Page 1

front cover

OFFICE2011

OFFICE2011 www.officeguidecy.com

έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική υποστηρικτικές υπηρεσίες

www.officeguidecy.com

τον οδηγό παρουσιάζει:


increase productivity maximize your space

Ειδικοί σε θέµατα αρχειοθέτησης 70% αύξηση του χώρου εργασίας Πιο γρήγορη εύρεση και αποθήκευση αρχείων ∆ηµιουργικές λύσεις γραφιακής διακόσµησης Ασφαλισµένο και βελτιωµένο εργασιακό περιβάλλον Λογισµικά συστήµατα διαχείρησης εγγράφων ...και αυτά είναι µόνο µερικά από τα ωφελήµατα των προϊόντων Kardex!

Ο Όµιλος Kardex αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου τη µελέτη, την εγκατάσταση, καθώς και την πλήρη τεχνική υποστήριξη των συστηµάτων


Ο Όµιλος Kardex έχει έδρα την Ελβετία και εργοστάσια στην Ευρώπη, Αµερική και Αυστραλία. Η εταιρεία KARDEX SYSTEMS LTD., είναι θυγατρική εταιρεία του συγκροτήµατος, µε ειδικά εκπαιδευµένο και τεχνικά καταρτισµένο προσωπικό και έχει την αποκλειστική ευθύνη της Κύπρου, Μέσης Ανατολής, Αραβικό Κόλπο, Αφρική, Βαλκάνια, Ρωσία και Κεντρική Ασία. Η Kardex είναι πρωτοπόρος στον τοµέα του Document Management (∆ιαχείριση Εγγράφων) και στην ανάπτυξη και εφαρµογή πρωτοπόρων τεχνολογιών στην ροή και αποθήκευση υλικών. Η Kardex κατέχει µια πολύ σηµαντική θέση διεθνώς ως κατασκευαστής και προµηθευτής συστηµάτων αρχειοθέτησης όπως Vertical Carousels, Vertical Lift Systems, κινητών ραφιών (Mobile shelving), κ.α., καθώς επίσης στην ανάπτυξη και εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρησης εγγράφων. Έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έργα, τόσο στο δηµόσιο τοµέα όσο και στον ιδιωτικό, καθώς επίσης και αξιόλογες συνεργασίες µε πολυεθνικές εταιρείες και ερευνητικά ινστιτούτα. Μια µεγάλη κατηγορία οργανισµών και εταιρειών έχουν επωφεληθεί και επωφελούνται από την εφαρµογή των συστηµάτων Kardex.

∆ηµήτρης Κουλουντής Sales Director

Kardex Times - Two

∆ώρος Βερεσιές Finance Director

Kardex Mobile Shelving

Kardex Lektriever

Kardex Fire Safes

Kardex Systems Ltd | P. O. Box 53133 | CY 3300 Limassol, Cyprus Tel. 25 875 600 | Fax. 25 590 091 | Email: Tasos.Panagi@kardex.com.cy | Website: www.kardexinternational.com


editorial

Ό,τι µας καθορίζει Το γραφείο µας και ο εργασιακός µας χώρος είναι αυτά που καθορίζουν και διαµορφώνουν το ίδιο το προσωπικό µιας εταιρείας, το ίδιο το αποτέλεσµα της δουλειάς αλλά και την αποδοτικότητά της. Οι χώροι αυτοί επιδέχονται τελευταία συνεχείς αλλαγές. Η αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας και η έλευση ολοένα και πιο σύγχρονων λύσεων γραφειακού εξοπλισµού και επικοινωνιών - για την καλύτερη λειτουργία των οργανισµών - είναι µόνο κάποιοι παράµετροι των αλλαγών αυτών. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που ήδη οι σύγχρονοι οργανισµοί επενδύουν συνεχώς στη βελτίωση των εργασιακών τους χώρων ανταποκρινόµενοι στις προκλήσεις της νέας εποχής. Βέβαια η κάθε επένδυση πρέπει να γίνεται λελογισµένα και ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε οργανισµού, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλες. Ένα πλάνο για τον εντοπισµό των αναγκών και ακολούθως για τη σωστή επιλογή των εκάστοτε τεχνολογιών και εξοπλισµού, είναι σίγουρα το κλειδί για τη σωστή δηµιουργία και αναβάθµιση παραγωγικών εργασιακών χώρων. Στα πλαίσια αυτά η ύπαρξη ενός οδηγού γραφείου που να ενηµερώνει τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σηµασίας. Αυτό επιχειρήσαµε µε το Office 2011, να έχετε όλοι στα χέρια σας ένα οδηγό µε ολοκληρωµένη ενηµέρωση σε θέµατα τεχνολογίας, τηλεπικοινωνίες, πληροφορικής, υποστηρικτικές υπηρεσίες, έπιπλο και εξοπλισµό γραφείου.

Ερατώ Πισιάρα

OFFICE 2011 Η έκδοση Office 2011 αποτελεί µία συνεργασία της ΙΜΗ και της συντακτικής οµάδας του IN Business.

EDITORIAL ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΙΜΗ: Γιώργος Μιχαήλ Γενική ∆ιευθύντρια ΙΜΗ: ∆άφνη Ροδίτου Τάνγκ ∆ιευθύντρια Media IMH: Έλενα Λεοντίου ∆ιόρθωση και επιµέλεια κειµένων: Κορνήλιος Χατζηκώστας ∆ιαφήµιση: Κρίστοφερ Κωνσταντίνου, Αντρέας Λεοντιάδης και Νεόφυτος Κωνσταντίνου Μαρκετινγκ: Κεύη Τσίσσιου Υπεύθυνος Συντονισµού: Κρίστοφερ Κωνσταντίνου Σχεδιασµός: Στέλλα Χείλη Αιγάλεω 5, Στρόβολος 2057 Τ.Θ. 21185, 1503 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22505555 Φαξ: 22679820 Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: events@imh.com.cy www.imh.com.cy

04


περιεχόµενα:

έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

06-29

τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

30-57

υποστηρικτικές υπηρεσίες

58-79

Οι εταιρείες εµφανίζονται µε αλφαβητική σειρά ανά ενότητα σύµφωνα µε την επωνυµία τους


Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία να βοηθήσουν στη δηµιουργία ενός ευχάριστου, άνετου και λειτουργικού εργασιακού χώρου, προσαρµοσµένου στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε «έξυπνες» λύσεις επίπλου, εξοπλισµού γραφείου, αξεσουάρ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναλώσιµα, αρχειοθέτηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, αποθήκευση αρχείων, φωτοτυπικές µηχανές, µηχανές γραφείου, γραφική ύλη κ.α.

06


Την ενότητα στηρίζει:

έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου furniture & office equipment

A. Finiris Ltd Fileminders Ltd   L.B.M Lillytos Ltd Nora Furnishings Ltd Office Star Sedia A.V.N. Office Furniture S.Kaniklides Ltd Takis Charalambous & Co. Ltd (Studio Office) Titan Office Furnitures Unistat Ltd Xerographic Systems Ltd

08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφ. Κυριάκου Μάτση, 23Β, Τ.Κ. 24741,1303, Λευκωσία Τηλ: 22 454 858, Φαξ: 22 316 602 finirco@cytanet.com.cy

www.finiris.com

A. FINIRIS LTD Εταιρικό Προφίλ H εταιρία A. FINIRIS LTD εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας, για την προµήθεια εξοπλισµού µηχανηµάτων γραφείων, καταστηµάτων, εργοστασίων κ.α. ως επίσης και την πλήρη υποστήριξη και επιδιόρθωση των µηχανηµάτων αυτών. Από το 1973 έχει εξοπλίσει πολλές εταιρίες, οργανισµούς και τράπεζες. Αντιπροσωπεύει µεγάλους οίκους του εξωτερικού διασφαλίζοντας έτσι άριστη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς. Οι κύριοι τοµείς δραστηριότητας της A. FINIRIS Co LTD σε προιόντα και υπηρεσίες είναι: • Εκτυπωτές Ετικετών (Label Printers) • Ετικετογράφοι Χειρός (Price Μarking Machines) • Λύσεις Εκτύπωσης Κωδικοποίησης Προϊόντων (Barcode Label Printers) • Κατασκευή όλων των ειδών Ετικετών σε ρολό - Έγχρωµες ετικέτες - πλαστικές κ.α. (Self adhesive label manufacturing in reels for all types of label & barcode printers. Industrial - promotional - price marking labels) • Label Dispensers - Label Applicators • Εκτυπωτές Πλαστικών Καρτών (Card Printers - Employee & Loyalty Cards) • Εκτυπώσεις Καρτών - Προσωποποίηση και κωδικοποίηση πλαστικών καρτών

08

(Printing of Loyalty Cards - Magnetic Encoding Cards) • Συστήµατα Ωροµέτρησης Προσωπικού (Time Attendance Systems - Hardware & Software) • Μηχανές και Συστήµατα Γραµµατοσήµανσης Αλληλογραφίας (Postage Franking Machines) • ∆ιπλωτικές Μηχανές (Paper Folding Inserting Machines - for Statements, Advertising Campaigns etc.) • Μηχανές Ανοίγµατος Αλληλογραφίας (Mail Openers) • Εκτυπωτές ∆ιευθύνσεων Παραληπτών Επί Ετοίµων Φακέλων (Envelope and Αddress Printers) • Μηχανές καταµέτρησης, ελέγχου γνησιότητας και διαχείρισης χαρτονοµισµάτων και κερµάτων (Bank Note and Coin Counters & Sorters) • Μηχανές ∆ιασφάλισης Γνησιότητας Χαρτονοµισµάτων (Bank Note Counterfeited Testers) • Ταµειακές Μηχανές (Cash Register Machines) • Αναλώσιµα (Consumables) • Τεχνική Υποστήριξη (Technical Support) • Laser Barcode Scanners • Pos Printers


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Κρατητηρίων 9, 2087 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 77 778 666, Φαξ: 22 833 852 info@fileminders.com.cy

www.fileminders.com.cy

FILEMINDERS RECORDS & INFORMATION MAMAGEMENT Εταιρικό Προφίλ Η Fileminders ιδρύθηκε το 2003 µε σκοπό τη δηµιουργία του πρώτου αρχειοφυλακίου διεθνών προδιαγραφών. Επίσηµα οι εργασίες της ξεκίνησαν το 2004 προσφέροντας υπηρεσίες επαγγελµατικής διαχείρισης και φύλαξης εγγράφων και ψηφιακών δεδοµένων. Σήµερα, η Fileminders διαχειρίζεται το αρχείο των µεγαλύτερων οργανισµών στην Κύπρο µειώνοντας κάθετα τις δαπάνες διαχείρισης που συνδέονται µε την προστασία και την ανάκτηση πληροφοριών τους. Ουσιαστικά, η εταιρεία βοηθά τους πελάτες της να πλεονεκτούν υπέρ των ανταγωνιστών τους µε την επίσπευση και βελτίωση της περίπλοκης και χρονοβόρας διαδικασίας διαχείρισης του αρχείου τους. Αξίζει να σηµειωθεί πως πρόσφατα έχει λειτουργήσει το νέο αρχειοφυλάκιο της εταιρείας που είναι και το µεγαλύτερο παγκύπρια. Η Fileminders παρέχει δοκιµασµένες υπηρεσίες διαχείρισης αρχείων για όλες τις επιχειρήσεις. Οι δυνατότητες της εταιρείας περιλαµβάνουν τη φύλαξη εγγράφων, ανάκτηση, παράδοση, καταστροφή, ετοιµασία ευρετηρίου (indexing), συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψηφιοποίησης (scanning). Υπηρεσίες • Ασφαλής αποθήκευση αρχείων • Γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση εγγράφων • Ψηφιοποίηση εγγράφων • Εµπιστευτική καταστροφή εγγράφων • Φύλαξη ηλεκτρονικών δεδοµένων • Συµβουλευτικές υπηρεσίες

Αφορούν • Τράπεζες • Ελεγκτικούς οίκους • ∆ικηγορικά γραφεία • Ασφαλιστικές εταιρίες • Νοσοκοµεία – ιατρεία • Εργοληπτικές εταιρείες • Εµπορικές εταιρείες κ.ά. Το πρόβληµα ύπαρξης διαθέσιµου χώρου αποτελεί σύνηθες φαινόµενο σε γραφεία και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ο όγκος των εγγράφων που απαιτείται να φυλάσσεται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, αυξάνεται συνεχώς όπως και το κόστος του εργασιακού χώρου. Η συνεργασία µε τη Fileminders αποτελεί την πλέον οικονοµική λύση. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί βάσει διεθνών προδιαγραφών για να είναι σε θέση να παρέχουν ύψιστα επίπεδα ασφάλειας. Η παράδοση εγγράφων αποτελεί µιαν από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες της εταιρείας µε πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση του ταχύτερου και ακριβέστερου προγράµµατος παραδόσεων. Η Fileminders παραδίδει προσωπικά στον πελάτη, τόσο τα επείγοντα όσο και τα έγγραφα ρουτίνας. Εξίσου σηµαντική είναι η ικανότητα της εταιρείας να παραδίδει έγγραφα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ηµέρες τον χρόνο. Η επαγγελµατική διαχείριση αρχείου: • Βελτιώνει την πρόσβαση στο αρχείο κατά 40% • Αυξάνει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων µέχρι και 42% • Εξοικονοµεί µέχρι και 14% του χρόνου των υπαλλήλων για άλλες εργασίες • Βελτιώνει τον έλεγχο της ∆ιεύθυνσης για τη διαχείριση του αρχείου κατά 18% • Μειώνει τα έξοδα διαχείρισης των εγγράφων σας µέχρι 40% ∆ιεύθυνση Μάριος Ξενοφώντος: ∆ιευθύνων Σύµβουλος Μιχάλης Πετρώντας: ∆ιευθύνων Σύµβουλος

10


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Οδός Αρσινόης 30, 3021, Λεµεσός Τ.Θ 51720, 3508, Λεµεσός Τηλ: 25 364 634, Φαξ: 25 373 122 lillytos@lillytos.com

www.lillytos.com

L.B.M. (LILLYTOS) LTD Εταιρικό προφίλ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1967 από τον Γεώργιο Λίλλυτο. Εδρεύει στο εµπορικό κέντρο της Λεµεσού, µε αντιπροσώπους σε όλες τις πόλεις. Κύρια δραστηριότητα είναι η εµπορία φωτοτυπικών µηχανών και ταµειακών συστηµάτων. Απαρτίζεται από µια οµάδα 25 ατόµων µε κοινό στόχο την παροχή ποιοτικού εξοπλισµού και υπηρεσιών. Οι πλείστοι (16 άτοµα) συµµετέχουν στην εταιρεία πέραν των 15 χρόνων, επιβεβαιώνοντας έτσι τις άψογες εργασιακές σχέσεις αλλά και την αφοσίωση του προσωπικού στην εταιρεία. Αυτή η αφοσίωση επεκτείνεται και στις πελατειακές σχέσεις, όπου ο κάθε ένας από εµάς νοιώθει προσωπικά υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση και πλήρη ικανοποίηση του πελάτη. Γαλουχηµένοι για δεκαετίες στην κουλτούρα της συνεχής αναβάθµισης της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, έχουµε εισπράξει την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη 8000 πελατών. Πρωτοπόρος και ηγετικός οργανισµός στα ταµειακά συστήµατα εξασφάλισε την πρώτη τεχνική έγκριση, από τις αρµόδιες Αρχές, για εµπορία φορολογικών ταµειακών µηχανών. Η πρωτοπορία συνεχίστηκε και στην πρόσφατη επιτυχή τεχνική έγκριση του πρώτου Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού Σήµανσης (ΦΗΜΣ). Αναθεωρηµένος Νόµος απαιτεί ο ΦΗΜΣ να σηµατοδοτεί όλα τα εκδοθέντα µηχανογραφηµένα / ηλεκτρονικά τιµολόγια.

∆ιαχρονική δυναµική παρουσία και στις λύσεις αναπαραγωγής εντύπων. Αρχίζοντας µε χειροκίνητους πολυγράφους και συνεχίζοντας µε απλές φωτοτυπικές µηχανές, είµαστε τώρα σε θέση να προσφέρουµε ολοκληρωµένες ψηφιακές λύσεις έγχρωµων φωτοτυπικών µηχανών. Την σειρά συµπληρώνουν πολυµηχανήµατα και φαξ. Η εταιρεία έχει πολύχρονες συνεργασίες και αποκλειστικές αντιπροσωπίες επώνυµων κατασκευαστών TOSHIBA – Φωτοτυπικές µηχανές IBM – Ηλεκτρονικά ταµειακά συστήµατα αφής (Point Of Sale - POS) CASIO – Φορολογικές ταµειακές µηχανές MICRELEC – Φορολογικές ταµειακές µηχανές STAR - εκτυπωτές σηµείου πωλήσεως (POS printers) Honeywell / Metrologic – Σαρωτές σηµείου πωλήσεως (POS barcode scanners) DELMAC – Ζυγαριές βάρους / τιµών ∆ιατηρώντας σηµείο ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις της, η εταιρεία είναι έµπρακτος υποστηρικτής «πράσινης» πολιτικής και µέλος της Green Dot (Cyprus), WEEE Electrocyclosis και ΑΦΗΣ Κύπρου. ∆ιεύθυνση Αλέξανδρος Λίλλυτος: ∆ιευθύνων Σύµβουλος Καλλιόπη Λίλλυτου: Σύµβουλος Μαρίνα Λίλλυτου Τσεστίδου: Σύµβουλος Ελένη Χαραλάµπους: Σύµβουλος Αλέξανδρος Λίλλυτος

12


Φωτοτυπικές - εκτυπωτές - φαξ Ολοκληρωµένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας σε αντίγραφα, εκτύπωση, σάρωση, αποστολή φαξ και αρχειοθέτηση εγγράφων σε µαύρο/άσπρο και έγχρωµο. Απλά, αποτελεσµατικά και κυρίως πολύ οικονοµικά. Αντιπρόσωποι Κύπρου από το 1983.

Ηλεκτρονικά ταµειακά συστήµατα αφής (Point Of Sales – POS) Επαγγελµατικός εξοπλισµός για απαιτητική χρήση. Στιβαρό και αξιόπιστο όπως και το όνοµα του. Αποκλειστικός Εµπορικός Συνεργάτης Κύπρου της IBM στα POS από το 1998.

Φορολογικές ταµειακές µηχανές Η πρώτη ταµειακή που πήρε επίσηµη έγκριση φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού. Αντιπρόσωποι Κύπρου από το 1985. Την σειρά συµπληρώνουν και οι ταµειακές MICRELEC Συνολικό µερίδιο αγοράς 55%

FES - 32 USB Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισµός Σήµανσης (ΦΗΜΣ) Ο πρώτος και µοναδικός ΦΗΜΣ στην Κύπρο µε επίσηµη έγκριση. Σύµφωνα µε πρόσφατο Νόµο, κάθε εκδοθέν µηχανογραφηµένο / ηλεκτρονικό τιµολόγιο, πρέπει να σηµατοδοτείται από τον ΦΗΜΣ.

Αρσινόης 30, 3021, Λεµεσός, Τ.Θ. 51720, 3508, Λεµεσός, Τηλ: 25 364 634, Φαξ 25 373 122, lillytos@lillytos.com, www.lillytos.com


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Εκθεσιακοί Χώροι Λευκωσία 1: Κέννεντυ 19, 1075 Λευκωσία, Τ.Κ. 28552, 2080 Στροβόλος Τηλ: 22 452 745, Φαξ: 22 452 755 Pambos@nora.com.cy Λευκωσία 2: Προδρόµου 43, 1090 Λευκωσία Τηλ: 22 102 220, Φαξ: 22 102 221 Λεµεσός: Θέκλας Λυσσιώτη 33Β 3030 Λεµεσός, Τ.Κ. 53732, 3317 Λεµεσός Τηλ: 25 345 291, Φαξ: 25 344 682 Εργοστάσιο: ∆αιδάλου 4, 2234 Λατσιά Λευκωσία Τηλ: 22 481 968, Φαξ: 22 481 678

NORA OFFICE FURNITURE Εταιρικό Προφίλ Η βιοµηχανία Επίπλων NORA FURNISHINGS LTD ιδρύθηκε πριν 50 χρόνια και είναι από τις πιο γνωστές στον Κυπριακό χώρο επίπλων γραφείου. ∆ιαθέτει ιδιόκτητη σύγχρονη παραγωγική µονάδα και σηµεία πώλησης σε ολόκληρη την Κύπρο. Τα τελευταία 22 χρόνια έχει εξειδικευτεί στο τοµέα των επίπλων γραφείων και συναφούς εξοπλισµού. Αναλαµβάνει επαγγελµατικά τον σχεδιασµό και την µελέτη γραφειακών εξοπλισµών και κατασκευή και εισαγωγή της γενική επίπλωση γραφείων, δηλαδή συστηµάτων αρχειοθέτησης, χαµηλών και ψηλών διαχωριστικών, ορθοπεδικών καθισµάτων γραφείου, βιβλιοθηκών, διευθυντικών γραφείων, γραφείων προσωπικού, γραφείων συνεδριάσεων, καθισµάτων σταδίου, καθισµάτων θεάτρου και κινηµατογράφου, accessories γραφείου και άλλων συναφών επίπλων που έχουν σχέση µε τις γραφειακές σας ανάγκες. Ο συνδυασµός εργονοµίας, ποιότητας, design αποτελεί την πηγή έµπνευσης της οµάδας της εταιρείας µας. Οι αντιπροσωπείες κορυφαίων εταιρειών του κόσµου άλλα και η δική µας σειρά παραγωγής επιτρέπει στην εταιρεία µας να ικανοποιεί κάθε ανάγκη στον γραφειακό εξοπλισµό. Η έµπειρη και καταρτισµένη οµάδα πωλητών και σχεδιαστών βοηθά τον κάθε πελάτη µας να διαπιστώσει τις πραγµατικές ανάγκες του και προτείνει τις ιδανικότερες για τον ίδιο λύσεις προσαρµοσµένες στις ειδικές του ανάγκες. Το σύστηµα παραγωγής της εταιρείας είναι βασισµένο σε Ευρωπαϊκά πρότυπα αντίστοιχων βιοµηχανικών µονάδων. H Εταιρεία µας έχει πιστοποιηθεί µε το πιστοποιητικό ISO 9001 το οποίο διασφαλίζει το ψηλό επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης που τυγχάνουν οι πελάτες της. Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν εξασφαλίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιµών µε βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

14

Οι βιοµηχανίες µας εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Λευκωσία σε έvα εργοστάσιο µε τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα και εξοπλισµό και σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους συνολικού εµβαδού 4600m2. O µηχανολογικός µας εξοπλισµός αποτελείται από σύγχρονα µηχανήµατα τελευταίου τύπου και το προσωπικό µας αποτελείται από άρτια εκπαιδευµένα και καταρτισµένα άτοµα. Γι'αυτό και η εταιρεία ως κατασκευαστική µονάδα συγκαταλέγεται µέσα στα κορυφαία ονόµατα του Κυπριακού χώρου στο έπιπλο γραφείου, γιατί - απλά - έχει συνδυάσει µε επιτυχία την σύγχρονη τεχνολογία, τεχνίτες υψηλής στάθµης, γνώση της αγοράς, ποιότητα και συνέπεια. Η εταιρεία έχει προωθήσει επίσης εξαγωγές σε διάφορες χώρες κυρίως στην Μέση Ανατολή και Ανατολική Ευρώπη. Η πείρα και η εξειδίκευσης της εταιρείας µας στον γραφειακό χώρο είναι µεγάλη καθότι έχει εξοπλίσει δεκάδες µεγάλες εταιρείες, όπως τράπεζες, κυβερνητικούς οργανισµούς, ασφαλιστικά συγκροτήµατα, µεγάλους εµπορικούς και ελεγκτικούς οίκους, ξενοδοχεία, δηµοτικά συµβούλια, συνεργατικά ιδρύµατα, υπεράκτιες εταιρείες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα η εταιρεία µας διαθέτει οµάδα επιδιορθώσεων (service team) και αυτό, µας δίνει την δυνατότητα παροχής συνεχούς εξυπηρέτησης (π..χ προσθήκες, επιδιορθώσεις, ανταλλακτικά κλπ) που πιθανό vα χρειαστούν σε µεταγενέστερο στάδιο.


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή, Τ.Θ 24989, 6045 Λάρνακα Τηλ: 24 666 888, Φαξ: 24 666999 info@officestar.com.cy

www.officestar.com.cy

OFFICESTAR Το αστέρι του γραφείου σας! Το γραφείο είναι χώρος καθοριστικής σηµασίας. Παρουσιάσεις, εκτελέσεις, τυπώµατα, συνεδριάσεις και αποφάσεις συνήθως γίνονται σε στιγµές µεγάλης πίεσης. Γι' αυτό επιλέξαµε συνεργασίες από µεγάλα και αξιόπιστα ονόµατα µε γραφειακή ύλη που ξεχωρίζει για την υψηλή της απόδοση, αυξάνει την ποιότητα της δουλειάς ενώ παράλληλα διατηρεί τα κόστη χαµηλά. Η OfficeStar γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη γραφειακή υποστήριξη αφού η εµπειρία και η τεχνογνωσία της είναι σε θέση να προσφέρει επαγγελµατικές υπηρεσίες σε εταιρείες που απαιτούν δέσµευση και επαγγελµατισµό εξασφαλίζοντας συνεχόµενη ροή υποστήριξης εντός 24άρων ωρών. Η κάλυψη των αναγκών που προσφέρει είναι ολοκληρωτική και ξεπερνά τα συνήθη όρια αφού πληρεί µε επάρκεια τις κλασικές κατηγορίες ενώ παράλληλα επεκτείνεται επάξια και σε τοµείς όπως καθαριότητα, αρωµατισµός γραφείου, εξοπλισµός και τροφοδοσία κουζίνας κ.α. Για την οµαλή λειτουργία του γραφείου σας εµπιστευτείτε το αστέρι της OfficeStar! Κατηγορίες µε αστέρια • Χαρτική ύλη, φάκελοι και ετικέττες • Τετράδια και σηµειωµατάρια - Γραφική ύλη • Αρχειοθέτηση και αποθήκευση • Εξοπλισµός γραφείου

16

• • • • • • • • • • • •

Σεµινάριο, παρουσίαση και οργάνωση Υπολογιστές γραφείου και φορητοί υπολογιστές Εκτυπωτές, σαρωτές, φωτοτυπικές και µηχανές φαξ Αναλώσιµα εκτυπωτών Επαγγελµατικές µηχανές Ήχος, εικόνα και παρουσίαση Αξεσουάρ υπολογιστών Αποθήκευση ∆εδοµένων Προγράµµατα και υπηρεσίες Περιβάλλον γραφείου Τροφοδοσία, καθαρισµός και υγιεινή Έπιπλα Γραφείου

Τα αστέρια µας Το προσωπικό µας είναι επανδρωµένο από επαγγελµατίες που γνωρίζουν καλά τον απαιτητικό χώρο του γραφείου, ξέρουν τις δυνατότητες του κάθε προϊόντος, καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας και είναι έτοιµοι να σας προτείνουν, όπου χρειάζεται, εναλλακτικές λύσεις που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη δουλειά σας ακόµα πιο αποτελεσµατική. Αγορές Για δική σας διευκόλυνση δηµιουργήσαµε πολλαπλούς τρόπους παραγγελιών για να επιλέγετε αυτόν που σας ταιριάζει. Επισκεφτείτε µας στο www.officestar.com.cy και σύντοµα σε εξειδικευµένα καταστήµατα σε όλη την Κύπρο.


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Κατάστηµα 1: Χαρίλαου Τρικούπη 6, Τ.Θ. 61387, 8133, Πάφος Τηλ: 26 811 990 Κατάστηµα 2: Ανθ. Γεωργίου Σάββα 6, Κατ. Α&Β 8201, Γεροσκήπου, Τηλ: 26 967 600, Φαξ: 26 967 007

www.sedia.com.cy

SEDIA A.V.N. OFFICE FURNITURE Εταιρικό Προφίλ Η Sedia µας υποδέχτηκε στα κεντρικά της καταστήµατα στην Πάφο µε ιδιαίτερο φιλόξενο τρόπο όπου ο κ. Βάσος Βασιλείου µας έδωσε την ταυτότητα της εταιρίας. Η εταιρία Sedia A.V.N Office Furniture δραστηριοποιείται στο χώρο του γραφειακού εξοπλισµού. Με ένα ευρύ φάσµα πελατολογίου, βρίσκεται συνέχεια υπό εξέλιξη. Το πιο πρόσφατο βήµα της σε αυτή την εξελικτική της πορεία είναι η δηµιουργία νέου εκθεσιακού χώρου όπως επίσης και η συνεργασία µε νέες εταιρίες ευρωπαϊκών χωρών στον τοµέα του contract furniture. Στη συλλογή της περιλαµβάνονται επαγγελµατικά γραφεία και καθίσµατα, γραφεία οικιακής χρήσης, έπιπλα καφετεριών, καταστηµάτων και ξενοδοχείων, διαχωριστικά, χρηµατοκιβώτια, συστήµατα αρχειοθέτησης, ταπετσαρίες τοίχου και διακοσµητικά χώρου. Ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι σας; Η φιλοσοφία της εταιρείας, είναι να προσφέρει προϊόντα αξιόπιστα, µε τον καλύτερο δυνατό συνδυασµό ποιότητας-τιµής, σχεδιασµένα για τις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Οι στόχοι της είναι προσανατολισµένοι στη βελτίωση των υπηρεσιών της απέναντι στον καταναλωτή και στην ανάπτυξη του παράγοντα άνθρωπος.

18

Τι απαντάτε στο ερώτηµα αισθητική ή λειτουργικότητα; Σήµερα θα έλεγα µπορείς να συνδυάσεις και τα δύο. Ο σωστός καταναλωτής πρέπει να επιλέγει πάντοτε βάση της λειτουργικότητας ενός επίπλου ή καθίσµατος αλλά πλέον και η αισθητική παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρώτη εντύπωση που θα δώσεις στους υποψηφίους πελάτες σου. Πώς βλέπετε το αγοραστικό κοινό στην περίοδο κρίσης που διανύουµε; Θεωρώ ότι σήµερα υπάρχουν τριών ειδών αγοραστές. Αυτοί που δεν αγοράζουν παρά µόνο τα απαραίτητα, αυτοί που συνεχίζουν να ψωνίζουν είτε γιατί δεν επηρεάστηκαν οικονοµικά είτε γιατί θέλουν να τελειώσει αυτή η περίοδο κρίσης το συντοµότερο και αυτοί που περιµένουν κάποιο να τους διαβεβαίωση ότι η κρίση πέρασε για να ξεκινήσουν να ψωνίζουν ξανά. Μια επιθυµία για την επαγγελµατική σας ζωή; Θα ήθελα η πόλη µας να γίνει πιο τολµηρή στις αγορές της και να στηρίζει περισσότερο τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθούν και οι επιλογές της. H SEDIA επιδιώκει µέσα από την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που θα ικανοποιήσουν τόσο τους πελάτες της όσο και τους εργαζόµενούς της.


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Εκθεσιακοί Χώροι Πλάτωνος 4, 2200 Γέρι, Λευκωσία Τηλ: 70 001 133, Φαξ: 22 430 925

www.kaniklides.com

KANIKLIDES Εταιρικό Προφίλ Η Κανικλίδης ιδρύθηκε από τον κ. Κώστα Ν. Κανικλίδη το 1959 στη Λευκωσία ανοίγοντας το πρώτο κατάστηµά της απέναντι από την Ιερά Αρχιεπισκοπή µε ειδίκευση στο βιβλίο και τη γραφική ύλη. Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες εµπειρίας και πάνω από 2000 πελάτες είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες Β2Β στην προµήθεια χαρτικών, φακέλων, γραφικής ύλης και εξοπλισµού γραφείου σε τυπογραφεία, χαρτοπωλεία, κέντρα φωτοτυπίας, κυβερνητικά τµήµατα, τράπεζες, ασφαλιστικές, εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρείες κ.α. Το 2009 µε επένδυση 5.000.000 ευρώ επεκτείνει τις δραστηριότητες τις δηµιουργώντας στο Γέρι ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα διανοµής και αποθήκευσης υψίστης ασφαλείας για διαχείριση αρχείων και προστασία δεδοµένων για µεγάλους οργανισµούς αλλά και όλων των κατηγοριών µικρές και µεγάλες εταιρείες. Η εταιρεία Κανικλίδης προσφέρει ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών έχοντας τη γνώση, την εµπειρία και την τεχνολογία για να συµβάλλει στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων κάθε οργανισµού και εταιρείας. Χρησιµοποιώντας την τεχνογνωσία της για σάρωση, αρχειοθέτηση και πρόσβαση στις φυσικές και ηλεκτρονικές εγγραφές των πελατών της, σε ένα ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον, η Κανικλίδης συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος πάροχoς υπηρεσιών. Τα αρχεία σας, έντυπα ή ηλεκτρονικά, αποτελούν τµήµα των θεµελίων της επιχείρησής σας. Θα πρέπει να θεωρείτε ότι κάθε έγγραφο που δηµιουργείται

20

από την εταιρεία σας έχει αποδεικτική σηµασία και θα πρέπει να το αντιµετωπίζετε ως ενδεχόµενο κίνδυνο που πρέπει να διαχειριστείτε µε έναν κατάλληλο και σταθερό τρόπο. ∆εν είναι µόνο ο ορισµός των επιχειρηµατικών αρχείων ή των µορφών τους που αλλάζει, το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ο όγκος τους. Το περιβάλλον των επιχειρηµατικών αρχείων αυξάνεται εκθετικά, µε έγγραφα σε έντυπη µορφή, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ασύλληπτα µεγέθη ηλεκτρονικών εγγραφών – και όλα αυτά πρέπει να υποβληθούν σε κατάλληλη διαχείριση. Αυτό το εναλλασσόµενο περιβάλλον παρουσιάζει εντελώς νέες προκλήσεις: νέοι νόµοι και διατάξεις, αλλαγές στις διαδικασίες αντιδικίας, εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, πόσο µάλλον η αποθήκευση, το κόστος και η πρόσβαση. Η εταιρεία Κανικλίδης είναι εδώ για να σας προσφέρει την τεχνογνωσία της στην φύλαξη και διαχείριση εγγράφων. Στις άρτια οργανωµένες εγκαταστάσεις µας µπορούµε µε απόλυτη ασφάλεια να διαφυλάξουµε τα αρχεία σας αλλά και να διαχειριστούµε τη µεταφορά τους όπως εσείς θέλετε, άµεσα, κάνοντας χρήση των καλύτερων συστηµάτων διαχείρισης που έχουµε στην κατοχή µας. Χρησιµοποιώντας τεχνολογία αιχµής µπορούµε ακόµη να εξασφαλίσουµε την διατήρηση των εγγράφων σε οποιεσδήποτε συνθήκες χρειαστεί όπως πυρκαγιά, πληµµύρα κ.α. Εµπιστευτείτε και εσείς την εταιρεία Κανικλίδης, όπως και άλλοι µεγάλοι οργανισµοί της Κύπρου, να κάνει για εσάς αυτό που ξέρει καλύτερα.


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Λευκωσία: Εκθεσιακός χώρος & Κεντρικά γραφεία: Βυζαντίου 19, 2064 Τηλ: 22 874 444, Φαξ: 22 495 460, sales@takis.com Λεµεσός: Εκθεσιακός χώρος: Οµονοίας 47A, 3052 Τηλ: 25 575 792, Φαξ: 25 574 793, limassol@takis.com Λάρνακα: Εκθεσιακός χώρος: Ηνωµένων Εθνών 62, 6042 Τηλ: 24 365 544, Φαξ: 24 365 545, larnaca@takis.com Πάφος: Εκθεσιακός χώρος: Ελευθέριου Βενιζέλου 68, 8027 Τηλ: 26 815 875, Φαξ: 26 931 187, paphos@takis.com

www.takis.com

STUDIO OFFICE Εταιρικό Προφίλ Η ιστορία της Εταιρείας αρχίζει από το 1966 όταν πρώτο-ιδρύθηκε από τον ιδρυτή της κ. Τάκη Χαραλάµπους από τη βιοµηχανική περιοχή Γερόλακκου. Μετα την τουρκική εισβολή του 1974, η εταιρεία επαναδραστηριοποιήθηκε και επαναλειτουργεί µε νέα µονάδα παραγωγής και ξεχωριστούς αποθηκευτικούς χώρους στην Βιοµηχανική Περιοχή Εργατών στη Λευκωσία. Τα προϊόντα παραγωγής και εµπορίας της Εταιρείας έχουν άµεση σχέση µε το γραφειακό περιβάλλον και γενικά µε τον εξοπλισµό, επίπλωση και διαχωρισµό του γραφείου. Η Εταιρεία αναλαµβάνει επίσης την επίπλωση σχολείων, χώρων εκπαίδευσης, αθλητικών χώρων, κινηµατογράφων, θεάτρων, βιβλιοθηκών, καθώς και άλλων παρεµφερών χώρων. Αρχικά, πολιτική της Εταιρείας ήταν η πώληση µόνο σε µεταπωλητές και η εγκατάσταση επίπλων και εξοπλισµού γραφείων για µεγάλα έργα. Από τον Απρίλιο 1999, η Εταιρεία επέκτεινε παράλληλα τις δραστηριότητες της και στον τοµέα των λιανικών πωλήσεων, µε την επωνυµία “Studio Office”. Έχοντας συνάψει συµφωνίες για αντιπροσώπευση στην Κύπρο διεθνούς φήµης αντιπροσωπειών επίπλων και καθισµάτων γραφείου από Ευρώπη και Αµερική, προχώρησε παράλληλα και στη δηµιουργία ιδιόκτητου γραφείου στη Λευκωσία, το οποίο λειτουργεί επίσης και ως χώρος έκθεσης των προϊόντων της σε έκταση περίπου 1.000τµ. Σήµερα η Εταιρεία λειτουργεί καταστήµατα έκθεσης των προϊόντων της στη Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφου, όλα κάτω από την επωνυµία “Studio Office” από όπου µπορεί κάποιος να βρει τα διεθνούς φήµης καθίσµατα και έπιπλα γραφείου από τις εταιρείες Herman Miller Αµερικής, Wilkhahn και Interstuhl Γερµανίας, LAS Mobili Ιταλίας κλπ. καθώς επίσης και τα διαχρονικά αποδεδειγµένα ποιοτικά έπιπλα του δικού µας σχεδιασµού και κατασκευής. Αναλαµβάνοντας πλήρη και εµπεριστατωµένη µελέτη των αναγκών του κάθε πελάτη ξεχωριστά, µε επί τόπου µέτρηση, µε σχέδια και µε φωτογραφίες και εναλλακτικές προτάσεις, και ακολουθώντας µια σύγχρονη οργανωτική δοµή, το

22

Studio Office προσφέρει σήµερα ολοκληρωµένες λύσεις και προτάσεις για τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: Έπιπλα γραφείου: Για ανώτατο διευθυντικό προσωπικό, για ανώτερο προσωπικό και για γενικό προσωπικό Συστήµατα γραφείου (Workstation systems): Συνήθως για το γενικό προσωπικό Ατοµικά διαχωριστικά γραφείου (Low partitioning and screening). Καθίσµατα γραφείου και αιθουσών συνεδριάσεων: Για ανώτατο διευθυντικό προσωπικό, για ανώτερο προσωπικό και για γενικό προσωπικό, για τους επισκέπτες και για αίθουσες συναντήσεων και συνεδριάσεων Καθιστικά: Για χώρους αναµονής και υποδοχής, χώρους σεµιναρίων, διαλέξεων και συνεδριάσεων, για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων ∆ιαχωριστικά χώρων / δωµατίων: Λυόµενα συστήµατα διαχωριστικών σε ξύλο, γυαλί και άλλα υλικά, διαµορφωµένα στις εκάστοτε ανάγκες του ιδιοκτήτη. Συστήµατα αρχειοθέτησης και αποθήκευσης εγγράφων Καθιστικά για θέατρα, κινηµατογράφους και αµφιθέατρα. Καθιστικά και γενική επίπλωση αθλητικών κέντρων. Λυόµενες εξέδρες και πτυσσόµενες κερκίδες για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Αξεσουάρ γραφείου για όλα τα επίπεδα προσωπικού. Σχολικά έπιπλα για όλων των επιπέδων εκπαιδευτικά ιδρύµατα: Από το νηπιαγωγείο µέχρι το πανεπιστήµιο. Έπιπλα για βιβλιοθήκες: Για όλους τους τύπους, χώρους και εφαρµογές. Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έπιπλα για καφετέριες, εστιατόρια & νυχτερινά κέντρα. ∆ιεύθυνση Γιαννάκης ∆ρουσιώτης: ∆ιευθυντής Πωλήσεων


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Καταστήµατα Λευκωσία: Λεωφόρος Αθαλάσσας 190, Τηλ: 22 762 208 Λεµεσός: Βιοµηχανική Περιοχή Αγ. Αθανασίου, Τηλ: 25 724 507/8 Λάρνακα: Λεωφόρος Ελευθερίας 41, Τηλ:24 628 126 / 24 531 849 Κεντρικά Γραφεία Λάρνακα: Βιοµηχανική Περιοχή Λάρνακας, Τηλ: 24 530 913 info@titan.com.cy

www.titan.com.cy

TITAN 0FFICE Εταιρικό Προφίλ Η Titan είναι µια από τις σοβαρότερες κυπριακές εταιρείες επαγγελµατικού επίπλου που ξεχωρίζει, γιατί εισάγει παγκοσµίου φήµης ονόµατα, αλλά και γιατί έχει την τεχνογνωσία να παράγει τα δικά της έπιπλα, µε γνώµονα, όχι µόνο την οµορφιά, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα, αλλά και την εξέλιξη. Μέσα από την πολύχρονη πείρα της και το εξειδικευµένο επαγγελµατικό προσωπικό η εταιρεία γνωρίζει σε βάθος το χώρο του γραφείου και ξέρει καλά πώς µπορεί να συνδράµει ενεργά στην εξελικτική πορεία εκείνων των εταιρειών που θέλουν να αποτελέσουν «πρότυπα» και που κερδίζοντας αυτό τον τίτλο θα καταφέρουν να έχουν µια παραγωγικότερη πορεία. Προϊόντα Η Titan προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις επίπλων γραφείου, που περιλαµβάνουν: • Γραφεία • Καθίσµατα • Τραπέζια συσκέψεων • Τραπέζια αναµονής • Συστήµατα αποθήκευσης • ∆ιαχωριστικά

24

Brands Η στενή και µακροχρόνια συνεργασία της Titan µε µερικά από τα πιο αναγνωρισµένα brands του εξωτερικού στον τοµέα των επίπλων γραφείου εξασφαλίζει στους πελάτες της τις τελευταίες τάσεις σε σχεδιασµό και λειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τον γραφειακό εξοπλισµό. Τα πιο κάτω brands αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από την Titan: • Actiu • Martex • BN • Nowy Styl • Moving


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Στοιχεία Επικοινωνίας Τριπόλεως 48, 2235 Λατσιά, Τ.Θ. 24822, CY-1304 Λευκωσία Τηλ: 22 203 232, Φαξ: 22 203 222 unistat@unistat.com.cy Γραµµή Παγκύπριας Εξυπηρέτησης: 77 777 799

UNISTAT Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία Unistat Ltd ιδρύθηκε το 1997 µε σκοπό την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών για όλες τις γραφειακές τους ανάγκες. Ο µεγάλος αριθµός κωδικών που διατηρεί καλύπτει τις προϊοντικές οµάδες γραφικής ύλης, χαρτικών, ειδών αρχειοθέτησης και φύλαξης εγγράφων, µηχανών γραφείου, προϊόντων οπτικής επικοινωνίας, αυτοµατισµών γραφείου, αναλώσιµα υπολογιστών και εκτυπωτών, κλπ.  Το Κέντρο ∆ιανοµής της Εταιρείας βρίσκεται στην βιοµηχανική περιοχή Λατσιών, από όπου εξυπηρετείται µε πλήρη οµοιοµορφία και σταθερότητα ολόκληρο το πελατολόγιο της σε παγκύπρια βάση, µέσω της άρτια στελεχωµένης οµάδας παραδόσεων.

26

Η UNISTAT Ltd αναπτύσσεται ραγδαία και κερδίζει την εµπιστοσύνη ολοένα και νέων πελατών χάρις στο στρατηγικό της τρίπτυχο: Άριστη οργάνωση, τυποποίηση διαδικασιών και καλών πρακτικών, και σηµαντική υποδοµή σε εγκαταστάσεις και λογισµικά συστήµατα. Ποιοτικά προϊόντα, στον χρόνο, στον τόπο, και στην τιµή που προσδοκεί ο εταιρικός της πελάτης. Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελµατισµού των στελεχών και συνεργατών της σε όλα τα επίπεδα, και διασύνδεση όλων µε το απλό και ειλικρινές µότο της Εταιρείας «IN LOVE WITH YOUR OFFICE!» Η UNISTAT Ltd σήµερα δίκαια θεωρείται σαν η πρωτοπόρος δύναµη στον τοµέα δραστηριοποίησης της και αυτό έχει γίνει µετά από σκληρή δουλειά και απόλυτη προσήλωση στους στρατηγικούς της στόχους. Παρά τις επιτυχίες όµως, η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέες ιδέες για ακόµη περισσότερη βελτίωση σε όλους τους τοµείς που ασχολείται.  Άλλωστε η δηµιουργικότητα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την εµπορική κουλτούρα του οργανισµού.


έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου

Contact Information Nicosia: 5, Michalaki Karaoli Street, 1311, Tel: 22 671 211 Limassol: 141, Omonias Avenue, Maritime Center, Block B, 3506, Tel: 25 867 000 Larnaca: 6, Nicou Kazantzaki Street, Tel: 24 636 408 Toll Free Service Line: 800 22 310, Fax: 22 671 436 www.xerographic.com.cy

www.xerox.com

XEROXGRAPHIC SYSTEMS Company background Xerographic Systems Ltd is the sole exclusive distributor of Xerox in Cyprus since 1987. Technology and consulting company that helps businesses deploy smarter document management strategies. We offer cutting-edge technology solutions related to any form of document management enhancing cost efficiencies and optimal time management. We are committed to customer satisfaction and all internal processes are geared towards this end. Human Resources is the most valuable asset of our company. A highly motivated and dedicated team of young professionals seeking continuous company growth. Executives recruited from Premier Education Institutions undergo frequent internal and external trainings enhancing their professional ability and experience. Xerographic Systems Ltd has a broad customer base including banks, accounting & audit firms, law firms, government, semi-government organizations and many others. Xerographic Systems Ltd has its headquarter offices in Nicosia and maintains branches in Limassol (covering Limassol & Paphos area) and Larnaca (covering Larnaca & Famagusta area). Product & Services Portfolio With probably the broadest portfolio in the market, our product range covers all reprographic solutions from low volume desk-top printers, high volume office multifunction (copier, printer, fax and scanner) devices to production devices for specialized high volume applications such as customer documents, marketing materials and others. We offer cutting-edge technology solutions related to any form of document management enhancing cost efficiencies and optimal time management.

28

Manage Print Services We help our customers reduce their costs and manage their assets optimally with various forms of facility management solutions customized at each customer’s requirements where we monitor all equipment, consumables level and paper consumption as well as providing service support when necessary. Xerox is a world leader in this segment. Hardware A4 Printers Mono A4 Printers Color A3/A4 Multifunction (Copier/Printer/Scanner/Fax) Mono A3/A4 Multifunction (Copier/Printer/Scanner/Fax) Color Scanners Software Document Management Solutions Authentication/Secure access Accounting/Audit systems for printing


Πετυχηµένες εταιρείες είναι εκείνες που οργανώνονται καλύτερα και γνωρίζουν τι πάει να πει Information – Communication – Technology (ICT). Επειδή, πολύ απλά, µπορούν να χειρίζονται, να τροχοδροµούν και να οργανώνουν πολλές εργασίες ταυτόχρονα, χωρίς να χάνουν ποτέ τον έλεγχο. «On time» είναι ένας όρος που κάθε επιχειρηµατίας και κάθε στέλεχος δεν πρέπει να ξεχνά. Έχοντας αυτό συνεχώς κατά νουν, µπορεί να το επιτύχει αξιοποιώντας τις µηχανές, προς τις οποίες δίνει τις κατάλληλες εντολές. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την κατηγορία ICT είναι ορθότερος ο όρος «αυτοµατισµός γραφείου», που περικλείει µια ποικιλία διαδικασιών και λύσεων που προσφέρουν τα µηχανήµατα πληροφορικής και λογισµικών. Με τη σύγχρονη αυτή εξέλιξη συλλέγονται, αποθηκεύονται, διαχειρίζονται και µεταδίδονται πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται σε ένα γραφείο, µε τελικό αποτέλεσµα τη βελτίωση των διαδικασιών της εργασίας. Χρησιµοποιώντας τις µεθόδους πληροφορικής όχι µόνο επιτυγχάνουµε την αξιοποίηση του χρόνου, αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους. Το ICT, και γενικότερα οι τεχνολογικές εξελίξεις, αποτελούν το µέλλον κάθε επιχείρησης προσφέροντας στον «user» απεριόριστες λύσεις µέσω µιας πλειάδας «ευέλικτων» λύσεων σε hardware και software. Βασικά προϊόντα & υπηρεσίες που θα βρείτε στις επόµενες σελίδες είναι: Πληροφορική – Λύσεις Software & hardware Τηλεπικοινωνίες Συστήµατα Ασφαλείας Γραφείου – Office Security Ψηφιακό Γραφείο - Digital Technology Internet/Web solutions

30


τεχνολογία τηλεπικοινωνίες πληροφορική information communication technology A.C. Techworx Services Ltd A.T Telecom Ltd Cytamobile - Vodafone Datatech Business Solutions Ltd Digicom Ltd Eurosoft Business Software Galatariotis Telecommunications Ltd G.P Geo-Tek Ltd Patsoft Ltd  P.G Solvenet Services Ltd Power Soft  SAP Cyprus Ltd Singular Logic Cyprus Ltd

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Ιφιγενείας, 35Α, 2007 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 463 905, Φαξ: 22 519 429 info@actechworx.com

www.actechworx.com

A.C. TECHWORX Εταιρικό Προφίλ Η A.C. Techworx Services Ltd ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 στη Λευκωσία από µια οµάδα ατόµων µε όραµα, µε σκοπό τη δραστηριοποίησή της στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Στόχος της Techworx είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε συστήµατα µηχανογράφησης, σε προηγµένα και ευέλικτα συστήµατα τηλεπικοινωνίας και η παροχή υπηρεσιών και λύσεων που απευθύνονται στις ανάγκες της αγοράς, τόσο στον τοµέα της πληροφορικής όσο και στον τοµέα της προβολής και προώθησης. Υπηρεσίες Οι κύριες υπηρεσίες, µεταξύ άλλων, είναι: Χρονιαία προγράµµατα συντήρησης ∆ικτύωση και λύσεις επικοινωνίας Λύσεις ενσύρµατων και ασύρµατων δικτύων δεδοµένων IP λύσεις τηλεφωνίας Λύσεις ασφαλείας Αποθήκευση και λύσεις backup Κύρια ενασχόληση της εταιρείας είναι η παροχή λύσεων υποστήριξης για τη δικτύωση και την ασφάλεια κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου ή προσαρµοσµένα στις ανάγκες των πελατών. Η υποστήριξη αυτή πραγµατοποιείται µέσω αποµακρυσµένης πρόσβασης από τα γραφεία της εταιρείας ή µε επί τόπου επίσκεψη από τους τεχνικούς ή τους µηχανικούς της. Επίσης, η TechWorx έχει αναπτύξει ένα τηλεφωνικό σύστηµα γραφείου, ειδικά σχεδιασµένο για να καλύψει τις ανάγκες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

32

µε όλες τις δυνατότητες και την ευελιξία του IP-PBX (Private Branch Exchange) όπως Auto-Attendant και VoIP (Voice over IP) σε προσιτές τιµές για κάθε προϋπολογισµό και που ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες και µελλοντικές ανάγκες για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Η απώλεια κρίσιµων δεδοµένων - από στοιχεία πελατών µέχρι και οικονοµικές καταστάσεις - ως αποτέλεσµα ενός ιού υπολογιστών, ανθρώπινου λάθους, πυρκαγιάς ή φυσικής καταστροφής, είναι κάτι που οι περισσότεροι ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων φοβούνται ότι θα συµβεί. Η απώλεια πολύτιµων πληροφοριών µπορεί να θέσει σηµαντικές σχέσεις σε κίνδυνο, καθώς επίσης και να αποφέρει στην επιχείρηση ένα σηµαντικό κόστος επαναφοράς των δεδοµένων. Με χαµηλού κόστους συσκευές αποθήκευσης, όµως, το ρίσκο της απώλειας αυτών των πληροφοριών µπορεί να µειωθεί στο ελάχιστο. Για τις µικρές επιχειρήσεις είναι πολύ σηµαντική η λύση αρχειοθέτησης και δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες ανάγκες τους. Η διεύθυνση και το πεπειραµένο και εξειδικευµένο προσωπικό της εταιρείας είναι πάντα σε ετοιµότητα να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις, προσαρµοσµένες πάντοτε στα δεδοµένα της κάθε επιχείρησης. ∆ιεύθυνση Αντρέας Παπαχαραλάµπους Χάρης Σάββα


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφόρος 70 Ιφιγενείας, 2003 Λευκωσία Τηλ: 22 455 666, Φαξ: 22 455 667 info@att.com.cy

www.att.com.cy

A.T.TELECOM Εταιρικό Προφίλ Η A.T.TELECOM Ltd, είναι στον τοµέα της από το 1985, και ειδικεύεται στην προµήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και συστηµάτων όπως και στην προµήθεια και εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης (structured cabling). Επίσης προσφέρει προϊόντα συµβατά µε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις όπως SIP Trucking, VOIP Telephony, IP Dect και Call Management Software. Προϊόντα και Υπηρεσίες Στον τοµέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού αντιπροσωπεύει τα Ιαπωνικά τηλεφωνικά συστήµατα NEC και τα Γερµανικά συστήµατα TIPTEL. Τα τηλεφωνικά κέντρα είναι πολύτιµα εργαλεία για τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις και ανάγκες επικοινωνίας των εταιρειών, ανεξαρτήτως του µεγέθους η του αντικειµένου της. Προσφέρουν ευέλικτες λύσεις, ικανές να επεκταθούν και να αναβαθµιστούν όποτε οι απαιτήσεις σας το επιβάλλουν. Η εταιρεία προσφέρει µεγάλη γκάµα από προϊόντων Fiber Optics στην οποία επενδύει συνεχώς όπως και προϊόντα για networking.

34

Στον τοµέα της δοµηµένης καλωδίωσης, αντιπροσωπεύοντας τις εταιρείες Pressac ADCKrone Austin Taylor Optronics Προσφέρει υλικά δοµηµένης καλωδίωσης CAT5e, CAT6, και CAT6A (το οποίο υποστηρίζει 10G), τηλεφωνικούς κατανεµητές, καµπίνες, προϊόντα δικτύων ISDN και βοηθητικά εξαρτήµατα τηλεφωνικών συνδέσεων (καλώδια, πρίζες κτλ.) ∆ιεύθυνση Αδάµος Τσίσσιος: Γενικός ∆ιευθυντής


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 701 241, Φαξ: 22 707 093

www.cytamobile-vodafone.com

CYTAMOBILE - VODAFONE Εταιρικό Προφίλ Η Cytamobile-Vodafone αντιπροσωπεύει την κινητή τηλεφωνία της Cyta και είναι από το 2004 ο αποκλειστικός συνεργάτης της Vodafone στην Κύπρο και µέλος της µεγαλύτερης οικογένειας κινητής επικοινωνίας στον κόσµο. Στα 20 χρόνια παρουσίας µας στην Κυπριακή αγορά, παραµένουµε ο ηγέτης της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας µε µια αξιοσηµείωτη επιτυχηµένη επιχειρηµατική πορεία, χάρη σε όλους όσους µας εµπιστεύονται, τους πελάτες µας, τους συνεργάτες µας, το προσωπικό µας και την Κυπριακή κοινωνία. Εργαζόµαστε καθηµερινά και σχεδιάζουµε προσεκτικά σύγχρονες και ολοκληρωµένες λύσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να διευκολύνουµε, αλλά πάνω απ’ όλα να εµπλουτίζουµε τους τρόπους µε τους οποίους οι πελάτες µας επικοινωνούν, εργάζονται και ψυχαγωγούνται, δηµιουργώντας και προσφέροντας αξέχαστες εµπειρίες. Προϊόντα & Υπηρεσίες Παρέχουµε ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών φωνής, περιεχοµένου και δεδοµένων, που σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες και για να αναβαθµίσουν τη ποιότητα ζωής των πελατών µας. Με αµεσότητα, αξιοπιστία και ποιότητα! Η Cytamobile-Vodafone προσφέρει στους πελάτες της την επιλογή µεταξύ προγραµµάτων Συµβολαίου pay monthly και Προπληρωµένης soeasy pay as you

36

go, για να απολαµβάνουν αµέτρητες υπηρεσίες οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί και αναβαθµίζονται καθηµερινά, έτσι ώστε να ικανοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις ανάγκες τους: • Υπηρεσίες διαχείρισης της επικοινωνίας σας στην Κύπρο και το εξωτερικό, όπως µηνύµατα SMS & MMS, Video κλήση, ∆ιεθνής Περιαγωγή κτλ • Υπηρεσίες ενηµέρωσης και διασκέδασης όπως το και το CytamobileVodafone MENU! • Υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξειδικευµένες ανάγκες των επιχειρηµατικών πελατών όπως Vodafone Mobile Broadband, BlackBerry® from Vodafone, Twin SIM κτλ • Υπηρεσίες και ειδικές εκπτώσεις που διευκολύνουν την επικοινωνία ανθρώπων µε ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως την υπηρεσία Speaking Phone για άτοµα µε οπτική αναπηρία και ειδικές τιµές για άτοµα µε ακουστική αναπηρία. ∆ίκτυο πωλήσεων ∆ιαθέτουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας σε κοντινές σας περιοχές µέσω των καταστηµάτων cytashop και των επιλεγµένων συνεργατών µας. Κάποιες υπηρεσίες µας είναι διαθέσιµες και στο internet µόνο µε ένα κλικ µέσω του cytawebshop. Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132 αλλά και ο Οδηγός Αυτόµατης Εξυπηρέτησης soeasy, είναι πάντα στη διάθεσή των πελατών για να προσφέρουν άµεσα, απαντήσεις και πληροφορίες, σε ότι µπορεί να ενδιαφέρει.


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Οδός Σταδίου 70, 2057, Λευκωσία Τηλ: 22 444 644 Φαξ: 22 357 551 info@datatech.com.cy

www.datatech.com.cy

DATATECH BUSINESS SOLUTIONS Εταιρικό Προφίλ Η DATATECH ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται αφενός στον τοµέα των φορητών υπολογιστικών συστηµάτων και αφετέρου στη διαχείριση εταιρικού περιεχοµένου. Η συνεργασία της µε τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσµο, της επιτρέπει να προσφέρει στους πελάτες της λύσεις που βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας, διαθέτουν υψηλή ποιότητα και έχουν µεγάλη αντοχή στο χρόνο. Πέρα από την εισαγωγή και διανοµή των προϊόντων, η DATATECH αναπτύσσει εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες της, σε εφαρµογές, όπως, διαχείριση και αυτοµατοποίηση παραγγελιοληψίας, τιµολόγηση επί αυτοκινήτου, merchandising, διαχείριση και οργάνωση αποθηκών, διαχείριση εγγράφων και διαδικασιών. Σκοπός της εταιρείας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας του πελάτη και της µείωσης του κόστους, µέσω των πρωτοποριακών λύσεων και των τεχνολογιών που υιοθετεί. ∆ραστηριότητες και υπηρεσίες Η εταιρεία µε, τεράστια πείρα στον τοµέα αυτό, συνεργάζεται µε εταιρείες που κατέχουν ηγετική θέση στην παγκόσµια αγορά. Η εταιρεία διαθέτει τµήµα ανάπτυξης εφαρµογών για τα φορητά υπολογιστικά συστήµατα, που καλύπτουν τους τοµείς της τιµολόγησης επί αυτοκίνητου, παραγγελιοληψίας, παραλαβής εµπορευµάτων και άλλους. Στο χώρο αυτό η εταιρεία εγκατέστησε και υποστηρίζει συστήµατα στα αυτοκίνητα των µεγαλύτερων εταιρειών διανοµής στην Κύπρο, όπως: KEO, CARLSBERG, COCA COLA, PEPSI COLA FROU FROU, COSMOS TRADING, CORINA, LAIKO και G.CHARALAMBOUS. Χρησιµοποιούνται προϊόντα της INTERMEC, που είναι η πρωτοπόρος εταιρεία στην εγκατάσταση συστηµάτων για πωλητές, παραγγελιολήπτες και άλλους. Συστήµατα που µε ανοιχτή αρχιτεκτονική ικανοποιούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλους τους τοµείς. Με τριάντα χρόνια παρουσίας στο χώρο, η INTERMEC είναι κι αυτή στην πρωτοπορία, αναπτύσσοντας λύσεις που ενώνουν τα τερµατικά µε τους κεντρικούς υπολογιστές, µε ασύρµατη ή ενσύρµατη επικοινωνία. Σε ό,τι αφορά τη χρήση γραµµωτού κώδικα (barcode), η εταιρεία ανέπτυξε εφαρµογές για εταιρείες λιανικού εµπορίου, µε τερµατικά που διαθέτουν ενσωµατωµένους αναγνώστες γραµµωτού κώδικα, όπως, Charalambides Supermarket, Super Home Center κτλ. Τα προϊόντα αυτά

38

είναι της Motorola, εταιρείας µε µεγάλη εξειδίκευση στην κατασκευή αναγνωστών γραµµωτού κώδικα (barcode) και τερµατικών. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για όλα τα επίπεδα της λιανικής πώλησης στον εµπορικό χώρο. Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο αυτό άρχισε το 1996. Αντλώντας από τις εµπειρίες και την τεχνογνωσία, που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια, η DATATECH έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει και να υποστηρίξει λύσεις προσαρµοσµένες στην ιδιαιτερότητα της κάθε αγοράς. Τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης εγγράφων προσφέρουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας µιας επιχείρησης, όπως: Αύξηση παραγωγικότητας. Άµεση εξυπηρέτηση πελατών. Οργάνωση και ασφάλεια στη διαχείριση εγγράφων. Μείωση του χώρου αποθήκευσης και λειτουργίας. Αποσυµφόρηση εργασιών. Αυτοµατοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Ανάπτυξη της εταιρείας χωρίς αντίστοιχη αύξηση προσωπικού. Τα προϊόντα υποδοµής που χρησιµοποιούνται είναι της οικογένειας FileNet Ρ8 της ΙΒΜ, που είναι η εταιρεία µε το µεγαλύτερο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά, στον τοµέα διαχείρισης εγγράφων εταιρικού περιεχοµένου. Πελάτες Πελάτες της DataTech είναι, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι: Στον τοµέα του enterprise content management: Τ.Υ.Π, Υπουργείο Οικονοµικών, Υπουργείο Εξωτερικών, Κρατικό Αρχείο, ΚΥΠ, Κ.Ο.Τ, Α.Η.Κ, Χ.Α.Κ, Τ.Ο.Μ, Ελληνική Τράπεζα, Εµπορική Τράπεζα, Γραµµατεία Υπουργικού Συµβουλίου και άλλοι. Για την εφοδιαστική αλυσίδα: ΚΕΟ, CARLSBERG, COCA COLA, PEPSI COLA, CTC, COSMOS, DELTA, PITTAS, CHRISTIS, FROU FROU, FEREOS, LAIKO, G. CHARALAMBOUS, CORINA, REGIS, SERANO, ROLOGIS, JOHNSOF και άλλες. Γενική ∆ιεύθυνση Νίκος Αποστολίδης


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Πεντάγειας 4Γ, 2540, Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου Τ.Θ. 27027, 1641 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 765 432, Φαξ: 22 768 805 info@digicom.com.cy

www.digicom.com.cy

DIGICOM Εταιρικό Προφίλ Από την ίδρυση της το 1982, η Digicom ειδικεύεται σε λύσεις προβληµάτων παρεµβολών και διακοπών στην ηλεκτρική παροχή ρεύµατος. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακές και ιατρικές συσκευές, όλα επηρεάζονται από προβλήµατα στην ηλεκτρική παροχή. Η Digicom για 28 χρόνια έχει αποδείξει ότι έχει τις γνώσεις, την ικανότητα και τα προϊόντα, να προσφέρει µόνιµες και οικονοµικές λύσεις. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις γραφείων, ηλεκτρονικού εργαστηρίου και αποθηκών, µε πλήρως εκπαιδευµένο προσωπικό και πλήρη παρακαταθήκη εξαρτηµάτων, η Digicom αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη σε θέµατα καθαρής, σταθερής και συνεχούς παροχής ρεύµατος. Προϊόντα • Συστήµατα Συνεχούς Παροχής Ρεύµατος (UPS) • Ανορθωτές (Rectifiers) • Μετατροπείς (Inverters) • Συσσωρευτές Μολύβδου βιοµηχανικού τύπου • Καµπίνες και Ράφια για συσσωρευτές. Υπηρεσίες • Συµβουλευτικές υπηρεσίες για αντιµετώπιση προβληµάτων Παροχής Ρεύµατος • Εγκατάσταση και ενεργοποίηση συστηµάτων UPS • Προληπτική συντήρηση και συµβόλαια συντήρησης • Υπηρεσία επειγόντων περιστατικών, 24/7 • Επιδιορθώσεις συστηµάτων Συνεχούς Παροχής Ρεύµατος • Εκπαίδευση σε συστήµατα ρύθµισης ηλεκτρικής παροχής

40

Αντιπροσωπείες • General Electric, Ελβετίας – UPS • Eltek-Valere, Νοβηγίας – Rectifiers / Inverters • CE+T, Βελγίου – Inverters • Exide Technologies, Γερµανίας – Industrial Batteries • Pbq, Ολλανδίας – Industrial Batteries • AIB Kunstmann, Γερµανίας – Racks & Battery Cabinets ∆ιεύθυνση Χρίστος Ι. Παπακυριακού, BSc., MSc., ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ajas Hussain (Sunny), BSc., Τεχνικός ∆ιευθυντής/Chief Engineer


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφ. Στροβόλου 241, 2049 Στρόβολος Τηλ: 77 777 013, Φαξ: 22 514 822 info@ eurosoft.com.cy

www.eurosoft.com.cy

42


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφόρος Λεµεσού 11, 2112 Αγλαντζιά Τ.Θ 21547, 1510 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 690 000, Φαξ: 22 690 100

www.galatariotis.com

GALATARIOTIS TELECOMMUNICATIONS LTD Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία Γαλαταριώτης Τηλεπικοινωνίες ΛΤ∆ έχει ιδρυθεί τον Νοέµβριο του 1986 ως αποτέλεσµα της απόφασης του οµίλου εταιρειών Α∆ΕΛΦΟΙ ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗ ΛΤ∆ να επεκταθεί στον τοµέα παροχής υπηρεσιών στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Η απόφαση αυτή ελήφθη µετά την ανακοίνωση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου το 1985 ότι θα προχωρούσε στην ελευθεροποίηση της αγοράς για την προµήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού τερµατικού εξοπλισµού δηλ. τηλεφωνικά συστήµατα, τηλεφωνικές συσκευές, τηλεοµοιοτυπικά (φαξ) κλπ. Έτσι, ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που συστάθηκε µε συγκεκριµένο και αποκλειστικό σκοπό την πώληση και τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικού τερµατικού εξοπλισµού. Από την αρχή η εταιρεία διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά τηλεπικοινωνιών µε την εγκατάσταση χιλιάδων τηλεφωνικών συστηµάτων στις κυπριακές εταιρείες, ξενοδοχεία, κυβερνητικά τµήµατα, ηµικρατικούς οργανισµούς, τράπεζες, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Προϊόντα – Υπηρεσίες Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων και προµηθευτών του τµήµατος Τηλεπικοινωνιών είναι οι ακόλουθες: Τηλεφωνικά συστήµατα (HYBRID, IP) LG-Ericsson, Tadiran Telecom, Aastra Εξοπλισµός ∆ικτύων (Network Communications Equipment etc) LG-Ericsson Υλικά δοµηµένης καλωδίωσης Λογισµικό καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων Λογισµικό ενοποιηµένων υπηρεσιών κλπ

44

Στόχοι Η εταιρεία στοχεύει στη πώληση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας από επιλεγµένους προµηθευτές, που προσφέρουν την ανώτερη ποιότητα στις καλύτερες τιµές, και στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης των πιο πάνω προϊόντων µε συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να βοηθούνται οι πελάτες της εταιρείας να εκµεταλλευθούν στο µέγιστο τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και να επιτύχουν στους δικούς τους τοµείς και στόχους. Η επιτυχία της εταιρείας στην επίτευξη των στόχων της εξασφαλίζεται µε την εργοδότηση αξιόλογου ανθρώπινου δυναµικού και µε τη διατήρηση των καλύτερων σχέσεων, τόσο µεταξύ του προσωπικού όσο και µεταξύ προσωπικού και των πελατών. Προσωπικό Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι µια συνεχής διαδικασία, τόσο στον τοµέα της τεχνολογίας όσο και των πωλήσεων και γίνεται µε διάφορους τρόπους στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η συνεχής επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό και υλικό υποστήριξης διατηρεί την εταιρεία στις πρώτες θέσεις στην κυπριακή αγορά τηλεπικοινωνιών (η εταιρεία είναι ο µεγαλύτερος προµηθευτής τηλεφωνικών συστηµάτων τελευταίας τεχνολογίας στην Κυβέρνηση ). Πιστεύουµε ότι η µελλοντικές προοπτικές της εταιρείας είναι εξαιρετικές λόγω των ραγδαίων ρυθµών ανάπτυξης της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και για τους οποίους η εταιρεία είναι πανέτοιµη. Ακόµη βρισκόµαστε στα πρώτα στάδια αυτής της ανάπτυξης και τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα αυτών των τεχνολογιών αναµένονται. ∆ιεύθυνση Γιώργος Σ. Γαλαταριώτης


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Λεωφ. Κέννεντυ 64, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία Τηλ: 22 518 200, Φαξ: 22 518 205 info@patsoft.com.cy

www.patsoft.com.cy

PATSOFT Εταιρικό Προφίλ Η Patsoft Limited από την ίδρυσή της το 2002, δραστηριοποιείται µε την ανάπτυξη προηγµένων και καινοτόµων συστηµάτων λογισµικού που διακρίνονται για την αξιοπιστία τους, τη λειτουργικότητα τους και τη φιλικότητα τους προς τον χρήστη. Έχοντας επενδύσει στην ανάπτυξη δικής της τεχνογνωσίας, χρησιµοποιώντας ό,τι πιο τεχνολογικά σύγχρονο προσφέρεται στον χώρο, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρµογών για οργανισµούς και εταιρείες που δραστηριοπούνται στους τοµείς παροχής υπηρεσιών, όπως ελεγκτικοί και δικηγορικοί οίκοι, σύµβουλοι επιχειρήσεων, καθώς και οργανισµοί του εύρυτερου δηµοσίου τοµέα. Η πρωτοποριακή µεθοδολογία στη δηµιουργία λογισµικού, η ποιοτική υποστήριξη του πελάτη και η πάγια πολιτική της εταιρείας για συνεχή αναβάθµιση και ανάπτυξη των προϊόντων της, καθίστουν την Patsoft ως ένα από τους σηµαντικότερους παροχείς λογισµικού στην κυπριακή αγορά. Προϊόντα Time Controller Ιδανική λύση για δηµιουργία και ηλεκτρονική υποβολή/έγκριση φύλλων εργασίας (timesheets) και αδειών. Περιλαµβάνει διαχείριση εξόδων, κοστολόγηση και τιµολόγηση πελατών. The Register Πρωτοποριακή εφαρµογή λογισµικού δηµιουργίας, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διατήρησης εντύπων που σχετίζονται µε το Τµήµα Εφόρου Εταιρειών.

48

Tax Forms Controller Πλήρες σύστηµα δηµιουργίας, διαχείρισης, επικύρωσης και υποβολής φορολογικών δηλώσεων, τόσο σε ηλεκτρονική (TAXISNET) όσο και έντυπη µορφή. Όλα τα έντυπα έχουν εγκριθεί από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων. Capital Statement Controller Εφαρµογή λογισµικού συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων στοιχείων για δηµιουργία εντύπων κεφαλαιουχικής κατάστασης (Capital Statement). HR Controller Εξειδικευµένη εφαρµογή λογισµικού για την ολοκληρωµένη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, προσωπικών και διοικητικών δεδοµένων, αδειών, ιστορικό εκπαίδευσης, αξιολογήσεις ασθενειών και απουσιών του προσωπικού. Business Instant Profiler Καινοτόµος εφαρµογή ανάλυσης, διαχείρισης και αξιοποίησης των επιχειρησιακών δεδοµένων. Περιλαµβάνει πληθώρα εργαλείων µε απεριόριστες δυνατότητες παραµετροποίησης όπως: Dashboards, Report Generators, αναλύσεις OLAP. ∆ιεύθυνση Μάριος Πατσιάς: ∆ιευθύνων Σύµβουλος


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφεία: Αλκαίου 1, 1060 Λευκωσία Τηλ: 22 760 404 Φαξ: 22 760 405 Κατάστηµα: Σπετσών 2Α, Αγ. Οµολογητές, 1082, Λευκωσία Τηλ: 22 445 159 info@solvenet.eu

www.Solvenet.eu

SOLVENET Εταιρικό Προφίλ Η SOLVENET παρέχει συστήµατα κεντρικού ελέγχου, αυτοµατισµού και δικτύωσης επαγγελµατικών κτιρίων, γραφείων και οικιών. Συνδυάζοντας προϊόντα και τεχνογνωσία, προσφέρουµε ολοκληρωµένες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε έργου. Βελτίωση λειτουργικότητας, αύξηση παραγωγικότητας, εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας είναι µερικά από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα συστήµατα κεντρικού ελέγχου και αυτοµατισµού των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησής σας. Προϊόντα / Υπηρεσίες • Συστήµατα κεντρικού ελέγχου φωτισµού • Συστήµατα διανοµής εικόνας • Συστήµατα διανοµής ήχου • Συστήµατα Κεντρικού ελέγχου • Συστήµατα τηλεδιάσκεψης • ∆ικτύωση υπολογιστών • Σχεδιασµός, υλοποίηση και υποστήριξη συστηµάτων κεντρικού ελέγχου • Σχεδιασµός, υλοποίηση και υποστήριξη δικτύων υπολογιστών

50

∆ιεύθυνση Γιώργος Τσουλούπας Πολύκαρπος Ηλία Μιχάλης Λουκά Μιχάλης Στυλιανού


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Κανάρη 8 , Πάνος Court , 2406 Έγκωµη , Τ. Θ. 27075, 1641 Λευκωσία Τηλ: 22 410 000 Φαξ: 22 677 722 info@powersoft.com.cy

www.powersoft.com.cy

POWERSOFT COMPUTER SOLUTIONS Εταιρικό Προφίλ Η “Powersoft Computer Solutions Ltd” από το 1993 λειτουργεί στην Κυπριακή αγορά, στο χώρο της πληροφορικής, µε αντικείµενο την παραγωγή και διάθεση λογισµικών εφαρµογών, συνοδευόµενων µε την ανάλογη εκπαίδευση και ταυτόχρονα την παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης. Το πελατολόγιο της PowerSoft αριθµεί πέραν των 1000 ενεργών πελατών, από ελεύθερους επαγγελµατίες , καταστήµατα λιανικής πώλησης / πολυκαταστήµατα µέχρι Κυβερνητικούs και Ηµικρατικούς οργανισµούς. Από τις 25 Νοεµβρίου 1999, γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που κερδίζει την πιστοποίηση TickIT η οποία αποτελεί εξειδίκευση του ISO 9001 για εταιρείες Πληροφορικής. Προϊόντα PowerPro ERP Το PowerPro ERP / Εµπορολογιστικό Σύστηµα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων Λογιστικό ,Έλεγχο Αποθεµάτων, Πρόγραµµα Ταµείου , Λογισµικό Επιβράβευσης Πελατών ( Loyalty & Bonus Card ). Επιπρόσθετα, είναι διαθέσιµα όλα τα απαραίτητα υποσυστήµατα που απαιτούνται για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ERP όπως Παραγγελίες, Κοστολόγηση, Προσφορές, Κρατήσεις, Αποδείξεις Παράδοσης, Τύπωµα γραµµατοσειρών. Έχη απεριόριστες δυνατότητες παραµετροποίησης ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε εταιρείας . Υπάρχουν και οι έτοιµες εξειδικευµένες λύσεις όπως για καταστήµατα ειδών ένδυσης / υπόδησης , Ανταλλακτικών , Ειδών Υγιεινής, DIY, Χρυσοχοεία, Φαρµακεία, supermarket / Περίπτερα, Ελεγκτικά γραφεία κλπ. PocketPro Mobile Solutions Εφαρµογή φορητής λήψης παραγγελιών, απογραφής προϊόντων, τιµολόγησης, αλλαγής τιµών, καταγραφής αποθεµάτων, αλλά και µίας σειράς τελευταίας γενιάς κινητών εφαρµογών για PDA , Tablet PCs, HHT. Το PocketProi Ex Van Sales

52

επιτρέπει στους πωλητές της εταιρείας να διεκπεραιώνουν το σύνολο των εργασιών που πραγµατοποιούν όταν βρίσκονται στον τελικό πελάτη. Quality & Management System / CRM Η εφαρµογή αυτή βοηθά τις επιχειρήσεις, να οργανώσουν και να ελέγξουν τις καθηµερινές εργασίες του προσωπικού αλλά και των τµηµάτων τους, να βελτιστοποιήσουν τις πελατειακές τους σχέσεις και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. * Eυρωπαϊκό πρόγραµµα της δέσµης προγραµµάτων «Έρευνα,Τεχνολογική Ανάπτυξη,Καινοτοµία στις Επιχειρήσεις». PowerPro Members Εξειδικευµένη εφαρµογή για επιχειρήσεις και συνδέσµους που διαχειρίζονται µέλη. Παρέχει προσωπικές πληροφορίες, έλεγχο εισόδου/εξόδου µελών, συνδροµές, οικονοµικές συναλλαγές, εκτυπώσεις καρτών µελών κλπ. Εφαρµογή εξειδικευµένη και προσαρµοσµένη για Γυµναστήρια, Σχολές, Κοµµωτήρια, Αθλητικά Κέντρα, Συνδέσµους, Περιοδικά. Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα Η Powersoft συµµετέχει σε πέντε ευρωπαϊκά προγράµµατα. Ένα από αυτά είναι το EUNEA/1204\11e-Powercard-(EUREKA, πρωτοποριακό πρόγραµµα για την δηµιουργία και χρήση πιστωτικής κάρτας «e-PowerCard» στα σχολικά κυλικεία, για να βοηθήσει τα παιδιά στο να αποκτήσουν πιο υγιεινές αγοραστικές συνήθειες. ∆ιεύθυνση Γιώργος Μαλέκκος: Managing Director Χριστόδουλος Μαλέκκος: Quality Manager Μαρία Κάττου: Customer Support Manager


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Ιφιγενείας 92, Κτίριο Αθηνά, Γραφείο 101, 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 378 777, Φαξ: 22 379 990 Info.cyprus@sap.com

www.sap.com/cyprus

SAP Εταιρικό Προφίλ Η SAP αποτελεί σήµερα τον κορυφαίο προµηθευτή λύσεων επιχειρησιακού λογισµικού στον κόσµο και την Κύπρο, προσφέροντας εφαρµογές και υπηρεσίες που δίνουν σε εταιρείες, ανεξαρτήτως µεγέθους, σε 25 και πλέον κλάδους, τη δυνατότητα βέλτιστης λειτουργίας. Με πάνω από 95.000 πελάτες σε 120 και πλέον χώρες, η εταιρεία είναι εισηγµένη σε αρκετές χρηµαταγορές, όπως τα χρηµατιστήρια της Φρανκφούρτης και της Νέας Υόρκης (NYSE), υπό το σύµβολο «SAP». Η SAP Κύπρου ιδρύθηκε το 1997 µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στην κυπριακή αγορά. Σήµερα, ένας µεγάλος αριθµός κυπριακών εταιρειών έχουν ήδη επενδύσει σε λύσεις SAP για καλύτερη οικονοµική διαχείριση και έλεγχο των βασικών αναγκών λειτουργίας τους. Οι εξουσιοδοτηµένοι συνεργάτες της SAP στην Κύπρο στελεχώνονται από επαγγελµατίες νέας γενιάς, οι οποίοι διαθέτουν επίσηµες πιστοποιήσεις των λύσεων SAP, τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί µέσα στα 10+ χρόνια λειτουργίας της εταιρείας στην κυπριακή αγορά και προβάδισµα εξειδίκευσης στις εκάστοτε ανάγκες των κυπριακών επιχειρήσεων για προσφορά δοκιµασµένων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Λύσεις SAP Χρησιµοποιώντας τις λύσεις της SAP, οι εταιρείες όλων των µεγεθών µπορούν να µειώσουν τα έξοδα, να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και να αποκτήσουν τη διορατικότητα και την ευελιξία που χρειάζεται, ώστε να κλείσουν το κενό µεταξύ της στρατηγικής και της εκτέλεσης. Οι βέλτιστες πρακτικές των λύσεων της SAP βασίζονται στη βαθιά γνώση των διαδικασιών της κάθε επιχείρησης και αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τα φλέγοντα θέµατα που τις απασχολούν, όπως είναι η ανάπτυξη και κερδοφορία της επιχείρησης, οι βελτιωµένες σχέσεις µε τους πελάτες και η ελαχιστοποίηση των λαθών.

54

Προϊόντα και Υπηρεσίες Μέσα από το δίκτυο υπηρεσιών για τον πελάτη, η SAP παρέχει µιαν ευρεία γκάµα από υπηρεσίες, εργαλεία και προγράµµατα όπως: • Ενεργή διεθνής υποστήριξη σχεδιασµού, εγκατάστασης και λειτουργίας έργων • Εξυπηρέτηση πελατών • Συµβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης και αναβάθµισης έργων • Ανάπτυξη εξειδικευµένων λύσεων • Εκπαίδευση ∆ιεύθυνση Άλεξ Μουρατιάν: Country Sales Manager


τεχνολογία | τηλεπικοινωνίες | πληροφορική

Στοιχεία Επικοινωνίας Αγίας Φυλάξεως 95, 3087 Τ.Θ. 70554, 3800 Λεµεσός Τηλ: 25 864 700, Φαξ: 25 734 387 infocy@singularlogic.eu

www. singularlogic.eu


Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε εταιρείες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών γραφείου. Η κατηγορία αποτελείται από επαγγελµατίες, οι οποίοι, έχοντας την τεχνογνωσία και την απαραίτητη υποδοµή, παρέχουν εξειδικευµένες υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε διάφορους τοµείς όπως εµφακελώσεις, ταχυδροµήσεις πακέτων, ταχυµεταφορές δεµάτων, τυπογραφικές και άλλες υπηρεσίες. Υπηρεσίες δηλαδή που δίνουν λύσεις στις ανάγκες που προκύπτουν για κάθε επιχείρηση κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών της. Η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, η αφοσίωση στις ανάγκες του πελάτη, οι πρωτότυπες ιδέες για εξεύρεση λύσεων στα διάφορα προβλήµατα που αναδεικνύονται µέσα από έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η συνέπεια στην εξυπηρέτηση, είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που έχει ανάγκη η σηµερινή αγορά. Όλα αυτά συνυπάρχουν σε συνδυασµό µε την ανάγκη των επιχειρήσεων -µέσα από τις σωστές συνεργασίες- να οδηγηθούν στην εφαρµογή καινοτοµιών, την ανάθεση εργασιών στους σωστούς εµπειρογνώµονες και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προς απόκτηση νέας δυναµικής, γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους.

58


υποστηρικτικές υπηρεσίες supporting services

Alpha Bank Ltd A. Karamallakis Ltd DHL KVC Office Systems Ltd Phil. Andreou Group  Phil. Andreou Digital Printing Services Ltd Printco Theopress Ltd Why Not?

62 64 66 68 70 72 74 76 78


υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

www.alphabank.com.cy

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ALPHA EXPRESS BANKING Το Alpha Express Banking αποτελεί ένα πλήρες πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών που διατίθεται σε όλους τους πελάτες της Alpha Bank µέσω διαφορετικών αλλά αλληλοσυνδεόµενων καναλιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με το Alpha Express Banking οι πελάτες της Alpha Bank έχουν την δυνατότητα να πραγµατοποιούν από το κανάλι της επιλογής τους ερωτήσεις και συναλλαγές από τον δικό τους χώρο, µε ταχύτητα και ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο εξοικονοµούν πολύτιµο χρόνο αφού δεν απαιτείται η παρουσία τους στην Τράπεζα, και έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Τράπεζας όλο το 24ωρο. Παρέχεται άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, µε απόλυτη ασφάλεια και εχεµύθεια ενώ το κόστος παραµένει στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου, των ΑΤΜ και άλλων εξειδικευµένων συστηµάτων, ο πελάτης µπορεί να διενεργεί, µεταξύ άλλων, ερωτήσεις υπολοίπων, κίνησης λογαριασµών, να λαµβάνει ηλεκτρονικές αποδείξεις συναλλαγών, να εκτελεί µεταφορές, πληρωµές, εµβάσµατα, µισθοδοσίες και εντολές. Ειδικά για τους πελάτες που διενεργούν µεγάλο όγκο συναλλαγών, όπως τις επιχειρήσεις, προσφέρεται και το εξειδικευµένο λογισµικό Alpha PC Banking, µέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης πελατολογίου και επεξεργασίας των συναλλαγών στο περιβάλλον του πελάτη, πριν την αποστολή τους για εκτέλεση από την Τράπεζα. Το Alpha Express Banking είναι το µεγαλύτερο «κατάστηµα» της Τράπεζας, µε χιλιάδες συνδέσεις και συναλλαγές καθηµερινά. Τόσο οι Κύπριοι όσο και οι ξένοι πελάτες τείνουν σε πολλές περιπτώσεις να γνωρίζουν, να συναλλάσσονται και να επικοινωνούν µε την τράπεζα, πρωτίστως µέσω αυτού.

62

Το Alpha Mobile Banking αποτελεί το πιο πρόσφατα αναβαθµισµένο κανάλι του Alpha Express Banking, το οποίο προσφέρεται αυτόµατα σε όλους τους χρήστες της υπηρεσίας. Ο χρήστης, µέσω ενός φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος µπορεί να διενεργήσει τις τραπεζικές του συναλλαγές µέσω του κινητού του τηλεφώνου οποτεδήποτε και οπουδήποτε επιθυµεί. Οι χρήστες του Alpha Express Banking µπορούν να συνδεθούν αυτόµατα στη νέα υπηρεσία µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης m.alphabank.com.cy και να απολαύσουν τις εξής δυνατότητες: • Ενηµέρωση για τα υπόλοιπα και την κίνηση των λογαριασµών και των καρτών • Μεταφορά χρηµάτων µεταξύ λογαριασµών του ιδίου πελάτη καθώς και σε λογαριασµούς τρίτων στην Alpha Bank ή άλλες τράπεζες στην Κύπρο και στο εξωτερικό • Εξόφληση λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεφώνου • Πληρωµή δόσεων δανείων και καρτών • Ενηµέρωση για ισοτιµίες ξένων νοµισµάτων • Έγκριση συναλλαγών που καταχωρούνται από χρήστες µε Ελεγχόµενη Πρόσβαση µε τη χρήση συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας • Απευθείας επικοινωνία µε την Alpha Bank µέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για το Alpha Mobile Banking είναι κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (µέσω σύνδεσης GPRS/3G ή µέσω Wi-Fi) και λογισµικό πλοήγησης (Web Browser). Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρει η Alpha Bank µπορείτε να βρείτε στο www.alphabank.com.cy.


υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας Οθέλλος, 4 Βιοµηχανική περιοχή ∆αλίου, Τ.Κ 27108, 1642 Λευκωσία Τηλ: 22 461 050, Φαξ: 22 610 710

A. KARAMALLAKIS & SONS LTD Εταιρικό Προφίλ Η εταιρεία µας ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Καραµαλλάκη το 1954 και έκτοτε πρωτοπορεί στον τοµέα της επιγραφοποιίας και ψηφιακής εκτύπωσης, Η υψηλή ποιότητα, η άριστη εξυπηρέτηση και οι τεχνικές και καλλιτεχνικές γνώσεις του έµπειρου προσωπικού της έχουν συµβάλει στην καθιέρωση της εταιρείας µεταξύ των πρώτων στο χώρο της επιγραφοποιίας και της ψηφιακής εκτύπωσης. Με την προσχώρηση της εταιρείας στον όµιλο εταιρειών DISPLAY ART PLC ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες επιχειρηµατικής δράσης σε πολλούς τοµείς µε µεγάλη επιτυχία . • • • • •

Σταθερές διαφηµιστικές πινακίδες στο στάδιο ΓΣΠ. ∆ιαφηµιστικές επενδύσεις σε εµπορικά αυτοκίνητα. Εκτυπώσεις υψηλής ευκρίνειας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επιγραφοποιία. Εξειδικευµένα stands για προβολή και διαφήµιση.

64

Το όραµα της εταιρείας είναι να γίνει βασικός και µακροχρόνιος συνεργάτης για την υλοποίηση µοναδικών και πρωτοποριακών σχεδιαστικών λύσεων, συνδυάζοντας την παράδοση στην τέχνη µε την τεχνολογία, δίνοντας έµφαση στις ανάγκες του πελάτη. ∆ιεύθυνση Σάββας Νικολάου: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Γιάννα Νικολάου: Γραµµατέας Παύλος Νικολάου: Εκτελεστικός Γενικός ∆ιευθυντής Χριστίνα Νικολάου: ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας και Πωλήσεων


υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας DHL Express Cyprus Τηλ: 77 777 345

www.dhl.com.cy

Η ικανότητά µας να εξυπηρετούµε πηγάζει από τη βαθιά αντίληψη των αναγκών των πελατών µας Εταιρικό Προφίλ Η DHL Express Κύπρου είναι η πρώτη εταιρεία µεταφορών που λειτούργησε στην Κύπρο και από το 1980 διατηρεί σταθερά τη θέση της ηγέτιδας εταιρείας του τοµέα στο νησί. Ασχολείται αποκλειστικά µε τις διεθνείς ταχυµεταφορές, γεγονός που δίδει τη δυνατότητα εστίασης στο αντικείµενο, µε αποτέλεσµα ένα επίπεδο εξυπηρέτησης που δύσκολα µπορεί να ανταγωνιστεί οποιοσδήποτε. Η DHL Express Κύπρου εκπροσωπεί την Deutsche Post DHL στην Κύπρο και διαθέτει τη σηµαντικότερη υποδοµή, αφοσιωµένη στις ταχυµεταφορές στην Κύπρο. H DHL Express εξυπηρετεί πελάτες που προέρχονται από όλους του τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Η DHL Express Κύπρου δίνει πρόσβαση στο νησί µας προς και από τον υπόλοιπο κόσµο: • µέσω απλουστευµένων διαδικασιών για εισαγωγές και εξαγωγές, • µε υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα κάτω από το δικό µας έλεγχο, • µε απλές χρεώσεις – µια χρέωση ανά αποστολή χωρίς κρυµµένες εκπλήξεις • µε παρακολούθηση στο διαδίκτυο, σε ουσιαστικά πραγµατικό χρόνο, κάθε αποστολής εισαγωγής και εξαγωγής από και προς 220 χώρες και περιοχές • µε την ελαστικότητα να ανταποκριθεί σε εξειδικευµένες ανάγκες, • µε έµφαση στην προσωπική επικοινωνία µε τους πελάτες µας,

66

Με απλά λόγια κάνουµε διεθνείς ταχυµεταφορές • Απλουστευµένα • Αξιόπιστα • Ταχύτατα • Με ακρίβεια • Με σεβασµό στην κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούµαστε Η δουλειά της DHL Κύπρου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της να κάνουν τη δική τους. Στόχος είναι µέσω της υπηρεσίας που παρέχει να προσδίδει αξία στις διαδικασίες των πελατών της. Θεωρούµε ότι έχουµε πετύχει το στόχο µας όταν συµβάλουµε στο να πετύχουν οι πελάτες µας το δικό τους. ∆ιεύθυνση Ντίνος Ιωαννίδης: DHL Express Cyprus Manager Βαλεντίνος Πιριπίτσης: DHL Express Cyprus CFO Νίκος Νικολάου: DHL Express Cyprus Operations Manager Αφροδίτη Ιωσήφ: DHL Express Cyprus Customer Service Manager


υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας Λόρδου Βύρωνος, 35Β 1046, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22 813 700, Φαξ: 22 877 007 kvctkn@cytanet.com.cy

Sit back and relax. We will do the rest.

KVC Εταιρικό προφίλ Η KVC Office Systems Ltd ιδρύθηκε το 1997 µε στόχο την προσφορά επαγγελµατικών υπηρεσιών στον τοµέα της προσωποποίησης και εµφακέλωσης. Προσωποποίηση, Εµφακέλωση, Ταχυδρόµηση Αναλαµβάνουµε, µε ασφάλεια και εµπιστευτικότητα: • Την προσωποποίηση επιστολών, εντύπων και φακέλλων, σύµφωνα µε τον δικό σας κατάλογο, ή από τη δική µας πρόσφατη βάση δεδοµένων, εµπορικών και βιοµηχανικών µονάδων και υπηρεσιών. • Την ταξινόµηση του καταλόγου µε αύξοντα ταχυδροµικό κωδικό και την εκτύπωση του παραλήπτη στα έντυπα, στα αυτοκόλλητα ή στους φακέλλους, για µείωση του ταχυδροµικού τέλους, σε συνδυασµό µε άλλα σταθερά ή µεταβλητά δεδοµένα και barcodes. • Την εµφακέλλωση, διαφηµιστικών εντύπων, τιµολογίων, λογαριασµών, προσκλήσεωνκαι ευχετηρίων καρτών, µε σύγχρονες φακελλωτικές µηχανές. • Την εµφακέλλωση ετήσιων εκθέσεων, περιοδικών, εφηµερίδων, πολυσέλιδων και σύνθετων εντύπων, σε διαφανείς πλαστικούς ή χάρτινους φακέλλους. • Τη συνδυασµένη και επιλεκτική εµφακέλλωση εντύπων και επιστολών, µε εκπτωτικές ή πιστωτικές κάρτες. • Τη δεσµοποίηση ανά επαρχία/πόλη και την παράδοση στο ταχυδροµικό κέντρο

68

διαλογής ή σε επιλεγµένα υποστατικά. • Τη µαζική αποστολή εντύπων στο εξωτερικό µε ταχυδροµικούς σάκκους. • Τη συντήρηση και ανανέωση των καταλόγων αλληλογραφίας, µε συχνές αναθεωρήσεις και προσθήκες νέων πληροφοριών. • Την εκτύπωση και προσωποποίηση συνεχόµενων µηχανογραφικών εντύπων και την εξειδικευµένη επεξεργασία για τον διαχωρισµό των δίφυλλων ή τρίφυλλων, το κόψιµο και την ταξινόµηση. • Την εκτύπωση φακέλλων, µε το λογότυπο, τη διεύθυνση επιστροφής και την ταχυδροµική άδεια. • Την εκτύπωση έγχρωµων ή µονόχρωµων εντύπων, µε την ψηφιακή ή την παραδοσιακή τυπογραφία. • Την εκτύπωση και προσωποποίηση των εντύπων selfmailers, για ταχυδρόµηση χωρίς φάκελλο. Η συµβολή µας στην επιτυχία σας.


υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας Οδός Βιολέτας 8 Βιοµηχανική Περιοχή Στροβόλου, Τ.Κ 2032, Τηλ. 22 486 145, Φαξ 22 486 364 printco1@cytanet.com.cy

PRINTCO Εταιρικό Προφίλ Η τυπογραφική εταιρεία ΠΡΙΝΤΚΟ Λτδ, ιδρύθηκε το 1959, µε σκοπό να καλύψει σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς στον τοµέα των εκτυπώσεων εφηµερίδων αλλά και άλλων τυπογραφικών εργασιών. Η ΠΡΙΝΤΚΟ Λτδ παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη στα χρόνια λειτουργίας της, µε µοντέρνο εξοπλισµό και µηχανήµατα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες µιας ευρείας γκάµας πελατών όπως: • εκτυπώσειςεφηµερίδων • εκτυπώσεις περιοδικών, • εκτυπώσεις µπροσούρων, • εκτυπώσεις διαφηµιστικών φυλλαδίων, • εκτυπώσειςαφίσιων, • εκτυπώσειςβιβλίων, • Τηλεφωνικών Καταλόγων κλπ. Από τη δεκαετία του ‘80 και µετά η αναβάθµιση τόσο από πλευράς µηχανηµάτων αλλά και προσωπικού, η ποιοτική και ταχύτατη εξυπηρέτηση µας έχει καταστήσει έναν από τους µεγαλύτερους στον τοµέα των εκτυπώσεων στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό (Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Αγγλία) Σήµερα ο εξοπλισµός της ΠΡΙΝΤΚΟ Λτδ περιλαµβάνει 2 ταχυπιεστήρια ρολών coldest, 4 ταχυπιεστήρια ρολών heatset, 2 επίπεδα πιεστήρια coldest, 1 ροµπότ για εξαγωγή φυλλαδίων, αυτόµατη σελιδοποίηση.   ∆ιαθέτει 3 αυτόµατες µηχανές  µε τεχνολογία Computer to Plate, µε αυτοµατοποιηµένη σελιδοποίηση για µέγιστα ποιοτικά αποτελέσµατα. Παράλληλα διαθέτει µηχανή (on line) από την Ελβετία του εργοστασίου Muller Martini, µε 21 stations, και δυνατότητα σύνθεσης φυλλαδίων, κόλλησης τους, τοποθέτηση εξώφυλλου, καθαρισµού του βιβλίου από τις 3 πλευρές και ταυτόχρονο

74

δέσιµο. ∆ιαθέτει 4 µηχανές καρφώµατος περιοδικών και φυλλαδίων ( stitching ) Muller MARTINI  και BREHMER, διαθέτει σύγχρoνες διπλωτικές MBO, HORIZON, STAHL, ραπτική κλωστής MULLER MARTINI, 3 ενθετικές MULLER MARTINI, κοπτικές WOHLENBERG, PERFECTA, SDY1, 3670 (Muller Martini), και πολλά άλλα βοηθητικά µηχανήµατα πού κάνουν την παράδοση των εντύπων σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα.   Στα 48 χρόνια λειτουργίας του τυπογραφείου εκτυπώνουµε όλων των ειδών έντυπα: •  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, • τα περιοδικά SUΝJΕΤ και DUΤΥ FΡΕΕ των Κυπριακών Αερογραµµών, • CYTAVISION • MULTICHOICE • CAPPUCCINO • ΤΗΛΕΩΡΕΣ • PEOPLE • MAISON • Ι∆ΕΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

• • • • • • • • • • • •

ΓΑΜΟΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ AUTO MOTO SELL & BUILD PRIVATE SELL ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΩΡΕΣ CITY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΑΟΣ DAMART AUTOTRADER ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ • STEPHANIS

• POP LIFE • MALLOUPPAS & PAPACOSTAS • LIDL • ESEL • ΒΙΒΛΙΑ • ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ • ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ • ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ

Η ΠΡΙΝΤΚΟ ΛΤ∆ είναι διαπιστευµένη µε σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. ∆ιεύθυνση Μιχάλης Παρίδης: Γενικός ∆ιευθυντής Τόνι Προκοπίου: ∆ιευθυντής παραγωγής


υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας Μιχαλάκη Κουσουλίδη 1, 1027 Καϊµακλί Βιoµηχανική Περιοχή Λευκωσίας Τ.Θ. 27685, 2432 Λευκωσία Τηλ. 22 730 404, Φαξ: 22 730 521 info@theopress.com

THEOPRESS Εταιρικό Προφίλ Το τυπογραφείο Theopress, µε τα 42 χρόνια πείρας του, εγγυάται ποιότητα εργασίας, πρωτότυπες ιδέες, συνέπεια και χαµηλό κόστος. Επίσης είναι σε θέση να παρέχει µεγάλη γκάµα τυπογραφικών υπηρεσιών στην επιχείρησή σας. Το δηµιουργικό τµήµα της επιχείρησης είναι σε θέση να σας συµβουλεύσει σωστά όσον αφορά τον σχεδιασµό και το τελικό αποτέλεσµα του εντύπου σας. Οι τυπογραφικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι: Επαγγελµατικές & προσωπικές κάρτες Σχεδιάζουµε και παράγουµε την επαγγελµατική ή προσωπική σας κάρτα, ειδικά προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του κάθε επαγγέλµατος ή τις προσωπικές προτιµήσεις. Η κάρτα είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για όλα τα επαγγέλµατα. ∆ιαφηµιστικά έντυπα – φυλλάδια – Προσπέκτους Το διαφηµιστικό φυλλάδιο είναι το πλέον διαδεδοµένο, αλλά και αποτελεσµατικό µέσο προβολής. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι µπαίνει εύκολα σε όλους τους χώρους και µένει. Προσκλητήρια γάµου – βάπτισης – εκδηλώσεων Προσκλητήρια για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις µέσα από µεγάλη γκάµα έτοιµων δειγµάτων ή σχεδιάζοντας το δικό σας, προσφέροντας κάτι πρωτότυπο!

76

Προϊόντα αλληλογραφίας Φάκελοι, επιστολόχαρτα και ευχετήριες κάρτες αποκλειστικά σχεδιασµένα για εσάς χρήσιµα για την αλληλογραφία µε τους πελάτες και τους συνεργάτες σας. Βιβλία - περιοδικά - κατάλογοι Πλήρη µελέτη, σχεδίαση, σελιδοποίηση και παραγωγή σε βιβλία, περιοδικά, καταλόγους, οδηγούς και όλα τα πολυσέλιδα έντυπα που χρειάζεστε. Πέρα από τα προηγούµενα καλύπτουµε µεγάλο φάσµα εκτύπωσης σε µεγάλη ποικιλία ειδών, που καλύπτουν πολλές ανάγκες µίας επιχείρησης, αρκεί να µας το ζητήσετε. Ηµερολόγια, αυτοκόλλητα, ετικέτες, µπλοκ εργασίες δηµοσίου, ψηφιακές εκτυπώσεις για κάθε επαγγελµατική χρήση. Προσφέρουµε ένα ολοκληρωµένο πακέτο, από τον αρχικό σχεδιασµό, την εκτύπωση µέχρι και την παράδοση. Στόχος µας είναι, πάντα, να προσφέρουµε στους πελάτες µας το καλύτερο και αποδοτικότερο προϊόν υπηρεσιών, για την προώθηση και παρουσίαση της εταιρείας τους. Πρόθυµοι να σας εξυπηρετήσουµε στο χώρο µας ή να σας επισκεφθούµε στον δικό σας χώρο, φροντίζοντας για την καλύτερη διαφήµισή σας, στην καλύτερη τιµή. Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία έχει ξεχωρίσει για τον επαγγελµατισµό και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών της. Σας Προσκαλούµε να γίνετε και εσείς ένας από τους ικανοποιηµένους πελάτες µας. ∆ιεύθυνση Χριστόδουλος Θεοφάνους: Γενικός ∆ιευθυντής Κυριάκος Θεοφάνους: Οικονοµικός ∆ιευθυντής Αντιγόνη Θεοφάνους: Υπεύθυνη ∆ηµιουργικού Τµήµατος Κωσταντίνος Θεοφάνους: Υπεύθυνος Παραγωγής


υποστηρικτικές υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας Οδός ∆ιογένους 1 ,Block A, 5ος όροφος, 2404, Έγκωµη, Λευκωσία Τηλ: 22 511 100, Φαξ: 22 511 102 info@whynot.com.cy

www.whynot.com.cy

WHY NOT? Εταιρικό Προφίλ Η Whynot? Design & Renovation ιδρύθηκε δύο χρόνια πριν και από τότε έχει αναλάβει µικρά και µεγάλα έργα ανακαινίσεων και σχεδιασµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ο Άγγελος Ιακωβίδης, διευθύνων σύµβουλος του οµίλου scenario σπούδασε Επικοινωνιολογία στο Birmingham της Αγγλίας και σήµερα εργάζεται και ως Λέκτορας στο University Of Nicosia όπου διδάσκει ραδιόφωνο και διαφήµιση. Η φιλοσοφία µας είναι να προσφέρουµε ολοκληρωµένες κτιριακές λύσεις µε ποιότητα και υπευθυνότητα. Επιδιώκουµε να σεβόµαστε τις ανάγκες των πελατών µας και να προσφέρουµε άρτιες υπηρεσίες µε µακροπρόθεσµες αποτελεσµατικές λύσεις. Έχουµε τους κατάλληλους ανθρώπους που θα αναλάβουν να µελετήσουν, να σχεδιάσουν και να προτείνουν τις πιο κατάλληλες δοµικές εφαρµογές προσαρµοσµένες στον δικό σας χώρο έτσι όπως το έχετε φανταστεί και έχοντας το δικό του ξεχωριστό ύφος.

Βρισκόµαστε πάντα κοντά στους πελάτες µας και εστιάζουµε στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας µας είµαστε συνεχώς κοντά τους για να κατανοήσουµε και να δώσουµε λύση και στην παραµικρή λεπτοµέρεια του έργου που αναλαµβάνουµε. Με ειδίκευση στην καταπολέµηση της υγρασίας και των ρωγµών σε νέα αλλά και υφιστάµενα κτίρια µε την χρησιµοποίηση των παγκοσµίου φήµης επισκευαστικών υλικών DCP Αγγλίας που εισάγουµε στην Κύπρο. Η Why Not? δραστηριοποιείται στον χώρο του σχεδιασµού και ανακαίνισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στην Κύπρο µε ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Στην γκάµα των υπηρεσιών µας περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων ιδέες και λύσεις που αφορούν εργασίες ανακαίνισης – διαρρύθµισης χώρων αλλά και ολοκληρωµένες κτιριακές λύσεις και επισκευές κτιρίων. ∆ιεύθυνση Άγγελος Ιακωβίδης BA(Hons), MA,PhD(c) ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Άγγελος Ιακωβίδης

78


Index

Έπιπλο & εξοπλισµός γραφείου Kardex Systems Ltd ∆ιαχείριση εγγράφων, συστήµατα αρχειοθέτησης, πληροφοριακά συστήµατα A.Finiris Ltd Εξοπλισµός µηχανηµάτων γραφείων, ολοκληρωµένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας Fileminders Ltd Αποθήκευση αρχείων, ψηφιοποίηση εγγράφων, φύλαξη L.B.M Lillytos Ltd Φωτοτυπικές µηχανές και ταµειακά συστήµατα Nora Furnishings Ltd Έπιπλο και εξοπλισµός γραφείου

2

8

G.P Geo-Tek Ltd Συστήµατα ασφάλειας, λύσεις πληροφορικής

46

Patsoft Ltd Λογισµικά συστήµατα: time controller, HR controller, tax forum controllers etc.

48

P.G Solvenet Services Ltd Συστήµατα κεντρικού ελέγχου, αυτοµατισµού, δικτύωση επαγγελµατικών κτηρίων

50

Power Soft Έλεγχος αποθεµάτων, πρόγραµµα ταµείου, erp συστήµατα

52

SAP Cyprus Ltd Ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικών συστηµάτων

54

56

10

12

14

Office Star Γραφειακή ύλη, εξοπλισµός γραφείου και αρχειοθέτηση

16

Singular Logic Cyprus Ltd Ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικού συστήµατος για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις

Sedia Office Furniture Έπιπλο, και εξοπλισµός γραφείου, καταστηµάτων και ξενοδοχείων

18

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

S.Kaniklides Ltd Αποθήκευση και αρχειοθέτηση αρχείων, γραφειακή ύλη

20

Cytamobile-Vodafone Ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών φωνής, περιεχοµένου και δεδοµένων

60

Alpha Bank Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

62

A.Karamallakis Ltd Τυπογραφικές υπηρεσίες

64

DHL Cyprus Ταχυµεταφορές

66

KVC Ltd Προσωποποίηση, εµφακέλωση, ταχυδρόµηση

68

Takis Charalambous & Co. Ltd (Studio Office) Έπιπλα γραφείου, συστήµατα και εξοπλισµός γραφείου Titan Office Furniture Έπιπλα γραφείου και συστήµατα αποθήκευσης Unistat Ltd Γραφειακή ύλη, εξοπλισµός γραφείου και αναλώσιµα Xerographic Systems Ltd Μηχανές γραφείου και ηλεκτρονική διαχείριση αρχείων

22

24

26

28

Τεχνολογία – τηλεπικοινωνίες – πληροφορική A.C. Techworx Services Ltd δικτύωση και λύσεις επικοινωνίας, προγράµµατα συντήρησης

32

Phil. Andreou Group Εξωτερική διαφήµιση , εκτυπώσεις, τεχνολογικές εφαρµογές, εξοπλισµός καταστηµάτων, καταστήµατα διαρκούς εξυπηρέτησης, µεταλλικά κατευναστικά έργα 70

A.T.Telecom τηλεφωνικός εξοπλισµός, τηλεφωνικά συστήµατα, προϊόντα για networking, δοµηµένη καλωδίωση

Phil. Andreou Digital Printing Services Ltd Ψηφιακές εκτυπώσεις 72

34 Printco Ltd Τυπογραφικές υπηρεσίες

Cytamobile-Vodafone Ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών φωνής, περιεχοµένου και δεδοµένων

36

Theopress Ltd Τυπογραφικές υπηρεσίες

Datatech Business Solutions Ltd Λογισµικά συστήµατα, διαχείριση και αυτοµατοποίηση παραγγελιών

38

Why Not? Ανακαινίσεις Γραφείων

78

Diexodos Group Κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις

81

Timoset Office Furniture Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείου

83

Digicom Ltd Συστήµατα συνεχούς παροχής ρευµάτων, ανορθωτές, µετατροπείς Eurosoft Business Software Λογισµικά συστήµατα

74

76

40

42

Galatariotis Telecommunications Ltd Τηλεφωνικά συστήµατα, δοµηµένη καλωδίωση, λογισµικό καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, εξοπλισµός δικτύου 44


OFFICE 2010  
OFFICE 2010  

Οδηγός Τεχνολογίας & Εξοπλισμού Γραφείου

Advertisement