Tidningen Direkt från Evangeliska Frikyrkan

Page 1

Nr 2 juni 2020

Direkt ”Vågar vi fortsätta sända människor till riskområden?” Läs mer på s. 5

”Vi behöver resurser för att göra mer tvål” Läs mer på s. 4

Gud ger möjligheter i en omöjlig tid Läs mer på s. 12

Sända i en tid som denna


INNEHÅLL Ingemar Forss: Vår kallelse i den här tiden

2

Vår kallelse i den här tiden

Nabil Habiby: Covid-19 och bibliska perspektiv på orenhet 3 Utblick: Vågar vi fortsätta sända människor till riskområden? 5 Artikel om Afghanistan

6-7

Välkommen att vara med på en annorlunda midsommar!

8-9

Församlingarnas nya vardag i coronapandemin

VÅREN 2020 kommer att vara en tid som vi refererar tillbaka till. Det var då livet förändrades för många på jorden genom en pandemi som så sent som i januari kändes om en perifer nyhet från inre Kina. Nu har vi levt med corona under några månader och vi börjar skönja följderna i både Sverige och ute i världen.

10-11

Gud ger möjligheter i en omöjlig tid

12

”Det viktigaste vi kan göra är att vittna om evangeliet”

13

Nytt om namn

15

ÄVEN OM virusets konsekvenser är omfattande är det som skedde genom Honom som både var människoson och frälsare långt mer omskakande för världshistorien och våra personliga liv. Det är genom hoppet i Kristus som vi idag får möta livet också i instabila pandemitider. I Timoteusbrevet är det träffsäkert formulerat: Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet (2 Tim 1:10b). Punkt! Det finns egentligen inget mer att tillägga, det är denna verklighet vi får leva i, vila i och tjäna i.

DIREKT från Evangeliska Frikyrkan utges av Evangeliska Frikyrkan och utkommer med ca 4 nr per år. ISSN 2003-5578 ANSVARIG UTGIVARE: Ingemar Forss REDAKTION: Kristina Sandin, Kate Almroth och Kristoffer Zettergren. OMSLAGSBILD: Krig och naturkatastrofer har länge varit en del av vardagen för befolkningen i Afghanistan. I avlägsna byar bedriver vi i EFK ett utvecklingsprojekt tillsammans med vår samarbetspartner i landet. Nu väcks en oro för hur coronapandemin kan komma att påverka arbetet på lång sikt. Möt en av ledarna för vår partner på s 6-7 i denna tidning. Foto: Lasse Nilsson.

UNDER VÅREN har vi från EFKs organisation ringt runt till alla EFKs församlingar för att lyssna in behoven och samtidigt höra vad de uppfattar att Gud gör bland oss i den här tiden. Cahtrine Nygren på Sverigeprogrammet sammanfattade detta med att vi uppfattar tre kallelser:

MEJLA TILL: kristina.sandin@efk.se om du har något tips till tidningen.

• Kallelsen till kammaren. En kallelse till närmare gemenskap med Gud när aktivitetsnivån går ner och restriktionerna begränsar oss.

FÅR NI FLER TIDNINGAR TILL SAMMA HUSHÅLL? Det vill vi såklart gärna rätta till, av omsorg om skapelsen och ekonomin. Hör av dig till info@efk.se eller 019-16 76 00 så ordnar vi det.

• Kallelse till ansning. Många församlingar upplever att de får arbeta med frågan om vad som egentligen är viktigt. Vad innebär det att vara en församlings- och missionsrörelse? Vad behöver förändras eller tas bort? Vad behöver vi omprioritera?

Anledningen till att ni får flera tidningar är sannolikt att vi i våra register saknar uppgifter på att ni tillhör samma hushåll. Att ni bor på samma adress räcker inte för att vi ska veta att ni delar hushåll, eftersom personer som till exempel bor i flerfamiljshus har samma adress men inte nödvändigtvis tillhör samma hushåll.

• Kallelse till tjänst och skörd. Vi hör en längtan från många att ännu tydligare ta missionella initiativ. Vi är sända för den här tiden och det vill vi ta på allvar.

TRYCK: Ljungbergs Tryckeri, på Svanenmärkt papper.

EVANGELISKA FRIKYRKAN (EFK) är en församlings- och missionsrörelse med cirka 300 församlingar i Sverige och drygt 34 000 medlemmar. EFKs församlingar har ett stort internationellt engagemang i drygt 30 länder. Det gemensamma arbetet leds av Internationella programmet, Sverigeprogrammet och Utbildningsprogrammet. EFK har 90-konto då vi uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kriterier. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter? Kontakta kontaktuppgiftsansvarig@efk.se GÅVOR: Bankgiro 900-4037, Plusgiro 90 04 03–7, Swish 9004037

TILL DIG SOM FÅR TIDNINGEN DIREKT Vi i Evangeliska Frikyrkan (EFK) vill hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt där vi enbart använder uppgifterna på ett sätt som uppgiftslämnaren är införstådd med. Som ett led i det vill vi berätta för dig varför du får tidningen Direkt hem i brevlådan. 2

FOTO: ANDERS GUSTAFSSON

ADRESS: Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 Örebro. Tel. 019-16 76 00, info@efk.se, www.efk.se, www.facebook.com/evangeliskafrikyrkan, twitter.com/EFKsamfund, instagram: @evangeliskafrikyrkan

I Direkt skildras EFKs verksamhet och det arbete som vi i rörelsen står i, till exempel vår gemensamma mission, våra församlingar, människor och händelser. Vårt gemensamma arbete är beroende av stöd i form av såväl förbön som gåvor. Vi ger därför tidningen till personer som stödjer EFKs gemensamma arbete. Det kan man göra genom spontana eller regelbundna gåvor, Barnhjälpen, Ge för livet eller kyrkoavgift.

VI HAR ANLEDNING att kliva fram i tider som denna och det är en enorm styrka att göra det tillsammans som samfund och missionsrörelse. Gud själv kallar oss till detta och när Han kallar vill vi svara. Ingemar Forss

Missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan

Tillhör du en församling som har missionsåtagande till EFK är du också med och stödjer arbetet genom de gåvor du ger till församlingen. Alla som vill kan få tidningen Direkt gratis. Vill du ha tidningen hem? Ring 019-16 76 00 eller skriv upp dig som prenumerant på www.efk.se/direkt Undrar du över något eller inte vill ha tidningen så kan du höra av dig till kontaktuppgiftsansvarig@efk.se.


Covid-19 och bibliska perspektiv på orenhet En av de mer utmanande aspekterna i Gamla testamentets tid är renhetslagarna. Människor levde hela tiden med en fruktan för ett osynligt hot: orenhet. Vad de åt, vilka de umgicks med, vilka platser de besökte och vad de rörde vid hade stor betydelse. Nu när covid-19 sprids över världen lever vi plötsligt med en liknande fruktan för en osynlig fiende. Kan bibliska perspektiv på orenhet hjälpa oss i den rådande pandemin? I Gamla testamentet kan vi läsa om renhetslagarna och deras påverkan på människors liv (se till exempel 3 Mos 14:33-56; 4 Mos 19:11-22). Din orenhet innebar risker för dig själv, för din familj och för hela samhället. Du hade ett ansvar att hålla dig ren och det skapades gränser mellan det rena och det orena. Covid-19 påminner om den tidens orenhet. De som testas positivt riskerar både sin egen hälsa och att smitta andra. På många håll får covid-19-patienter utstå vanära. Vi lever med en fruktan för våra grannar och vänner. JESUS KOM MED ETT NYTT PERSPEKTIV

Medan Guds folk i antiken fruktade orenhet, antog Jesus ett annat förhållningssätt. Genom hela Skriften korsar Jesus gränserna som orenhet hade skapat. Vi ser det när han går in bland gravarna och möter en man besatt av onda andar (Mark 5:1-20). När en kvinna som lider av blödningar rör vid hans mantel, helar han henne och kallar henne sin dotter (Mark 5:24-34). Och inte minst när Jesus samtalar med fariséerna om orenhet i Mark 7 (intressant nog handlar samtalet om att tvätta händerna). Jesus levde inte i fruktan för att bli oren. Han tillät inte fruktan för orenhet begränsa sina rörelser och relationer.

”COVID-19 KAN SMITTA OSS. DET KAN TILL OCH MED DÖDA OSS. MEN LIDANDE OCH DÖD HAR ALDRIG STÅTT HÖGST PÅ LISTAN ÖVER VÅRA RÄDSLOR" LÅT OSS BLI KÄNDA SOM DE SOM ÄR FYLLDA AV KÄRLEK

Den kommande tiden kommer att fortsätta att pröva vår tro som individer och som kyrka. Låt oss bli kända som de som är fyllda av kärlek, hopp, generositet och styrka. I drabbade områden, som i Libanon där jag bor, finns det risk för ökade oroligheter när arbetslösheten skjuter i höjden och ekonomin fortsätter att falla. Låt oss bli kända som de som står fasta i vår identitet som Guds barn. Den kommande tiden finns det risk för att det byggs fler murar mellan människor. Låt oss bli kända som de som väljer att alltid bygga broar över gränserna för att visa på Guds kärlek till alla.

NABIL HABIBY

VI BEHÖVER INTE DARRA AV FRUKTAN

Lärare i Nya testamentet vid vår partner Arab Baptist Theological Seminary (ABTS) i Libanon.

FOTO: PRIVAT

Vad kan då den här korta jämförelsen ge oss? Jo, en påminnelse om att vi är kallade att vara som Jesus. Nej, lämna inte ditt hem mer än du behöver. Nej, gå inte emot myndigheters råd och riktlinjer. Men medan vi väntar inne i våra hem tillsammans med resten av världen behöver vi inte darra av fruktan. Covid-19 kan smitta oss. Det kan till och med döda oss. Men lidande och död har aldrig stått högst på listan över våra rädslor. Jesus är uppstånden. Låt oss leva som efterföljare till Kristus.

Bläddra vidare för fler röster från internationella partners och lokala församlingar om att vara sända i en tid som denna.

!

En längre version av den här texten publicerades först på ABTS blogg. Texten är översatt av Kristina Sandin och används här med tillåtelse. Du hittar bloggen på abtslebanon.org

3


EN HELG FÖR SCOUTLEDARE 4-6 september arrangeras ”Redo att leda” för dig som är scoutledare. Det blir storsamlingar, workshops, gudstjänst och lägerbål på Västerängs Ungdomsgård, Motala. Det är Nätverket för Scouting på Kristen Grund som ordnar helgen.

Brinner du för att göra skillnad?

Längtar du efter att dina vänner ska upptäcka Jesus och förvandlas av Honom? Blir du ofta frustrerad över att församlingen fokuserar för mycket inåt? Ung Pionjär är en praktisk träning för dig som är 1625 år och önskar fungera som ledare och entreprenör. Träningen startar med en kickoff i Linköping 23-25 oktober 2020. Anmäl dig själv eller tipsa någon i din närhet! efk.se/ungpionjär

Mer info: redoattleda.nu

”VI BEHÖVER RESURSER FÖR ATT GÖRA MER TVÅL” HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN?

I Centralafrikanska republiken (RCA) arbetar vi i EFK tillsammans med vår samarbetskyrka EEB och deras sociala organisation ADIH med fattigdomsbekämpning, bland annat genom mikrokreditsprojekt. Clémentine Nganaboye är ansvarig för arbetet.

– Vi skulle behöva resurser för att göra mer tvål och också tillverka masker. Men stängningen av gränsen till Kamerun orsakar många problem för inköp av ingredienser. VAD VILL DU DELA MED OSS INOM EFK I SVERIGE?

HUR PÅVERKAS NI AV DEN PÅGÅENDE PANDEMIN?

– Myndigheternas information via radio räcker inte eftersom inte alla har radioapparater. Vi skulle därför behöva stöd till att under resten av året kunna organisera information och material till kooperativen i deras byar. Må Herren välsigna er alla!

– Tidigare kunde de 30-40 kvinnorna i kooperativen samlas varje vecka. Det är omöjligt nu. En del tappar intresset och faller bort. Jag gör också färre resor på min gamla motorcykel för att följa grupperna. Men vid de resor jag gör märker jag att många ute i byarna inte förstår allvaret och jag behöver medvetandegöra dem och visa hur de ska skydda sig.

Arbetet pågår! Ge en gåva till EFKs internationella mission! Swisha till 900 4037 och märk med ”EFKs mission”. På efk.se/manadsgivare hittar du fler sätt att ge.

VI BEHÖVER FLER FAMILJER!

HÄR PÅ

GÖTABRO... Har ni fund erat på att bli familjehem ?

Vi arbetar med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, vuxna från kriminalvården och socialtjänsten samt barn, ungdomar och föräldrar med barn från socialtjänsten.

Vi behöver dig! Kontakta oss!

SKFH har tjugo års erfarenhet av familjehemsvård genom kristna familjer från hela landet.

Tel: 019-24 06 65 E-post: info@skfh.org www.skfh.org Huvudman: Evangeliska Frikyrkan

4

DU DÅ?

E

LL GOTABRO.S

VÄLKOMMEN TI


Utblick:

Vågar vi fortsätta sända människor till riskområden? I år är det 130 år sedan Evangeliska Frikyrkan, genom Helgelseförbundet, sände sina första missionärer. Två unga män, Natanael och Emanuel, reste ut med glödande hjärtan för att vittna om Jesus. Vägen som låg framför dem var på många sätt okänd och medförde stora risker för ekonomi, hälsa och till och med livet. Beslutet att gå var först och främst deras eget, men det bars också upp och bekräftades av de föreningar och individer som stod bakom och stöttade. I Apostlagärningarna läser vi om Paulus. Mannen som förföljde kristna, men som erfor Jesus, blev förvandlad och som sedan ägnade sitt liv åt att berätta om Guds försoning, kärlek och liv. För Paulus blev livet som Jesu lärjunge inte ett liv med fysisk trygghet, utan ett liv med hot, fängelse och även kroppsligt lidande. Drivkraften var att människor skulle få möta den uppståndne och se Gud. Paulus skriver: ”Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.” Romarbrevet 10:13-15 Evangeliska Frikyrkan fortsätter att sända människor till olika platser. Världen har förändrats och idag är få platser så okända och outforskade för folk i allmänhet som Kina var år 1890 för pojkarna från Närkeslätten. Trots det kan mission och sändande fortfarande utmana vår trygghet och säkerhet, och innebära risker för hälsan eller livet. Vi vet att de minst nådda och mest utsatta människorna lever i områden som idag är förknippade med fara och osäkra omständigheter. Ändå tror vi att vi som kyrka är fortsatt kallade till att sända människor för att berätta om Jesus bland dem som ännu inte hört och sett. Det finns en stor glädje i mission, att få säga ja, följa Jesus och vara med och sända över gränser. Men jag ställer mig samtidigt frågorna: ”Är jag själv villig att ta risken? Är jag villig att ta ansvar för den som vill gå?” Jag hoppas och ber att vi som rörelse ska våga gå men också bekräfta, sända och stötta den eller de som känner sig kallade till platser som kan innebära risk.

Tips!

Linnea har tillsammans med sin familj varit utsänd till Asien, där hon de senaste åren har lett EFKs arbete i regionen. Till sommaren kommer de till Sverige på hemmaår och Linnea fortsätter arbetet härifrån. Hon har tidigare varit lärare på Liljeholmens bibelskola.

FOTO: KRISTINA SANDIN

LINNEA ÅBERG, regionledare för EFKs arbete i Asien.

FOTO: STINA WALLIN

Boka in 17 oktober! EFKs missionkonferens med temat SÄND. Håll utkik efter mer information!

5


Beställ tidningen hem för att läsa hela! Av säkerhetsskäl är den här artikeln borttagen ur den digitala versionen av tidningen. Beställ ditt exemplar gratis via 019-16 76 00 eller info@efk.se, så får du tillgång till hela tidningen.

6


7


å p d e m a r a v t t a n e Välkomm ! r a m m o s d i m a d n u l en annor Det blir en annorlunda sommar för oss alla. En av många saker som inte blir som vanligt är midsommarveckan: det blir ingen Torpkonferens på Närkeslätten. Med utgångspunkt i temat ”Ge helande och hopp vidare” vill vi istället bjuda in alla till att vara med på nya sätt under Torpveckan.Via bland annat hemsidan och Torpkonferensens facebooksida bjuder vi in till sändningar som ger både Torpatmosfär och budskapet om en Gud som är närvarande och ger hopp i en tid som denna. Med vänlig hälsning Ingemar Forss och Linalie Newman,EFKs missionsdirektorer

8

Morgon med Torp

Barnkonferensen

Tonårskonferensen

Måndag-söndag kl 10.00 släpps ett nytt avsnitt av Torps morgonprogram. EFKs missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss leder programmet. Det blir samtal om aktuella frågor med intressanta gäster och dagens ord. Mycket Torpkänsla utlovas.

Emely Levin, ansvarig för Barnkonferensen, hälsar att under midsommarhelgen kommer två nyinspelade Kalasmöten med IMK One Piece att läggas ut på Torps hemsida. Så missa inte det. Utöver det hälsar barnkonferensen och vill peppa er föräldrar att läsa Bibeln tillsammans med era barn, det är aldrig bortkastad tid.

Tonårskonferensen hänger på Instagram! Under veckan kommer flödet att peppras med undervisningsklipp, vittnesbörd, bibelord, överraskningar och bön! Se till att du inte missar något genom att följa tonarskonferensen redan nu!


Klas cyklar för EFKs mission i världen Klas Folenius är en cykelintresserad redovisningskonsult som bor i Åsbro i södra Närke och tillhör Tallbackskyrkan. Varje år brukar han vara engagerad i församlingens Ge för livet-insamlingar och Varva för världen-lopp. – När vi nu har den situation vi har med coronapandemin måste vi tänka till lite extra, säger han. mycket annat. Dessutom fyller jag 50 i år och istället för presenter vill jag gärna bidra till något bra för andra. Likt upplägget på Varva för världen tänker Klas be privatpersoner och företag att sponsra varje varv han cyklar runt Hemsjön med ett visst antal kronor per varv. Klas kommer också att utmana nio andra Vättern runt-cyklister från nio andra orter i länet.

Berätta om dina planer, Klas! – Eftersom jag brukar vara på Torpkonferensen så vet jag att det brukar komma in många gåvor till EFKs arbete i olika delar av världen. Så blir det inte i år. Inte heller får jag glädjen att cykla Vättern runt. Så då tänker jag skapa ett eget arrangemang den 27 juni: att cykla runt Hemsjön i Åsbro. Den är 3 km lång, så det blir 100 varv! – Jag vill gärna slå ett slag för EFKs internationella arbete. På många platser saknas det både bassjukvård, respiratorer och

Är det något du vill skicka med till andra? – Kanske lilla jag kan inspirera andra att tänka lite utanför boxen. Behoven runt om i världen är enorma så det är bara att sätta igång. Spaden är till för att grävas med!

Har du en insamlingssatsning på gång eller vill du bolla idéer? Hör av dig till Hans Lindstrand: hans.lindstrand@efk.se eller 070-524 38 75!

Bön med Torp 2020

Webbinarier

Höjdpunkter från förr

Emma Axklo och böneteamet vill uppmuntra oss till att ta extra tid i bön denna vecka. Under veckan kommer det praktiska tips för att be kreativt tillsammans! Som konferens håller vi även stafettpinnen för 24/7-bön, så gå gärna in på hemsidan och kolla om några platser ännu är obokade. OBS! Där finns även en digital böne-lapp där du kan lämna in böneämnen anonymt.

- Tisdag-torsdag 13.00 med Sverigeprogrammet

Måndag-söndag kl 19.00. Guds ord är levande och en bra predikan kan man höra många gånger. Vi kommer att sända gamla guldkorn från tidigare års Torpkonferenser på kvällarna.

- Tisdag-torsdag 14.30 med Internationella programmet Se hemsidan för mer info om årets intressanta ämnen. Det här vill du inte missa!

Du hittar alla programpunkter via torpkonferensen.nu

Var med och skapa ett unikt Torp!

på predikan för att komma i rätt Sitter ni i husvagnen på garageuppfarten och lyssnar e tänker ni äta hamburgare stämning (det ryktas att en del tänker göra det)? Kansk en som varje dag i en hel vecka bara för att inte chocka kropp året? på vecka denna just get gsinta är van vid det närin Torp 2020 är ju vi alla tillsa mma ns, så tagga #mittorp2020 på instagram och visa hur ni gör.

9


Församlingarnas nya vardag i coronapandemin

De fortsätter att vara missionella även i coronatider Församlingen Lukas 15 i Malmö har sedan starten medvetet varit utåtriktade. Mycket är annorlunda i dessa tider och det är viktigt att följa myndigheternas rekommendationer. Men det betyder inte att man ska sluta dela evangeliet. – Missionsbefallningen är fortfarande lika aktuell, säger pastor Noffi Graci och hans fru Elisabet. TEXT: KRISTINA SANDIN FOTO: PRIVAT

Lukas 15 möts fortfarande fysiskt på torsdagar, utspridda i lokalen och aldrig över 50 personer. Noffi och Elisabet Graci menar att det i dessa tider blir än mer tydligt att alla behövs i Guds församling. Fler kontaktar varandra utanför gudstjänsten för samtal, bön, promenader och fika, via telefon eller fysiskt. De vill också inkludera de i församlingen som just nu inte kan finnas med som vanligt. Exempelvis deltar 82-åriga Kerstin i församlingsgemenskapen via telefon och inte bara för att lyssna. – Vi ber henne att be in i gudstjänsten och ibland dela något. Vi tar också med henne i gemenskapen på andra sätt, till exempel ringer vi inför ett samtal med någon och ber henne om bön. BEROENDE AV GUDS KRAFT

Noffi och Elisabet lyfter att det är viktigt att hitta sin tjänst och söka Guds andliga gåvor. Därför präglas nu som alltid gudstjänsterna av en hunger efter att lära känna Guds ord, Guds kärlek och utvecklas i och genom den Helige ande med församlingens hjälp. Att prata om evangeliet eller dela ord från Herren kan göras på olika sätt. Därför ger Lukas 15 10

utrymme för ”hur:et”, det vill säga att prata om hur man konkret och faktiskt gjort när man delat evangeliet med andra, profeterat, bett för helande eller bett frälsningsbön. Då lär man varandra, ger verktyg och mod att gå ut och testa. – Vi hungrar efter att få se de löften vi läser om i Bibeln och att det vi ser Jesus göra ska synas i vår stad. Då behöver vi förstå att vi inte kan ställa oss själva utanför detta. Det är bland annat genom oss troende det


När vi nu ska minska våra sociala kontakter och större samlingar är förbjudna har vi i församlingarna behövt hitta andra sätt att mötas och dela tron. Här berättar tre församlingar om sin nya vardag och vad de upplever att Gud gör i den här tiden.

kan ske, om vi vill, vågar, övar och hjälps åt, både i hörande och görande. Och att dela att vi ringt eller sms:at om bönestöd inför ett viktigt samtal synliggör att vi är svaga i oss själva och beroende av Guds kraft. – När vi får höra om Guds verk i och genom människors liv uppmuntrar det och stärker vår tro. Det ger oss mod att fortsätta, säger Noffi.

Noffi upplever att Gud vill blåsa nytt liv in i sin församling i den här tiden. Kanske är detta en tid att fundera över vad församlingen är och gör. – Det kan vara lätt att hålla fast vid det man alltid gjort och fokusera mer på frågan ”hur ska vi lösa gudstjänsten på söndag?” än ”hur når vi

människor med evangeliet idag?”. När vi ställer om och tvingas göra saker annorlunda kan det skapas utrymme för andra att kliva fram än de som vanligtvis gör det. Jag tror att fler kan komma till sin rätt nu. Gud har sagt att Han ska utgjuta sin Ande över allt kött, alla människor, och då är det viktigt att som ledare ge utrymme för att fler människor kommer fram och hittar sin plats. Kristi kropp mår bra av att använda hela kroppen, säger han. Likt många församlingar möter Lukas 15 människor som är väldigt rädda, vilket i tider av ovisshet är naturligt. – Vi vet inte allt, men vi vet att varenda människa är skapad för att den är älskad, och när vi är som svagast, då är Gud störst, avslutar Noffi och Elisabet.

"Vi hoppas att den här tiden ska ge oss möjlighet att göra positiva förändringar."

"Nu när vi är ute mycket så syns och hörs vi mer i samhället."

Charlotte Grenehed är tillsammans med sin man Rikard pastor i Elimkyrkan Gammelstad, Luleå.

Mokyrkan i Hova är en EFK-församling sedan 2015, och bildades från en pingstförsamling och en missionsförsamling. Anette Brandberg (t.h.) är församlingens pastor och Bitte Lidman (t.v.) är ordförande.

GUD VILL GÖRA NÅGOT NYTT

Hur påverkas ni i dessa coronatider? Många i vår församling är över 70 år och vi saknar dem. Ganska mycket ligger på paus just nu. Vi håller kontakt genom telefon. Vi firar fortfarande gudstjänst men sänder den också live. Vi har ”Öppen kyrka” på onsdagar kl. 18-19 för att göra det möjligt för människor att komma in en stund, samtala eller be. På vår youtubekanal sänder vi också kortare bibelläsningsinspirationsprogram. Vad ser ni att Gud gör i ert sammanhang i detta? I coronasituationen har vi börjat att sända våra gudstjänster live på youtube. Det har blivit möjligt genom att några teknikkunniga snabbt klivit in i nya uppgifter som krävt stort engagemang. De har ställt både sin vilja och kunskap samt egen utrustning till förfogande. Det är fantastiskt! Genom sändningarna får vi också positiva kommentarer här och var som visar att vi når andra och kanske fler via nätet. Det känns roligt och utmanande. Situationen har också lett till en ökad medvetenhet om och engagemang för omsorgen om varandra och andra. Vilken är den största utmaningen ni ser, idag och framöver? Vi ser två stora utmaningar nu. Dels att vara församling och upprätthålla gemenskapen i en tid då vi inte kan ses fysiskt. Dels att i denna tid nå nya människor i Gammelstad med evangeliet. Vi hoppas också att denna tid blir en möjlighet för oss att göra bestående positiva förändringar.

Hur påverkas ni i dessa coronatider? En del av vår verksamhet har vi flyttat utomhus, andra saker har vi blivit tvungna att ställa in. Medelåldern i vår församling är hög, så vi vill anpassa verksamheten så även äldre vänner kan komma med. På söndagarna varierar vi mellan att ha drive in-gudstjänst utanför kyrkan och gudstjänstpromenader vid vårt friluftsområde. Vi har också sångstunder utanför äldreboendet, vilket är mycket uppskattat. Vad ser ni att Gud gör i ert sammanhang i detta? I och med att vi är ute mer så syns och hörs vi mer i samhället, och vi tror att Gud verkar i det. Situationen med coronapandemin ger samtal med människor, också med livsavgörande frågor. Vilken är den största utmaningen ni ser, idag och framöver? Att bibehålla kontakten med icke-församlingsmedlemmar som brukar komma på till exempel sopplunch och som inte kommer med till den nya uteverksamheten. Också att fortsätta tänka kreativt och komma på nya idéer eftersom det kan dra ut på tiden innan det återgår till det normala. Även ekonomin är en utmaning som vi förstår att vi delar med fler församlingar.

PÅ EFKS WEBBPLATS har vi samlat olika tips på hur vi kan fortsätta att vara missionella, bygga församlingar och fördjupas i tron på Jesus Kristus. Du hittar dem på efk.se/coronatips 11


Gud ger möjligheter i en omöjlig tid Mellan norrländska Ångermanland och den paraguayanska landsbygden är kontrasterna stora. Men de två platserna är sammankopplade av en gemensam längtan efter att visa på Guds kärlek för utsatta barn i Paraguay. Samma dag som Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön, stämde av läget med vår partnerkyrka i landet fick hon ett telefonsamtal från Framtidskyrkan i Gottne-Mellansel. Båda samtalen hade samma budskap: Gud ger möjligheter i en omöjlig tid.

FÖRSAMLINGARNA STÄLLER OM NÄR SKOLORNA TVINGAS STÄNGA

Myndigheterna i Paraguay har beslutat att skolorna ska vara stängda resten av året. I ett land där man bor trångt och med flera generationer i samma hushåll, är det ett sätt att skydda de äldre. Undervisningen kommer att ske på distans via nätet. Men problemet är att många barn saknar tillgång till dator och internet. De fritidshem som församlingarna inom EFKs partnersamfund CIBB bedriver kommer därför nu att ställa om. – Det vi vill göra framåt är att ha internetcentraler i byarna med tillgång till dator och skrivare för att hjälpa barnen att få tillgång till sina läxor och på så sätt hänga med i skolan. Vi kommer att skriva ut deras läxor så kan de arbeta med dem hemma. Det kommer också att finnas hjälplärare till hands för frågor. Tanken är inte att begränsa detta till vår ordinarie målgrupp utan alla barn som behöver hjälp får komma, berättar Leotir Popp, som är CIBBs generalsekreterare. Det är en utmanande tid, men församlingarna upplever samtidigt Guds närvaro tydligt. – När vi tycker att vi gjort mycket så ser vi att det finns mer att göra, och när resurserna är slut så ser vi nya resurser komma. Gud förser oss med nya möjligheter i en omöjlig tid.

12

FRAMTIDSKYRKAN STÄLLDE OM SIN INSAMLING OCH SLOG REKORD

Framtidskyrkan i Gottne-Mellansel har under flera år haft ett stort engagemang för utsatta barn i Paraguay. Församlingen har haft en grupp ungdomar på besök i landet och varit aktiva med olika Ge för Livet-insamlingar under åren. Ett välbesökt evenemang är den årligt återkommande kakbuffén, som normalt samlar in 25 000 kr. Inför det här året ville församlingen utmana sig att samla in mer. Sedan kom coronapandemin och planerna slogs helt omkull. Men arbetsgruppen gav inte upp, utan försökte hitta nya metoder för insamlingen. De lyckades låna en verkstad och erbjöd däckbyten och sålde blomsterlådor, växter och sticklingar. – Intresset var mycket större än vad vi hade vågat tro. Totalt har vi bytt däck på 21 bilar och sålt och levererat 90 blomsterlådor. Det intressanta har varit att vi kommit i kontakt med nya människor i samhället, berättar Katarina Näslund, som sitter i missionsrådet och är en del av arbetsgruppen. Initiativet blev en succé och i slutet av kampanjen hade församlingen samlat in 39 000 kr. Det som ser helt omöjligt ut blir med lite kreativitet möjligt, för med Gud är allt möjligt.


Symphorien Bouassi:

”Det viktigaste vi kan göra är att vittna om evangeliet” Symphorien Bouassi är ledare för EFKs systerkyrka Eglise Evangélique Baptiste (EEB) i Centralafrikanska republiken. Landet har länge varit svårt drabbat av flera kriser och EEB har tvingats hitta sätt att vara kyrka även i svårigheter. I denna tid av pandemi påminner Symphorien oss om att hålla fast vid hoppet och visa på Guds kärlek. TEXT: GÖRAN JANZON FOTO: ANDREAS DAGERNÄS

I krisen gör Gud oss mer medvetna om att mänskligheten kan skakas och samhällen kollapsa. Människan är sårbar och vi sitter alla i samma båt, vare sig vi är rika eller fattiga, unga eller gamla, vita eller svarta. Bara efter några dagar blev en tidigare otänkbar jämlikhet inför det som händer synlig. Rädslan påminner oss alla om vår mänsklighet. Men som kristna behöver vi inte förlora hoppet inför covid-19. Genom Kristi verk på korset kan vi ha en annorlunda hållning. Messias har burit våra lidanden och vår smärta och vi helas genom hans sår. Vi behöver inte oroa oss utan kan leva med hopp. Vi kan också komma ihåg att Jesus har makten att hela vilken sjukdom som helst (Matt 9:35). Rädslan förstärks av ogrundad information i tidningar och sociala medier. För att inte drabbas av panik bör vi följa den officiella information som kommer från regeringen eller från trovärdig media. VI BEHÖVER STÅ SAMMAN

Det finns mycket vi kan lära av tidigare kriser. Ett exempel hittar vi långt tillbaka i tiden, då Gud själv vid ett tillfälle uppmanade Israels folk till karantän (Jes 26:20). I närtid finns den militära och politiska krisen som drabbat oss i Centralafrikanska republiken. När media framställde den som en religiös konflikt, gick olika religionsföreträdare samman och visade att konflikten inte alls hade deras stöd. Idag behöver vi kristna stå samman när media hittar syndabockar i olika sammanhang. Vi behöver gå emot sådant som negativt påverkar vår sociala sammanhållning och istället visa att det finns en annan väg. Det absolut viktigaste vi kan göra i omständigheter som denna är att söka vittna om evangeliet. Våra kyrkportar är stängda och vi kan inte åka på missionsuppdrag. Men krisen är inte Kristi återkomst. Vi behöver utifrån en helhetssyn ständigt se över hur vi kan vara delaktiga i Guds mission i varje tid. LÄS EN LÄNGRE INTERVJU MED SYMPHORIEN BOUASSI PÅ EFK.SE 13


Låt din födelsedag få bli till glädje för behövande i världen! Har du redan allt du behöver? Önska dig gåvor till EFKs internationella arbete i födelsedagspresent! Uppmuntra dina vänner att ge via swish till 900 4037 eller bg 900-4037. Vi hjälper dig gärna med märkning av gåvor och annat! Kontakta Hans Lindstrand: hans.lindstrand@efk.se

Aktuella sommarkurser på ALT I år erbjuder Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) relevanta sommarkurser i en tid av osäkerhet. Ska du gå någon av kurserna? Använd gärna #altutb och dela med dig av dina upplevelser på instagram!

ÄRA20 BLIR LOKALA FESTIVALER

Vad är det för fel med barnhem? Miljoner barn världen över växer upp på barnhem – trots att de har föräldrar som älskar dem. Våra barnrättsambassadörer vill hjälpa dig att tänka till kring hur vi stödjer utsatta barn på bästa sätt. Inom EFK finns ett stort engagemang för barn, men ibland en osäkerhet kring vilka insatser som faktiskt hjälper, snarare än stjälper. Forskning visar att många barn som växer upp på barnhem far illa. Risken att utsättas för övergrepp ökar och barnen får inte den trygghet som föräldrar kan ge. Ofta finns bättre alternativ.

– Vi i EFK vill stå upp för barns rättigheter och stödja familjer. I projektet Barnhemsdialogen, där vi samarbetar med Erikshjälpen och Svenska Alliansmissionen, vill vi också uppmuntra till samtal om vad som är bäst för barnen. Det är nämligen inga lätta frågor att tackla och varje situation är unik, berättar Stefan Östman som är engagerad i projektet för EFKs räkning.

FUNDERAR DU PÅ DESSA FRÅGOR? Hör av dig, så kommer någon av våra barnrättsambassadörer gärna på besök! Kontakta stefan.ostman@efk.se.

Lovsångsfestivalen Ära blir av i år också – men likt mycket annat i dessa coronatider blir det i en ny tappning. – När vi inte kan mötas på Torpområdet, kopplar vi samman med lokala ungdomsgrupper och skapar flera samlingsplatser, små festivaler, ute i landet, berättar Samuel Westergren, projektledare för festivalen. Från festivalledningen kommer man att bidra med digitala sändningar som de lokala ungdomsgrupperna kan följa. – Men vi vill inte att alla bara ska titta på en skärm, utan det ska finnas ett tydligt deltagande och engagemang på varje plats. Ära20 arrangeras sista helgen i augusti som planerat. Mer info på sociala medier, @ara.lovsangsfestival, och ära20.se

Har dina semesterplaner grusats av coronapandemin? Gör som många andra och skänk en del av semesterkassan till EFKs internationella arbete via Swish till 900 4037 eller Bankgiro 900-4037. Märk gåvan ”Semester”

Läs mer på efk.se/semester 14


UTBLICK FRÅN VÄRLDEN! I nyhetsbrevet Utblick får du fler berättelser, glimtar och nyheter om vad Gud gör i EFKs internationella mission. Du får också möta våra missionärer och internationella partners. Det kommer en gång i månaden, direkt i din inkorg.

GE 1% AV DIN INKOMST VIA KYRKOAVGIFTEN! Att ansluta sig till kyrkoavgiften är ett bra och smidigt sätt att göra mer för din församling och för EFKs gemensamma arbete. Vill du veta mer, gå in på efk.se/kyrkoavgift eller hör av dig till ingrid.erenmalm@efk.se.

efk.se/kyrkoavgift

Skriv upp dig som prenumerant på efk.se/utblick

Ekonomiska utmaningar i spåren av coronapandemin Med coronaviruset följer negativa konsekvenser för ekonomin. Flera insamlingsorganisationer har redan börjat se en minskning i gåvor. Samtidigt ökar behoven bland de allra mest utsatta i världen när många länder nu står inför en allvarlig ekonomisk kris. Minskningen i insamlade medel ser ut att drabba även EFKs gemensamma arbete i Sverige och internationellt. Under april månad visar det preliminära resultatet ett underskott på nära en halv miljon kronor. – Orsakerna är framför allt att intäkterna har minskat på grund av inställda event och mindre försäljning i secondhandbutiker, förklarar missionsdirektor Ingemar Forss. Men det finns också glädjeämnen. Missionärsunderhållet som församlingar ger för att finansiera sändandet av missionärer följer budget. Dessutom kommer många kreativa insamlingsinitiativ från både privatpersoner (se till exempel intervjun med Klas Folenius i Åsbro på s. 9) och församlingar (läs om hur Framtidskyrkan i Gottne-Mellansel slog insamlingsrekord i vår på s. 12). VAR MED OCH BE! Be för det ekonomiska läget i såväl lokala församlingar, EFKs gemensamma arbete och våra partners i världen. ARBETET PÅGÅR! På EFKs webbplats finns berättelser och material som kan vara till hjälp för församlingar att samla in till EFKs gemensamma arbete under coronatider. Du hittar dem på efk.se/corona I EFKS ÅRSBOK FÖR 2019 KAN DU LÄSA MER... ...om det ekonomiska resultatet för föregående år. Har du inte fått årsboken? Beställ ett exemplar via info@efk.se eller 019-16 76 00

NYTT OM NAMN PETER BERNHARDSSON börjar som pastor och föreståndare i Hagakyrkan i Habo.

HELÉNE OCH EUGENE BETTS är nya pastorer i New Life Sollentuna.

ELVIRA BRANDT har börjat som pastor i Elimkyrkan i Västerfärnebo.

KERSTIN COLLIN påbörjar visstidsanställning som receptionist (200201-210315) NIKLAS DERNVALL avslutar sin tjänst som IT-ansvarig 200214.

KARL DRAKENSVÄRD avslutar sin tjänst som vaktmästare Torp/Götabro och blir pensionär 200331.

för alla svar på utvärderingen av tidningen Direkt som vi gjorde i samband med vårens specialnummer. Era svar hjälper oss att kommunicera ännu bättre om det som händer i vår rörelse! En del saker har vi försökt justera redan nu, andra tar vi med oss i vårt fortsatta arbete med tidningen. Guds frid! Kristina Sandin, kristina.sandin@efk.se kommunikatör Evangeliska Frikyrkan

MATTIAS & PETRA LINDSMYR avslutar sina tjänster i Sydafrika 200630.

BASEM MEKHAIL har börjat som pastor i Rinkeby Internationella Församling, Stockholm.

ROBIN NORDAHL avslutar sin tjänst som HR-generalist 200229. PETER NORDLANDER har börjat som koordinator och t f föreståndare i Ryttargårdskyrkan i Linköping. DANIEL RÅSBERG börjar arbeta som missionsideolog fr o m 200113.

RIKARD EDEFORS börjar som

PETER SVANBERG har börjat som pastor i New Life i Stockholm.

pastor i Immanuelskyrkan Örebro.

LEIF SVENSSON börjar som pas-

MARIA ERIKSSON har börjat som pastor och föreståndare i Brunnsparkskyrkan i Tranås.

OTTO ERNVIK har börjat som pastor i Korskyrkan i Mariestad.

tor i Korskyrkan i Lyckeby.

ANNA-LENA THOURSIE påbörjar visstidsanställning som ledarutvecklare Sverigeprogrammet. (200120201231)

MATS FRÄNDÅ påbörjar visstidsanställning som IT-administratör. (200301-201231)

ANNELI UPPMAN BENGTSSON

ANDREAS GIGER har gått in som

ANDERS ÖRNEUS anställs som fastighetsförvaltare fr o m 200518.

pastor i Hyllie Park-kyrkan i Malmö där han tidigare var ungdomspastor.

har börjat som pastor i Korskyrkan Karlstad.

ANDREAS & LINNÉA avslutar

MATTIAS GUSTAFSSON har

sin tjänst i Thailand 200419.

börjat som pastor i Fristadskyrkan, Eskilstuna.

ANNA-KLARA avslutar sin tjänst

ANDREAS HOLM börjar som

TACK!

LINDA LINDSKOG börjar arbeta som ekonom fr o m 200316.

Sydostasien 191231.

pastor och föreståndare i Motala Baptistförsamling.

PELLE HÖRNMARK har börjat som pastor och föreståndare i Ulriksbergskyrkan i Växjö.

ARNE JOHANSSON har börjat som pastor i Betelkyrkan i Vintrosa. LOTTA KARLSSON påbörjar visstidsanställning som handläggare för Stepout. (200101-) JUDITH KORSGREN avslutar sin

Söker du nytt jobb?

Se aktuella annonser från församlingar som just nu söker pastorer och ungdomsledare: efk.se/ledigatjanster

tjänst i Paraguay 200108.

15


POSTTIDNING B

HÖST TERMINEN 2020

Bibelskola nära studier och samtal online

Kurs Lukas

Nära den Goda Jorden

Kursen ger redskap att själv läsa och förstå Bibelns texter för att söka svar på trons frågor. Utgångspunkten är Lukasevangeliet och Apostlagärningarna, där Lukas visar att Jesus liv och handling inte var en historisk parentes.

Vi vill uppmuntra till fördjupad teologisk reflektion kring skapelsen, klimat- och hållbarhetsfrågor och hur de hänger ihop med församlingens uppdrag och ditt och mitt lärjungaskap.

Söndagsskola för vuxna

[anmälan]

En kurs som tar dig med på en resa genom Gamla Testamentet. Hur förstår vi berättelserna som vuxna?

Föreläsningarna är videoinspelningar online på distans och sedan möts man i grupp online för samtal.

Föreläsare är, via videoinspelningar, Eleonore Gustafsson, pastor, skribent och bibellärare.

Kurserna går på halvfart och är studiemedelsberättigade.

För mer info och anmälan: hyllieparkfolkhogskola.se/bibelskola-nara

Ansök senast 14 juni. (Vid lediga platser fram till 16 aug.)


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.