Page 1

Leden 2012


Leden 2012 Trojzvuk ohně, temperament a seberealizace *mečové eso*žezlový král*pentaklová čtyřka* V tomto měsíci bude zapotřebí, abyste v rámci platných zákonů, pravidel a dohod, jednali velmi nekompromisně až tvrdě. Vítězství máte jisté, pokud se dobře připravíte. Budete mít nevýhodu,protože zápas proběhne na neznámém území. Počítejte s tím, že protivník bude v přesile. Pomoc Vám nabídne charizmatický, zkušený muž. Přijmete-li jeho po-moc, bude Vás to hodně stát, budete se dělit o kořist. Je důležité zvážit, jestli chcete vyhrát za každou cenu, protože podobná příležitost boje a vítězství se už nemusí opakovat. Ještě před bojem zajistěte svůj týl, svoje výdobytky. Je nutné, abyste před bojem ochránili vše co je Vám drahé. Opatřete svoje poklady dobře, supi se už slétají a brousí si zobáky. Trojzvuk Země, svět práce a peněz *žezlová trojka*poslední soud*kalichová pětka* Zdá se, že k cíli, který už vidíte na horizontu, zbývá polovina cesty. Je nutné zastavit se, zrevidovat mapy a plány. Pokud jste se odchýlili z cesty nebo během času jste změnili plán, diskutujte s nejvěrnějšími souputníky, přijměte nové řešení a pak pokračujte v cestě, přesně a správně. Odměna Vás dlouho čekat nenechá. Bude-li nutné zničit mosty k minulosti, udělejte to bez prodlení, aspoň Vám nikdo nevpadne do zad. Budete mít tak možnost povstat z prachu a začít nový, lepší život, na novém panenském území. Můžete objevit zcela novou oblast, o které jste si nemysleli, že by někdy mohla být zdrojem Vašich příjmů. Chraňte a opatrujte svoje výdělky nebo budete litovat, že jste byli lhostejní k doporučením ostatních. Budete litovat, že jste nevzali vážně rady a zkušenosti starších. Zapomeňte na svou raněnou pýchu, posypte si hlavu popelem a proste o odpuštění. Trojzvuk Vzduchu, myšlenky, nápady, vztahy a rozhovory *žezlová pětka*pentaklová osma*kalichová desítka* Všem dokážete, že Vaše plány jsou dobré nejen pro Vás, ale i pro ostatní. Je důležité, abyste svým spojencům a druhům toto dokazování předvedli hravou formou, kterou si všichni mohou osahat a přesvědčit se tak, že je to prospěšné pro všechny. Ať už se jedná o smlouvy nebo dohody, dobře se starejte o všechny vztahy, milenecké, rodinné, pracovní, zkrátka o všechny, které máte. Potřebujete totiž spojence. Dokážete tak, že co řeknete, to platí a musí se s Vámi počítat. Ukážete se jako spravedlivý a činorodý člověk, kterému leží na srdci zájem celku i jednotlivců. Budete mít velký podíl na vytváření harmonie v souvislosti s Vašimi nejbližšími a vnějším světem. Trojzvuk Vody, pocity, city, touhy *žezlová čtyřka*mečová sedma*mečová desítka* V domácím prostředí uprostřed nejbližších a příbuzných se budete cítit v klidu a v bezpečí. Dopřejte si volno nebo dovolenou a odpočívejte uprostřed rodinného kruhu. Sbírejte síly a podporu, budete to potřebovat. Budete smutní z odhalení nějaké nepřístojnosti, zákeřnosti nebo nečestného chování. Mějte oči na šťopkách a uši jako netopýr. Pozorujte vše co se kolem Vás děje. Může se Vám stát, že odhalíte zrádce u svého stolu, uprostřed nedělního oběda. Buďte silní a stateční. Projdete velmi náročnou bitvou, utržíte velké ztráty, uvidíte mnoho neštěstí a bude Vás to velmi bolet. Jestliže nezvítězíte, stav věcí si bude žádat, abyste se přizpůsobili a ohnuli svůj hřbet, jen tak si zachráníte svůj holý život pro časy budoucí. Pokud nebudete účastníkem bitvy, poděkujteProzřetelnosti.

Vyklad Tarot 2012 Leden  

Vyklad Tarotu na leden 2012 z diare