Page 8

Welzijnsweek & Vriendschapsdag

Plan(t) de toekomst In 2050 zullen er naar schatting 9 miljard mensen zijn, 2 miljard meer dan vandaag. Als al deze mensen een paar keer per dag de beentjes onder de tafel –of een variant daarvan- willen schuiven, zullen we dus meer voedsel nodig hebben dan vandaag. Maar met enkel meer voedsel zal noch het hongerprobleem, noch de armoede in 2050 opgelost zijn. Zeker zo belangrijk is de vraag door wie en hoe het wordt geproduceerd … Broederlijk Delen ziet hierbij een cruciale rol weggelegd voor de kleinschalige familiale landbouwers in het Zuiden. Een combinatie van hun lokale kennis en ervaring met de inzichten van wetenschap en technologie, kan leiden tot een duurzaam én zeer productief landbouwmodel. Deze boodschap bracht Jo Daleman tijdens een uiteenzetting voor een aantal 6dejaars tijdens onze Dag voor Mondiale Vorming. Samen met Broederlijk Delen klimt Sint-Pieter dit jaar dan ook graag in het zadel tegen honger. Kijk maar eens naar de korenbloemblauwe fietszadels met witte letters die je dezer dagen her en der in de brede omgeving van Turnhout kan opmerken! Plan(t) je de toekomst zelf graag mee? Neem dan een kijkje op http://www.broederlijkdelen.be/ boerzoekttoekomst

8

Tijdingen SPT Maart '14  

Tijdingen SPT Maart '14

Tijdingen SPT Maart '14  

Tijdingen SPT Maart '14

Advertisement