Page 1

tilolino plovoucí podlaha Před více než 15 lety vytvořila firma tilo jako první výrobce na světě linoleum plovoucí podlahu pro plovoucí pokládání. Linoleum je výrobek, jehož suroviny pocházejí převážně z přírody. Mezi výrobními šaržemi jsou drobné rozdíly barvy a Strukturay. Proto někdy přesně nesouhlasí vystavené vzorky s pozdější dodávkou. Také nesmějí být spolu pokládány různé výrobní šarže. Proto před pokládáním zkontrolujte výrobní čísla (na zadní straně dílců). Tato čísla musí být stejná.

Základní dílec 1200 x 268 x 10 mm Dekor. obdélník 536 x 268 x 10 mm Dekor. čtverec 268 x 268 x 10 mm

Povrchové úpravy (více informací na straně 5)

3-vrstvá skladba

s uzavřenou hranou

podélný a čelní zámkový spoj FIX

ca. 2 mm linoleum dřevovláknitá deska HDF redukující nasákavost s přirozeným kročejovým útlumem = korek 14 dB

Pokládání (více informací na str.4)

Jedinečné znaky

plovoucí pokládání bez lepidla

tepelně a zvukově izolační

antistatické, nevodivé

vhodné pro podlahové vytápění tepelný odpor: 0,074 m2 K/W

příjemně teplé na nohy

odolné proti cigaretovému žáru

elastické a šetrné ke kloubům

od přírody antibakteriální

Ošetřování

(přípravky a informace o ošetřování najdete na straně 40) snadné na údržbu

30 www.tilo.cz

odolné proti chemikáliím a skvrnám vhodné pro kolečkové židle typ koleček M (měkká kolečka)


tilo tilolino plovoucí podlaha

tilolino plovoucí podlaha Délka

Šířka

Tlouš ka

Spoj

Hrana

1200 mm

268 mm

10 mm

FIX

uzavřená

536 mm

268 mm

10 mm

FIX

uzavřená

268 mm

268 mm

10 mm

FIX

uzavřená

5 ks / balík

48 bal. / paleta

1,608 m2 16,8 kg 0,718 m2 7,55 kg 0,359 m2 3,75 kg

77,184 m2 806,4 kg

S integrovaným kročejovým útlumem korek - 14 dB Cena za m2

Barva

Základní dílec

pearl flamingo

Cena za ks

dakota alabama ascoli pisa lime capri

995

239

LTXT0000## LIN PEA

LTXT2700## LIN PEA

995

239 LTXT2700## LIN FLA

995

287

239

LTXT0000## LIN TER

LTXT5400## LIN TER

LTXT2700## LIN TER

995

239

LTXT0000## LIN DAK

LTXT2700## LIN DAK

995

287

239

LTXT0000## LIN ALA

LTXT5400## LIN ALA

LTXT2700## LIN ALA

995

239

LTXT0000## LIN ASC

LTXT2700## LIN ASC

995

239

LTXT0000## LIN PIS

LTXT2700## LIN PIS

995

239

LTXT0000## LIN LIM

LTXT2700## LIN LIM

995

239

LTXT0000## LIN CAP

bernstein canari kalahari amoroso terrakotta vulcano arktis hawaii indigo granit quarz basalt antracit

barvy země pearl

flamingo

terra

dakota

alabama

ascoli

pisa

lime

barvy slunce capri

bernstein

canari

LTXT2700## LIN CAP

995

287

239

LTXT0000## LIN BER

LTXT5400## LIN BER

LTXT2700## LIN BER

995

239

LTXT0000## LIN CAN

LTXT2700## LIN CAN

995

239

LTXT0000## LIN KAL

LTXT2700## LIN KAL

995

239

LTXT0000## LIN AMO

LTXT2700## LIN AMO

995

239

LTXT0000## LIN TEK

LTXT2700## LIN TEK

995

287

239

LTXT0000## LIN VUL

LTXT5400## LIN VUL

LTXT2700## LIN VUL

995

239

LTXT0000## LIN ARK

LTXT2700## LIN ARK

995

239

LTXT0000## LIN HAW

LTXT2700## LIN HAW

995

287

239

LTXT0000## LIN IND

LTXT5400## LIN IND

LTXT2700## LIN IND

995

287

239

LTXT0000## LIN GRT

LTXT5400## LIN GRT

LTXT2700## LIN GRT

995

239

LTXT0000## LIN QUA

LTXT2700## LIN QUA

995

239

LTXT0000## LIN BAS

LTXT2700## LIN BAS

995

239

LTXT0000## LIN CHA

pantera

bez DPH

Dekor. obdélník Dekor. čtverec

LTXT0000## LIN FLA

terra

Cena za ks

barvy ohně kalahari

amoroso

terrakotta

vulcano

barvy nebe arktis

hawaii

indigo

barvy kamene granit

quarz

basalt

antracit

pantera

LTXT2700## LIN CHA

995

287

239

LTXT0000## LIN PAN

LTXT5400## LIN PAN

LTXT2700## LIN PAN

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Skladové zboží, odběr pouze po balících.

Závoj zrání Kvůli přírodním olejům obsaženým v linoleu mění tato podlaha pod vlivem slunečního svitu svou barvu. Podle intenzity slunečního záření se počáteční lehké žluté zabarvení, tzv. závoj zrání, většinou rychle ztrácí. Ve tmavých budovách může naproti tomu i při “dobrém” osvícení trvat týdny, než je dosaženo stejného efektu. Žluté zabarvení zmizí a podlaha současně získá svěžejší, výraznější barvu než předtím. U světlých dekorů dochází ke změně barvy rychleji a zřetelněji než u tmavých dekorů. Tato typická vlastnost charakterizuje linoleum jako přírodní podlahu a je nevyhnutelná.

23

Doporučeno pro intenzivně využívané obytné prostory, jako např. kuchyně, chodby, jídelny, pracovny.

32

Doporučeno pro středně využívané komerční oblasti, jako např. kanceláře, butiky, třídy.

www.tilo.cz

31


Přírodní podlahy info

tilo přírodní podlahy

Zdravé Výroba tilo přírodních podlah se provádí s použitím D3 bílých lepidel 100% bez formaldehydu. Pro úplné zohlednění zdravotních a ekologických aspektů ve výrobě byly tilo podlahy vyznamenány stavebně biologickým razítkem kvality. FSC-zertifizierter Betrieb GFA-COC-1342 „Durch die Verwendung von FSC-zertifiziertem Holz unterstützen wir eine bessere Bewirtschaftung der Wälder weltweit.“ FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Přírodní

Bezpečné

Užitná vrstva Vaší tilo přírodní podlahy se skládá skrz naskrz z masivního dřeva. V kombinaci s přírodním olejovaným povrchem získáte u firmy tilo optimální přírodní podlahu – ekologickou, šetrnou k přírodním zdrojům a zdravou. Příroda leží firmě tilo na srdci. Vybrané suroviny jsou zpracovávány efektivně, pečlivě a ekologicky. Tilo výrobní podnik je certifikovaný FSC.

30 popř. 15 let záruky na jakost, která dodrží, co tilo slíbí: optimální vlhkost dřeva, maximální přesnost a rychlé, snadné pokládání díky tiloFIX spoji. Vaše tilo přírodní podlaha lícuje. Bezpečně.

Estetické tilo přírodní podlahy Vám poskytují velkou rozmanitost ušlechtilých dřevin, třídění a designů – estetický vrchol přesně pro ten svět bydlení, v němž chcete žít. Krása v celku, co nejpečlivěji zpracovaná do posledního detailu.

S dlouhou životností tilo přírodní podlahy poskytují vrstvu za vrstvou stabilitu a komfort bydlení po mnoho let: minimální tvorba spár díky pevnému spoji, pohodlně renovovatelné díky masivní užitné vrstvě a jsou maximálně vhodné pro podlahové vytápění.

Prověřeno a doporučeno Institutem stavební biologie Rosenheim Tilo parketové podlahy jsou označeny zkušebním razítkem „Doporučeno IBR“, protože se vyznačují šetrností k životnímu prostředí a jejich použití je ze zdravotního hlediska nezávadné. Zkušební razítko platí jako doklad toho, že je při výrobě a použití výrobku brán ohled jak na aspekty ochrany životního prostředí, tak na bytově, popř. stavebně biologická kritéria. Odkazuje na výrobky, které poskytují maximální ochranu před poškozením zdraví. Potřebné zkoušky byly provedeny nezávislými instituty a laboratořemi. Prověřována byla mimo jiné radioaktivita, mikrobiologické působení, formaldehyd, biocidy, halogenopesticidy, těžké kovy, elektrostatické vlastnosti, elektrické a magnetické pole, propustnost vodní páry a tepelné vlastnosti.

tilo záruka jakosti tilo GmbH, Lohnsburg, přebírá za své výrobky záruku jakosti. Záruka se vztahuje na skryté vady podlahy, které byly způsobeny vadami materiálu nebo výrobními vadami a vznikly během záruční doby. Zjevné vady musí být reklamovány před pokládáním. Záruka platí výlučně při použití výrobku v normálně zatěžovaných, soukromých obytných prostorech, s výjimkou mokrých a vlhkých místností. Prosím, respektujte záruční podmínky!

Odebrání zboží zpět U řádně dodaného zboží není právo na jeho vrácení. Pokud bude dán z naší strany souhlas k odebrání zboží zpět, může být toto zboží vráceno pouze v celých obalových jednotkách (v originálním obalu), nepoškozené a je za to účtován manipulační poplatek ve výši 20 % z hodnoty zboží. Zboží starší jak 2 měsíce nelze odebrat zpět.

www.tilo.cz

3


Pokyny pro pokládání Plovoucí pokládání bez lepidla U podlah vystavených většímu zatížení, u podlahového vytápění, při pokládání ve větších místnostech a při dlouhotrvajícím pokládání doporučujeme doplňkové lepení čelní hrany ve vnitřní straně drážkového vybrání. Také podélné lepení je možné. Pod podlahu pokládejte vždy min. 0,2 mm silnou, parotěsnou PE-fólii, odolnou proti hnití. Tato fólie slouží k ochraně před vlhkostí a vytváří především hladkou plochu umožňující bezproblémový volný-plovoucí pohyb podlahy.

Celoplošné lepení lepidlem tilo podlahy mohou být také lepeny pevně na podklad. Použijte k tomu systém lepidel tilo. Podklad musí být před zahájením pokládky prověřen z hlediska zralosti k pokládání (DIN 18356 „Podlahářské práce“) a musí splňovat předepsané požadavky. Lepidlo: Použijte výrobky ze sortimentu lepidlel tilo na straně 39. Respektujte v každém případě předpisy o zpracování na obalu popř. příslušné údaje výrobce (listy s technickými údaji najdete na www.tilo.cz). Pro další doporučení nebo v případě dalších otázek se prosím obra te na servisní tým tilo.

Vhodnost pro podlahové vytápění tilo přírodní podlahy jsou vhodné při odborném provedení k pokládání na nízkoteplotní vytápění. Je třeba ovšem respektovat tyto pokyny: Během topného období, obzvláš při zvýšené teplotě povrchu nebo při příliš nízké relativní vlhkosti vzduchu mohou vzniknout mezi jednotlivými dílci podlahy spáry, tyto spáry vznikají v důsledku přirozeného roztahování a smrš ování dřeva. Není možné se jich fyzikálně vyvarovat. Dbejte na to, aby na volném povrchu podlahy nepřesáhla teplota 27 ˚C při normální teplotě vzduchu v místnosti 20 – 22 ˚C, a to ani v okrajových oblastech. Nepokládejte, pokud možno, na tilo podlahy silné koberce, protože pod nimi dochází k akumulaci tepla, která rovněž podporuje tvorbu spár. Propustný tepelný odpor udává izolační hodnotu materiálu. Základem je charakteristika tepelné vodící schopnosti, při které je vzata v úvahu tlouš ka. U podlahového vytápění nesmí být tepelný odpor všech vrstev nad topnou úrovní větší než 0,15 m2 K/W, protože by jinak nebylo teplo dostatečně propuštěno do místnosti. Nepatrné překročení mezní hodnoty však není závažné.

Klima bytu Podlahové krytiny ze dřeva, dřevěných materiálů, korku a linolea jsou ideální pro dobrý pocit z bydlení, zdraví a stavební fyziku. Zdravé klima místnosti přispívá k uchování stálé kvality přírodní podlahy a současně je důležité pro obecné zdraví člověka. Relativní vlhkost vzduchu má být mezi 40 až 60 %. Příliš suchého vzduchu se můžete vyvarovat použitím zvlhčovačů vzduchu a rozmístěním pokojových rostlin. Pro kontrolu slouží vlhkoměr a teploměr.

Kročejový hluk Jako kročejový hluk je označován hluk, který vzniká pohybem lidí na podlaze a je vnímán v místnostech, nacházejících se vedle, nad a pod uvedeným prostorem. Kročejovým útlumem se tento hluk redukuje.

Výhody pokládání s tilo FIX-systémem O O O O O O O

4

www.tilo.cz

tvarově stabilní, mechanický uzamykací systém rychle, jednoduše, bezpečně a čistě samovyrovnávací a uzamykací velká tažná síla z podélné i čelní strany bezproblémové diagonální pokládání povrch beze spár, žádné odtržení bloku přesné lícování profilů

U 3-vrstvé konstrukce tilo podlah: O podélná i čelní hrana uzamykatelná během jedné pracovní operace O čelní hrana s nákližkem z masivního dřeva (masivní bříza místo HDF) O patentované příčné uzamykání powerFIX O bezproblémové diagonální pokládání O povrch beze spár, žádné odtržení bloku


Přírodní podlahy info

Povrchové úpravy Twistplus lakování – odolný povrch pro tilo 2 a 3-vrstvé přírodní podlahy, tvrdé a elastické zároveň. Lakování šetrné k přírodnímu prostředí je bez formaldehydů a rozpouštědel a vniká hluboko do pórů dřeva krycí vrstvy podlahy a zajiš uje tak pevné spojení. Díky tilo Anti-Scratch-formuli má podlaha vynikající odolnost proti oděru a poškrábání a je trvale chráněna před fyzikálními a chemickými vlivy. Povrch podlah dostává díky ošetření tilo twist protected ušlechtilý a sametově matný lesk a rovnoměrný obraz povrchu. Průběžně rovný lak je zajištěn u tilo podlah již roky osvědčeným FNL - postupem (nejprve nalakování, potom ofrézování dílce).

Twist MAXX lakování – nová technologie lakování pro nejlepší ochranu Hobo a korku. Twist MAXX je zdokonalením Twist Plus laku. Lak bez formaldehydů a rozpouštědel je úplně nový, revoluční systém laku, který byl vyvinut na základě nejkvalitnějších surovin a použití nanotechnologie (nanočástice). Tyto oba faktory dodávají Twist MAXX lakování 4-5x větší odolnost proti oděru než dosud a poskytují tak optimální ochranu před mechanickým poškozením, jako je poškrábání nebo opotřebení. Nešli jsme cestou použití keramických částic, protože se osvědčily hlavně u zkušebních postupů, ale méně v praxi při denním použití. 6-násobně lakovaná a UV-zářením vytvrzená povrchová úprava zůstává elastická, rovná a hladká. Twist MAXX lakované podlahy jsou vhodné pro kolečkové židle-M, odolné proti znečištění a snadné na údržbu. To dělá Vaši přírodní podlahu fit pro nejvyšší zatížení a otvírá nové možnosti použití pro tilo dřevěné a korkové podlahy.

Tilo MAXX Naturale Přesně vzato, tak pěkný, jak olejovaný: nový Ultra-Matt-lak od firmy tilo přináší exkluzivní pocit bydlení do vašeho domova. Tilo MAXX Naturale spojuje vzhledové a hmatem vnímatelné výhody olejovaného povrchu odolného proti zatížení a osvědčeného laku od firmy tilo. Extrémně matný lak má ušlechtilý vzhled neošetřeného dřeva. Povrch Vaší tilo podlahy je ale na dotek vnímán jako přírodní dřevo. Jedinečný nový systém třívrstvých parket a selského prkna propůjčuje Vaší podlaze současně nejvyšší odolnost a snadnost údržby. Nadto je tilo Maxx Naturale ekologický, bez formaldehydů a rozpouštědel. Nechte si narůst křídla – krásou, která se dotýká všech smyslů.

Vital UV-Olej-Finish – ekologický a odolný způsob ochrany tilo přírodní podlahy. Hlavní složky tilo Vital UV-olej-Finish jsou založeny na přírodních olejích a přispívají tak podstatným dílem k zdravému klimatu bydlení. Přidání malého podílu akrylátu zvyšuje odolnost. tilo Vital-olej vniká průběžným procesem na nejvyšší technické úrovni do dřeva a optimálně chrání podlahu po vytvrzení UV-lampami před vlhkostí, lehkým poškrábáním a nečistotou – a přitom neuzavírá póry. Podlaha si uchovává své biologicky důležité vlastnosti a teplou přirozenou auru dřeva. tilo Vital UV-Olej-Finish propůjčuje podlaze exkluzivní, sametově hladký vzhled, Strukturaa povrchu dřeva zůstává patrná.

Vital Natur-Olej-Finish – přirozená ochrana tilo přírodních podlah pro zdravé klima. Oxidativně vytvrzený (na vzduchu schnoucí) Vital natur olej-Finish se skládá z 99 % z rostlinných olejových složek. Tento tradiční systém se nanáší pomocí nejmodernější techniky ve dvou vrstvách na dřevo. Dlouhé doby schnutí po nanesení, v nichž olej vniká do pórů dřeva, dělají tento druh povrchové úpravy nejnákladnější. Hedvábně lesklý povrch nechává póry otevřené a poskytuje přímý kontakt s příjemným teplem dřeva. Při běžném použití dochází průběhem času ke zmatnění povrchu, podlaha dostává přirozenou patinu. Podlahy olejované Vital natur olejem potřebují pravidelnou péči, aby si stále udržely svůj svěží a nezaměnitelný vzhled. Drobná poškození mohou být poměrně snadno opravena.

Linopol Acryl-Finish – pro dobrou chranu povrchu. U povrchové úpravy Linopol se jedná o ochranný film na povrchu tilolino plovoucí podlahy. Představuje ochranu před znečištěním a poškozením během fáze montáže. Finish se skládá z ekologického polyakrylátu, který se nanáší v tenké vrstvě na závěr procesu výroby linolea z vodnaté disperze. Po položení je možno Linopol ošetřit tilo přípravkem Freshen up.

www.tilo.cz

5

Linoleum Tilo Tilolino  
Linoleum Tilo Tilolino  

Katalog lienolea Tilolino pro rok 2010

Advertisement