Page 1

AvisGuttene Giganttabbe fører til fiskedød

Egypt jubler, men har de noe å juble for?


Bra revolusjon?

Egyptiske demonstranter demonstrerer mot Hosni Mobarak. Foto: http://www.dagbladet.no/2011/04/02/nyheter/utenriks/afghanistan/revolusjon/ politikk/16047184/

Det hele startet med en

-Han gikk til kommunehuset tre

grønnsaksselger, det endte i

ganger, men de ignorerte ham.

fullt kaos.

Han gikk til guvernøren, men guvernøren slapp ham ikke inn.

Erling Tveter

17.desember i fjor ble grønnsaksselgeren Mohamed Bouazizi oppsøkt av en kvinnelig kommuneansatt som fortalte ham at han ikke hadde betalt lisensen for å selge grønnsaker som var på 10 dinars (40 kroner). Mohamed nektet å betale, og ble fratatt både varer og grønnsaksvekten sin.

Da helte han bensin og olje over seg foran guvernøren, og tente på. Ingen gjorde noe da heller, forteller moren Mannoubia Bouazizi til VG. Sinne Hendelsen skapte et enormt raseri i fattige Sidi Bouzid, og allerede samme dag var begynte venner og slektninger å protestere. Dagen etter eskalerte det, og det etterhvert brakte demonstranter og politi sammen.


Facebook hjelper demokrati

Revolusjonen startet angivelig på

Noen tok video av det og postet

grunn av politibrutalitet,

det på Facebook. En journalist fra unntakstilstand, feilslåtte lover, Al Jazeera oppdaget videoen, og arbeidsløshet, høyere minstelønn, plutselig visste hele Tunisia om

boligmangel, korrupsjon, mangel

hendelsen, og demonstrasjonene på ytringsfrihet og dårlig spredde seg til andre byer og

levestandard. Hovedformålet med

eskalerte både i størrelse og

opprøret var å styrte president

omfang. Demonstrasjonene og

Hosni Mubaraks regime, som

opptøyene mot det korrupte

hadde vært president siden 1981.

regimet til Zine al-Abidine Ben Ali Han gikk av som følge av førte til at Ben Ali måtte gå av.

protestene 11.februar. Det meste

Etterhvert spredde

av protestene stilnet etter

demonstrasjonene seg til Egypt. Mubaraks avgang. Egypt Libya trekkes inn Borgerkrigen i Libya startet med et opprør mot regimet til den mangeårige diktatoren Muammar al-Gadafi i februar. I løpet av mars utviklet opprøret seg til en borgerkrig. I midten av mars ble internasjonale flystyrker fra land som Frankrike, USA og Storbritannia også involvert i kamphandlinger mot det sittende regimet. 19. mars ble det innført flyforbudssone dagen etter at FNs


sikkerhetsråd hadde vedtatt

kriminelle, og politiske fanger, i

Resolusjon 1973 som oppfordrer praksis islamistiske aktivister. alle medlemsland til å bidra militært.

I Egypt har hæren tatt kontrollen.

-Libya verst

Hæren har vært en slags stat i

Stein Ringen, professor i sosiologi staten, med statlig garantert og sosialpolitikk ved Universitetet monopol på transport, fordeling, i Oxford, mener at det ikke ser

turistvirksomhet og mye mer.

spesielt spesielt lyst ut for

Hæren vil neppe bli omvendt til

landene i Nord-Afrika.

en slags Robin Hood over natten. Og om hæren blir normalisert,

-Det ser spesielt ille ut for Libya

hvor mange vil bli kastet ut i

som ikke har noen ting å falle

arbeidsløshet, og hvordan skal

tilbake på. Dette er et samfunn

bøndene få varene ut på

av væpnede stammer og

markedet?

leiesoldater. At det skal bli fred er lite sannsynlig.

Langt frem Revolusjoner fører sjelden til

I Tunisia begynner vi å se et farlig demokrati, og når det gjør det, er kaos. Hvem som styrer landets

det takket være de

våpenarsenal er for eksempel helt førdemokratiske regimene var umulig å vite.

opplyste og hadde utviklet sine samfunn med institusjoner som

Fangene satt fri

demokratiet kunne bygge på.

Et fellestrekk for Tunisia, Egypt

Ingen steder i Midtøsten har noe

og Libya er at alle fengslene er

tilsvarende skjedd. Det gamle

åpnet og fangene er satt fri.

feies vekk, men det er i beste fall

Fangene er både vanlige

lenge til noe nytt kommer til.


6000 liter i Akerselva - et stort problem! Jeg undres fortsatt over hvordan 6000 liter klor kan ha lekket ut i Akerselva. Etter å ha lest mange debattinnlegg og hørt mange meninger, er min egen mening at noe som dette ikke skal være mulig. Det som er verst med denne saken, er at det nesten ikke er noe mer liv (dvs. fisk, kreps og bunndyr) igjen i elva. Huset mitt er i Oslo, ca. 3 km unna Akerselva. Jeg har selv erfart hvordan det ser ut. Dette er helt meningsløst. Jeg har fått vite at det var en lekkasje på en klorslange som forårsaket utslippet. Det skal ha tatt tolv timer før det blir oppdaget. Hvis det er tilfellet at det har tatt så lang tid før man har oppdaget det, så er det for dårlig. Dette mener jeg vi kan gjøre for å forhindre at det skal skje like alvorlige uhell i fremtiden: 1. Det burde sjekkes oftere hvorvidt det har sluppet ut klor. Dette utslippet ble oppdaget hele tolv timer etter at det skjedde, og det er altfor lang tid. 2. Før anlegget blir åpnet etter et slikt uhell, må det gjennom en


enda grundigere sjekk. Dette må aldri skje igjen og jeg håper vi blir mer nøye i fremtiden. Nicolai Storvik(13)

Oslobeboere i sjokk!

Mange fisk døde etter uhellet i Akerselva Foto: http://rinamariann.blogspot.com/2011/03/akerselva-miljkriminalitet.html

Onsdag 2.mars oppdaget man De skal ha oppdaget utslippet 12 at 6000 liter høykonsentrert

timer etter uhellet.

klor hadde rent ut i Akerselva. Store områder rammet Noen personer har til og med Området fra Maridalen til Bjørvika politianmeldt Oslo kommune

ble rammet av utslippet og store

for dette.

deler av livet i Akerselva ble

Even Bydal

utryddet. Dette blir sett på som

Uhellet Det var Vann- og avløpsetaten som ved et uhell kom til å gjøre utslippet. De fant ut at problemet var en lekkasje i en klorslange på Oset vannbehandlingsanlegg. Da hadde det allerede rent ut store mengder kloakkvann i Akerselva.

en miljøkatastrofe og mange fisker, kreps og bunndyr er døde. Slurv Hvis fabrikken hadde oppdaget utslippet tidligere kunne man sendt ut sulfuitt som er en form for motgift. Dette hadde vært den mest effektive måten, men de oppdaget det for sent. Det kan ta


flere år før bestanden av fisk,

Direktoratet for narurforvaltning.

kreps og bunndyr kommer opp på De sendte i alt fem søknader. samme nivå som den var før

Noen av forslagene var å flytte

ulykken. Direktøren Vann- og

ned ville kreps fra Maridalsvannet

avløpsetaten innrømmer at det er høyere opp i Akerselva og å hente flere alvorlige feil med

bunndyr fra nedre del av

sikkerhetssystemet og synes

vassdraget. Dette gjør de for å få

dette er flaut.

i gang livet i elven fortest mulig.

Klare for rydding Vann- og avløpsetaten fjerner alle døde fisker og dyr for å rense opp elven sånn at den blir tilbake til normalt. De tror også at naturen vil ordne opp en del selv. Noen andre tiltak de har gjort er å gjøre sånn at hele vannføringen går gjennom en bunnluke. Dette har ført til at dyrene raskere forflytter seg nedover i elva sånn at de har en sjanse til å overleve og kommer seg unna kloren. Tiltak Oslomarkas administrasjon (OFA) var på et møte der de bestemte seg for å søke om flere tiltak de mener kan hjelpe. Disse søknadene ble sendt til mattilsynet, fylkesmannen og

Viktig elv Akerselva betyr veldig mye for Oslofolk fordi før industrialiseringen var mølle- og sagbruksdrift en viktig del av elven. Etter industrialiseringen dominerte tekstilfabrikkene, spinneriene og de mekaniske verkstedene. Dette var en viktig energikilde på den tiden. Det ville vært trist om denne elven ble borte. Så la oss håpe at den raskt kommer tilbake til normalt.


Dagen for de sportsinteresserte

Det var mange fine server og mye fint spill i Volleyballturneringen på Torstad skole. (dette bildet er tatt ved en annen anledning) Foto: http://abvail.wordpress.com/2008/01/23/the-perfect-volleyball-serve/

Fredag 1.april 2011 var det

Grupper og regler

duket for volleyballturnering

Volleyballturneringen besto av

på Torstad skole for 8.trinn.

gruppe 1 og 2. I gruppe 1 hadde

Det skulle bli en turnering for vi lagene 8b, 8e og 8c. I gruppe både store og små etterfulgt

2 var lagene 8f, 8a og 8d

av glede og tårer.

påmeldt. Hvert lag besto av like

Even Bydal

mange jenter som gutter. Det var 6 spillere utpå banen samtidig på


hvert lag. Reglene var sånn at

under store deler av kampen. Nå

lagene måtte ha 3 gutter og 3

var det duket for et storoppgjør

jenter utpå banen samtidig og

mellom 8b og 8c, men 8c trakk

resten var innbyttere. Alle lagene det lengste strået og vant rullerte slik at alle fikk spille.

kampen. Nå var 8c klare for

Siden det var 3 lag i hver gruppe finalen. I gruppe 2 var 8d var alle lagene sikret å få spille

favoritter og kjempet seg til finale

minst 2 kamper. Alle kampene

etter å ha slått både 8a og 8f.

unntatt finalen varte i 15

Tid for finale

minutter uten sidebytte. Finalen

Nå skulle finalen spilles. Det var

varte derimot i 20 minutter, der

to lag som fortjente å være i

de byttet side halvveis ut i

finalen etter å ha vist mye fint

kampen. Sverre Edvartsen skulle spill. I denne kampen skulle hele få æren av å dømme de flinke

8.trinn komme å se på, noe som

lagene, selv om det alltid er en

gjorde at nervøsiteten i hvert fall

vanskelig jobb å være dommer.

ikke ble mindre. Det var mye flott

Turneringen begynte 9.45.

spill, men det var ikke noe tvil om

Veien til finalen

hvem som var det beste laget.

I den første kampen spilte 8b

8c vant til slutt hele 45-21 og

mot 8e. De åpnet ballet på en

kunne juble hemningsløst. Denne

strålende

klassen er kjent for å være en

måte med mye fint spill, selv om sports klasse og var nok man kunne se på noen av spillere favoritter blant de fleste på at de var nervøse. Kampen endte forhånd. Like overraskende så med ganske grei seier til 8b, der innfridde de og kunne ta med seg resultatet ble 26-20. Neste kamp trofeet hjem. i gruppe 1 vant 8c knepent

Vi har også intervjuet Erling

26-24 over 8e etter å ha ligget

Tveter som var med på å lede 8c


til seier.

Som kontaktlærer og gymlærer

-Hvordan var veien til finalen? for 8c så har Magnus Monsen «Jeg synes vi kom litt trøblete ut, mye av æren for dette. Det er jo men etterhvert kom vi inn i

tross alt han som har tatt ut laget

''volleyballrytmen'' og da ble bare og ledet dem til seier. Det var en morsommere og morsommere. Vi fin dag og mange av spillerne så vant jo faktisk med flere poeng

ut til å ha hatt det kjempegøy.

desto vanskligere motsand vi møtte». -Var det en tøff turnering sett med dine øyne? «Nei, jeg synes vi vant overraskende lett» -Er du fornøyd med laginnsatsen? «Ja, jeg synes vi står sammen som et lag hele veien og vinner fortjent» Hemmeligheten bak suksessen

Stormbreaker

Stormbreaker er første bok i

en ny serie kalt Alex Rider-


serien. Det er den kjente

hele England. Han finner et

forfatteren Anthony Horowitz kart som viser ham en hemmelig som har skrevet serien. inngang til et av Sayle industriers Erling Tveter

Anthony Horowitz er også kjent for De fem utvalgte-serien, og

rom som Alex ikke får lov til å være i, gjennom en gruvegang.

Diamond Brothers-serien.

Når han kommer inn i rommet

14 år og MI6 agent

ser han at de sprøyter inn virus

I boken følger vi 14-årige Alex

bak kamerat på pc-en. Han blir

Rider. Begge foreldrene hans er

tatt til fange av en vakt og Herod

døde. En dag dør Ian, hans

Sayle forteller sin plan for Alex.

foresatte, i noe som blir

Når statsministeren trykker på

presentert som en bilulykke.

knappen som vil koble alle

Han finner bilen til Ian, og

Stormbreakerne på nettet, vil

oppdager kulehull på siden av

viruset de sprøytet inn, bli sendt

bilen. Han blir tvangsrekruttert av MI6, og etter en kort opplæring sendes han ut på samme oppdrag

ut av datamaskinen. Grunnen til at han vil gjennomføre denne

som fikk Ian drept, forkledd som grusomme planen er at en konkurransevinner. MI6 har

statsministeren ertet ham på

fattet mistanke til Herod Sayle,

skolen! Etter mye om og

en milliardær som har tenkt til å donere en ny type egenproduserte datamaskiner, kalt Stormbreaker, til alle skoler i

men kommer Alex seg fri. Han slår ned en vakt og stjeler pistolen hans, bilen og en harpun. Ved hjelp av bilen og harpunen


kommer han seg på et fly. Flyet

en leiemorder. Yassen drar av

blir styrt av Mr. Glis, hovmesteren gårde i helikopteret, mens Alex til Sayle. Alex truer ham med

drar hjem.

pistolen han stjal, og

God bok

får ham til å styre flyet over

Jeg synes at boken var

London. Han hopper ut i

veldig bra. Det er aldri kjedelig

fallskjerm og klarer å stoppe

og virker som en videreføring av

Sayles plan. Når han skal ta en

enhver skoletrøtt gutts fantasier.

taxi hjem fra et møte med MI6

Dessverre har den noen små

viser det seg at Sayle er

”rariteter”, Sayle skal drepe

taxisjåføren. Sayle fører ham til

horder av barn fordi han ble

en skyskraper. Etterhvert kommerERTET, og Sayle klarer å komme det et lite helikopter med en

se unna fra et sted med mange

mann. Mannen skyter Sayle og

vakter. Uansett mener jeg at

forteller at han heter Yassen

dette er en veldig bra bok. En

Gregorovich, at det var han som svak femmer fra meg! drepte onkelen hans, og at han er


Edge of Darkness Filmen er regissert av Martin

Emma. Hun dør og da blir

Campbell. Han er kjent for å ha

Thomas faste bestemt for og

regissert filmer som The Mask Of finne ut hvem som drepte Emma. Zorro, og Casino Royale.

Thomas er en privatdetektiv og

Simon Markos Hilton

begynner og oppsøke firmaet og

Hovedpersonen i filmen heter Thomas Craven som spille av Mel Gibson. Andre kjente skuespillere i filmen er Ray Winstone og Danny Huston. Manuset er skrevet av William Monahan.

andre mennesker som sto henne nær . Etter Thomas hadde snakket med kjæresten hennes ble kjæresten drept fordi han viste for mye. Firmaet som Emma og kjæresten hennes jobbet i er et firma som man ikke vet hva jobber med. Alle menneskene

Filmen handlet om Thomas Craven som etterforsker et drap på datteren (Emma). Filmen starter med at Emma kommer hjem til faren sin sent på kvelden. Hun er syk og begynner å spy blod. De går fort mot døra og skal kjøre mot syke huset men når de åpner døra står det en mann uten for med en hagle og skyter

som viste noe om firmaet jobbet der og de som snakket med Thomas ble drept etter på fordi de hadde brutt taushetsplikten. Til slutt klarer firmaet og fange Thomas. Men han klarer og rømme. Når han kommer hjem ble han sur og tokk pistolen sin og kjørte til firma og drepte de som var ansvarlige for mordet på dattera hans.


Quiz Løs svarene og vinn 10 flakslodd 1. Hvem vant fotball VM i 2002? 2. Hvem vant US Open i 2010? 3. Hvor mange medaljer tok Norge under ski VM i holmenkollen 2011? 4. Hvilket prestige er det høyeste på Call of Duty: Black ops? 5. Hvilket land vant det første Fotball VM? For å delta i konkranssen send svarene til 21039240!


Fint å være Holmengutt i Holmenkollen

På bildet fra venstre: Oskar Jonsson, Erling Tveter, Øystein Hatlestad Hovland, og Eirik Torjussen. Foto:Kristen Tveter

Det var nå i helgen at det store rennet

Oskar Jonsson. Både Øystein og Oskar var

ble avholdt. Flere enn 1000 aktive

kjempefornøyde med lørdagen, mens Eirik

ungdommer ble sendt av gårde i de tøffe ikke fikk det helt til. løypene i Holmennkollen både på lørdag og på søndag i skikkelig Holmenkollvær, dvs. tåke. Erling Tveter

-Hva var målet for sesongen? -Målet var å komme blant de tretti beste i går (lørdag), og det klarte jeg nesten. Jeg kom på 33.plass og da er jeg selvfølgelig

Holmenguttene var for det meste godt

megafornøyd, sier Øystein som går på

fornøyd med sine egene prestasjoner, og

NTG-U. -Dessverre gikk jeg på en sprekk

anbefaller andre og også starte med

i dag, men jeg er fortsatt fornøyd med

langrenn.

helgen.

- Ja, det er god fysisk aktivitet, man får

Alle startet tidlig med langrenn aktivt, og

konkurrert, og dessuten er det et veldig

har gjort det i 6-7år.

godt miljø i Holmen langrenn, svarer Eirik Torjussen, Øystein Hatlestad Hovland og


5 på kiwi Hvilken idrett driver disse personene med?

Vi har spurt 5 tilfeldige personer på Kiwi i Hvalstad om hva disse forskjellige personene heter og hvilken idrett de driver med. Øverst på bildet til høyre har vi Michael Jordan(basket), ved siden av han har vi Wayne Rooney(fotball), nederst til høyre er det Rafael Nadal og til høyre for han har vi Suzann Pettersen(golf)


I aldersgruppen 30-40 år intervjuet vi en dame og dette svarte hun på bilde nr.1: «Jeg vet ikke helt hvem det er, men jeg tipper på en sprinter» Bilde nr.2: «Dette er en fotball spiller ,men jeg kommer ikke på hva han heter» Bilde nr.3: «Dette ser jeg også er en fotball spiller, men jeg vet ikke hva han heter» Bilde nr.4: Hun nølte veldig når vi stilte dette spørsmålet, men til slutt svarte hun at denne personen drev med golf. I aldersgruppen 40-50 år intervjuet vi 2 voksne menn. Den første vi spurte svarte på bilde nr.1: «Jeg kan ikke navne, men han må drive med basketball» Bilde nr.2: «Jepp, det er Michael Rooney, nei jeg mener selvfølgelig Wayne Rooney og han driver med fotball» Bilde nr.3: «Nei jeg vet ikke hvem denne personen er men han må drive med fotball» Bilde nr.4: «Det er Suzann Pettersen og hun driver med golf» Den andre personen vi spurte i denne aldersgruppen svarte på bilde nr.1: «Nei, han vet jeg ikke noe om» Bilde nr.2: «Hakke peiling på hvem det er, men tipper han driver med fotball» Bilde nr.3: «Vet ikke hvem det er, men han spiller fotball» Bilde nr.4: «Hakke peiling» I aldersgruppen 10-20 år intervjuet vi to gutter. Han første vi spurte svarte på bilde nr.1: «Det er Michael Jordan og han driver med basketball» Bilde nr.2: «Det er Wayne Rooney, han driver med fotball»


Bilde nr.3: «Det er Rafael Nadal» Bilde nr.4: «Therese Johaug, nei hvem er det der'a? Dette vet jeg ikke hvem er» Den andre personen som vi spurte i denne aldersgruppen svarte på Bilde nr.1: «Hakke peiling på hvem han der er» Bilde nr.2: «Han driver med fotball og han heter Wayne Rooney» Bilde nr.3: «Han driver med ett eller annet rart» Bilde nr.4: «Hun driver kanskje med håndball»

Værmelding

Fredag, 08.04.2011

Tid

Vars Tem Nedbør el p.

Vind Lett bris, 4 m/s

kl 0–6 kl 6– 12 kl 12– 18 kl 17–

0 mm

0 mm

11° 0 mm 11° 0 mm

fra vestnordvest Stille, 0 m/s Lett bris, 4 m/s fra vest-sørvest Frisk bris, 9


Tid 23

Vars Tem Nedbør el p.

Vind m/s fra nordvest

http://www.vann-ogavlopsetaten.oslo.kommune.no/article19046211208.html http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks /article4050464.ece

Kilder: http://www.google.no/imgres? q=sudoku+lett&um=1&hl=no&sa=X&rlz=1T4ADBS_noNO321NO323&tbm=isch&tbnid=GmYC VZ9FFiOQVM:&imgrefurl=http://www.side2.no/fritid/article427006.ece&ei=W0GcTcrFOYKEOq aa5PgG&zoom=1&iact=hc&vpx=213&vpy=94&dur=28&hovh=197&hovw=256&tx=111&ty=88 &oei=W0GcTcrFOYKEOqaa5PgG&page=1&tbnh=103&tbnw=128&start=0&ndsp=32&ved=1t:42 9,r:1,s:0&biw=1419&bih=563

http://www.google.no/images? um=1&hl=no&rlz=1T4ADBS_noNO321NO323&tbm=isch&q=sudoku+middels&revid=14485077 17&sa=X&ei=W0GcTcrFOYKEOqaa5PgG&ved=0CDIQ1QIoAQ&biw=1419&bih=563

http://www.google.no/imgres? q=sudoku+vanskelig&um=1&hl=no&sa=X&rlz =1T4ADBS_noNO321NO323&tbm=isch&tbnid= MbU4vbWNjCgxrM:&imgrefurl=http://no.puzzle


loop.com/&ei=r0KcTcHzJ5GYOtLViYMH&zoom= 1&iact=hc&vpx=445&vpy=109&dur=212&hovh =120&hovw=120&tx=127&ty=86&oei=r0KcTc HzJ5GYOtLViYMH&page=1&tbnh=120&tbnw=1 20&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:2,s:0&biw =1419&bih=563 http://www.yr.no/sted/Norge/Akershus/Asker/ Asker~73216/ http://no.wikipedia.org/wiki/Oppr%C3%B8ret_i_Libya_i_2011 http://no.wikipedia.org/wiki/Den_libyske_flyforbudssonen http://www.aftenposten.no/meninger/spaltister/ringen/article4049552.ece http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10014423

http://www.google.no/imgres? imgurl=http://blkpreneur.files.wordpress.com/2008/01/michael_jor dan.jpg&imgrefurl=http://blkpreneur.wordpress.com/2008/01/10/n ike-and-mj-set-to-release-23rd-air-jordan/&usg=__oEhAYVmmDnvniABX-yD5pujfM=&h=373&w=300&sz=36&hl=no&start=0&zoom=1&tbnid =fLUsmGTJOGQNgM:&tbnh=128&tbnw=105&ei=5dCaTfTgM9DpOc7 C2foG&prev=/images%3Fq%3Dmichael%2Bjordan%26um %3D1%26hl%3Dno%26sa%3DN%26biw%3D2073%26bih %3D995%26tbm %3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1104&vpy=217&dur=188&h ovh=249&hovw=200&tx=146&ty=127&oei=5dCaTfTgM9DpOc7C2fo G&page=1&ndsp=79&ved=1t:429,r:20,s:0


http://www.google.no/imgres? imgurl=http://www.soschildrensvillages.org.uk/charitynews/archive/world-cup-football-in-south-africa-charity-news/sosworld-cup-charity-partner-2006/six-villages-wayne-rooney/ %40%40scales/image.jpeg&imgrefurl=http://www.soschildrensvilla ges.org.uk/charity-news/archive/world-cup-football-in-south-africacharity-news/sos-world-cup-charity-partner-2006/six-villageswaynerooney&usg=__v8wkH62TEl30KPZgDLVxHRxtwGQ=&h=400&w=37 5&sz=23&hl=no&start=0&zoom=1&tbnid=kKdhtwmElFttzM:&tbnh= 146&tbnw=132&ei=H9GaTd7bFceaOpjY_PwG&prev=/images%3Fq %3Dwayne%2Brooney%26um%3D1%26hl%3Dno%26biw %3D2073%26bih%3D995%26tbm %3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=747&vpy=201&dur=203&ho vh=231&hovw=216&tx=91&ty=109&oei=H9GaTd7bFceaOpjY_PwG &page=1&ndsp=61&ved=1t:429,r:4,s:0

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.fun-learningspanish.com/image-files/rafaelnadal.jpg&imgrefurl=http://www.fun-learningspanish.com/spanish-tennis-players.html&usg=__bEU9ppnNuuSXlC45rxwl9j1N54=&h=400&w=298&sz=45&hl=no&start=0&zoo m=1&tbnid=bKE6F88hsFkozM:&tbnh=139&tbnw=103&ei=PdGaTc7 LJ8GeOtWu3fcG&prev=/images%3Fq%3Drafael%2Bnadal%26um %3D1%26hl%3Dno%26biw%3D2073%26bih%3D995%26tbm %3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1504&vpy=82&dur=220&ho vh=259&hovw=192&tx=76&ty=137&oei=PdGaTc7LJ8GeOtWu3fcG &page=1&ndsp=76&ved=1t:429,r:12,s:0

http://www.google.no/imgres? imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_qSO0DS51Xmg/SqT_o2MAciI/AA AAAAAABnE/cC3FMmJWf3U/s400/suzann_pettersen_evian.jpg&img


refurl=http://golf-babes.blogspot.com/2009/09/suzannpettersen.html&usg=__MfV0Si-5M6HhT8T5FwIIQrARSw=&h=400&w=267&sz=13&hl=no&start=0&zoom=1&t bnid=aZRcA1wdKwtDgM:&tbnh=125&tbnw=83&ei=YdGaTavoG4Hq OdG7uPcG&prev=/search%3Fq%3Dsuzann%2Bpettersen%26um %3D1%26hl%3Dno%26biw%3D2073%26bih%3D995%26tbm %3Disch0%2C7&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=551&oei=YdGaTavoG 4HqOdG7uPcG&page=1&ndsp=77&ved=1t:429,r:31,s:0&tx=48&ty =48&biw=2073&bih=995

FIFA 11 – Det

ultimate fotballspill

FIFA 11 er det heteste

FIFA har igjen kommet ut med et

fotballspillet på markedet nå

nytt spill, den nye versjonen er

for tiden. Er det bra eller er

FIFA 11. FIFA 11 bygger videre

det en bløff?

på de andre spillene i FIFA serien,

Nicolai Storvik

men FIFA 11 har en del forskjeller fra de andre spillene.


Fin opplevelse FIFA 11 har noe som er kalt Personality+. Med Personality+

annet. FIFA 11 har et unikt utvalg av ulike spilltyper. Du kan f.eks. lage ditt eget lag der du velger

vil ferdighetene til spillerne være dine favorittspillere. Det er også de samme som i virkeligheten.

blitt lettere og spille pasninger.

Dette er noe helt nytt som bare

Nå kan du bare peke med venstre

FIFA 11 har. Med Personality+

analog mot den du vil sentre til,

føles det som om du sitter og ser da blir det mer spill og på en fotballkamp. Personality+

morsommere og spille. Jeg har

påvirker spillet mye, og jeg

prøvd alle FIFA spill fra FIFA 03 til

mener at dette er en klar

FIFA 11, og jeg mener desidert at

forbedring. Men det er ikke bare FIFA 11 er det beste spillet. FIFA Personality+ som representerer

11 passer til alle som liker fotball,

en forbedring, det er også mye

uavhengig av alder og kjønn.

Kilder:http://www.google.no/imgres?imgurl=http://erbros.net/blog/wpcontent/uploads/2010/09/fifa11b.jpg&imgrefurl=http://erbros.net/blog/tag/fotball/&usg=__KfWVIP 9lbc8tnxMX9LeYR_St9b4=&h=365&w=300&sz=40&hl=no&start=0&zoom=1&tbnid=jkAlSdvB 5HCVuM:&tbnh=153&tbnw=135&ei=DQebTYuzKczsObzW0fAG&prev=/images%3Fq%3Dfifa %2B11%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DN%26biw%3D1440%26bih%3D782%26tbm %3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=662&oei=DQebTYuzKczsObzW0fAG&page=1&ndsp=24 &ved=1t:429,r:6,s:0&tx=54&ty=68

AvisGuttene Best  

se den andre