμισμα. Εκεί, όμως, το δολάριο ενισχύεται από την ουσιαστική οικονομική, δημοσιονομική και πολιτική ενότητα όλων των πολιτειών. Στις ΗΠΑ οι τράπεζες εποπτεύονται και ρυθμίζονται από τη Fed, τις καταθέσεις τις εγγυάται η ίδια η Κυβέρνηση και όχι κάθε πολιτεία ξεχωριστά και το κόστος για τη διάσωση μιας τράπεζας μοιράζεται σε όλες τις πολιτείες. Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ έχουν όντως τραπεζική ένωση, παρόμοια της οποίας χρειαζόμαστε και στην Ευρώπη, ώστε να σπάσει η «τοξική» σχέση μεταξύ του δημόσιου χρέους και των τραπεζικών πιέσεων, που αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της κρίσης στην Ευρωζώνη. Πώς μπορεί η Κύπρος να μάθει από το παράδειγμα της Ιρλανδίας; Η Ιρλανδία έχει επιδείξει αυστηρή προσήλωση, με σκοπό να πετύχει τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα με την Τρόικα τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Η πιστή εφαρμογή του προγράμματος έχει βοηθήσει στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα και το κόστος δανεισμού από τις διεθνείς αγορές μειώθηκε αισθητά. Επίσης, επιπρόσθετη στήριξη ήρθε από την Ευρώπη

με τη μορφή χαμηλότερων επιτοκίων, την επιμήκυνση των δανείων, καθώς και την αναδιάρθρωση των γραμματίων. Το καλύτερο μάθημα που θα μπορούσε να πάρει η Κύπρος είναι η μεγάλη σημασία της επίτευξης των στόχων, που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα, στο χρονικό περιθώριο που έχει συμφωνηθεί. Το ποσό που χρειαζόταν η Κύπρος ήταν πολύ μικρό, γύρω στα €10 δις. Πιστεύετε, ως εκ τούτου, ότι οι ιδιαίτερα σκληρές αποφάσεις του Eurogroup για την Κύπρο ήταν δίκαιες; Το κόστος της επίλυσης μιας τραπεζικής κρίσης, που αντιμετωπίζει ένα μέλος της Ευρωζώνης, θα έπρεπε να αναληφθεί από ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και όχι αποκλειστικά από τους κατοίκους μιας χώρας. Ως θέση αρχής, το λεγόμενο «bailing in» - η διάσωση, δηλαδή, των τραπεζών με το κούρεμα των ανασφάλιστων καταθέσεων - έχει μια λογική, όμως στην πράξη οι πολιτικοί θα προτιμούσαν να αποφύγουν αυτή τη μέθοδο, λόγω του πολιτικού κόστους. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια ουσιαστική τραπεζική ένωση! Από αυτή την άποψη, ναι, οι αποφάσεις για την Κύπρο δεν ήταν δίκαιες. Θεωρείτε πως η Κύπρος βρίσκεται στο σωστό δρόμο και ποια λάθη πρέπει να αποφύγει; Ναι, απ’ ό,τι φαίνεται, Κύπρος συναντά τους στόχους της. Είναι σημαντικό για τη χώρα σας να συγυρίσει το χρηματοπιστωτικό της τομέα και σταδιακά να άρει τα περιοριστικά μέτρα. Επιπρόσθετα, νέοι επιχειρηματικοί τομείς θα πρέπει να αναπτυχθούν προς αντικατάσταση του εισοδήματος που χάνεται από τη σμίκρυνση του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Εν ολίγοις, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Κύπρος πρέπει να αποφύγει πολιτικές αντιπαραθέσεις για το πρόγραμμα και να επικεντρωθεί στο να πετύχει τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί.

www.inbusinessnews.com

27/08/2013 11:01

IN Business Magazine  

September 2013

IN Business Magazine  

September 2013

Advertisement