Page 1

Evolutionary Design Collection


2

3


2

3


Content

01. LIFE INDOORS EVA SOLO COFFEE AND TEA

EVA SOLO COLD BEVERAGES

Page 20

Page 28

02. THE KITCHEN EVA SOLO TO GO

EVA SOLO WINE

EVA TRIO LEGIO / LEGIO NOVA

EVA SOLO AMFIO

EVA SOLO PLANTS

EVA SOLO KITCHEN

Page 32

Page 38

Page 46

Page 48

Page 52

Page 58

EVA SOLO GRAVITY COLLECTION

03. OUTDOORS EVA TRIO POTS AND PANS

EVA SOLO GRILL

EVA SOLO OUTDOOR

EVA SOLO BIRDS

Page 76

Page 94

Page 100

Page 104

Page 68

100 cm 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Coffee and tea maker plus accessories / Kaffe- og tekander plus tilbehør / Kaffee- und Teekannen plus Zubehör.

Fridge carafes and accessories / Køleskabskarafler og tilbehør / Kühlschrank-Karaffen und Zubehör.

OUR PHILOSOPHY OUR HISTORY DESIGN AWARDS 4

Page 6 Page 10

To Go products / To Go produkter / To Go Produkte

Wine utensils and glasses / Værktøj og glas til vin / Zubehör und Gläser für Wein.

Plates, cups, dishes, etc./ Tallerkener, krus, fade m.m. / Teller, becher, form u. a.

EVA SOLO: FROM KITCHENWARE TO BRAND EVA TRIO: A DESIGN CLASSIC FROM 1977

Plates, cups, etc./ Tallerkener, krus m.m. / Teller, becher u. a.

Vases, flowerpots, etc. / Vaser, urte-potter m.m. / Vasen, Kräutertöpfe u. a.

Cooking and serving utensils / Redskaber til madlavning og servering / Arbeits­geräte zum Zubereiten und Servieren.

Pots, pans and accessories / Gryder, pander og tilbehør / Töpfe, Pfannen und Zubehör.

Pots, pans and accessories / Gryder, pander og tilbehør / Töpfe, Pfannen und Zubehör.

Coal and gas grills and accessories / Kul- og gasgrill samt tilbehør / Kohleund Gasgrills mit Zubehör.

Sunlight, Glass lantern etc. / Sunlight, Glaslanter m.m. / Sunlight, Glaslaterne u. a.

Products for garden birds etc. / Udstyr til havens fugle m.m. / Ausrüstung für die Vögel im Garten u. a.

Page 14 Page 80

Page 12

5


Content

01. LIFE INDOORS EVA SOLO COFFEE AND TEA

EVA SOLO COLD BEVERAGES

Page 20

Page 28

02. THE KITCHEN EVA SOLO TO GO

EVA SOLO WINE

EVA TRIO LEGIO / LEGIO NOVA

EVA SOLO AMFIO

EVA SOLO PLANTS

EVA SOLO KITCHEN

Page 32

Page 38

Page 46

Page 48

Page 52

Page 58

EVA SOLO GRAVITY COLLECTION

03. OUTDOORS EVA TRIO POTS AND PANS

EVA SOLO GRILL

EVA SOLO OUTDOOR

EVA SOLO BIRDS

Page 76

Page 94

Page 100

Page 104

Page 68

100 cm 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Coffee and tea maker plus accessories / Kaffe- og tekander plus tilbehør / Kaffee- und Teekannen plus Zubehör.

Fridge carafes and accessories / Køleskabskarafler og tilbehør / Kühlschrank-Karaffen und Zubehör.

OUR PHILOSOPHY OUR HISTORY DESIGN AWARDS 4

Page 6 Page 10

To Go products / To Go produkter / To Go Produkte

Wine utensils and glasses / Værktøj og glas til vin / Zubehör und Gläser für Wein.

Plates, cups, dishes, etc./ Tallerkener, krus, fade m.m. / Teller, becher, form u. a.

EVA SOLO: FROM KITCHENWARE TO BRAND EVA TRIO: A DESIGN CLASSIC FROM 1977

Plates, cups, etc./ Tallerkener, krus m.m. / Teller, becher u. a.

Vases, flowerpots, etc. / Vaser, urte-potter m.m. / Vasen, Kräutertöpfe u. a.

Cooking and serving utensils / Redskaber til madlavning og servering / Arbeits­geräte zum Zubereiten und Servieren.

Pots, pans and accessories / Gryder, pander og tilbehør / Töpfe, Pfannen und Zubehör.

Pots, pans and accessories / Gryder, pander og tilbehør / Töpfe, Pfannen und Zubehör.

Coal and gas grills and accessories / Kul- og gasgrill samt tilbehør / Kohleund Gasgrills mit Zubehör.

Sunlight, Glass lantern etc. / Sunlight, Glaslanter m.m. / Sunlight, Glaslaterne u. a.

Products for garden birds etc. / Udstyr til havens fugle m.m. / Ausrüstung für die Vögel im Garten u. a.

Page 14 Page 80

Page 12

5


Our philosophy: Evolutionar y design

English The story of Eva Solo stretches back to 1913 and is closely related to the developments taking place in Scandinavian households. The company’s starting point was functional, high-quality kitchen utensils for the Scandinavian housewife. When she became a busy working wife, we started to develop tools to ease the domestic workload. In the 1970s, when open-plan kitchens became all the rage, we produced the first kitchen equipment that was sufficiently stylish to leave out on display. This signalled design’s rising eminence, on a par with functionality and quality. More recently, we have launched a wide range of innovative products for modern, high-profile homes.

“Yes, but” The seeds of the company’s philosophy were sown in 1949 with the launch of a flour shaker. What made it special was that the lid was also a citrus squeezer. Nothing like it had been seen before, and the flour shaker/citrus squeezer quickly became a bestseller. We marketed this new product on the back of the phrase “Yes, it is a flour shaker, but it’s also a citrus squeezer.” This was reduced to the “Yes, but” formula, which all new products had to live up to: “Yes, it is a … but it’s also a …”

Design philosophy Today, more than 60 years later, the phrase remains an important part of the company’s DNA. We always try to challenge the

6

dominant logic and explore new possibilities. We are not interested in design for the sake of design, or in developing products which perform the same functions as so many others. Quality and functionality are still absolute requirements, but every single product must also be based on an excellent idea that enhances the modern home.

The Scandinavian tradition We are thereby writing ourselves into the Danish design tradition, which in our view is not about a particular look or style. The tradition was not established by designers, but by architects and engineers who created a string of classic products by pushing the boundaries in terms of materials, production methods, functionality and aesthetics. It is this tradition we want to influence.

Evolutionary design As the fourth generation to be steering the company, we fully respect our heritage, but we are not standing still. Our philosophy is rooted in all parts of product development, and we are always on the scent of the next evolution and a new generation of Eva Solo products.

Dansk Historien om Eva Solo strækker sig tilbage til 1913 og er tæt forbundet med udviklingen af de skandinaviske hjem. Virksomhedens

udgangspunkt var funktionelle køkkenredskaber af høj kvalitet til den hjemmegående husmor. Da hun blev til en travl udearbejdende kvinde, udviklede vi redskaber, der lettede arbejdet i hjemmet. I 1970erne, hvor de åbne køkkener gjorde deres indtog, var vi først med køkkenudstyr, der var pænt nok til at kunne vises frem. Det var startskuddet til, at designet blev en vigtig faktor på linje med funktionalitet og kvalitet. I nyere tid har vi lanceret en lang række nytænkende produkter til det moderne, profilerende hjem.

hvert produkt skal samtidig være baseret på en god idé, der forbedrer det moderne hjem.

Den skandinaviske tradition Dermed indskriver vi os i den skandinaviske design-tradition, der efter vores opfattelse ikke har noget at gøre med et særligt udtryk eller stil. Traditionen blev ikke grundlagt af designere, men af arkitekter og ingeniører, der skabte en række klassikere ved at udfordre materialer, produktionsmetoder, funktionalitet og æstetik. Det er dén tradition, vi vil være med til at præge.

’Ja, men’ Kimen til virksomhedens filosofi blev lagt i 1949, hvor vi lancerede en meljævner. Det særlige ved den var, at låget fungerede som citruspresser. Det var ikke set før, og meljævner/citruspresseren blev en bestseller. Vi lancerede det nye produkt med vendingen ”Ja, det er en meljævner, men det er også en citruspresser”. Det blev til formlen ’Ja, men’, som alle nye produkter skulle overholde: “Ja, det er en … men det er også en …”

Design-filosofi I dag, mere end 60 år senere, er sætningen stadig en vigtig del af virksomhedens DNA. Vi forsøger altid at udfordre den dominerende logik og udforske nye muligheder. Vi er ikke interesserede i at lave design for designets skyld eller fremstille ting, der kan det samme som så mange andre. Kvalitet og funktionalitet er stadig ufravigelige krav, men

Evolutionary design Som 4. generation i firmaet har vi respekt for vores arv, men vi står ikke stille. Vores filosofi er forankret i alle led af produktudviklingen, så vi altid er på sporet af den næste evolution og en ny generation af Eva Solo produkter.

Deutsch Die Geschichte von Eva Solo reicht zurück bis ins Jahr 1913 und ist eng verbunden mit der Entwicklung der Inneneinrichtung der skandinavischen Wohnungen. Von Anfang an zielte das Unternehmen darauf ab, funktionale Küchenutensilien von hoher Qualität für die Hausfrau herzustellen. Als aus der Hausfrau die hart arbeitende moderne Frau wurde, entwickelten wir Utensilien, die die Hausarbeit erleichtern. In den 1970er Jahren, als die offenen Küchen Einzug hielten, stellten wir als

erste Küchengeräte her, die so schön waren, dass sie auch gezeigt werden konnten. Das war der Startschuss dafür, dass das Design zu einem genauso wichtigen Faktor wie Funktionalität und Qualität wurde. In jüngerer Zeit haben wir eine Reihe von innovativen Produkten für das moderne, profilierte Heim eingeführt.

“Ja, aber“ Der Keim zur Unternehmensphilosophie wurde 1949 gelegt, als wir einen Saucenbereiter vorstellten. Das Besondere daran war, dass der Deckel als Zitronenpresse diente. Das hatte es zuvor noch nicht gegeben, und der Saucenbereiter/Zitronenpresse wurde zum Bestseller. Wir führten das neuen Produkt mit dem Slogan ein: “Ja, das ist ein Saucenbereiter, aber es ist auch eine Zitronenpresse“. Daraus entstand die Formel “Ja, aber“, die künftig alle Produkte erfüllen sollten: “Ja, das ist ein ..., aber es ist auch ein...“

Designphilosophie Heute, mehr als 60 Jahre später, ist dieses Motto immer noch ein wichtiger Bestandteil der DNA des Unternehmens. Wir versuchen immer, die vorherrschende Logik in Frage zu stellen und neue Möglichkeiten zu erkunden. Wir sind nicht daran interessiert, Design nur um des Designs willen zu machen oder Dinge herzustellen, die nur das können, was auch andere Dinge können. Qualität und Funktionalität sind immer noch unverzichtbare

Anforderungen, doch jedes Produkt muss gleichzeitig auf einer guten Idee aufbauen, die das moderne Zuhause verbessert.

Die skandinavische Tradition Damit schreiben wir uns in die skandinavische Designtradition ein, die nach unserer Auffassung nichts mit einem speziellen Ausdruck oder Stil zu tun hat. Die Tradition wurde nicht von Designern begründet, sondern von Architekten und Ingenieuren, die eine Reihe von Klassikern schufen, indem sie Materialien, Herstellungsverfahren, Funktionalität und Ästhetik in Frage stellten. Es ist genau diese Tradition, die wir mitprägen möchten.

Evolutionäres Design Als vierte Generation in der Firma haben wir einen großen Respekt vor unserem Erbe, doch Stillstand ist nicht unsere Sache. Unsere Philosophie ist in allen Gliedern der Produktentwicklung verankert, so dass wir ständig auf der Suche nach der nächsten Evolution und einer neuen Generation von Eva Solo Produkten sind.

CEO Jan Engelbrecht

7


Our philosophy: Evolutionar y design

English The story of Eva Solo stretches back to 1913 and is closely related to the developments taking place in Scandinavian households. The company’s starting point was functional, high-quality kitchen utensils for the Scandinavian housewife. When she became a busy working wife, we started to develop tools to ease the domestic workload. In the 1970s, when open-plan kitchens became all the rage, we produced the first kitchen equipment that was sufficiently stylish to leave out on display. This signalled design’s rising eminence, on a par with functionality and quality. More recently, we have launched a wide range of innovative products for modern, high-profile homes.

“Yes, but” The seeds of the company’s philosophy were sown in 1949 with the launch of a flour shaker. What made it special was that the lid was also a citrus squeezer. Nothing like it had been seen before, and the flour shaker/citrus squeezer quickly became a bestseller. We marketed this new product on the back of the phrase “Yes, it is a flour shaker, but it’s also a citrus squeezer.” This was reduced to the “Yes, but” formula, which all new products had to live up to: “Yes, it is a … but it’s also a …”

Design philosophy Today, more than 60 years later, the phrase remains an important part of the company’s DNA. We always try to challenge the

6

dominant logic and explore new possibilities. We are not interested in design for the sake of design, or in developing products which perform the same functions as so many others. Quality and functionality are still absolute requirements, but every single product must also be based on an excellent idea that enhances the modern home.

The Scandinavian tradition We are thereby writing ourselves into the Danish design tradition, which in our view is not about a particular look or style. The tradition was not established by designers, but by architects and engineers who created a string of classic products by pushing the boundaries in terms of materials, production methods, functionality and aesthetics. It is this tradition we want to influence.

Evolutionary design As the fourth generation to be steering the company, we fully respect our heritage, but we are not standing still. Our philosophy is rooted in all parts of product development, and we are always on the scent of the next evolution and a new generation of Eva Solo products.

Dansk Historien om Eva Solo strækker sig tilbage til 1913 og er tæt forbundet med udviklingen af de skandinaviske hjem. Virksomhedens

udgangspunkt var funktionelle køkkenredskaber af høj kvalitet til den hjemmegående husmor. Da hun blev til en travl udearbejdende kvinde, udviklede vi redskaber, der lettede arbejdet i hjemmet. I 1970erne, hvor de åbne køkkener gjorde deres indtog, var vi først med køkkenudstyr, der var pænt nok til at kunne vises frem. Det var startskuddet til, at designet blev en vigtig faktor på linje med funktionalitet og kvalitet. I nyere tid har vi lanceret en lang række nytænkende produkter til det moderne, profilerende hjem.

hvert produkt skal samtidig være baseret på en god idé, der forbedrer det moderne hjem.

Den skandinaviske tradition Dermed indskriver vi os i den skandinaviske design-tradition, der efter vores opfattelse ikke har noget at gøre med et særligt udtryk eller stil. Traditionen blev ikke grundlagt af designere, men af arkitekter og ingeniører, der skabte en række klassikere ved at udfordre materialer, produktionsmetoder, funktionalitet og æstetik. Det er dén tradition, vi vil være med til at præge.

’Ja, men’ Kimen til virksomhedens filosofi blev lagt i 1949, hvor vi lancerede en meljævner. Det særlige ved den var, at låget fungerede som citruspresser. Det var ikke set før, og meljævner/citruspresseren blev en bestseller. Vi lancerede det nye produkt med vendingen ”Ja, det er en meljævner, men det er også en citruspresser”. Det blev til formlen ’Ja, men’, som alle nye produkter skulle overholde: “Ja, det er en … men det er også en …”

Design-filosofi I dag, mere end 60 år senere, er sætningen stadig en vigtig del af virksomhedens DNA. Vi forsøger altid at udfordre den dominerende logik og udforske nye muligheder. Vi er ikke interesserede i at lave design for designets skyld eller fremstille ting, der kan det samme som så mange andre. Kvalitet og funktionalitet er stadig ufravigelige krav, men

Evolutionary design Som 4. generation i firmaet har vi respekt for vores arv, men vi står ikke stille. Vores filosofi er forankret i alle led af produktudviklingen, så vi altid er på sporet af den næste evolution og en ny generation af Eva Solo produkter.

Deutsch Die Geschichte von Eva Solo reicht zurück bis ins Jahr 1913 und ist eng verbunden mit der Entwicklung der Inneneinrichtung der skandinavischen Wohnungen. Von Anfang an zielte das Unternehmen darauf ab, funktionale Küchenutensilien von hoher Qualität für die Hausfrau herzustellen. Als aus der Hausfrau die hart arbeitende moderne Frau wurde, entwickelten wir Utensilien, die die Hausarbeit erleichtern. In den 1970er Jahren, als die offenen Küchen Einzug hielten, stellten wir als

erste Küchengeräte her, die so schön waren, dass sie auch gezeigt werden konnten. Das war der Startschuss dafür, dass das Design zu einem genauso wichtigen Faktor wie Funktionalität und Qualität wurde. In jüngerer Zeit haben wir eine Reihe von innovativen Produkten für das moderne, profilierte Heim eingeführt.

“Ja, aber“ Der Keim zur Unternehmensphilosophie wurde 1949 gelegt, als wir einen Saucenbereiter vorstellten. Das Besondere daran war, dass der Deckel als Zitronenpresse diente. Das hatte es zuvor noch nicht gegeben, und der Saucenbereiter/Zitronenpresse wurde zum Bestseller. Wir führten das neuen Produkt mit dem Slogan ein: “Ja, das ist ein Saucenbereiter, aber es ist auch eine Zitronenpresse“. Daraus entstand die Formel “Ja, aber“, die künftig alle Produkte erfüllen sollten: “Ja, das ist ein ..., aber es ist auch ein...“

Designphilosophie Heute, mehr als 60 Jahre später, ist dieses Motto immer noch ein wichtiger Bestandteil der DNA des Unternehmens. Wir versuchen immer, die vorherrschende Logik in Frage zu stellen und neue Möglichkeiten zu erkunden. Wir sind nicht daran interessiert, Design nur um des Designs willen zu machen oder Dinge herzustellen, die nur das können, was auch andere Dinge können. Qualität und Funktionalität sind immer noch unverzichtbare

Anforderungen, doch jedes Produkt muss gleichzeitig auf einer guten Idee aufbauen, die das moderne Zuhause verbessert.

Die skandinavische Tradition Damit schreiben wir uns in die skandinavische Designtradition ein, die nach unserer Auffassung nichts mit einem speziellen Ausdruck oder Stil zu tun hat. Die Tradition wurde nicht von Designern begründet, sondern von Architekten und Ingenieuren, die eine Reihe von Klassikern schufen, indem sie Materialien, Herstellungsverfahren, Funktionalität und Ästhetik in Frage stellten. Es ist genau diese Tradition, die wir mitprägen möchten.

Evolutionäres Design Als vierte Generation in der Firma haben wir einen großen Respekt vor unserem Erbe, doch Stillstand ist nicht unsere Sache. Unsere Philosophie ist in allen Gliedern der Produktentwicklung verankert, so dass wir ständig auf der Suche nach der nächsten Evolution und einer neuen Generation von Eva Solo Produkten sind.

CEO Jan Engelbrecht

7


8

9


8

9


Our History

Eva Solo was founded. Eva Solo grundlægges. Eva Solo wird gegründet.

Company registers the ‘Eva’ trademark, named after the daughter of the managing director. Firmaet regi­strerer vare­ mærket ’Eva’, efter daværende direktørs datter, Eva.

Flour shaker/citrus squeezer is introduced.

Die Firma lässt die Marke ‘Eva’ eintragen, benannt nach der Tochter des damaligen Geschäftsführers, Eva.

Die Brot- und Wurstschneidemaschine wird lanciert.

Coffee-maker is introduced as the first of its kind. Kaffebryggeren intro­ duceres som den første af sin slags.

Der Saucenbereiter/ die Zitruspresse wird eingeführt.

1949

Eva Trio pots and pans are introduced.

Brød- og pålægsmaskinen lanceres.

Meljævner/citruspresseren intro-duceres.

1913

Garlic press is launched.

Bread and cold cuts machine is launched.

Der Kaffee­zubereiter wird als erstes Gerät seiner Art vorgestellt.

1950

1952

1970

Eva Trio gryder og pander lanceres.

Eva Trio expanded with a porcelain range. Eva Trio udvides med en porce­lænsserie. Eva Trio wird um eine Porzellanserie erweitert.

Die Eva Trio Töpfe und Pfannen werden vorgestellt.

1977

Eva Solo collection and CafeSolo is launched.

Hvidløgs­ presseren lanceres.

Eva Trio White Line pots and pans are introduced.

Die Knoblauch­ presse wird vorgestellt.

Eva Trio White Line gryde-serien introduceres.

Eva Solo serien og CafeSolo lanceres.

Køleskabs­karaflen introduceres.

Die Eva Solo Serie und CafeSolo werden vorgestellt.

1985

1997

Fridge carafe is introduced.

Die Eva Trio White Line Töpfe-Serie wird eingeführt.

100 years anniversary of Eva Solo A/S. Eva Solo A/S har 100 års jubilæum. Eva Solo A/S feiert 100-jähriges Jubiläum.

Die Kühlschrank-Karaffe wird ein­ geführt.

2001

2007

2011

2013

Danish-owned family business throughout 100 years Danskejet familiefirma gennem 100 år Seit 100 Jahren in dänischem Familienbesitz

1913

1939

1994

1998

Company founded by Kai Rohde Fog.

Kai Fog’s nephew, Erik Mangor, joins the company as second generation.

Erik Mangor’s son, Johan Mangor, takes over the company as third generation.

Johan Mangor’s nephew, Jan Engelbrecht, joins the company as fourth generation.

Kai Fogs nevø, Erik Mangor, indtræder i firmaet som 2. generation.

Erik Mangors søn, Johan Mangor, overtager firmaet som 3. generation.

Eva’s søn og Johan Mangors nevø, Jan Engelbrecht, indtræder i firmaet som 4. generation.

Kai Fogs Neffe, Erik Mangor, tritt als 2. Generation in die Firma ein.

Erik Mangors Sohn, Johan Mangor, übernimmt die Firma in der 3. Generation.

Evas Sohn und Johan Mangors Neffe, Jan Engelbrecht, tritt in der 4. Generation in die Firma ein.

Firmaet grund­lægges af Kai Rohde Fog. Die Firma wird von Kai Rohde Fog gegründet.

10

11


Our History

Eva Solo was founded. Eva Solo grundlægges. Eva Solo wird gegründet.

Company registers the ‘Eva’ trademark, named after the daughter of the managing director. Firmaet regi­strerer vare­ mærket ’Eva’, efter daværende direktørs datter, Eva.

Flour shaker/citrus squeezer is introduced.

Die Firma lässt die Marke ‘Eva’ eintragen, benannt nach der Tochter des damaligen Geschäftsführers, Eva.

Die Brot- und Wurstschneidemaschine wird lanciert.

Coffee-maker is introduced as the first of its kind. Kaffebryggeren intro­ duceres som den første af sin slags.

Der Saucenbereiter/ die Zitruspresse wird eingeführt.

1949

Eva Trio pots and pans are introduced.

Brød- og pålægsmaskinen lanceres.

Meljævner/citruspresseren intro-duceres.

1913

Garlic press is launched.

Bread and cold cuts machine is launched.

Der Kaffee­zubereiter wird als erstes Gerät seiner Art vorgestellt.

1950

1952

1970

Eva Trio gryder og pander lanceres.

Eva Trio expanded with a porcelain range. Eva Trio udvides med en porce­lænsserie. Eva Trio wird um eine Porzellanserie erweitert.

Die Eva Trio Töpfe und Pfannen werden vorgestellt.

1977

Eva Solo collection and CafeSolo is launched.

Hvidløgs­ presseren lanceres.

Eva Trio White Line pots and pans are introduced.

Die Knoblauch­ presse wird vorgestellt.

Eva Trio White Line gryde-serien introduceres.

Eva Solo serien og CafeSolo lanceres.

Køleskabs­karaflen introduceres.

Die Eva Solo Serie und CafeSolo werden vorgestellt.

1985

1997

Fridge carafe is introduced.

Die Eva Trio White Line Töpfe-Serie wird eingeführt.

100 years anniversary of Eva Solo A/S. Eva Solo A/S har 100 års jubilæum. Eva Solo A/S feiert 100-jähriges Jubiläum.

Die Kühlschrank-Karaffe wird ein­ geführt.

2001

2007

2011

2013

Danish-owned family business throughout 100 years Danskejet familiefirma gennem 100 år Seit 100 Jahren in dänischem Familienbesitz

1913

1939

1994

1998

Company founded by Kai Rohde Fog.

Kai Fog’s nephew, Erik Mangor, joins the company as second generation.

Erik Mangor’s son, Johan Mangor, takes over the company as third generation.

Johan Mangor’s nephew, Jan Engelbrecht, joins the company as fourth generation.

Kai Fogs nevø, Erik Mangor, indtræder i firmaet som 2. generation.

Erik Mangors søn, Johan Mangor, overtager firmaet som 3. generation.

Eva’s søn og Johan Mangors nevø, Jan Engelbrecht, indtræder i firmaet som 4. generation.

Kai Fogs Neffe, Erik Mangor, tritt als 2. Generation in die Firma ein.

Erik Mangors Sohn, Johan Mangor, übernimmt die Firma in der 3. Generation.

Evas Sohn und Johan Mangors Neffe, Jan Engelbrecht, tritt in der 4. Generation in die Firma ein.

Firmaet grund­lægges af Kai Rohde Fog. Die Firma wird von Kai Rohde Fog gegründet.

10

11


Design awards Over the years, we have won close to 200 of the most prestigious international design awards within a variety of product categories. A small selection of the most distinctive are highlighted here. I tidens løb har vi vundet tæt på 200 af de største internationale designpriser indenfor en række forskellige produktkategorier. Her har vi listet et lille udvalg af de mest markante. Im Laufe der Zeit haben wir nahezu 200 der größten internationalen Designpreise in einer Reihe unterschiedlicher Produktkategorien gewonnen. Hier haben wir eine kleine Auswahl der markantesten Auszeichnungen aufgeführt.

iF Product Design Award To Go Cup thermo cup / To Go Cup termokop / To Go Cup Thermoflasche If Design Award 2015 Foldable ice scraper / Sammenfoldelig isskraber / Zusammenklappbarer Eiskratzer iF Design Award 2013 Bird table, standing and hanging / Foderbræt, stående og hængende / Futterhaus, zum Aufstellen und Aufhängen iF Design Award 2013 Pump vacuum jug / Pumpetermokande / Pump-Isolierkanne iF Design Award 2013 Vacuum jug 1.0 l / Termokande 1,0 l / Isolierkanne 1,0 l iF Design Award 2012

Red Dot Design Award FireGlobe / FireGlobe / FireGlobe Red Dot 2015 My Big Tea teapot / My Big Tea teapotte / My Tea Teekanne Red Dot 2013

Designpreis Fridge carafe / Køleskabskaraffel / Kühlschrank-Karaffe Designpreis 2009 – Nominee Self-watering flowerpot / Selvvandende urtepotte / Selbstbewässernder Blumentopf Designpreis 2007 – Nominee

Madam Solo coffee pot / Madam Solo kaffebrygger / Madam Solo Kaffezubereiter Red Dot 2013 Catalyzer and wine collection / Catalyzer og vinserien / Catalyzer und Weinserie Red Dot 2012 Gas grill / Gasgrill / Gasgrill Red Dot 2007

Focus Open Award Foldable ice scraper / Sammenfoldelig isskraber / Zusammenklappbarer Eiskratzer Focus Open Award 2012 “Focus Gold” Tea-maker / Tebrygger / Teezubereiter Focus Open Award 2005 “Focus Silver”

Self-watering flowerpot / Selvvandende urtepotte / Selbstbewässernder Blumentopf Red Dot 2004

Orchid pot / Orkidepotte / Orchideentopf iF Design Award 2012

Gold 2012

honourable mention 2015

honourable mention 2013

Winner 2013

12

13


Design awards Over the years, we have won close to 200 of the most prestigious international design awards within a variety of product categories. A small selection of the most distinctive are highlighted here. I tidens løb har vi vundet tæt på 200 af de største internationale designpriser indenfor en række forskellige produktkategorier. Her har vi listet et lille udvalg af de mest markante. Im Laufe der Zeit haben wir nahezu 200 der größten internationalen Designpreise in einer Reihe unterschiedlicher Produktkategorien gewonnen. Hier haben wir eine kleine Auswahl der markantesten Auszeichnungen aufgeführt.

iF Product Design Award To Go Cup thermo cup / To Go Cup termokop / To Go Cup Thermoflasche If Design Award 2015 Foldable ice scraper / Sammenfoldelig isskraber / Zusammenklappbarer Eiskratzer iF Design Award 2013 Bird table, standing and hanging / Foderbræt, stående og hængende / Futterhaus, zum Aufstellen und Aufhängen iF Design Award 2013 Pump vacuum jug / Pumpetermokande / Pump-Isolierkanne iF Design Award 2013 Vacuum jug 1.0 l / Termokande 1,0 l / Isolierkanne 1,0 l iF Design Award 2012

Red Dot Design Award FireGlobe / FireGlobe / FireGlobe Red Dot 2015 My Big Tea teapot / My Big Tea teapotte / My Tea Teekanne Red Dot 2013

Designpreis Fridge carafe / Køleskabskaraffel / Kühlschrank-Karaffe Designpreis 2009 – Nominee Self-watering flowerpot / Selvvandende urtepotte / Selbstbewässernder Blumentopf Designpreis 2007 – Nominee

Madam Solo coffee pot / Madam Solo kaffebrygger / Madam Solo Kaffezubereiter Red Dot 2013 Catalyzer and wine collection / Catalyzer og vinserien / Catalyzer und Weinserie Red Dot 2012 Gas grill / Gasgrill / Gasgrill Red Dot 2007

Focus Open Award Foldable ice scraper / Sammenfoldelig isskraber / Zusammenklappbarer Eiskratzer Focus Open Award 2012 “Focus Gold” Tea-maker / Tebrygger / Teezubereiter Focus Open Award 2005 “Focus Silver”

Self-watering flowerpot / Selvvandende urtepotte / Selbstbewässernder Blumentopf Red Dot 2004

Orchid pot / Orkidepotte / Orchideentopf iF Design Award 2012

Gold 2012

honourable mention 2015

honourable mention 2013

Winner 2013

12

13


Claus Jensen and Henrik

Eva Solo: From kitchenware to brand

Holbæk run the design

In addition to Tools, we also work with the Danish

company Tools.

designers Torben Rasmussen and 3PART, as well as

Claus Jensen og Henrik

the British design duo DesignWright.

Holbæk der udgør

Udover Tools arbejder vi i dag sammen med de

designvirksomheden

danske designere Torben Rasmussen og 3PART samt

Tools.

den engelske duo DesignWright.

Claus Jensen und Henrik

Neben Tools zählen heute auch die dänischen Designer

Holbæk, die Köpfe hinter

Torben Rasmussen und 3PART sowie das englische

dem dänischen Design-

Duo DesignWright zu unseren Kooperationspartnern.

büro Tools.

English In 1997, we launched a small range of kitchen utensils which took on considerable importance. The range was named Eva Solo, because it consisted of individual products – or ‘solo’ items as they were called. The range met the growing need of consumers in the 1990s to create their own unique mix of products in the home using different product series and brands. Back then the company was called just ‘Eva’, but the new products proved so successful and such an enduring success that in 2010 the entire company was renamed Eva Solo. Both consumers and design experts immediately warmed to the new product range. It also had all the hallmarks of a good Eva product. On the one hand it epitomised quality, form and function. But most importantly, it built on our tradition of providing new solutions to problems or products. Moreover, the product range had its own distinct, modern design and unique properties. It continues to be developed further, and over the years has won more than 150 design awards. The best-known products are the CafeSolo coffee-maker and the fridge carafe, today regarded as modern classics. These innovative designs are also outstanding ambassadors for our “Yes, but” philosophy, which describes our desire to add something new to everything we do. In other words, they observe the crucial formula “Yes, it is a …, but it’s also a …” Eva Solo products are created in collaboration with the design duo Tools, Claus Jensen and Henrik Holbæk. They have designed every single product on the basis of its own universe. “Each product represents a unique combination of form and function,” explains Claus Jensen. “However, products spring from Eva’s long-standing experience to which we have simply added a contemporary look.”

14

Today, there are Eva Solo products for both the home and garden. Over time, they have made their mark on Scandinavian living, particularly Danish kitchen design. Tools is still the prime driving force behind product development, and together we are always seeking to create innovative and exciting ideas for the Eva Solo range.

Dansk I 1997 lancerede vi en lille serie køkken-redskaber, der skulle vise sig at få stor betydning. Serien fik navnet Eva Solo, fordi den bestod af enkelt-produkter, eller solo-varer som man kaldte dem. Dermed levede serien op til forbrugerens voksende behov i 90’erne for at kunne skabe sit eget individuelle miks af produkter til hjemmet på tværs af serier og brands. Dengang hed firmaet blot Eva, men de nye produkter blev så stor og vedvarende en succes, at vi i 2010 navngav hele virksomheden Eva Solo. Både forbrugere og designeksperter tog straks serien til sig. Den havde alt dét, der også dengang kendetegnede et godt Eva produkt. Dels gik kvalitet, form og funktion går op i en højere enhed. Men vigtigst, byggede den videre på vores tradition for at tilføre nye løsninger på problemer eller produkter. Tilmed havde serien sit helt eget klare, moderne formsprog og unikke egenskaber. Det videreudvikles den dag i dag og er gennem tiden blevet belønnet med over 150 designpriser. Mest kendt er vel CafeSolo kaffebryggeren og køleskabskaraflen, der i dag betragtes som moderne klassikere. Deres innovative konstruktioner er desuden glimrende ambassadører for vores ’Ja, men’filosofi, der betegner vores ønske om at tilføje noget nyt til alt, vi giver os i kast med. Det vil sige, de overholder formlen, ”Ja, det er en …, men den kan også …”

Eva Solo produkterne er skabt i samarbejde med designduoen Tools. Den består af Claus Jensen og Henrik Holbæk, som har formgivet hvert enkelt produkt med udgangspunkt i dets eget univers. ”De repræsenterer hver især en unik kombination af form og funktion,” forklarer Claus Jensen. ”Men de er alle skabt med udgangspunkt i Evas mange års erfaring, som vi blot har givet et nutidigt udtryk.”

Zudem hatte die Serie ihre eigene klare, moderne Formensprache und einzigartige Eigenschaften. Sie ist bis heute immer weiterentwickelt und über die Jahre mit mehr als 150 Designpreisen ausgezeichnet worden. Am bekanntesten sind wohl der CaféSolo Kaffeezubereiter und die Kühlschrank-Karaffe, die längst als moderne Designklassiker gelten.

I dag er der Eva Solo-produkter til hele hjemmet. Gennem tiden har de sat et tyde­ligt præg på skandinaviske hjem og særligt på udviklingen af dansk køkkendesign. Tools er stadig primus motor på videreudviklingen, og sammen sørger vi for hele tiden at skabe innovative og spændende idéer til Eva Solosortimentet.

Die innovative Konstruktion dieser Produkte ist außerdem ein herausragender Botschafter für unsere “Ja, aber“-Philosophie, aus der unser Anspruch spricht, allem, mit dem wir uns beschäftigen, etwas Neues hinzuzufügen. Das heißt die Formel zu erfüllen: “Ja, das ist ein..., aber es ist auch ein...“

Deutsch 1997 führten wir eine kleine Serie an Küchenutensilien ein, deren große Bedeutung sich rasch herausstellte. Die Serie erhielt den Namen Eva Solo, weil sie aus Einzelprodukten oder “Solo-Waren“ bestand. Auf diese Weise begegnete die Serie der wachsenden Nachfrage der Verbraucher in den 1990er Jahren nach Produkten, mit denen sie einen eigenen individuellen Mix an Einrichtungsprodukten quer durch alle Serien und Marken zusammenstellen konnten. Seinerzeit hieß die Firma nur Eva, doch die neuen Produkte wurden zu einem so großen und anhaltenden Erfolg, dass wir 2010 dem ganzen Unternehmen den Namen Eva Solo gaben. Verbraucher wie Designexperten nahmen die Serie sofort an. Sie hatte alles das, was schon immer ein gutes Eva-Produkt auszeichnete. Qualität, Form und Funktion verschmolzen in der Serie zu einer höheren Einheit. Doch vor allem führte sie unsere Tradition fort, neue Lösungen für Probleme und Produkte zu finden.

Die Eva Solo Produkte werden in Zusammenarbeit mit dem Designerduo Tools entwickelt. Dahinter stehen Claus Jensen und Henrik Holbæk, die jedes einzelne Produkt auf der Grundlage ihres eigenen Designverständnisses entworfen haben. “Jedes einzelne Produkt vertritt eine einzigartige Kombination aus Form und Funktion“, erklärt Claus Jensen. “Doch sie sind alle auf der Basis der langjährigen Erfahrung von Eva geschaffen worden, der wir nur einen zeitgemäßen Ausdruck gegeben haben.“ Heute gibt es Eva Solo Produkte für das ganze Zuhause. Über die Zeit haben sie der skandinavischen Inneneinrichtung und insbesondere dem dänischen Küchendesign ihren Stempel aufgedrückt. Tools ist weiterhin der Motor bei der Weiterentwicklung. Gemeinsam sorgen wir ständig dafür, weitere innovative und spannende Ideen für das Eva Solo-Sortiment zu verwirklichen.

15


Claus Jensen and Henrik

Eva Solo: From kitchenware to brand

Holbæk run the design

In addition to Tools, we also work with the Danish

company Tools.

designers Torben Rasmussen and 3PART, as well as

Claus Jensen og Henrik

the British design duo DesignWright.

Holbæk der udgør

Udover Tools arbejder vi i dag sammen med de

designvirksomheden

danske designere Torben Rasmussen og 3PART samt

Tools.

den engelske duo DesignWright.

Claus Jensen und Henrik

Neben Tools zählen heute auch die dänischen Designer

Holbæk, die Köpfe hinter

Torben Rasmussen und 3PART sowie das englische

dem dänischen Design-

Duo DesignWright zu unseren Kooperationspartnern.

büro Tools.

English In 1997, we launched a small range of kitchen utensils which took on considerable importance. The range was named Eva Solo, because it consisted of individual products – or ‘solo’ items as they were called. The range met the growing need of consumers in the 1990s to create their own unique mix of products in the home using different product series and brands. Back then the company was called just ‘Eva’, but the new products proved so successful and such an enduring success that in 2010 the entire company was renamed Eva Solo. Both consumers and design experts immediately warmed to the new product range. It also had all the hallmarks of a good Eva product. On the one hand it epitomised quality, form and function. But most importantly, it built on our tradition of providing new solutions to problems or products. Moreover, the product range had its own distinct, modern design and unique properties. It continues to be developed further, and over the years has won more than 150 design awards. The best-known products are the CafeSolo coffee-maker and the fridge carafe, today regarded as modern classics. These innovative designs are also outstanding ambassadors for our “Yes, but” philosophy, which describes our desire to add something new to everything we do. In other words, they observe the crucial formula “Yes, it is a …, but it’s also a …” Eva Solo products are created in collaboration with the design duo Tools, Claus Jensen and Henrik Holbæk. They have designed every single product on the basis of its own universe. “Each product represents a unique combination of form and function,” explains Claus Jensen. “However, products spring from Eva’s long-standing experience to which we have simply added a contemporary look.”

14

Today, there are Eva Solo products for both the home and garden. Over time, they have made their mark on Scandinavian living, particularly Danish kitchen design. Tools is still the prime driving force behind product development, and together we are always seeking to create innovative and exciting ideas for the Eva Solo range.

Dansk I 1997 lancerede vi en lille serie køkken-redskaber, der skulle vise sig at få stor betydning. Serien fik navnet Eva Solo, fordi den bestod af enkelt-produkter, eller solo-varer som man kaldte dem. Dermed levede serien op til forbrugerens voksende behov i 90’erne for at kunne skabe sit eget individuelle miks af produkter til hjemmet på tværs af serier og brands. Dengang hed firmaet blot Eva, men de nye produkter blev så stor og vedvarende en succes, at vi i 2010 navngav hele virksomheden Eva Solo. Både forbrugere og designeksperter tog straks serien til sig. Den havde alt dét, der også dengang kendetegnede et godt Eva produkt. Dels gik kvalitet, form og funktion går op i en højere enhed. Men vigtigst, byggede den videre på vores tradition for at tilføre nye løsninger på problemer eller produkter. Tilmed havde serien sit helt eget klare, moderne formsprog og unikke egenskaber. Det videreudvikles den dag i dag og er gennem tiden blevet belønnet med over 150 designpriser. Mest kendt er vel CafeSolo kaffebryggeren og køleskabskaraflen, der i dag betragtes som moderne klassikere. Deres innovative konstruktioner er desuden glimrende ambassadører for vores ’Ja, men’filosofi, der betegner vores ønske om at tilføje noget nyt til alt, vi giver os i kast med. Det vil sige, de overholder formlen, ”Ja, det er en …, men den kan også …”

Eva Solo produkterne er skabt i samarbejde med designduoen Tools. Den består af Claus Jensen og Henrik Holbæk, som har formgivet hvert enkelt produkt med udgangspunkt i dets eget univers. ”De repræsenterer hver især en unik kombination af form og funktion,” forklarer Claus Jensen. ”Men de er alle skabt med udgangspunkt i Evas mange års erfaring, som vi blot har givet et nutidigt udtryk.”

Zudem hatte die Serie ihre eigene klare, moderne Formensprache und einzigartige Eigenschaften. Sie ist bis heute immer weiterentwickelt und über die Jahre mit mehr als 150 Designpreisen ausgezeichnet worden. Am bekanntesten sind wohl der CaféSolo Kaffeezubereiter und die Kühlschrank-Karaffe, die längst als moderne Designklassiker gelten.

I dag er der Eva Solo-produkter til hele hjemmet. Gennem tiden har de sat et tyde­ligt præg på skandinaviske hjem og særligt på udviklingen af dansk køkkendesign. Tools er stadig primus motor på videreudviklingen, og sammen sørger vi for hele tiden at skabe innovative og spændende idéer til Eva Solosortimentet.

Die innovative Konstruktion dieser Produkte ist außerdem ein herausragender Botschafter für unsere “Ja, aber“-Philosophie, aus der unser Anspruch spricht, allem, mit dem wir uns beschäftigen, etwas Neues hinzuzufügen. Das heißt die Formel zu erfüllen: “Ja, das ist ein..., aber es ist auch ein...“

Deutsch 1997 führten wir eine kleine Serie an Küchenutensilien ein, deren große Bedeutung sich rasch herausstellte. Die Serie erhielt den Namen Eva Solo, weil sie aus Einzelprodukten oder “Solo-Waren“ bestand. Auf diese Weise begegnete die Serie der wachsenden Nachfrage der Verbraucher in den 1990er Jahren nach Produkten, mit denen sie einen eigenen individuellen Mix an Einrichtungsprodukten quer durch alle Serien und Marken zusammenstellen konnten. Seinerzeit hieß die Firma nur Eva, doch die neuen Produkte wurden zu einem so großen und anhaltenden Erfolg, dass wir 2010 dem ganzen Unternehmen den Namen Eva Solo gaben. Verbraucher wie Designexperten nahmen die Serie sofort an. Sie hatte alles das, was schon immer ein gutes Eva-Produkt auszeichnete. Qualität, Form und Funktion verschmolzen in der Serie zu einer höheren Einheit. Doch vor allem führte sie unsere Tradition fort, neue Lösungen für Probleme und Produkte zu finden.

Die Eva Solo Produkte werden in Zusammenarbeit mit dem Designerduo Tools entwickelt. Dahinter stehen Claus Jensen und Henrik Holbæk, die jedes einzelne Produkt auf der Grundlage ihres eigenen Designverständnisses entworfen haben. “Jedes einzelne Produkt vertritt eine einzigartige Kombination aus Form und Funktion“, erklärt Claus Jensen. “Doch sie sind alle auf der Basis der langjährigen Erfahrung von Eva geschaffen worden, der wir nur einen zeitgemäßen Ausdruck gegeben haben.“ Heute gibt es Eva Solo Produkte für das ganze Zuhause. Über die Zeit haben sie der skandinavischen Inneneinrichtung und insbesondere dem dänischen Küchendesign ihren Stempel aufgedrückt. Tools ist weiterhin der Motor bei der Weiterentwicklung. Gemeinsam sorgen wir ständig dafür, weitere innovative und spannende Ideen für das Eva Solo-Sortiment zu verwirklichen.

15


0.1 Li fe i n do o r s

16

17


0.1 Li fe i n do o r s

16

17


0.1 LIFE INDOORS

Rethink coffee Our patented Eva Solo pouring lip means no more drips when you are pouring coffee. Med vores patenterede Eva Solo hældekrave er det slut med dråber, der løber ved siden af, når du skænker kaffen. Dank des patentierten Gieß-Einsatzes von Eva Solo ist nach dem Einschenken Schluss mit unschönen Kaffeetropfen.

18

19


0.1 LIFE INDOORS

Rethink coffee Our patented Eva Solo pouring lip means no more drips when you are pouring coffee. Med vores patenterede Eva Solo hældekrave er det slut med dråber, der løber ved siden af, når du skænker kaffen. Dank des patentierten Gieß-Einsatzes von Eva Solo ist nach dem Einschenken Schluss mit unschönen Kaffeetropfen.

18

19


Coffee and Tea / Kaffe og te / Kaffee und Tee

Coffee and tea

CafeSolo

Coffee / Kaffe / Kaffee

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

567590 567595 567591

567592

567672

567673

0.6 l 1.0 l 1.4 l

black black black

1.0 l

red

1.0 l

Moonlight blue

1.0 l

Granite green

The CafeSolo coffee-maker is based on the world’s first brewing method – adding boiling water to coffee beans. It produces a very special flavour. CafeSolo kaffebryggeren er baseret på verdens første brygmetode – bare kaffe tilsat vand. Det gør noget helt særligt ved smagen. Der CafeSolo Kaffeezubereiter baut auf der ersten Kaffeezubereitungsweise der Welt auf – einfach dem Kaffee nur Wasser hinzu zu geben. Dies fördert das Aroma ganz besonders.

Madam Solo coffeemaker Madam Solo kaffebrygger Madam Solo Kaffezubereiter

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

567578

502930 502959 502931

1.2 l

1.1 l 1.1 l 1.1 l

stainless steel black with tea filter

Coffee tumbler - Cafe Latte, 2 pcs Kaffekrus - Cafe Latte, 2 stk Kaffeebecher - Caffé Latte, 2 stück

Coffee tumbler - Lungo, 2 pcs Kaffekrus - Lungo, 2 stk Kaffeebecher - Lungo, 2 stück

501012 501003 501022

501011 501002 501021

360 ml Ivory white 360 ml Carbon black 360 ml Elephant grey

230 ml Ivory white 230 ml Carbon black 230 ml Elephant grey

Automatic flip-top lid / Automatisk vippelåg / Automatischer Kipp-deckel Neoprene cover that keeps the coffee hot / Neoprendragt, der holder kaffen varm / Neopren-anzug, der den Kaffee warm hält Drip-free pouring lip / Drypfri hældekant / Tropffreier Schüttrand

Coffee tumbler - Espresso, 2 pcs Kaffekrus - Espresso, 2 stk Kaffeebecher - Espresso, 2 stück

Coffee tumbler - Cafe Latte, 2 pcs Kaffekrus - Cafe Latte, 2 stk Kaffeebecher - Caffé Latte, 2 stück

Coffee tumbler - Lungo, 2 pcs Kaffekrus - Lungo, 2 stk Kaffeebecher - Lungo, 2 stück

Coffee tumbler - Espresso, 2 pcs Kaffekrus - Espresso, 2 stk Kaffeebecher - Espresso, 2 stück

501010 501001 501020

501040 501043 501037 501015

501039 501042 501036 501014

501038 501041 501035 501013

20

80 ml Ivory white 80 ml Carbon black 80 ml Elephant grey

360 ml 360 ml 360 ml 360 ml

Moonlight blue Granite green Electric blue Strawberry red

230 ml 230 ml 230 ml 230 ml

Moonlight blue Granite green Electric blue Strawberry red

80 ml 80 ml 80 ml 80 ml

Moonlight blue Granite green Electric blue Strawberry red

21


Coffee and Tea / Kaffe og te / Kaffee und Tee

Coffee and tea

CafeSolo

Coffee / Kaffe / Kaffee

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

CafeSolo w. neoprene cover CafeSolo m. neoprendragt CafeSolo m. Neoprenanzug

567590 567595 567591

567592

567672

567673

0.6 l 1.0 l 1.4 l

black black black

1.0 l

red

1.0 l

Moonlight blue

1.0 l

Granite green

The CafeSolo coffee-maker is based on the world’s first brewing method – adding boiling water to coffee beans. It produces a very special flavour. CafeSolo kaffebryggeren er baseret på verdens første brygmetode – bare kaffe tilsat vand. Det gør noget helt særligt ved smagen. Der CafeSolo Kaffeezubereiter baut auf der ersten Kaffeezubereitungsweise der Welt auf – einfach dem Kaffee nur Wasser hinzu zu geben. Dies fördert das Aroma ganz besonders.

Madam Solo coffeemaker Madam Solo kaffebrygger Madam Solo Kaffezubereiter

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

567578

502930 502959 502931

1.2 l

1.1 l 1.1 l 1.1 l

stainless steel black with tea filter

Coffee tumbler - Cafe Latte, 2 pcs Kaffekrus - Cafe Latte, 2 stk Kaffeebecher - Caffé Latte, 2 stück

Coffee tumbler - Lungo, 2 pcs Kaffekrus - Lungo, 2 stk Kaffeebecher - Lungo, 2 stück

501012 501003 501022

501011 501002 501021

360 ml Ivory white 360 ml Carbon black 360 ml Elephant grey

230 ml Ivory white 230 ml Carbon black 230 ml Elephant grey

Automatic flip-top lid / Automatisk vippelåg / Automatischer Kipp-deckel Neoprene cover that keeps the coffee hot / Neoprendragt, der holder kaffen varm / Neopren-anzug, der den Kaffee warm hält Drip-free pouring lip / Drypfri hældekant / Tropffreier Schüttrand

Coffee tumbler - Espresso, 2 pcs Kaffekrus - Espresso, 2 stk Kaffeebecher - Espresso, 2 stück

Coffee tumbler - Cafe Latte, 2 pcs Kaffekrus - Cafe Latte, 2 stk Kaffeebecher - Caffé Latte, 2 stück

Coffee tumbler - Lungo, 2 pcs Kaffekrus - Lungo, 2 stk Kaffeebecher - Lungo, 2 stück

Coffee tumbler - Espresso, 2 pcs Kaffekrus - Espresso, 2 stk Kaffeebecher - Espresso, 2 stück

501010 501001 501020

501040 501043 501037 501015

501039 501042 501036 501014

501038 501041 501035 501013

20

80 ml Ivory white 80 ml Carbon black 80 ml Elephant grey

360 ml 360 ml 360 ml 360 ml

Moonlight blue Granite green Electric blue Strawberry red

230 ml 230 ml 230 ml 230 ml

Moonlight blue Granite green Electric blue Strawberry red

80 ml 80 ml 80 ml 80 ml

Moonlight blue Granite green Electric blue Strawberry red

21


22

23


22

23


Coffee and Tea / Kaffe og te / Kaffee und Tee

Coffee and tea

Coffee / Kaffe / Kaffee

Tea bag Tebrev Teebeutel

Tea egg Teæg Tee-Ei

Coffee capsule dispenser Kaffekapseldispenser Kaffekapselspender

Milk and sugar set Sukker og flødesæt Zucker-Milch Set

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

567430 small 567431 large

567405 black 567406 Leaf green

501101

567545

502941 502942

Tea maker w. neoprene cover Tebrygger m. neoprendragt Teezubereiter m. Neoprenanzug

Tea maker w. neoprene cover Tebrygger m. neoprendragt Teezubereiter m. Neoprenanzug

Glass teapot Glas tekande Glas-Teekanne

My Big Tea teapot My Big Tea tepotte My Big Tea Teekanne

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

567541 567546 567542

567485 567486

567416

567414

502918 502915

1.0 l 1.0 l

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

Vacuum jug Termokande Isolierkanne black white

502944

1.0 l

Elephant grey

502911 502910

1.0 l 1.0 l

Vacuum jug Termokande Isolierkanne white black

502913 502914

1.0 l 1.0 l

red lime

Tea / Te / Tee

1.0 l 1.4 l 1.0 l

black black red

1.0 l 1.0 l

Moonlight blue Granite green

1.0 l

1.5 l

Nordic grey

1.0 l 1.0 l

Vacuum jug Termokande Isolierkanne Electric blue Elephant grey

502919 502929

1.0 l 1.0 l

Moonlight blue Granite green

Vacuum jug and kettle / Termokande og kedler / Isolierkanne und Edelstahlkessel

Electric kettle Elkedel Elektrischer Wasserkocher

Electric kettle Elkedel Elektrischer Wasserkocher

Electric kettle Elkedel Elektrischer Wasserkocher

Glögg caraff Gløgg karaffel Glüwein-Karafe

502921

502920

502922

567491

24

1.5 l

black

1.5 l

white

1.5 l

red

1.0 l

red

25


Coffee and Tea / Kaffe og te / Kaffee und Tee

Coffee and tea

Coffee / Kaffe / Kaffee

Tea bag Tebrev Teebeutel

Tea egg Teæg Tee-Ei

Coffee capsule dispenser Kaffekapseldispenser Kaffekapselspender

Milk and sugar set Sukker og flødesæt Zucker-Milch Set

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

567430 small 567431 large

567405 black 567406 Leaf green

501101

567545

502941 502942

Tea maker w. neoprene cover Tebrygger m. neoprendragt Teezubereiter m. Neoprenanzug

Tea maker w. neoprene cover Tebrygger m. neoprendragt Teezubereiter m. Neoprenanzug

Glass teapot Glas tekande Glas-Teekanne

My Big Tea teapot My Big Tea tepotte My Big Tea Teekanne

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

567541 567546 567542

567485 567486

567416

567414

502918 502915

1.0 l 1.0 l

Vacuum jug Termokande Isolierkanne

Vacuum jug Termokande Isolierkanne black white

502944

1.0 l

Elephant grey

502911 502910

1.0 l 1.0 l

Vacuum jug Termokande Isolierkanne white black

502913 502914

1.0 l 1.0 l

red lime

Tea / Te / Tee

1.0 l 1.4 l 1.0 l

black black red

1.0 l 1.0 l

Moonlight blue Granite green

1.0 l

1.5 l

Nordic grey

1.0 l 1.0 l

Vacuum jug Termokande Isolierkanne Electric blue Elephant grey

502919 502929

1.0 l 1.0 l

Moonlight blue Granite green

Vacuum jug and kettle / Termokande og kedler / Isolierkanne und Edelstahlkessel

Electric kettle Elkedel Elektrischer Wasserkocher

Electric kettle Elkedel Elektrischer Wasserkocher

Electric kettle Elkedel Elektrischer Wasserkocher

Glögg caraff Gløgg karaffel Glüwein-Karafe

502921

502920

502922

567491

24

1.5 l

black

1.5 l

white

1.5 l

red

1.0 l

red

25


0.1 LIFE INDOORS

Rethink refreshment Keep it hot, keep it cold, keep it in the fridge. 100% drip-free. Hold det varme varmt og det kolde koldt. Passer i køleskabslågen og er 100% drypfri. Heißes bleibt heiß, Kaltes bleibt kalt, und nichts tropft. Passt in alle gängigen Kühlschranktüren.

26

27


0.1 LIFE INDOORS

Rethink refreshment Keep it hot, keep it cold, keep it in the fridge. 100% drip-free. Hold det varme varmt og det kolde koldt. Passer i køleskabslågen og er 100% drypfri. Heißes bleibt heiß, Kaltes bleibt kalt, und nichts tropft. Passt in alle gängigen Kühlschranktüren.

26

27


Cold beverages / Kolde drikke / Kalte Getränke

Cold beverages

Fridge carafe Køleskabskaraffel Kühlschrankkaraffe

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Beer glass, 2 pcs Ølglas, 2 stk Bierglas, 2 stück

567510 568010

567511 568011

567512 568012

567514 568014

541111 541112

1.0 l 1.4 l

1.0 l 1.4 l

black black

1.0 l 1.4 l

Strawberry red Strawberry red

1.0 l 1.4 l

lime lime

35 cl 50 cl

small large

Schnapps glass, 2 pcs. Snapseglas, 2 stk. Schnapsglas, 2 Stück

Carafe Karaffel Karaffe

541113

567555 567560 567564

4 cl

0.6 l 1.0 l 1.4 l

Fridge Carafe

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. 3D mesh Køleskabskaraffel m. 3D mesh Kühlschrankkaraffe m. 3D mesh

Fridge carafe w. 3D mesh Køleskabskaraffel m. 3D mesh Kühlschrankkaraffe m. 3D mesh

567952 567946

567959 567960

567967 567968

567969 567966

1.0 l 1.0 l

Jolly green Dark purple

1.0 l 1.0 l

Tangerine Elephant grey

1.0 l 1.0 l

3D Moonlight blue 3D Granite green

1.0 l 1.0 l

3D black 3D Electric blue

The fridge carafe’s neoprene cover keeps the contents cold, and leaves no marks on the table. Køleskabskaraflens neoprendragt holder indholdet koldt og efterlader ingen ringe på bordet. Der Neoprenanzug der Kühlschrank-Karaffe hält den Inhalt kühl und hinterlässt auf dem Tisch keine Ringe.

Drip-free pouring lip / Drypfri hældekant / Tropffreier Schüttrand Fits neatly into the fridge door / Passer ind i køleskabs-lågen / Passt in jede Kühl­schranktür Fridge carafe w. 3D mesh Køleskabskaraffel m. 3D mesh Kühlschrankkaraffe m. 3D mesh

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Tumbler Drikkeglas Gläsern

567961 567962

567949 567951

567950 567948

567425 567438

28

1.0 l 1.0 l

3D white 3D orange

1.0 l 1.0 l

black/orange black/red

1.0 l 1.0 l

black/pink black/lime

Automatic flip-top lid / Auto­ matisk vippelåg / Automatischer Kippdeckel

25 cl 38 cl

6 pcs. 4 pcs.

29


Cold beverages / Kolde drikke / Kalte Getränke

Cold beverages

Fridge carafe Køleskabskaraffel Kühlschrankkaraffe

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Beer glass, 2 pcs Ølglas, 2 stk Bierglas, 2 stück

567510 568010

567511 568011

567512 568012

567514 568014

541111 541112

1.0 l 1.4 l

1.0 l 1.4 l

black black

1.0 l 1.4 l

Strawberry red Strawberry red

1.0 l 1.4 l

lime lime

35 cl 50 cl

small large

Schnapps glass, 2 pcs. Snapseglas, 2 stk. Schnapsglas, 2 Stück

Carafe Karaffel Karaffe

541113

567555 567560 567564

4 cl

0.6 l 1.0 l 1.4 l

Fridge Carafe

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. 3D mesh Køleskabskaraffel m. 3D mesh Kühlschrankkaraffe m. 3D mesh

Fridge carafe w. 3D mesh Køleskabskaraffel m. 3D mesh Kühlschrankkaraffe m. 3D mesh

567952 567946

567959 567960

567967 567968

567969 567966

1.0 l 1.0 l

Jolly green Dark purple

1.0 l 1.0 l

Tangerine Elephant grey

1.0 l 1.0 l

3D Moonlight blue 3D Granite green

1.0 l 1.0 l

3D black 3D Electric blue

The fridge carafe’s neoprene cover keeps the contents cold, and leaves no marks on the table. Køleskabskaraflens neoprendragt holder indholdet koldt og efterlader ingen ringe på bordet. Der Neoprenanzug der Kühlschrank-Karaffe hält den Inhalt kühl und hinterlässt auf dem Tisch keine Ringe.

Drip-free pouring lip / Drypfri hældekant / Tropffreier Schüttrand Fits neatly into the fridge door / Passer ind i køleskabs-lågen / Passt in jede Kühl­schranktür Fridge carafe w. 3D mesh Køleskabskaraffel m. 3D mesh Kühlschrankkaraffe m. 3D mesh

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Fridge carafe w. neoprene cover Køleskabskaraffel m. neoprendragt Kühlschrankkaraffe m. Neoprenanzug

Tumbler Drikkeglas Gläsern

567961 567962

567949 567951

567950 567948

567425 567438

28

1.0 l 1.0 l

3D white 3D orange

1.0 l 1.0 l

black/orange black/red

1.0 l 1.0 l

black/pink black/lime

Automatic flip-top lid / Auto­ matisk vippelåg / Automatischer Kippdeckel

25 cl 38 cl

6 pcs. 4 pcs.

29


0.1 LIFE INDOORS

Rethink To Go So easy to use, you can do it with one hand. And thanks to the ultra-tight lid there are no worries about spilling, either. Så nem at bruge, at du kan åbne og lukke med én hånd. Og takket være det ultratætte låg, skal du heller ikke bekymre dig om at spilde. Leicht mit nur einer Hand zu öffnen und zu schließen. Dank des ultradichten Deckels läuft garantiert nichts aus.

30

31


0.1 LIFE INDOORS

Rethink To Go So easy to use, you can do it with one hand. And thanks to the ultra-tight lid there are no worries about spilling, either. Så nem at bruge, at du kan åbne og lukke med én hånd. Og takket være det ultratætte låg, skal du heller ikke bekymre dig om at spilde. Leicht mit nur einer Hand zu öffnen und zu schließen. Dank des ultradichten Deckels läuft garantiert nichts aus.

30

31


To Go / To Go / To Go

To Go

To Go / To Go / To Go

To Go Cup To Go Cup To Go Cup

To Go Cup To Go Cup To Go Cup 567461 0.35 l 567463 0.35 l

grey orange

To Go Cup To Go Cup To Go Cup

To Go Cup To Go Cup To Go Cup

567464 0.35 l 567462 0.35 l

lime Electric blue

567465 0.35 l 567466 0.35 l

Moonlight blue Granite green

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche

567467 0.35 l

black

503020 503021

0.5 l 0.5 l

Thermo flask Termoflaske Thermoflasche Moonlight blue Granite green

502974 502965

0.5 l 0.5 l

Thermo flask Termoflaske Thermoflasche orange black

502972 502968 502973

0.5 l 0.5 l 0.5 l

Thermo flask Termoflaske Thermoflasche grey lime Electric blue

502967 502966

0.5 l 0.5 l

Moonlight blue Granite green

Drinking bottle Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

503000 503001

503002 503005

503003 503004

502999

0.7 l 0.7 l

Electric blue orange

0.7 l 0.7 l

lime black

0.7 l 0.7 l

Moonlight blue Granite green

0.7 l

grey

• Drink water with style. Free from harmful chemicals, the bottle is ultra-tough and with a tight, reliable lid. • Drik vand med stil og uden skadelige kemikalier. En tro, robust følgesvend med tætsluttende låg. •

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche 502993 502990

32

0.5 l 0.5 l

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche orange grey

502994 502995

0.5 l 0.5 l

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche Jolly green Flashy pink

502988 503022

0.5 l 0.5 l

Genießen Sie Wasser auf eine stilvolle Art und ohne schädliche Chemikalien. Ihr sicherer, robuster Begleiter mit dicht schließendem Deckel.

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche lime black

502989 502998 502997

0.5 l 0.5 l 0.5 l

Electric blue Laguna blue Smokey grey

33


To Go / To Go / To Go

To Go

To Go / To Go / To Go

To Go Cup To Go Cup To Go Cup

To Go Cup To Go Cup To Go Cup 567461 0.35 l 567463 0.35 l

grey orange

To Go Cup To Go Cup To Go Cup

To Go Cup To Go Cup To Go Cup

567464 0.35 l 567462 0.35 l

lime Electric blue

567465 0.35 l 567466 0.35 l

Moonlight blue Granite green

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche

567467 0.35 l

black

503020 503021

0.5 l 0.5 l

Thermo flask Termoflaske Thermoflasche Moonlight blue Granite green

502974 502965

0.5 l 0.5 l

Thermo flask Termoflaske Thermoflasche orange black

502972 502968 502973

0.5 l 0.5 l 0.5 l

Thermo flask Termoflaske Thermoflasche grey lime Electric blue

502967 502966

0.5 l 0.5 l

Moonlight blue Granite green

Drinking bottle Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

Sports drinking bottle Sportsdrikkeflaske Sporttrinkflasche

503000 503001

503002 503005

503003 503004

502999

0.7 l 0.7 l

Electric blue orange

0.7 l 0.7 l

lime black

0.7 l 0.7 l

Moonlight blue Granite green

0.7 l

grey

• Drink water with style. Free from harmful chemicals, the bottle is ultra-tough and with a tight, reliable lid. • Drik vand med stil og uden skadelige kemikalier. En tro, robust følgesvend med tætsluttende låg. •

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche 502993 502990

32

0.5 l 0.5 l

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche orange grey

502994 502995

0.5 l 0.5 l

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche Jolly green Flashy pink

502988 503022

0.5 l 0.5 l

Genießen Sie Wasser auf eine stilvolle Art und ohne schädliche Chemikalien. Ihr sicherer, robuster Begleiter mit dicht schließendem Deckel.

Drinking bottle Drikkeflaske Trinkflasche lime black

502989 502998 502997

0.5 l 0.5 l 0.5 l

Electric blue Laguna blue Smokey grey

33


34

35


34

35


0.1 LIFE INDOORS

Rethink wine A stylish wine decanter and wine carafe in one. 100% drip-free. En stilfuld dekanterings- og vinkaraffel i ĂŠn. 100% drypfri. Stilvolle Dekantierkaraffe und Weinkaraffe in einem. Zu 100 % tropffrei.

BOURGOGNE

RIESLING

36

SYRAH

SAUVIGNON BLANC

BORDEAUX

CHAMPAGNE

37


0.1 LIFE INDOORS

Rethink wine A stylish wine decanter and wine carafe in one. 100% drip-free. En stilfuld dekanterings- og vinkaraffel i ĂŠn. 100% drypfri. Stilvolle Dekantierkaraffe und Weinkaraffe in einem. Zu 100 % tropffrei.

BOURGOGNE

RIESLING

36

SYRAH

SAUVIGNON BLANC

BORDEAUX

CHAMPAGNE

37


Wine / Vin / Wein

Wine

Champagne Champagne Champagne

Wineglass Vinglas Weinglas

Wineglass Vinglas Weinglas

Port wine Portvin Portwein

Catalyzer Bottle pourer Catalyzer skænkeprop Catalyzer Ausgießer

Foilcutter Folieskærer Folienschneider

Tight wine bottle stopper Tight vinprop Tight Weinpfropfen

Corkscrew Proptrækker Korkenzieher

541004

541005 Riesling 541006 Sauvignon Blanc

541003 Bordeaux 541001 Syrah 541002 Bourgogne

541010

822002

822007

822006

822004

Tumbler Drikkeglas Wasserglas

Martini Martini Martini

Whisky Whisky Whisky

Cognac Cognac Cognac

Bottle opener Oplukker Öffner

Manual corkscrew Manuel proptrækker Manueller Korkenzieher

Decanter carafe Dekanteringskaraffel Dekantierkaraffe

StayCool wine cooler StayCool vinkøler StayCool Weinkühler

821303

821301

541014

822008

822005

567474

567475 black

541009 541015

35 cl 21 cl

• Catalyzer is acknowledged by the best sommeliers. The built-in magnet system treats the wine as you pour, subjecting it to a process that resembles natural ageing. • Catalyzer er anerkendt af landets bedste sommelierer. Dens indbyggede magnetsystem behandler vinen, mens du hælder. Processen svarer til naturlig modning.

Ice cube cooler Isterningkøler Eiswürfelzubereiter

Wine carafe Vinkaraffel Winekaraffel

567716

507471

38

0.75 l

black

Wine carafe, drip-free Vin Karaffel, drypfri Wein Karaffe, troppfrei

Glass drainer Opvaskestativ Spühlgestell für Gläser

StayCool wine cooler StayCool vinkøler StayCool Weinkühler

StayCool wine cooler StayCool vinkøler StayCool Weinkühler

567470 0.75 l

821201

567476 red

567477 Electric blue

45x21x25 cm

• Der Catalyzer ist von den besten Sommeliers anerkannt. Das integrierte Magnetsystem behandelt den Wein, während Sie ihn einschenken. Der Prozess entspricht dem der natürlichen Reife.

39


Wine / Vin / Wein

Wine

Champagne Champagne Champagne

Wineglass Vinglas Weinglas

Wineglass Vinglas Weinglas

Port wine Portvin Portwein

Catalyzer Bottle pourer Catalyzer skænkeprop Catalyzer Ausgießer

Foilcutter Folieskærer Folienschneider

Tight wine bottle stopper Tight vinprop Tight Weinpfropfen

Corkscrew Proptrækker Korkenzieher

541004

541005 Riesling 541006 Sauvignon Blanc

541003 Bordeaux 541001 Syrah 541002 Bourgogne

541010

822002

822007

822006

822004

Tumbler Drikkeglas Wasserglas

Martini Martini Martini

Whisky Whisky Whisky

Cognac Cognac Cognac

Bottle opener Oplukker Öffner

Manual corkscrew Manuel proptrækker Manueller Korkenzieher

Decanter carafe Dekanteringskaraffel Dekantierkaraffe

StayCool wine cooler StayCool vinkøler StayCool Weinkühler

821303

821301

541014

822008

822005

567474

567475 black

541009 541015

35 cl 21 cl

• Catalyzer is acknowledged by the best sommeliers. The built-in magnet system treats the wine as you pour, subjecting it to a process that resembles natural ageing. • Catalyzer er anerkendt af landets bedste sommelierer. Dens indbyggede magnetsystem behandler vinen, mens du hælder. Processen svarer til naturlig modning.

Ice cube cooler Isterningkøler Eiswürfelzubereiter

Wine carafe Vinkaraffel Winekaraffel

567716

507471

38

0.75 l

black

Wine carafe, drip-free Vin Karaffel, drypfri Wein Karaffe, troppfrei

Glass drainer Opvaskestativ Spühlgestell für Gläser

StayCool wine cooler StayCool vinkøler StayCool Weinkühler

StayCool wine cooler StayCool vinkøler StayCool Weinkühler

567470 0.75 l

821201

567476 red

567477 Electric blue

45x21x25 cm

• Der Catalyzer ist von den besten Sommeliers anerkannt. Das integrierte Magnetsystem behandelt den Wein, während Sie ihn einschenken. Der Prozess entspricht dem der natürlichen Reife.

39


40

41


40

41


0.1 LIFE INDOORS

Rethink a classic With its elegant flutes, Legio Nova is an exciting variation of Ole Palsby’s classic Legio tableware. Med sine sofistikerede riller er Legio Nova en spÌndende nyfortolkning af Ole Palsbys klassiske Legio stel. Mit seinen feinen eleganten Rillen ist Legio Nova eine aufregende Neuinterpretation des klassischen Legio-Service von Ole Palsby.

42

43


0.1 LIFE INDOORS

Rethink a classic With its elegant flutes, Legio Nova is an exciting variation of Ole Palsby’s classic Legio tableware. Med sine sofistikerede riller er Legio Nova en spÌndende nyfortolkning af Ole Palsbys klassiske Legio stel. Mit seinen feinen eleganten Rillen ist Legio Nova eine aufregende Neuinterpretation des klassischen Legio-Service von Ole Palsby.

42

43


44

45


44

45


Legio / Legio / Legio

Eva Trio Legio

Square dish Kvadratisk fad Quadratische Form

Pie dish Tærtefad Tarteform

885237 885238 885239

885241 885242 885243

20x20 cm 24x24 cm 28x28 cm

Plate Tallerken Teller Ø 20 cm Ø 24 cm Ø 28 cm

886219 886222 886225 886228

Ø19 cm Ø22 cm Ø25 cm Ø28 cm

Thermo mug Thermokrus Thermobecher

Jug Kande Kanne

Butterdish Smørboks Butterdose

Side plate Kagetallerken Teller

886231

886259 25 cl 886260 31 cl

886261 0.5 l 886262 1.0 l

886263

887219 19 cm

Lunch plate Frokosttallerken Teller

Dinner plate Middagstallerken Teller

Deep plate Dyb tallerken Teller, Tief

887222 22 cm

887225 25 cm 887228 28 cm

887224 25 cm

Ø31 cm

Baking dish Ovnfast fad Servierplatte

Saucer Underkop Untertasse

Cappuccino cup Cappuccino kop Cappuccinotasse

886224 Ø25 cm

885224 24x17x4 cm 885230 30x24x5 cm 885236 36x29x6 cm

886250 Ø16 cm

886258

Coffee cup Kaffekop Kaffeetasse

Mug Krus Henkelbecher

Bowl Skål Schale

Holder for baking dish Holder til lasagnefad Halter für Auflaufform

886254

855530 855531 855532 855533 855534

46

20 cl

26 cl

0.3 l 0.5 l 1.3 l 2.0 l 4.0 l

Eva Trio Legio Nova

Pastaplate Pastatallerken Pastateller

Deep Plate Dyb tallerken Teller, tief

886253

Legio Nova / Legio Nova / Legio Nova

30 cl

884236 36x29 cm

47


Legio / Legio / Legio

Eva Trio Legio

Square dish Kvadratisk fad Quadratische Form

Pie dish Tærtefad Tarteform

885237 885238 885239

885241 885242 885243

20x20 cm 24x24 cm 28x28 cm

Plate Tallerken Teller Ø 20 cm Ø 24 cm Ø 28 cm

886219 886222 886225 886228

Ø19 cm Ø22 cm Ø25 cm Ø28 cm

Thermo mug Thermokrus Thermobecher

Jug Kande Kanne

Butterdish Smørboks Butterdose

Side plate Kagetallerken Teller

886231

886259 25 cl 886260 31 cl

886261 0.5 l 886262 1.0 l

886263

887219 19 cm

Lunch plate Frokosttallerken Teller

Dinner plate Middagstallerken Teller

Deep plate Dyb tallerken Teller, Tief

887222 22 cm

887225 25 cm 887228 28 cm

887224 25 cm

Ø31 cm

Baking dish Ovnfast fad Servierplatte

Saucer Underkop Untertasse

Cappuccino cup Cappuccino kop Cappuccinotasse

886224 Ø25 cm

885224 24x17x4 cm 885230 30x24x5 cm 885236 36x29x6 cm

886250 Ø16 cm

886258

Coffee cup Kaffekop Kaffeetasse

Mug Krus Henkelbecher

Bowl Skål Schale

Holder for baking dish Holder til lasagnefad Halter für Auflaufform

886254

855530 855531 855532 855533 855534

46

20 cl

26 cl

0.3 l 0.5 l 1.3 l 2.0 l 4.0 l

Eva Trio Legio Nova

Pastaplate Pastatallerken Pastateller

Deep Plate Dyb tallerken Teller, tief

886253

Legio Nova / Legio Nova / Legio Nova

30 cl

884236 36x29 cm

47


Amfio / Amfio / Amfio

Eva Solo Amfio

Plate Tallerken Teller, flach

Deep Plate Dyb tallerken Teller, tief

Pastaplate Pastatallerken Pastateller

Saucer Underkop Untertasse

861020 861023 861025 861028

861024

861029 Ø29 cm

861050

Ø20 cm Ø23 cm Ø26 cm Ø29 cm

Ø23 cm

Ø16 cm

Coffee cup Kop uden underkop Kaffeetasse

Mug Krus uden underkop Henkelbecher

Tea cup w/o saucer Kop uden underkop Teeobertasse

Espresso cup w. saucer Espresso kop m. underkop Espressotasse m. Untertasse

861053

861054

861057

861056

48

20 cl

24 cl

22 cl

8 cl

49


Amfio / Amfio / Amfio

Eva Solo Amfio

Plate Tallerken Teller, flach

Deep Plate Dyb tallerken Teller, tief

Pastaplate Pastatallerken Pastateller

Saucer Underkop Untertasse

861020 861023 861025 861028

861024

861029 Ø29 cm

861050

Ø20 cm Ø23 cm Ø26 cm Ø29 cm

Ø23 cm

Ø16 cm

Coffee cup Kop uden underkop Kaffeetasse

Mug Krus uden underkop Henkelbecher

Tea cup w/o saucer Kop uden underkop Teeobertasse

Espresso cup w. saucer Espresso kop m. underkop Espressotasse m. Untertasse

861053

861054

861057

861056

48

20 cl

24 cl

22 cl

8 cl

49


0.1 LIFE INDOORS

Rethink green Now everybody can keep flowers. A self-watering pot that allows your plant to look after itself. Nu kan alle holde blomster. Den selvvandende potte gør nemlig, at planten passer sig selv. Dank des selbstbewässernden Blumentopfs hat nun jeder einen grünen Daumen. Denn man kann Pflanzen lange sich selbst überlassen.

50

51


0.1 LIFE INDOORS

Rethink green Now everybody can keep flowers. A self-watering pot that allows your plant to look after itself. Nu kan alle holde blomster. Den selvvandende potte gør nemlig, at planten passer sig selv. Dank des selbstbewässernden Blumentopfs hat nun jeder einen grünen Daumen. Denn man kann Pflanzen lange sich selbst überlassen.

50

51


Plants / Planter / Pflanzen

Plants Self-watering pots

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

568115 568215

568103 568203

568104 568204

568118 568119

Ø11 cm frosted glas Ø13 cm frosted glas

Ø11 cm Chalk white Ø13 cm Chalk white

Ø11 cm Dark grey Ø13 cm Dark grey

Ø11 cm Stone grey Ø13 cm Stone grey

The self-watering pots ensure that the plants are supplied with just the amount of water they require. De selvvandende potter sørger for, at blomsterne får præcis den mængde vand, de har brug for.

Flower pot Blomsterkrukke Blumentopf

Orchid pot Orkidepotte Orchideentopf

Orchid pot Orkidepotte Orchideentopf

Orchid pot Orkidepotte Orchideentopf

568116 568117

568240

568241

568242

Ø20 cm Stone grey Ø25 cm Stone grey

Ø17 cm white

Ø17 cm black

Die Blumentöpfe mit Wasserreservoir sorgen dafür, dass die Blumen genau die Menge Wasser bekommen, die sie brauchen.

Ø17 cm brown

The plant draws up the water it needs via a nylon wick in the base of the pot. Via en nylonvæge i bunden af potten suger planten selv vandet op. Durch eine Nylonwand am Topfboden saugt die Pflanze das Wasser selbst auf.

AquaStar watering can AquaStar vandkande AquaStar Gießkanne

AquaStar watering can AquaStar vandkande AquaStar Gießkanne

AquaStar watering can AquaStar vandkande AquaStar Gießkanne

568303

568304

568305

52

2.0 l

white

2.0 l

grey

2.0 l

lime

53


Plants / Planter / Pflanzen

Plants Self-watering pots

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

Herb pot Krydderurtepotte Kräutertopf

568115 568215

568103 568203

568104 568204

568118 568119

Ø11 cm frosted glas Ø13 cm frosted glas

Ø11 cm Chalk white Ø13 cm Chalk white

Ø11 cm Dark grey Ø13 cm Dark grey

Ø11 cm Stone grey Ø13 cm Stone grey

The self-watering pots ensure that the plants are supplied with just the amount of water they require. De selvvandende potter sørger for, at blomsterne får præcis den mængde vand, de har brug for.

Flower pot Blomsterkrukke Blumentopf

Orchid pot Orkidepotte Orchideentopf

Orchid pot Orkidepotte Orchideentopf

Orchid pot Orkidepotte Orchideentopf

568116 568117

568240

568241

568242

Ø20 cm Stone grey Ø25 cm Stone grey

Ø17 cm white

Ø17 cm black

Die Blumentöpfe mit Wasserreservoir sorgen dafür, dass die Blumen genau die Menge Wasser bekommen, die sie brauchen.

Ø17 cm brown

The plant draws up the water it needs via a nylon wick in the base of the pot. Via en nylonvæge i bunden af potten suger planten selv vandet op. Durch eine Nylonwand am Topfboden saugt die Pflanze das Wasser selbst auf.

AquaStar watering can AquaStar vandkande AquaStar Gießkanne

AquaStar watering can AquaStar vandkande AquaStar Gießkanne

AquaStar watering can AquaStar vandkande AquaStar Gießkanne

568303

568304

568305

52

2.0 l

white

2.0 l

grey

2.0 l

lime

53


0.2 Th e k i tc h e n

54

55


0.2 Th e k i tc h e n

54

55


0.2 THE KITCHEN

Rethink salad dressing Why have two when one will do? Mix and shake, store, and serve in one smart bottle. Hvorfor have to, når én er nok? Bland og ryst, opbevar og server i én smart flaske. Warum drei Dinge kaufen, wenn man auch alles in einem haben kann? Diese clevere Flasche eignet sich zum Mischen und Schütteln, zum Servieren und zur Aufbewahrung.

56

57


0.2 THE KITCHEN

Rethink salad dressing Why have two when one will do? Mix and shake, store, and serve in one smart bottle. Hvorfor have to, når én er nok? Bland og ryst, opbevar og server i én smart flaske. Warum drei Dinge kaufen, wenn man auch alles in einem haben kann? Diese clevere Flasche eignet sich zum Mischen und Schütteln, zum Servieren und zur Aufbewahrung.

56

57


Kitchen / Køkken / Küche

Kitchen

Garlic press Hvidløgspresser Knoblauchpresse

Dressing shaker, drip-free Dressingshaker, drypfri Dressingshaker, tropffrei

Oil & vinegar carafe, drip-free Olie-/eddikeflaske, drypfri Öl & Essig-Karaffe, tropffrei

Grating bowl Riveskål Raspel-Becher

Garlic grater Hvidløgsrivejern Knoblauchreibe

Chopping board set Skærebræt sæt Schneidbrett-Set

Coasters, 4 pcs. Coaster, 4 stk. Getränkeuntersetzer, 4 Stück

Dish mat Bordskåner Untersetzer

567625

567680 0.25 l

567685

567125 21 cm

567638 lime 567639 black

520400 grey tones

530825 green 530824 black 530828 orange

530724 black 530726 white

Citrus Squeezer with glass jug Citruspresser med glaskande Zitruspresse mit Glaskanne

Colander Dørslag Durkslag

Spoons & spatula set, incl. whisk Ske, piskeris og spatel sæt Küchenhelfer-set, 5-teilig

Knife magnets, 4 pcs. Knivmagneter, 4 stk. Messermagnet-set, 4 Stück

Deli jar Delikatesseglas Delikatessenglas

Potholders Grydelapper Topflappen

Serving tray Serveringsbakke Serviertablett

Dish with handle Hankefad Henkelplatte

567612 0.6 l

530410 black

567602

515240

567840 567841 567842 567843

530624 black 530626 Metallic grey

567623 34x50 cm

567857 26x20x6 cm 567858 31x24x6 cm 567859 36x28x6 cm

Knife stand, angled Knivblok, skrå Messerblock, Schräg

Knife stand, angled Knivblok, skrå Messerblock, schräg

Magnetic timer Magnetisk minutur Magnetischer Kurzzeitmesser

Cheese slicer Osteskærer Käseschneider

Cut ‘N Slice cutting wheel Cut ‘N Slice skærehjul Cut ‘N Slice Schneiderad

Cook ’N Time thermometer Cook ’N Time termometer Cook ’N Time termometer

Timer with strap Timer med strop Timer mit schlaufe

515291 white

515290 black 515280 stainless steel

567770

567616

567611

567763

567772 Elephant grey 567777 Moonlight blue 567778 Granite green

58

0.5 l

0.7 l 1.0 l 1.5 l 2.0 l

Bowl with handle Hankeskål Schüssel mit Griff 567805 567808 567810 567820

0.5 l 1.0 l 2.5 l 4.0 l

59


Kitchen / Køkken / Küche

Kitchen

Garlic press Hvidløgspresser Knoblauchpresse

Dressing shaker, drip-free Dressingshaker, drypfri Dressingshaker, tropffrei

Oil & vinegar carafe, drip-free Olie-/eddikeflaske, drypfri Öl & Essig-Karaffe, tropffrei

Grating bowl Riveskål Raspel-Becher

Garlic grater Hvidløgsrivejern Knoblauchreibe

Chopping board set Skærebræt sæt Schneidbrett-Set

Coasters, 4 pcs. Coaster, 4 stk. Getränkeuntersetzer, 4 Stück

Dish mat Bordskåner Untersetzer

567625

567680 0.25 l

567685

567125 21 cm

567638 lime 567639 black

520400 grey tones

530825 green 530824 black 530828 orange

530724 black 530726 white

Citrus Squeezer with glass jug Citruspresser med glaskande Zitruspresse mit Glaskanne

Colander Dørslag Durkslag

Spoons & spatula set, incl. whisk Ske, piskeris og spatel sæt Küchenhelfer-set, 5-teilig

Knife magnets, 4 pcs. Knivmagneter, 4 stk. Messermagnet-set, 4 Stück

Deli jar Delikatesseglas Delikatessenglas

Potholders Grydelapper Topflappen

Serving tray Serveringsbakke Serviertablett

Dish with handle Hankefad Henkelplatte

567612 0.6 l

530410 black

567602

515240

567840 567841 567842 567843

530624 black 530626 Metallic grey

567623 34x50 cm

567857 26x20x6 cm 567858 31x24x6 cm 567859 36x28x6 cm

Knife stand, angled Knivblok, skrå Messerblock, Schräg

Knife stand, angled Knivblok, skrå Messerblock, schräg

Magnetic timer Magnetisk minutur Magnetischer Kurzzeitmesser

Cheese slicer Osteskærer Käseschneider

Cut ‘N Slice cutting wheel Cut ‘N Slice skærehjul Cut ‘N Slice Schneiderad

Cook ’N Time thermometer Cook ’N Time termometer Cook ’N Time termometer

Timer with strap Timer med strop Timer mit schlaufe

515291 white

515290 black 515280 stainless steel

567770

567616

567611

567763

567772 Elephant grey 567777 Moonlight blue 567778 Granite green

58

0.5 l

0.7 l 1.0 l 1.5 l 2.0 l

Bowl with handle Hankeskål Schüssel mit Griff 567805 567808 567810 567820

0.5 l 1.0 l 2.5 l 4.0 l

59


60

61


60

61


Kitchen / Køkken / Küche

Kitchen

Magnetic trivet Magnetisk bordskåner Magnetischer Untersetzer

Magnetic trivet Magnetisk bordskåner Magnetischer Untersetzer

Magnetic trivet Magnetisk bordskåner Magnetischer Untersetzer

Citrus press Citruspresser Zitruspresse

Salt and pepper grinder Salt og peberkværn Salz und pfeffermühle

Automatic soap dispenser Automatisk sæbedispenser Automatische Seifenspender

Soap dispenser Sæbedispenser Seifenspender

Lotion dispenser Lotiondispenser Lotionspender

530737 Moonlight blue

530738 Granite green

530730 Charcoal 530731 Flame 530733 Raspberry 530734 Stone 530735 Snow

567613

530575 11 cm 530571 7.5 cm

567895

567892

567893

SmartMat SmartMat SmartMat

SmartMat SmartMat SmartMat

SmartMat SmartMat SmartMat

Cutting board Skærebræt Schneidebrett

Soap dispenser Sæbedispenser Seifenspender

Soap- and lotiondispenser Sæbe- og lotionsdispenser Seifen- und lotionspender

Digital kitchen scale Digital køkkenvægt Digitale Küchkenwaage

530719 Moonlight blue

530720 Granite green

530721 grey

520406 Moonlight blue

567891 polished 567791 brushed

567894 Set white

568957

Cutting board Skærebræt Schneidebrett

Cutting board Skærebræt Schneidebrett

Salt and pepper grinder Salt og peberkværn Salz und pfeffermühle

Salt and pepper grinder Salt og peberkværn Salz und pfeffermühle

520407 Granite green

520408 grey

530577 11 cm 530573 7.5 cm

530574 11 cm 530570 7.5 cm

62

Oak Oak

white white

Smiley Smiley Smiley 567342 567345

Ø21 cm lime Ø21 cm transparent

black black

63


Kitchen / Køkken / Küche

Kitchen

Magnetic trivet Magnetisk bordskåner Magnetischer Untersetzer

Magnetic trivet Magnetisk bordskåner Magnetischer Untersetzer

Magnetic trivet Magnetisk bordskåner Magnetischer Untersetzer

Citrus press Citruspresser Zitruspresse

Salt and pepper grinder Salt og peberkværn Salz und pfeffermühle

Automatic soap dispenser Automatisk sæbedispenser Automatische Seifenspender

Soap dispenser Sæbedispenser Seifenspender

Lotion dispenser Lotiondispenser Lotionspender

530737 Moonlight blue

530738 Granite green

530730 Charcoal 530731 Flame 530733 Raspberry 530734 Stone 530735 Snow

567613

530575 11 cm 530571 7.5 cm

567895

567892

567893

SmartMat SmartMat SmartMat

SmartMat SmartMat SmartMat

SmartMat SmartMat SmartMat

Cutting board Skærebræt Schneidebrett

Soap dispenser Sæbedispenser Seifenspender

Soap- and lotiondispenser Sæbe- og lotionsdispenser Seifen- und lotionspender

Digital kitchen scale Digital køkkenvægt Digitale Küchkenwaage

530719 Moonlight blue

530720 Granite green

530721 grey

520406 Moonlight blue

567891 polished 567791 brushed

567894 Set white

568957

Cutting board Skærebræt Schneidebrett

Cutting board Skærebræt Schneidebrett

Salt and pepper grinder Salt og peberkværn Salz und pfeffermühle

Salt and pepper grinder Salt og peberkværn Salz und pfeffermühle

520407 Granite green

520408 grey

530577 11 cm 530573 7.5 cm

530574 11 cm 530570 7.5 cm

62

Oak Oak

white white

Smiley Smiley Smiley 567342 567345

Ø21 cm lime Ø21 cm transparent

black black

63


0.2 THE KITCHEN

Rethink cooking The Eva Solo Gravity cockware series with 3 unique functions. Eva Solo Gravity grydeserie med 3 unikke funktioner. Die Gravity Topfserie von Eva Solo mit 3 einzigartigen Funktionen.

64

65


0.2 THE KITCHEN

Rethink cooking The Eva Solo Gravity cockware series with 3 unique functions. Eva Solo Gravity grydeserie med 3 unikke funktioner. Die Gravity Topfserie von Eva Solo mit 3 einzigartigen Funktionen.

64

65


66

67


66

67


Gravity / Gravity / Gravity

Gravity

Pot Gryde Topf 256820

Pot Gryde Topf 2.0 l

grey

256832

Sauté pot Sauté gryde Sauteuse

Pot Gryde Topf

256724

256920

24 cm grey

Pot Gryde Topf 256950

68

Pot Gryde Topf 3.0 l

grey

Flame

257024

4.0 l

grey

Pot Gryde Topf 2.0 l

Flame

Sauté pot Sauté gryde Sauteuse 5.0 l

256848

Pot Gryde Topf

24 cm

Flame

256932

256850

5.0 l

grey

Pot Gryde Topf 3.0 l

Flame

256948

4.0 l

Flame

Spatula Spatel Pfannenheber

Serving spoon, small Grydeske, lille Servierlöffel, klein

119617

119618

grey

Serving spoon, large Grydeske, stor Servierlöffel, gross

Ladle Opøser Schöpflöffel

Pasta spoon Pasta ske Pastalöffel

Spatula Spatel Pfannenheber

119619

119620

119621

119622

grey

grey

grey

Flame

Serving spoon, small Grydeske, lille Servierlöffel, klein

Serving spoon, large Grydeske, stor Servierlöffel, gross

Ladle Opøser Schöpflöffel

Pasta spoon Pasta ske Pastalöffel

119623

119624

119625

119626

Flame

Flame

Flame

Flame

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

256728

257028

256725

257025

grey 28cm

grey

28cm

Flame

24 cm grey

24 cm Flame

69


Gravity / Gravity / Gravity

Gravity

Pot Gryde Topf 256820

Pot Gryde Topf 2.0 l

grey

256832

Sauté pot Sauté gryde Sauteuse

Pot Gryde Topf

256724

256920

24 cm grey

Pot Gryde Topf 256950

68

Pot Gryde Topf 3.0 l

grey

Flame

257024

4.0 l

grey

Pot Gryde Topf 2.0 l

Flame

Sauté pot Sauté gryde Sauteuse 5.0 l

256848

Pot Gryde Topf

24 cm

Flame

256932

256850

5.0 l

grey

Pot Gryde Topf 3.0 l

Flame

256948

4.0 l

Flame

Spatula Spatel Pfannenheber

Serving spoon, small Grydeske, lille Servierlöffel, klein

119617

119618

grey

Serving spoon, large Grydeske, stor Servierlöffel, gross

Ladle Opøser Schöpflöffel

Pasta spoon Pasta ske Pastalöffel

Spatula Spatel Pfannenheber

119619

119620

119621

119622

grey

grey

grey

Flame

Serving spoon, small Grydeske, lille Servierlöffel, klein

Serving spoon, large Grydeske, stor Servierlöffel, gross

Ladle Opøser Schöpflöffel

Pasta spoon Pasta ske Pastalöffel

119623

119624

119625

119626

Flame

Flame

Flame

Flame

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

Frying pan with Slip-Let ®nonstick coating Stegepande med Slip-Let® belægning Bratpfanne mit Slip-Let® Antihaftbeschichtung

256728

257028

256725

257025

grey 28cm

grey

28cm

Flame

24 cm grey

24 cm Flame

69


Gravity / Gravity / Gravity

Gravity

Gravity pot

Spoon, beech, small Grydeske, bøg, lille Servierlöffel, Buche, klein

Spoon, beech, medium Grydeske, bøg, mellem Servierlöffel, Buche, mittel

Spoon, beech, large Grydeske, bøg, stor Servierlöffel, Buche, gross

Corner spoon, beech Hjørneske, bøg Ecklöffel, Buche

119640

119641

119644

119643

Spatula, beech Spatel, bøg Pfannenheber, Buche

Pie spatula, beech Tærtespatel, bøg Tarteheber, Buche

Pasta spoon, beech Pastaske, bøg Pastalöffel, Buche

Whisk, stainless steel Piskeris, rustfrit stål Schneebesen, Edelstahl

119648

119647

119642

119633 27 cm 119631 30 cm

Flame Flame

Standing lid Stående låg Deckel kann auf den Topfrand gesteckt werden Integrated colander Integreret si Integriertes Sieb im Deckel Built-in steam vent Indbygget dampventil Dampfventil

Whisk, stainless steel Piskeris, rustfrit stål Schneebesen, Edelstahl

Whisk Piskeris Schneebesen

119632 27 cm 119630 30 cm

119636 27 cm 119637 30 cm

70

grey grey

Whisk Piskeris Schneebesen Flame Flame

119634 27 cm 119635 30 cm

grey grey

71


Gravity / Gravity / Gravity

Gravity

Gravity pot

Spoon, beech, small Grydeske, bøg, lille Servierlöffel, Buche, klein

Spoon, beech, medium Grydeske, bøg, mellem Servierlöffel, Buche, mittel

Spoon, beech, large Grydeske, bøg, stor Servierlöffel, Buche, gross

Corner spoon, beech Hjørneske, bøg Ecklöffel, Buche

119640

119641

119644

119643

Spatula, beech Spatel, bøg Pfannenheber, Buche

Pie spatula, beech Tærtespatel, bøg Tarteheber, Buche

Pasta spoon, beech Pastaske, bøg Pastalöffel, Buche

Whisk, stainless steel Piskeris, rustfrit stål Schneebesen, Edelstahl

119648

119647

119642

119633 27 cm 119631 30 cm

Flame Flame

Standing lid Stående låg Deckel kann auf den Topfrand gesteckt werden Integrated colander Integreret si Integriertes Sieb im Deckel Built-in steam vent Indbygget dampventil Dampfventil

Whisk, stainless steel Piskeris, rustfrit stål Schneebesen, Edelstahl

Whisk Piskeris Schneebesen

119632 27 cm 119630 30 cm

119636 27 cm 119637 30 cm

70

grey grey

Whisk Piskeris Schneebesen Flame Flame

119634 27 cm 119635 30 cm

grey grey

71


0.2 THE KITCHEN

Eva Trio Timeless Danish style, legendary Danish quality. A design classic created in 1977 by Ole Palsby. Tidløs dansk stil, legendarisk dansk kvalitet. En designklassiker skabt i 1977 af Ole Palsby. Zeitloses dänisches Design, legendäre dänische Qualität. Ein Designklassiker von Ole Palsby aus dem Jahr 1977.

72

73


0.2 THE KITCHEN

Eva Trio Timeless Danish style, legendary Danish quality. A design classic created in 1977 by Ole Palsby. Tidløs dansk stil, legendarisk dansk kvalitet. En designklassiker skabt i 1977 af Ole Palsby. Zeitloses dänisches Design, legendäre dänische Qualität. Ein Designklassiker von Ole Palsby aus dem Jahr 1977.

72

73


74

75


74

75


Pots and pans / Gryder og pander / Töpfe und Pfannen

Eva Trio pots and pans

Stainless steel / Rustfrit stål / Edelstahl

Cobber / Kobber / Kupfer

Frying pan Stegepande Bratpfanne

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne, Slip-Let® Besichtung

Frying pan with ceramic coating Stegepande med keramisk belægning Bratpfanne mit keramischer Beschichtung

Sauté pan Sauterpande Sauteuse

Frying pan Stegepande Bratpfanne

Sauté pan Sauterpande Sauteuse

Saucepan Kasserolle Stielkasserolle

Pot Gryde Kochtopf

203528 Ø28 cm

202520 202524 202528 202530

202510 202511 202512 202513

202424 Ø24 cm

271010

271011

271012

271013

Ø20 cm Ø24 cm Ø28 cm Ø30 cm

20 cm 24 cm 28 cm 30 cm

Ø24 cm

Ø24 cm

Støbejern / Cast iron / Gusseisen

Saucepan Kasserolle Kasserolle 202411 202418

1.1 l 1.8 l

Saucepan Sauterkasserolle Stielkasserolle

Pot Gryde Topf

202413

202422 202436 202448 202465

1.3 l

2.2 l 3.6 l 4.8 l 6.5 l

1.5 l Ø16 cm

3.9 l Ø20 cm

Dura Line

Stock pot Suppegryde Suppentopf

Grill frying pan Grill stegepande Grill-pfanne

Pot Gryde Topf

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne, Slip-Let® Besichtung

Sauté pan, Slip-Let® coating Sauterpande, Slip-Let® belægning Sauteuse, Slip-Let® Besichtung

202480

216439 28 cm

216441 4 l Ø24 cm 216440 8 l Ø32 cm

256124 24 cm 256128 28 cm

256224 24 cm

10 l

Black Line

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne, Slip-Let® Besichtung

Sauté pan, Slip-Let® coating Sauterpande, Slip-Let® belægning Sauteuse, Slip-Let® Besichtung

Saucepan, Slip-Let® coating Kasserolle, Slip-Let® belægning Stielkasserolle, Slip-Let® Besichtung

Pot, Slip-Let® coating Gryde, Slip-Let® belægning Kochtopf, Slip-Let® Besichtung

Saucepan, Slip-Let® coating Kasserolle, Slip-Let® belægning Stielkasserolle, Slip-Let® Besichtung

Pot, Slip-Let® coating Gryde, Slip-Let® belægning Kochtopf, Slip-Let® Besichtung

Wok, Slip-Let® coating Wok, Slip-Let® belægning Wok, Slip-Let® Besichtung

Baking pan, Slip-Let® coating Bradepande, Slip-Let® belægning Bräter, Slip-Let® Besichtung

236424 236428

236524

236618

236625 236638 236648 236670

256318 1.8 l Ø16 cm

256320 256332 256347 256370

256150 5.0 l Ø32 cm

256160

76

24 cm 28 cm

24 cm

1.8 l Ø16 cm

2.5 l Ø16 cm 3.8 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 7.0 l Ø24 cm

2.5 l Ø16 cm 3.8 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 7.0 l Ø24 cm

30x25x7,5 cm

77


Pots and pans / Gryder og pander / Töpfe und Pfannen

Eva Trio pots and pans

Stainless steel / Rustfrit stål / Edelstahl

Cobber / Kobber / Kupfer

Frying pan Stegepande Bratpfanne

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne, Slip-Let® Besichtung

Frying pan with ceramic coating Stegepande med keramisk belægning Bratpfanne mit keramischer Beschichtung

Sauté pan Sauterpande Sauteuse

Frying pan Stegepande Bratpfanne

Sauté pan Sauterpande Sauteuse

Saucepan Kasserolle Stielkasserolle

Pot Gryde Kochtopf

203528 Ø28 cm

202520 202524 202528 202530

202510 202511 202512 202513

202424 Ø24 cm

271010

271011

271012

271013

Ø20 cm Ø24 cm Ø28 cm Ø30 cm

20 cm 24 cm 28 cm 30 cm

Ø24 cm

Ø24 cm

Støbejern / Cast iron / Gusseisen

Saucepan Kasserolle Kasserolle 202411 202418

1.1 l 1.8 l

Saucepan Sauterkasserolle Stielkasserolle

Pot Gryde Topf

202413

202422 202436 202448 202465

1.3 l

2.2 l 3.6 l 4.8 l 6.5 l

1.5 l Ø16 cm

3.9 l Ø20 cm

Dura Line

Stock pot Suppegryde Suppentopf

Grill frying pan Grill stegepande Grill-pfanne

Pot Gryde Topf

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne, Slip-Let® Besichtung

Sauté pan, Slip-Let® coating Sauterpande, Slip-Let® belægning Sauteuse, Slip-Let® Besichtung

202480

216439 28 cm

216441 4 l Ø24 cm 216440 8 l Ø32 cm

256124 24 cm 256128 28 cm

256224 24 cm

10 l

Black Line

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne, Slip-Let® Besichtung

Sauté pan, Slip-Let® coating Sauterpande, Slip-Let® belægning Sauteuse, Slip-Let® Besichtung

Saucepan, Slip-Let® coating Kasserolle, Slip-Let® belægning Stielkasserolle, Slip-Let® Besichtung

Pot, Slip-Let® coating Gryde, Slip-Let® belægning Kochtopf, Slip-Let® Besichtung

Saucepan, Slip-Let® coating Kasserolle, Slip-Let® belægning Stielkasserolle, Slip-Let® Besichtung

Pot, Slip-Let® coating Gryde, Slip-Let® belægning Kochtopf, Slip-Let® Besichtung

Wok, Slip-Let® coating Wok, Slip-Let® belægning Wok, Slip-Let® Besichtung

Baking pan, Slip-Let® coating Bradepande, Slip-Let® belægning Bräter, Slip-Let® Besichtung

236424 236428

236524

236618

236625 236638 236648 236670

256318 1.8 l Ø16 cm

256320 256332 256347 256370

256150 5.0 l Ø32 cm

256160

76

24 cm 28 cm

24 cm

1.8 l Ø16 cm

2.5 l Ø16 cm 3.8 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 7.0 l Ø24 cm

2.5 l Ø16 cm 3.8 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 7.0 l Ø24 cm

30x25x7,5 cm

77


Pots and pans / Gryder og pander / Töpfe und Pfannen

Eva Trio pots and pans

Draining lid

Multi

Frying pan Stegepande Bratpfanne

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne Slip-Let® Besichtung

Sauté pan Sauterpande Sauteuse

Saucepan Kasserolle Stielkasserolle

246328 Ø28 cm

246128

246524 Ø24 cm

246518

28 cm

1.8 l Ø16 cm

Lid / Låg / Deckel

Wok Wok Wok

Casserole Gryde Kochtopf 246322 246336 246348 246370

2.2 l Ø16 cm 3.6 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 6.5 l Ø24 cm

246150

Lid Låg Deckel 5.0 l Ø32 cm

206013 206016 206020 206024

Lid Låg Deckel Ø13 cm Ø16 cm Ø20 cm Ø24 cm

206028 Ø28 cm

• The draining lid incorporates a sieve with a silicone cover. When you drain, part of the silicone disk automatically comes away from the lid so the cooking water can pour out freely. • Hældelåget har integreret si, der er dækket af en silikonedug. Når du hælder, slipper silikonen automatisk låget, så vandet kan løbe ud.

Glass lid Glaslåg Glasdeckel

Draining lid Hældelåg Abgießdeckel

Dome Lid Kuppellåg Gewölbter Deckel

201016 201020 201024

203016 203020 203024

206064 Ø24 cm 206070 Ø32 cm

78

Ø16 cm Ø20 cm Ø24 cm

Ø16 cm Ø20 cm Ø24 cm

• Der Abgießdeckel hat ein integriertes Sieb, das von einem Silikontuch bedeckt ist. Beim Abgießen löst sich das Silikontuch automatisch etwas vom Deckel, so dass das Wasser ablaufen kann.

79


Pots and pans / Gryder og pander / Töpfe und Pfannen

Eva Trio pots and pans

Draining lid

Multi

Frying pan Stegepande Bratpfanne

Frying pan, Slip-Let® coating Stegepande, Slip-Let® belægning Bratpfanne Slip-Let® Besichtung

Sauté pan Sauterpande Sauteuse

Saucepan Kasserolle Stielkasserolle

246328 Ø28 cm

246128

246524 Ø24 cm

246518

28 cm

1.8 l Ø16 cm

Lid / Låg / Deckel

Wok Wok Wok

Casserole Gryde Kochtopf 246322 246336 246348 246370

2.2 l Ø16 cm 3.6 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 6.5 l Ø24 cm

246150

Lid Låg Deckel 5.0 l Ø32 cm

206013 206016 206020 206024

Lid Låg Deckel Ø13 cm Ø16 cm Ø20 cm Ø24 cm

206028 Ø28 cm

• The draining lid incorporates a sieve with a silicone cover. When you drain, part of the silicone disk automatically comes away from the lid so the cooking water can pour out freely. • Hældelåget har integreret si, der er dækket af en silikonedug. Når du hælder, slipper silikonen automatisk låget, så vandet kan løbe ud.

Glass lid Glaslåg Glasdeckel

Draining lid Hældelåg Abgießdeckel

Dome Lid Kuppellåg Gewölbter Deckel

201016 201020 201024

203016 203020 203024

206064 Ø24 cm 206070 Ø32 cm

78

Ø16 cm Ø20 cm Ø24 cm

Ø16 cm Ø20 cm Ø24 cm

• Der Abgießdeckel hat ein integriertes Sieb, das von einem Silikontuch bedeckt ist. Beim Abgießen löst sich das Silikontuch automatisch etwas vom Deckel, so dass das Wasser ablaufen kann.

79


Eva Trio: A design classic from 1977

English

Dansk

Deutsch

In the mid-1970s, the quality of most pots and pans was relatively mediocre. However, Eva Solo’s then owner, Erik Mangor, decided to change that. He contacted Ole Palsby, who was regarded as Denmark’s leading kitchenware expert, and asked him to develop the ultimate series of pots and pans. The result was Eva Trio, which was launched in 1977.

I midten af halvfjerdserne kunne kvaliteten af gryder og pander ligge på et meget lille sted. Det besluttede Eva Solos daværende ejer, Erik Mangor at gøre noget ved. Han kontaktede Ole Palsby, der blev betragtet som Danmarks førende køkkentøjs-ekspert, og bad ham udvikle den ultimative gryde- og pandeserie. Resultatet var Eva Trio, der blev lanceret i 1977.

In der Mitte der 1970er Jahre ließ die Qualität bei Töpfen und Pfannen häufig sehr zu wünschen übrig. Erik Mangor, der damalige Inhaber von Eva Solo, beschloss, etwas dagegen zu tun. Er nahm Kontakt zu Ole Palsby auf, der seinerzeit als führender dänischer Experte für Küchenutensilien galt, und bat ihn, die ultimative Topf- und Pfannenserie zu entwickeln. Das Resultat war Eva Trio, das 1977 eingeführt wurde.

In addition to the professional quality of the cookware, it was groundbreaking in several respects. The series consisted of pots and pans made of aluminium, cast iron and copper – three materials which are each suitable for a specific type of cooking, and which gave the series its name. The distinctive design was completely new for its time and tied the series together across the three materials.

Udover den professionelle kvalitet var serien banebrydende på en række punkter. Den bestod af gryder og pander i henholdsvis aluminium, støbejern og kobber – tre materialer der hver især er egnede til en bestemt type madlavning, og som gav serien sit navn. Det markante formsprog var helt nyt for tiden og bandt serien sammen på tværs af de tre materialer.

Another new feature was that the pots could be stacked inside each other, thus taking up a minimum of space. Moreover, they were developed with three fixed diameter sizes, so the flat, stackable lids could be used on several different products. Finally, the handles on the lids etc. were made of stainless steel rather than the usual Bakelite or plastic, which meant they remained cool on the cooker, yet could be put in the oven. The radically innovative design was named, for example, the ‘Best Thing Ever 1978’ by the interiors magazine Bo Bedre, and the following year it won the Danish Design Council’s ID award. Thus, Eva Trio became a Scandinavian success story, and in so doing helped revolutionise the kitchen. Over the years, the products have become modern classics, and now – as then – we manufacture the series in its original design and quality.

80

Det var ligeledes nyt, at gryderne kunne stables indeni hinanden, så de fyldte minimalt. At de var udviklet med tre faste diameterstørrelser, så de flade, stabelvenlige låg kunne anvendes på flere forskellige produkter. Samt at seriens håndtag modsat datidens bakelit- og plastik-greb var udført i rustfrit stål. Det gjorde, at de forblev kolde på komfuret, og at gryderne kunne sættes ind i ovnen. Det radikalt nytænkende design blev blandt andet udvalgt som ’Årets bedste ting 1978’ i Bo Bedre og vandt Dansk Designråds ID pris i 1979. Eva Trio udviklede sig til en skandinavisk succes og var med til at revolutionere køkkenet. Med tiden har serien fået status af moderne klassiker, og den dag i dag producerer vi serien i dens oprindelige design og kvalitet.

Neben ihrer professionellen Qualität war die Serie bei einer Reihe von Gesichtspunkten bahnbrechend. Sie bestand aus Töpfen und Pfannen aus Aluminium, Gusseisen bzw. Kupfer – drei Materialien, die jeweils für eine bestimmte Art der Speisenzubereitung geeignet waren und der Serie ihren Namen gaben. Die markante Formensprache war damals völlig neu und band die Serie über die drei Materialien hinaus zusammen. Ebenso neu war, dass die Töpfe ineinander gestapelt werden konnten und daher nur sehr wenig Platz beanspruchten. Dass sie mit drei Größen mit festen Durchmessern gestaltet waren, so dass die flachen, stapelbaren Deckel für mehrere verschiedene Produkte verwendet werden konnten. Und dass die Griffe der Serie entgegen der damals üblichen Bakelitund Kunststoffgriffe in Edelstahl ausgeführt waren. Dies sorgte dafür, dass die Griffe auf dem Herd kalt blieben und die Töpfe auch im Ofen verwendet werden konnten. Das radikal innovative Design wurde u. a. als “Bestes Objekt des Jahres 1978“ in der dänischen Designzeitschrift Bo Bedre und mit dem ID-Preis 1979 des Dänischen Designrats ausgezeichnet. Eva Trio entwickelte sich zu einem skandinavischen Erfolg und trug dazu bei, die Küche zu revolutionieren. Mit der Zeit erhielt die Serie den Status eines modernen Designklassikers. Heute produzieren wir die Serie immer noch im ursprünglichen Design und in der bewährten Qualität.

81


Eva Trio: A design classic from 1977

English

Dansk

Deutsch

In the mid-1970s, the quality of most pots and pans was relatively mediocre. However, Eva Solo’s then owner, Erik Mangor, decided to change that. He contacted Ole Palsby, who was regarded as Denmark’s leading kitchenware expert, and asked him to develop the ultimate series of pots and pans. The result was Eva Trio, which was launched in 1977.

I midten af halvfjerdserne kunne kvaliteten af gryder og pander ligge på et meget lille sted. Det besluttede Eva Solos daværende ejer, Erik Mangor at gøre noget ved. Han kontaktede Ole Palsby, der blev betragtet som Danmarks førende køkkentøjs-ekspert, og bad ham udvikle den ultimative gryde- og pandeserie. Resultatet var Eva Trio, der blev lanceret i 1977.

In der Mitte der 1970er Jahre ließ die Qualität bei Töpfen und Pfannen häufig sehr zu wünschen übrig. Erik Mangor, der damalige Inhaber von Eva Solo, beschloss, etwas dagegen zu tun. Er nahm Kontakt zu Ole Palsby auf, der seinerzeit als führender dänischer Experte für Küchenutensilien galt, und bat ihn, die ultimative Topf- und Pfannenserie zu entwickeln. Das Resultat war Eva Trio, das 1977 eingeführt wurde.

In addition to the professional quality of the cookware, it was groundbreaking in several respects. The series consisted of pots and pans made of aluminium, cast iron and copper – three materials which are each suitable for a specific type of cooking, and which gave the series its name. The distinctive design was completely new for its time and tied the series together across the three materials.

Udover den professionelle kvalitet var serien banebrydende på en række punkter. Den bestod af gryder og pander i henholdsvis aluminium, støbejern og kobber – tre materialer der hver især er egnede til en bestemt type madlavning, og som gav serien sit navn. Det markante formsprog var helt nyt for tiden og bandt serien sammen på tværs af de tre materialer.

Another new feature was that the pots could be stacked inside each other, thus taking up a minimum of space. Moreover, they were developed with three fixed diameter sizes, so the flat, stackable lids could be used on several different products. Finally, the handles on the lids etc. were made of stainless steel rather than the usual Bakelite or plastic, which meant they remained cool on the cooker, yet could be put in the oven. The radically innovative design was named, for example, the ‘Best Thing Ever 1978’ by the interiors magazine Bo Bedre, and the following year it won the Danish Design Council’s ID award. Thus, Eva Trio became a Scandinavian success story, and in so doing helped revolutionise the kitchen. Over the years, the products have become modern classics, and now – as then – we manufacture the series in its original design and quality.

80

Det var ligeledes nyt, at gryderne kunne stables indeni hinanden, så de fyldte minimalt. At de var udviklet med tre faste diameterstørrelser, så de flade, stabelvenlige låg kunne anvendes på flere forskellige produkter. Samt at seriens håndtag modsat datidens bakelit- og plastik-greb var udført i rustfrit stål. Det gjorde, at de forblev kolde på komfuret, og at gryderne kunne sættes ind i ovnen. Det radikalt nytænkende design blev blandt andet udvalgt som ’Årets bedste ting 1978’ i Bo Bedre og vandt Dansk Designråds ID pris i 1979. Eva Trio udviklede sig til en skandinavisk succes og var med til at revolutionere køkkenet. Med tiden har serien fået status af moderne klassiker, og den dag i dag producerer vi serien i dens oprindelige design og kvalitet.

Neben ihrer professionellen Qualität war die Serie bei einer Reihe von Gesichtspunkten bahnbrechend. Sie bestand aus Töpfen und Pfannen aus Aluminium, Gusseisen bzw. Kupfer – drei Materialien, die jeweils für eine bestimmte Art der Speisenzubereitung geeignet waren und der Serie ihren Namen gaben. Die markante Formensprache war damals völlig neu und band die Serie über die drei Materialien hinaus zusammen. Ebenso neu war, dass die Töpfe ineinander gestapelt werden konnten und daher nur sehr wenig Platz beanspruchten. Dass sie mit drei Größen mit festen Durchmessern gestaltet waren, so dass die flachen, stapelbaren Deckel für mehrere verschiedene Produkte verwendet werden konnten. Und dass die Griffe der Serie entgegen der damals üblichen Bakelitund Kunststoffgriffe in Edelstahl ausgeführt waren. Dies sorgte dafür, dass die Griffe auf dem Herd kalt blieben und die Töpfe auch im Ofen verwendet werden konnten. Das radikal innovative Design wurde u. a. als “Bestes Objekt des Jahres 1978“ in der dänischen Designzeitschrift Bo Bedre und mit dem ID-Preis 1979 des Dänischen Designrats ausgezeichnet. Eva Trio entwickelte sich zu einem skandinavischen Erfolg und trug dazu bei, die Küche zu revolutionieren. Mit der Zeit erhielt die Serie den Status eines modernen Designklassikers. Heute produzieren wir die Serie immer noch im ursprünglichen Design und in der bewährten Qualität.

81


Pots and pans / Gryder og pander / Töpfe und Pfannen

Eva Trio pots and pans

White Line

White Line

Frying pan w. Slip-Let coating Stegepande m. Slip-Let® belægning Bratpfanne m. Slip-Let® Besichtung

Sauté Pan Sauterpande Hohe Bratphanne

Saucepan Kasserolle Stielkasserolle

Pot Gryde Topf

256424 Ø24 cm 256428 Ø28 cm

256524 Ø24 cm

256618

256620 256632 256647 256670

®

1.8 l Ø16 cm

• The White Line range stays white thanks to the patented, ceramic CeraTex™ coating. 2.5 l Ø16 cm 3.8 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 7.0 l Ø24 cm

• White Line serien forbliver hvid. Det sikrer den patenterede, keramiske CeraTex™ belægning. • Die White Line Serie bleibt weiß. Dafür sorgt die patentierte CeraTex™ Keramikbeschichtung.

Radiant ring

82

83


Pots and pans / Gryder og pander / Töpfe und Pfannen

Eva Trio pots and pans

White Line

White Line

Frying pan w. Slip-Let coating Stegepande m. Slip-Let® belægning Bratpfanne m. Slip-Let® Besichtung

Sauté Pan Sauterpande Hohe Bratphanne

Saucepan Kasserolle Stielkasserolle

Pot Gryde Topf

256424 Ø24 cm 256428 Ø28 cm

256524 Ø24 cm

256618

256620 256632 256647 256670

®

1.8 l Ø16 cm

• The White Line range stays white thanks to the patented, ceramic CeraTex™ coating. 2.5 l Ø16 cm 3.8 l Ø20 cm 4.8 l Ø20 cm 7.0 l Ø24 cm

• White Line serien forbliver hvid. Det sikrer den patenterede, keramiske CeraTex™ belægning. • Die White Line Serie bleibt weiß. Dafür sorgt die patentierte CeraTex™ Keramikbeschichtung.

Radiant ring

82

83


84

85


84

85


Accessories / Tilbehør / Zubehör

Eva Trio accessories

Nylon / Kunststof / Nylon

Serving spoon, Grydeske Servierlöffel

Serving spoon w. holes Grydeske m. huller Servierlöffel m. Löchern

Ladle, Opøser Schöpflöffel

Spaghetti Pastaske Nudellöffel

Strainer Trådsi Sieb

118606 26 cm

118608 26 cm

118609

118613

118007 118016 118018 118020

Ladle w. holes Hulske Schöpflöffel m. Löchern

Stirrer Røreske Rührlöffel

Spatula Spatel lille Pfannenheber

Dough scraper Dejskraber Teigschaber

Pastry brush Bagepensel Backpinsel

118611

118601

118652 118653

118062 23 cm

118005

27 cm

27 cm

28 cm

26 cm

small, nylon large, nylon

Serving spoon Serveringsske Servierlöffel

Spaghetti spoon Pastaske Nudellöffel

Ladle, oval Opøserske m/hældelæbe Schöplöffel, oval

Perforated ladle Hulske Schaumlöffel

118306 22 cm 118309 26 cm

118313

118406 118409

118411

86

Whisk w. silicone coating Piskeris m. belægning Schneebesen m. Beschichtung

Whisk w. silicone coating Piskeris m. belægning Schneebesen m. Beschichtung

118225

118320 118325

118330

25 cm

20 cm 25 cm

30 cm

• The design of the Eva Trio utensils harmonises with the classic Eva Trio pots and pans. They are designed to be functional and to withstand daily use.

Stainless steel / Rustfrit stål / Edelstahl

29 cm

Ø7.5 cm Ø16 cm Ø18 cm Ø20 cm

Whisk Piskeris Schneebesen

6 cm 9 cm

11 cm

• Eva Trio redskaberne er skabt i samme udtryk som de klassiske gryder og pander. De er udviklet med udgangspunkt i funktionalitet og tåler at blive brugt hver dag. • Die Eva Trio Küchengeräte sind mit demselben Ausdruck geschaffen wie die Töpfe und Pfannen. Sie sind mit Blick auf Funktionalität und alltäglichen Gebrauch gestaltet worden.

87


Accessories / Tilbehør / Zubehör

Eva Trio accessories

Nylon / Kunststof / Nylon

Serving spoon, Grydeske Servierlöffel

Serving spoon w. holes Grydeske m. huller Servierlöffel m. Löchern

Ladle, Opøser Schöpflöffel

Spaghetti Pastaske Nudellöffel

Strainer Trådsi Sieb

118606 26 cm

118608 26 cm

118609

118613

118007 118016 118018 118020

Ladle w. holes Hulske Schöpflöffel m. Löchern

Stirrer Røreske Rührlöffel

Spatula Spatel lille Pfannenheber

Dough scraper Dejskraber Teigschaber

Pastry brush Bagepensel Backpinsel

118611

118601

118652 118653

118062 23 cm

118005

27 cm

27 cm

28 cm

26 cm

small, nylon large, nylon

Serving spoon Serveringsske Servierlöffel

Spaghetti spoon Pastaske Nudellöffel

Ladle, oval Opøserske m/hældelæbe Schöplöffel, oval

Perforated ladle Hulske Schaumlöffel

118306 22 cm 118309 26 cm

118313

118406 118409

118411

86

Whisk w. silicone coating Piskeris m. belægning Schneebesen m. Beschichtung

Whisk w. silicone coating Piskeris m. belægning Schneebesen m. Beschichtung

118225

118320 118325

118330

25 cm

20 cm 25 cm

30 cm

• The design of the Eva Trio utensils harmonises with the classic Eva Trio pots and pans. They are designed to be functional and to withstand daily use.

Stainless steel / Rustfrit stål / Edelstahl

29 cm

Ø7.5 cm Ø16 cm Ø18 cm Ø20 cm

Whisk Piskeris Schneebesen

6 cm 9 cm

11 cm

• Eva Trio redskaberne er skabt i samme udtryk som de klassiske gryder og pander. De er udviklet med udgangspunkt i funktionalitet og tåler at blive brugt hver dag. • Die Eva Trio Küchengeräte sind mit demselben Ausdruck geschaffen wie die Töpfe und Pfannen. Sie sind mit Blick auf Funktionalität und alltäglichen Gebrauch gestaltet worden.

87


0.3 Ou tdo o r s

88

89


0.3 Ou tdo o r s

88

89


0.3 OUTDOORS

Rethink barbeque All grills are big and clumsy, right? Wrong. There’s one beautifully designed, elegant grill that can be proudly displayed to friends and family Hvis du synes, at en grill er noget stort og klodset, så er her lidt af en revolution. En grill du med stolthed kan vise frem til venner og familie. Dass Grille nicht groß und wuchtig sein müssen, beweist diese Kreation von Eva Solo. Diesen stilvollen Grill werden Sie Ihren Freunden und Verwandten mit Stolz zeigen.

90

91


0.3 OUTDOORS

Rethink barbeque All grills are big and clumsy, right? Wrong. There’s one beautifully designed, elegant grill that can be proudly displayed to friends and family Hvis du synes, at en grill er noget stort og klodset, så er her lidt af en revolution. En grill du med stolthed kan vise frem til venner og familie. Dass Grille nicht groß und wuchtig sein müssen, beweist diese Kreation von Eva Solo. Diesen stilvollen Grill werden Sie Ihren Freunden und Verwandten mit Stolz zeigen.

90

91


92

93


92

93


Grill / Grill / Grill

Grill

To Go Grill

Dome lid for grill Stegelåg til kulgrill Schmordeckel, gewölbt

Dome lid w. thermometer Stegelåg m. termometer Schmordeckel m. Thermometer

Charcoal grill incl. flat lid Kulgrill inkl. fladt låg Holzkohlegrill inkl. Deckel, flach

571065

571052

571055 571056

Ø49 cm

Ø59 cm

Ø49 cm Ø59 cm

Gasgrill incl. cooking lid w. thermometer Gasgrill inkl. stegelåg m. termometer Gassgrill inkl. Schmordeckel m. Thermometer 5712XX

Ø59 cm

• The go anywhere grill! A handy strap makes light work of transportation, while the integrated cooking lid adds great posibilities to your cooking. •

Grill to-go hvor som helst! En praktisk rem gør transporten til en leg, mens det integrerede låg giver store muligheder i din madlavning.

• Mit dem To Go Grill können Sie überall grillen. Durch den praktischen Trageriemen wird der Transport zum Kinderspiel, und der integrierte Deckel eröffnet viele Möglichkeiten der Essenszubereitung.

Cover for grill Betræk til kulgrill Grillabdeckung für Grill 571067 571053

Ø49 cm Ø59 cm

Gasgrill incl. cooking lid w. thermometer Gasgrill inkl. stegelåg m. termometer Gassgrill inkl. Schmordeckel m. Thermometer 5713XX

To Go Grill To Go Grill To Go Grill

571066 Ø59 cm

571023 Ø32 cm

Ø59 cm black

Grill set with tongs and spatula Grillsæt med tang og spatel Grillset mit zange und pfannenheber

Table grill Bordgrill Tischgrill

571100

571020 Ø30 cm

94

Cooking lid with thermometer Stegelåg med termometer Schmordeckel mit thermometer

95


Grill / Grill / Grill

Grill

To Go Grill

Dome lid for grill Stegelåg til kulgrill Schmordeckel, gewölbt

Dome lid w. thermometer Stegelåg m. termometer Schmordeckel m. Thermometer

Charcoal grill incl. flat lid Kulgrill inkl. fladt låg Holzkohlegrill inkl. Deckel, flach

571065

571052

571055 571056

Ø49 cm

Ø59 cm

Ø49 cm Ø59 cm

Gasgrill incl. cooking lid w. thermometer Gasgrill inkl. stegelåg m. termometer Gassgrill inkl. Schmordeckel m. Thermometer 5712XX

Ø59 cm

• The go anywhere grill! A handy strap makes light work of transportation, while the integrated cooking lid adds great posibilities to your cooking. •

Grill to-go hvor som helst! En praktisk rem gør transporten til en leg, mens det integrerede låg giver store muligheder i din madlavning.

• Mit dem To Go Grill können Sie überall grillen. Durch den praktischen Trageriemen wird der Transport zum Kinderspiel, und der integrierte Deckel eröffnet viele Möglichkeiten der Essenszubereitung.

Cover for grill Betræk til kulgrill Grillabdeckung für Grill 571067 571053

Ø49 cm Ø59 cm

Gasgrill incl. cooking lid w. thermometer Gasgrill inkl. stegelåg m. termometer Gassgrill inkl. Schmordeckel m. Thermometer 5713XX

To Go Grill To Go Grill To Go Grill

571066 Ø59 cm

571023 Ø32 cm

Ø59 cm black

Grill set with tongs and spatula Grillsæt med tang og spatel Grillset mit zange und pfannenheber

Table grill Bordgrill Tischgrill

571100

571020 Ø30 cm

94

Cooking lid with thermometer Stegelåg med termometer Schmordeckel mit thermometer

95


96

97


96

97


0.3 OUTDOORS

Rethink outdoor lighting Renewable energy never looked so good! This stylish lamp runs on a hidden solar cell panel. Vedvarende energi har aldrig set bedre ud! Den stilfulde lampe kører pü et skjult solcellepanel. Erneuerbare Energie war nie attraktiver! Die stilvolle Lampe wird ßber ein verdecktes Solarmodul mit Strom versorgt.

98

99


0.3 OUTDOORS

Rethink outdoor lighting Renewable energy never looked so good! This stylish lamp runs on a hidden solar cell panel. Vedvarende energi har aldrig set bedre ud! Den stilfulde lampe kører pü et skjult solcellepanel. Erneuerbare Energie war nie attraktiver! Die stilvolle Lampe wird ßber ein verdecktes Solarmodul mit Strom versorgt.

98

99


Outdoor

SunLight table lamp SunLight bordlampe SunLight Tischlampe

SunLight lamp w. spike SunLight lampe m. spyd SunLight lampe m. Spiess

Glass lantern Glaslanterne Glaslaterne

571337

571338

571341 571342

Outdoor thermometer Udendørstermometer Aussenthermometer

Foldable icescraper Sammenfoldelig isskraber Zusammenklappbarer Eiskratzer

FireGlobe fireplace FireGlobe ildsted FireGlobe Feuerschatle

567764

571160

571099

100

small large

Glass lantern Glaslanterne Glaslaterne Frosted glass Frosted glass

571343 571344

small large

Smokey grey Smokey grey

101


Outdoor

SunLight table lamp SunLight bordlampe SunLight Tischlampe

SunLight lamp w. spike SunLight lampe m. spyd SunLight lampe m. Spiess

Glass lantern Glaslanterne Glaslaterne

571337

571338

571341 571342

Outdoor thermometer Udendørstermometer Aussenthermometer

Foldable icescraper Sammenfoldelig isskraber Zusammenklappbarer Eiskratzer

FireGlobe fireplace FireGlobe ildsted FireGlobe Feuerschatle

567764

571160

571099

100

small large

Glass lantern Glaslanterne Glaslaterne Frosted glass Frosted glass

571343 571344

small large

Smokey grey Smokey grey

101


0.3 OUTDOORS

Rethink bird feeding Style is everywhere if you want it. You can watch the birds and admire the simple elegance of this garden bird feeder all at the same time. God stil kan være alle vegne. Du kan se på fugle og beundre det elegante design på én og samme tid. Mit gutem Stil kann man sich überall umgeben! Beobachten Sie die Vogelwelt, und bewundern Sie gleichzeitig das elegante Design.

102

103


0.3 OUTDOORS

Rethink bird feeding Style is everywhere if you want it. You can watch the birds and admire the simple elegance of this garden bird feeder all at the same time. God stil kan være alle vegne. Du kan se på fugle og beundre det elegante design på én og samme tid. Mit gutem Stil kann man sich überall umgeben! Beobachten Sie die Vogelwelt, und bewundern Sie gleichzeitig das elegante Design.

102

103


Birds / Fugle / Vogel

Birds

Window bird feeder

Bird feeder Foderkugle Futterring

Mini bird feeder, 2 pcs Mini foderkugler, 2 stk Mini-Futterkugel, 2 stück

Suit bird feeder, 2 pcs Mejsekugleholder, 2 stk Meisenkugelhalter, 2 stück

Rain guage Regnmåler Niederschlagsmesser

571030

571032

571033

571038

• Get closer to bird life wherever you live. This innovative bird feeder can be set on a window in a flat, house or garden. •

Kom tættere på fuglelivet. Den innovative foderkugle kan sættes direkte på vinduet, så du kan nyde fuglene, uanset om du bor i lejlighed eller i hus med have.

• Kommen Sie den Vögeln ganz nah! Die innovative Futterkugel lässt sich direkt an der Fensterscheibe befestigen, damit Sie das Vogelleben bequem von Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus aus beobachten können.

Bird table Foderbræt Glas-Vogelhaus

Bird feeder tube Fuglefoderrør Vogelfutterröhre

Window bird feeder Vinduesfoderkugle Fensterfutterkugel

571039

571043

571048

104

105


Birds / Fugle / Vogel

Birds

Window bird feeder

Bird feeder Foderkugle Futterring

Mini bird feeder, 2 pcs Mini foderkugler, 2 stk Mini-Futterkugel, 2 stück

Suit bird feeder, 2 pcs Mejsekugleholder, 2 stk Meisenkugelhalter, 2 stück

Rain guage Regnmåler Niederschlagsmesser

571030

571032

571033

571038

• Get closer to bird life wherever you live. This innovative bird feeder can be set on a window in a flat, house or garden. •

Kom tættere på fuglelivet. Den innovative foderkugle kan sættes direkte på vinduet, så du kan nyde fuglene, uanset om du bor i lejlighed eller i hus med have.

• Kommen Sie den Vögeln ganz nah! Die innovative Futterkugel lässt sich direkt an der Fensterscheibe befestigen, damit Sie das Vogelleben bequem von Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus aus beobachten können.

Bird table Foderbræt Glas-Vogelhaus

Bird feeder tube Fuglefoderrør Vogelfutterröhre

Window bird feeder Vinduesfoderkugle Fensterfutterkugel

571039

571043

571048

104

105


106

107


106

107


92020139

108

www.evasolo.com Måløv Teknikerby 18-20, DK-2760 Måløv, Denmark Tlf.: +45 36 73 20 60

Evasolo corporatecatalogue  

Evasolo corporatecatalogue

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you