Page 1

CMYK

AmbasadorulSUA:„Afostemo`ionant s[explorezvechiulora\Boto\ani” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Prefectul verific[ ]n ce stare mai este drapelul

AnulVIII•nr.235(2270)•Vineri,30noiembrie2012•8pagini

Circ mare la \edin`a Consiliului Local Haosla\edin`adeConsiliuLocaldejoi,când consilieriiMi\c[riipentruBoto\ani\iceidela PP-DDaup[r[sitsala de\edin`[.La]nceputul\edin`ei,consilierii Mi\c[riiausolicitatdin noucaaranjarea]nsal[s[fief[cut[pecomisii\inupeforma`iuni politice.Sup[ra`iau fost\iceidelaPP-DD, careauplecatdinsal[ pentruc[nuprimesc dintimpmapacuproiecteledehot[rârepe caretrebuies[levoteze.|aseproiectedehot[rârenuaupututfi votatedincauzalipsei cvorumului. Pagina 5

Inspectorii APIA ]n control la fermierii din jude`

Pagina 4

Pag. 8

Pagina 6

„Por`i deschise” la Fisc pentru agen`ii economici LaDirec`iaGeneral[aFinan`elorPubliceBoto\ani sunta\tepta`ipe4decembriecontribuabiliiinteresa`ideaplicareasistemului deTVAla]ncasare.Agen`iaNa`ional[deAdministrareFiscal[ademarato sesiunedeinformarepublic[acontribuabililorpe temaaplic[riiacestuisistem.EstevorbadeProgramul„Por`iDeschise”,care sedesf[\oar[]ndou[zile.

Pagina 2

Magistra`ii au decis arestarea a 18 inculpa`i din dosarul celor o sut[ de contrabandi\ti Unnum[rde18persoane auprimitmandatede arestarepreventivapentru29dezile,]ndosarul contrabandeicu`ig[ria procurorilorDIICOT. Cele18persoanearestate preventivsuntacuzatede constituire\iaderarela ungrupinfrac`ionalorganizat\icontraband[.

Pagina 3

Evenimente de Botosani nr.2270  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you