Little Blog Book 2012 by Vodafone

Page 1-1-


EDITORIAL

Despre ideea de ‘împreun`’

Despre Little Blog Book

Despre o istorie a blogosferei

Dup` cum [ti]i, în luna mai a acestui an am relansat brandul Vodafone, sub mesajul „Împreun` suntem mai puternici” spunând atunci c` putem progresa dac` ac]ion`m împreun` pentru mai binele colectiv.

”Little Blog Book” a ie[it la lumin` dintr-o discu]ie despre “Ce mai facem anul `sta la Webstock?”. Iat` c`, dup` ce în urm` cu 3-4 ani ne îndreptam, [ov`ielnic, aten]ia c`tre bloggeri, acum aducem bloggerii în print [i scriem o poveste care merit` spus`, credem noi.

Mi-ar pl`cea foarte mult s` citesc o istorie a blogurilor din România. Mai bine zis, a[ vrea s` v`d o analiz` bine documentat` [i asezonat` cu întâmpl`ri cunoscute, dar [i cu pove[ti din culise.

Am creat atunci o abordare de marketing integrat`, cu o campanie de teasing, un eveniment de lansare în Bucure[ti cu ambasadori ai brandului [i o campanie TV cu sus]inere în print, outdoor, radio, online [i social media. Convingerea c` împreun` putem fi o for]` a binelui în România nu se reflect` doar în advertising, ci [i în promisiunea fa]` de clien]i, în experien]a pe care le-o oferim [i, cel mai important, în cultura noastr` intern` [i în comportamentul nostru. Anul acesta la Webstock vom împ`rt`[i cum am integrat social media [i online-ul în campania noastr` de brand [i ce rezultate fantastice ne-a adus aceast` abordare. Pentru c` online suntem mai puternici! Angus Slater Chief Marketing Officer Vodafone Romania

Cei 20 de bloggeri care [i-au spus p`rerile aici, pl`cu]i de unii, contesta]i de al]ii, au ar`tat c` se poate. Au pornit de la zero, mai devreme sau mai târziu, [i au muncit din greu ca s` aib` un public care s` îi citeasc`, s` îi comenteze, s` îi fac` s` existe. Sper`m ca ei s` îi inspire [i pe al]ii care au ceva de spus, în blogging [i nu numai, s` î[i foloseasc` talentul pentru a reu[i. Mai mult, aceast` c`rticic` face parte dintr-un proiect foarte frumos sus]inut de colegii mei din departamentul Online: cu banii economisi]i din “adoptarea” facturii electronice de c`tre clien]ii Vodafone, tip`rim c`r]i pe care le d`ruim apoi altora, la Webstock [i nu numai. Pentru c` online suntem mai puternici! Lidia Solomon Corporate Communications Director Vodafone România

-2-

Cu gândul la istoria blogosferei [i preg`tind o nou` edi]ie Webstock, am creat acest volum, acest ghid al experien]elor în blogging, scris de 20 dintre cei mai aprecia]i bloggeri locali. Ve]i g`si gânduri, pasiuni, temeri, întâmpl`ri, dar mai ales sfaturi [i recomand`ri utile în blogging. Ve]i deslu[i ce îi motiveaz` pe ace[tia s` scrie zi de zi pe blog [i cum gândesc. Ve]i râde, v` ve]i încrunta, v` ve]i însenina. Mi-ar pl`cea foarte mult s` continu`m acest proiect, c`ci am deja în minte o list` cu al]i 20 de bloggeri, dar mai ales deoarece cred c` “Little Blog Book” poate fi un manuscris potrivit pentru o viitoare istorie a blogosferei. Cristian Manafu Managing Partner Evensys


Interviuri Cabral Ibacka

4

ALEXANDRU r~descu

24

VALI PETCU

6

Dan Dragomir

26

Cristian China Birta

8

victor kapra

28

Cetin Ametcea

10

Cristian {u}u

30

Cristi Dorombach

12

R~zvan Pascu

32

SEBASTIAN BĂ…RG~U

14

Alexandru Negrea

34

RADU B~Z~VAN

16

Adrian H~dean

36

Vlad Petreanu

18

Radu Dumitru

38

Simona Tache

20

GABRIEL OAN~

40

CRISTINA Bazavan

22

Costin Cocioab~

42

-3-


FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

I n terviu

“De fiecare dat` te uime[te când o scriere de-a ta determin` oamenii s` fac` ceva” cabral Ibacka www.CABRAL.ro

Cum ai început s` scrii pe blog [i de ce? A fost înc` o provocare pe care mi-am asumat-o. Era o deschidere c`tre un public nou, mult mai acid [i mai pu]in binevoitor decât consumatorul de TV, deci era un risc. Alt risc venea din faptul c` acest public online este într-un mod real mai critic [i mai selectiv, deci provocarea era dubl`, având în vedere [i c` modul de comunicare trebuia s` fie diferit. Dup` ce mi-am f`cut temele am riscat. Norocul a fost c` mi-am f`cut temele cum trebuie [i am întâmpinat minim` rezisten]`. Apoi, faptul c` eram un brand construit pe TV a asigurat o promovare ini]ial` puternic`, dar am r`mas “\n c`r]i” în continuare prin munc`, prin tonul folosit [i prin ini]iative. Cum vezi blogosfera acum? Trebuie s` fiu sincer, în momentul acesta mi se pare c` blogosfera face pa[i în spate. A fost un moment de stagnare pe la sfâr[itul anului trecut, iar de la începutul prim`verii lui 2012 simt c` întreaga comunitate pierde teren. Asta se întâmpl` din cauza faptului c` blogosfera la noi a ajuns 1, 2, 3, 4, 5 [i nu 1+2+3+4+5. Suntem o serie de individualit`]i, [i chiar dac` multe dintre aceste microcosmosuri sunt frumoase, nu exist` o conlucrare a întregului univers. Din lips` de interes sau din prea mult orgoliu. Iar asta duce la un regres. Care este cel mai surprinz`tor lucru cu care te-ai “confruntat” în “cariera” ta de blogger? Cele mai surprinz`toare momente sunt cele în care vezi c` influen]a blogului se întinde dincolo de grani]ele online-ului

-4-

[i ajunge în offline. {i de fiecare dat` te uime[te când o scriere de-a ta determin` oamenii s` fac` ceva, s` schimbe ceva, s` ac]ioneze. Acum ceva timp am scris despre puterea [i responsabilitatea fiec`ruia de a se implica. Scrisesem postul la nervi, dup` o experien]` nepl`cut` cu un organism al statului care ar trebui s` se ocupe de protec]ia copiilor. La vreo [ase luni dup` asta am primit un mail de la un om pe care nu-l cuno[team [i care-mi mul]umea pentru c` l-am convins s` deschid` o asocia]ie prin care reu[ea deja s` ajute ni[te copii. Dac` ai porni un nou blog, despre ce ar fi? Despre fericire. Oamenii nu se mai axeaz` pe fericire, ci pe nefericire. Aleg s` vad` numai cele rele [i parc` au un filtru special care înl`tur` fericirea din spectrul vizual. E ca [i cum mergem pe strad` [i ne chinuim s` vedem doar ma[inile urâte, doar gunoaiele aruncate pe jos [i doar oamenii tri[ti. {i e p`cat, lumea v`zut` a[a e trist` r`u. Exist` un lucru f`r` de care nu po]i tr`i? Oamenii devin dependen]i de bine înc` de la prima utilizare. E [i vorba aia: “Cu binele te obi[nuie[ti imediat.” {i a[a, obi[nuit cu binele ]i se pare c` f`r` toate bucuriile astea ale vie]ii nu ai mai putea tr`i. {i totu[i, dac` “Doamne fere[te!” s-ar întâmpla o nenorocire în via]a ta, o s` descoperi c` te po]i lipsi de 99% dintre lucrurile ce fac parte din via]a ta. Nu po]i tr`i f`r` aer. {i f`r` familie. De restul ne putem lipsi, dac` trebuie.


themoise -5-


I n terviu

“Blogul este un angajament fa]` de cititori” FOTO: revista biz

VALI PETCU www.ZOSO.ro

Ce p`rere ai despre blogosfer`? E un mediu vibrant, [i asta e mi[to, dar ierarhiile au fost deja stabilite [i acum ai nevoie de mai mult pentru a putea fi remarcat. Mai mult` seriozitate, mai mult noroc, mai mult` consecven]`. Ai o rutin` zilnic` pe care o urmezi \n blogging? Singura rutin` este c` la ora 9 AM trebuie s` fie un articol nou pe blog. Dac` nu e, jum`tate din zi este pierdut`. Cåt de important este SEO \n evolu]ia unui blog? Cred c` se bate prea mult toba pe tema asta [i oamenii sunt mai aten]i la asta decât la scris. Dincolo de optimiz`rile de baz`, eu n-am f`cut nimic în sensul `sta, dar am citit ni[te c`r]i despre cum s` scrii mai bine (copywriting) [i cum s` prezin]i con]inutul mai bine (content marketing). Ajut` mai mult, cred. Cåte posturi ai \n draft \n acest moment? Am vreo 30. La unele lucrez în paralel, altele sunt gata dar nu e momentul s` fie

publicate, la unele a[tept r`spunsuri de la oameni. Cum treci peste lipsa de inspira]ie? M-am obi[nuit s` îmi notez ideile. Fie \n drafts, fie pe hârtie. Când n-am idei despre ce s` scriu azi, apelez la sertarul cu idei, [i de cele mai multe ori func]ioneaz`. Care este cel mai important lucru \n blogging [i de ce? Cred c` primii cititori sunt cei mai importan]i. Ob]inerea lor nu e ceva greu: Google, Facebook, Twitter, alte bloguri. Odat` ob]inu]i, ace[tia trebuie obi[nui]i cu ceva. Cel mai greu lucru este s` te ]ii de blog, s` scrii mereu, s` le dai un motiv s` revin` [i mâine. Care este structura unui post bun? Nu [tiu de ce, dar la noi paragraful [i H2-ul sunt înc` mistere. Oamenii nu au exerci]iul scrisului, nu în]eleg c` un articol este ca o poveste, trebuie s` existe pauze, trebuie s` existe intertitluri, trebuie s` aib` o cursivitate [i un final. Eu aveam deja

-6-

exerci]iu în zona asta [i mi-a fost u[or, dar cei mai mul]i nu, a[a c` textele sunt plictisitoare, lungi, inutile, gre[it formulate [i puse bloc, f`r` pauze. Cåt ai stat cel mai mult f`r` s` scrii pe blog? Trei luni. Au fost foarte grele, dar am citit mult [i m-au cople[it mesajele când am revenit. |n timp, ai observat gre[eli pe care bloggerii tind s` le fac`? Gre[elile mari sunt acelea[i ca la început [i sunt f`cute de absolut to]i: inconsecven]a [i designul. Blogul este un angajament fa]` de cititori, nu poate fi l`sat balt`, iar erorile \n design se datoreaz` lipsei de educa]ie \n domeniu. Dac` ai porni måine un nou blog, despre ce ar fi? Greu. Nu [tiu, sunt multe ni[e acoperite prost sau neacoperite, dar nu m-am gândit serios la asta. Ce fel de super erou ]i-ar pl`cea s` fii? Unul pa[nic.


ancavaju -7-


FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

I n terviu

“S` scrii, s` î]i dai seama despre ce trebuie s` scrii [i s` în]elegi la ce te ajut` c` scrii pe blog” cristian China Birta www.CHINEZU.EU

Cum po]i promova cel mai bine blogul când e[ti la început? Eu cred c` exist` trei lucruri pe care trebuie s` le faci. S` scrii, e cel mai important, s` î]i dai seama despre ce trebuie s` scrii [i s` în]elegi la ce te ajut` c` scrii pe blog. Dac` reu[e[ti s` bifezi aceste trei lucruri, po]i s` începi s` te gânde[ti [i la alte chestiuni gen business plan, promovare. Dar cel mai important este, la un blog de început, s` aib` r`bdare s` fie blog întâi. Restul, dac` reu[e[te s` î[i g`seasc` bloggerul respectiv motiva]ia de a rezista [i de a merge mai departe, vor veni de la sine mai apoi. Scrii foarte mult din experien]a personal` pe blog. Exist` totu[i o limit`? Tot ce scriu pe blog are o component` important` de experien]` personal`. Este fundamental ca un blogger s` ia la modul personal – ca s` zic a[a – tot ce scrie pe blog. Sigur c` exist` diferen]a între a scrie DESPRE via]a personal` [i a scrie LA MODUL personal. Cred c` nu e bine s` se amestece lucrurile. Eu, cel pu]in, a[a fac. Dar a scrie la modul personal, adic` s` scrii totul sub semnul “eu cred c`”, este o condi]ie f`r` de care bloggerul nu e blogger. Eu, ca cititor, am nevoie de ce crede bloggerul despre ceva, nu de acel ceva. Este important pentru un blogger s` fie prezent pe re]elele sociale? Dac` vorbim despre branding personal, cred c` nu mai ajunge s` fii doar blogger, trebuie s` fii social media person. De aceea prezen]a pe re]elele sociale este foarte important`. Cu men]iunea c` trebuie s` comunici diferit

-8-

pe fiecare platform` în parte, c`ci fiecare are specificul ei, publicul ei, modul ei de a func]iona. Repet, vorbim aici de un brand personal, care înseamn` mult mai mult decåt blogul. Dac` vorbim doar de blog, prezen]a pe re]elele sociale ajut` la trafic, la crearea de networking (inclusiv fani), dar nu m-a[ baza pe ele ca s` îmi cresc blogul. Sunt, dac` vrei, acele bomboane frumoase de pe un tort, care ajut` la estetic` [i la gust, dar tortul se poate månca [i f`r` ele. Cât de important` este interac]iunea cu cititorii? Este foarte important s` vorbe[ti cu – a[a cum spun eu mereu – cei care î]i fac onoarea s` te citeasc`. Am folosit „vorbe[ti” pentru c` asta trebuie s` faci, tu s` le spui ceva, ei s` î]i r`spund` [i tu s` le certifici faptul c` i-ai auzit. Dup` care se na[te conversa]ia. Iar conversa]ia aduce l`murirea unor aspecte, ivirea altora, iar pe termen mediu [i crearea unei comunit`]i. Ce ai face dac` întregul spa]iu online s-ar pr`bu[i mâine [i nu ar putea fi restabilit pân` în 2020? L-a[ chema urgent pe Chuck Norris s` remedieze situa]ia. {i cum o asemenea pr`bu[ire a spa]iului online este un semn cert c` civiliza]ia noastr` p`]e[te ceva nasol, mi-e greu s` cred c` o s` avem op]iuni. C`ci, fire[te, un asemenea cataclism în care s` dispar` internetul vine cu „ordinele” gata preg`tite pentru fiecare dintre noi, nu ]i se d` nicio variant` de lucru. Dar, ca exerci]iu de imagina]ie, dac` s-ar întâmpla a[a ceva, m-a[ apuca de scris o carte pe care a[ intitula-o „Istoria internetului ce va s` vin`”.


patricia_sima -9-


I n terviu

“Bloggerii vechi uit` de unde au plecat, iar bloggerii noi uit` c` înc` nu au plecat de nic`ieri” FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

Cetin Ametcea www.arhiblog.ro

Care a fost momentul în care ai f`cut trecerea în blogging de la hobby la profesie? Trecerea a fost o decizie foarte grea, dar în acela[i timp, foarte u[oar`. Am realizat c` toat` via]a am f`cut numai lucruri care nu îmi pl`ceau. Inclusiv facultatea f`cut` era ceva ce uram s` fac (comer] pfuuu), ultimul job era plicticos [i nesatisf`c`tor and so on. Iar ceea ce f`ceam atunci, la momentul zero, adic` blogging [i online, chiar era ceva ce m` stimula, m` f`cea s` dau tot ce aveam mai bun. A[a c`, cu ajutorul so]iei, am încheiat socotelile cu lumea real` [i am trecut în realul virtual. Acum deja virtualul s-a împletit cu realitatea, nu prea mai exist` diferen]e, trebuie s` ie[im în teren pentru subiecte, ne vedem cu to]i pe la conferin]e, avem proiecte în comun. Grani]a s-a pierdut [i m` bucur c` am fost unul din cei ce a contribuit la asta. Când e cel mai bun moment s` postezi pe blog [i cât conteaz` cantitatea? Cel mai bun moment de postat pe blog este

momentul când ai inspira]ie. Vorbind a[a, destul de relativ. Practic, e bine s` postezi diminea]a, lucru ce î]i va asigura practic vizibilitatea în rândul tuturor ce vor intra s` te citeasc`, de-a lungul unei zile. Cantitatea conteaz` [i ea, datorit` num`rului de afi[`ri [i a index`rilor în Google. Desigur, când acea cantitate nu are nicio urm` de calitate, e de preferat s` te limitezi la cantitatea ce î]i asigur` ]ie confortul intelectual [i po]i scoate material decent. Care sunt erorile pe care le fac bloggerii în mod obi[nuit? Cea mai important` eroare este c` bloggerii vechi uit` de unde au plecat, iar bloggerii noi uit` c` înc` nu au plecat de nic`ieri. Lipsa stilului propriu, dorin]a de a acoperi orice subiect sunt iar`[i ni[te racile caracteristice ambelor tipologii de bloggeri. Totu[i, nu îmi place s` judec pe nimeni, nici pe confra]ii cu care am plecat la drum acum 6-7 ani, nici pe prosp`turile ce aglomereaz` spa]iul virtual carpato-danubiano-pontic. Vreau doar s` subliniez c` e important s` î]i [tii

- 10 -

r`d`cinile, iar, dac` înc` nu le ai, s` ai r`bdare s` dezvol]i o pereche. Care este cel mai dificil lucru în blogging? Desigur, procrastina]ia. Trebuie s` ai puterea de a învinge lenea acelui “Las`, c` fac mâine”. Trebuie s` po]i trece peste del`sarea lipsei oric`rui program stabilit de cineva [i s` încerci s` î]i faci [i s` [i respec]i un program propriu. Android sau iOS? Posed practic toat` gama de produse Apple, exceptând iPod [i MacBook, c`rora nu le simt utilitatea. Înainte de iOS am avut produse bazate pe Android, dac` vorbim de telefoane. Ultimul [i-a dat ob[tescul sfâr[it zdrobit de bordul ma[inii proprii, pentru c` a decis ca atunci când aveam cea mai mare nevoie de el, s` nu mai func]ioneze. Prefer sistemul iOS, restric]ionat pentru developeri, cu reguli clare [i func]ionalit`]i optime, unui sistem haotic, în care fiecare face ce vrea iar utilizatorul final trebuie s` discearn` ce e bun [i ce e r`u.


ancavaju

- 11 -


FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

I n terviu

“M-am apucat de blogging ca pu[tiul care nu [tie s` înoate [i se arunc` singur în apele m`rii” Cristi Dorombach www.piticu.ro

Ce ai fi dorit s` [tii atunci când te-ai apucat de blogging? M-am apucat de blogging ca pu[tiul care nu [tie s` înoate [i se arunc` singur în apele m`rii, sperând s` stea la suprafa]`. M-am apucat s` alerg f`r` s` [tiu cât de lung` e pista, dar [i ce obstacole sunt pe drum. E ciudat s` m` întreb ce a[ fi dorit s` [tiu, atât timp cât totul se schimb` atât de des. Dac` te gânde[ti la început s` te apuci de blogging, o idee ar fi s` [tii în ce direc]ie editorial` s` o apuci [i s` î]i faci un plan în cap. Dar planurile se schimb` în fiecare zi. Astfel încât, nici acum nu mi-a[ fi dorit s` [tiu nimic, ci pur [i simplu s` v`d cum evolueaz` blogul, pasiunea pentru scris, cititorii [i comentariile. Î]i întrebi cititorii ce [i-ar dori s` afle de pe blogul t`u? Periodic îmi întreb cititorii ce le place s` citeasc` pe blog. De fapt, aflu din comentarii dac` le covine sau nu un aspect. E suficient s` mi se spun` o dat`, de dou` ori [i în]eleg ce vor de fapt s` citeasc`. {i periodic îi întreb cine sunt. Pentru c` vreau s` aflu cine sunt cititorii mei. Cât de citi]i sunt, ce studii au [i cum au ajuns la mine pe blog. D`-mi dou` sfaturi tehnice pentru blog? G`se[te o solu]ie de hosting fiabil`. Nu neap`rat scump` de la început, dar care s` te în]eleag` [i s` î]i aloce resurse atunci când e nevoie sau s` te ajute cu un upgrade rapid. Nimic nu e mai r`u decât s` ai blogul offline, pentru c` ai dep`[it resursele asigurate de hosting. Apoi f`-]i back-up regulat. Exist` instrumente de

- 12 -

back-up care î]i trimit baza de date pe mail. Urm`re[te comentariile din spam. Un num`r mare de comentarii în spam, prinse de akismet înseamn` c` hostingul, ip-ul sau blogul t`u pot fi virusate sau atacate. Care este rela]ia dintre blog [i re]elele sociale? Re]eaua social` trebuie s` fie mijlocul de promovare al blogului, dar [i locul în care interac]ionezi cu cititorii. Pentru c` blogul este instrumentul cu care scrii – pixul [i foaia – iar re]eaua social` este avizierul unde afi[ezi textul t`u. Locul unde oamenii trebuie s` te vad`, s` te comenteze [i s` interac]ioneze cu tine, dar [i tu cu ei. Dac` ai putea tr`i pentru o s`pt`mân` în locul altcuiva, cine ar fi [i de ce? A[ vrea s` v`d cât de greu e de guvernat ]ara asta. Venind dintr-o lume tehnic` cu calculatoare [i re]ele, fire [i kilobi]i care se mi[c` dup` anumite reguli [i pe anumite canale, totul pare simplu. Aplici ni[te proceduri, ni[te legi [i ni[te protocoale. Iar la guvernare ar trebui s` func]ioneze la fel. Ce avem de f`cut? C`ut`m solu]ii, c`ut`m fonduri, facem, apoi promov`m s` return`m investi]ia. De afar` nu pare greu. E influen]abil, se vede, dar vorbind în termeni strict tehnici calculatorul nu e influen]abil decât dac` îi torni ap` pe placa de baz`. Altfel, a[ vrea s` v`d c` [i un guvern ar fi la fel de strict [i s` func]ioneze corect. {i o s`pt`mân` cred c` ar fi suficient s` m` prind de toate hibele din politic`, din guvernare [i s` existe [i solu]ii. Iar apoi le-a[ scrie pe blog.


mishu_sarabanda - 13 -


I n terviu

“Nu exist` o re]et` miraculoas` pentru a deveni blogger de succes peste noapte” FOTO: fotounion.ro

SEBASTIAN BÅRG~U www.SEBASTIANBARGAU.ro

Cåt de mult timp (pe zi) dedici blogului? Timp efectiv: cel pu]in dou` ore. Dar ca blogger “full time”, pot spune c` majoritatea lucrurilor pe care le fac zi de zi sunt dedicate blogului. Particip la evenimente ca blogger invitat sau acreditat, pe oriunde merg fotografiez “românisme” pe care le reunesc apoi pe blog, în fiecare sâmb`t`, într-un articol numit “românismele de sâmb`t`”. Apoi, s`pt`månal public “viralul de duminic`”, iar lunea am “dezbaterea de luni”. Consider c` e o dovad` de respect fa]` de cititorul care intr` în fiecare zi ca s` vad` ceva nou: s`-i oferi lucrul pentru care a venit. Mi-am f`cut un program [i aproape în fiecare sear` scriu trei articole consistente pe care le programez s` se publice la miezul nop]ii. Ai folosit mult` vreme un pseudonim online, dar \n cele din urm` ai ales un domeniu web dup` numele t`u. De ce? De[i am scris sub psuedonimul VisUrât, am fost printre primii bloggeri români care [i-au declinat identitatea. Nu am

avut niciodat` nimic de ascuns, a[a c` toat` lumea [tia c` VisUrât era, de fapt, Sebastian Bârg`u. Trecerea de la visurat. ro la sebastianbargau.ro a venit oarecum natural, pentru c` în [ase ani m-am maturizat [i de la o vârst` parc` nu mai e OK s` te prezin]i cu pseudonimul. Asta nu înseamn` c` sunt mai pu]in incisiv; e adev`rat c` mi-am [lefuit pu]in cuvintele, dar articolele mele - cele critice, bineîn]eles - sunt la fel de dure. Trecerea de la pesudonim la numele din buletin este felul meu de a-mi îmbun`t`]i brandul personal. Ce anume te inspir` s` scrii despre un anumit subiect? Ca s` parafrazez o reclam` pe care o tot v`d la TV, m` inspir` via]a - a mea, a celor din jur etc. Nu [tiu dac` a[ spune c` `sta e secretul succesului meu, dar am tot timpul ochii deschi[i [i urechile “ciulite”. În România nu ai cum s` nu g`se[ti subiecte de comentat [i dezb`tut pe blog dac` [tii s` te ui]i în jurul t`u [i s`-i observi pe ceilal]i. {i tot “c`scând” ochii descop`r [i românismele

- 14 -

- o serie de poze amuzante, de cele mai multe ori cu mesaje scrise gre[it, sup`rate, nervoase [i a[a mai departe. Ce sfat ai da persoanelor care de abia acum se apuc` de blogging? Munci]i, munci]i, munci]i! Nu exist` o re]et` miraculoas` pentru a deveni bloggeri de succes peste noapte [i nici pentru a câ[tiga de pe o zi pe alta bani din blogging. Exist`, în schimb, secretul tuturor bloggerilor care fac bani din blog: munca. Ceea ce pentru unii poate p`rea o pierdere de timp, pentru mine este o metod` de relaxare, o activitate care mi-a intrat în sânge în cei [ase ani de blogging. În blogging nu e ca-n politic`: nu po]i ajunge sus f`r` s` munce[ti, nu ai ce fura - cititorii ar recunoa[te con]inutul furat, a[a c` nu ai decât o [ans` dac` vrei s` ajungi blogger de succes: scrie! Scrie mult, scrie în fiecare zi, scrie despre ce-]i place, numai scrie. Telefon cu taste sau cu touch? Telefon cu touchscreen, pentru c` `sta e prezentul.


mydanii - 15 -


FOTO: revista biz

I n terviu

“|n România este imposibil s` nu p`]e[ti zilnic cel pu]in 10 evenimente bune de povestit pe blog” RADU B~Z~VAN www.GROPARU.ro

Despre ce este blogul t`u? Blogul meu este, în mare parte, despre subiectul preferat al psihoterapeutei mele: eu însumi. A, [i despre gagici, c`snicie, rela]ii, petreceri, t`ticie, pescuit, via]a într-o firm` de soft, despre România [i alte ]`ri, despre c`l`toriile pe care le fac - în mare, despre orice m` face s` râd sau s-a întâmplat în via]a real`, pentru c` via]a (mea) bate blogul. Am o via]` destul de agitat`, ie[im des la tot felul de paranghelii, îmi place s` nu stau prea mult` vreme închis în propria cas` [i s` num`r cr`p`turile din tavan pentru c` în cas` nu prea po]i s` pescuie[ti, c` am încercat. De ce crezi c` este atåt de popular? Nu a[ zice c` este chiar a[a de popular [i aici am un argument imbatabil: în loc de “noapte bun`”, seara, la mine în familie so]ia lanseaz` torpile de genul “iar`[i r`mâi s` scrii pe porc`ria aia de blog în loc s` vii s` m` ]ii în bra]e?” – [i eu nu am niciodat` curaj s`-mi contrazic nevasta când emite judec`]i de valoare. În plus de asta, nu prea sunt blogger de top; ba chiar, a[a cum am mai zis, dac` blogosfera ar fi o cas`, blogul meu s-ar afla undeva în pivni]`. Ceea ce e bine, pentru c` acolo sunt vinurile reci! Cum \]i alegi subiectele? E o munc` neîncetat`, surdo-mut` [i furioas` cu tine însu]i. Încerc s` evit [tirile zilei, pentru c` blogul este pentru mine o evadare din cotidian; sper s` nu fiu prins [i condamnat pentru tentativ` de evadare, c` nu vreau s` m` gândesc ce p`]esc bloggerii în pu[c`rie. Compensez prin pove[ti auzite la

- 16 -

cafea sau la bere [i experien]e proprii – în România este imposibil s` nu p`]e[ti zilnic cel pu]in 10 evenimente bune de povestit pe blog dac` sco]i pu]in n`sucul afar` din cas` (unde nu po]i s` pescuie[ti, v-am mai zis). Ce spun cei din jur cånd devin subiectele posturilor tale? Am avut o experien]` nefericit` la începuturile mele de blogger, când nu m` citeau decât dou` persoane: eu [i câte un r`t`cit venit din Google. Am publicat o p`]anie turbat` a unui prieten, c`ruia i-am dat [i prenumele, [i care a f`cut ca o locomotiv` când [i-a citit povestea – de[i prietenii comuni nu sunt genul care m-ar citi. De atunci nu mai public decât cu aprobarea subiec]ilor. Nu semn`m contract de confiden]ialitate, dar nu prea au ce-mi face, am 1,85 m, cânt`resc 90 de kilograme [i nu m` tem de b`taie: la nevoie o rup la fug`, c` sunt mai sprinten ca o femel` de cerb lop`tar (sau ciut` lop`tar`). Cum te conectezi cu cititorii? Încerc s` le r`spund cât de des pot, pentru c` sunt un palavragiu Web 2.0. De asemenea, dac` cineva îmi trimite un e-mail fac tot posibilul s` îi r`spund. Mai apar [i sincope, momente când devin e-mailofob, dar se rezolv` cu un Rudotel. Ce vinde mai mult: sexul sau umorul? Eu zic c` umorul despre sex. Pentru c` un mare în]elept chinez care înc` nu s-a n`scut zicea c` e mai bine s` râzi despre sex decât s` plângi!


lilee019 - 17 -


I n terviu

“Sunt un mare negustor, nu dau nimic f`r` s`-mi p`strez [i mie ceva” FOTO: fotounion.ro

Vlad Petreanu www.PETREANU.ro

Ai o politic` editorial` pentru blog? Primul r`spuns ar fi nu, dar nu e a[a simplu, pentru c` [i dezordinea temelor despre care scriu reprezint`, pân` la urm`, o alegere, deci o politic` editorial`, într-un fel. Simplificat la maximum, aceasta are o dimensiune a excluderii – exclude grotescul, jignirea gratuit`, abord`rile mitoc`ne[ti – [i are o dimensiune a includerii – scriu despre lucrurile care m` fac curios [i atent, pentru c` a[a înv`] [i eu ceva despre lumea înconjur`toare, chiar în timp ce ofer cititorilor textele mele. Dup` câte se vede, sunt un mare negustor, nu dau nimic f`r` s`-mi p`strez [i mie ceva. Ce face o poveste s` devin` un post bun pe blog? Excep]ia, detaliul, imaginea - acestea sunt câteva ingrediente importante. Mai e gramatica, fire[te, de fapt, mai întâi e gramatica, fire[te. Cursivitatea, surpriza, adev`rul, [i în acestea cred, [i mai ales în emo]ie, nu neap`rat în cea evident`, în niciun caz în cea ostentativ`, în acea emo]ie care face

cititorul s` rezoneze [i s` recunoasc` o stare prin care [i el a trecut sau ar fi putut trece sau sigur va trece la un moment dat. Cum treci peste lipsa de inspira]ie ocazional` (writer’s block)? Aici m` ajut` educa]ia profesional`: un jurnalist de [tiri are foarte rar luxul de a spune “nu [tiu despre ce s` scriu azi”, mai ales c` nu are de scris decât texte scurte, nu romane fluviu. Dar, fire[te, sunt [i perioade în care chiar nu scriu nimic – am înv`]at, în timp, s` recunosc deschis, cu umilin]`, c` mi-e [i mie, pur [i simplu, lene. Ce lec]ie surprinz`toare po]i spune c` ai \nva]at despre blogging? Faptul c` publicul are [i voce ([i nu e deloc timid când vine vorba s` se exprime), nu e doar o cifr` a Departamentului Vânz`ri. Eu public din 1990 dar, pân` la blog, consumatorii textelor mele erau teribil de t`cu]i, ca [i la restul celorlal]i jurnali[ti de altfel: mai trimiteau câte o scrisoare, din când în când, sau poate d`deau un telefon care,

- 18 -

inevitabil, e[ua pe la vreun secretariat populat de tanti plictisite. Genul acela de pres` a disp`rut, locul fiindu-i luat de media asta nou`, în care mesajul nu mai e unidirec]ional. {ocul apari]iei unui public vorb`re], care-]i spune exact ce gânde[te (ba chiar mai r`u de atât), fa]` de textele tale, n-a fost trecut prea bine de colegii mei. Eu am avut avansul dat de blog – [imi place s` cred c` am supravie]uit bini[or descoperirii. Care este gadget-ul t`u preferat, f`r` de care “nu ai putea tr`i”? Am devenit dependent de iPad – mai precis, de noul mod de lectur` pe care mi l-am dezvoltat, folosind iPad-ul, un soi de meta-lectur`, în care citesc mai multe texte deodat`, c`utând în permanen]` referin]e, explica]ii [i alte interpret`ri pentru câte o afirma]ie din vreun paragraf. În rest, sunt deosebit de pasionat de timpul meu liber. Îl consider cel mai tare gadget din via]a mea, în permanent` actualizare cu tot soiul de noi [i minunate descoperiri.


veverita

- 19 -


I n terviu

FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

Ce te-a determinat s` \]i lansezi blogul? Aveam o rubric` bis`pt`mânal` pe site-ul Academiei Ca]avencu (varianta original` a revistei, nu cea de-acum) în care “d`deam din cas`”, în sensul c` povesteam chestii funny de prin redac]ie. Se numea “Jurnal de cazarm`” [i avea mare succes, a[a c` am decis s-o transform într-un blog. Am p`strat aproximativ acela[i nume, dar am l`rgit sfera subiectelor [i… iaca, se fac în octombrie 4 ani de când m` str`duiesc s` postez aproape zilnic.

“E suficient s` ie[i pe strad` [i-]i vine o idee. Iar, dac` nu ie[i pe strad`, e suficient s` deschizi televizorul” Simona Tache www.SIMONATACHE.ro

Care e principala surs` de inspira]ie pentru textele de pe blog? Via]a [i realit`]ile înconjur`toare, mai ales cele române[ti. România este o surs` inepuizabil` de umor involuntar. A[a se face c`, dac` ai [i un ochi format pentru asta, subiectele sunt u[or de detectat. E suficient s` ie[i pe strad` [i-]i vine o idee. Iar, dac` nu ie[i pe strad`, e suficient s` deschizi televizorul. Iar, dac` nu deschizi nici televizorul, sigur î]i sun` la u[` un curier nervos, care începe s` ]ipe la tine [i s` te certe c` n-ai fost acas`, diminea]`, când te-a c`utat el (f`r` un telefon în prealabil, evident). Sau un b`trânel care ]i se adreseaz` solemn cu “S`ru’mâna, doamn`, sunt Pre[edintele!” [i î]i d` la semnat nu [tiu ce hârtie din partea asocia]iei de locatari. {i, chiar dac` e doar Pre[edintele Blocului, importan]a pe care [i-o d` singur începe s`-]i dea [i ]ie ceva fiori pe [ira spin`rii . Daca ai porni un nou blog, despre ce ar fi? De proz` scurt`. Dar ar fi updatat mult mai

- 20 -

rar, c` nu poate nimeni s` scrie o proz` pe zi. Nici m`car Paulo Coelho nu cred c-ar putea, de[i e celebru exact pentru talentul de a scrie mult [i prost. Care este cel mai straniu e-mail pe care l-ai primit pån` acum de la un cititor? Am primit, acum vreo doi ani, de la un cititor, rug`mintea de a-i intermedia o împ`care cu iubita. Era [i ea cititoarea mea fidel` [i m` simpatiza mult [i s-a gândit el c`, dac` a[ posta pe blog un text adresat fetei, ea s-ar înmuia [i ar accepta s`-i mai dea o [ans`. Un fel de Mircea Radu la “Din Dragoste” trebuia s` fiu, practic. N-am avut inim` s` refuz, a[a c` am scris ceva. Fata cu pricina a citit, s-a emo]ionat îngrozitor în privin]a gestului meu, dar… pe partea cu împ`carea, mi-a scris un mail în care mi-a povestit lucruri care m-au f`cut s` îmi promit foarte solemn c` nu m` mai bag niciodat` în a[a ceva. Am mai primit, de asemenea, mailuri stranii, în care mi se cerea p`rerea în privin]a unor alegeri medicale sau s` intervin într-un proces de partaj. Iar, în preajma unui Cr`ciun, o so]ie mi-a scris s` m` roage s`-i dau un mailsurpriz` so]ului ei, care era mare fan de-al meu. Am f`cut [i pe Mo[ Cr`ciun, dup` ce f`cusem pe Mircea Radu, ce era s` fac?  Exist` un instrument pe care ai dorit mereu s` \l \nve]i? Da. Instrumentul “voce”. N-am nicio [ans`, pentru c`, în afar` de unele chestii mai de vocea a II-a, sunt praf la cântat, nu m-a dotat mama natur` în sensul `sta. Dar mi-ar fi pl`cut mult s` [tiu s` cânt.


ruxidinca - 21 -


I n terviu

“Acum sunt singura responsabil` pentru deciziile mele editoriale” FOTO: fotounion.ro

CRISTINA Bazavan www.BAZAVAN.ro

Care e cea mai mare satisfac]ie pe care ]i-o aduce blogul? Controlul editorial. În toate job-urile mele din pres` era cineva care avea cåte o alt` p`rere despre ce s` public`m [i aveam dezbateri lungi. Acum sunt singura responsabil` pentru deciziile mele editoriale. M` bucur de succese, înv`] din gre[eli. Spune-mi o gre[eal` pe care un blogger (încep`tor) nu ar trebui s` o fac`? S` cread` c` scrie doar pentru sine, de pl`cere [i amuzament. Dac` ar face asta ar scrie într-un carne]el pe care l-ar ]ine în sertar. Odat` ce e expus în spa]iul public e pentru AUDIEN}~. Activitatea de blogging (documentare, editare etc) cere mult timp. Cât timp dedici zilnic blogului? Dou` ore dac` sunt într-o perioad` standard. Dac` îns` preg`tesc un interviu/story amplu (în medie unul pe lun` de calibrul acesta) pot fi [i 8 ore pe zi, timp de mai multe zile consecutive.

Care e postul la care ai muncit cel mai mult? Anul acesta postul la care am muncit cel mai mult e interviul cu Mihai Bendeac. {tiam c` dac` vreau s`-l descriu cum sim]eam c` este, trebuia s`-i cå[tig încrederea. A durat mult documentarea de dinainte de interviu (vreo 3 s`pt`måni), verificarea informa]iilor pe care mi le-a spus (alte 3 s`pt`måni) [i partea de scris (înc` 2). Pentru profilul `sta am citit c`r]ile lui preferate, am v`zut înregistr`ri ale pieselor lui din studen]ie, ale spectacolelor de acum, am citit cam tot ce s-a scris despre el, am vorbit cu fo[ti colegi etc. A meritat; în prima s`pt`mån` articolul dep`[ise 20.000 vizualiz`ri. Care ar fi pasul urm`tor pentru un pro-blogger? S` înve]e s` utilizeze toate mediile - radio, TV, print - [i s` fac` cross media. Dac` e un blogger care vrea s` fie “o voce” recunoscut` în domeniul lui. Dac` ai putea schimba un singur lucru legat de blogging, care ar fi acela?

- 22 -

Reputa]ia bloggerilor din România. Îmi doresc uneori s` existe un buton de restart pentru comunitatea româneasc` de blogging, ca s` înceap` business-ul de la zero cu no]iunile de acum [i cu repere de etic` ceva mai solide. Spune-mi [i un lucru frumos despre blogosfer`. E proasp`t`. E vie. Lucruri pe care orice alt canal media se str`duie[te s` le ob]in`, iar blogosfera le are by default pentru c`, în online, nu au cum s` r`zbat` cei care n-au aceste atribute. {i, de cele mai multe ori, are carism`. Cine este modelul t`u în via]`? N-am un anume om drept model, am o tipologie de oameni drept model: cei care [i-au dep`[it limitele, care au o disciplin` uimitoare [i care cred cu t`rie c` nimic nu e imposibil. Ca s` numesc cî]iva - Toma Coconea - un parapantist genial; ciclistul Lance Amstrong (sau Eduard Novak - medaliatul cu aur de la Paralimpice de anul asta) , fotograful Steve McCurry [i mul]i al]ii.


dorin_constanda - 23 -


FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

I n terviu

“Îmi este imposibil s` nu g`sesc ceva de scris, de spus, de dat mai departe” ALEXANDRU r~descu www.ALEXRADESCU.ro

Care au fost motivele pentru care ai lansat blogul? Mi-am lansat primul blog www. alexradescu.ro – oct. 2006), la vreo 2 ani [i jum`tate dup` ce am intrat cu adev`rat în via]a de jurnalist: redactor IT&C la Jurnalul Na]ional. S` scrii zilnic (doar) despre telecom, computere & internet, electronice, politici [i decizii aplicabile în aceste domenii poate duce la o limitare a vocabularului, la o îmbr`]i[are a “limbajului lemnos”, la un schematism dincolo de “pragmatismul” cerut de munca la un cotidian. Pân` la urm`, o s`r`cire care love[te atât pe jurnalist (atingând forma [i fondul materialelor sale), cât [i pe individ care nu mai e în stare s` mai abordeze [i altceva. Ai vechime mare \n jurnalism. Ce diferen]e majore vezi \ntre jurnalism si blogging? Înc` îmi place s` spun c` în meseria de jurnalist ai (mare) nevoie de “ficat”. Este organul cu o anume sensibilitate la oboseal`, la stres, la programul f`r` de program al acestei meserii. Deloc de neglijat sau poate de aici ar fi trebuit s` încep: ierarhia [i colectivul. Foarte mul]i bloggeri (inclusiv unii “profesioni[ti”) au picat la aceste “probe”. Iar despre rigoare [i munca pe text, orice blogger tot de la un jurnalist (cu experien]`) poate s` înve]e. Crezi c` blogul este doar un trend? Dac` privim blogul ca o form` de exprimare online (cuvinte-fotografii-filmule]e), nu cred c` e doar un val. }ine de democratizarea (sau atomizarea) exprim`rii publice

- 24 -

facilitat` de internet, de platformele de comunicare existente online. Schimb`ri cu siguran]` vor fi, dar influen]ate de avalan[a de tehnologii, de inova]iile din aceste domenii. De ce ar trebui un jurnalist s` î[i creeze un blog? Având în vedere cataclismul din mass-media române[ti, un jurnalist cu blog mai poate spera la o continuare a profesiei, dar în condi]iile unor parteneriate, sponsoriz`ri, afilieri la agen]ii etc. Pe de alt` parte, cu ajutorul unui blog, un jurnalist poate “dirija” cititori (fideli) sau adu[i de Google, c`tre subiecte din publica]ia la care lucreaz`. Pe blog se pot aborda teme, subiecte care nu î[i g`sesc loc (din diverse motive) în publica]ie. Scrii zilnic? Dac` am Internet, scriu zilnic. Îmi este imposibil s` nu g`sesc ceva de scris, de spus, de “dat mai departe”. Probabil c` f`r` aceste sim]`minte, nici nu a[ avea ce c`uta în lumea presei. Ce satisfac]ii ai din blogging? Dac` pentru un artist conteaz`, în primul rând, aplauzele publicului, pentru un blogger trebuie s` “rezoneze” niscaiva cititori. Satisfac]ia de a primi feedback “anonim” este mai intens`, de alt` natur`, este o satisfac]ie pe care o por]i zâmbind tâmp pe strad`. Dac` ar fi s` joci în Star Trek, ce personaj ai alege s` fii? Mul]umesc de ofert`, dar acum m` concentrez pe Trilogia “Hobbitul”.


ardeleandorin - 25 -


I n terviu

“Atâta timp cât spui lucruri esen]iale, importante, din suflet, po]i scrie cu succes” FOTO: C~t~lin Gr~dinariu

Dan Dragomir www.COMPUTERBLOG.ro

Ce marcheaz` cel mai mult trecerea de la jurnalism la blogging ca profesie? Este o situa]ie comparabil` cu antreprenoriatul, treci de la statutul de angajat permanent, salariu fix [i stabil, carier`, posibilit`]i de promovare, la statutul de fondator, CEO, angajat [i director de marketing. Este bine pentru c` am oportunit`]i nelimitate de dezvoltare [i libertatea de a scrie ce vreau. Am mai mult timp, dar mai multe de f`cut. Este bine pentru c` pot c`l`tori mai mult, pot participa la evenimente [i pot colabora cu mai multe publica]ii, posturi radio, TV. Cât de important` este rela]ia cu cititorii? Rela]ia cu cititorii este la fel de important` ca [i actualizarea unui blog sau a paginii de Facebook. Trebuie s` [tie c` se pot baza pe sfaturile tale, c` e[ti deschis [i la critici [i nu cau]i doar laude. De fapt, asta este dezvoltarea comunit`]ii din jurul unui blog, care include cititorii, fanii de pe Facebook sau followers de pe Twitter, al]ii decât ceilal]i bloggeri [i PR-i[ti din domeniu. Scriem tocmai pentru ace[ti

cititori pe care nu-i cunoa[tem foarte bine, iar interac]iunea prin comentarii, like, RT î]i d` un feedback - dac` ai f`cut treab` bun` sau nu.

compensa astfel de situa]ii, dar nu e a[a. Nu este u[or s` lauzi ceva, a[a cum sus]in unii (“bloggerii laud` orice”), pentru c` îi ataci indirect pe competitori.

Scrii pe mai multe bloguri. Cum \]i stabile[ti priorit`]ile? În principiu prima prioritate în orice ordine r`mâne computerblog.ro, blogul de care m` ocup permanent [i care reu[e[te s` aduc` [i cele mai mari venituri. Dac` e nevoie, m` trezesc la 2 noaptea s` scriu despre evenimentele din US. Dac` este nevoie, trag ma[ina pe dreapta [i scriu de pe telefon. Dar cum am perioade libere, m` ocup [i de celelalte. Tot în ordinea importan]ei.

Ce sfaturi a]i da celor care de abia acum se apuc` de blogging? S` scrie exclusiv despre lucrurile la care se pricep foarte bine sau care îi pasioneaz` foarte mult. Altfel, sunt mii de bloguri [i ri[ti s` treci neobservat. Dar atâta timp cât spui lucruri esen]iale, importante, din suflet cum se zice, po]i scrie cu succes. Nu v` a[tepta]i s` fi]i remarca]i de la început, nu v` a[tepta]i la bani imediat, toate astea vin dup` un [ir de reu[ite. Comenta]i pe blogurile mai vechi, spune]i lucruri interesante [i ve]i fi remarca]i.

În afar` de gestionarea timpului, care este cel mai dificil aspect al blogging-ului? Cel mai dificil lucru este s` scrii adev`rul, s` critici sau s` lauzi, [tiind bine c` orice ai face vei fi contestat. Sau chiar ri[ti s`-]i pierzi o colaborare, un client, un posibil venit. Mul]i cred c` e simplu sau c` po]i

- 26 -

Dac` ai avea un milion de dolari ce ai face cu ei? Probabil i-a[ investi în ceea ce [tiu mai bine - o afacere online. A[ merge fie pe un magazin online pe o anumit` ni[`, fie a[ crea un blog IT care s` devin` cel mai important de pe pia]` local`.


adenalgia - 27 -


FOTO: eduard koller

I n terviu

“Blogul reprezint` o [ans` excelent` de a-]i face auzit` vocea” victor kapra www.VICTORKAPRA.ro

De ce ar porni cineva un blog ast`zi? Pentru c` un blog scris cu pasiune [i care respect` regulile obligatorii (frecven]a posturilor, interactivitate, scriitura alert`) este cea mai eficient` “agen]ie” de PR personal, fie c` vorbim de manageri, speciali[ti sau aspiran]i la succes afla]i la începutul carierei. Blogul reprezint` o [ans` excelent` de a-]i face auzit` vocea, de a te remarca în domeniul în care activezi. Odat` cu disolu]ia presei tip`rite, “foamea” publicului pentru texte relevante devine din ce în ce mai mare. Iar blogurile pot umple acest loc l`sat liber de pres`. Blogul î]i permite s` te pui mai bine în valoare, dovad` c` sunt o serie de jurnali[ti buni care î[i completeaz` discursul public [i cu un blog, în afar` de activitatea ziaristic`.

limba de lemn. A[ mai ad`uga instictul de a te lungi cu articolul/postul doar atât cât este necesar, în sensul de a deprinde arta conciziei, necesar` în infla]ia de texte digitale slabe c`reia trebuie s`-i facem fa]`. {i ce ar putea s` \nve]e bloggerii de la jurnali[ti? Avem înc` - nu [tiu pentru cât` vreme - o serie de jurnali[ti cu adev`rat valoro[i în România. M` refer la cei care aplic` deontologia, au r`bdarea document`rii [i independen]` în gândire. Din fericire, câ]iva au [i o prezen]` online din care bloggerii pot înv`]a s` acorde mai mult de cinci minute scrierii unui post, s` caute r`spuns la întreb`rile care apar de la sine, s` se documenteze mai riguros.

Cât de important este s` \]i alegi o ni[`? Mizez pe ni[`, inclusiv una de genul “Despre mine [i via]a mea”. Ni[a î]i permite s` ai un discurs coerent pe blog. În schimb, blogul generalist comport` riscul s` postezi [i prostii, generate de ignoran]` [i superficialitate. Sunt destule ni[e neacoperite în blogosfera româneasc` [i unele se pot dovedi ca având un poten]ial semnificativ. Blogurile de ni[` reu[esc adeseori s` coaguleze în jurul lor comunit`]i interesante.

La ce întrebare pentru cititori ar trebui s` r`spund` un post înainte de publicare? Cine, ce, cum, când, unde, de ce. Plus “[i dac` faptele nu sunt a[a cum scriu eu aici?!”. Cred c` ar trebui ca bloggerii s` propun` [i solu]ii/ini]iative în anumite cazuri, pentru c` de lament`ri [i despre “cât de na[pa este România” suntem cu to]ii s`tui. Altfel spus, dac` tot relev`m o problem`, poate ar fi bine s` ne gândim un pic [i cum s-ar putea rezolva [i s` facem acei pa[i mici pentru ca procesul rezolv`rii s` fie ini]iat.

Ce ar putea s` înve]e jurnali[tii de ast`zi de la bloggeri? Stilul de scriitur` proasp`t [i colocvial pe care îl practic` bloggerii de succes. Jurnali[tii tineri integra]i în massmedia oficial` au un apetit incredibil pentru

Pepsi sau Coca-Cola? Clar [i absolut subiectiv: Pepsi. Pentru c` în copil`rie era pre]ios: niciodat` nu aveam atâtea sticle câte mi-a[ fi dorit. De altfel, nu este nimic ie[it din comun în aceast` alegere.

- 28 -


rbaitoiu - 29 -


I n terviu

“Pe blog tu e[ti [i reporter, [i editor, [i redactor [ef, [i fotograf [i secretar de redac]ie” FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

Cristian {u}u www.sutu.ro

De ce ai pornit un blog? Cum a venit ideea, ce te-a determinat? A fost un p`cat: invidia. Care s-a manifestat undeva prin prim`vara anului 2007, cånd conducerea ziarului la care lucram atunci, Cotidianul, a decis s` creeze o sec]iune de bloguri pentru cî]iva dintre colegii mei, printre care, ai ghicit, nu m` aflam [i eu. Cred c` a fost o decizie gre[it` a lor, c`ci au fost momente, ulterior, cînd traficul sutu.ro l-a dep`[it pe cel al ziarului. Dac` eu nu m` în[el, cu aproape 100.000 de unici pe zi, cåt s-a înregistrat prin decembrie 2009, am avut un trafic mai mare chiar [i decåt al ziarului Cotidianul [i Academia Ca]avencu (unde am lucrat ulterior) la un loc. Cum a completat blogul activitatea ta de jurnalist? Diferen]ele sunt mari. Ca jurnalist, trebuie s` fii neutru, obiectiv. Nu ai voie s`-]i exprimi p`rerile [i e[ti obligat s` consemnezi punctele de vedere ale tuturor. |n schimb, blogul e un spa]iu în care opinia este esen]ial`. Ca s`-]i r`spund la întrebare, blogul m-a ajutat s`

ies din capcanele neutralit`]ii. {i s` dau în presa tradi]ional`, atåt cåt a fost posibil, o not` de originalitate textelor pe care le public`m.

[tiu s` fac. Cele mai multe comentarii pe blog vin la posturile despre politic`, de unde eu în]eleg c` blogul s-a canalizat destul de serios pe culoarul `sta.

Ar trebui ca to]i jurnali[tii s` aib` un blog? Cred c` da. Sau m`car cei care î[i propun s` fie buni jurnali[ti. Exerci]iul scrisului este fundamental. În plus, exist` nevoia de a te exprima [i altfel, neîngr`dit de regulile jurnalistice ale construc]iei unei [tiri. Sau prin imagini. Pe blog tu e[ti [i reporter, [i editor, [i redactor [ef, [i fotograf [i secretar de redac]ie.

Nu ]i-ar pl`cea s` ai un blog doar despre politic`? În general, lumea are o p`rere foarte proast` despre politic`. Nu doar în România, ci peste tot în lume. Cu men]iunea c` la noi lucrurile stau prost de tot. Doar 7% dintre români mai au încredere în Parlamentul României, institu]ia fundamental` a democra]iei. E în mare parte vina politicienilor, al c`ror predicat esen]ial pentru succes este minciuna, dar cumva e [i vina sistemului, a democra]iei. Prin urmare, nu [tiu dac` un blog dedicat exclusiv politicii e o idee bun`. Ar fi mult prea ni[at. În plus, eu am ales s` fac în paralel cu sutu.ro [i ni[te lucruri frumoase cu noua mea întreprindere: www.fotounion.ro.

La ce te ajut` ast`zi blogul? Î]i r`spund cu o întrebare: la ce te ajut` o ma[in` bun`, trecut` pe numele t`u, atunci cånd vrei s` pleci în vacan]`, în Thassos, spre exemplu, iar tu te-ai s`turat de autocare? Cum se împac` mix-ul de posturi politice cu cele personale? Încerc s` ias` bine. E un mix straniu, [tiu, dar asta mi-a fost meseria în ultimii 15 ani, asta pretind c`

- 30 -

Twilight sau Harry Potter? Nu [tiu, mie-mi place serialul The Office.


itecuceanu

- 31 -


FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

I n terviu

“Doar bloggerii concentra]i cu adev`rat pe nevoile cititorilor vor câ[tiga pe termen lung” R~zvan Pascu www.RazvanPascu.ro

Cum a ap`rut blogul? Mi-am f`cut blogul în aprilie 2009, dup` ce am cochetat cu ideea timp de vreun an de zile. C`l`toream mult [i lumea îmi spunea s` m` apuc de scris impresii de c`l`torie. În timp s-a transformat într-un mod de via]` [i într-o afacere din care s` câ[tig f`când ceea ce îmi place. Acum c`l`toresc [i mai mult, organizez inclusiv excursii în ]`ri exotice cu cititorii blogului [i am parteneriate cu companii aeriene, oficii de turism din str`in`tate [i agen]ii de turism. Dincolo de blog, este foarte important` [i comunitatea pe care am creat-o pe paginile mele de Facebook [i care adun` 25.000 de oameni pasiona]i de c`l`torii. De un an de zile m` ocup [i de proiecte de PR pentru companii din industria turismului & hospitality, reu[ind s` atrag al`turi de mine clien]i mari din ]ar` [i din str`in`tate.

s-a întâmplat niciodat` s` nu am subiecte. Din contr`, uneori doar timpul s` scriu impresii este tot ce îmi lipse[te; niciodat` inspira]ia.

Care sunt atributele unui blog de travel bun? Eu cred c` un blog bun de travel este cel care scrie impresii de c`l`torie din experien]` proprie [i cel care public` [tiri [i nout`]i pentru oamenii interesa]i de turism. {i mai cred c` doar bloggerii concentra]i cu adev`rat pe nevoile cititorilor vor câ[tiga pe termen lung.

Crezi c` în viitor vei putea deveni blogger full-time? A[ putea s` devin [i acum blogger full-time. Dar deocamdat` nu vreau asta. Jobul meu de Manager Corporate Clients la ING îmi ofer` satisfac]ii personale pe care blogul nu mi le poate oferi. În plus, nici nu vreau s` fiu perceput doar ca blogger de turism, ci ca un consultant de Marketing & PR în industria turismului. |n ultimul an am avut multe proiecte de PR.

Cum î]i alegi subiectele când nu ai subiecte? Norocul meu este c` reu[esc s` c`l`toresc foarte des. C`l`toriile sunt fie personale, fie în interes de business (pentru stabilirea de contacte), fie infotripuri organizate pentru jurnali[ti, fie c`l`torii în parteneriat cu diverse companii aeriene sau agen]ii de turism. A[a c` nu mi

- 32 -

Cum se construie[te o rela]ie cu cititorii? Pe lâng` articolele cât mai variate, strategia mea a fost s` organizez multe concursuri cu premii constând în vacan]e în str`in`tate, caz`ri la hoteluri în România, ghiduri de c`l`torie, reviste, c`r]i [i multe altele. Am f`cut odat` chiar [i un concurs cu 75 de premii [i am trimis 75 de plicuri cu premii la 75 de câ[tig`tori diferi]i. Toate tragerile la sor]i le filmez ca s` nu fie niciodat` discu]ii. În plus, încerc s` fiu prezent acolo unde sunt [i cititorii mei [i de aceea scriu pe teme de travel [i pe alte site-uri sau în reviste de genul National Geographic Traveler.

Care e cea mai ciudat` mâncare pe care ai gustat-o vreodat`? Ni[te gândaci la Beijing, carne de balen` în Norvegia, viermi de m`tase în China sau molu[te în Bahamas.


patricia_sima - 33 -


I n terviu

“De câ]iva ani via]a mea se împarte între blog, job, evenimente [i conferin]e” FOTO: revista biz

Alexandru Negrea www.MARKETING20.ro

Cui se adreseaz` un blog de social media? Blogul despre social media se adreseaz` oamenilor care activeaz` profesional în social media [i în special departamentelor de marketing [i comunicare din companii [i agen]ii. L-am lansat pentru c` am început anul trecut o serie de workshop-uri practice despre social media [i mi-am dat seama c` nu exist` o resurs` cu informa]ii de baz` în limba român`. {i se pare c` am avut dreptate, din moment ce rezultatele au fost mult peste a[tept`ri. Ce afl` cei care ajung pe blogul t`u? Subiectele principale sunt marketingul online, re]elele sociale, blogurile [i studiile de pia]`. În mare, fac tot felul de experimente în mediul online, citesc multe articole [i c`r]i despre marketing, administrez mai multe campanii [i pagini de Facebook [i public rezultatele [i concluziile pe blog. Recent am început s` realizez studii de pia]` [i inten]ionez s` lansez mai multe e-book-uri despre paginile de Facebook pentru companii.

Scrii \n paralel pe blogul personal care te-a consacrat. Cum le \mpaci? Ai ni[te reguli? Dup` aproape [ase ani de scris pe blog îmi este destul de u[or s` merg în paralel chiar [i cu mai mult de dou` bloguri. Nu fac altceva decât s` trag ni[te concluzii din experien]ele de zi cu zi, atât personal, cât [i profesional. Iar acum încerc s` le separ pe domenii de activitate, ca s` segmentez cititorii [i s` nu-i încarc cu informa]ie inutil`. Folosesc în paralel [i un serviciu de newsletter, tot pentru segmentare. {i oricum sunt obi[nuit cu ritmul `sta. De câ]iva ani via]a mea se împarte între blog, job, evenimente [i conferin]e. {i mai am [i ceva timp liber pentru mine. Care sunt atributele esen]iale ale unui blog de ni[`? Cred c` depinde foarte mult de ni[` [i de obiective. Pentru un blog ca marketing20.ro, spre exemplu, schema e de tip abecedar. Iau paginile de Facebook [i le descompun în câteva zeci de articole de tip tutorial, începând de la cele mai

- 34 -

simple no]iuni posibile. Sau iau aplica]iile Facebook [i le descompun în [apte articole despre eficien]`, m`surare, integrare [i tot tacâmul. Obiectivul e s` construiesc un set de articole de baz` despre social media, pe care s` pot dezvolta apoi strategii personalizate pentru diverse companii. Cum creezi cea mai bun` leg`tur` cu juc`torii din industria despre care scrii? Social media este despre sharing [i socializare. Nu exist` o metod` mai bun` decât s` te pozi]ionezi corect în pia]` [i s`-i faci aten]i pe ceilal]i, s` te vad`, s` [tie c` e[ti acolo [i c` faci lucruri. Pe mine m-au ajutat mult conferin]ele la care am mers, prezent`rile sus]inute, mailurile pe care le-am trimis c`tre companii etc. E un mediu în care trebuie s` fii activ din toate punctele de vedere. {i chiar dac` pare un cli[eu ce am spus, e un cli[eu esen]ial pe care mul]i bloggeri nu-l respect`. Ce a[ g`si \n frigiderul t`u acum? Am g`tit ceva asear`, deci câteva conserve.


cristis7 - 35 -


FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

I n terviu

“Dac` n-a[ fi avut un blog pân` ieri, deschideam unul exact ca al meu, dar mai bun” Adrian H~dean www.ADIHADEAN.ro

Când ]i-ai dat seama c` trebuie s` ai un blog? Nu a fost chiar a[a. Adic` nu mi-am dat seama. Fusesem jurnalist o bun` bucat` din via]a mea [i avem nevoie de un loc de manifestare. Nu [tiam c` locul acesta va fi un blog pân`-n ziua în care un prieten mi l-a f`cut cadou. Asta era în 2007. Înainte de a avea blogul încercasem s` încropesc un site cu re]ete, în primul rând pentru a promova online emisiunile mele culinare de la TV. Cumva, spre finalul lui 2008, am contopit ideile [i am decis ca blogul meu s` fie unul culinar.

transpira]ie decât inspira]ie, mult mai mult`. Cititorii care a[teapt` în fiecare zi o re]et` nou`, au de a[teptat în continuare. Postez în fiecare zi dar a [ti sau a putea s` g`te[ti înseamn` mult mai mult decât a citi o re]et`. Înseamn` s` afli lucruri despre ingrediente, s` cuno[ti tehnici, s` te educi într-un fel complex. Asta încerc eu s` fac cu blogul meu, iar maniera în care am ales s` o fac, adic` f`r` a adopta un ton academic, are succes. Am peste 2.000 de re]ete pe blog, toate încercate de mine, zic c`-i material destul pentru oricine.

Pe lâng` re]etele tale, aduci pe blog [i experien]a personal`. Ajut` partea personal`? Re]etele mele sunt experien]a mea personal`. Care ajut` enorm. Oamenii vor s` afle cum se face de la unul care a încercat înaintea lor. Dac` a[ transcrie o carte a Sandei Marin, probabil n-a[ avea mare succes. Poate doar dac` a[ interpreta în maniera mea re]etele ei (nu v` gr`bi]i, sandamarin.ro e luat deja). În ceea ce prive[te experien]ele mele din afara sferei culinare, încerc s` nu le transfer prea mult pe blog, pentru asta am contul de Facebook.

Dac` ar fi s` începi mâine un food blog, ce tem` ai alege? Depinde. Dac` eu, Adi H`dean, un blogger care scrie deja despre mâncare de 4 ani, a[ decide s` deschid un blog nou, a[ scrie despre restaurante [i în general despre mâncatul în alt` parte decât acas`. Asta pentru c` simt c` am suficient de mult` experien]` pentru asta. Dac` n-a[ fi avut un blog pân` ieri, deschideam unul exact ca al meu, dar mai bun. De aici trebuie s` în]elege]i c` nu m-a înv`]at nimeni nimic despre blogging, despre fotografia culinar` sau despre internet [i utilizarea lui cu cap. A trebuit s` înv`] singur [i s` fac o mul]ime de gre[eli în timpul procesului de înv`]are.

În mod cert, cititorii t`i se a[teapt` s` creezi constant con]inut nou. Ce anume te inspir`? În primul rând, foamea. Glumesc. M` inspir` o discu]ie, o imagine, un drum pân` la pia]` sau în supermarket, amintirile mele din copil`ria plin` de mânc`ruri grozave, amintirile altora [i multele c`r]i de specialitate pe care le citesc. Totu[i, e bine s` se [tie c` în buc`t`rie e mai mult`

- 36 -

Care e cea mai spectaculoas` c`l`torie pe care ai f`cut-o? Expedi]ia Muson, f`r` îndoial`. O excursie de trei s`pt`mâni, de la Singapore la Bangkok, în timpul musonului, în 2010. E cel mai îndep`rtat loc în care am fost. {i m-a[ întoarce acolo mâine, dac` a[ putea.


themoise - 37 -


I n terviu

“Este foarte important ca oamenii s` nu se simt` în[ela]i de ce au citit pe blog” FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

Radu Dumitru www.NWRADU.ro

Ce conteaz` cel mai mult la un blog de tehnologie? Credibilitatea pe care o construie[ti în fa]a cititorilor. Vreau ca cititorii s` aib` încredere în ceea ce scriu eu, iar pentru asta este nevoie de consecven]`, de opinii bine argumentate [i de o educa]ie [i experien]` în domeniul acesta al tehnologiei, precum [i de o în]elegere a pie]ei [i segmentelor ei. Pentru mine este foarte important ca oamenii ce cump`r`, uneori pe mul]i bani, produsele recomandate de mine, s` nu se simt` niciodat` în[ela]i de ce au citit pe blog. Ai avut unul dedicat, de ce nu l-ai continuat? A fost o decizie strategic` de a ]ine tot con]inutul propriu pe un singur site [i de a-l cre[te doar pe acesta, a[a c` mobbi.ro a fost oprit în favoarea nwradu. ro. În particular, ni[a smartphone-urilor a devenit mai banal`, n-au mai fost apari]ii revolu]ionare, ci doar mici evolu]ii, a[a c` n-am mai g`sit atâtea idei proprii de transmis zilnic. M` preg`tesc îns` de o alt` ni[` care m` pasioneaz`, cea a

autovehiculelor hibride [i electrice [i a tehnologiilor auto, care cu siguran]` vor deveni tot mai spectaculoase [i r`spândite în viitorul apropiat. Crezi c` mixul între posturi personale [i cele specializate va mai prinde mult? Cu siguran]` va mai prinde. Sunt multe site-uri care prezint` sec comunicatele primite de la agen]ii. Eu încerc întotdeauna s` aduc doar elemente relevante, prezentate din perspectiva [i interesele mele personale [i s` ar`t utilitatea noilor tehnologii [i gadgeturi în via]a de zi cu zi. În plus, revin la credibilitate; m` conectez mai u[or cu cititorii atunci când discut`m [i diferite teme personale, care îmi dau mie ocazia s`-mi cunosc publicul [i viceversa. Îmi place ideea de a forma o comunitate, nu doar de a reprezenta un punct de informare f`r` personalitate. Cât timp dedici unui post? Un review îmi ia aproximativ 5 ore doar s`-l scriu, pentru c` în timp am fost nevoit s` dau mai mult`

- 38 -

aten]ie la detalii precum structura unui review [i exprimarea cea mai potrivit` [i precis`. Nu vreau s` las impresia de treab` de mântuial`. Adaug` la asta fotografii f`cute cu aten]ie într-un fel de studio semipro improvizat, plus mai multe zile pentru testarea în condi]ii normale a oric`rui aparat [i num`rul de ore tot cre[te. Nu accept s` scriu review-uri dac` nu am gadget-ul m`car câteva zile la dispozi]ie. Care sunt atributele unui review de produs bun? Este detaliat, arat` clar avantajele [i dezavantajele produsului, explic` bine pozi]ia sa pe pia]` [i în gama produc`torului, prezint` nu doar func]iile aparatului, ci [i cum te pot ajuta acestea în diverse situa]ii reale. La finalul unui review bine scris nu-]i dore[ti s` mai cite[ti un altul, ci ai în]eles deja dac` acel gadget este pentru tine sau nu. Care este cântecul t`u preferat? Ascult Queen de când eram copil, a[a c` voi spune One Vision.


skyhawk

- 39 -


FOTO: ARHIV~ PERSONAL~

I n terviu

“Indiferent ce povestesc, încerc s` dau o tent` umoristic`. Sup`rarea [i indignarea nu prind” GABRIEL OAN~ www.GABEN.ro

Ce te-a determinat s` lansezi un videoblog? A fost mai mult o întâmplare. Am început s` scriu pe blog în 6 martie 2009. {i am f`cut-o dintr-un motiv care [i acum îmi scap`, aveam impresia c` am ceva de spus. Am exersat vreo 2 ani, apoi mi s-a p`rut c` scrisul m` limiteaz`. Aveam nevoie de un mediu care s` poat` transmite povestirile mele exact a[a cum erau ele, a[a c` m-am apucat de audio. Adic` înregistram ni[te fi[iere audio, de 1-2 minute. Nu mai scriam. Puteam s` fluier, s` strig, s` m` indignez. A fost interesant. Poate mai mult din perspectiva faptului c` aceste fi[iere audio îmi aduceau o anumit` notorietate. Nu datorit` con]inutului. Acum sunt con[tient de asta. Mai mult din cauz` c` eram singurul blogger din România care f`cea asta. A[a c` am început s` cunosc oameni. Am participat la evenimente. Postam zilnic, indiferent dac` era duminic`, s`rb`toare, ploaie, nu conta. {i pentru c` nu aveam mult timp liber am început s` fac clipurile din ma[in`. Acum eram bloggerul care face audio din ma[in`, eram mai interesant. Apoi am investit ni[te b`nu]i în scule. Am început s` editez clipurile, s` înv`] despre tag-uri, SEO, YouTube. Cât de important` e dotarea tehnic`? Aproape ... deloc. Eu am început s` m` filmez cu telefonul în ma[in`. Nu editam clipurile. Le postam a[a cum erau direct de pe telefon pe YouTube. {i am câ[tigat popularitate în acest fel. Important e s` fii original. {i s` î]i creezi un stil. Acum filmez cu o camer` de top , HD (3D) cu sunet 5.1

- 40 -

[i folosesc soft-uri de ultim` genera]ie. Dar nu toate clipurile au succes. Con]inutul este cel mai important. Dac` arunca]i o privire pe YouTube, 99% dintre clipurile care au succes nu sunt nici m`car filmate la o rezolu]ie decent`. Totu[i nu po]i aduna o comunitate în jurul t`u dac` nu te perfec]ionezi în mod constant. Care sunt ingredientele unui video post bun? Nu exist` o re]et` a postului bun. Sau dac` exist` eu nu o [tiu. În general lumea are impresia c` pe YouTube trebuie s` te strâmbi, s` te vopse[ti pe fa]`, s` te arunci în cap. Am încercat s` fac altceva. Încerc s` fac umor. Indiferent ce povestesc, încerc s` dau o tent` umoristic`. Sup`rarea [i indignarea nu prind. Sau cel pu]in nu prind la publicul meu. Ingredientul secret: munc` mult`. Doar atât. Cum vezi evolu]ia videoblogging-ului în România? E un domeniu aflat la început de drum. Cred c` în urm`torii ani o s` avem o explozie de youtubari (a[a se autodenumesc) în România. Sunt foarte mul]i oameni talenta]i care se apuc` de blog. {i pentru c` YouTube-ul devine din ce în ce mai popular e normal ca [i aten]ia companiilor s` se îndrepte în direc]ia asta. Comunit`]i mari sunt în curs de formare chiar acum pe YouTube. Doar c` nu sunt înc` destul de populare. Spune o glum` bun` în 140 de caractere Dac` ]i se pare c` patria ta te ignor`, încearc`, m`car o dat`, s` nu pl`te[ti taxele.


ruxidinca

- 41 -


I n terviu

“Nu cunosc multe reguli jurnalistice, îns` sunt destul de meticulos” FOTO: fotounion.ro

Costin Cocioab~ www.REFRESH.RO

De ce ai ales s` lansezi un blog despre Internet? Am lansat refresh.ro din dou` motive: 1) lipsa unui istoric / documentare pe anumite subiecte ce ]in de industria online din România; 2) comunicatele de pres` preten]ioase care ap`reau prin industrie la vremea respectiv`. Iar dac` vrei s` pun [i dou` nume \n fa]a acestor lucruri, acestea ar fi Vali Petcu [i Drago[ Stanca. Ei se fac “vinova]i” de apari]ia [i existen]a refresh.ro. |n plus, sunt o persoan` ambi]ioas` [i am func]ionat mereu \n ideea de a \ncerca m`car s` las ceva \n urma mea. De ce nu ai renun]at la blogul personal? Tocmai pentru c` e personal. Costin.ro e locul unde postez din vacan]e, ori gânduri care ajung s` vad` dincolo de butonul Publish. E parte din mine. Mai este loc pentru un blog despre pia]a de Internet din Romånia? Berechet. Nu are \ns` cine s` le \ntre]in`. Au mai fost \ncerc`ri [i nu m` \ndoiesc c` vor mai

fi. Sunt pu]ini oameni care au timpul [i disponibilitatea s` fac` a[a ceva. Nici eu nu am prea mult timp la dispozi]ie, motiv pentru care blogul are perioade mai lini[tite. V`d \ns` un poten]ial foarte mare, motiv pentru care a[tept un investitor care s`-l duc` la the next level. {i care este “next level”? V`d dou` direc]ii. Ori va fi preluat de c`tre un trust de pres` / publisher [i crescut \ntr-un ritm pe care, eu singur, nu am cum s` \l sus]in, ori se va dezvolta \n colaborare cu al]i bloggeri din zona lui, care s` \mpart` [i \ncas`rile [i parte din exit, pentru c`, \n cele din urm`, tot acolo se va ajunge. R`spunde la anumite reguli din jurnalism sau ai propriul cod deontologic? Nu am neap`rat un cod deontologic [i nici nu cunosc multe reguli jurnalistice (sunt inginer), îns` sunt destul de meticulos în ceea ce prive[te documentarea informa]iei publicat` pe blog, mai ales c`, inevitabil, po]i da peste subiecte care pot deranja.

- 42 -

Acesta este [i unul dintre motivele pentru care refresh.ro [i-a câ[tigat reputa]ia pe care o are în acest moment. Ce faci când nu ai un subiect într-o zi? {tiu c` este o întrebare pe care [i-o pun foarte mul]i bloggeri afla]i la început de drum îns` este imposibil s` treac` o zi f`r` s` ai despre ce s` scrii, fie c` ai un blog personal / generalist, fie c` ai un blog de ni[`. În ceea ce m` prive[te pe mine, atât mediul online cât [i IT&C-ul sunt arii cu un dinamism atât de teribil, încât nu ai efectiv timp s` acoperi tot. Subiecte sunt peste tot. Conteaz` foarte mult ca, înainte s` te apuci de treab`, s`-]i trasezi un plan editorial, s` stabile[ti tipurile de subiecte despre care o s` scrii, s` [tii s` urm`re[ti subiectele, s` semnalezi teme de interes pentru audien]a ta, s` urm`re[ti [i s` înve]i din feedback-ul acesteia [i s` revii iar`[i la planul editorial. Ai plâns vreodat` la un film? Evident. Sunt destule. 


mihaitufa - 43 -


Copyright © 2012