Page 1

Eveline Breemersch 6 Boekhouden-Informatica Boekhouden

Sint-Jozefsinstituut Jozefsinstituut - Handel en Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Schooljaar 2008-2009 2008


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Pagina | 2

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 W Woooorrdd vvoooorraaff:: In het 6de jaar is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. Hierbij hebben we veel geleerd over hoe het er later aan toe zou kunnen gaan. We hebben voor beide GIP-opdrachten van toegepaste informatica en bedrijfseconomie in groep moeten werken. Daarbij hebben we ook leren samenwerken en naar de ideëen van anderen leren luisteren. Bij het schrijven van de zakelijke brieven voor Frans en Nederlands hebben we ook veel geleerd van hoe we de mensen correct moeten aanspreken. We hebben voor bedrijfseconomie een fictieve onderneming opgestart, SVCreations, met de hele klas. We hebben dit gedaan via cofep. De functie van onze onderneming was een boekhoudkantoor. We hebben elk een functie gekregen in de onderneming; ik was verkoopdirecteur. We hebben dan ook nog per 2 een fictieve onderneming gekregen waarvan we de boekhouding van de eerste helft van het jaar hebben gedaan. Ik werkte samen met Céline Van Thorre. We kregen de opdracht om de eindbalans, de aankoop- en verkoopfacturen en de rekeninguitreksels in te voeren in het boekhoudprogramma BOB. Voor toegepaste informatica hebben in groepjes van 3 gewerkt. Ik werkte samen met Valérie Becquart en Céline Van Thorre. We hebben een nieuwe versie van de site voor lokaalreservatie gemaakt. Hierbij waren we volledig vrij in de lay-out en in de programmatie. We hebben voor de programmatie altijd samen gewerkt in groep. Zodat we er altijd over eens waren wat we deden en dat iedereen de code begreep.

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 3


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Pagina | 4

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 IInnhhoouuddssooppggaavvee Woord vooraf: ...................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 5 I

Bedrijfseconomie ..................................................................................................................... 7 A

Boekhouding ........................................................................................................................ 7 1

2

B

a)

Diversen dagboek ....................................................................................................... 7

b)

Aankoopdagboek ...................................................................................................... 13

c)

Verkoopdagboek ...................................................................................................... 36

SVCreations ..................................................................................................................... 59 a)

Lijst investeringsgoederen ........................................................................................ 61

b)

Opdracht financieel plan .......................................................................................... 62

c)

Prijsaanvraag ............................................................................................................ 63

d)

Bestelling .................................................................................................................. 64

Financiële analyse van de jaarrekening ............................................................................. 65 1

2

II

Limquids ............................................................................................................................ 7

Horizontalen en verticale analyse .................................................................................... 65 a)

Horizontale analyse .................................................................................................. 66

b)

Verticale analyse ...................................................................................................... 72

Ratio-analyse ................................................................................................................... 81 a)

Liquiditeit ................................................................................................................. 81

b)

Solvabiliteit .............................................................................................................. 88

c)

Rendabiliteit ............................................................................................................. 92

d)

ROS-ratio’s ............................................................................................................... 94

e)

Hefboomeffect .......................................................................................................... 98

Informatica ........................................................................................................................... 100 A

Probleemstelling............................................................................................................... 101 1

Analyse en documentatie ............................................................................................... 101 a)

B

specifieke vereisten: ............................................................................................... 101

Databankontwerp ............................................................................................................. 102 1

tabel ontwerp ................................................................................................................. 102

2

relaties tussen de verschillende tabellen ........................................................................ 106

C

Projectontwikkeling ......................................................................................................... 107 1

Aanmeldingspagina ....................................................................................................... 107

2 EvacuatieRooster.aspx ................................................................................................... 111 GEÏNTEGEERDE PROEF Pagina | 5


2008-2009 [Eveline Breemersch]

III

3

Keuze.aspx ..................................................................................................................... 115

4

Invullen.aspx .................................................................................................................. 120

5

GebruikerWijzToev.aspx ............................................................................................... 127

6

LokaalWijz.aspx ............................................................................................................ 136

7

Maandoverzicht.aspx ..................................................................................................... 139

8

Reservatie.aspx .............................................................................................................. 143

Andere vakken ..................................................................................................................... 150 A

Frans ................................................................................................................................. 150 1

La demande de prix ....................................................................................................... 151

2

L’offre ............................................................................................................................ 152

3

La commande................................................................................................................. 153

4

L’accusé de réception .................................................................................................... 154

B

Nederlands ....................................................................................................................... 155

Dankwoord ....................................................................................................................................... 156 IV

V

Bijlage .................................................................................................................................. 157 a)

Boekjaren 2004 en 2003 ......................................................................................... 157

b)

Boekjaren 2006 en 2005 ......................................................................................... 161

c)

Boekjaar 2007......................................................................................................... 165

d)

Andere bedragen uit de jaarrekening...................................................................... 169

Logboek ............................................................................................................................... 170

Pagina | 6

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

I A

Bedrijfseconomie Boekhouding

1

Limquids

Hier zijn de dagboeken van de eerste jaar helft van de fictieve onderneming van Limquids. Waar CĂŠline Van Thorre en ikzelf voor bijna 4 maanden aan gewerkt hebben. Limquids is een fictieve drankencentrale. Bij het boeken van de verkopen moesten we dus rekening houden met de verschillende BTW codes. We kregen ook een eindbalans dus die hebben we eerst geboekt en dat was in het diversen dagboek. Daarna volgde het aankoopdagboek en het verkoopdagboek.

a)

Diversen dagboek

Doc.nr.

Datum

Rekening

2007-03-31

20400

2007-03-31

45540

26 197,61

**/2007

2007-03-31

20409

10 710,00

**/2007

2007-03-31

21100

2007-03-31

21109

2007-03-31

22100

2007-03-31

22109

2007-03-31

23100

2007-03-31

23109

2007-03-31

23100

2007-03-31

23109

2007-03-31

23100

2007-03-31

23109

2007-03-31

24020

2007-03-31

24029

2007-03-31

24010

2007-03-31

24019

2007-03-31

24000

2007-03-31

24009

2007-03-31

24000

2007-03-31

24009

1

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Derde

Debet

Credit

17 850,00

5 687,40

Opmerking

Periode

Boekjaar 20012002

**/2007

Genesis nr 487 2 274,96

154 521,90

**/2007 Bebouwde terrein

36 493,50 5 587,17 4 469,72

5 385,00

3 928,66

564,50

106,67

**/2007

**/2007 Bulex 154 BJ 2022003

1 406,90 11 182,50

**/2007

**/2007 MTC Personal Inkjet printer P1500

2 813,84

**/2007 **/2007

MTC Inspiron 1100 Value (laptop)

320,00

**/2007 **/2007

Contrexia 7200

1 693,50

**/2007 **/2007

Favelta 5800 BJ 2004-2005

6 547,58

**/2007 **/2007

Trudolfa 8532 BJ 2003-2004

8 975,00

**/2007

**/2007 **/2007

Beflex 25 BJ 2002-2003 5 591,25

**/2007 **/2007

Pagina | 7


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc.nr.

Datum

Rekening

2007-03-31

28400

2007-03-31

Opmerking

Periode

4 495,75

Feruna

**/2007

28400

10 489,20

Gretorxi

**/2007

2007-03-31

28408

754,25

Fortura

**/2007

2007-03-31

28409

Greterxi

**/2007

2007-03-31

28800

6 000,00

**/2007

2007-03-31

34010

378,31

**/2007

2007-03-31

34020

60,24

**/2007

2007-03-31

34030

152,27

**/2007

2007-03-31

34040

615,25

**/2007

2007-03-31

34050

4 156,07

**/2007

2007-03-31

34060

73,15

**/2007

2007-03-31

34070

5 354,82

**/2007

2007-03-31

34080

661,98

**/2007

2007-03-31

40100

17 419,12

**/2007

2007-03-31

40110

72,63

**/2007

2007-03-31

40120

522,17

**/2007

2007-03-31

40400

219 072,00

**/2007

2007-03-31

40700

245,53

**/2007

2007-03-31

40900

2007-03-31

41206

720,44

**/2007

2007-03-31

41630

2 206,95

**/2007

2007-03-31

40410

267 223,40

**/2007

2007-03-31

49100

9 296,76

**/2007

2007-03-31

52000

4 458,20

**/2007

2007-03-31

53100

3 658,42

**/2007

2007-03-31

53200

5 598,17

**/2007

2007-03-31

55010

446 083,36

**/2007

2007-03-31

55011

2007-03-31

55020

5 931,39

2007-03-31

55500

3 487,55

2007-03-31

57000

498 852,88

2007-03-31

10000

316 896,54

2007-03-31

12202

754,25

2007-03-31

13000

1 021,30

**/2007

2007-03-31

13300

2 034,74

**/2007

2007-03-31

14000

4 049,45

**/2007

2007-03-31

16300

1 800,00

**/2007

2007-03-31

17300

19 387,06

2007-03-31

17300

556 200,00

Pagina | 8

Derde

Debet

Credit

1 129,20

85,32

**/2007

84,70

**/2007 **/2007 Firmarek DIES

**/2007

Kas Dies

**/2007 **/2007

1/1/84

**/2007

nr 4247

**/2007

Lening cofefisch

**/2007

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

Debet

Credit

Opmerking

Periode

2007-03-31

17300

169 400,00

lening 2 Cofefisch

**/2007

2007-03-31

17800

2 897,44

2007-03-31

42310

15 300,00

nr 1734 <1j

**/2007

2007-03-31

42300

29 458,26

**/2007

2007-03-31

42300

43 800,00

2007-03-31

42300

30 600,00

overig lening <1j nr 4247 lening 1 Cofefisch <1j lening 2 Cofefisch

2007-03-31

43300

306 235,54

2007-03-31

44100

9 984,87

2007-03-31

44400

76 256,00

**/2007

2007-03-31

45100

31 778,00

**/2007

2007-03-31

45310

792,24

2007-03-31

48940

160,00

**/2007

2007-03-31

48941

250,00

**/2007

2007-03-31

48930

34 141,63

**/2007

2007-03-31

47100

2 376,73

**/2007

2007-03-31

45600

1 100,00

2007-03-31

45600

3 172,15

2007-03-31

40000

PARTICUL

2007-03-31

40000

2007-03-31

**/2007

**/2007 **/2007 **/2007

= Openstaande leveranciers

= te betalen rv

**/2007

**/2007

**/2007

712,89

Voorziening vakantiegeld Arbeider voorziening Vakantiegeld Bediende PARTICUL

ANDREA HIR

90,37

ANDREA HIR

**/2007

40000

ANDREAS SC

158,78

ANDREAS SC

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

61,88

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

ANYWEAR

333,67

ANYWEAR

**/2007

2007-03-31

40000

AQUA SPORT

AQUA SPORT

**/2007

2007-03-31

40000

BIOFAIR

BIOFAIR

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

BRASSERLE

BRASSERLE

**/2007

2007-03-31

40000

BRUNNEN

BRUNNEN

**/2007

2007-03-31

40000

BUROWELT

BUROWELT

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

9 111,99

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

129,21

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

COULEURS D

500,62

COULEURS D

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

31,09

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

EASY CLEAN

43,42

EASY CLEAN

**/2007

2007-03-31

40000

ELECTROWUC

ELECTROWUC

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

EUROPACKAG

EUROPACKAG

**/2007

GEÏNTEGEERDE PROEF

18,16 1 788,77 115,85 11 674,99 261,12 54,00

897,00 93,34 147,40

Pagina | 9

**/2007

**/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

2007-03-31

40000

FELIX MÜLE

2007-03-31

40000

FÊTE ET CA

2007-03-31

40000

ICE CUBE

2007-03-31

40000

KATHARINA

2007-03-31

40000

2007-03-31

Opmerking

Periode

152,88

FELIX MÜLE

**/2007

281,32

FÊTE ET CA

**/2007

ICE CUBE

**/2007

11,01

KATHARINA

**/2007

PARTICUL

97,65

PARTICUL

**/2007

40000

PARTICUL

89,42

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

LIQUID VAL

LIQUID VAL

**/2007

2007-03-31

40000

MAGIC SPOR

204,15

MAGIC SPOR

**/2007

2007-03-31

40000

MAIN MEDIE

95,25

MAIN MEDIE

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

MESSE 2963

61,88

MESSE 2963

**/2007

2007-03-31

40000

MESSE 3384

61,88

MESSE 3384

**/2007

2007-03-31

40000

MESSEC.15

61,88

MESSEC.15

**/2007

2007-03-31

40000

MESSEC.62

86,19

MESSEC.62

**/2007

2007-03-31

40000

MESSEC.70

156,72

MESSEC.15

**/2007

2007-03-31

40000

MESSEC.73

61,88

MESSEC.73

**/2007

2007-03-31

40000

MESSEC.89

61,88

MESSEC.89

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

12,95

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

537,75

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

NET ECLAIR

103,07

NET ECLAIR

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

NEXT-IT

177,75

NEXT-IT

**/2007

2007-03-31

40000

NIGHTLIGHT

325,27

NIGHTLIGHT

**/2007

2007-03-31

40000

NIKO DISPL

347,34

NIKO DISPL

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

114,70

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

392,77

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

1 093,41

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

38,61

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

39,02

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

ROBBY SERN

ROBBY SERN

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

15,97

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

SABINA SCH

38,86

SABINA SCH

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

SEFED EMAR

83,25

SEFED EMAR

**/2007

2007-03-31

40000

STRUNZERTA

35,00

STRUNZERTA

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

18,30

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

SWITCHIN T

SWITCHIN T

**/2007

2007-03-31

40000

PARTICUL

63,00

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

40000

TAPI-OKA

52,05

TAPI-OKA

**/2007

Pagina | 10

Debet

Credit

9 240,41

87 640,03

366,82

1,04

309,40

506,30

6,16

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

2007-03-31

40000

VAN'T VAT

2007-03-31

40000

PARTICUL

2007-03-31

44000

ACVT

2007-03-31

44000

ACCES

2007-03-31

44000

2007-03-31

Opmerking

Periode

222,39

VAN'T VAT

**/2007

172,91

PARTICUL

**/2007

ACVT

**/2007

84,40

ACCES

**/2007

ALPHA

959,00

ALPHA

**/2007

44000

B2B COSM

303,40

B2B COSM

**/2007

2007-03-31

44000

BEARS

179,19

BEARS

**/2007

2007-03-31

44000

CANDYLAND

CANDYLAND

**/2007

2007-03-31

44000

PARTICUL

100,50

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

44000

COFECOM

342,53

COFECOM

**/2007

2007-03-31

44000

FUEL & SER

FUEL & SER

**/2007

2007-03-31

44000

REAL EST

REAL EST

**/2007

2007-03-31

44000

WATERMAAT

WATERMAAT

**/2007

2007-03-31

44000

COFESOC

COFESOC

**/2007

2007-03-31

44000

COULEURS

COULEURS

**/2007

2007-03-31

44000

EGNI CENTR

11,31

EGNI CENTR

**/2007

2007-03-31

44000

ELECTROFEP

315,82

ELECTROFEP

**/2007

2007-03-31

44000

ESSENCIA

346,06

ESSENCIA

**/2007

2007-03-31

44000

FAVOR-IT

10,26

FAVOR-IT

**/2007

2007-03-31

44000

JARDIN'EUR

536,05

JARDIN'EUR

**/2007

2007-03-31

44000

KODESIGN

440,75

KODESIGN

**/2007

2007-03-31

44000

LITTORAL

17,14

LITTORAL

**/2007

2007-03-31

44000

MARBURGER

MARBURGER

**/2007

2007-03-31

44000

MÜLHLHAUS

MÜLHLHAUS

**/2007

2007-03-31

44000

NEXT-IT

804,41

NEXT-IT

**/2007

2007-03-31

44000

NOVITEK

161,62

NOVITEK

**/2007

2007-03-31

44000

ODYSSÉE

26,20

ODYSSÉE

**/2007

2007-03-31

44000

OFFICE

80,66

OFFICE

**/2007

2007-03-31

44000

OFFICE DES

89,22

OFFICE DES

**/2007

2007-03-31

44000

ORANGE DEI

14 520,00

ORANGE DEI

**/2007

2007-03-31

44000

PE DIGITOW

556,91

PARTICUL

**/2007

2007-03-31

44000

PHLOGISTIC

321,86

PHLOGISTIC

**/2007

2007-03-31

44000

PLAY & KIK

PLAY & KIK

**/2007

2007-03-31

44000

PURE

820,65

PURE

**/2007

2007-03-31

44000

RUHR-MOBEL

368,50

RUHR-MOBEL

**/2007

2007-03-31

44000

SIMFIT

SIMFIT

**/2007

2007-03-31

44000

SIMPRESS

SIMPRESS

**/2007

2007-03-31

44000

SWISS LABE

58,11

SWISS LABE

**/2007

2007-03-31

44000

TANDEM INT

1 337,00

TANDEM INT

**/2007

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

719,76

16,04

32 428,00 6 000,00 454,74 50 142,00 255,67

472,76 140,91

2 238,51

98,55 0,53

Pagina | 11


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc.nr.

Datum

Rekening

Derde

2007-03-31

44000

VITUAL ENT

2007-03-31

44000

ZAK HANDEL

2007-03-31

45540

798,93

**/2007

2007-03-31

45530

2 225,19

**/2007

2007-03-31

45530

2007-03-31

45520

89,34

**/2007

2007-03-31

45570

13 000,94

**/2007

2007-03-31

45570

503,07

**/2007

2007-03-31

45550

2 167,24

**/2007

2007-03-31

99999

Pagina | 12

Debet

Credit

Opmerking

Periode

483,45

VITUAL ENT

**/2007

604,80

ZAK HANDEL

**/2007

1 486,77

0,10

**/2007

**/2007

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 b)

Aankoopdagboek

Doc .nr. Datum 1

2 3

4

5

Rekenin g Derde

1/04/2007 44000 60400 60402 41110 45120

OFFICE

2/04/2007 44000 60400

SYNERGIC E

4/04/2007 44000 60400 60403 41110 45140

WAY OF THE

10/04/2007 44000 60400 41110 45140

WAY OF THE

10/04/2007 44000 60400 41110 45140

WAY OF THE

Debet

Credit

Opmerking

34,73 30,83 6,03

OFFICE 1,77 OFFICE OFFICE 0,36 OFFICE 150,00

150,00

SYNERGIC E 94,98

85,44 9,54 19,94

WAY OF THE WAY OF THE WAY OF THE 19,94 WAY OF THE 113,58

113,58 23,85

WAY OF THE WAY OF THE 23,85 WAY OF THE 145,52

145,52 30,56

WAY OF THE WAY OF THE 30,56 WAY OF THE

Tegen boeking

Dev

Mnt Dev

** 44000 44000 44000 44000

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

30,21 HG -1,73 HG

60400 44000

150,00 VVI

** 44000 44000 44000 44000

CAD CAD CAD CAD CAD

-149,31 134,31 15,00 31,36 -31,36

60400 44000 44000 44000

CAD CAD CAD CAD

-178,54 178,54 37,49 -37,49

60400 44000 44000 44000

CAD CAD CAD CAD

-228,76 228,76 48,04 -48,04

85,44 VHG 9,54 VHG

113,58 VHG

145,52 VHG

21 21

0 21 21

21

21

Periode 04/2007 6,03 04/2007 -0,36 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 17,94 04/2007 2,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 23,85 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 30,56 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 6

7

8

9

10

Rekenin g Derde

11/04/2007 44000 60400 41110 45140

WAY OF THE

11/04/2007 44000 60400 41110 45140

UNPLUGGED

28/04/2007 44000 61240 60402 41110 41110

OFFICE

26/04/2007 44000 61220 41110

SPONS

9/04/2007 44000 61240 60403 41110

Pagina | 14

Debet

Credit

Opmerking

117,84 117,84 24,75

WAY OF THE WAY OF THE 24,75 WAY OF THE 141,62

141,62 29,74

UNPLUGGED UNPLUGGED 29,74 UNPLUGGED 124,54

108,72 22,38

OFFICE 5,44 OFFICE OFFICE 1,12 OFFICE 370,78

306,43 64,35 PRESENT 7

Dev

Mnt Dev

60400 44000 44000 44000

CAD CAD CAD CAD

-185,24 185,24 38,90 -38,90

60400 44000 44000 44000

USD USD USD USD

-174,99 174,99 36,75 -36,75

** 44000 44000 44000 44000

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

117,84 VHG

141,62 VHG

21

21

106,55 GD -5,33 HGK

21 21

Periode 04/2007 24,75 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 29,74 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 22,38 04/2007 -1,12 04/2007 04/2007 04/2007

PARTICUL PARTICUL

61220 44000 44000

306,43 GD

21

04/2007 64,35 04/2007 04/2007

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7

** 44000 44000 44000

109,00 GD 15,00 GD

21 21

04/2007 22,89 04/2007 3,15 04/2007 04/2007

150,04 109,00 15,00 26,04

Tegen boeking

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 11

12

13

14

15

Rekenin g Derde

12/04/2007 44000 61900 60402 60403 41110 41110

Debet

D&D

30,00 88,83 ALFONS

5/04/2007 44000 61510 41110

ALFONS

5/04/2007 44000 61510 41110

ALFONS

5/04/2007 44000 61510 41110

ALFONS

D&D 39,30 D&D D&D D&D 8,25 D&D 229,42

189,60 39,82

** 44000 44000 44000 44000 44000

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

393,00 GD -39,30 HGK 30,00 GD

21 21 21

Periode 04/2007 82,53 04/2007 -8,25 04/2007 6,30 04/2007 04/2007 04/2007

ALFONS ALFONS

189,60 HG

21

ALFONS ALFONS

61510 44000 44000

330,00 GD

21

04/2007 69,30 04/2007 04/2007

ALFONS ALFONS

61510 44000 44000

21

04/2007 53,97 04/2007 04/2007

ALFONS ALFONS

61510 44000 44000

21

04/2007 37,80 04/2007 04/2007

217,80 180,00 37,80

Dev

04/2007 39,82 04/2007 04/2007

310,97 257,00 53,97

Tegen boeking

60400 44000 44000

399,30 330,00 69,30

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

464,28 393,00

5/04/2007 44000 60400 41110

Credit

Pagina | 15

257,00 GD

180,00 GD


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 16

17

18

19

20

Rekenin g Derde

5/04/2007 44000 61520 60402 60403 41110 41110

ZENERGIE

10/04/2007 44000 60400 41110

PARTICUL

17/04/2007 44000 61240 60403 41110

PRESENT 7

17/04/2007 44000 61240 60403 41110

PRESENT 7

17/04/2007 44000 61240 60403 41110

PRESENT 7

Pagina | 16

Debet

Credit

Opmerking

201,79 166,35 20,00 35,23

ZENERGIE 16,64 ZENERGIE ZENERGIE ZENERGIE 3,15 ZENERGIE 626,90

519,00 107,90

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

149,71 GD -14,98 HGK 18,00 GD

21 21 21

Periode 04/2007 31,45 04/2007 -3,15 04/2007 3,78 04/2007 04/2007 04/2007

PARTICUL PARTICUL

513,81 HG

21

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7

** 44000 44000 44000

5,00 GD 15,00 GD

21 21

04/2007 1,05 04/2007 3,15 04/2007 04/2007

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7

** 44000 44000 44000

2,20 GD 15,00 GD

21 21

04/2007 0,46 04/2007 3,15 04/2007 04/2007

PRESENT 7 PRESENT 7 PRESENT 7

** 44000 44000 44000

21 21

04/2007 45,78 04/2007 3,15 04/2007 04/2007

281,93 218,00 15,00 48,93

** 44000 44000 44000 44000 44000

Mnt Dev

04/2007 107,90 04/2007 04/2007

20,81 2,20 15,00 3,61

Dev

60400 44000 44000

24,20 5,00 15,00 4,20

Tegen boeking

GEÏNTEGEERDE PROEF

218,00 GD 15,00 GD


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 21

22

23

24

Rekenin g Derde

17/04/2007 44000 61520 60403 41110

ZENERGIE

20/04/2007 44000 24000 60402 41110 41110

WORK IT

20/04/2007 44000 24000 60402 41110 41110

WORK IT

20/04/2007 44000 24000 60402 41110 41110

WORK IT

Debet

Credit

Tegen boeking

ZENERGIE ZENERGIE ZENERGIE

** 44000 44000 44000

157,65 90,97 40,00 26,68 729,00 669,42 140,58

WORK IT 66,94 WORK IT WORK IT 14,06 WORK IT 395,55

363,22 76,28

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

WORK IT 36,32 WORK IT WORK IT 7,63 WORK IT 353,70

324,79 68,21

WORK IT 32,48 WORK IT WORK IT 6,82 WORK IT

Dev

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

Pagina | 17

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

88,24 GD 38,80 GD

21 21

669,42 INV -66,94 HGK

21 21

363,22 INV -36,32 HGK

21 21

324,79 INV -32,48 HGK

21 21

Periode 04/2007 18,53 04/2007 8,15 04/2007 04/2007 04/2007 140,58 04/2007 -14,06 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 76,28 04/2007 -7,63 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 68,21 04/2007 -6,82 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 25

26

28 29 30 31

Rekenin g Derde

20/04/2007 44000 24000 60402 41110 41110

WORK IT

26/04/2007 44000 61230 60403 60402 41110 41110

LUX

24/04/2007 44000 61900

PARTICUL

24/04/2007 44000 61900

PARTICUL

24/04/2007 44000 61900

PARTICUL

24/04/2007 44000 61900

PARTICUL

Pagina | 18

Debet

Credit

Opmerking

120,15 110,33 23,17

WORK IT 11,03 WORK IT WORK IT 2,32 WORK IT 348,80

310,25 10,00 67,25

LUX LUX 31,98 LUX LUX 6,72 LUX 102,00

102,00

** 44000 44000 44000 44000 44000

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

110,33 INV -11,03 HGK

21 21

310,25 GD 10,00 GD -31,98 HGK

21 21 21

Periode 04/2007 23,17 04/2007 -2,32 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 65,15 04/2007 2,10 04/2007 -6,72 04/2007 04/2007 04/2007

102,00 GD

0

04/2007 0,00 04/2007

PARTICUL

61900 44000

106,00 GD

0

04/2007 0,00 04/2007

PARTICUL

61900 44000

0

04/2007 0,00 04/2007

PARTICUL

61900 44000

0

04/2007 0,00 04/2007

110,00 110,00

** 44000 44000 44000 44000

Mnt Dev

61900 44000

103,00 103,00

Dev

PARTICUL 106,00

106,00

Tegen boeking

GEÏNTEGEERDE PROEF

103,00 GD 110,00 GD


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 32

33

34

35

Rekenin g Derde

24/04/2007 44000 60400 60400 41800 41110 41110

NECTAR

13/04/2007 44000 60400 41800 41110

NECTAR

13/04/2007 44000 60400 41800 41110

NECTAR

13/04/2007 44000 61240 41110

PHLOGISTIC

Debet

Credit

Tegen boeking

NECTAR NECTAR NECTAR NECTAR NECTAR

** 44000 44000 44000 44000 44000

NECTAR NECTAR NECTAR

** 44000 44000 44000

NECTAR NECTAR NECTAR

** 44000 44000 44000

158 813,06 48 306,07 80 707,07 9 953,08 2 898,36 16 948,48 108 162,16 46 579,79 51 800,61 9 781,76 19 434,06 11 406,02 5 632,78 2 395,26

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

242,00 200,00 42,00

Mnt Dev Dev

61240 PHLOGISTIC 44000 PHLOGISTIC 44000

Pagina | 19

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

48 306,07 HG 80 707,07 HG 9 953,08 LV

46 579,79 HG 51 800,61 LV

11 406,02 HG 5 632,78 LV

200,00 GD

6 21 0

Periode

04/2007 2 898,36 04/2007 16 948,48 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007

21 0

04/2007 9 781,76 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21 0

04/2007 2 395,26 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21

04/2007 42,00 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 36

37

38

39

40

41

Rekenin g Derde

24/04/2007 44000 61620 41110

COFECOM

24/04/2007 44000 61630 41110

COFECOM

24/04/2007 44000 61213 41110

ELECTROFEP

24/04/2007 44000 61520 41110

NEXT-IT

24/04/2007 44000 61900 41110

NEXT-IT

24/04/2007 44000 61520

MILES

Pagina | 20

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

COFECOM COFECOM

61620 44000 44000

153,32 GD

21

04/2007 32,20 04/2007 04/2007

COFECOM COFECOM

61630 44000 44000

35,00 GD

21

04/2007 7,35 04/2007 04/2007

ELECTROFEP ELECTROFEP

61213 44000 44000

6

04/2007 8,94 04/2007 04/2007

NEXT-IT NEXT-IT

61520 44000 44000

221,30 GD

21

04/2007 46,47 04/2007 04/2007

NEXT-IT NEXT-IT

61900 44000 44000

74,21 GD

21

04/2007 15,58 04/2007 04/2007

MILES

61520 44000

185,52 153,32 32,20 42,35 35,00 7,35 157,91 148,97 8,94 267,77 221,30 46,47 89,79 74,21 15,58 100,72 100,72

Dev

GEÏNTEGEERDE PROEF

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

148,97 GD

100,72 VVI

0

Periode

04/2007 0,00 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 42

43

44

45

46

47

Rekenin g Derde

2/05/2007 44000 24000 60403 41110

PHLOGISTIC

2/05/2007 44000 61900 41110

NEXT-IT

2/05/2007 44000 60400 60402 41110 41110

BURO

2/05/2007 44000 61900 41110

NEXT-IT

2/05/2007 44000 60400 41110

QUA!!RO

2/05/2007 44000 61240 41110

QUA!!RO

Debet

Credit

Tegen boeking

PHLOGISTIC PHLOGISTIC PHLOGISTIC

** 44000 44000 44000

NEXT-IT NEXT-IT

61900 44000 44000

259,62 213,75 0,81 45,06 89,79 74,21 15,58 288,15 280,16 58,83

BURO 42,02 BURO BURO 8,82 BURO 89,79

74,21 15,58

NEXT-IT NEXT-IT QUA!!RO QUA!!RO

60400 44000 44000

QUA!!RO QUA!!RO

61240 44000 44000

29,84 24,75 5,09

Dev

** 44000 44000 44000 44000 61900 44000 44000

94,86 78,40 16,46

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

Pagina | 21

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

Periode

21 21

04/2007 44,89 04/2007 0,17 04/2007 04/2007

74,21 GD

21

05/2007 15,58 05/2007 05/2007

280,16 HG -42,02 HGK

21 21

213,75 INV 0,81 INV

05/2007 58,83 05/2007 -8,82 05/2007 05/2007 05/2007

21

05/2007 15,58 05/2007 05/2007

78,40 HG

21

05/2007 16,46 05/2007 05/2007

24,25 GD

21

05/2007 5,09 05/2007 05/2007

74,21 GD


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 48

49

50

51 52

53

Rekenin g Derde

2/05/2007 44000 61240 41110

QUA!!RO

2/05/2007 44000 61240 41110

QUA!!RO

2/05/2007 44000 61240 41110

QUA!!RO

2/05/2007 44000 60400

HAMLUX

2/05/2007 44000 61550 60402 41110 41110

COULEURS

2/05/2007 44000 61550 60402 41110 41110

COULEURS

Pagina | 22

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

QUA!!RO QUA!!RO

61240 44000 44000

127,40 GD

21

05/2007 26,75 05/2007 05/2007

QUA!!RO QUA!!RO

61240 44000 44000

131,32 GD

21

05/2007 27,58 05/2007 05/2007

QUA!!RO QUA!!RO

61240 44000 44000

21

05/2007 5,09 05/2007 05/2007

HAMLUX

60400 44000

156,75 130,00 26,75 161,58 134,00 27,58 29,84 24,75 5,09 333,91 333,91 207,57 181,20 37,29

COULEURS 9,06 COULEURS COULEURS 1,86 COULEURS 457,97

399,80 82,27

COULEURS 19,99 COULEURS COULEURS 4,11 COULEURS

Dev

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

GEÏNTEGEERDE PROEF

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

24,25 GD

333,91 VVI

0

177,58 GD -8,88 HGK

21 21

391,80 GD -19,59 HGK

21 21

Periode

05/2007 0,00 05/2007 05/2007 37,29 05/2007 -1,86 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 82,27 05/2007 -4,11 05/2007 05/2007 05/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 54

55

56

57

58

Rekenin g Derde

2/05/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

2/05/2007 44000 60400 60402 41110 41110

EUROPACKAG

2/05/2007 44000 61900 41110

ALFONS

2/05/2007 44000 61900 41110

ALFONS

2/05/2007 44000 61900 41110

ALFONS

Debet

Credit 76,29

66,60 13,71

COULEURS 3,33 COULEURS COULEURS 0,69 COULEURS 159,87

165,15 34,69

EUROPACKAG 33,03 EUROPACKAG EUROPACKAG 6,94 EUROPACKAG 229,42

189,60 39,82

Dev

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

65,27 GD -3,26 HGK

21 21

165,15 HG -33,03 HGK

21 21

Periode 05/2007 13,71 05/2007 -0,69 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 34,69 05/2007 -6,94 05/2007 05/2007 05/2007

ALFONS ALFONS

189,60 GD

21

05/2007 39,82 05/2007 05/2007

ALFONS ALFONS

61900 44000 44000

180,00 GD

21

05/2007 37,80 05/2007 05/2007

ALFONS ALFONS

61900 44000 44000

330,00 GD

21

05/2007 69,30 05/2007 05/2007

399,30 330,00 69,30

Tegen boeking

61900 44000 44000

217,80 180,00 37,80

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

Pagina | 23


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 59

60

61

62

Rekenin g Derde

2/05/2007 44000 61900 41110

ALFONS

2/05/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

2/05/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

2/05/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

Pagina | 24

Debet 257,00 53,97

Credit

Opmerking

310,97 . ALFONS ALFONS 48,40

42,25 8,70

COULEURS 2,11 COULEURS COULEURS 0,44 COULEURS 312,09

272,45 56,07

COULEURS 13,63 COULEURS COULEURS 2,80 COULEURS 334,37

291,90 60,07

COULEURS 14,60 COULEURS COULEURS 3,00 COULEURS

Tegen boeking

Dev

61900 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

GEÏNTEGEERDE PROEF

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

257,00 GD

41,40 GD -2,07 HGK

21

21 21

267,00 GD -13,36 HGK

21 21

286,06 GD -14,31 HGK

21 21

Periode 05/2007 53,97 05/2007 05/2007 05/2007 8,70 05/2007 -0,44 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 56,07 05/2007 -2,80 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 60,07 05/2007 -3,00 05/2007 05/2007 05/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 63

64

65

66

Rekenin g Derde

2/05/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

2/05/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

2/05/2007 44000 61510 41110 2/05/2007 44000 60400 60402 41110 41110

EASY CLEAN

Debet

Credit 299,61

261,55 53,83

COULEURS 13,08 COULEURS COULEURS 2,69 COULEURS 120,28

105,00 21,61

COULEURS 5,25 COULEURS COULEURS 1,08 COULEURS 274,59

226,93 47,66 EUROPACKAG

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

EASY CLEAN EASY CLEAN 329,12

340,00 71,40

EUROPACKAG 68,00 EUROPACKAG EUROPACKAG 14,28 EUROPACKAG

Tegen boeking

Dev

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61510 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

Pagina | 25

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

256,32 GD -12,82 HGK

21 21

102,90 GD -5,14 HGK

21 21

226,93 GD

21

340,00 HG -68,00 HGK

21 21

Periode 05/2007 53,83 05/2007 -2,69 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 21,61 05/2007 -1,08 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 47,66 05/2007 05/2007 05/2007 71,40 05/2007 -14,28 05/2007 05/2007 05/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 67

68 69 70 71 72

Rekenin g Derde

2/05/2007 44000 60400 60402 41110 41110

EUROPACKAG

2/05/2007 44000 60400

BIOWORKS

2/05/2007 44000 24000

ALPHA

2/05/2007 44000 60400

BIOWORKS

2/05/2007 44000 60400

SIMFIT

2/05/2007 44000 61510 60402 60403 41110 41110

CONNECTION

Pagina | 26

Debet

Credit

Opmerking

329,12 340,00 71,40

EUROPACKAG 68,00 EUROPACKAG EUROPACKAG 14,28 EUROPACKAG 56,93

Mnt Dev

** 44000 44000 44000 44000 60400 44000

ALPHA

24000 44000

BIOWORKS

60400 44000

USD USD

-276,61 276,61

SIMFIT

60400 44000

CAD CAD

-29,00 29,00

CONNECTION 9,27 CONNECTION CONNECTION CONNECTION 1,95 CONNECTION

** 44000 44000 44000 44000 44000

959,00 959,00 223,87 223,87 18,45 18,45 363,88

1,00 65,10

Dev

BIOWORKS

56,93

309,00

Tegen boeking

USD USD

GEÏNTEGEERDE PROEF

-70,34 70,34

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

Periode 05/2007 71,40 05/2007 -14,28 05/2007 05/2007 05/2007

340,00 HG -68,00 HGK

21 21

56,93 IHG

0

05/2007 0,00 05/2007

959,00 VVI

0

05/2007 0,00 05/2007

0

05/2007 0,00 05/2007

18,45 IHG

0

05/2007 0,00 05/2007

309,00 GD -9,27 HGK 1,00 GD

21 21 21

223,87 IHG

05/2007 64,89 05/2007 -1,95 05/2007 0,21 05/2007 05/2007 05/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 73

74

75

76 77

Rekenin g Derde

2/05/2007 44000 61510 60403 41110

BON APPETI

2/05/2007 44000 60400 60402 41110 45120

BURO

2/05/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

23/05/2007 44000 61610

COFEPOST

23/05/2007 44000 61610

COFEPOST

Debet

Credit

Tegen boeking

BON APPETI BON APPETI BON APPETI

** 44000 44000 44000

212,00 180,00 20,00 12,00 635,00 655,00 137,54

BURO 130,20 BURO BURO 27,34 BURO 95,31

83,20 17,13

COULEURS 4,16 COULEURS COULEURS 0,86 COULEURS 160,99

160,99

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

180,00 GD 20,00 GD

655,00 HG -130,20 HG

81,54 GD -4,08 HGK

6 6

21 21

21 21

Periode 05/2007 10,80 05/2007 1,20 05/2007 05/2007 05/2007 137,54 05/2007 -27,34 05/2007 05/2007 05/2007 05/2007 17,13 05/2007 -0,86 05/2007 05/2007 05/2007

COFEPOST

61610 44000

160,99 GD

0

05/2007 0,00 05/2007

COFEPOST

61610 44000

16,09 GD

0

05/2007 0,00 05/2007

16,09 16,09

Dev

Pagina | 27


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 78

79

80 81 82 83

Rekenin g Derde

29/05/2007 44000 61214 41110

C.F.S.C.

29/05/2007 44000 61214 41110

C.F.S.C.

29/05/2007 44000 61510

CATS CATER

29/05/2007 44000 61510

CATS CATER

29/05/2007 44000 61510

CATS CATER

29/05/2007 44000 61510 41110

EASY CLEAN

Pagina | 28

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

C.F.S.C. C.F.S.C.

61214 44000 44000

23 000,00 GD

21

05/2007 4 830,00 05/2007 05/2007

C.F.S.C. C.F.S.C.

61214 44000 44000

138000,00 GD

21

05/2007 28 980,00 05/2007 05/2007

CATS CATER

61510 44000

122,50 DD

0

05/2007 0,00 05/2007

CATS CATER

61510 44000

99,00 DD

0

05/2007 0,00 05/2007

CATS CATER

61510 44000

112,50 DD

0

05/2007 0,00 05/2007

EASY CLEAN EASY CLEAN

61510 44000 44000

27 830,00 23 000,00 4 830,00 166 980,00 138 000,00 28 980,00 122,50 122,50 99,00 99,00 112,50 112,50 134,50 111,16 23,34

Mnt Dev Dev

GEÏNTEGEERDE PROEF

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

111,16 GD

21

Periode

05/2007 23,34 05/2007 05/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 84

85

86

87 88

Rekenin g Derde

29/05/2007 44000 61510 60403 41110

SAPPHIRE

29/05/2007 44000 61510 60403 41110

SAPPHIRE

29/05/2007 44000 61510 61510 60403 41110 41110

SAPPHIRE

1/06/2007 44000 61240

SIMPRESS

1/06/2007 44000 60400 60402 41110 41110

SOET HUYS

Debet

Credit

Tegen boeking

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

** 44000 44000 44000

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

** 44000 44000 44000

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

** 44000 44000 44000 44000 44000

SIMPRESS

61240 44000

43,25 40,00 0,80 2,45 21,60 20,00 0,40 1,20 33,33 20,00 9,50 0,59 1,24 2,00 6,35 6,35

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

117,94 102,60 21,55

SOET HUYS 5,13 SOET HUYS SOET HUYS 1,08 SOET HUYS

Dev

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

40,00 GD 0,80 GD

20,00 GD 0,40 GD

20,00 GD 9,50 GD 0,59 GD

CAD CAD

** 44000 44000 44000 44000

Pagina | 29

-9,98 9,98

Periode

6 6

05/2007 2,40 05/2007 0,05 05/2007 05/2007

6 0

05/2007 1,20 05/2007 0,00 05/2007 05/2007

6 21 6

6,35 IGD

0

102,60 HG -5,13 HGK

21 21

05/2007 1,20 05/2007 2,00 05/2007 0,04 05/2007 05/2007 05/2007 06/2007 0,00 06/2007 06/2007 21,55 06/2007 -1,08 06/2007 06/2007 06/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 89 90

91

92

Rekenin g Derde

1/06/2007 44000 61900

WIN SOFT

1/06/2007 44000 61510 60402 41110 41110

BIO BEAUTI

1/06/2007 44000 60400 60402 41110 41110

BURO

1/06/2007 44000 61240

OBOIS INTE

Pagina | 30

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

WIN SOFT

61900 44000

199,30 199,30 176,55 150,42 31,59

BIO BEAUTI 4,51 BIO BEAUTI BIO BEAUTI 0,95 BIO BEAUTI 546,53

475,45 99,84

BURO 23,77 BURO BURO 4,99 BURO 155,85

155,85

OBOIS INTE

Dev

Mnt Dev

Natu Taux re TVA TVA

199,30 VVI

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 61240 44000

Base TVA

CAD CAD

GEÏNTEGEERDE PROEF

-245,00 245,00

0

150,42 GD -4,51 HGK

21 21

475,45 HG -23,77 HGK

21 21

155,85 IGD

0

Periode 06/2007 0,00 06/2007 06/2007 31,59 06/2007 -0,95 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 99,84 06/2007 -4,99 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 0,00 06/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 93 94

95 96

Rekenin g Derde

1/06/2007 44000 61510

CATS CATER

1/06/2007 44000 61510 60402 41110 41110

COULEURS

1/06/2007 44000 61510

CATS CATER

1/06/2007 44000

CATS CATER

98 99

Credit

21,30

CATS CATER

1/06/2007 44000 61510 41110

EASY CLEAN

CATS CATER 102,50

61510 44000

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

115,00 VVI

0

101,43 GD -5,08 HGK

21 21

100,00 VVI

0

Periode 06/2007 0,00 06/2007 06/2007 21,30 06/2007 -1,06 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 0,00 06/2007 06/2007

44000

102,50 VVI

0

0,00 06/2007

CATS CATER

61510 44000

102,50 VVI

0

06/2007 0,00 06/2007

CATS CATER

61510 44000

102,50 VVI

0

06/2007 0,00 06/2007

EASY CLEAN EASY CLEAN

61510 44000 44000

138,95 GD

21

168,13 138,95 29,18

** 44000 44000 44000 44000

Mnt Dev

CATS CATER

102,50 102,50

Dev

61510

102,50 102,50

GEÏNTEGEERDE PROEF

61510 44000

100,00

102,50

1/06/2007 44000 61510

CATS CATER COULEURS 5,18 COULEURS COULEURS 1,06 COULEURS

100,00

CATS CATER

Tegen boeking

118,56 103,50

1/06/2007 44000 61510

Opmerking

115,00 115,00

61510 97

Debet

Pagina | 31

06/2007 29,18 06/2007 06/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 100

101 102

103

104

Rekenin g Derde

1/06/2007 44000 61510 41110

EASY CLEAN

1/06/2007 44000 61900

DFL

1/06/2007 44000 24010 60402 41110 41110

OFFICE

1/06/2007 44000 24010 60402 41110 41110

OFFICE

1/06/2007 44000 24010 60402 41110 41110

OFFICE

Pagina | 32

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

EASY CLEAN EASY CLEAN

61510 44000 44000

DFL

61900 44000

67,25 55,58 11,67 101,77 101,77 308,14 269,00 55,36

OFFICE 13,45 OFFICE OFFICE 2,77 OFFICE 308,14

269,00 55,36

OFFICE 13,45 OFFICE OFFICE 2,77 OFFICE 222,42

194,17 39,96

OFFICE 9,71 OFFICE OFFICE 2,00 OFFICE

Dev

CAD CAD

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

GEÏNTEGEERDE PROEF

Mnt Dev

-159,99 159,99

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

55,58 GD

21

101,77 IGD

0

263,62 INV -13,18 HGK

21 21

263,62 INV -13,18 HGK

21 21

190,29 INV -9,52 HGK

21 21

Periode 06/2007 11,67 06/2007 06/2007 06/2007 0,00 06/2007 06/2007 55,36 06/2007 -2,77 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 55,36 06/2007 -2,77 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 39,96 06/2007 -2,00 06/2007 06/2007 06/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 105

106

107

108

Rekenin g Derde

1/06/2007 44000 24010 60402 41110 41110

OFFICE

1/06/2007 44000 24010 60402 41110 41110

OFFICE

1/06/2007 44000 24010 60402 41110 45120

OFFICE

1/06/2007 44000 24010 60402 41110 41110

OFFICE

Debet

Opmerking

79,04 69,00 14,20

OFFICE 3,45 OFFICE OFFICE 0,71 OFFICE 229,10

200,00 41,16

OFFICE 10,00 OFFICE OFFICE 2,06 OFFICE 323,13

282,08 58,05

GEÏNTEGEERDE PROEF

Credit

OFFICE 14,10 OFFICE OFFICE 2,90 OFFICE 365,39

318,98 65,65

OFFICE 15,96 OFFICE OFFICE 3,28 OFFICE

Tegen boeking

Dev

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

Pagina | 33

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

67,62 INV -3,38 HGK

21 21

196,00 INV -9,80 HGK

21 21

276,44 INV -13,82 INV

21 21

312,60 INV -15,64 HGK

21 21

Periode 06/2007 14,20 06/2007 -0,71 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 41,16 06/2007 -2,06 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 58,05 06/2007 -2,90 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 65,65 06/2007 -3,28 06/2007 06/2007 06/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch] Doc .nr. Datum 109

110

111

112

Rekenin g Derde

1/06/2007 44000 61240 60402 41110 41110

OFFICE

1/06/2007 44000 61240 60402 41110 41110

OFFICE

1/06/2007 44000 61240 60402 41110 41110

OFFICE

1/06/2007 44000 61240 60402 41110 41110

OFFICE

Pagina | 34

Debet

Credit

Opmerking

95,01 82,94 17,07

OFFICE 4,15 OFFICE OFFICE 0,85 OFFICE 105,02

91,68 18,87

OFFICE 4,58 OFFICE OFFICE 0,95 OFFICE 115,18

100,55 20,69

OFFICE 5,03 OFFICE OFFICE 1,03 OFFICE 120,04

104,79 21,57

OFFICE 5,24 OFFICE OFFICE 1,08 OFFICE

Tegen boeking

Dev

** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000 ** 44000 44000 44000 44000

GEÏNTEGEERDE PROEF

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

81,28 GD -4,07 HGK

21 21

89,85 GD -4,49 HGK

21 21

98,54 GD -4,93 HGK

21 21

102,69 GD -5,14 HGK

21 21

Periode 06/2007 17,07 06/2007 -0,85 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 18,87 06/2007 -0,95 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 20,69 06/2007 -1,03 06/2007 06/2007 06/2007 06/2007 21,57 06/2007 -1,08 06/2007 06/2007 06/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Doc .nr. Datum 113

114

115

Rekenin g Derde

5/06/2007 44000 61620 41110

COFECOM

5/06/2007 44000 61213 41110

ELECTROFEP

5/06/2007 44000 61620 41110

COFECOM

Debet

Credit

Tegen boeking

COFECOM COFECOM

61620 44000 44000

155,89 GD

21

06/2007 32,74 06/2007 06/2007

ELECTROFEP ELECTROFEP

61213 44000 44000

148,97 GD

6

06/2007 8,94 06/2007 06/2007

COFECOM COFECOM

61620 44000 44000

21

06/2007 7,35 06/2007 06/2007

188,63 155,89 32,74 157,91 148,97 8,94

GEÏNTEGEERDE PROEF

Opmerking

42,35 35,00 7,35

Dev

Pagina | 35

Mnt Dev

Base TVA

Natu Taux re TVA TVA

35,00 GD

Periode


2008-2009 [Eveline Breemersch] c)

Verkoopdagboek

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

1

40000 70400 45110

ANYWEAR

40000 70400 70400 45110

PINEVALLEY

40000 70400 48800 45110

BON APPETI

40000 70400 48800 45110

TORANCO

40000 70400 48800 45110

DRINK WORX

2

3

4

5

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

Pagina | 36

Debet

Credit

Opmerking

24,81

Tegen boeking

20,50 ANYWEAR 4,31 ANYWEAR

70400 40000 40000

34,70 PINEVALLEY 169,17 PINEVALLEY 2,08 PINEVALLEY

70400 40000 40000 40000

26,50 BON APPETI 9,00 BON APPETI 2,13 BON APPETI

** 40000 40000 40000

94,58 TORANCO 31,50 TORANCO 26,48 TORANCO 70,54 DRINK WORX 22,50 DRINK WORX 19,54 DRINK WORX

205,95

37,63

152,56

112,58

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

21

04/2007 4,31 04/2007 04/2007

6 0

04/2007 2,08 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

26,50 V 9,00 LVP

6 0

04/2007 2,13 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

** 40000 40000 40000

94,58 V 31,50 LVP

21 0

04/2007 26,48 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

** 40000 40000 40000

70,54 V 22,50 LVP

21 0

04/2007 19,54 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

GEÏNTEGEERDE PROEF

20,50 V

34,70 V 169,17 SPE


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

6

40000 70400 48800 45110

LIQUIDS

40000 70400 45110

YMP GADGET

40000 70400 45110

COULEURS D

40000 70400 45110

OFFICE

40000 70400 45110

YMP GADGET

40000 70400 45110

OFFICE

7

8

9

10

11

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

263,60 195,35 LIQUIDS 22,50 LIQUIDS 45,75 LIQUIDS 62,92

Tegen boeking ** 40000 40000 40000

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

195,35 V 22,50 LVP

Periode

21 0

04/2007 45,75 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

52,00 YMP GADGET 10,92 YMP GADGET

70400 40000 40000

52,00 V

21

04/2007 10,92 04/2007 04/2007

472,52 COULEURS D 99,23 COULEURS D

70400 40000 40000

472,52 V

21

04/2007 99,23 04/2007 04/2007

580,93 OFFICE 122,00 OFFICE

70400 40000 40000

580,93 V

21

04/2007 122,00 04/2007 04/2007

128,28 YMP GADGET 26,94 YMP GADGET

70400 40000 40000

21

04/2007 26,94 04/2007 04/2007

638,20 OFFICE 134,02 OFFICE

70400 40000 40000

21

04/2007 134,02 04/2007 04/2007

571,75

702,93

155,22

772,22

Pagina | 37

128,28 V

638,20 V


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

12

40000 70400 45110

BIO BEAUTI

40000 70400 45110

ALFONS

40000 70400 70400 45110 45110

MAISON EUR

40000 70400

COULEURS D

40000 70400 45110

MAISON EUR

40000 70400

EASY CLEAN

13

14

15 16

17

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01 2007-04-01

2007-04-01

Pagina | 38

Debet

Credit

Opmerking

31,46

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

26,00 BIO BEAUTI 5,46 BIO BEAUTI

70400 40000 40000

26,00 V

21

04/2007 5,46 04/2007 04/2007

70,20 ALFONS 14,74 ALFONS

70400 40000 40000

70,20 V

21

04/2007 14,74 04/2007 04/2007

49,15 36,20 2,95 7,60

MAISON EUR MAISON EUR MAISON EUR MAISON EUR

70400 40000 40000 40000 40000

115,11 COULEURS D

70400 40000

69,10 MAISON EUR 4,15 MAISON EUR

70400 40000 40000

31,20 EASY CLEAN

70400 40000

84,94

95,90

115,11 73,25

31,20

GEÏNTEGEERDE PROEF

49,15 V 36,20 V

6 21

115,11 SPE

0

69,10 V

6

31,20 SPE

0

04/2007 2,95 04/2007 7,60 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 4,15 04/2007 04/2007 04/2007 0,00 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

18

40000 70400 48800 45110

OFFICE

40000 70400 45110

OFFICE

40000 70400

OFFICE

40000 70400 70400 45110

PUBLI 7

40000 70400

CAFÉ CLASS

40000 70400

SWEETLIFE

40000 70400

FRESK & CL

19

20 21

22 23 24

2007-04-01

2007-04-01

2007-04-01 2007-04-01

2007-04-13 2007-04-13 2007-04-13

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

144,68

Tegen boeking

96,40 OFFICE 42,50 OFFICE 5,78 OFFICE

** 40000 40000 40000

56,58 OFFICE 11,88 OFFICE

70400 40000 40000

29,46 OFFICE

70400 40000

3,56 PUBLI 7 1,89 PUBLI 7 0,21 PUBLI 7

70400 40000 40000 40000

68,46

29,46 5,66

71,95 71,95 CAFÉ CLASS

70400 40000

42,16 SWEETLIFE

70400 40000

52,00 FRESK & CL

70400 40000

42,16 52,00

Pagina | 39

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

96,40 V 42,50 LVP

56,58 V

29,46 SPE 3,56 V 1,89 SPE

Periode

6 0

04/2007 5,78 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21

04/2007 11,88 04/2007 04/2007

0 6 0

04/2007 0,00 04/2007 04/2007 0,21 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

0

04/2007 0,00 04/2007

42,16 SPE

0

04/2007 0,00 04/2007

52,00 SPE

0

04/2007 0,00 04/2007

71,95 SPE


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

25

40000 70400

FRESK & CL

40000 70400 70400 45110

BURO

40000 70400

PURE

40000 70400 48800

BEAUTY 7

40000 70400 48800

SPONS

40000 70400 48800 45110

BON APPETI

26

27 28

29

30

2007-04-13 2007-04-13

2007-04-13 2007-04-13

2007-04-13

2007-04-13

Pagina | 40

Debet

Credit

Opmerking

72,25

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

72,25 FRESK & CL

70400 40000

10,32 BURO 36,36 BURO 0,62 BURO

70400 40000 40000 40000

26,00 PURE

70400 40000

26,00 SPE

0

04/2007 0,00 04/2007

97,87 BEAUTY 7 0,90 BEAUTY 7

** 40000 40000

97,87 SPE 0,90 LVP

0 0

04/2007 0,00 04/2007 0,00 04/2007

21,85 SPONS 4,50 SPONS

** 40000 40000

21,85 SPE 4,50 LVP

0 0

04/2007 0,00 04/2007 0,00 04/2007

20,55 BON APPETI 12,75 BON APPETI 1,23 BON APPETI

** 40000 40000 40000

20,55 V 12,75 LVP

6 0

47,30

26,00 98,77

26,35

34,53

GEÏNTEGEERDE PROEF

72,25 SPE 10,32 V 36,36 SPE

0 6 0

04/2007 0,00 04/2007 04/2007 0,62 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

04/2007 1,23 04/2007 0,00 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

31

40000 70400 45110

???????

40000 70400 45110

LIQUID VAL

40000 70400 48800 45110

CONNECTION

40000 70400 48800 45110

CONNECTION

40000 70400 70400 45110 45110

EASY CLEAN

32

33

34

35

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

31,46 26,00 ??????? 5,46 ??????? 127,56 105,42 LIQUID VAL 22,14 LIQUID VAL 28,95

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

70400 40000 40000

26,00 V

21

04/2007 5,46 04/2007 04/2007

70400 40000 40000

105,42 V

21

04/2007 22,14 04/2007 04/2007

20,21 CONNECTION 4,50 CONNECTION 4,24 CONNECTION

** 40000 40000 40000

20,21 V 4,50 LVP

21 0

04/2007 4,24 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

103,20 CONNECTION 13,50 CONNECTION 21,67 CONNECTION

** 40000 40000 40000

103,20 V 13,50 LVP

21 0

04/2007 21,67 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

35,15 V 56,80 V

6 21

138,37

105,99 35,15 56,80 2,11 11,93

EASY CLEAN EASY CLEAN EASY CLEAN EASY CLEAN

70400 40000 40000 40000 40000

Pagina | 41

04/2007 2,11 04/2007 11,93 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

36

40000 70400 45110

HAPPY 7

40000 70400 45110

SLB

40000 70400 48800 45110

BUBBLES &

40000 70400 48800 45110

BUBBLES &

40000 70400 70400 45110 45110

FODRIMAT

37

38

39

40

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Pagina | 42

Debet

Credit

Opmerking

4,96

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

70400 40000 40000

4,10 V

21

04/2007 0,86 04/2007 04/2007

26,00 BUBBLES & 5,46 BUBBLES &

70400 40000 40000

26,00 V

21

04/2007 5,46 04/2007 04/2007

101,83 BUBBLES & 9,00 BUBBLES & 21,38 BUBBLES &

** 40000 40000 40000

101,83 V 9,00 LVP

21 0

04/2007 21,38 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

47,12 FODRIMAT 4,50 BUBBLES & 9,90 FODRIMAT

** 40000 40000 40000

47,12 V 4,50 LVP

21 0

04/2007 9,90 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

17,41 11,35 1,04 2,38

70400 40000 40000 40000 40000

17,41 V 11,35 V

6 21

4,10 SLB 0,86 SLB 31,46

132,21

61,52

32,18 SOUND & VI FODRIMAT SOUND & VI FODRIMAT

GEÏNTEGEERDE PROEF

04/2007 1,04 04/2007 2,38 04/2007 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

Debet

41

40000 70400 45110

SOUND & VI

1 823,20

40000 70400 45110

MILK 4U

40000 70400 45110

CONNECTION

40000 70400 45110

MILK 4U

40000 70400 48800 45110

CONNECTION

42

43

44

45

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

GEÏNTEGEERDE PROEF

Credit

Opmerking

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

70400 40000 40000

1 720,00 V

6

04/2007 103,20 04/2007 04/2007

289,99 MILK 4U 60,90 MILK 4U

70400 40000 40000

289,99 V

21

04/2007 60,90 04/2007 04/2007

319,10 CONNECTION 67,01 CONNECTION

70400 40000 40000

21

04/2007 67,01 04/2007 04/2007

254,80 MILK 4U 53,51 MILK 4U

70400 40000 40000

21

04/2007 53,51 04/2007 04/2007

21 0

04/2007 19,88 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

1 720,00 SOUND & VI 103,20 SOUND & VI 350,89

386,11

308,31

128,04 94,66 CONNECTION 13,50 CONNECTION 19,88 CONNECTION

** 40000 40000 40000

Pagina | 43

319,10 V

254,80 V

94,66 V 13,50 LVP


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

46

40000 70400 70400 48800 45110 45110

BUBBLES &

40000 70400 45110

AT TOYS

40000 70400 48800 45110

NEWS@WOR

40000 70400 70400 48800 45110 45110

BUBBLES &

47

48

49

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Pagina | 44

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES &

** 40000 40000 40000 40000 40000

453,11 10,68 335,36 36,00 0,64 70,43 108,77

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

10,68 V 335,36 V 36,00 LVP

6 21 0

Periode

04/2007 0,64 04/2007 70,43 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007

70400 40000 40000

89,89 V

21

04/2007 18,88 04/2007 04/2007

202,10 NEWS@WOR 45,00 NEWS@WOR 42,44 NEWS@WOR

** 40000 40000 40000

202,10 V 45,00 LVP

21 0

04/2007 42,44 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

71,20 163,16 22,51 4,27 34,26

** 40000 40000 40000 40000 40000

71,20 V 163,16 V 22,51 LVP

6 21 0

89,89 AT TOYS 18,88 AT TOYS 289,54

295,40 BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES & BUBBLES &

GEÏNTEGEERDE PROEF

04/2007 4,27 04/2007 34,26 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

50

40000 70400 70400 45110 45110

CHOCOBOONS

40000 70400 70400 48800 45110 45110

INTIMIDEX

40000 70400 45110

CSS

40000 70400 48800 70400 45110 45110

PINEVALLEY

51

52

53

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Opmerking

Tegen boeking

140,30 27,50 8,42 5,77

CHOCOBOONS CHOCOBOONS CHOCOBOONS CHOCOBOONS

70400 40000 40000 40000 40000

178,20 31,20 85,00 10,69 6,55

INTIMIDEX INTIMIDEX INTIMIDEX INTIMIDEX INTIMIDEX

** 40000 40000 40000 40000 40000

Credit

181,99

311,64

115,83 95,73 CSS 20,10 CSS 241,39 30,85 34,75 143,75 1,85 30,19

PINEVALLEY PINEVALLEY PINEVALLEY PINEVALLEY PINEVALLEY

70400 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 40000

Pagina | 45

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

140,30 V 27,50 V

6 21

178,20 V 31,20 V 85,00 LVP

6 21 0

95,73 V

21

30,85 V 34,75 LVP 143,75 V

6 0 21

Periode 04/2007 8,42 04/2007 5,77 04/2007 04/2007 04/2007

04/2007 10,69 04/2007 6,55 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 20,10 04/2007 04/2007 04/2007 1,85 04/2007 0,00 04/2007 30,19 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

54

40000 70400 45110

2IMPRESS

40000 70400 45110

TENT2RENT

40000 70400 45110

SWEETLIFE

40000 70400 70400 48800 45110 45110

COFFTEACO

40000 70400 45110

KANTICO

55

56

57

58

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Pagina | 46

Debet

Credit

Opmerking

125,84

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

104,00 2IMPRESS 21,84 2IMPRESS

70400 40000 40000

104,00 V

21

04/2007 21,84 04/2007 04/2007

104,00 TENT2RENT 21,84 TENT2RENT

70400 40000 40000

104,00 V

21

04/2007 21,84 04/2007 04/2007

155,14 SWEETLIFE 32,58 SWEETLIFE

70400 40000 40000

21

04/2007 32,58 04/2007 04/2007

125,84

187,72

123,04 39,60 56,46 12,74 2,38 11,86

COFFTEACO COFFTEACO COFFTEACO COFFTEACO COFFTEACO

61,88 51,14 KANTICO 10,74 KANTICO

** 40000 40000 40000 40000 40000 70400 40000 40000

GEÏNTEGEERDE PROEF

155,14 V

39,60 V 56,46 V 12,74 LVP

51,14 V

6 21 0

21

04/2007 2,38 04/2007 11,86 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 10,74 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

59

40000 70400 70400 45110 45110

SAPPHIRE

40000 70400 70400 45110 45110

SAPPHIRE

40000 70400 45110

MADIBEL

40000 70400 48800 70400 45110 45110

MD PAPER

60

61

62

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Opmerking

Tegen boeking

3,56 4,10 0,21 0,86

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

70400 40000 40000 40000 40000

35,60 19,35 2,14 4,06

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

70400 40000 40000 40000 40000

10,66 MADIBEL 2,24 MADIBEL

70400 40000 40000

Credit

8,73

61,15

12,90

280,54 24,68 4,50 206,51 1,48 43,37

MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER

** 40000 40000 40000 40000 40000

Pagina | 47

Base TVA

Taux Nature TVA TVA 3,56 V 4,10 V

6 21

35,60 V 19,35 V

6 21

10,66 V

24,68 V 4,50 LVP 206,51 V

21

6 0 21

Periode 04/2007 0,21 04/2007 0,86 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 2,14 04/2007 4,06 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 2,24 04/2007 04/2007

04/2007 1,48 04/2007 0,00 04/2007 43,37 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

63

40000 70400 45110

THE GIFT P

40000 70400 48800 45110

HAPPY 7

40000 70400 48800 70400 45110 45110

MD PAPER

40000 70400 70400 45110 45110

SAPPHIRE

64

65

66

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Pagina | 48

Debet

Credit

Opmerking

54,27

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

44,85 THE GIFT P 9,42 THE GIFT P

70400 40000 40000

44,85 V

15,09 HAPPY 7 4,25 HAPPY 7 0,91 HAPPY 7

** 40000 40000 40000

20,55 12,75 90,88 1,23 19,08

MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER MD PAPER

** 40000 40000 40000 40000 40000

52,35 9,10 3,14 1,91

SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE SAPPHIRE

70400 40000 40000 40000 40000

20,25

144,49

66,50

GEÏNTEGEERDE PROEF

Periode

21

04/2007 9,42 04/2007 04/2007

15,09 V 4,25 LVP

6 0

04/2007 0,91 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

20,55 V 12,75 LVP 90,88 V

6 0 21

52,35 V 9,10 V

6 21

04/2007 1,23 04/2007 0,00 04/2007 19,08 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 3,14 04/2007 1,91 04/2007 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

67

40000 70400 45110

FODRIMAT

40000 70400 45110

MESSE 7331

40000 70400 45110

??

40000 70400 45110

PINEVALLEY

40000 70400 45110

MILK 4U

40000 70400 45110

FRESK & CL

68

69

70

71

72

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

110,98 104,70 FODRIMAT 6,28 FODRIMAT 3,77 3,56 MESSE 7331 0,21 MESSE 7331 14,90

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

70400 40000 40000

104,70 V

6

04/2007 6,28 04/2007 04/2007

70400 40000 40000

3,56 V

6

04/2007 0,21 04/2007 04/2007

6

04/2007 0,84 04/2007 04/2007

14,06 ?? 0,84 ??

70400 40000 40000

92,02 PINEVALLEY 19,32 PINEVALLEY

70400 40000 40000

92,02 V

21

04/2007 19,32 04/2007 04/2007

130,00 MILK 4U 27,30 MILK 4U

70400 40000 40000

130,00 V

21

04/2007 27,30 04/2007 04/2007

153,42 FRESK & CL 32,22 FRESK & CL

70400 40000 40000

21

04/2007 32,22 04/2007 04/2007

111,34

157,30

185,64

Pagina | 49

14,06 V

153,42 V


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

73

40000 70400 70402 48800 45110

FRESK & CL

40000 70400 45110

NEWS@WOR

40000 70400 70400 45110 45110

EASY 2 PAC

40000 70400 70400 45110 45110

EASY 2 PAC

74

75

76

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Pagina | 50

Debet

Credit

Opmerking

269,11 34,90

Tegen boeking

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

232,65 FRESK & CL FRESK & CL 22,50 FRESK & CL 48,86 FRESK & CL

** 40000 40000 40000 40000

232,65 V -34,90 SPE 22,50 LVP

231,40 NEWS@WOR 13,88 NEWS@WOR

70400 40000 40000

231,40 V

245,28

106,93 26,00 71,20 5,46 4,27

EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC

70400 40000 40000 40000 40000

87,50 59,94 5,25 12,59

EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC

70400 40000 40000 40000 40000

165,28

GEÏNTEGEERDE PROEF

Periode

21 0 0

04/2007 48,86 04/2007 0,00 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

6

04/2007 13,88 04/2007 04/2007

26,00 V 71,20 V

21 6

87,50 V 59,94 V

6 21

04/2007 5,46 04/2007 4,27 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 5,25 04/2007 12,59 04/2007 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

77

40000 70400 70400 48800 45110 45110

EASY 2 PAC

40000 70400 48800 45110

MESSE 6133

40000 70400 45110

PIZZA 2 PE

40000 70400 48800 45110

MESSE 8313

40000 70400 45110

MESSE 9419

78

79

80

81

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC EASY 2 PAC

** 40000 40000 40000 40000 40000

271,08 112,95 72,40 63,75 6,78 15,20 496,81 373,40 MESSE 6133 45,00 MESSE 6133 78,41 MESSE 6133

** 40000 40000 40000

562,54 PIZZA 2 PE 118,13 PIZZA 2 PE

70400 40000 40000

680,67

129,89 88,75 MESSE 8313 22,50 MESSE 8313 18,64 MESSE 8313

** 40000 40000 40000

319,10 MESSE 9419 67,01 MESSE 9419

70400 40000 40000

386,11

Pagina | 51

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

Periode

04/2007 6,78 04/2007 15,20 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007

112,95 V 72,40 V 63,75 LVP

6 21 0

373,40 V 45,00 LVP

21 0

04/2007 78,41 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21

04/2007 118,13 04/2007 04/2007

21 0

04/2007 18,64 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21

04/2007 67,01 04/2007 04/2007

562,54 V

88,75 V 22,50 LVP

319,10 V


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

82

40000 70400 48800 45110

QUA!!RO

40000 70400 70402 45110

PAUSECAFÉ

40000 70400 48800 45110

QUA!!RO

40000 70400 45110

ABDEL ??

40000 70400 45110

MICHEL ?

83

84

85

86

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

Pagina | 52

Debet

Credit

Opmerking

649,44 443,75 QUA!!RO 112,50 QUA!!RO 93,19 QUA!!RO

** 40000 40000 40000

319,10 PAUSECAFÉ PAUSECAFÉ 67,01 PAUSECAFÉ

** 40000 40000 40000

355,00 QUA!!RO 90,00 QUA!!RO 74,55 QUA!!RO

** 40000 40000 40000

101,84 ABDEL ?? 21,39 ABDEL ??

70400 40000 40000

159,55 MICHEL ? 33,51 MICHEL ?

70400 40000 40000

338,24 47,87

Tegen boeking

519,55

123,23

193,06

GEÏNTEGEERDE PROEF

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

443,75 V 112,50 LVP

319,10 V -47,87 SPE

355,00 V 90,00 LVP

101,84 V

159,55 V

Periode

21 0

04/2007 93,19 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21 0

04/2007 67,01 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21 0

04/2007 74,55 04/2007 0,00 04/2007 04/2007

21

04/2007 21,39 04/2007 04/2007

21

04/2007 33,51 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

87

40000 70400 70400 48800 45110 45110

KATRIEN ?

40000 70400 70400 48800 45110 45110

THE BRIGHT

40000 70400 41200

ESCADADES

40000 70400 70400 45110 45110

THE BRIGHT

88

89

90

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

Tegen boeking

KATRIEN KATRIEN KATRIEN KATRIEN KATRIEN

** 40000 40000 40000 40000 40000

103,06 14,38 65,55 8,50 0,86 13,77

? ? ? ? ?

151,31 THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT

** 40000 40000 40000 40000 40000

53,77 ESCADADES 11,29 ESCADADES

70400 40000 40000

3,56 15,60 0,21 3,28

70400 40000 40000 40000 40000

52,50 75,34 4,50 3,15 15,82 65,06

22,65 THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT THE BRIGHT

Pagina | 53

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

14,38 V 65,55 V 8,50 LVP

52,50 V 75,34 V 4,50 LVP

6 21 0

6 21 0

53,77 VGB

21

3,56 V 15,60 V

6 21

Periode

04/2007 0,86 04/2007 13,77 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 3,15 04/2007 15,82 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 11,29 04/2007 04/2007 04/2007 0,21 04/2007 3,28 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

91

40000 70400 70402 70400 70402 45110 45110

FODRIMAT

40000 70400 45110

QUA!!RO

40000 70400 45110

ADVENTO

40000 48800

TORANCO

40000 48800

DRINK WORX

40000 48800

LIQUIDS

92

93

94 95 96

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-03 2007-04-03 2007-04-03

Pagina | 54

Debet

Credit

Opmerking

222,02 31,57 4,31

Tegen boeking

210,45 FODRIMAT FODRIMAT 28,78 FODRIMAT FODRIMAT 12,63 FODRIMAT 6,04 FODRIMAT

** 40000 40000 40000 40000 40000 40000

7,12 QUA!!RO 0,43 QUA!!RO

70400 40000 40000

237,20 ADVENTO 49,81 ADVENTO

70400 40000 40000

31,50 TORANCO

48800 40000

22,50 DRINK WORX

48800 40000

22,50 LIQUIDS

48800 40000

7,55

287,01

31,50 22,50 22,50

GEÏNTEGEERDE PROEF

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

210,45 -31,57 28,78 -4,31

V SPE V SPE

7,12 V

237,20 V

31,50 LVP 22,50 LVP 22,50 LVP

6 0 21 0

Periode

12,63 0,00 6,04 0,00

04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007

6

04/2007 0,43 04/2007 04/2007

21

04/2007 49,81 04/2007 04/2007

0

04/2007 0,00 04/2007

0

04/2007 0,00 04/2007

0

04/2007 0,00 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

97

40000 70400 70402 45110 41120

COULEURS D

40000 70400 70402 45110 41120

EASY CLEAN

40000 70400 70402 45110 41120

OFFICE

40000 70400 70402 45110 41120

PUBLI 7

98

99

100

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

24,17 1,00 1,00

1,00 COULEURS D COULEURS D 25,17 COULEURS D COULEURS D

** 40000 40000 40000 40000

1,00 EASY CLEAN EASY CLEAN 7,55 EASY CLEAN EASY CLEAN

** 40000 40000 40000 40000

1,00 OFFICE OFFICE 7,19 OFFICE OFFICE

** 40000 40000 40000 40000

1,00 PUBLI 7 PUBLI 7 1,40 PUBLI 7 PUBLI 7

** 40000 40000 40000 40000

6,55 1,00 1,00 6,19 1,00 1,00 0,40 1,00 1,00

Tegen boeking

Pagina | 55

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V

21 21

Periode

04/2007 25,17 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 7,55 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 7,19 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 1,40 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

101

40000 70400 70402 45110 41120

SWEETLIFE

40000 70400 70402 45110 41120

FRESK & CL

40000 70400 70402 48800 45110 41120

FRESK & CL

40000 70400 70402 45110 41120

BURO

102

103

104

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

Pagina | 56

Debet

Credit

Opmerking

8,85 1,00 1,00

1,00 SWEETLIFE SWEETLIFE 9,85 SWEETLIFE SWEETLIFE

** 40000 40000 40000 40000

1,00 FRESK & CL FRESK & CL 11,92 FRESK & CL FRESK & CL

** 40000 40000 40000 40000

1,00 FRESK & CL FRESK & CL 13,50 FRESK & CL 16,17 FRESK & CL FRESK & CL

** 40000 40000 40000 40000 40000

10,92 1,00 1,00 28,67 1,00

1,00 7,64 1,00 1,00

Tegen boeking

1,00 BURO BURO 8,64 BURO BURO

** 40000 40000 40000 40000

GEÏNTEGEERDE PROEF

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V 13,50 LVP

1,00 V -1,00 V

21 21 0

21 21

Periode 04/2007 9,85 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007

04/2007 11,92 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 16,17 04/2007 -1,00 04/2007 0,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 8,64 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

105

40000 70400 70402 45110 41120

PURE

40000 70400 70402 45110 41120

BEAUTY 7

40000 70400 70402 45110 41120

SPONS

40000 70400 70402 45110 41120

CAFÉ CLASS

106

107

108

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

2007-04-03

GEÏNTEGEERDE PROEF

Debet

Credit

Opmerking

5,46 1,00 1,00

1,00 PURE PURE 6,46 PURE PURE

20,55 1,00 1,00

1,00 BEAUTY 7 BEAUTY 7 21,55 BEAUTY 7 BEAUTY 7

4,59 1,00 1,00

1,00 SPONS SPONS 5,59 SPONS SPONS

15,11 1,00 1,00

1,00 CAFÉ CLASS CAFÉ CLASS 16,11 CAFÉ CLASS CAFÉ CLASS

Tegen boeking ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000 ** 40000 40000 40000 40000

Pagina | 57

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V

21 21

1,00 V -1,00 V

21 21

Periode 04/2007 6,46 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007

04/2007 21,55 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 5,59 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007 04/2007 16,11 04/2007 -1,00 04/2007 04/2007 04/2007


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Doc.nr. Datum

Rekening Derde

109

40000 70400 75900

SANT AGUST

40000 70400 45110

BIOFAIR

110

2007-05-02

2007-05-02

Pagina | 58

Debet

Credit

Opmerking

222,60

Tegen boeking

210,00 SANT AGUST 12,60 SANT AGUST

** 40000 40000

106,99 BIOFAIR 22,47 BIOFAIR

70400 40000 40000

129,46

GEÏNTEGEERDE PROEF

Base TVA

Taux Nature TVA TVA

210,00 VVG 12,60 VVG 106,99 V

0 0 21

Periode 05/2007 0,00 05/2007 0,00 05/2007

05/2007 22,47 05/2007 05/2007


[Eveline Breemersch] 2008-2009 2

SVCreations

In de fictieve onderneming die we met de klas oprichtten was een boekhoudkantoor en in de onderneming kreeg iedereen apart nog eens een functie, ik was verkoopsdirecteur en we moesten dus verschillende taken uitvoeren. Op de volgende pagina ziet u het organogram van onze fictieve onderneming SVCreations. Louis Malfait had de leiding over onze onderneming als gedelegeerd bestuurder. Onze onderneming moest functioneren zoals een echte onderneming dus ook met alle oprichtingsvoorwaarden. Alle oprichtingskosten moesten opgezocht en besproken worden. Daarna vervulde we onze functies.

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 59


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Pagina | 60

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

De eerste taak maakte ik samen met Stefanie Scheppens. Iedereen kreeg een taak van het financieel plan. Voor we onze financieel plan konden vervolledigen moesten we eerst een lijst maken met de investering die we nodig hadden per dienst. Als verkoopdirecteur had ik hierbij de hulp van Céline Van Thorre, Shane Vermeersch(PR en Marketing) en Stefanie Scheppens(verkoopsmedewerkster). Dan moesten we een prijsaanvraag en daarna een bestelling plaatsten bij een onderneming die de producten had die we in onze lijst hadden gezet.

a)

Lijst investeringsgoederen

Materiaal

Stuks

Computer Bureau Stoelen Telefoon Bureau materiaal

4 4 4 4 4

Prijs per stuk (excl. BTW) 1026,21 499.00 129.50 47,36 239,50

279,50 Perforator Akteclips Pennenkoker All in one printer Nietjes machine router Papier Enveloppen Pennen Memoblaadjes Internet en telefonie

4 4 4 1

5.70 3.95 5.00 475.21

4 1 4 1 doos 1 pak 4 1

18.50 65.00 5.95 19.83 4,77 2.19 Hardware: € 50 Maandelijks: € 49,99

GEÏNTEGEERDE PROEF

Kenmerken

leverancier

apple

www.store.apple.com www.inofec.be/home www.inofec.be/home www.belgacom.be www.inofec.be/home

Archiefkast Rato 113 cm hoog incl. 2 legborden Papiervernietiger MS-450C

hp

overtoom Overtoom Overtoom Fanny’s pc shop Overtoom Fanny’s pc shop Paper-shop www.envelop.be Otto-office Otto-office Dommel

Pagina | 61


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Opdracht financieel plan

Vraag 1: De onderneming heeft als hoofdactiviteit een boekhoudkantoor. Wij starten met 7 ondernemingen waarvan wij de boekhouding gaan doen, nationaal en internationaal. Na verloop van tijd gaan we uitbreiden naar 15 ondernemingen. Onze onderneming staat in voor de uitvoering en coördinatie van alle boekhoudkundige en financiële gegevens, gepaard met financieel advies . Onze 7 professionele boekhouders doen dit met het oog op oprechtheid, goede trouw en voorzichtigheid zodat onze diensten aan uw wensen voldoen. Vraag 2: We zijn in onze onderneming met 14 gedreven personen met een uitgebreide kennis van boekhouding en informatica. Wij hebben voor deze sector gekozen omdat er veel toekomst in zit en omdat we vooral geïnteresseerd zijn in deze sector. Iedereen in de onderneming is zeer gemotiveerd om dit te doen slagen.

Pagina | 62

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 c)

Prijsaanvraag Security Vigilance Company Zilverstraat 26 • 8000 BRUGGE (BELGIUM) Tel.: +32 50 33 19 43 • Fax: + 32 50 34 30 51 E-mail: be01svc@pf.cofep.be

BE01AXO Axoffice sprl CHAUSSEE DE BRUXELLES 68 7500 TOURNAI be01axo@pf.cofep.be

Prijsaanvraag Bericht van:

Uw kenmerk:

Eveline Breemersch

Ons kenmerk: Vk/evb/pa01

Datum: 2008 – 10 – 02

Geachte heer, mevrouw Onze nieuwe firma, Security Vigilance Company, wil bij het opstarten graag artikelen bij uw onderneming aankopen. Wij hebben reeds onderzoek gedaan bij verschillende ondernemingen en hebben voor onderstaande producten uw bedrijf qua prijs-kwaliteit het meest geschikt bevonden. De firma heeft interesse in de volgende producten: Naam product Nietjesmachine Perforator Markeerstiften per 4 verpakt Stempel

Aantal 14 14 4 6

Eventuele voorwaarden

Adresgegevens firma mogelijk?

Zou het mogelijk zijn om ons een offerte met gedetailleerde prijsweergave van deze producten terug te sturen? Indien er eventuele onduidelijkheden of opmerkingen zijn, kunt u ons steeds contacteren op het nummer vermeld in headline. Hierbij hopen we ook u even kennis te hebben laten maken met ons nieuwe bedrijf. Dank bij voorbaat Hoogachtend

Eveline Breemersch Verkoopsdirecteur

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 63


2008-2009 [Eveline Breemersch] d)

Bestelling Zilverstraat 26 BE8000 BRUGGE Tel. +32 50 33 19 43 - Fax + 32 50 34 30 51 be01svc@pf.cofep.be

BE01SVC SVCreations Boekhoudkantoor

BE01AXO Axoffice sprl CHAUSSEE DE BRUXELLES 68 7500 TOURNAI be01axo@pf.cofep.be

Bericht van Eveline Breemersch

uw kenmerk

ons kenmerk Vk/evb/BE01

datum 2008-11-20

Bestelling Geachte mijnheer/mevrouw Wij zouden graag een bestelling bij u plaatsen. Hieronder staan de gewenste artikelen. Wij hopen op een vlotte correspondentie met u en verwachten spoedig antwoord i.v.m. deze bestelling. Hoeveelheid 14 14 4 6

Beschrijving van artikel Nietjesmachine Perforator Markeerstiften per 4 verpakt Stempel

Totaal 14 14 4 6

Eventuele voorwaarden

Adresgegevens firma mogelijk?

Hoogachtend

Eveline Breemersch Verkoopsdirecteur

Pagina | 64

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


2009 [Eveline Breemersch] 2008-2009

B 1

Financiële analyse van de jaarrekening Horizontalen en verticale analyse

Mijn financiële analyse van de jaarrekening gaat over de onderneming Hubo. Hubo is een 100% Belgische organisatie met meer dan 100 winkels verspreid over heel het land. Hubo bekleedt een stevige 2de plaats in de doe-het-zelf doe zelf sector. Het richt zich op de doe-het het-zelf zelf markt met een uitgebreid en hoog kwalitatief assortiment merkproducten. Hubo heeft een gevarieerd publiek van particuliere doe-het-zelvers, waarin aarin zowel de occasionele hobbyist met zijn kleine vraag als de ambitieuze en gedreven doe-het-zelver doe terug te vinden zijn.

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 65


2008-2009 [Eveline Breemersch] a)

Horizontale analyse

ACTIVA VASTE ACTIVA 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 19 180 000,00 5 266 107,00 2 421 683,00 4 713 745,00 % verandering 656,40% 23,83% 8,85% 15,82% De vaste activa is over alle jaar gestegen en het is in 2003-2004 enorm gestegen dit komt door de grote stijgingen van financiële vaste activa.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 79 000,00 -57 415,00 13 449,00 298 269,00 % verandering 79,00% -32,08% 11,06% 220,88% Immateriële vaste activa is enorm veel gestegen van 2006 tot 2007.

MATERIËLE VASTE ACTIVA 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -42 000,00 -38 239,00 94 217,00 552 898,00 % verandering -6,83% -6,67% 17,62% 87,90% Materiële vast activa is redelijk gestegen, dit is veroorzaakt door een grote stijging van leasing en soortgelijke rechten.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 19 143 000,00 5 361 761,00 2 314 018,00 3 862 577,00 % verandering 867,38% 25,11% 8,66% 13,31% Financiële vaste activa zijn in 2004 veel gestegen in vergelijking met 2003.

VLOTTENDE ACTIVA 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 4 712 000,00 9 892 665,00 283 076,00 2 968 411,00 % verandering 16,50% 29,74% 0,66% 6,83% Vlottende activa steeg veel in 2005.

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -37 000,00 -37 168,00 -19 832,00 0 % verandering -39,36% -65,21% Vorderingen op meer dan één jaar zijn veel gedaald.

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 923 000,00 473 509,00 -1 034 201,00 -348 084,00 % verandering 108,59% 26,71% -46,04% -28,71% De voorraden zijn eerst gestegen en dan weer gedaald.

Pagina | 66

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 7 374 000,00 9 520 142,00 1 285 268,00 1 210 560,00 % verandering 32,81% 31,90% 3,26% 2,98% De vorderingen op ten hoogste één jaar zijn eerst veel gestegen en dan constant geworden.

GELDBELEGGINGEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -3 608 000,00 -482 978,00 -124 022,00 % verandering -85,60% -79,57% De geldbeleggingen zijn alleen maar gedaald.

LIQUIDE MIDDELEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -167 000,00 6 831,00 -112 575,00 453 215,00 % verandering -23,99% 1,29% -21,01% 107,08% De liquide middelen zijn eerst gedaald dan een beetje gestegen dan weer gedaald en dan weer veel gestegen.

TOTAAL ACTIVA 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 23 892 000,00 15 158 771,00 2 704 760,00 7 682 157,00 % verandering 75,91% 27,38% 3,84% 10,49% Totale activa zijn veel gestegen in 2004 en 2005 en ze zijn dan blijven stijgen maar minder.

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 67


2008-2009 [Eveline Breemersch] PASSIEF EIGEN VERMOGEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 2 424 000,00 3 157 787,00 3 431 355,00 3 165 594,00 % verandering 27,95% 28,46% 24,07% 17,90% De eigen vermogens zijn ook veel gestegen over de jaren

KAPITAAL 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 0,00 199,00 0,00 0,00 % verandering 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% De kapitalen zijn praktisch gelijk gebleven over de jaren.

RESERVES 2003-2004

2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 0,00 -359,00 0,00 0,00 % verandering 0,00% -0,13% 0,00% 0,00% De reserves zijn ook bijna gebleven maar in 2004-2005 hebben ze een kleine daling gehad.

OVERGEDRAGEN WINST Absolute verandering % verandering

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2 424 000,00 3 157 947,00 3 431 355,00 3 165 594,00 39,97% 37,20% 29,46% -79,00%

SCHULDEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 21 468 000,00 12 000 984,00 -726 595,00 4 316 563,00 % verandering 94,15% 27,11% -1,29% 7,77% De schulden zijn in 2003-2004 veel gestegen en kleine daling gekend in 2005-2006.

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 12 036 000,00 -3 357 155,00 -3 273 731,00 163 885,00 % verandering 646,40% -24,16% -31,06% 2,26% De schulden op meer dan één jaar zijn in 2003-2004 veel gestegen en de jaren erachter geleidelijk aan gezakt.

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 9 056 000,00 14 997 759,00 2 102 084,00 3 055 311,00 % verandering 46,94% 52,90% 4,85% 6,72% Schulden op ten hoogste één jaar eerst veel gestegen en dan geleidelijk aan blijven stijgen. TOTALE PASSIVA

Pagina | 68

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 23 892 000,00 15 158 771,00 2 704 760,00 7 682 157,00 % verandering 75,91% 27,38% 3,84% 10,49% 2003-2004 steeg de totale passiva het meeste maar het bleef wel stijgen.

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 69


2008-2009 [Eveline Breemersch] RESULTATENREKENING

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 16 029 000,00 42 714 040,00 18 969 967,00 19 424 952,00 % verandering 13,40% 31,48% 10,63% 9,84% 2004-2005 stegen de bedrijfsopbrengsten het meest en het bleef stijgen

BEDRIJFSKOSTEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 15 833 000,00 41 312 290,00 18 598 970,00 20 480 893,00 % verandering 13,66% 31,37% 10,75% 10,69% 2004-2005 stegen de bedrijfskosten veel en verder steeg het met ongeveer 10% per jaar. BEDRIJFSWINST

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 196 000,00 1 401 750,00 370 997,00 -1 055 941,00 % verandering 5,20% 35,38% 6,92% -18,41% 2004-2005 stegen de bedrijfswinsten veel en 2006-2007 daalden, ze dan weer.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -558 000,00 496 299,00 230 741,00 1 622 263,00 % verandering -36,64% 51,43% 15,79% 95,88% 2003-2004 daalde de financiële opbrengsten en 2006-2007 steeg de financiële opbrengsten weer veel.

FINANCIËLE KOSTEN 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering 189 000,00 1 173 886,00 178 523,00 681 522,00 % verandering 30,39% 144,75% 8,99% 31,50% De financiële kosten stegen veel in 2004-2005.

WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -372 000,00 724 163,00 423 215,00 -183 763,00 % verandering -8,29% 17,59% 8,74% -3,49% 2003-2004 daalde de winst, dan steeg het weer en 2006-2007 daalde het een beetje.

BELASTING OP HET RESULTAAT 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -116 000,00 238 863,00 149 160,00 81 998,00 % verandering -7,44% 16,54% 8,86% 4,48% 2003-2004 daalde de belastingen op het resultaat en verder steeg het weer.

Pagina | 70

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Absolute verandering -256 000,00 485 300,00 274 055,00 -265 761,00 % verandering -8,74% 18,16% 8,68% -7,75% 2003-2004 daalde de te bestemmen winst van het boekjaar en 2006-2007 daalde het ook weer

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 71


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Verticale analyse

ACTIVA VASTE ACTIVA 2003

2004 2005 2006 2007 9,28% 39,92% 38,81% 40,68% 42,64% Het vast actief is van 2003 tot 2006 gestegen met iets meer dan 30% dit is gekomen omdat dat de financiële vaste activa ook zoveel gestegen zijn. En in 2007 bestaat de totale activa uit 2/5 van de vaste activa

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 2003

2004 2005 2006 2007 0,32% 0,32% 0,17% 0,18% 0,54% Immateriële vaste actief is niet veel in vergelijking met het totale activa maar heeft in 2005 en 2006 een daling gekend maar in 2007 is het dan weer gestegen.

MATERIËLE VASTE ACTIVA 2003

2004 2005 2006 2007 1,95% 1,03% 0,76% 0,86% 1,46% Materiële vaste activa heeft ook een daling gekend in 2005 en 2006 maar in 2007 is het weer gestegen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 2003

2004 2005 2006 2007 7,01% 38,56% 37,88% 39,64% 40,65% Financiële vaste activa is vanaf 2003 enorm gestegen dat is de oorzaak van de deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen.

VLOTTENDE ACTIVA 2003

2004 2005 2006 2007 90,72% 60,08% 61,19% 59,32% Vlottende activa is verminderd in vergelijking met de totale activa dit is de oorzaak van Vorderingen op meer dan één jaar en vorderingen op ten hoogstens één jaar.

57,36%

VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 2003

2004 2005 2006 2007 0,30% 0,10% 0,03% 0,00 0,00 Vorderingen op meer dan één jaar zijn in 2006 en 2007 volledig uit de onderneming verdwenen

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 2003

2004 2005 2006 2,70% 3,20% 3,19% Voorraden en bestellingen in uitvoering zijn afgenomen sinds 2003

Pagina | 72

2007 1,66%

1,07%

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 2003

2004

2005

2006

2007

71,40% 53,91% 55,82% 55,51% Vorderingen op ten hoogstens één jaar zijn gedaald met 19,76% in vergelijking met 2003

51,74%

GELDBELEGGINGEN 2003

2004

2005

2006 2007 13,39% 1,10% 0,18% 0,00 0,00 De geldbeleggingen zijn ook volledige uit de onderneming verdwenen in 2006 en 2007

LIQUIDE MIDDELEN 2003

2004 2005 2006 2007 2,21% 0,96% 0,76% 0,58% 1,08% De liquide middelen zijn gedaald met 1,13% sinds 2003 maar het maakt in ieder geval niet veel uit van de totale activa.

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 73


2008-2009 [Eveline Breemersch]

100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op ten hoogste één jaar 71,40%

Geldbeleggingen

90,72%

Voorraden en bestellingen in uitvoering 2,70%

boekjaar 2003%

9,28%

7,01%

boekjaar 2004%

39,92%

38,56%

60,08%

3,20%

53,91%

1,10%

boekjaar 2005 %

38,81%

37,88%

61,19%

3,19%

55,82%

0,18%

boekjaar 2006 %

40,68%

39,64%

59,32%

1,66%

55,51%

0,00%

boekjaar 2007 %

42,64%

40,65%

57,36%

1,07%

51,74%

0,00%

Pagina | 74

GEÏNTEGEERDE PROEF

13,39%


[Eveline Breemersch] 2008-2009 PASSIVA EIGEN VERMOGEN 2003

2004

2005

2006

2007

27,55% 20,04% 20,21% 24,15% 25,77% Eigen vermogen is ook een klein beetje gedaald en de oorzaak hiervan is omdat het kapitaal ook gedaald is.

KAPITAAL 2003

2004

2005

2006

7,40% 4,21% 3,30% De kapitalen zijn met 4,52% gedaald over de 5 jaren heen.

2007 3,18%

2,88%

RESERVES 2003

2004

2005

2006

0,88% 0,50% 0,39% De reserves zijn ook gedaald tegenover de totale passiva.

2007 0,38%

0,34%

OVERGEDRAGEN WINST 2003

2004 2005 2006 19,27% 15,33% 16,51% De overgedragen winst is met ongeveer 3% gestegen

2007 20,59%

22,55%

SCHULDEN 2003

2004 2005 2006 2007 72,45% 79,96% 79,79% 75,85% 73,98% De schulden zijn redelijk wat gestegen in 2004-2005 maar vanaf 2006 zijn ze weer gedaald.

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 2003

2004 2005 2006 2007 5,92% 25,10% 14,95% 9,92% De schulden op meer dan één jaar zijn is 2004 erg gestegen maar dan zijn ze weer gedaald.

9,18%

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 2003

2004

2005

2006

2007

61,30% 51,21% 61,47% 62,07% 59,95% De schulden op ten hoogstens één jaar zijn gedaald in vergelijking met 2003 maar ze maken nog altijd een groot deel uit van de totale passiva.

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 75


2008-2009 [Eveline Breemersch]

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00% Kapitaal

boekjaar 2003%

EIGEN VERMOGEN 27,55%

SCHULDEN

7,40%

Overgedragen winst 19,27%

boekjaar 2004%

20,04%

4,21%

boekjaar 2005 %

20,21%

boekjaar 2006 % boekjaar 2007 %

Pagina | 76

72,45%

Schulden op meer dan één jaar 5,92%

Schulden op ten hoogste één jaar 61,30%

15,33%

79,96%

25,10%

51,21%

3,30%

16,51%

79,79%

14,95%

61,47%

24,15%

3,18%

20,59%

75,85%

9,92%

62,07%

25,77%

2,88%

22,55%

73,98%

9,18%

59,95%

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 RESULTATEN REKENING BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2003

2004

2005

2006

2007

106,76% 107,09% 106,60% 106,65% 106,58% De bedrijfsopbrengsten zijn over de jaren ongeveer hetzelfde gebleven. De bedrijfsopbrengsten zijn groter dan de omzet dit komt door dan andere bedrijfsopbrengsten.

BEDRIJFSKOSTEN 2003

2004

2005

2006

2007

103,40% 103,97% 103,39% 103,55% De bedrijfskosten zijn ook ongeveer gelijk gebleven en zijn ook groter dan de omzet.

104,28%

BEDRIJFSWINST

2003

2004

2005

3,36% 3,13% De bedrijfswinst is in gedaald met 1,06%

2006 3,21%

2007 3,10%

2,30%

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 2003

2004 2005 2006 2007 1,36% 0,76% 0,87% 0,91% 1,63% De financiële opbrengsten zijn nu gelijk met 2003 maar heeft wel een daling gekend in 2004-20052006.

FINANCIËLE KOSTEN 2003

2004 2005 2006 2007 0,56% 0,64% 1,19% 1,17% 1,40% De financiële kosten zijn gestegen maar zoals de financiële opbrengsten maken zij ook niet zoveel uit van de omzet

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING, VOOR BELASTINGEN 2003

2004 2005 2006 4,16% 3,25% 2,89% Winst uit gewone bedrijfsuitoefening is gedaald met 1,63%

2007 2,84%

2,53%

WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 2003

2004 2005 2006 4,00% 3,25% 2,89% Winst van het boekjaar voor belastingen is ook gedaald met 1,5%

GEÏNTEGEERDE PROEF

2007 2,84%

2,50%

Pagina | 77


2008-2009 [Eveline Breemersch] BELASTING OP HET RESULTAAT 2003

2004

2005

2006

1,39% 1,14% 1,01% De belasting op het resultaat is beetje gedaald sinds 2003

2007 0,99%

0,94%

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 2003

2004

2005

2006

2,61% 2,11% 1,89% Te bestemmen winst van het boekjaar is met 1,05% gedaald sinds2003

Pagina | 78

2007 1,85%

1,56%

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Eveline Breemersch Breemersch] 2008-2009

108,00%

107,00%

106,00%

105,00%

104,00%

103,00%

102,00%

101,00% boekjaar 2003%

Bedrijfsopbrengsten 106,76%

Bedrijfskosten 103,40%

boekjaar 2004%

107,09%

103,97%

boekjaar 2005 %

106,60%

103,39%

boekjaar 2006 %

106,65%

103,55%

boekjaar 2007 %

106,58%

104,28%

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 79


2008-2009 [Eveline Breemersch]

4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% bedrijfswinst

Financiële opbrengsten

Financiële kosten

0,56%

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belastingen 4,16%

Winst van het boekjaar voor belasting 4,00%

Te bestemmen winst van het boekjaar 2,61%

boekjaar 2003%

3,36%

1,36%

boekjaar 2004%

3,13%

0,76%

0,64%

3,25%

3,25%

2,11%

boekjaar 2005 %

3,21%

0,87%

1,19%

2,89%

2,89%

1,89%

boekjaar 2006 %

3,10%

0,91%

1,17%

2,84%

2,84%

1,85%

boekjaar 2007 %

2,30%

1,63%

1,40%

2,53%

2,50%

1,56%

Pagina | 80

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 2 a)

Ratio-analyse Liquiditeit

LIQUIDITEIT IN RUIME ZIN - CURRENT RATIO Formule =

     

Vlottende activa Schulden < ĂŠĂŠn jaar Liquiditeit in ruime zin

2003 28 551 000

2004 33 263 000

2005 43 155 665

2006 43 438 741

2007 46 407 152

19 294 000

28 350 000

43 347 759

45 449 843

48 505 154

1,4749

1,1713

0,9951

0,9558

0,9567

2003 en 2004 waren goed want ze waren dan in staat om de schulden op ten hoogstens 1jaar te betalen maar 2005,2006,2007 zijn niet zo goed want het is kleiner dan 1 dus ze kunnen in een benarde liquiditeitssituatie komen.

Uitleg

LIQUIDITEIT IN ENGE ZIN â&#x20AC;&#x201C; ACID TEST RATIO Formule =

   !"#   

2003 28 551 000

2004 33 263 000

2005 43 155 665

2006 43 438 741

2007 46 407 152

Vorderingen > 1jaar Voorraden

94 000

57 000

19 832

0

0

850 000,00

177 3000

2 246 509

1 212 308

864 224

Schulden < 1jaar Acid test ratio

19 294 000

28 350 000

43 347 759

45 449 843

48 505 154

Vlottende activa

1,4309

Uitleg

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

1,1088

0,9433

0,9291

0,9389

Onze liquiditeit positie zonder onze voorraden in 2003 EN 2004 is een comfortabele situatie maar in de jaren 2005,2006 en 2007 is er wel een liquiditeit tekort.

Pagina | 81


2008-2009 [Eveline Breemersch] GRAFIEK LIQUIDITEIT IN ENGE EN RUIME ZIN 1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0 2003

2004

2005

2006

2007

liquiditeit in ruime zin

1,474914481

1,171287478

0,995107152

0,955751178

0,956746823

Acid test ratio

1,430859335

1,108747795

0,943285765

0,929077643

0,938929665

Pagina | 82

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 VOORRAADROTATIE Formule =

 $   

: $ & 

    ' (  

) *

Bedrijfskosten Geproduceerde vaste activa Voorraad: afname Gemiddelde voorraad Omloopsnelheid

Omlooptijd =

2003 115 880 000 0

2004 131 713 000 0

2005 173 025 290 0

2006 191 624 260

2007 212 105 153

279 000

922 000

474 000

1 034 052

347 073

1 230 000

1 311 500

2 010 000

1 729 654

1 038 266

94,4382

101,1323

86,3181

110,1898

203,9536

& +,

2003

2004 3,86496

Omlooptijd Uitleg

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

2005 3,60913

2006 4,22855

2007 3,31247

1,78962

Het aantal keer dat HUBO zijn voorraad aan- en verkoopt is in 2007 zeer laag maar in de andere jaren is het wel goed. De reden waarom de voorraadrotatie zo laag is, kan zijn door een moeilijk verkoopbare voorraad, verouderde artikelen of een voorraad breuk.

Pagina | 83


2008-2009 [Eveline Breemersch] GRAFIEK VOORRAADROTATIE

voorraadrotatie 4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 voorraadrotatie

Pagina | 84

2003

2004

2005

2006

2007

3,864960959

3,60913409

4,228547564

3,312466661

1,789622809

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 KLANTENKREDIET -- &.(  $

Formule = /0 11   ' (  

) * 2,*2

2003 112 066 000 7 580 000

2004 126 687 000 8 988 000

2005 167 344 461 11 044 579

2006 185 057 299 12 301 708

2007 203 399 092 13 384 866

Omzet Andere bedrijfsopbrengsten 15 213 000 17 402 000 23 141 373 25 754 327 25 714 709 Gemiddelde handelsvorderingen 9,5163 9,4338 9,3275 9,2724 10,2007 Omloopsnelheid

Omlooptijd =

+, & 

2003

2004 38,3552

Omlooptijd Uitleg

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

2005 38,6907

2006 39,1317

2007 39,3641

35,7818

Het klantenkrediet is goed want het is net iets meer dan een maand dat de klant krijgt om te betalen.

Pagina | 85


2008-2009 [Eveline Breemersch] HET LEVERANCIERSKREDIET Formule =

-- $:

( & !5"6" 7"!""# /8 19 :  ' (  

) * 2,*2

Bedrijfskosten: aankopen Diensten en diverse goederen Gemiddelde handelsschulden omloopsnelheid

Omlooptijd =

2003 103 608 000

2004 118 952 000

2005 154 806 000

2006 169 729 752

2007 186 816 903

8 170 000

9 093 000

13 432 036

14 157 259

17 642 085

8 557 500

9 552 000

18 792 629

24 261 265

20 980 481

15,8050

10,8323

9,1711

11,7917

+, & 

2003

2004 23,0939

Omlooptijd Uitleg

Pagina | 86

16,2201

2005 22,5029

2006 33,6954

2007 39,7988

30,9540

Het leverancierskrediet is ook goed. Het is ongeveer een maand en in de vroegere jaren was het maar 22 dagen. Dat wil ook zeggen dat de onderneming zijn leveranciers tijdig kan betalen want de meeste leveranciers geven een krediet van een maand.

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

GRAFIEK

OMLOOPSNELHEID VAN DE KLANTEN EN LEVERANCIERS

18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 2003

2004

2005

2006

2007

Omloopsnelheid Klanten

9,516

9,434

9,327

9,272

10,201

Omloopsnelheid Leveranciers

15,805

16,220

10,832

9,171

11,792

GRAFIEK OMLOOPTIJD VAN KLANTEN EN LEVERANCIERS 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 2003

2004

2005

2006

2007

Omlooptijd Klanten

38,355

38,691

39,132

39,364

35,782

Omlooptijd Leveranciers

23,094

22,503

33,695

39,799

30,954

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 87


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Solvabiliteit

SOLVABILITEIT Formule =

/8 ; & /8 

2003 2004 2005 2006 2007 8 672 000 11 096 000 14 253 787 17 685 142 20 850 736 Eigen vermogen 22 801 000 44 269 000 56 269 984 55 543 389 59 859 952 schulden 0,3803 0,2506 0,2533 0,3184 0,3483 solvabiliteit De normale norm voor deze ratio is 0,5 maar voor een onderneming EV/VV met een laag risico of een hoog rendement is een lager getal voor ratio ook aanvaardbaar.

EV/VV 0,4000 0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 EV/VV

Pagina | 88

2003

2004

2005

2006

2007

0,3803

0,2506

0,2533

0,3184

0,3483

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 SCHULDRATIO Formule =

/8  

  $

2003 2004 2005 2006 2007 22 801 000 44 269 000 56 269 984 55 543 389 59 859 952 31 473 000 55 365 000 70 523 771 73 228 531 80 910 688 79,79% 75,85% 73,98% 72,45% 79,96%

schulden Totaal passief schuldratio

Deze ratio geeft aan hoeveel de onderneming is gefinancierd met vreemd vermogen en hoeveel ruimte er nog is voor vreemd vermogen aan te trekken. Bij HUBO is dit goed, want het wil zeggen dat ongeveer 25% eigen vermogen is.

Uitleg

DEKKINGSRATIO Formule =

/8 ; &( .     <

  $

Eigen vermogen Voorzieningen en belastingen Totaal passief dekkingsratio

2003 2004 2005 2006 2007 8 672 000 11 096 000 14 253 787 17 685 142 20 850 736 0

0

0

0

200 000

31 473 000 27,55%

55 365 000 20,04%

70 523 771 20,21%

73 228 531 24,15%

80 910 688 26,02%

Uitleg

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Dit is ook redelijk goed maar het kan zeker nog beter. 70 en 30 is wel OK, het wil zeggen dat men nog genoeg eigen vermogen heeft tegen over het vreemd vermogen.

Pagina | 89


2008-2009 [Eveline Breemersch Breemersch]

100% 90%

80% 70%

60% 50%

40% 30%

20% 10%

0% dekingsratio

2003 27,55%

2004 20,04%

2005 20,21%

2006 24,15%

2007 26,02%

Schuldratio

72,45%

79,96%

79,79%

75,85%

73,98%

Pagina | 90

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 GEARING RATIO Formule =

/8  & /8  ! # ( 6=>?@!"# AB C5D?5!" E5!!"@"#( 7"@!F"@"775#7"#

Eigen vermogen Schulden < ĂŠĂŠn jaar Schulden > dan 1j Liquide middelen geldbeleggingen Gearingratio

2003 2004 2005 2006 2007 11 096 000 17 685 142 20 850 736 8 672 000 14 253 787 19 294 000 28 350 000 43 347 759 45 449 843 48 505 154 1 862 000 696 000 4 215 000

13 898 000 529 000 607 000

53,38%

26,99%

Uitleg

10 540 845 535 831 124 022 27,02%

7 267 114 423 256 0 33,82%

7 430 999 876 471 0 37,87%

De verhouding tussen de eigen middelen (kapitaal en gereserveerde winst van vorige jaren) en de vreemde middelen (schulden en kredieten) van een onderneming en de ratio is niet zo groot . Het risico om de schulden niet terug te betalen is niet zo groot , alleen in 2003 was het niet zo goed maar het is over de jaren goed geĂŤvolueerd ook al is in 2007 en 2006 weer gestegen

Gearingratio 60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00% Gearingratio

2003

2004

2005

2006

2007

53,38%

26,99%

27,02%

33,82%

37,87%

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 91


2008-2009 [Eveline Breemersch] c)

Rendabiliteit

RENDABILITEIT VAN HET TOTAAL VERMOGEN Formule =

-- G  G $ $   (H  ĂŤ <

  $

Winst uit gewone bedrijfsoefening voor belastingen FinanciĂŤle kosten Totaal passief Rendabiliteit van het totaal vermogen

2003 2004 2005 2006 2007 4 116 000 5 263 378 5 148 178 4 667 000 4 840 163

622 000

811 000

31 473 000

55 365 000

1 984 886 70 523 771

2 163 409 73 228 531

2 844 931 80 910 688

16,80%

8,90%

9,68%

9,18%

9,88%

Dit stelt elke euro voor die in de onderneming wat opbrengt voor financiĂŤle en andere kosten. Dit is goed want deze ratio is vooral belangrijk voor financiĂŤle instellingen. Dit verzekerd dat HUBO de kosten op een krediet kan terug betalen. Ook al is het gedaald sinds 2003.

Uitleg

RENDABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN Formule =

-- J  

 /8 ; &

Winst van het boekjaar Eigen vermogen Rendabiliteit van het eigen vermogen

2003 2004 2005 2006 2007 2 672 000 3 431 355 3 165 594 2 928 000 3 157 300

Uitleg

Pagina | 92

8 672 000

11 096 000

14 253 787

1 768 5142

20 850 736

33,76%

24,08%

22,15%

19,40%

15,18%

. De rendabiliteit van het eigen vermogen is gehalveerd van 2003 tot 2007. Dit drukt de ondernemingswinst uit. Dit wil zeggen dat het minder goed gaat met de onderneming sinds 2003.

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00% 2003

2004

2005

2006

2007

Rendabiliteit van het totaal vermogen

16,80%

8,90%

9,68%

9,18%

9,88%

rendabiliteit van het eigen vermogen

33,76%

24,08%

22,15%

19,40%

15,18%

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 93


2008-2009 [Eveline Breemersch] d)

ROS-ratioâ&#x20AC;&#x2122;s

EBITDA/OMZET Formule= -- $ $:   .  -- $

Diensten en diverse goederen Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten: handelsgoederen bezoldigingen EBITDA/omzet

2003 8 170 000

2004 9 093 000

2005 13 432 036

119 646 000 103 329 000

135 675 000 118 030 000

178 389 040 154 331 884

197 359 007 170 763 803

216 783 959 187 163 976

4 033 000 3,44%

4 283 000 3,15%

4 960 168 3,18%

5 761 397 3,38%

6 732 910

Uitleg

2006 2007 14 157 259 17 642 085

2,42%

Deze ratio is niet zo hoog. Dit wil zeggen dat er niet veel overblijft van elke 100 euro die verkocht werd. De reden hiervan is dat de zwaarste kosten van de onderneming al in rekening zijn gebracht.

EBIT/OMZET Formule =

-- / $G -- / $

2003 2004 2005 2006 2007 3 962 000 4 678 806 5 734 747 Bedrijfswinst 3 766 000 5 363 750 135 675 000 197 359 007 216 783 959 Bedrijfsopbrengsten 119 646 000 178 389 040 EBIT/omzet 3,15% 2,92% 3,01% 2,91% 2,16% Uitleg

Pagina | 94

Deze ratio is lager dan EBITDA maar dat is normaal want de afschrijvingen en de waardeverminderingen zijn hier in rekening gebracht.

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00% 2003

2004

2005

2006

2007

EBITDA/Omzet

3,44%

3,15%

3,18%

3,38%

2,42%

EBIT/Omzet

3,15%

2,92%

3,01%

2,91%

2,16%

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 95


2008-2009 [Eveline Breemersch] BRUTOVERKOOPMARGE Formule =

-- &. $: â&#x20AC;Ś -- &.

Omzet Bedrijfskosten: handelsgoederen Brutoverkoopmarge

2003 2004 2005 2006 2007 112 066 000 126 687 000 167 344 461 185 057 299 203 399 092 103 329 000 118 030 000 154 331 884 170 763 803 187 163 976 7,80%

6,83%

7,78%

7,72%

7,98%

Deze ratio toont aan hoeveel HUBO heeft om zijn algemene onkosten te financieren. Het is geen risicovol product dus de ratio ligt niet zo hoog. De brutoverkoopmarge is goed want het blijft van jaar tot jaar ongeveer constant.

Uitleg

Brutoverkoopmarge 8,20% 8,00% 7,80% 7,60% 7,40% 7,20% 7,00% 6,80% 6,60% 6,40% 6,20% Brutoverkoopmarge

Pagina | 96

2003

2004

2005

2006

2007

7,80%

6,83%

7,78%

7,72%

7,98%

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

CASHFLOW Formule = winst van het boekjaar + afschrijvingen en waardeverminderingen …

Winst van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen Cashflow

2003 2004 2005 2006 2007 2 672 000 3 431 355 3 165 594 2 928 000 3 157 300 270 000

254 000

228 428

210 095

255 397

3 198 000

2 926 000

3 385 728

3 641 450

3 420 991

Dit is het geld dat HUBO over de jaren heeft voortgebracht. Het is redelijke goed, het zou zeker kunnen dienen voor de schulden op lange termijn af te betalen of om nieuwe investeringen te financieren.

Uitleg

cash-flow 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 cash-flow

2003

2004

2005

2006

2007

3198000

2926000

3385728

3641450

3420991

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 97


2008-2009 [Eveline Breemersch] e)

Hefboomeffect

resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening + kosten van de schulden Aangetrokken schulden nettorendabiliteit van de aangetrokken middelen voor belastingen en uitzonderlijk resultaat (F)

2003

2004

2005

2006

2007

5 239 000

4 847 000

6 576 000

7 079 006

7 500 751

19 399 000

34 125 000

36 284 000

37 730 878

45 212 064

27,01%

14,20%

18,12%

18,76%

16,59%

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening

4667000

4116000

4840000

5263378

5148178

eigen vermogen

8672000

11096000

14254000

17685142

20850736

Nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belasting en uitzonderlijk resultaat (I)

53,82%

37,09%

33,96%

29,76%

24,69%

HEFBOOMEFFECT

1,992734668

2,611611416

1,873535648

1,586282893

1,488270077

Pagina | 98

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Uitleg hefboomeffect

Een onderneming in staat is de intrestkosten verbonden aan de schulden te financieren van haar activa, met de gerealiseerde winst te dekken of het kan ook dat de rendabiliteit van het eigen vermogen groter is dan die van het totaal vermogen. Het is een positief effect over de jaren heen, het is altijd > 1.

HEFBOOMEFFECT 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000 HEFBOOMEFFECT

2003

2004

2005

2006

2007

1,9927

2,6116

1,8735

1,5863

1,4883

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 99


2008-2009 [Eveline Breemersch]

II Informatica Voor het deel van informatica hebben we een lokaalreservatie site moeten maken. Dit heb ik samen met Valérie Becquart en Céline Van Thorre gedaan. We hebben altijd samen aan ons project gewerkt zodat we onze ideeën konden samen brengen in dit project, en zodat we het er samen over eens waren. Het eerste wat we deden was de probleemstelling. Zo kwamen we samen op een paar zeer goede uitbereidingen die we dan later ook in het project toepaste. Daarna moesten we een databank ontwerpen waar we zowel de tabel ontwerp, als de tabel gegevens en de relaties tussen de verschillende tabel creëerden.

Pagina | 100

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

A 1

Probleemstelling Analyse en documentatie

Het project dient ervoor om leerkrachten op een gemakkelijke en efficiĂŤnte manier een klas lokaal te reserveren(max 3 weken voorop). Dit klaslokaal kan verschillende doeleinden hebben. De leerkracht heeft de mogelijkheid te kiezen om een lokaal te reserveren die beschikt over een projector en /of televisie, computers enz. a)

specifieke vereisten: Het programma start met een aanmeldingsscherm(gebruiker en paswoord) (hierop ook een controle of dit wel effectief klopt) & Vermelden van rechten (administrator, leerkracht) De gebruiker kan een gewenste datum kiezen uit een object kalender De gebruiker kan een keuze maken uit de lokalen Vraagteken button voor uitleg van het lokaal dat u gekozen hebt Bij de gevraagde dag krijgt u een overzicht van de lesuren die in dat lokaal plaatsvinden, door welke leerkracht, met welke klas. Wanneer het lesuur vrij is krijgt u de keuze via een knop om het lokaal te reserveren. Daarna de leerkrachtnaam, en de klas. o (uitbreiding: controle klopt de naam met naam van aanmeldingscherm) o ( of uitbreiding: naam meteen invullen van bij aanmeldingscherm.) Wanneer u een andere dag wil reserveren kunt u door knop terug naar de vorig pagina. U kunt ook door een knop de reservatie annuleren. o (uitbreiding:Terug een controle op uitvoeren als de persoon die de reservatie annuleert gelijk is aan de persoon die het lokaal toen reserveerde) Maar geen reservaties van andere leerkrachten annuleren Vaste lokalen worden ook aangegeven. Op het einde kan de aanmelder zicht terug afmelden met een knop.

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 101


2008-2009 [Eveline Breemersch]

B

Databankontwerp

1

tabel ontwerp

tblAlgemeen

0NV naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

datum

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

28/11/2008

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

25/11/2008

materiaalomschrijving

typeID

type

aantal lln

klasnr

lokaalnr

Projecter

M

Multimedia

15

6BI

17/03/1900

TV

M

Multimedia

18

5VE

6/03/1900

dag

lesuur

materiaalnr

beschikbare plaatsen

vrij

3

1

18

dins

8

3

18

Pagina | 102

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

tblKlas

tblLokaal

tblLeraar

1NV naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

28/11/2008 vrij

3

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

25/11/2008 dins

8

lokaalnr

beschikbaare plaatsen

materiaalnr

materiaalomschrijving

typeID

type

77

18

1

Projecter

M

Multimedia

66

18

3

TV

M

Multimedia

klasnr

aantal lln

6BI

15

5VE

18

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 103

datum

dag lesuur


2008-2009 [Eveline Breemersch]

tblDatumGegev ens

tblKlas

tblLokaal

tblLeraar

2NV

Pagina | 104

naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

lokaalnr

beschikbaare plaatsen

materiaalnr

materiaalomschrijving

typeID

type

77

18

1

Projecter

M

Multimedia

66

18

3

TV

M

Multimedia

klasnr

aantal lln

6BI

15

5VE

18

datum

dag

lesuur

28/11/2008

vrij

3

25/11/2008

dins

8

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

tblType

tblMateriaa l

tblDatumGeg evens

tblKlas

tblLokaal

tblLeraar

3NV naam

voornaam

gebruikersnaam

wachtwoord

niveau

Tielt

Christophe

Christophe.tielt

Ctopks02

adm.

Becquart

Annemie

Annemie.Becquart

Abloqo02

lkr

lokaalnr

materiaalnr

beschikbaare plaatsen

typeID

Datum

lesuur

77

1

18

M

28/11/2008

3

66

3

18

M

25/11/2008

8

klasnr

aantal lln

6BI

15

5VE

18

datum

dag

lesuur

28/11/2008

vrij

3

25/11/2008

dins

8

materiaalnr

materiaalomschrijving

1

Projecter

3

TV

typeID

type

M

Multimedia

M

Multimedia

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 105


2008-2009 [Eveline Breemersch] 2

relaties tussen de verschillende tabellen

Pagina | 106

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

C

Projectontwikkeling

1

Aanmeldingspagina

a)

Interface

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 107


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Besturingselementen

Object

Eigenschap

Waarde

txtGebruiker

Font-size: ForeColor: ForeColor: Height width Font-Italic Tab-index

14pt #330099 #000000 31px 248px true 1

txtWachtwoord

Font-size: ForeColor: Height Width Textmode Font-Italic Font-Names Tab-index

14pt #000000 31px 248px password true Franklin Gothic Medium 2

rfvGebruiker

ControlToValid ErrorMessage Fontsize Width

txtGebruiker Gelieve gebruikersnaam in te vullen! 16pt 304px

rfvWachtwoord

ControlToValid ErrorMessage Fontsize Width

txtWachtwoord Gelieve wachtwoord in te vullen! 16pt 304 px

btnAanmelden

Font-size: ForeColor: Text Height width

24pt #990099 Aanmelden 47px 253px

validationSummary

Width Positioning

544px absolute

Pagina | 108

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Object

Eigenschap ConnectionString

dtsAanmelden

lblfout Aanmelding.aspx

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Waarde

SelectCommand

ConnectionStrings:lokalenreservatieSQLC onnectionString SELECT [Gebruikersnaam], [Wachtwoord], [Rechten] FROM [tblGebruikers]

ForeColor Width

Red 344 px

Backgroundcolor:

#3399ff"

Pagina | 109


2008-2009 [Eveline Breemersch] c)

Code

Partial Class Aanmelding Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnAanmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAanmelden.Click 'aanmaken van connectie Dim cnnLogin As New Data.SqlClient.SqlConnection cnnLogin.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("lokalenre servatieSQLConnectionString").ToString 'commando object Dim strSQL As String Dim strSQL1 As String 'commando strSQL = "Select Rechten from tblGebruikers WHERE (Gebruikersnaam='" & Me.txtGebruiker.Text.ToString & "' AND Wachtwoord='" & Me.txtWachtwoord.Text.ToString & "')" strSQL1 = "Select Naam + ' ' + Voornaam as TotaleNaam from tblGebruikers WHERE (Gebruikersnaam='" & Me.txtGebruiker.Text.ToString & "' AND Wachtwoord='" & Me.txtWachtwoord.Text.ToString & "')" 'declareren van commando's Dim cmdGebruiker As New Data.SqlClient.SqlCommand(strSQL, cnnLogin) Dim cmdNaam As New Data.SqlClient.SqlCommand(strSQL1, cnnLogin) 'connectie openen cnnLogin.Open() 'voer commando uit Dim strRechten As String strRechten = cmdGebruiker.ExecuteScalar() Dim strNaam As String strNaam = cmdNaam.ExecuteScalar() 'sluiten van connectie cnnLogin.Close() 'login controle Select Case strRechten Case "1", "2" 'rechten opslaan in sessie Session("Rechten") = strRechten Session("Naam") = strNaam Session("Gebruikernaam") = Me.txtGebruiker.Text.ToString 'oorspronkelijke gevraagde webpagina leveren Server.Transfer("Keuze.aspx") Case Else lblFout.Text = "Foutieve aanmelding: Wachtwoord en/of Gebruikersnaam is foutief" Me.lblGebruiker.Text = "" Me.lblWachtwoord.Text = "" End Select End Sub End Class

Pagina | 110

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 2 a)

EvacuatieRooster.aspx Interface

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 111


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Besturingselementen:

Object

Eigenschap

Waarde

ForeColor Heigth Text Width Font-Bold Font-Size

#CC0099 1 px Kies een lesuur: 230 px False 18 pt

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Text Width

False 18pt #CC0099 1px Datum vandaag: 230px

lbldatum

Width Font-Bold Font-Underline ForeColor

200px True False #CC0099

ddlUren

Height Width Font-Italic Font-Size ForeColor AutoPostBack DataSourceID DataTextField DataValueField

90px 200px True 16pt black True dtsLesuur Lesuur Lesuur

label1

label2

Pagina | 112

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Object

Eigenschap

Waarde False dtsRooster Lesuur

dgvGeg

AutoGenerateColumns DataSourceID DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression DataField HeaderText SortExpression

Datum

Lokaalnr

Klas

Leerkracht

btnTerugKeuzepagina

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 113


2008-2009 [Eveline Breemersch] c)

Code:

Partial Class Maandoverzicht Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'datum van vandaag Me.lblDatum.Text = Today.Date 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If End Sub End Class

Pagina | 114

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 3

Keuze.aspx

a)

Interface Als administrator

Als leerkracht:

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 115


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Besturingselementen:

Object

Eigenschap

Waarde

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

lblWelkom

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Width

True 18pt #660066 24px 512px

lblTitel

Font-Size Height Text Width

160pt 106px Kies een functie: 494px

btnReservatieLokaal

Font-Size ForeColor Height Width Text

16pt #660066 55px 512px Reservatie lokaal

btnAfmelden

Pagina | 116

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Object

Eigenschap

Waarde

btnRooster

Font-Size ForeColor Height Width Text

16pt #660066 55px 345px Rooster voor evacuatie

btnMaandoverzicht

Font-Size ForeColor Height Width Text

16pt #660066 55px 345px Maandoverzicht

btnLokaal

Font-Size ForeColor Height Text Width

16pt #660066 55px Lokaal wijzigen 345px

btnGebruiker

Font-Size ForeColor Height Text Width

16pt #660066 55px Gebruiker toevoegen / wijzigen 345px

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 117


2008-2009 [Eveline Breemersch] c)

Code:

Partial Class Keuze Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnRooster_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRooster.Click Server.Transfer("EvacuatieRooster.aspx") End Sub Protected Sub btnReservatieLokaal_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReservatieLokaal.Click Server.Transfer("Invullen.aspx") End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load Dim strRecht As String strRecht = Session("Rechten") 'controle op rechten If strRecht = "1" Then Me.btnReservatieLokaal.Visible = True Me.btnRooster.Visible = True Me.btnGebruiker.Visible = True Me.btnLokaal.Visible = True Me.btnMaandoverzicht.Visible = True Else Me.btnRooster.Visible = False Me.btnReservatieLokaal.Visible = True Me.btnGebruiker.Visible = False Me.btnLokaal.Visible = False btnMaandoverzicht.Visible = True End If 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") Else Me.lblWelkom.Text = "Welkom " & Session("Naam") End If End Sub Protected Sub btnLokaal_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLokaal.Click Server.Transfer("LokaalWijz.aspx") End Sub

Pagina | 118

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Protected Sub btnGebruiker_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnGebruiker.Click Server.Transfer("GebruikerWijzToev.aspx") End Sub Protected Sub btnMaandoverzicht_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnMaandoverzicht.Click Server.Transfer("Maandoverzicht.aspx") End Sub End Class

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 119


2008-2009 [Eveline Breemersch] 4

Invullen.aspx

a)

Interface:

Pagina | 120

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 b)

Besturingselementen:

Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Width

True 18pt #660066 24px 512px

Height Text

1px Selecteer hier een datum voor u lokaal reservatie: 520px #CC0099 false 18pt

lblWelkom

lblInstructie

Width ForeColor Font-Bold Font-Size

ID ConnectionString SelectCommand

dtsUitleg

ID ConnectionString

dtsLesuur

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

SelectCommand

dtsUitleg ConnectionStrings:lokalenre servatieSQLConnectionString SELECT [Lokaalnr], [LokaalOmschrijving], [AantalPlaatsen], [AantalComputers] FROM [tblLokalen] WHERE ([Lokaalnr] = @Lokaalnr) dtsLesuur ConnectionStrings:lokalenres ervatieSQLConnectionString SELECT DISTINCT [Lesuur] FROM [tblLokReservaties]

Pagina | 121


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Object dtsLokaal

Eigenschap

Waarde

ID ConnectionString

dtsLokaal ConnectionStrings:lokalenres ervatieSQLConnectionString SELECT [Lokaalnr] FROM [tblLokalen] WHERE ([LokaalType] = @LokaalType)

SelectCommand

ID ConnectionString

dtsKlas SelectCommand

BackColor BorderColor BorderWidth Font-Names Font-Size ForeColor Height NextPrevFormat Width

White White 1px Verdana 9pt Black 190px FullMonth 350px

lblFout

Width Forecolor

344px Red

LblKeuze

Font-Bold Font-Size ForeColor Height Text

False 18pt #CC0099 1px Klik een gewenst soort lokaal aan: 360px

cldMML

Width

Pagina | 122

dtsKlas ConnectionStrings:lokalenres ervatieSQLConnectionString SELECT DISTINCT [Klas] FROM [tblLokKlassen]

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Object

Eigenschap

Waarde

chkMultimedialokaal

Text AutoPostBack

Multimedialokaal True

chkComputerlokaal

Text AutoPostBack

Computerlokaal True

lblLesuur

ForeColor Text Font-Size

#CC0099 Lesuur 18pt

lblLokaal

ForeColor Text Font-Size

#CC0099 Lokaal 18pt

lblKlas

Font-Size ForeColor Text

18pt #CC0099 Klas

btnUitleg

Font-Size ForeColor Height Text Width

12pt #660066 50px Uitleg bij gekozen lokaal 200px

btnReserveren

Font-Size ForeColor Height Text Width

12pt #660066 50px Reserveren 200px

autopostback datasourceID DatatextField DataValueField Heigth Width

true dtsLesuur Lesuur lesuur 50 px 140 px

autopostback datasourceID DatatextField DataValueField Heigth Width

true dtsLokaal Lokaalnr Lokaalnr 50 px 140 px

ddlLesuur

ddlLokalen

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 123


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Object

ddlKlas

dtgUitleg

btnTerugKeuzepagina

Pagina | 124

Eigenschap

Waarde

autopostback datasourceID DatatextField DataValueField Heigth Width

true dtsKlas Klas Klas 50 px 140 px

CellPadding Headersyle backcolor GridLines Width AutoGenerateColumns DataKeyNames DataSourceID Visible BackColor Font-Bold ForeColor BackColor

3 #990099 None 200px False Lokaalnr dtsUitleg False #507CD1 True White #EFF3FB

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 c)

Code:

Partial Class Invullen Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click 'terug naar hoofdpagina Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnReserveren_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReserveren.Click 'gegevens doorgeven Session("Datum") = Me.cldMML.SelectedDate.Date Session("Lesuur") = Me.ddlLesuur.SelectedValue Session("Lokaalnr") = Me.ddlLokalen.SelectedValue Session("dag") = Me.cldMML.SelectedDate.DayOfWeek.ToString Session("Klas") = Me.ddlKlas.SelectedValue Session("Maand") = Me.cldMML.SelectedDate.Month.ToString Server.Transfer("Reservatie.aspx") End Sub Protected Sub cldMML_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cldMML.SelectionChanged 'niet terug gaan in datum 'eerst zal hij controleren als het een datum is dat al voorbij is If cldMML.SelectedDate < Date.Today Then lblFout.Text = "Gelieve een toekomstige datum te kiezen!" Me.pnlSoortLokaal.Visible = False Me.pnlLokaal.Visible = False lblFout.Visible = True Else 'anders gaat hij nog eens controleren of het een dag is die in het weekend is If Me.cldMML.SelectedDate.DayOfWeek = DayOfWeek.Saturday Or Me.cldMML.SelectedDate.DayOfWeek = DayOfWeek.Sunday Then Me.lblFout.Text = "Gelieve schooldag aan te klikken" Me.pnlSoortLokaal.Visible = False Me.lblFout.Visible = True Else lblFout.Visible = False Me.pnlSoortLokaal.Visible = True Me.lblFout.Visible = False End If End If End Sub

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 125


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Protected Sub chkMultimedialokaal_CheckedChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chkMultimedialokaal.CheckedChanged Session("Lokaalsoort") = "2" If Me.chkMultimedialokaal.Checked Then Me.pnlLokaal.Visible = True Me.chkComputerlokaal.Enabled = False Else Me.chkComputerlokaal.Enabled = True End If End Sub Protected Sub chkComputerlokaal_CheckedChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles chkComputerlokaal.CheckedChanged 'na uitbereiding code misschien in session? If Me.chkComputerlokaal.Checked Then Me.pnlLokaal.Visible = True Me.chkMultimedialokaal.Enabled = False Else Me.chkMultimedialokaal.Enabled = True End If Session("Lokaalsoort") = "1" End Sub Protected Sub btnUitleg_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnuitleg.click 'oproepen van dtg Me.dtgUitleg.Visible = True End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") Else Me.lblWelkom.Text = "Welkom " & Session("Naam") End If End Sub End Class

Pagina | 126

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 5 a)

GebruikerWijzToev.aspx Interface

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 127


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Pagina | 128

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 b)

Besturingselementen:

Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

btnToevoegenGebruiker

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names Bordercolor borderStyle

12pt #660066 50px Nieuwegebruiker toevoegen 220px Century Schoolbook. White Ridge

btnToev

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names Bordercolor borderStyle

12pt #660066 50px Toevoegen 220px Century Schoolbook. White Ridge

btnWijzig

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names Bordercolor borderStyle

12pt #660066 50px Wijzig 220px Century Schoolbook. White Ridge

Height Width Visible

529px 578px False.

btnTerugKeuzepagina

pnlToevoegen

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 129


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Object

Eigenschap

Waarde

Label6

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 gebruikersnaam 70px Century Schoolbook.

Label1

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Naam 70px Century Schoolbook.

Label2

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 voornaam 70px Century Schoolbook.

Label3

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Wachtwoord 70px Century Schoolbook.

Label4

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Wachtwoordcontrole 80px Century Schoolbook.

Label5

Font-Size ForeColor Text Width Font-Names

16pt #660066 Soort gebruiker 180px Century Schoolbook.

lblFout

Font-Size ForeColor Width Font-Names

16pt red 365px Century Schoolbook.

Width Height

220px 20px

txtGebruikersnaam

Pagina | 130

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Object

Eigenschap

Waarde

txtNaam

Width Height TabIndex

220px 20px 2

txtVoornaam

Width Height TabIndex

220px 20px 3

txtWacht1

Width Height TabIndex TextMode

220px 20px 4 Password

txtWacht2

Width Height TabIndex TextMode

220px 20px 5 Password

txtWacht1

Width Height TabIndex TextMode

220px 20px 4 Password

rdlSoortGebruiker

TabIndex Items

6 Collection

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataKayNames DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width

False 3 1px Gebruikersnaam dtsWijzig 12px Black Vertical 200px #990099

dgvWijz

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

600px

Pagina | 131


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Object

Eigenschap

Waarde

dgvToon

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataKayNames DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width

False 3 1px Gebruikersnaam dtsToevoegen 12px Black Vertical 200px #990099

ID ConnectionString

dtsWijz Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbF ilename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lok alenreservatieSQL.mdf";Integr ated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True CompareAllValues

dtsWijz

CompareAllValues

Pagina | 132

600px

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 c)

Code

Partial Class GebruikerWijzToev Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnToev_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnToev.Click 'decl. van elementen Dim cnnControle As New Data.SqlClient.SqlConnection Dim cmdControle As New Data.SqlClient.SqlCommand Dim sdrCont As Data.SqlClient.SqlDataReader 'cnnControle.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lokalenreservatieSQL.mdf';Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True" cnnControle.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("lokalenreservatieSQLC onnectionString").ToString 'cnncontrole.ConnectionString = cmdControle.Connection = cnnControle cmdControle.CommandText = "SELECT Gebruikersnaam, Naam, Voornaam, Wachtwoord, Rechten from tblGebruikers" Try cnnControle.Open() 'sdrCont.open() Catch ex As Exception Me.lblFout.Text = "Fout bij openenen van connectie" End Try If cnnControle.State = Data.ConnectionState.Open Then 'Try 'opvragen van gegevens via sql instructie sdrCont = cmdControle.ExecuteReader Dim blnGevonden As Boolean blnGevonden = False Do While sdrCont.Read() = True If sdrCont.Item("Naam") = Me.txtNaam.Text And sdrCont.Item("Voornaam") = Me.txtVoornaam.Text Then Me.lblFout.Text = "Deze gebruiker bestaat al!" 'cnnControle.Close() blnGevonden = True Exit Do Else blnGevonden = False End If Loop

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 133


2008-2009 [Eveline Breemersch]

If blnGevonden = False Then 'controle paswoord If txtWacht1.Text = txtWacht2.Text Then Dim strSQL As String strSQL = "INSERT INTO tblGebruikers (Gebruikersnaam, Naam, Voornaam, Wachtwoord, Rechten) " strSQL &= "VALUES('" & txtGebruikernaam.Text & "','" & txtNaam.Text & "','" & txtVoornaam.Text & "','" & txtWacht1.Text & "','" & Me.rblSoortGebruiker.SelectedValue & "')" 'sql instructie toevoegen aan datasource Me.dtsToevoegen.InsertCommand = strSQL 'gegevens toevoegen aan database Me.dtsToevoegen.Insert() 'leegmaken van gegevens Me.txtNaam.Text = "" Me.txtVoornaam.Text = "" Me.txtWacht1.Text = "" Me.txtWacht2.Text = "" Me.txtGebruikernaam.Text = "" 'melding geven Me.lblFout.Text = "De gebruiker werd succesvol toegevoegd!" Else lblFout.Text = "Wachtwoord en wachtwoordcontrole komen niet overeen" End If End If 'Catch ex As Exception 'lblFout.Text = "Foutieve ingave door sql-instructie!" 'Finally cnnControle.Close() 'End Try End If End Sub Protected Sub btnToevoegenGebruiker_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnToevoegenGebruiker.Click '(niet) zichtbaar maken van elementen Me.pnlToevoegen.Visible = True Me.dgvWijz.Visible = False End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub

Pagina | 134

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Protected Sub btnWijzigen_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnWijzigen.Click '(niet) zichtbaar maken van elementen Me.pnlToevoegen.Visible = False Me.dgvWijz.Visible = True End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load If Not IsPostBack = True Then 'niet zichtbaar maken van elementen Me.pnlToevoegen.Visible = False Me.dgvWijz.Visible = False 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If 'niveau controleren If Session("Niveau") = "1" Then Server.Transfer("Keuze.aspx") End If End If End Sub End Class

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 135


2008-2009 [Eveline Breemersch] 6 a)

LokaalWijz.aspx Interface

Pagina | 136

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 b)

Besturingselementen

Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

btnTerugKeuzepagina

dtgGegevens

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataKayNames DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width BorderStyle

False 3 1px Lokaalnr dtsGegevens 12px Black Vertical 200px #990099

ID ConnectionString

dtsGegenves Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbF ilename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lok alenreservatieSQL.mdf";Integr ated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True CompareAllValues

dtsGegevens

CompareAllValues

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

720px Ridger

Pagina | 137


2008-2009 [Eveline Breemersch] c)

Code

Partial Class LokaalWijzToev

Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If 'niveau(controleren) If Session("Niveau") = "1" Then Server.Transfer("Keuze.aspx") End If End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub End Class

Pagina | 138

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 7 a)

Maandoverzicht.aspx Interface

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 139


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Besturingselementen

Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

Label1

Font-Size ForeColor Height Text Width

18px #CC0099 1px Maand: 100px

Label2

Font-Size ForeColor Height Text Width

18px #CC0099 1px Lokaal: 100px

ddlMaand

Font-Size ForeColor Height Width Italic DataSourceID DataTextField DataValueField

16pt black 90px 1604px True dtsMaand Maand Maand

ddlLokaal

Font-Size ForeColor Height Width Italic DataSourceID DataTextField DataValueField

16pt black 90px 1604px True dtsLakalen Lokaalnr Lokaalnr

btnTerugKeuzepagina

Pagina | 140

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Object

dgvOverzicht

Eigenschap

Waarde

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width BorderStyle AllowSorting

False 3 1px dtsOverzicht 12px Black Vertical 200px #990099

connectionString

Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbF ilename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lok alenreservatieSQL.mdf";Integr ated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True dtsOverzicht

dtsOverzicht

ID connectionString

dtsMaand

ID

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

1050px Ridge True

Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbF ilename="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lok alenreservatieSQL.mdf";Integr ated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True dtsMaand

Pagina | 141


2008-2009 [Eveline Breemersch] c)

Code

Partial Class Maandoverzicht Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If End Sub End Class

Pagina | 142

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 8 a)

Reservatie.aspx Interface

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 143


2008-2009 [Eveline Breemersch] b)

Besturingselementen

Object

Eigenschap

Waarde

btnAfmelden

BackColor BorderColor Font-Names Font-Size ForeColor Height Width

Transparent White Berlin Sans FB Large White 132px 140px

btnTerugKeuzepagina

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Hoofdpagina 180px Alba Super

btnReservatieToevoegen

Font-Size ForeColor Height Text Width Font-Names

14pt #660066 50px Vorige pagina 180 px Alba Super

lblFout

ForeColor Height Width

Red 20px 600 px

Label1

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #ffcc33 1px Reservatie voor 250 px

Label2

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Klas: 130 px

Label3

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Datum: 130 px

Pagina | 144

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

Object

Eigenschap

Waarde

Label4

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Lesuur: 130 px

Label5

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Lokaal: 130 px

Label6

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Dag: 130 px

Label7

Font-Size ForeColor Height Text Width

18pt #cc0099 1px Maand: 130 px

lblKlas

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblLokaal

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 p True

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblDatum

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 145


2008-2009 [Eveline Breemersch]

Object

Eigenschap

Waarde

lblMaand

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblDag

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

lblLesuur

Font-Size ForeColor Height Width Italic

16pt #cc0099 1px 130 px True

AutoGenerateColums CellPadding BorderWidth DataSourceID Font ForeColor GridLines Height HeaderStyle BackColor Width BorderStyle AllowSorting DataKayNames

False 3 1px dtsReservatie 12px Black Vertical 200px #990099

dtgOverzicht

Pagina | 146

1050 Ridge True ReservatieID

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 c)

Code

Partial Class ReservatieMMl Inherits System.Web.UI.Page Protected Sub btnAfmelden_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAfmelden.Click Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End Sub Protected Sub btnTerugKeuzepagina_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerugKeuzepagina.Click Server.Transfer("Keuze.aspx") End Sub Protected Sub btnNieuweReservatie_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReservatieToevoegen.Click Server.Transfer("Invullen.aspx") End Sub Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 'beveiligen van website als men niet aangemeld is If Session("Naam") = "" Then Server.Transfer("Aanmelding.aspx") End If ''opvullen van labels Me.lblLesuur.Text = Session("Lesuur") Me.lblDatum.Text = Session("Datum") Me.lblLokaal.Text = Session("Lokaalnr") Me.lblklas.Text = Session("Klas") Me.lblMaand.Text = Session("Maand") Me.lblDag.Text = Session("Dag") 'Nederlandse benaming van dag Select Case Session("Dag") Case "Monday" lblDag.Text = "Maandag" Case "Tuesday" lblDag.Text = "Dinsdag" Case "Wednesday" lblDag.Text = "Woensdag" Case "Thursday" lblDag.Text = "Donderdag" Case "Friday" lblDag.Text = "Vrijdag" End Select

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 147


2008-2009 [Eveline Breemersch]

'Nederlandse benaming van maanden Select Case Session("Maand") Case "1" lblMaand.Text = "Januari" Case "2" lblMaand.Text = "Februari" Case "3" lblMaand.Text = "Maart" Case "4" lblMaand.Text = "April" Case "5" lblMaand.Text = "Mei" Case "6" lblMaand.Text = "Juni" Case "7" lblMaand.Text = "Juli" Case "8" lblMaand.Text = "Augustus" Case ("9") lblMaand.Text = "September" Case "10" lblMaand.Text = "Oktober" Case "11" lblMaand.Text = "November" Case "12" lblMaand.Text = "December" End Select 'If Me.dtgOverzicht.HasControls = True Then ' Me.btnNieuweReservatie.Visible = False 'End If If Me.dtgOverzicht.HasControls = False Then Me.btnNieuweReservatie.Visible = True End If End Sub Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNieuweReservatie.Click 'decl. van elementen Dim cnnControle As New Data.SqlClient.SqlConnection Dim cmdControle As New Data.SqlClient.SqlCommand Dim sdrCont As Data.SqlClient.SqlDataReader Dim blnVlag As Boolean 'waarde bepalen blnVlag = False cnnControle.ConnectionString = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\lokalenreservatieSQL.mdf';Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True"

Pagina | 148

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

cmdControle.Connection = cnnControle cmdControle.CommandText = "SELECT Datum, Dag, Lesuur, Maand, Lokaalnr, Klas, Leerkracht from tblLokReservaties" cnnControle.Open() If cnnControle.State = Data.ConnectionState.Open Then sdrCont = cmdControle.ExecuteReader Do While sdrCont.Read = True If sdrCont.Item("Datum") = Me.lblDatum.Text And sdrCont.Item("dag") = Me.lblDag.Text And sdrCont.Item("Lesuur") = Me.lblLesuur.Text And sdrCont.Item("Lokaalnr") = Me.lblLokaal.Text And sdrCont.Item("Klas") = Me.lblklas.Text Then Me.lblFout.Text = "Deze reservatie bestaat al, u zal een andere reservatie moeten doen" blnVlag = True Else blnVlag = False End If Loop If blnVlag = False Then Dim Datum As Date Datum = Session("Datum") Dim strSQL As String strSQL = "INSERT INTO tblLokReservaties (Datum, Dag, Lesuur, Maand, Lokaalnr, Klas, Leerkracht, Reserveerder, Bezet)" strSQL &= "VALUES ('" & Datum & "','" & Me.lblDag.Text & "','" & Me.lblLesuur.Text & "','" & Me.lblMaand.Text & "','" & Me.lblLokaal.Text & "','" & Me.lblklas.Text & "','" & Session("Naam") & "','" & Session("Gebruikernaam") & "','" & "True" & "')" 'sql instructie toevoegen aan datasource Me.dtsReservatie.InsertCommand = strSQL 'gegevens toevoegen aan database Me.dtsReservatie.Insert() Me.dtgOverzicht.Visible = True End If cnnControle.Close() End If End Sub

End Class

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 149


2008-2009 [Eveline Breemersch]

III Andere vakken A

Frans

Voor Frans hebben we 4 zakelijk brieven moeten maken: La demande de prix, l’offre, la commande, l’accusé de réception. De opgave en de andere gegevens die we gebruikt hebben stonden in ons werkboek van Frans Branché. Door het maken van deze brieven in een andere taal Frans, leren we ook zakelijke Frans bij. Hoe we direct en op een beleefde manier de vragen moeten stellen.

Pagina | 150

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 1

La demande de prix

Br@nché SA Av. De l’Avenir 89 B-1020 BRUXELLES

tél. : 02 998 8800 fax : 02 998 88 11 inform@branche.be

Monsieur Christophe beaumont Fournibeau sprl Rue du Commerce 59 1060 Bruxelles

Votre lettre du

Vos références

Nos références BR /JB/098

BRUXELLES 05 -04-09

Demande de prix

Monsieur Je vous remercie de nous avoir envoyé votre catalogue. Nous sommes intéressés par un ensemble de bureau Headmaster’s Dream de la p. 128 de votre catalogue. L’ensemble contient un bureau, une table et un siège. Nous voudrions savoir le prix pour 100 ensembles. Nous vous prions de bien vouloir nous faire connaître les délais et les conditions diverses pour le transport ainsi qu’une remise éventuelle, vu la quantité et les délais de livraison des marchandises. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués

Julie Bonduel Service des Achats

RC Bruxelles 446 664 ▪ TVA BE 248 554 879 ▪ KBC 467-5599637-00 GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 151


2008-2009 [Eveline Breemersch] 2

L’offre

Sprl Fournibeau Rue du Commerce 59 B-1060 BRUXELLES

tél. : 02 856 49 21 fax : 02856 49 23 inform@branche.be

Madame Julie Bonduel Br@nché SA Av. De l’Avenir 89 B-1020 BRUXELLES

Votre lettre du 05-04-09

Vos références BR /JB/098

Nos références FO/CB/113

BRUXELLES 08-04-09

L’offre

Madame Suite à votre demande de prix du 05 avril 2009 , nous vous envoyons cette offre concernant le bureau Headmaster’s Dream, qui coûte 537,50/pièce TVA incluse. Vous recevez une remise de 15%. Les délais de livraison sont de 4 semaines et elle se fait franco à domicile. Pour de plus amples renseignements veuillez téléphoner au chef des Ventes. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments dévoués

Christophe Beaumont Service des Ventes

RC Bruxelles 786 459 ▪ TVA BE 456 825 159 ▪ KBC 467-8925685-23

Pagina | 152

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 3

La commande

Br@nché SA Av. De l’Avenir 89 B-1020 BRUXELLES

tél. : 02 998 8800 fax : 02 998 88 11 inform@branche.be

Monsieur Christophe beaumont Fournibeau sprl Rue du Commerce 59 1060 Bruxelles

Votre lettre du 08-04-09

Vos références FO/CB/113

Nos références BR /JB/099

BRUXELLES 12-04-09

La Commande

Monsieur Nous avons bien reçu votre offre et nous vous en remercions. Ci-joint vous trouverez le bon de commande. Quantité 100

Description Headmaster’s dream

Prix 537,50 REMISE

TOTAL 53750,00 -80,625

A payer

53669,375

Les conditions dont vous nous avez parlé sont correctes et nous les acceptons. Nous comptons sur une prompte exécution de la commande. Cette commande servira de base pour nos relations futures. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués

Julie Bonduel Service des Achats

RC Bruxelles 446 664 ▪ TVA BE 248 554 879 ▪ KBC 467-5599637-00 GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 153


2008-2009 [Eveline Breemersch] 4

L’accusé de réception

Sprl Fournibeau Rue du Commerce 59 B-1060 BRUXELLES

tél. : 02 856 49 21 fax : 02856 49 23 inform@branche.be

Madame Julie Bonduel Br@nché SA Av. De l’Avenir 89 B-1020 BRUXELLES

Votre lettre du 12-04-09

Vos références BR /JB/099

Nos références FO/CB/114

BRUXELLES 15-04-09

L’accusé de réception

Madame Nous avons bien reçu votre commande citée ci-dessus et nous vous en remercions. Les articles commandés vous seront livrés dans les plus brefs délais. C'est-à-dire dans plus ou moins 4 semaines. La livraison se fera franco à domicile. Le délai de paiement de nos factures est à 30 jours fin de mois. Comme il s’agit d’une commande importante, vous profiterez d’une réduction de 15%. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments dévoués

Christophe Beaumont Service des Ventes

RC Bruxelles 786 459 ▪ TVA BE 456 825 159 ▪ KBC 467-8925685-23

Pagina | 154

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

B

Nederlands Zilverstraat 26 BE8000 BRUGGE Tel. +32 50 33 19 43 - Fax + 32 50 34 30 51 be01svc@pf.cofep.be

BE01SVC SVCreations Boekhoudkantoor

Limquids BVBA XIOS Hogeschool Limburg Vilderstraat 5 3500 Hasselt

Bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk VK/CVT/AA01 VK/EB/AA01

datum 2009-01-08

Aanvraag boekhouddocumenten Geachte mijnheer/mevrouw Wij Céline Van Thorre en Eveline Breemersch zijn leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut Brugge. Naar aanleiding van onze geïntegreerde proef in onze richting Boekhouden-Informatica werken we als een boekhoudkantoor SVCreations genaamd. We hebben het genoegen de boekhouding van U onderneming uit te voeren. We zouden U vriendelijk willen vragen volgende documenten toe te sturen van het boekjaar 2008 van de maanden april tot en met juni; • Aankoopfacturen • Verkoopfacturen • Rekeninguittreksels We hebben reeds U vorige documenten van april 2007 tot en met maart 2008 ontvangen via de site van cofep. Wij hopen op een vlotte correspondentie met u, zodat wij u boekhouding verder kunnen vervolledigen. Wij zouden U willen bedanken voor Uw medewerking.

Hoogachtend

Eveline Breemersch Boekhouding

GEÏNTEGEERDE PROEF

Céline Van Thorre Boekhouding

Pagina | 155


2008-2009 [Eveline Breemersch] D Daannkkw woooorrdd Met het maken van dit eindwerk werd mijn interesse gewekt in verband met programmeren en de gang van zaken binnen een onderneming. Hierbij zou ik graag een paar mensen willen bedanken. •

Eerst en vooral bedank ik de heer Thiel voor zijn sterke bijdrage aan ons programma en de hulp die we gekregen hebben.

Mevr. Louyck wil ik bedanken voor het nakijken van de zakelijk brieven voor Frans.

Mevr. Verhaeghen zou ik graag bedanken voor de hulp en de controle bij het vooraf woord en het dankwoord.

De heer Vansteenhuyse zou ik ook graag bedanken voor ons een betere kijk op het bedrijfsleven te geven.

Als laatste zou ik Valérie Becquart en Céline Van Thorre willen bedanken voor de vlotte samenwerking en goede communicatie tussen ons.

Pagina | 156

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

IV a)

Bijlage Boekjaren 2004 en 2003 activa

boekjaar 2004

VASTE ACTIVA

boekjaar 2003

22 102 000,00

2 922 000,00

I

Oprichtingskosten

II

Immateriële vaste activa

179 000,00

100 000,00

III

Materiële vaste activa

573 000,00

615 000,00

A

Terreinen en gebouwen

B

Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal

199 000,00

158 000,00

Leasing en soortgelijke rechten

63 000,00

118 000,00

311 000,00

339 000,00

overige materiële vaste activa Leasing en soortgelijke rechten IV

Financiële vaste activa

A

Verbonden ondernemingen

21 350 000,00

2 207 000,00

21 349 000,00

2 202 000,00

1 000,00

5 000,00

1. Deelnemingen C

Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V

Vorderingen op meer dan één jaar

A

Handelsvorderingen

B VI

Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering

A

Voorraden

33 263 000,00

28 551 000,00

57 000,00

94 000,00

57 000,00

94 000,00 1 773 000,00

1 773 000,00

850 000,00 850 000,00

4. Handelsgoederen VII Vorderingen op ten hoogste één jaar

29 847 000,00

A

Handelsvorderingen

19 986 000,00

B

Overige vorderingen

9 861 000,00

VIII Geldbeleggingen

22 473 000,00 14 818 000,00 7 655 000,00

607 000,00

4 215 000,00

a

overige beleggingen

IX

Liquide middelen

529 000,00

696 000,00

X

Overlopende rekeningen

450 000,00

223 000,00

55 365 000,00

31 473 000,00

Totaal Activa

GEÏNTEGEERDE PROEF

607 000,00

4 215 000,00

Pagina | 157


2008-2009 [Eveline Breemersch] Passief EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A Geplaatst kapitaal II uitgiftepremies III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves Wettelijke reserve

boekjaar 2004

boekjaar 2003

11 096 000,00

8 672 000,00

2 330 000,00 2 330 000,00

2 330 000,00 2 330 000,00

278 000,00

278 000,00

233 000,00

233 000,00

45 000,00

45 000,00

andere

A

belastingvrije reserves beschikbare reserves

V

Overgedragen winst

8 488 000,00

6 064 000,00

44 269 000,00

22 801 000,00

13 898 000,00

1 862 000,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII Voorzieningen en uitgestelde A belastingen 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4. Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN VIII Schulden op meer dan één jaar financiële schulden

IX A B

Schulden op ten hoogste één jaar schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

financiële schulden 1 kredietinstellingen C handelsschulden ontvangen vooruitbetalingen op D bestellingen schulden met betrekking tot belastingen

1 belastingen 2 bezoldigingen en sociale lasten E overige schulden overlopende rekeningen

totale passiva

Pagina | 158

13 898 000,00

1 862 000,00 28 350 000,00

19 294 000,00

1 964 000,00

577 000,00

7 167 000,00

8 288 000,00

12 268 000,00

6 836 000,00

1 545 000,00

1 274 000,00

5 406 000,00

2 319 000,00 2 021 000,00

1 645 000,00

55 365 000,00

31 473 000,00

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

RESULTATENREKENING I

boekjaar 2004 135 675 000,00

Bedrijfsopbrengsten

A

Omzet

boekjaar 2003 119 646 000,00

126 687 000,00

112 066 000,00

8 988 000,00

7 580 000,00

voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering toename D

Andere bedrijfsopbrengsten

II

Bedrijfskosten

A.

131 713 000,00

115 880 000,00 103 329 000,00

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 118 030 000,00 1. Inkopen 2. Wijziging in de voorraad (+ afname, - toename)

B

D

Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op

E

oprichtingskosten, op IM en MVA Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in

C

9 093 000,00

8 170 000,00

4 283 000,00

4 033 000,00

254 000,00

270 000,00

uitvoering en handelsvorderingen

23 000,00

F

Voorzieningen voor risico's en kosten

G

Andere bedrijfskosten

III

bedrijfswinst

IV

Financiële opbrengsten

A

Opbrengsten uit financiële vaste activa

B

Opbrengsten uit vlottende activa

304 000,00

232 000,00

C

Andere financiële opbrengsten

661 000,00

1 291 000,00

V

Financiële kosten

A

Kosten van schulden

C

Andere financiële kosten

VI

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening, voor

53 000,00

55 000,00 3 962 000,00

3 766 000,00

965 000,00

1 523 000,00

811 000,00

622 000,00

731 000,00

572 000,00

80 000,00

50 000,00

4 116 000,00

4 667 000,00

belasting

VII

Uitzonderlijke opbrengsten

E

Andere uitzonderlijke opbrengsten

GEÏNTEGEERDE PROEF

2 000,00 2 000,00

Pagina | 159


2008-2009 [Eveline Breemersch]

RESULTATENREKENING

D

Uitzonderlijke kosten Waardeverminderingen op financiĂŤle vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

E

Andere uitzonderlijke kosten

VIII B C

IX

boekjaar 2004

181 000,00

181 000,00

Winst van het boekjaar voor belasting onttrekking aan de uitgestelde belastingen overboeking naar de uitgestelde belastingen

X

Belasting op het resultaat

A

Belastingen

boekjaar 2003

4 116 000,00

4 488 000,00

1 444 000,00

1 560 000,00

1 444 000,00

1 560 000,00

Regularisaties van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XI

Winst van het boekjaar

XII

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

XIII

Te bestemmen winst van het boekjaar

Pagina | 160

2 672 000,00

2 928 000,00

2 672 000,00

2 928 000,00

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 b)

Boekjaren 2006 en 2005 activa

boekjaar 2006

VASTE ACTIVA

boekjaar 2005

29 789 790,00

27 368 107,00

I

Oprichtingskosten

II

Immateriële vaste activa

135 034,00

121 585,00

III

Materiële vaste activa

628 978,00

534 761,00

A

Terreinen en gebouwen

B

Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal Leasing en soortgelijke rechten overige materiële vaste activa

75,00 264 310,00

151 352,00

7 674,00

15 444,00

356 993,00

367 890,00

Leasing en soortgelijke rechten IV

Financiële vaste activa

A

Verbonden ondernemingen

29 025 779,00

26 711 761,00

29 016 626,00

26 702 608,00

9 153,00

9 153,00

1. Deelnemingen C

Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V

Vorderingen op meer dan één jaar

A

Handelsvorderingen

B

Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering

VI A

Voorraden

43 438 741,00

43 155 665,00 19 832,00 19 832,00

1 212 308,00 1 212 308,00

2 246 509,00 2 246 509,00

4. Handelsgoederen Vorderingen op ten hoogste één VII jaar

40 652 410,00

39 367 142,00

A

Handelsvorderingen

25 211 908,00

26 296 746,00

B

Overige vorderingen

15 440 501,00

13 070 395,00

VIII Geldbeleggingen a

overige beleggingen

IX

Liquide middelen

X

Overlopende rekeningen Totaal Activa

GEÏNTEGEERDE PROEF

124 022,00 124 022,00 423 256,00

535 831,00

1 150 767,00

862 329,00

73 228 531,00

70 523 771,00

Pagina | 161


2008-2009 [Eveline Breemersch] Passief EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A Geplaatst kapitaal II uitgiftepremies III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves Wettelijke reserve

boekjaar 2004

boekjaar 2003

17 685 142,00

14 253 787,00

2 330 199,00

2 330 199,00

2 330 199,00

2 330 199,00

277 641,00

277 641,00

233 020,00

233 020,00

44 621,00

44 621,00

andere

A

belastingvrije reserves beschikbare reserves

V

Overgedragen winst

15 077 302,00

11 645 947,00

55 543 389,00

56 269 984,00

7 267 114,00

10 540 845,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII Voorzieningen en uitgestelde A belastingen 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4. Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen SCHULDEN VIII Schulden op meer dan één jaar financiële schulden

IX A B

Schulden op ten hoogste één jaar schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

financiële schulden 1 kredietinstellingen C handelsschulden ontvangen vooruitbetalingen op D bestellingen schulden met betrekking tot belastingen

1 belastingen 2 bezoldigingen en sociale lasten E overige schulden overlopende rekeningen

totale passiva

Pagina | 162

7 267 114,00

10 540 845,00 45 449 843,00

43 347 759,00

3 344 134,00

3 356 725,00

9 434 488,00

8 132 144,00

23 205 272,00

25 317 257,00

1 847 303,00

1 728 403,00

7 618 645,00

4 813 230,00 2 826 433,00

2 381 381,00

73 228 531,00

70 523 771,00

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009

RESULTATENREKENING I

Bedrijfsopbrengsten

A

Omzet

boekjaar 2004

boekjaar 2003

197 359 007,00

178 389 040,00

185 057 299,00

167 344 461,00

12 301 708,00

11 044 579,00

voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering toename D

Andere bedrijfsopbrengsten

II

Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

A.

191 624 260,00

173 025 290,00

170 763 803,00

154 331 884,00

14 157 259,00

13 432 036,00

5 761 397,00

4 960 168,00

210 095,00

228 428,00

150,00

23,00

731 557,00

72 751,00

1. Inkopen 2. Wijziging in de voorraad (+ afname, - toename) B

D

Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op

E

oprichtingskosten, op IM en MVA Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in

F

uitvoering en handelsvorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten

G

Andere bedrijfskosten

III

bedrijfswinst

5 734 747,00

5 363 750,00

IV

1 692 040,00

1 461 299,00

A

Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa

B

Opbrengsten uit vlottende activa

832 160,00

611 770,00

C

Andere financiële opbrengsten

859 880,00

849 529,00

V

Financiële kosten

A

Kosten van schulden

C

Andere financiële kosten

VI

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening, voor

C

2 163 409,00 1 815 628,00

1 984 886,00 1 735 942,00 248 943,00

5 263 378,00

4 840 163,00

belasting

VII

Uitzonderlijke opbrengsten

E

Andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII

Uitzonderlijke kosten

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 163


2008-2009 [Eveline Breemersch]

D

RESULTATENREKENING Waardeverminderingen op financiĂŤle vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

E

Andere uitzonderlijke kosten

B C

IX

boekjaar 2004

Winst van het boekjaar voor belasting onttrekking aan de uitgestelde belastingen overboeking naar de uitgestelde belastingen

X

Belasting op het resultaat

A

Belastingen Regularisaties van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

XI

Winst van het boekjaar

XII

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

XIII

Te bestemmen winst van het boekjaar

Pagina | 164

boekjaar 2003

5 263 378,00

4 840 163,00

1 832 023,00

1 682 863,00

1 834 080,00

1 682 863,00

2 057,00 3 431 355,00

3 157 300,00

3 431 355,00

3 157 300,00

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 c)

Boekjaar 2007 activa

boekjaar 2007 34 503 535,00

VASTE ACTIVA I

Oprichtingskosten

II

Immateriële vaste activa

III

Materiële vaste activa

A

Terreinen en gebouwen

B

Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materiaal Leasing en soortgelijke rechten overige materiële vaste activa

433 303,00 1 181 876,00 18 914,00 286 978,00 394 837,00 481 147,00

Leasing en soortgelijke rechten IV

Financiële vaste activa

A

Verbonden ondernemingen

32 888 356,00 32 886 913,00

1. Deelnemingen C

Andere financiële vaste activa

1 443,00

2. Vorderingen en borgtochten in contanten

46 407 152,00

VLOTTENDE ACTIVA V

Vorderingen op meer dan één jaar

A

Handelsvorderingen

B

Overige vorderingen

VI

Voorraden en bestellingen in uitvoering

A

Voorraden

864 224,00 864 224,00

4. Handelsgoederen VII

41 862 970,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar

A

Handelsvorderingen

B

Overige vorderingen

26 217 509,00 15 645 462,00

VIII Geldbeleggingen a

overige beleggingen

IX

Liquide middelen

X

Overlopende rekeningen Totaal Activa

GEÏNTEGEERDE PROEF

876 471,00 2 803 487,00 80 910 688,00

Pagina | 165


2008-2009 [Eveline Breemersch] Passief EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A Geplaatst kapitaal II uitgiftepremies III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves Wettelijke reserve

boekjaar 2007 20 850 736,00 2 330 199,00 2 330 199,00

277 641,00 233 020,00

andere

A

belastingvrije reserves

44 621,00

beschikbare reserves

V

18 242 896,00

Overgedragen winst

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 4. Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen

200 000,00 200 000,00 200 000,00

SCHULDEN VIII Schulden op meer dan één jaar financiële schulden

IX A B

59 859 952,00 7 430 999,00 7 430 999,00 48 505 154,00

Schulden op ten hoogste één jaar schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

financiële schulden 1 kredietinstellingen C handelsschulden D ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen schulden met betrekking tot belastingen

1 belastingen 2 bezoldigingen en sociale lasten E overige schulden overlopende rekeningen

totale passiva

Pagina | 166

3 832 097,00 13 098 232,00 18 755 690,00 1 281 544,00

11 537 592,00 3 923 798,00 80 910 688,00

GEÏNTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 RESULTATENREKENING I

Bedrijfsopbrengsten

A

Omzet

boekjaar 2007 216 783 959,00 203 399 092,00

voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering toename D

Andere bedrijfsopbrengsten

II

Bedrijfskosten

A.

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

13 384 866,00 212 105 153,00 187 163 976,00

1. Inkopen 2. Wijziging in de voorraad (+ afname, - toename) B

Diensten en diverse goederen

C

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

D

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IM en MVA

E

17 642 085,00 6 732 910,00 255 397,00

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen

51 491,00 200 000,00 59 294,00

F

Voorzieningen voor risico's en kosten

G

Andere bedrijfskosten

III

bedrijfswinst

4 678 806,00

IV

Financiële opbrengsten

3 314 303,00

A

Opbrengsten uit financiële vaste activa

B

Opbrengsten uit vlottende activa

C

Andere financiële opbrengsten

V

Financiële kosten

A

Kosten van schulden

C

Andere financiële kosten

VI

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening, voor

1 279 321,00 2 034 982,00 2 844 931,00 2 352 573,00 492 358,00 5 148 178,00

belasting

VII

Uitzonderlijke opbrengsten

E

Andere uitzonderlijke opbrengsten

GEÏNTEGEERDE PROEF

Pagina | 167


2008-2009 [Eveline Breemersch] RESULTATENREKENING VIII

Uitzonderlijke kosten

B

Waardeverminderingen op financiĂŤle vaste activa

C

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

D

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

E

Andere uitzonderlijke kosten

IX

Winst van het boekjaar voor belasting

boekjaar 2007 68 563,00

68 563,00 5 079 615,00

onttrekking aan de uitgestelde belastingen overboeking naar de uitgestelde belastingen X

Belasting op het resultaat

A

Belastingen

1 914 021,00 1 914 021,00

Regularisaties van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen XI

Winst van het boekjaar

XII

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

XIII

Te bestemmen winst van het boekjaar

Pagina | 168

3 165 594,00

3 165 594,00

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 d)

Andere bedragen uit de jaarrekening 2007

2006

2005

2004

2003

2002

609

Voorraad afname

347 073

1 034 052

474000

922000

279000

3

Voorraad en bestellingen in uitvoer Bedrijfskosten: aankopen

864 224

1 212 308

2 247 000

1 773 000

850000

186 816 903

169 729 752

154 806 000

118 952 000

103 608 000

handelsvorderingen

26 217 509

25 211 908

26 296 746

19 986 000

14 818 000

15608000

handelsschulden

18 755 690

23 205 272

25 317 257

12 268 000

6 836 000

10279000

1 038 266

1 729 654

2 010 000

1 311 500

1 230 000

25 714 709

25 754 327

23 141 373

17 402 000

15 213 000

20 980 481

24 261 265

18 792 629

9 552 000

8 557 500

600/8

gemiddelde voorraad gemiddeld handelsvorderingen gemiddelde handelsschulden

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 169

1610000


2008-2009 [Eveline Breemersch]

V Logboek Datum

Wat

11 september

Bed: Uitleg GIP

13 september

Bed: Brainstormen fictieve onderneming: bewaking(dienst& goed) Taakverdeling in onderneming Bed: Logo ontwerp

25 september 2 oktober 2008

9 oktober 2008

16 oktober 2008

23 oktober 2008

Opmerkingen

Bed: Financieel & ondernemingsplan document materiaal Bed: Uitleg zetdatabank Bed: Vergadering materiaal, Opstellen prijsaanvraag Bed: Afwerken prijsaanvraag, leveranciers zoeken + verzenden Bed: Ondernemingsplan: lancering van een nieuwe activiteit Bed: Ondernemingsplan opstellen: klanten, lancering van een nieuw activiteit, aanmaken boekhouddossiers Limquids Bed: Gezamenlijk afwerken van het ondernemingsplan, opstart van boekhouddossier, ingeven van de leveranciers vorig boekjaar Inf. : uitleg automatiseringsproject

26 oktober 2008

Bed: Ingeven van de klanten vorige boekjaar

3 november 2008 5 november 2008

Bed: Ingeven van de eindbalans vorig boekjaar Bed: Controle van eindbalans

6 november 2008

Bed: Overlopen ondernemingsplan

Fout in de balans

Inf. : voorbereiding Interview 12 november 2008

Inf: afwerken van probleemstelling

13 november 2008

Bed: Aankoopfactuur 1-7 Inf: indienen taak interview

21 november 2008

Bed: Offertes opstellen & verzenden van bestellingen Inf. : database ontwerp, beschrijving van de te gebruiken tabellen Inf. : verder afwerken van database ontwerp

23 november 2008

Bed: Aankoopfacturen 7-26

24 november 2008

Inf: relaties bepalen met CĂŠline Van Thorre

25 november 2008

Inf. : laatste aanpassingen aan van het database ontwerp

20 november 2008

Pagina | 170

GEĂ?NTEGEERDE PROEF


[Eveline Breemersch] 2008-2009 Datum

Wat

Opmerkingen

26 november 2008

Bed: Aankoopfacturen 7- 50

Wegens moeilijkheden, hebben we de facturen opnieuw gedaan

Inf: indienen 0 tot 3de NV + voorbeelden 27 november 2008

Bed: Verkoopfacturen 1- 49

29 november 2008

Bed: Verkoopfacturen 49- 97

3 december 2008

Bed: aankoopfacturen 50-100

4 december 2008

Bed: aankoopfacturen 101-115 Bed: verkopenfacturen 97- 110 Bed: aanvraag van de documenten 2de jaar helft Inf: ontwikkeling van het project

8 januari 2009

22 januari 2009

Inf. : besturingselementen + Eigenschappen, gebeurtenissen, methodes Inf: Data implementatie

29 januari 2009

Bed: werking van de oefen firma

5 februari 2009

Inf: procedures en gebeurtenissen

12 februari 2009

Bed: plaatsten van bestelling persoonlijke aankoop Inf: Gebeurtenis)procedures

21 januari 2009

15 februari 5 maart 2009

Bed: opvolging van de bestelling + Franstalige bestellingen Inf: database connectie

26 maart 2009

Bed: verwerking Franstalige bestelling + werking oefenfirma +start analyse van de jaarrekening HUBO Inf: project implementatie

27maart 2009

Start analyse van de jaarrekening HUBO

2 april 2009

Inf. Project evaluatie

7 april 2009

Bed: horizontale analyse van de jaarrekening HUBO Inf: aanpassingen project

9 april 2009 10 april 2009 15 april 2009

Inf: afwerking project

16 april 2009

Bed: Verticale analyse van de jaarrekening

22 april 2009

Frans: 4 zakelijke brieven

23 april 2009 25 april 2009

Inf. Foutafhandeling Bed: Ratio-analyse Bed: Ratio-analyse

28 april 2009

Bed: Ratio-analyse

29 april 2009

Inf. : afwerken project lokaal reservatie

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Pagina | 171


2008-2009 [Eveline Breemersch] Datum

Wat

30 april 2009

Inf. : afwerken project lokaal reservatie

1 mei 2009

Bed: analyse van jaarrekening

2 mei 2009

Bed: analyse van jaarrekening

4 mei 2009

Ned.: woord vooraf en dankwoord

6mei 2009

Inf: laatste afwerking van het project

7 mei 2009

Bed: analyse van jaarrekening

9-10 mei 2009

Bed: analyse van jaarrekening

13 mei 2009

Bed: afwerking van de jaarrekening

16 mei 2009

Bed: uitleg bij de analyse

18 -19 mei 2009

Opstelling GIP

Pagina | 172

Opmerkingen

GEĂ?NTEGEERDE PROEF

Gip Eveline Breemersch  

boekhouddossier, financiele analyse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you