Page 1

Marts · april · maj · 2013

&

Kirke Ensted

Ensted

Sogn

Barselsvikar

Glemmer du, så husker... ?

Forårskoncert

Sangeftermiddag

Kliplev

Kliplev


ENSTED

&

Kirke

Sogn

ensted

Nyt fra Ensted Menighedsråd I sne står urt og busk i skjul, det er så koldt derude. Vinteren har i skrivende stund bidt sig fast, og det betyder, at aktiviteterne på kirkegården og i præstegårdshaven hovedsagelig er rengøring, reparation af værktøj og styning af træer og buske. Det nye menighedsråd har nu konstitueret sig med Kjeld Sørensen som formand, Helen Nielsen som næstformand, Anne Grethe Johannsen som kontaktperson, Johanne C. Larsen som kirkeværge, Maria W. Steffensen som kasserer, Elin Lunde som sekretær og Hans Ove Skau som formand for præstegårdsudvalget. Som bekendt går sognepræst Anne-Mette Damkjær Larsen på barsel d. 17. marts, og menighedsrådet har valgt sognepræst Bo Bergholt Grymer som barselsvikar.

I 2013 skal der vælges ny biskop i Haderslev Stift, og der er 5 kandidater. Valget foretages af stiftets provster, præster og menighedsråd. Den nye biskop indsættes i Haderslev Domkirke d. 12. maj 2013. Her fra Ensted Sogn vil vi gerne udtrykke en stor tak til den afgående biskop Niels Henrik Arendt for god støtte og opbakning til sognet. Kirkehusprojektet er kommet godt i gang. Låneansøgningen er godkendt, og de forskellige undersøgelser omkring jordvarmeanlægget er afsluttet. Vi forventer at kunne sende de forskellige entrepriser i udbud i begyndelsen af marts 2013. Ligeledes har vi nu fået tilladelse til at udskifte lågen ved kapelindgangen. Den nye låge vil blive sat i, når kirkehus-byggeriet er afsluttet.

Præsten på barsel Om alt går vel, bliver vi i slutningen af april en mere i Præstegården, og jeg går derfor på barsel d. 17. marts. Jeg må derfor slippe præstevirket og de mange spændende opgaver for en stund. I min barselsperiode har Bo Bergholt Grymer kontor her i præstegården, og han er også at

træffe på præstegårdens telefonnummer. Jeg ser frem til at vende tilbage til embedet, når den tid kommer. Gode hilsner fra Anne-Mette

Barselsvikar - Bo Bergholt Grymer Mit navn er Bo Bergholt Grymer og jeg har været så heldig at få lov at varetage embedet i Ensted Pastorat under Anne-Mettes barselsorlov. Jeg er 34 år og er gift med Signe, som til daglig underviser i dansk og religion på Aabenraa Statsskole. Sammen har vi to dejlige drenge, Erik på 3 og Bertel på 1 år, som sørger for, at der er gang i huset i de fleste af døgnets timer. I 2006 blev jeg færdiguddannet fra det nu hedengangne Teologiske Fakultet i Århus. Året efter blev jeg ansat som barselsvikarierende præst på Norddjurs, hvorefter jeg vendte tilbage til universitetet igen som ph.d.-studerende. Ph.d.-afhandlingen, som jeg afleverede i december sidste år, omhandler spørgsmålet om skabelsesteologiens rolle i luthersk teologi i dag. I afhandlingen argumenterer

jeg - på baggrund af bl.a. den danske teolog K.E. Løgstrup - for, at troen ikke må begrænses til at omhandle en indforstået lukket eller skjult virkelighed, men at tanken om en Gud må knytte til ved almen-menneskelige erfaringer. Selvom vi ikke selv kan finde frem til Gud, der altid kommer bag på os, forudsætter tanken om en skaber netop, at der er en sammenhæng mellem den Gud, vi hører om i kirken, og den virkelighed, vi lever i uden for kirken. Om alt går vel, skal afhandlingen forsvares engang i løbet af foråret. Derudover bruger jeg min tid på at spille musik, synge i kor og læse skønlitteratur. Ved siden af arbejdet holder jeg desuden foredrag om alt lige fra H.C. Andersens forfatterskab over K.E. Løgstrups tænkning og Martin Luthers teologi til Jens Otto Krags politiske karriere. Jeg glæder mig til at begynde i Ensted Pastorat og ser frem til et godt samarbejde med kirkens øvrige personale, samt til at møde sognets mange beboere. Mange hilsener Bo Grymer


&

Kirke

ENSTED Litteraturkredsen -

Sogn

ensted

Onsdag d. 20. marts kl. 19 i præstegården

Der er chance for at møde Bo Grymer i Ensted Præstegård, hvor litteraturkredsen har sidste

Guldkonfirmation -

møde i denne sæson. Bogen, som vi vil gennemgå denne aften er ”Pi’s liv” af Yann Martel.

d. 21. april kl. 10.30

I snesjap og kulde blev en livlig gruppe unge mennesker konfirmeret d. 21. april 1963 af Pastor Fenger.

Her i Sønderjylland mødes konfirmanderne traditionen tro til guldkonfirmation i kirken. Bagefter drager guldkonfirmanderne forbi præstegården for at se konfirmandstuen, inden der er frokost i Forsamlingshuset. En af guldkonfirmanderne fortæller om konfirmandundervisningen: Vi begyndte altid timerne med morgensang. Fru Fenger spillede til på det lille stueorgel, og drengene sang med sammen med os konfirmander. Jeg husker fra selve undervisningen, at Pastor Fenger tit fortalte gode historier, og så var der altid lektier for. Vi skulle nemlig lære salmevers udenad.

Konfirmation Årets konfirmander springer ud sammen med bøgetræerne, og de glæder sig til den store dag i kirken. De har gået til præst, hvor de har danset salmedans, bedt bønner med Kristuskransen, taget stilling til etiske dilemmaer og hørt om tro, håb og kærlighed, og nu er de klar til at blive konfirmeret i stiveste puds.

Store Bededag, d. 26. april kl. 10.30 konfirmeres 7. A Søndag d. 28. april kl. 10.30 konfirmeres 7. B Navnene på årets konfirmander offentliggøres i dagspressen, i Blomsterbinderiet og på kirkens hjemmeside. Telegrammer mv. kan afleveres i kapellet. Der vil være vagt til stede under begge konfirmationer.

Danske Kirkedage – d. 9. -12. maj i Aalborg Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival! Danske Kirkedage finder sted i Aalborg i Kristi Himmelfartsdagene, fra d. 9. -12. maj. Det er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, workshops, kunst og mange forskellige gudstjenester.

Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 for­ skellige kirker og kirkelige organi­sa­ tioner, som står bag kirkedagene. Læs mere på www.danskekirkedage.dk

Forårskoncert - Torsdag d. 16. maj kl. 19.30 Vi får besøg af de dygtige piger fra Sct. Jørgens Pigekor og dirigent Mogens Damm. Koret vil fylde kirken med smukke danske sange og andre flotte korsatser.

Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.


&

Kirke

ENSTED

Sogn

Kliplev

Påske og pinse i Ensted og Kliplev 2013 Så er foråret på vej, og kirken følger naturen, når det handler om nye begyndelser og håbefulde drømme. Udenfor er solen vendt tilbage, og lyset fylder endelig mere end mørket. Vinterens ensfarvede toner afløses så småt af alverdens farver, i naturen, i vores beklædning, i vores humør. Foråret i kirken handler om at mindes og fortælle, at Jesus i ord og handling viste os vejen og gav os en ny fremtid. Fra påske til pinse ser en ny virkelighed dagens lys, nyt liv og nyt håb. Vi hilser foråret velkomment, og i kirken hilser vi højtiderne velkomne. Påskens gudstjenester Palmesøndag, d. 24. marts, kl. 9 i Ensted og kl. 10.30 i Kliplev. Jesu indtog i Jerusalem. Skærtorsdag d. 28. marts, kl. 19 i Kliplev Kirke. Vi mindes den allerførste skærtorsdag gennem musik, billeder og måltidsfællesskab.

følger Jesus gennem de sidste timer af hans liv ved denne meditative liturgiske gudstjeneste. Påskedag d. 31. marts, kl. 10.30 i Ensted og i Kliplev. Vi fejrer, at Jesus stod op fra de døde i de smukt påske-pyntede kirker, og vi synger de gode påskesalmer. 2. påskedag, d. 1. april kl. 9 i Ensted og kl. 10.30 i Kliplev. Vi følger Jesu disciple på vandringen til Emmaus, og de møder den opstandne Jesus. Pinsens gudstjenester Pinsedag d. 19. maj, kl. 10.30 i Ensted og kl. 10.30 i Kliplev. Vi fejrer, at Gud sender Helligånden til verden. 2. pinsedag, d. 20. maj, kl. 10.30 ved Søgård Sø. Fælles gudstjeneste for Ensted, Kliplev, Felsted og Varnæs Sogne. Tag madkurven og kaffen med til en gudstjeneste under åben himmel. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind i Søgårdlejren.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig hos sognepræsten senest d. 24. marts. Langfredag d. 29. marts, kl. 10.30 i Ensted Kirke. Vi

Ensted Kirke Hjemmeside: www.enstedkirke.dk Fra 17. marts Sognepræst Bo Bergholt Grymer Wais 1, Stubbæk · 6200 Aabenraa Telefon: 74613306 · Mobil 24 48 25 30· bobg@km.dk · Mandag er præstens fridag

Graver og kirketjener Bo Nissen og gravermedhjæler Heidi Meier Gl. Tinglevvej 116 · 6200 Aabenraa Tlf.: 74613804 · kl. 9.00-9.30 · bni@km.dk

Kirkeværge Johanne C. Larsen Vingelhøjvej 21 · Hostrupskov, 6200 Telefon 4062 8363 · Træffetid efter kl. 17.30. johanne_c_larsen@hotmail.com

Organist Kirsten Dahlgaard Kolstrup 58 · 6200 Aabenraa Telefon: 74625410 · dahlgaards@tdcadsl.dk

Kasserer Maria Winther Steffensen Gl. Tinglevvej 34, · 6200 Aabenraa Telefon 6044 2891 · Træffetid efter kl. 17.30 maria.winther.steffensen@hk.dk

Kirkesanger Vibeke Andresen Strandfrieden 32 · 24944 Flensborg Telefon: 0049-46120295 · vian500@gmail.com Menighedsrådsformand Kjeld Sørensen Buen 284 · 6200 Aabenraa Telefon: 74613297 · ks9022@gmail.com

Kirkebilen  GRATIS Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Ensted Kirke. Kontakt Lundtoft taxa dagen før på telefon nr. 74 65 96 34

Gudstjenestetider: Gudstjenestetiderne for Ensted og Kliplev Kirker skifter lidt, fordi der er fælles organist og kirkesanger.


ENSTED

&

Kirke

Sogn

Kliplev

Aabenraa Kirkehøjskole Lørdag den 16. marts kl. 10-14 i Havsteen-stuen ved Sct. Jørgens Kirke, Kirkebakken 21, Aabenraa: Mag. art. i litteraturhistorie & cand. theol. Anders Thyrring Andersen: At forføre til tavshed. Hovedtema og metode hos Søren Kierkegaard Pris for kaffe, foredrag og frokost er kr. 75,-

Beløbet opkræves på mødet. Øl og vand kan købes. Tilmelding, der er nødvendig, foretages senest torsdagen forinden til: Rasmus Callesen, rasmuscallesen@oncable.dk eller tlf. 74 62 19 39

D. 10. marts går vi til kamp mod sult og fattigdom Den 10. marts sender Ensted og Kliplev Sogne igen frivillige indsamlere i kamp mod sult og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling. Mad er en menneskeret – og der er mad nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det truer deres liv og helbred.

Annett Nyirabazairwa og hendes 2-årige datter Leya, som ses her på billedet, er blandt dem, der har fået hjælp.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde og arbejde for de fattigstes rettigheder. De mest sårbare er kvinder og børn, ikke mindst under krige og katastrofer.

Gå med i kampen mod sult! Meld dig som indsamler i Ensted Sogn hos Anne Madsen på tlf. 74 67 78 27 . Meld dig som indsamler i Kliplev Sogn hos Per Borgaard på tlf. 74 68 75 90 per.borgaard@mail.dk

.

Sorg & livsmod ♥

I en sorggruppe møder du andre, som også søri at deltage i Aabenraa Provstis sorg. over tab af en nærtstående. Man mødes i teresseret ger gruppe, kan du kontakte din sognepræst eller se gruppen og fortæller hinanden om sin sorg mere som på kirkernes ellersørger provstiets over hjemmeside. I en sorggruppe møder du og andre, også tab savn og får luft for tanker og følelser. Er du inwww.aabenraa.provsti.dk

af en

Man mødes i gruppen og fortæller hinanden om sin sorg og savn Graver og Kirketjener Maria Anker Jessen Menighedsrådets formand: Henriette Roberts og Gravermedhjælper Tina Christiansen . Rantzausvej 20, Søgård, 6200 Aabenraa. Kirkegårdsvej 16, Kliplev, 6200 Aabenraa tlf. 2177 7272 - graver@kliplevkirke.dk Tlf. 40 11 76 22 - formand@kliplevkirke.dk Læs mere om sorggruppen: tryk her Organist Kirsten Dahlgaard Kolstrup 58, 6200 Aabenraa Tlf. 7462 5410 – organist@kliplevkirke.dk

Kasserer: Svend Erik Lorenzen Heldbjergvej 23, Bjerndrup, 6200 Aabenraa tlf. 7440 3238 - kasserer@kliplevkirke.dk

tlf. 0049-4612 0295

tlf. 3032 7625 - kirkevaerge@kliplevkirke.dk

Sorggruppen har planlagt følgende møder: Kirkesanger Vibeke Andresen Kirkeværge: Annagrete Hansen Kliplev Kirke Skolegade 9, Kliplev, 6200 Aabenraa Strandfrieden 32, 24944 Flensborg Hjemmeside: www.kliplevkirke.dk

11. januar 2012kirkesanger@kliplevkirke.dk Sognepræst Eva Wiwe 1.Løbner februar 2012 Kliplev Hovedgade 2B, Kliplev, 6200 Aabenraa tlf. 7468 7625 / 3029 7625 - ewl@km.dk

Kirkebilen  Det er muligt at rekvirere kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Kliplev Kirke - gratis. Kontakt Lundtoft Taxi dagen før på Tlf. 7465 9320

22.februar 2012 14. marts 2012 kl. 14,30 - 17,00 Man kan orientere sig på bagsiden af kirkebladet og kirkernes hjemmesider: www.enstedkirke.dk og www.kliplevkirke.dk 11. april 2012 kl. 14,30 - 17,00


&

Kirke

Kliplev

Sogn

Kliplev

www.kliplevkirke.dk og Facebook Kliplev Kirke har fået ny hjemmeside. På denne kan man – udover at følge med i kirkens liv – også tilmelde sig et nyhedsbrev. Så får man direkte en besked i sin mailboks, når der er nyt

eller som reminder på et arrangement, man ikke vil glemme at komme til. Kliplev Kirke har naturligvis også en Facebook-side, som man kan ”like” hvis man vil holde sig orienteret.

Vinterkoncert Onsdag d. 27. februar kl. 19.30 Vores organist og kirkesanger tilbyder sammen med organist Hanne Hokkerup en dejlig koncertoplevelse.

Koncerten indeholder musik af bl.a. Erik Satie, Debussy og danske salmer og sange.

Sangeftermiddag – Hatten rundt Torsdag d. 7. marts kl. 14.30 En eftermiddag i konfirmandstuen, hvor vi synger gamle og nye sange fra højskolesangbogen og seniorsangbogen. ”Hatten rundt” er et tilbud om hyggeligt samvær i musikalske rammer. Sangcaféen vil, udover sam-

-

været over kaffen, give mulighed for at få indblik i sanges baggrund og tilblivelse, der vil være rig mulighed for at synge alle de ”gode gamle”, men også for at lære nyt. Sikkert er det, at vi sender ”hatten rundt”, så alle kan komme med sangønsker.

Litteratur & Samvær - Et tilbud til voksne Onsdag d. 20. februar, onsdag d. 13. marts og onsdag d. 17. april kl. 17.30-19. I 2013 markeres 200-året for Søren Kierkegaards fødsel i hele Danmark. Kierkegaard hører til blandt de mest indflydelsesrige tænkere, og forfatterskabet spænder lige fra det skønlitterære, til filosofiske og psykologiske tanker.

”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns”. Med dette Kierkegaard-citat, som også er titlen på den bog af Peter Thielst, vi tager udgangspunkt i, vil vi i denne sæson forsøge at få et indblik i Kierkegaards liv og hans tanker om, hvad det vil sige at være menneske. Vi begynder med at spise sammen i konfirmandstuen. Litteratur & Samvær-arrangementerne henvender sig til voksne i alle aldre, hvad enten man nyder spisefællesskabet, er litteraturinteresseret eller blot ønsker det hyggelige samvær. Maden kosten 25. kr. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til Sognepræsten.

Gud & Mad - Et tilbud til småfolk og deres familier Onsdag d. 10. april kl. 17.30 Gud & Mad er både for øjet, øret og maven! Vi begynder med at spise sammen i konfirmandstuen. Derefter går vi i kirken og holder en kort gudstjeneste i børnehøjde. Senest kl. 19 kan familierne gå

hjem og putte de små. De har da fået både aftensmad og god­nathistorie! Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.


Kliplev

&

Kirke

Sogn

Kliplev

Snak & Syng - Et tilbud til voksne og ældre Fredage d. 15. marts, 5. april og 24. maj Vi åbner præstegårdens stuer, hvor der er mulighed for at kigge indenfor mellem 9.30 og 11 til en god snak og hyggeligt samvær over kaffen

og rundstykkerne. Man kan komme og gå, som det nu passer, og der er som sådan heller ikke lagt op til et fast program. Men der bliver plads til en lille fortælling, ligesom også højskolesangbogen vil ligge fremme.

Mini-konfirmand I løbet af foråret gennemfører vi i samarbejde med Kliplev Skole et undervisningsforløb over 4 gange med 3. klasse fra Kliplev. Undervisningen fører gennem kreativitet, leg, sang og for-

tælling børnene gennem kirkens rum, ritualer og traditioner. Vi glæder os til igen at få besøg af de nysgerrige, spørgelystne børn.

Konfirmation 2013 Bededag, fredag d. 26. april hhv. kl. 9.30 og 11.30 - konfirmeres disse skønne unge mennesker. Gennem 8 måneder har vi med kristuskransen som udgangspunkt arbejdet med kristendom, tro, håb og kærlighed. Navnene på årets konfirmander offentliggøres i dagspressen og på

kirkens hjemmeside. Telegrammer mv. kan afleveres i konfirmandstuen.

Guld-konfirmation Søndag d. 28. april kl. 10.30 Hjerteligt tillykke til årets guldkonfirmander. For 50 år siden blev de unge mennesker konfirmeret og blev med Guds velsignelse sendt ud i

voksenlivet. Traditionen tro mødes årets guldkonfirmander til morgenkaffe i præstegården og efterfølgende gudstjeneste. Herefter har de planlagt en middag på Kliplev Forsamlingsgård inden et besøg på lokalhistorisk arkiv.

Glemmer du, så husker …? Erindringsværksted – et tilbud til ældre • Onsdag d. 20. marts kl. 14.30: Min bedstemors køkken • Onsdag d. 24. april kl. 14.30: Den dag rationeringsmærkerne forsvandt • Onsdag d. 29. maj kl. 14.30: Løbbelser og hop i paradis Erindringsværkstedet er et rum for dem, som gerne vil opdage alle de skatte, der gemmer sig i ens egen og andres hukommelse. Værkstedet drives af lyst og sammen går vi ned ad mindernes allé. Materialet er det, vi selv har med i hukommelsen. Hukommelsen bliver hjulpet på gled på forskellig vis. Hvad husker du? Vi vil gerne høre din historie og tag gerne en ting eller dine billeder med! Men ingen tvinges til at fortælle. Den enkelte bestemmer

selv, hvilke erindringer han eller hun vil dele med andre. Livet fortæller de bedste historier. Den ene fortælling fører den anden med sig, og vi mindes begivenheder og oplevelser fra vores eget liv, når vi hører andre berette. Som regel er det små ting, dufte, lyde, der bringer en erindring på bane og pludselig smiler vi ved mindet. Og glæden spredes som ringe i vandet. Forudsætninger: Man skal have to ører og en mund. Man skal have lyst til at lytte. Man skal have lyst til at være sammen med andre. Man må gerne kunne spise en ostemad og drikke en kop kaffe eller the.


&

Kirke

ENSTED

Sogn

Kliplev

EWL = Eva Wiwe Løbner · AMDL = Anne-Mette Damkjær Larsen · bobg = Bo Bergholt Grymer · KK = Kirstin Kristoffersen

Gudstjenester i Ensted Kirke DATO

3. 10. 17. 24. 28. 29. 31. DATO

1. 7. 14. 21. 26. 28. DATO

5. 9. 12. 19. 20. 26.

KL.

Marts

Kl.10:30 3.s.i fasten (Luk. 11,14-28) Kl. 09:00 Midfaste (Joh. 6,1-15) Sogneindsamling Kl. 10:30 Mariæ Bebudelsesdag (Luk. 1,26-28) Kl. 09:00 Palmesøndag (Matt. 21,1-9) Kl.19.00 Skærtorsdag i Kliplev Kl.10:30 Langfredag Liturgisk gudstjeneste Kl.10:30 Påskedag (Mark. 16,1-8) KL.

April

Kl. 09:00 2. Påskedag (Luk. 24,13-35) Kl. 09:00 1.s.e påske (Joh. 20,19-31) Kl. 10:30 2.s.e.påske (Joh. 10,11-16) Kl. 10:30 3.s.e.påske – Guldkonfirmation (Joh. 16,16-22) Kl. 10:30 Konfirmation Kl. 10:30 Konfirmation KL.

Maj

Kl. 09:00 5.s.e.påske (Mark. 4,1-20) Kl.10.30 Kristi Himmelfarts Dag (Mark. 16,14-20) Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabokirker. Kl.10:30 Pinsedag (Joh. 14,22-31) Kl.10.30 2. Pinsedag Gudstj. v/Søgård Sø Kl.10.30 Trinitatis Søndag (Joh. 3,1-15)

Andagt på Borgen Onsdag d. 6. marts kl. 14.30: EWL Onsdag d. 3. april kl. 14.30: BOBG Onsdag d. 1. maj kl. 14.30: BOBG

Gudstjenester i Kliplev Kirke Præst

AMDL EWL bobg EWL EWL bobg bobg Præst

bobg bobg bobg bobg

DATO

3. 10. 17. 24. 28. 29. 31. DATO

1. 7. 14. 21.

bobg bobg

26.

Præst

28.

bobg bobg

DATO

5. 9. bobg Præster fra 4 sogne

bobg

12. 19. 20. 26.

KL.

Marts

Præst

Kl. 09:00 3.s.i fasten (Luk. 11,14-28) Kl. 10:30 Midfaste (Joh. 6,1-15) Sogneindsamling Kl. 09:00 Mariæ Bebudelsesdag (Luk. 1,26-28) Kl. 10:30 Palmesøndag (Matt. 21,1-9)

EWL

Kl.19:00 Skærtorsdag (Matt. 26,17-30) Kl. 10.30 Langfredag i Ensted Liturgisk gudstjeneste Kl.10:30 Påskedag (Mark. 16,1-8)

EWL

KL.

April

Kl. 10.30 2. Påskedag (Luk. 24,13-35) Kl.10.30 1.s.e påske (Joh. 20,19-31) Kl.09.00 2.s.e.påske (Joh. 10,11-16) Kl.09.00 3.s.e.påske (Joh. 16,16-22) Kl. 09.30 Konfirmation Kl. 11.30 Konfirmation Kl. 10.30 4.s.e.påske – Guldkonfirmation (Joh. 16,5-15) KL.

Maj

Kl. 10.30 5.s.e.påske (Mark. 4,1-20) Ingen gudstjeneste. Der henvises til nabokirker Kl. 10.30 6.s.e.påske (Joh. 15,2616,4) Kl. 10.30 Pinsedag (Joh. 14,22-31) Kl. 10.30 2. Pinsedag Gudstj. v/Søgård Sø Kl. 10.00 Tysk gudstjeneste Kl. 14.00 Trinitatis Søndag (Joh. 3,1-15)

EWL EWL EWL

bobg EWL Præst

bobg EWL bobg EWL EWL EWL Præst

EWL

EWL EWL Præster fra 4 sogne

KK EWL

Kirkeblad marts_april_maj 2013  
Kirkeblad marts_april_maj 2013  

Kirkeblad for Ensted & Kliplev Sogne

Advertisement