Page 1

Nr 5 december 2016

Direkt

5

personer OM MER KÄRLEK TILL SIN NÄSTA

Från ett ”utsatt” område: ”DU ÄR EN AV OSS!” Konkreta råd och verktyg: MER INTEGRATION I DIN FÖRSAMLING! SAT-7 firar 20 år: GODA NYHETER I MELLANÖSTERN

TEMA:

Integration på riktigt


INNEHÅLL Øyvind Tholvsen: Vi är vår kallelse på spåret

2

Öppna våra hjärtan!

3

Notiser 4 Personporträtt: Nabile, Cecilia & Nawras

5-7

Verktyg för församlingen

8-9

Personporträtt: Nancy

10

Notiser

11-12

Personporträtt: Ahmed

13

Notiser

14

Nytt om namn och kalender

15

DIREKT från Evangeliska Frikyrkan utges av Evangeliska Frikyrkan och utkommer med 5-6 nr per år. ANSVARIG UTGIVARE: Daniel Norburg. REDAKTION: Kristina Sandin, David Gelinder och

Vi är vår kallelse på spåret JAG ÄR RÖRD. De senaste 18 månaderna har jag mött ett stort antal församlingar runt om i landet som nästan alla har en sak gemensamt: Ett djupt engagemang i mötet med de tusentals flyktingar som kommit till Sverige från olika konflikthärdar runtom i världen. Det är fantastiskt att se detta gigantiska engagemang i språkkaféer och besöksgrupper, i vänskap och nyfikenhet som ni visar. Jag vet att många av er har så mycket annat i livet som ni faktiskt lagt åt sidan för att istället möta människor som lämnat allt för att bärga sina liv. Det faktum gör mig rörd. NI GÖR JESUS SYNLIG för nya människor. Ni ger Sverige ett vänligare ansikte. Ni gör att många känner sig mer hemma här än de annars skulle gjort. Genom detta tror jag att vi gemensamt upplever att vi som församlingar på ett nytt sätt är i funktion i uppdraget som Jesus gav oss.

Emmanuel Ingelsten.

OMSLAGSBILD: Nancy tvingades fly från Egypten när hon blev kristen. Nu arbetar hon i Rinkebykyrkan i Stockholm som administratör. Foto: Hanna Abrahamsson. MEJLA TILL: kristina.sandin@efk.se om du har något tips till tidningen. TRYCK: Tabergs tryckeri, på Svanenmärkt papper. TIDNINGEN SKICKAS TILL de som anmält att de vill ha den, är registrerade för alla utskick från EFK, gett sin adress genom insända församlingslistor, sänt in en gåva till EFK eller är fadder genom Barnhjälpen. Vill du ha tidningen? Mejla din adress till info@efk.se ADRESS: Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 Örebro. Tel. 019-16 76 00, info@efk.se www.efk.se, www.facebook.com/evangeliskafrikyrkan, twitter.com/ EFKsamfund, instagram: @evangeliskafrikyrkan EVANGELISKA FRIKYRKAN (EFK) är en församlings- och missionsrörelse med cirka 300 församlingar i Sverige och drygt 34 000 medlemmar. EFKs församlingar har ett stort internationellt engagemang i drygt 40 länder. Det gemensamma arbetet leds av Internationella programmet, Sverigeprogrammet och Utbildningsprogrammet. EFK har

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att dessa gener är huvudorsaken till vår reflexmässiga reaktion att möta flyktingar på det goda sätt som vi gjort. Nu kan vi också lära av vårt internationella missionsarbete hur vi tar oss an den mer långsiktiga utmaningen på ett hållbart sätt. SÅ HÅLL UT i arbetet. Vi är vår kallelse på spåret. Jag undrar om det inte är Gud själv som rör vid oss.

GÅVOR: Bankgiro 900-4037,

Øyvind Tholvsen

Plusgiro 90 04 03–7,

Ledare för EFKs Sverigeprogram oyvind.tholvsen@efk.se

Swish 9004037

2

TILLSAMMANS MED HELA KRISTENHETEN är vi en stark konstruktiv kraft som vill bygga ett gott land att bo i. Kanske upptäcker vi just nu lite av vår egentliga kallelse som enskilda och som församlingar. Att få förmedla kärlek, hopp och tro till nya folkslag finns i våra gener som en internationell missionsrörelse.

FOTO: SIMON WESTER

90-konto då vi uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kriterier.

NU VÄXLAR VI ÖVER i nästa fas. Många har anlänt och längtar efter att få börja sina liv i Sverige. Därför behöver vi gå från mottagning till inkludering och etablering. Det innebär att vi mer arbetar med de nyanlända än för dem. Nu flyttar många från olika flyktingboenden till mer permanenta boenden, ofta på en ny ort. Låt oss våga ta kontakt. Våga bjuda in till gemenskap i kyrkan och hemma. Fundera tillsammans med dem vad vi ska göra när vi möts. Och komma ihåg att många redan haft kontakt med en församling på den ort i Sverige de flyttat ifrån. Ta upp trådar som andra har fått släppa.


FOTO: HASSE PERSSON

Öppna våra hjärtan! Öppna mitt hjärta för dig Gud, kom ge mitt inre ditt ljus… Några rader i en känd lovsång. Nästan varje söndag tror jag att vi ber i våra kyrkor om öppna hjärtan – villiga att lyssna in Gud.

FOTO: GUNNEL BORG

Öppna era hjärtan, sa Fredrik Reinfeldt i ett tal till nationen för ett MARIA KARLSSON par år sedan. Ett rop Medlem i Mötesplatsen Örebro. Lärare och samordnare för missionärsutbildningen om medmänsklighet i PROMIS. Vice ordförande i Open Up Örebro, en tumultartad tid. Det en förening med innanförskap som mål. känns avlägset nu, det där talet. Jag upplever att Sverigedemokraterna raljerar över det och stämplar det som naivt och närmast utopiskt. Tiderna förändras. Men hur är vi församling i en tid av stora samhällsförändringar? Om vi vill ha öppna hjärtan mot Gud, borde då inte våra hjärtan också öppnas för vår nästa? ÄR DET NU VI PRÖVAS I GÄSTFRIHET?

I tider då det stormar blir det viktigt att vara förankrad på rätt ställe. Att inte drivas med av vinden i en riktning som leder oss fel. Finns det tider som utmanar vår fasthet och karaktär? Som prövar vårt mod, vår medmänsklighet, vår rättfärdighet? Är det nu vi behöver påminnas om att vi lever endast av nåd, att allt vi fått har vi till låns och att vi därför inte bör hålla så hårt i det vi betraktar som vårt. Är det nu vi prövas i gästfrihet, i att generöst dela med oss – av pengar, av tid, av gemenskap? Det ni har gjort för någon av mina minsta, det har ni gjort för mig, säger Jesus. I Kristi kors står den utgivande kärleken i centrum. Ett korsmärkt liv borde väl präglas av den kärleken.

Mitt i stormen är Kristus vår fasta klippa; hans ord ska leda oss, hans liv bli ett exempel för oss. Jesus bryr sig om de marginaliserades upprättelse och hjälper dem att återfå sin rätta status i samhället. Kan vi göra detsamma? GUD KALLAR OSS ATT PRIORITERA OM

Frikyrkofolk i Sverige är ofta väletablerade samhällsmedborgare, med jobb och väl uppbyggda nätverk. Precis sådana kontakter som så många av våra flyktingar och invandrare behöver. Men frikyrkofolk är också upptagna människor med fulla kalendrar. Tänk om det finns tider då Gud kallar oss att prioritera om, eller åtminstone att inkludera fler i de aktiviteter och den gemenskap vi har. Att öppna våra hjärtan! Tänk om det blir ett vittnesbörd om Kristus för de som inte tror. Och tänk om det faktiskt kommer att befria oss och fylla oss med glädje! Det kanske blir en försmak av himlen – där alla folk och stammar en dag ska stå tillsammans och tillbe. Du är ju en av oss! säger mina grannar i Vivalla, en mångkulturell stadsdel i Örebro, glädjestrålande, och syftar på att jag är en av de få ”svennar” de träffat som valt att bo i ett så kallat ”utsatt område”. Och jag tänker att jag längtar till den dagen då det är tvärtom – när det är vi som säger till mina grannar och andra invandrare: Du är en av oss! BLÄDDRA VIDARE OCH MÖT FEM MÄNNISKOR SOM BERÄTTAR OM SINA UPPLEVELSER AV INTEGRATION!

3


HALLÅ ALLA UNGDOMSLEDARE! Just nu uppdaterar vi våra register för att vara säkra på att nå alla våra anställda ungdomsledare runtom i landet. Är du ungdomsledare eller har ni i er församling någon som är anställd för att arbeta med ungdomarna? Mejla josefine.arenius@efk.se

1400

familjer

på flykt får hjälp varje månad genom vår partnerorganisation i Libanon, LSESD. Läs Nabiles berättelse på nästa sida och artikeln på sidan 12. Bli flyktingfadder på www.flyktingfadder.se

Visste du att Evangeliska Frikyrkans butikskedja ”Bra & Begagnat” byter namn till ”Ge för livet Second hand” under 2017?

VÅ R T E R M I N E N 2017

Fördjupa din tro tillsammans med andra.

Elisabet Eriksson, Göran Sturve, Willy Svahn och Moni Höglund med flera på konstituerande årsmöte i oktober 1996.

EF K 20 Å R

FOTO: ROSA CLAESSON

Nära Distans vänder sig till dig som inte har möjlighet att flytta men vill läsa på bibelskola.

DAT ÅR 1 RUN 99 7 •G

EFK bygger på människors engagemang. Bilden är från Rödåns friförsamling år 2002.

www.narabibel.se

EFK firar 20 år i Guds tjänst! Den 1 januari 1997 bildades Evangeliska Frikyrkan, eller Nybygget – Kristen samverkan som var namnet fram till 2004. Det var Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptisterna som gjorde gemensam sak. Mer i nästa nummer av Direkt.

Step out into a new world

som StepOut är ett praktikantprogram för ungamisvill komma ut i världen och upptäcka vad sion handlar om. 1 mars. Sök du också! Sista ansökningsdatum är Läs mer på www.stepout.nu

4

Möt nya människor, ta del av kursmaterial S KUR och bli del av lärande samtal om den INS M R TE kristna tron genom webben.

FOTO: EFKS ARKIV

Bibelskola på distans – för dig mitt i livet!


Nabile

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vi tror att vi ska älska de som är våra grannar!

Nabile Costa bor i Beirut och leder EFKs partner LSESD i Libanon. Han lämnade en karriär som framgångsrik affärsman i Saudiarabien för arbeta för Guds rike i sitt hemland. Idag arbetar LSESD och alla dess lokala församlingar intensivt med att hjälpa människor på flykt från Syrien. FOTO & TEXT: DAVID GELINDER Vårt uppdrag som kristna är att reflektera Guds kärlek. I allt vi gör – när vi driver vår skola här i Beirut, när vi delar ut filtar till de som fryser, ger flyktingbarn skolgång eller hjälper barn med särskilda behov. Sedan fem år tillbaka hjälper vi särskilt syriska flyktingar. Församlingar i Beirut, i Bekaadalen mot den syriska gränsen och på andra platser över hela Libanon. Vi tror att vi ska älska de som är våra grannar. Gud är för alla nationer. Hudfärg spelar ingen roll. Kristen, buddist eller muslim – det spelar ingen roll. ALLT VI HAR ÄR NÅDEN

Men det har inte varit lätt! Libanon har tidigare varit förtryckt av Syrien och nästan alla libaneser känner någon som blivit dödad eller sårad i strider mot Syrien. När det plötsligt kommer miljoner syriska flyktingar till vårt land är det påfrestande för människor. Många libaneser tycker att vi kristna är konstiga som hjälper och en del människor i våra församlingar har lämnat. Men för oss är det en möjlighet att på riktigt visa vår kristna tro, genom att hjälpa de människor vi trodde att vi hatade. Genom

att hjälpa dem är vi kyrka på riktigt och genom att hjälpa förstår vi nåden. För allt vi har är nåden – den måste vi dela! LÄMNADE AFFÄRSVERKSAMHET

Jag började som ledare för LSESD för ungefär tjugo år sedan. På tjugo år har arbetet växt mycket och idag driver vi exempelvis skolor, bokförlag, utbildning i flyktingläger, nödhjälp och samhällsutveckling samt stöd för barn med särskilda behov. Allt för att sprida Guds kärlek! Jag lämnade en framgångsrik affärsverksamhet i Saudiarabien, då jag upplevde att Gud kallade mig tillbaka till Libanon för att vara en del av Libanons framtid efter inbördeskriget. Idag vill jag uppmuntra, stödja, och leda andra att göra ett gott arbete och förbereda sig för framtiden. I vårt arbete med flyktingar vill vi till exempel utrusta människor konkret för framtiden. Vi delar ut kläder och mat – det är viktigt här och nu – men utbildning tar de med sig när de lämnar. Utbildning är lätt att bära och människor kan vara till nytta i de samhällen de framöver kommer att bo i. Läs mer om LSESD och arbetet vi gör med Flyktingfadder på s 12.

5


Cecilia

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Barnen har fått en storebror och familjelivet har verkligen fått ett lyft

Det senaste året har Cecilia och hennes man plötsligt blivit tonårsföräldrar. Sedan de tog emot en ensamkommande pojke har familjen fått ny energi. FOTO: FREDRIK GRÖNWALL & TEXT: FRIDA VINGREN

Jag och min familj är med i Östermalmskyrkan i Kristianstad, en församling med över 30 olika nationaliteter, där vi har fått vänner från hela världen. Vi träffas ibland själva och ibland ihop med våra familjer. Vi fikar, pratar, gör utflykter, lagar cyklar och hjälps åt med barnen. Ibland får jag också hjälpa dem med brev till olika myndigheter. Men framför allt träffas vi för att vi är vänner.

6

aldrig hade jag kunnat tänka mig att det skulle bli så bra. Jag har mer kraft och energi nu med fyra barn hemma än med tre; vårt familjeliv har verkligen fått ett lyft. Tillsammans bygger vi familj. Ibland kan det bli språkförväxlingar och vi tycker inte alltid lika – men som förälder försöker jag ha det långsiktiga perspektivet. Vi försöker förmedla Jesus genom kärlek, inte genom konfrontation.

TILLSAMMANS BYGGER VI FAMILJ

FRÅN HJÄLP TILL VÄNSKAP

Det senaste året har vi inte bara blivit familjehem utan även tonårsföräldrar, till en ensamkommande pojke. Det är fantastiskt och våra egna barn har fått en storebror. Vi hade pratat om att bli familjehem tidigare, men med tre egna barn kändes livet ganska fullt som det var. Sedan läste vi om att det kommit många ensamkommande barn till Kristianstad och att kommunen inte visste vad de skulle göra med dem – och vi kände att vi inte kunde vänta längre. Skulle vi bli familjehem, så var det nu. Visst bävade jag och oroade mig innan han kom, men

Jag har alltid varit nyfiken på människor och haft en social inriktning i mitt liv. Jag tänker och drömmer om att fler ska våga ta steget längre än att bara hälsa eller sitta vid samma bord på kyrkfikat - och våga bjuda hem. Att den enskilda individen ska våga kliva ut i det här mer och få uppleva hur mycket man får tillbaka. Att vi får peppa varandra att ta nya steg. Det är något särskilt när man går från att vara en hjälpande hand till att också bli vänner på riktigt. Visst finns det kulturella skillnader, men innerst inne är vi väldigt lika.


Nawras >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Församlingens hjärta var stort nog att slå för oss alla Nawras och hans fru bar sin nio månader gamla son i bärsele från Syrien till Sverige. När familjen kom till Härnösand fann de en varm famn i församlingen Brunnskyrkan, som är ansluten till EFK och Equmeniakyrkan. FOTO: CAJ-ÅKE HÄGGLUND & TEXT: KRISTINA SANDIN Det är svårt att lämna sitt hem. De man älskar. Det man känner igen. Men vi var tvungna. Min fru och jag funderade i tre års tid innan vi bestämde oss. När beslutet väl var taget gick det snabbt. Vi sålde vår lägenhet för att ha råd med resan, och hade snart lämnat vårt liv för något okänt. 30 september förra året, elva dygn efter att vi lämnat vår hemstad Homs i Syrien, gick vi i land i Trelleborg. De elva dygnen var inte enkla. Vi korsade många landsgränser och tog oss fram med båt, buss, tåg, taxi och många långa sträckor till fots. Under hela vägen bar jag vår son i en bärsele. Jag kan fortfarande minnas hur hans tyngd kändes mot mitt bröst. Han var nio månader gammal då, för liten för att förstå vad som hände. När han blir äldre och vi berättar för honom om resan tror jag faktiskt att han kommer att tro att vi ljuger eller att vi blivit galna. Vi fick kämpa mycket under våra första månader i Sverige. Vi var många som flydde till landet under en kort tid, och

myndigheterna var hårt pressade. Fortfarande är framtiden oviss för oss. Det är omöjligt att förbereda sig på att det ska ta så lång tid. Men vi vet att vi är tvungna att förstå det. Det är en tid vi måste igenom, och ytterligare en erfarenhet som gör oss starkare. KYRKAN KÄNNS SOM ETT HEM FÖR OSS

Vår trygghet under det här året har varit församlingen. Ända sedan den där första gudstjänsten i oktober förra året har Brunnskyrkan känts som ett hem för oss. För mig personligen är det genom våra handlingar som vi uttrycker vår tro. Och de vi mötte i församlingen handlade på riktigt. Deras hjärta var stort nog att slå för oss alla. Jag vill tacka alla här i Brunnskyrkan, för att de gett oss en familj och ett sammanhang att tillhöra, när vi behövde det som mest. Jag upplever det som att vi alla i församlingen, oavsett hur länge vi har bott i Sverige, har ett gemensamt sätt att se på saken: Vi är kristna. Och det är det som betyder något.

7


3 steg på vägen Så här kan du och din församling engagera er för nyanlända!

1 2

Se er omkring Ett bra första steg är att se er omkring, för att upptäcka vilka behov som finns och vilken annan verksamhet för nyanlända som redan finns i er omgivning. Kan ni bidra med något i andra församlingars och organisationers arbete? Eller finns det en lucka som ni kan fylla? Det är viktigt att redan från början tänka på att arbeta med, asylsökande – inte för. Det innebär att man på ett aktivt sätt inkluderar deltagare, där de är med och påverkar verksamheten. Genom att se er omkring och förstå vilka behov som finns och vad andra gör, är det lättare att se hur ni bäst kan bidra.

Kom igång och vidare När ni har identifierat behovet och ska börja, är det viktigt att inte enbart fokusera på att starta nya verksamheter. Fundera igenom vad ni redan gör som kan öppnas upp och inkludera fler. Ta tillfället i akt vid språkkaféet eller besök ett asylboende eller en SFI-utbildning och berätta om samlingar som de är välkomna till. Har ni en kör kan ni bjuda in till den, och har ni en grupp ungdomar som spelar innebandy på kvällarna kan ni bjuda in exempelvis ensamkommande ungdomar. Integration blir lättare i längden om nyanlända får bli en del av något existerande och inte bara delta i verksamhet som riktar sig speciellt till dem.

3

Ta vara på stödet som finns Att få utbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration betyder mycket, och det finns gott om hjälp och stöd att få. Det kan handla om att besöka en församling som gör något liknande och utbyta erfarenheter, att samverka med studieförbundet Bilda som har mycket resurser på temat, eller att bjuda in någon från EFK. Ta del av tipsen på nästa sida, besök hemsidan www.öppnakyrkan.se och kontakta Markus Sand, markus.sand@efk.se, så kan han hjälpa till att ge specifika tips och kontakter för just er. Det mesta har gjorts förr – inom rörelsen eller av andra. Vi behöver därför sällan uppfinna hjulet på nytt, utan kan inspireras och lära av varandra.

8


Ditt bibliotek Här finns hjälpen! Att möta människors andliga längtan Al Massira Kurs som hjälper oss att upptäcka vem Messias är med genomgång av det bibliska budskapet. www.almassira.org / markus.sand@efk.se

Heart for muslims Konferens som vill uppmuntra dig att bygga relationer och dela de goda nyheterna med muslimer. www.heartformuslims.se

Bibeltraktat och lovsånger på olika språk Översatta bibeltraktat och lovsånger finns att beställa eller ladda ner gratis. www.öppnakyrkan.se

Vänner emellan Kurs i cirkelform om att bygga broar mellan religioner. Kommer 2017. markus.sand@efk.se

Att öppna kyrkan Samverka med studieförbundet Bilda Bilda kan erbjuda utbildningar, material och bidrag för särskilda verksamheter. www.bilda.nu

Inspireras av andra församlingar Läs om hur andra församlingar arbetar. www.öppnakyrkan.se #värme Sveriges kristna råd erbjuder utbildning i asyl- och migrationsfrågor. www.skr.org/varme Mötesplats KRIK Använd lek och idrottsaktiviteter som mötesplats och glädjekälla i integration! www.krik.se

Att engagera sig som individ Bli familjehem Sveriges Kristna Familjehem har ett stort behov av familjehem för ensamkommande barn och ungdomar. www.skfh.org

Bli God man Få mer information om att bli God man åt ensamkommande barn. www.öppnakyrkan.se

Att prata om flyktingarbete i församlingen Innanför eller utanför Materialet försöker bringa klarhet i asylprocessen och hur du kan vara med och stödja den asylsökande. www.efk.se/webbshop

Vad säger Bibeln? Ta del av vad Bibeln säger om människor på flykt. www.öppnakyrkan.se

Hanna Ciszuk-Hägerman Projektledare

0734-20 37 94 • hanna.ciszuk-hagerman@efk.se

Daniel Råsberg

Kontakta oss! Vi ger skräddarsydd hjälp till din församling.

Markus Sand

Rådgivare internationellt

Rådgivare Sverige

073-814 40 23 • daniel.rasberg@efk.se

073-977 06 50 • markus.sand@efk.se

Dina resurser

9


Nancy

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

I Bibeln fann jag mina drömmars Gud, den Gud jag vill följa!

Nancy flydde Egypten efter dödshot och kom till ett kallt och ensamt Sverige. Med sig hade hon Tomas, den före detta salafisten* som chockat henne totalt. FOTO: HANNA ABRAHAMSSON & TEXT: MALINA ABRAHAMSSON

10

När jag lärde känna Tomas var han strikt salafist med stort skägg och fotsid dräkt. Jag var muslim i passet, men hade egentligen en egen religion, en slags nancyism där jag kunde tala direkt med Gud. I takt med att jag och Tomas fick känslor för varandra kände jag att jag var tvungen att berätta min hemlighet. Så en dag tog jag mod till mig och berättade att jag inte var muslim och inte ville gifta mig med en muslimsk man. Till min stora förvåning svarade Tomas att han inte heller var muslim längre, utan höll på att jämföra religioner. Han föreslog att vi skulle studera Bibeln ihop, vilket vi gjorde under åtta månader. I Bibeln fann jag mina drömmars Gud, den Gud jag ville följa. Tomas sa ingenting om sin egen syn på saken, men introducerade mig för en präst han kände. Jag träffade prästen och i slutet av vårt samtal fick jag frågan om jag ville bli döpt. Jag lät döpa mig omedelbart och efteråt sa prästen att han ville ge mig en gåva. Jag antog att det skulle

vara en Bibel eller ett kors, men istället sa han att han skulle kunna viga mig och Tomas. ”Men Tomas är inte kristen”, invände jag. ”Jo, det är han, det var jag som döpte honom.” JAG HAR FÅTT BRÖDER OCH SYSTRAR

Prästens ord både chockade och gjorde mig glad. Jag och Tomas gifte oss, men på grund av vår nyvunna tro fick vi ta emot dödshot och var tvungna att fly. Vi hamnade i Sverige och kände oss till en början väldigt ensamma. Sedan träffade vi pastor Stanley Sjöberg, en fantastisk man som hjälpte oss in i både kyrkan och samhället. I dag jobbar jag som administratör i Rinkebykyrkan. Där har jag inte bara fått kollegor, utan bröder och systrar. Från att inte känna någon, styr jag nu upp hela kyrkans verksamhet. Och i mars kommer mitt och Tomas barn. Mycket kan hända på två år. *Anhängare till rörelse inom islam som säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor. (Källa: Nationalencyklopedin 2016)


som sänder dygnet runt på tre olika språk, arabiska, farsi och turkiska. Potential finns att nå över 100 miljoner människor. – Satellit-tv är en av få medier som nästa alla i regionen har tillgång till men som regeringarna inte kan blockera, berättar Terry. Exempelvis har hälften av Irans befolkning parabolantenn, trots att det egentligen är förbjudet. Det går inte att stoppa. Det är också det bästa sättet att nå det stora antalet analfabeter som finns i regionen. GER HOPP TILL BARN PÅ FLYKT

Rita Elmounayer är kanalchef och växte själv upp under kriget i Libanon och förstår vad folk går igenom just nu. Hon menar att hopplöshet är den dominerande känslan i regionen. – Folk har tappat tron på framtiden och Rita Elmounayer, kanalchef, och Terry Ascott, grundare av SAT-7, på konferens i Saronkyrkan Göteborg. tilltron till sina religiösa och politiska ledare och letar nu efter något annat. Många vänder sig till kristen media. I mars startar SAT-7 en ny kanal som kommer att sända utbildningsprogram för barn dygnet runt. Anledningen är att många miljoner barn Hopplöshet. Det är den övergripande känslan hos miljoner G E E N GÅVA inte har möjlighet att gå människor i Mellanöstern idag, menar Rita Elmounayer, i skolan, inte minst på TILL SAT-7 kanalchef för SAT-7, som sänder kristen satellit-tv över hela grund av kriget i Syrien. BG: 900-4 Mellanöstern och Nordafrika. I år firar de 20 år och aldrig – Vi har möjlighet att SWISH: 900 037 4037 har deras arbete varit mer aktuellt. TEXT & FOTO: MATTIAS DAVÉN påverka hela MellanösMÄRK GÅV AN terns framtid, säger Rita. 43532 Den 27-28 oktober stod Saronkyrkan i Gö- Terry Ascott. Det var han som skrev Både genom att ge dem en teborg värd för en tvådagarskonferens med stadgarna och tillsammans med mig grundutbildning men också SAT-7, som sprider evangeliet i Mellanöstern lade grunden för den verksamhet vi har idag. lära dem respekt och hur vi ska vara och Nordafrika genom satellit-tv. I år firar de Och nu arbetar ju Mats och Irén Frändå från mot varandra som människor. 20 år och EFK har spelat en viktig roll under EFK hos oss på Cypern. SAT-7s arbete har aldrig varit viktigare. hela resan. – EFK-missionären Erling Wennermyr var LÄS MER PÅ WWW.SAT7.ORG FEM KANALER OCH TRE SPRÅK vår första anställde, säger SAT-7s grundare I dag har SAT-7 fem parallella kanaler

”Vi har möjlighet att påverka Mellanösterns framtid”

Retreat på Götabro Välkommen att växa på djupet!

5-8 januari 2017 - Götabro kursgård

Med de tysta retreaterna vill vi erbjuda en vilsam miljö med tid för eftertanke och reflektion, bön och bibelmeditation, att lyssna till Gud och sitt eget inre. Vi vill skapa förutsättningar för en fördjupat tro och större tillit. Målet med retreaterna är ”att lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse” Välkommen!

Ledare: Mats Larsson, Leila Höglind, Anneli Ödvall För anmälan och frågor: helen.kindgren@gotabro.se; 070-101 69 72 För fullständigt program och mer information: www.gotabro.se

11


VARVA FÖR VÄRLDEN PÅ MINST 10 PLATSER! Under 2017 arrangeras Varva för världen-lopp på minst 10 platser i landet. Det är en möjlighet att samla in pengar till behövande och samtidigt bygga relationer med samhället där er församling finns. Anordna ett lopp i din församling också! Mejla mattias.daven@efk.se eller ring 072-202 98 68 för att veta mer!

Jesus till barnen - En nationell barnledarkonferens i Stockholm 3-5 februari 2017 www.barnledarkonferens.se

GENERÖSA GÅVOR TILL EFKS GEMENSAMMA EKONOMI

– Vid oktober månads slut kan vi konstatera att prognosen för en ekonomi i balans vid 2016 års bokslut ser fortsatt positiv ut, vilket vi är mycket tacksamma för, berättar Bernth-Åke Ottosson, Stabschef. Dessutom har det kommit in två större gåvor, bland annat en första delbetalning på ett större testamente. EFK har också fått ta del av intäkterna efter att Tuve frikyrkoförsamling i Göteborg sålt sin kyrkolokal Lyktan. När en församling säljer sin kyrkolokal är det vanligt att intäkterna från försäljningen går till fonden Ge livet vidare. Fonden går till församlingsplantering i Sverige, och församlingens arv kan på så sätt få leva vidare på en annan plats. – Dessa två generösa gåvor betyder förstås oerhört mycket för vår gemensamma ekonomi, säger Bernth-Åke. Eftersom vi inför 2016 års budget inte har budgeterat några testamenten, är dessa gåvor en bonus till vårt gemensamma arbete. HAR DU FRÅGOR om Ge livet vidare? Kontakta Cahtrine Nygren på cahtrine.nygren@efk.se

”JAG HOPPAS ATT KRIGET SNART TAR SLUT SÅ ATT VI KAN FLYTTA HEM IGEN!” I Bekaadalen, tio kilometer från den syriska gränsen, bor Nawal med sin man och sju barn. De hyr en markplätt av en markägare där de byggt en provisoriskt boende med plywoodskivor och presenningar som väggar och tak. FOTO & TEXT: DAVID GELINDER – Vi bor sju barn och två vuxna i det här tältet, berättar Nawal, kvinnan på bilden. Vi har varit på flykt i fem år och har flyttat runt flera gånger, men nu har vi i alla fall bott här sedan fyra månader tillbaka. Familjen kommer från Aleppo och hyr sin markplätt för 3000 kronor i månaden. – Vi är tacksamma att vi har någonstans att bo, men vi vill inget hellre än att flytta tillbaka hem igen, säger Nawal. Flyktingfamiljer i Bekaadalen får matbiljetter från FN, men även från EFKs partner LSESD som delar ut matpaket till ungefär 1400 familjer

i månaden. EFKs partner har även startat skolgång för barn som annars inte har möjlighet att gå i skolan. – Min dotter har missat tre år av sin skolgång, så jag är så tacksam att hon har fått den här möjligheten att gå i skolan, berättar Nawal. Jag vill inget hellre än att mina barn ska få ett bättre liv och en bättre framtid än vad jag har haft. Jag hoppas att kriget snart tar slut och att vi kan flytta hem till Aleppo och få ett vanligt liv igen. GE HOPP TILL människor på flykt varje månad. Bli flyktingfadder: www.flyktingfadder.se

Alla filmer och en enkel guide med samtalsfrågor finns på www.efk.se/levaforsamling

OLA Gå en BIBkEaLpSroKfiler med tre oli

Liljeholmens bibelskola illustration: Mattias Käll / Popill agentur

12

www.liljeholmen.nu

SA - MILJÖ & RÄTTVI - LOVSÅNG ANSÖK & N O SI IS M LANTERING FÖRSAMLINGSP

NU!


Ahmed Av säkerhetsskäl publicerar vi inte den här texten digitalt. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Beställ tidningen Direkt hem så kan du läsa Ahmeds berättelse. Gå in på efk.se/direkt eller mejla info@efk.se

13


FLER SKA KUNNA RÄKNAS SOM EFK-MISSIONÄRER

På EFKs styrelsemöte 12 november togs beslut om att öppna upp för ett mer flexibelt sändande av missionärer. Frågan om vem som ska räknas som EFK-missionär har under hösten bearbetats i rörelsen. – Vi har insett att vi behöver vara mer flexibla i vår definition av en ”EFKmissionär”, berättar Bernth-Åke Ottosson, Stabschef. I den strikta betydelse som vi haft tidigare har antalet EFK-missionärer kontinuerligt minskat. Men tittar vi runt i EFK-familjen ser vi att det finns fler missionärer i dag än tidigare, i olika former. Styrelsens beslut innebär att baskriterierna för en EFK-missionär förtydligas och att det tillkommer några kategorier av EFK-missionärer. Under våren kommer beslutet att börja implementeras i rörelsen. >> Läs mer om beslutet på www.efk.se

UNGDOMAR FICK MINNEN FÖR LIVET OCH NYA PERSPEKTIV PÅ MISSION På höstlovet reste tio ungdomar och en ungdomsledare till Serbien genom EFKs satsning Nu åker vi, Frizon. Här skriver Julia Söderblom, en av de som var med på resan, om sina upplevelser: ”En vecka kan verka som en kort tid för att få nya perspektiv och minnen för livet, men det var precis det vi fick när vi åkte till Serbien. Jag åkte med på Nu åker vi, Frizon-resan, tillsammans med nio andra ungdomar och en ungdomspastor, till Serbien där vi träffade missionären Hanne Carlsson med familj.

UPPSKATTAD BIBELFESTIVAL

Bibelfestivalen gick av stapeln i Örebro den 21-22 oktober. Under två dagar fick bland andra elever från sju bibelskolor ta del av seminarier, teotalks och workshops på temat ”Nästa generations bibelläsare”. Bland annat analyserade Mikael Hallenius den nyligen publicerade Sifo-mätningen av svenskarnas bibelläsningsvanor. Arrangörer var bland andra Örebro Teologiska Högskola, Akademi för ledarskap och teologi och kyrkor i Örebro.

FÖRSAMLINGSPLANTERING

Vi var mest i Belgrad där vi besökte olika församlingar och fick se EFKs partner Bread of Lifes arbete med romska barn, hemlösa och äldre. I två dagar åkte vi även till Kraljevo för att träffa Jovica med familj, församlingsplanterare med stora hjärtan, som EFK är med och stödjer. Det som har berört mig mest under resan är alla personliga möten med människor i olika livssituationer, där kultur och språk skiljde oss åt men där vi samtidigt mötte varandra med

Bibelterminen - med fokus på Jesus Bibelterminen är som det låter en bibelskola på en termin (vt 2017) där du får möjlighet att beröras, fördjupas och rustas. Under terminen får du tillsammans med andra fundera över tron på Gud och hur livet formas och färgas som efterföljare till Jesus. Besök hemsidan för att se vad som passar just dig! www.gotabro.se | www.orebrofolkhogskola.se

14

öppenhet och kärlek. Vi fick komma med det lilla vi hade att ge, medan de vi mötte gav oss så mycket mer tillbaka. INVIGNING AV ROMAKYRKAN

Ett ögonblick jag sent kommer att glömma är när vi var på invigningen av Romakyrkans nya lokal, som flera svenska församlingar varit med och stöttat ekonomiskt, där glädjen var total. Människor i alla åldrar fyllde lokalen och trädgården och tillsammans sjöng vi lovsång, klappade händerna och dansade. Barnen lekte och skrattade och jag kände så mycket hopp. Med tacksamhet ser jag tillbaka på veckan i Serbien.” EN LIKNANDE SATSNING planeras för höstlovet nästa år! Kontakta gärna Ida Eriksson, ida.eriksson@efk.se, om du vill ha mer information om resan när det närmar sig.

Våren 2017


www.efk.se/ webbshop

ALMANACKA OM DET #VIIEFK GÖR TILLSAMMANS! Nu dimper EFKs väggalmanacka ner hos många engagerade i vår rörelse. Vill du ha en almanacka och inte har fått någon? Mejla info@efk.se så skickar vi den till dig

I EFKs webbshop hittar du massa bra material till bland annat smågrupper, barngrupper och dig själv!

EFK PÅ INSTAGRAM

EFKs Instagramstafett fortsätter 2017 på @evangeliskafrikyrkan Inget Instagram? Se bilderna här: www.efk.se/insta

Om vi i EFK ska nå vårt mål att plantera 75 församlingar mellan 2010 och 2020 behöver vi plantera 1,5 per månad de kommande tre åren!

Arbeta i Kina • Kursledare för Kinakurs • Bitr. verksamhetschef på TCG Nordica För mer information: www.hyllieparkfolkhogskola.se

KALENDER December 29-1 Nyårsläger, Dalagården

Januari 3-7 XL, ungdomsläger Hjälmargården 14 My Life Workshop, kursledardag, Stockholm 25-26 Växande ledare, Stockholm. Utbildningsstart! 25-26 Växande församlingar Västsverige – pastorsträff, Götabro

Februari

VI BEHÖVER FLER FAMILJER!

3 #pionjärträning, Linköping. Kursstart! 3 Jesus till barnen, ekumenisk barnledarkonferens, Stockholm 3-4 Al Massira kursledarutbildning, Falun 17-18 Al Massira kursledarutbildning, Kristianstad 17-21 VinterSmajl, barnläger Hjälmargården 22-26 VinterChili, ungdomsläger Hjälmargården 25-28 JC sportlov, barnläger Dalagården

Mars 2-5 VinterSmajl, barnläger Hjälmargården 3-5 Tonår sportlov, ungdomsläger Dalagården 17-18 Växande församlingar Västsverige, nätverksträff, Skövde FLER EVENT OCH MER INFO om respek-

tive arrangemang i kalendern på www.efk.se

Har ni funderat på att bli familjehem?

NYTT OM NAMN ERIK BRYSKHE blir ny pastor och föreståndare i Korskyrkan, Umeå. MARIA OCH ANTON CARLSSON avslutar i februari sina tjänster som missionä-

Vi arbetar med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, vuxna från kriminalvården och socialtjänsten samt barn, ungdomar och föräldrar med barn från socialtjänsten.

Vi behöver dig! Kontakta oss! SKFH har tjugo års erfarenhet av familjehemsvård genom kristna familjer från hela landet.

SKFH SVERIGES KRISTNA FAMILJEHEM

Tel: 019-24 06 65 E-post: info@skfh.org www.skfh.org

rer i Region Afrika. Anton kommer under resten av året att fortsätta på 60 %.

JOHANNA DAVÉN påbörjar 20170101 en 100 % tillsvidaretjänst som biträdande Stabschef på Resursavdelningen.

STEFAN EMILSSON avslutade 20161130 sin tjänst som handläggare för kontor inom Team Drift vid Sverigekontoret och som programhandläggare i region Asien.

BENGT FREED har gått i pension, efter 45 års tjänst som pastor inom ÖM/EFK. RUNE JONSSON påbörjar 20170101 en 50 % tillsvidaretjänst som insamlingskommunikatör med missionärsunderhåll inom Internationella programmet. Det kombineras med en 50 % tjänst som handläggare för kontor inom Team Drift vid Sverigekontoret.

DAVID LINDÉ avslutade 20161031 sin tjänst som projektledare för Torpkonferensen inom Team Event.

EWA NERELIUS avslutade 20161130 sin tjänst som personalekonom på Team Personal. SONIA OCH HASSE PERSSON avslutar sina tjänster som missionärer i Sydafrika/ Mocambique 20161231.

Huvudman: Evangeliska Frikyrkan

15


POSTTIDNING B

FLYKTINGKATASTROFEN ÄR INTE ÖVER. DEN ÄR VÄRRE ÄN NÅGONSIN. Läs mer om våra insatser på www.flyktingfadder.se

Bli flyktingfadder Medan du läser detta befinner sig halva Syriens befolkning på flykt och deras situation är fortfarande omänsklig. Vi tänker hjälpa dem så länge det behövs. Genom att bli flyktingfadder blir du tillfälligt månadsgivare och hjälper tusentals människor som är utan hem och försörjningsmöjligheter.

Fyll i talongen på baksidan.

VIA WEBBEN: www.flyktingfadder.se

Tidningen Direkt, december 2016  

Evangeliska Frikyrkans tidning Direkt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you