Page 1

Evento Awards tuo paljon julkisuutta finalisteille ja voittajille. Aktivoidu nyt. Kisaan osallistuminen on ilmaista.

Muista aikataulu! Yleisösarjat 31.12.2017 mennessä

IT’S ALL ABOUT

PEOPLE Nostetaan yhdessä onnistumiset ja osaajat esille. Palkitaan parhaat kumppanit ja osaavat ammattilaiset. Ole mukana. Haku alkaa 11.10.

Tapahtumasarjat 14.1.2018 mennessä

Palkittu tekijä on haluttu kumppani! Yhteisenä missiona laadukkaammat tapahtumat.

Evento Awards nostaa parhaat näkyville!

Koko ala juhlii! 12.4.2018, Helsinki eventoawards.fi


ELINA Puheenjohtaja

Teksti: Anne Ruostetsaari Kuva: Antti Nyman

Avoimella kehityspolulla Elina Koivumäki pitelee nyt toista vuotta Evento Awards -tuomariston puheenjohtajan nuijaa käsissään. Millaisia ajatuksia tällä myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen juridiikkaan perehtyneellä toiminnan naisella on kilpailusta? – Tällä kertaa Evento Awardsissa huomioidaan vielä entistä enem­ män eri sidosryhmiä ja tuomaritoiminnan läpinäkyvyyttä. Olemme käyneet kilpailun sidosryhmien kanssa avointa keskustelua siitä, miten kehitämme kilpailua edelleen, Elina Koivumäki kertoo. – Haluamme avata prosessia yleisölle enemmän ja vähentää näin taustaspekulaatioita. Salamyhkäisyydestä ei hyödy kukaan. Avoimuudesta ja dialogista huolimatta tuomarit eivät tiedä tois­ tensa antamia pisteitä eli arvioinnit tehdään itsenäisesti. Koivumäki tuokin esille, että on todella tärkeää, että myös tuomarit ymmärtävät hyvin arvosteluperiaatteet. – Haluan myös lähettää viestin kilpailuun osallistuville: vastatkaa kunnolla kaikkiin ilmoittautumislomakkeen kohtiin! Emme voi tietää, miten tapahtuman tavoitteet ovat toteutuneet, jos asiaa ei meille avata.

EHDOTA ALAN VAIKUTTAJAA

Viime Evento Awardsissa valittiin ensimmäistä kertaa Alan vaikutta­ ja. Tuolloin voittajaksi valittiin Flow Festivalin toimitusjohtaja Suvi Kallio. Alan vaikuttaja -sarjaan voidaan ilmoittaa melkein kuka vaan aina superkokista kovimpaan verkostoitujaan. – Toivomme yleisöltä rohkeasti ehdotuksia myös tähän sarjaan. Ainoa vaatimus on, että ehdokas on tapahtuma-alalla toimiva henkilö, joka vaikuttaa jollain tavoin alan kehitykseen ja eteenpäin viemiseen.

ELÄMYKSELLISYYS EI VAADI MALTAITA

Entä miltä pohjalta Koivumäki itse arvioi tapahtumia? Hän nostaa esille kaksi asiaa: elämyksellisyyden ja tunnejäljen jättämisen. Ahkerana tapahtumien järjestäjänä ja niissä kävijänä Koivumäki korostaa erityisesti sitä, millaisia elämyksiä osallistujille onnistutaan tuottamaan. Tähän ei aina tarvita edes suuria rahamääriä. – Esimerkiksi vapaaehtoisten panos Nordic Business Forumissa on aivan käsittämättömän hieno. He eivät saa työstään palkkaa, mutta onnistuvat silti luomaan kävijöille ensiluokkaisia elämyksiä. Elämysten lisäksi myös tunnejälki voidaan jättää kohtuullisen pienillä teoilla. – Jälkeenpäin lähetetty ja käsin kirjoitettu kiitoskortti koskettaa taatusti osallistujia. Samalla se auttaa sitoutumaan tapahtumaan ja sen edistämään asiaan. Kyse on lopulta myynnin edistämisestä, Koivumäki summaa. eventoawards.fi eventoawards.fi


Evento Awards – näin se etenee

Kisa käynnistyy 11.10.2017

Tuomariston, juhlapaikan ja toteuttajan esittely Evento 6/2017

Kisa käynnissä – ehdokkaita nimetään ja tapahtumia taltioidaan eventoawards.fi

WOLTTI GROUPIN

toteuttama Christmas pop-up offfice palkittiin Yritystapahtumasarjassa 2017.

Kerro parhaat kumppanit 31.12.2017 mennessä. Yleisösarjat Majoituspaikka Pieni tapahtumapaikka Iso tapahtumapaikka Ravintola/Kahvila Catering-yritys Juontaja/Puhuja/Kouluttaja Esiintyjä/Taiteilija Alan vaikuttaja

Ilmoita vuonna 2017 toteutetut parhaat tapahtumat kisaan 14.1.2018 mennessä.

Tuomaristo kokoontuu ja työskentelee.

Tapahtumasarjat Yritystapahtuma Henkilöstötapahtuma Kuluttajatapahtuma Promootio/Lanseeraus Messut

TUOMARITYÖSKENTELY

Ei mikään helppo tehtävä. Tuomarointi tehdään nettialustalla. Jokaisella tuomarilla on yksi ääni ja jokaista sarjaa kohti yksi kultainen kortti. Tapahtumasarjan tuomaristo arvioi tavoitteen, kirjallisen materiaalin, konseptin, toteutuksen, innovatiivisuuden, luovuuden ja tulokset sekä tapahtumaa yleisesti. Yleisösarjan tuomariston arvioitavia asioita ovat muun muassa monipuolisuus, muokattavuus, mielikuvat, laatu, taso, laajuus, maine, omaperäisyys, elämyksellisyys, erottuvuus, idea ja persoona. Kultainen kortti annetaan sarjan parhaalle, ja tasapisteiden yllättäessä korttien määrä kertoo voittajan.

VARAA LIPUT!

eventoawards.fi

Finalistit julkaistaan Evento 2/2018

SAMAAN AIKAAN

Me markkinoimme, pidämme yllä positiivista pöhinää, teemme materiaaleja ja palkintopystejä, valmistelemme juhlia ja teemme näkyväksi koko tapahtumabisnestä!

Kuva: Lari Järnefelt

INNOSTUSTA, YHTEISTYÖTÄ JA ILMIANTOJA! 12.4.2018, Helsinki

Palkittavien löytämiseksi tehdään paljon työtä. Avainasemassa olet Sinä, lukija. Kerro meille kenet palkitaan, kuka on paras kumppanisi tai paljasta oma timanttinen onnistumisesi. Tehdään yhdessä hyvää ja annetaan mainetta ja kunniaa niille, jotka sen ansaitsevat! eventoawards.fi


Teksti: Anne Ruostetsaari

Hyvä kumppani hoitaa asiansa

SUVI KALLIO

vei voiton Alan vaikuttaja -sarjassa vuonna 2017.

Osnat Mangs ja Kirsi Loikas toimivat Evento Awards -tuomareina. Heillä on rautainen kokemus tapahtuma-alasta ja he ovat työssään tottuneet myös ostamaan palveluita. Molemmilla on selkeä näkemys siitä, millainen on hyvä yhteistyökumppani. Sisters Incin toimitusjohtaja Osnat Mangs on tuttu kasvo Evento Awards -kävijöille ja -äänes­ täjille. Hänen luotsaamansa yritys on kahminut vuosittain sekä ehdokkuuksia että voittoja. – Arvostan kumppaneita, jotka toimivat am­ mattimaisesti ja proaktiivisesti, Mangs kiteyttää. – Hyvä yhteistyökumppani osaa ottaa konsul­ tatiivisen roolin ja pystyy tarjoamaan asiakkaille ratkaisuvaihtoehtoja yli mukavuusrajojen. Pidän arvossa myös sitä, että uskalletaan ottaa kantaa ja nähdään vaivaa hakemalla taustatietoa asiakkaasta. Ei oo- ja ei onnistu -tyypit jäävätkin Mangsille yhden kerran yhteistyökumppaneiksi. Myös Keskuskauppakamarilla markkinointisuunnit­ telijana ja kongressipäällikkönä toimiva Kirsi Loikas painottaa ammattimaista otetta kaikkeen tekemiseen. Hän toimii ostajana muun muassa

hankkeisiin liittyvissä tapahtumissa, joilla on taustansa ja osallistujakuntansa vuoksi ihan oma kriteeristönsä. – Meidän on voitava luottaa siihen, että kokonaisuus toimii ja että yhteis­ työkumppanimme henkilökuntineen toimii ammattimaisesti täyttäen kaikki odotukset. Lisäksi vastuullisuus ja eettisyys ovat minulle palveluiden ostajana keskeisiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä, Loikas sanoo. – Hyvän ja luotettavan kump­ panin tunnistaa siitä, että sen koko henkilöstö aina siivoushenkilö­ kunnasta tekniikkaan tietää, mitä heiltä odotetaan. Keskeisessä asemassa on asiansa osaava yhteyshenkilö.

Yleisösarjat Eventon lukijat ehdottavat omia suosikkejaan 31.12.2017 mennessä.

TOIMI HETI!

Ilmianna yritys tai ammattilainen, jonka kanssa työnteko on juhlaa ja tavoitteet kilahtavat kirkkaasti maaliin. Kerro meille, kuka on luottotahosi, uusi virkistävä tuttavuutesi tai suosittelun arvoinen osaaja! eventoawards.fi

Kuva: Lari Järnefelt

Majoituspaikka Pieni tapahtumapaikka Iso tapahtumapaikka Ravintola/Kahvila Catering-yritys Juontaja/Puhuja/Kouluttaja Esiintyjä/Taiteilija Alan vaikuttaja

SARJATKUMPPANIT

Parhaat kumppanit


TAPAHTUMA

Timanttiset tapahtumat Teksti: Anne Ruostetsaari

Timanttinen tapahtuma hehkuu sisällöllään Jututimme kahta kovaa tapahtuma-alan osaajaa ja kysyimme, mikä heidän mielestään tekee timanttisen tapahtuman. Molemmat painottivat relevantin sisällön ja hyvän aikataulutuksen merkitystä. Heikki Hiltunen tunnetaan tarvittaessa jopa rokki­ peruukin päähänsä vetävänä johtoryhmän jäsenenä, joka tajuaa tapahtumien merkityksen liiketoiminnan kasvattamisessa. Hiltunen työskentelee toimitusjohta­ jana iLOQilla ja toimii tuomarina Evento Awardsissa. – Ihmiset ja heidän mielialansa tekevät tapahtu­ man, Hiltunen summaa. – Itse arvostan tapahtumia, joissa tarjotaan juuri osallistujille sopivaa sisältöä. Tapahtumat tarjoavat myös mahdollisuuden kohdata kollegoita, kilpaili­ joita, yhteistyökumppaneita… Lisäksi toimiva tek­ niikka ja aikataulujen pitävyys ovat tärkeitä asioita. Hiltunen kiinnittää huomiota myös pieniin yksityiskohtiin. Niistä osallistuja näkee, että hänen eteensä on nähty vaivaa. Tällaisia detaljeja ovat esimerkiksi laadukkaasti tehty ruoka, joka huomioi eri ruokavaliot ja kansallisuudet.

Toinen Evento Awards -tuomari Jenna Perus on järjestänyt suosittuja videomarkkinoinnin tapah­ tumia tuhansille ihmisille. Nykyään Momondon Suomen tuoreena markkinointipäällikkönä toimiva Perus listaa timanttisen tapahtuman vaatimuksia sekä osallistujan että järjestäjän kannalta. – Hyvä tapahtuma luo osallistujille aitoa arvoa, oppimista, inspiraatiota ja ahaa-elämyksiä. Se myös viihdyttää ja yllättää, hän sanoo. – Järjestäjän kannalta onnistunut tapahtuma houkuttelee oikeaa kohderyhmää ja luo positiivista brändinäkyvyyttä. Tapahtuman tarkoitus on kuiten­ kin tuoda tapaamisia ja kauppaa. Perus nostaa esille myös jälkimarkkinoinnin tarpeellisuuden. – Jälkimarkkinointi tuo arvoa esimerkiksi videoi­ den ja muiden relevanttien sisältöjen muodossa.

Tapahtumasarjat Sarjat tapahtuma-alan ammattilaisille. Onnistuneet, tulokselliset ja innovatiiviset 1.1.–31.12.2017 aikana toteutetut työt. Osallistu 14.1.2018 mennessä.

Yritystapahtuma Henkilöstötapahtuma Kuluttajatapahtuma Promootio/Lanseeraus Messut Onnistuitko tekemään tilaisuuden, joka saavutti tavoitteet? Miten sijoitettu aika ja raha saatiin poikimaan? Ilmoita tapahtumasi rohkeasti mukaan kilpailuun!

OLE MUKANA!

eventoawards.fi


Tuomaristossa kaksi kokoonpanoa

TUOMARISTO

Tuomaristo

Evento Awardsin tuomariston tehtävät jakautuvat jatkossa kahdelle asiantuntijaryhmälle. Yleisösarjoja tarkastellaan ostajan näkökulmasta ja tapahtumasarjat arvostellaan laajalla kokemuksella. Tuomareiksi on kutsuttu monipuolinen osaajajoukko, jolla on näkemystä ja asiantuntijuutta. Jäseniä on sekä Suomesta että ulkomailta, sillä tapahtuma-ala kansainvälistyy, rima nousee ja osaaminen kasvaa. Voittajat ratkaistaan ehdokkaiden ansioiden ja saatujen materiaalien perusteella.

Elina Koivumäki Evento Awards -puheenjohtaja yrittäjä ja lakinainen, Lexperience

Yleisösarjat Laura Aalto toimitusjohtaja Helsinki Marketing Joonas Ahola toimitusjohtaja, yrittäjä Meeting Package Hannu-Pekka Hämäläinen executive producer Woltti Group Krista Keränen management & innovation consultant Innotiimi-ICG Oy Juhapekka Koppanen toimitusjohtaja, yrittäjä Prime Events Satu Lerssi hankinta-asiantuntija Helsingin Yliopisto Kirsi Loikas marketing planner, conference manager Keskuskauppakamari

eventoawards.fi

Osnat Mangs toimitusjohtaja, yrittäjä Sisters Inc.

Juha-Matti Korvola event manager Hartwall

Sami Pitkänen account manager Pulp Agency

Jenna Perus markkinointipäällikkö Momondo Suomi

Maarit Reinikka meeting & event planner Accenture

Salvatore Sagone co-founder, chairman ADC Group

Lauri Salovaara juontaja, yrittäjä Illan Isäntä

Tuija Seipell yritysjohdon konsultti, puhuja, bloggaaja Creative Insights, The Cool Hunter

Tapahtumasarjat Andrea Faflikova regional PR & event manager Lego BEA tuomariston puheenjohtaja Heikki Hiltunen president and CEO at iLOQ, jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Mikko Kalhama yrittäjä, muotoilu- ja liiketoimintastrategisti, hallitusammattilainen Helsingin Taidehalli, Sauna from Finland Lehari Kaustel creative producer Royal Experience

Samuel Sorainen perustaja, viestintäkonsultti Wolfcom PR and Creative Communications

Helena Wallo toimitusjohtaja, tapahtumatohtori Faustus Susa Valvio country manager, marketing & communications IBM Finland

Tuomaristo täydentyy syksyn aikana. Jäsenet on esitelty kisasivustolla eventoawards.fi/info/tuomaristo. Tutustu ja katso, mikä on kunkin jäsenen arvosteluperspektiivi.


VOITTAJ

Voittajat

TAPAHTUMASARJAT

YLEISÖSARJAT

Yritystapahtuma (B2B) 2014 Tapahtumantekijät 2015 NJ Production 2016 Nordic Business Forum 2017 Woltti Group

Majoituspaikka 2014 Scandic Paasi -hotelli 2015 Vanajanlinna 2016 Kemin Lumilinna 2017 Kakslauttanen Arctic Resort

Catering-yritys 2014 Loisto Catering 2015 Ruokalähettiläs 2016 Willitomaatti Catering 2017 Theron Catering

Henkilöstötapahtuma 2014 Sisters Inc. 2015 Sisters Inc. 2016 NJ Production 2017 Tapahtumantekijät

Tapahtumapaikka 2014 Tapahtumahotelli Huone 2015 Sibeliustalo

Juontaja/Puhuja/Kouluttaja 2014 André Noël Chaker 2015 Anna Sorainen 2016 Pekka Hyysalo 2017 Lauri Salovaara

Kuluttajatapahtuma (B2C) 2014 Boogie Marketing 2015 Superson 2016 Woltti Group 2017 Pulp Agency Promootio/Lanseeraustapahtuma 2014 Woltti Group 2015 Innastus 2016 Woltti Group 2017 Woltti Group

Pieni tapahtumapaikka 2016 Tapahtumahotelli Huone 2017 Lehmonkärki Iso tapahtumapaikka 2016 Logomo 2017 Himos Park Ravintola/Kahvila 2014 Katisten Kartano 2015 Ravintola Olo 2016 Kellohalli 2017 Löyly

Messut 2017 Turun Kirjamessut ja Turun Viini- ja Ruokamessut

Esiintyjä/Taiteilija 2014 Martti Vannas 2015 Jarkko Tamminen 2016 Henri Kemppainen 2017 Ida Elina Alan vaikuttaja 2017 Suvi Kallio

Läpinäkyvää tuomarityöskentelyä ja pitchausta Tuomaristolla on käytössä nettipohjainen arvointityökalu. Tuomariston jäsenet työskentevät yksin, ja jokaisella heistä on käytössään saman verran äänivaltaa. Tuomarit voivat keskustella nettisivulla toisten tuomareiden kanssa, mutta heidän antamansa pisteytys ei ole muiden tuomareiden nähtävillä. Yleisösarjassa tehdään esikarsintatyö. Finaalipaikan saavat ehdokkaat, jotka ovat haalineet suurimman äänimäärän ja parhaimmat perustelut. Tämän sarjan kategorioiden ehdokkaat arvioidaan heistä kerätyn tietopaketin perusteella. Tuomarit kiinnittävät erityisesti huomiota ehdokkaiden maineeseen, toiminnan laatuun, erottuvuuteen kilpailijoista sekä luovuuteen. Tapahtumasarjassa arvioidaan kaikki kilpailuun osallistuneet tapahtumatyöt. Kilpailuun osallistuminen vaatii tekijältään keskittymistä ja materiaaleihin kannattaa panostaa.

Vain huolellisesti koottu materiaali ja tapahtumatöiden systemaattinen avaus antaa tuomareille mahdollisuuden ymmärtää, mitä tehtiin ja kuinka siinä onnistuttiin. Tuomarit arvioivat tapahtumia ensisijaisesti niiden tuloksellisuuden ja mitattavuuden perusteella. Tapahtumatyöt arvioidaan sokkona eli niiden tekijät eivät ole tiedossa. Arvioitavana on kuusi osaaluetta: tavoite, osallistumismateriaali kirjoitettuna ja videona/ kuvina, konsepti, innovaatio ja luovuus, toteutus sekä tulokset. Tuomarit on ohjeistettu tarkastelemaan erityisesti tavoitteiden ja tulosten kohtaamista. Kaikki finaalin tapahtumatyöt esitellään 12.4.2018 nyt ensimmäistä kertaa järjestettävässä kaikille avoimessa pitchaus-tilaisuudessa. Tekijät ja tuomarit kohtaavat Helsingin Messukeskuksessa ja päätökset lukitaan vasta, kun tarvittavat lisätiedot on saatu ja tuomariston prässäykset tehty. Mahtava tilaisuus kaikille oppia eri kategorioiden TOP 3 -tapahtumatöistä!

eventoawards.fi


Sponsorit

IT’S ALL ABOUT

PEOPLE Tulkaa koko tiimin voimin juhlimaan tapahtuma-alaa! Liput 120 € eventoawards.fi

Haluatko tehdä yhteistyötä? Ota yhteyttä: nina.harlin@eventolehti.fi 0400 629 400

Evento Awards 2018  

Nostetaan yhdessä onnistumiset ja osaajat esille. Palkitaan parhaat kumppanit ja osaavat ammattilaiset. Ole mukana. Haku alkaa 11.10.

Advertisement