Page 7

Wegwijzer Datum

Klassen

Activiteit

Zaterdag 24 mei

Iedereen

VM inlichtingen & inschrijvingen

Week 26 mei

1ste jaar

Klasuur ‘Leren leren’

2de jaar

Klasuur ‘Schoolloopbaanbegeleiding’

Woensdag 28 mei

6GRLA, LAMT, LAWIa, b

Literaire wandeling

Donderdag 5 juni

1ste graad

Leerlingenraad

Dinsdag 10 juni

1ste graad

Groene trakteur

Maandag 23 juni

6de jaar

Inleveren handboeken

Maandag 23 juni - woensdag 25 juni

Iedereen

Deliberaties

Woensdag 25 juni

6de jaar

20.00 u. Proclamatie

Vrijdag 27 juni

1ste t.e.m. 5de jaar

Inleveren handboeken, herinschrijving

Vrijdag 29 augustus

Nieuwe leerlingen

Onthaal nieuwe leerlingen

Proefwerken, rapporten, oudercontacten en informatieavonden Datum

Klassen

Activiteit

Donderdag 24 april

Iedereen

Oudercontact

Maandag 28 april

Nieuwkomers

Infoavond nieuwe leerlingen

Dinsdag 29 april

4de jaar

Infoavond studiekeuze

2de jaar

Infoavond studiekeuze

Dinsdag 6 mei

3, 4, 5, 6 LAT (1ste-2de uur)

PW Latijn vertaling

Vrijdag 23 mei

3, 4, 5, 6

Rapport

Donderdag 5 juni

6de jaar

Begin proefwerken

Vrijdag 6 juni

1ste graad

Rapport

3de, 4de, 5de jaar

Begin proefwerken

Donderdag 13 juni

2GL

PW Grieks

Vrijdag 13 juni

1ste graad

Begin proefwerken

Vrijdag 20 juni

1ste t.e.m. 6de jaar

Einde proefwerkenreeks

Donderdag 26 juni

1ste t.e.m. 5de jaar

Rapport - oudercontact

Dinsdag 19 augustus

Bijkomende proeven

Vrije dagen Datum Maandag 7 april - Maandag 21 april

Paasvakantie

Donderdag 1 mei

Vrijaf

Donderdag 29 mei - Vrijdag 30 mei

Hemelvaart - vrijaf

Maandag 9 juni

Pinkstermaandag

30 juni - 31 augustus

Zomervakantie 7

Tijdingen SPT Maart '14  

Tijdingen SPT Maart '14

Tijdingen SPT Maart '14  

Tijdingen SPT Maart '14

Advertisement