Page 1

Naam: ………………………………………………….Datum:………………………Nr.:…..

Thema 3 Procent 1. Vul in. Breuk

Verhouding

Kommagetal

Procent

0,05 7 op 25 0,1 45% 3 op 8 7/5

Bouwsels 1. Maak het vooraanzicht en de zijaanzichten. 1

3

3

2

4

3

2

4

2

1

2

4

2

4

Hoeveel blokken tel je bij dit bouwsel?........

Cijferen 1. Cijfer de volgende oefeningen. Noteer de oplossing en de schatting. 1247,57 – 348,023 = 52596,4 + 35,92 = 24 x 567,33 = 24567,526 : 16 = 5671,02 : 47 = 37 x 3219,7 =

1


Regelmatige veelhoeken en cirkels 1. Teken een cirkel met een straal van 4 cm. Het middelpunt M is gegeven. Teken de straal MA. Teken de middellijn of de diameter BC.

•M

Oppervlakte vierhoeken en driehoeken 1. Herleid. 24 dm² = …………...m² = ……………cm² 1,25 m² = ……..……dm² = …………..cm² 10000 cm²= ………….dm² = ………….m 0,3 m²= ……………...dm²=…………..cm² 7/4 cm²=……...……….dm²=…………..m² 2/5 dm²=……………..cm²=……………m² 2. Teken. Parallellogram met een oppervlakte van 30cm²

Rechthoek met een oppervlakte van 15 cm²

2


Oppervlakte trapezia en veelhoeken 1. Bereken de oppervlakten van volgende figuren.

b

a

f

c

d

g

e

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

3


Romeinse cijfers 1. Los op. MDIV=………………………………. CXCIX=……………………………... MCM=……………………………….

499=…………………………………… 1940=………………...………………… 394=…………………..………………...

Kijklijnen 1. Vul in. Teken telkens de kijklijn. Ik lig in mijn bed. Kan ik dan het aanrecht zien?......... Vanuit de douche kan ik het toilet zien. Juist/ fout. Als ik in de deuropening sta van de hal naar de keuken. Kan ik dan de zetel zien?.........

Diagrammen en grafieken 1. Teken een lijngrafiek en een staafdiagram met volgende gegevens. Gemiddelde in het 6e leerjaar (op 100). 3 jaar geleden 2 jaar geleden Wiskunde 65 72 Taal 72 81

Vorig jaar 64 69

Dit jaar 86 75

4

Werkblad 6e leerjaar  

Dit werkblad bevat cijferoefeningen, oefeningen op oppervlakteberekening, oefeningen op kijklijnen,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you