Page 1

Nr 4 september 2016

Direkt

Tema: Klimat & mission ann-LOUisE OCH DANIEL ann-LOUSIE OM HUR VI KAN UNDVIKA SYSTEMFEL I församlingen! Läs mer på s. 11

KYRKOR I SWAZILAND SVÅrT DRABBADE AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR Läs mer på s. 7-9


Innehåll Josefin Fållsten: Så älskade Gud världen

2

Har vi som kristna ett särskilt uppdrag?

3

Bilder av mögel – en del av Mattias efterföljelse!

4

Notiser 5 Våra systrar och bröder lider av klimatförändringarna 7-9 Notiser 10 Kompostering som lovsång till Gud ”Ingen församling ska sakna ett nätverk”

11 12-13

Notiser

14

Nytt om namn och kalender

15

Direkt från Evangeliska Frikyrkan utges av Evangeliska Frikyrkan och utkommer med 5-6 nr per år. Ansvarig utgivare: Daniel Norburg. Redaktion: Kristina Sandin, David Gelinder och Emmanuel Ingelsten.

Omslagsbild: Barn i en by nära Emkhuzwenhi i Swaziland. Läs om torkkatastrofen som drabbat landet på s. 7. Foto: Ylva Fredriksson. Mejla till: kristina.sandin@efk.se om du har något tips till tidningen. Tryck: Tabergs tryckeri, på Svanenmärkt papper. Tidningen skickas till de som anmält att de vill ha den, är registrerade för alla utskick från EFK, gett sin adress genom insända församlingslistor, sänt in en gåva till EFK eller är fadder genom Barnhjälpen. Vill du ha tidningen? Mejla din adress till info@efk.se Adress: Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 Örebro. Tel. 019-16 76 00, info@efk.se www.efk.se, www.facebook.com/evangeliskafrikyrkan, twitter.com/ EFKsamfund, instagram: @evangeliskafrikyrkan

Så älskade Gud världen ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh 3:16) Gud älskar världen! Så mycket älskar Gud VÄRLDEN. Det är intressant för oss att notera det. Gud älskar världen – haven, fåglarna, träden, öknen, bergen, vinden, hararna, barnen, papporna och alla grävmaskinister. Gud älskar HELA världen. Så mycket att Gud ansåg det vara ett rimligt pris att betala för den med sin egen son, Jesus. Guds mission är räddning för den här världen: ”Ära i höjden och frid på jorden”, som änglarna sjöng när Jesus föddes. Gud inbjuder oss att vara med i den här räddningsaktionen, där Guds kärlek till haven, fåglarna, träden, öknen, bergen, vinden, hararna, barnen, papporna och alla grävmaskinister får drabba oss. Här och nu, i vår tid i missionshistorien, handlar detta också om att de människor som redan har det svårast i världen är de som också drabbas hårdast av klimatförändringar. Jag behöver inte fundera länge innan jag ser sambandet mellan klimatförändringar orsakade av vår konsumerande livsstil och konsekvenserna för människor i andra delar av världen. Som människorna i Bangladesh, vars odlingsmark sköljs ut i de allt högre vattennivåerna i Indiska oceanen. Eller kvinnorna jag pratade med i Swaziland som berättar att det inte längre går att lita på regnen, så deras odlingar torkar bort i den stekande solen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son. Guds kärlek drar in oss i Guds rike där vårt uppdrag är medkänsla med den fattige och utsatte.

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse med cirka 300 församlingar i Sverige och drygt 34 000 medlemmar. EFKs församlingar har

Därför ska vi arbeta och agera – för den här världens skull!

ett stort internationellt engagemang i drygt 40 länder. Det

Josefin Fållsten

Sverigeprogrammet och Utbildningsprogrammet. EFK har

Ledare för EFKs Internationella program josefin.fallsten@efk.se

90-konto då vi uppfyller Svensk Insamlingskontrolls kriterier. Gåvor: Bankgiro 900-4037, Plusgiro 90 04 03–7, Swish 9004037

2

foto: simon wester

gemensamma arbetet leds av Internationella programmet,


Foto: Jasper van der Meij

Har vi som kristna ett särskilt uppdrag? Foto: EFKs arkiv

Klimathotet. Behöver vi som kristna över huvud taget bry oss om det? Eller har vi rent av ett särskilt uppdrag i att möta det? Elin Kullingsjö skriver om att flytta fokus från oss själva till dem som drabbas mest. Låt oss försöka se jorden ELIN KULLINGSJÖ utifrån Guds perspektiv. Ny ledamot i EFKs styrelse. Tidigare kontors- Jorden är Guds skapelse ansvarig för EFKs regionkontor i Afrika och och något som vi får ta projektledare för festivalen Frizon. Medlem i församlingen Mötesplatsen i Örebro. emot som en gåva. Att Konsulent på studieförbundet Bilda. försöka se naturen utifrån Guds perspektiv kan ge oss en hint om hur mycket Gud älskar sin skapelse. I Ps 148 kan vi läsa om hur skapelsen gläds åt att ära sin skapare: Prisa Herren på jorden, havsdjur och väldiga djup, blixt och hagel, snö och dimma, du stormvind som gör vad han befaller, alla höjder och berg, alla fruktträd och cedrar, vilda djur och boskap, kräldjur och flygande fåglar.

”Jorden är Guds skapelse och vi har fått den som en gåva.” ELIN KULLINGSJÖ vilka känner av klimatförändringarna?

Vi vet också att de som drabbas hårdast av klimatförändringarna inte är du och jag utan de som redan är fattiga. De som inte har möjlighet att flytta till en annan plats när översvämning eller torka drabbar dem.

De som måste förlita sig på sina skördar eftersom de inte har någon inkomst att köpa livsmedel med. Klimatförändringarna märks tydligt på många platser där det blir allt svårare att odla. Kyrkan i Swaziland kämpar med klimatförändring

Längre fram i tidningen kan du läsa om EFKs partnerkyrka i Swaziland, som kämpar för att deras medlemmar och grannar ska överleva trots den svåra torkan i landet. Som kyrka och samfund är vi högst involverade i klimatfrågan. Vi kanske inte ser det i vår vardag, men våra syskon i den världsvida familjen möter denna utmaning varje dag. Oavsett om vi vill det eller inte så är vi en del av klimatförändringarna. Att inte engagera sig i klimatfrågan är att vända ryggen till den världsvida kristna familjen som vi är en del av. Oavsett vilket fack vi sätter oss själva i, engagerad miljövän, drabbadav-klimatångest-typen eller totalt ointresserad, kan det vara bra att flytta fokus från oss själva för en stund. Låt inte dina tankar om klimatfrågan stanna vid dig själv och dina egna val. Låt dig istället inspireras av Guds kärlek till den vackra skapelsen och våra syskon världen över. bläddra vidare och möt Människor som förenar kärlekEN till gud med omsorgEN om skapelsen!

3


4


Bilder av mögel – en del av Mattias efterföljelse! De där svarta bananerna eller den mögliga peston som gömt sig bakom förpackningen i kylskåpet du vet, ger en känsla av misslyckande – nej, inte nu igen. Men tänk inte på det, det är bara att slänga, köpa nytt och hoppas att det inte händer igen. Eller? Mattias Käll tog den jobbiga känslan på allvar, och det har satt djupa spår i honom. FOTO: Mattias käll, text: fredrik lindé & bildmontage: Emmanuel Ingelsten – Om man tänker att Gud har en tanke med det skapade så är det elakt av oss att förstöra den. Istället ligger det i vårt ansvar att ta hand om det. Om både människor, djur och natur. Det är vårt uppdrag, säger Mattias om sin motivation till att fotografera sanningen om sin slängda mat. allt började med en siffra

varför slänger vi mat?

Till vardags är Mattias illustratör och genom åren har han gjort många av festivalen Frizons affischer. Men det är konstnär han egentligen velat bli, och nu när hans barn blivit äldre kom längtan tillbaka och han tog chansen. Genom konstprojektet vill han förändra sina matvanor och framför allt undersöka varför han slänger mat. – Slänger man på slentrian, för att man har dålig ordning i kylen eller för att man har tillräckligt med pengar och inte behöver anstränga sig när maten har för lite värde för oss, frågar han sig. Profetisk konst

Konstprojektets politiska laddning är något Mattias återkommer till och han vill se ett större ansvarstagande för skapelsen, inte minst från kyrkan. Det märks när vi pratar för första gången, under midsommarkonferensen på Torp. – Tänk om jag lägger mig på golvet i matsalen och alla är tvungna att slänga sina rester på mig, säger han spontant. Jag undrar vad det skulle göra med dem? En provocerande utmaning till att inte slänga mat, kanske rent av profetisk. Men tyvärr blev det inget denna gång.

foto: fredrik lindé

– Det började när jag fick höra att en tredjedel av all mat som produceras slängs och att ungefär 25 % av alla koldioxidutsläpp är ett resultat av livsmedelsindustrin. Först var siffrorna bara jobbiga, men så började han fotografera maten som han slängde. Mögliga matlådor, gammal frukt och matrester från Mattias vardag blev till konstprojektet som han sedan nyår publicerat på Instagramkontot @soosadtoseeyougo.

Mattias Käll är medlem i Immanuelskyrkan i Örebro. Han är egenföretagare och jobbar som illustratör med reklambyråer och stora företag som kunder.

mår dåligt av att slänga mat

Nu har de abstrakta siffrorna om konsumtion och miljöförstöring blivit kött och blod i Mattias liv. – Jag mår dåligt av att slänga mat. Det blir så konkret när jag tar bilden. Egentligen så skäms man för att slänga mat, man vill inte ta ansvar för att man glömt den. Men nu har jag en dagbok över alla de här misslyckandena, och det är ganska beklämmande. En utmaning har varit matresterna på restaurangen. För att hans överblivna mat inte ska slängas har han fått lära sig att be om en låda att ta hem maten i. – Det är jobbigt. Men jag tycker inte att det är snålt, egentligen så tycker jag att det är att ta vara på resurserna. Och kanske är det just när det kommer till att förvalta skapelsen som hans tro lyser igenom som starkast. Det är något han kommer fortsätta med även efter årsslutet då han är klar med @soosadtoseeyougo. Har du inte instagram finns bilderna på: www.instagram.com/soosadtoseeyougo

5


11

miljoner

Bibeln är världens mest lästa bok. Ingen annan bok har påverkat så många. Vilken roll spelar Bibeln idag?! 21-22oktober i Örebro är det premiär för ny festival: www.bibelfestivalen.se

I slutet av oktober åker ungdomar till EFKs arbete i Asien och Europa. Be för deras resor!

syrier har dödats eller flytt sina hem. EFK hjälper på plats. Bli flyktingfadder idag på: www.flyktingfadder.se

EFK kraftsamlar för integration

vill du och din församling vara med? www.öppnakyrkan.se har en mängd resurser och tips för alla som vill göra något för nyanlända i församlingen. Genom att bli flyktingfadder är du med och ger människor på flykt en framtid och ett hopp. Se www.flyktingfadder.se

Foto: oscar mollmyr

EFK vill göra mer i den flykting- och integrationsutmaning som Sverige och världen befinner sig i. Nu startas ett programöverskridande projekt, för att göra det möjligt för EFK som församlings- och missionsrörelse att på bästa sätt ge människor hopp och en möjlighet till nystart. Hanna Ciszuk-Hägerman, som annars är operativ samordnare i Folkungakyrkan i Stockholm, kommer att arbeta i projektet tillsammans med Markus Sand och Daniel Råsberg. – Genom projektet vill vi bidra till att människor på flykt och nyanlända kan bygga upp sina liv igen, både i Sverige och i andra länder där EFK arbetar, säger Hanna.

Helande på frizon 11-14 augusti arrangerades Frizon för 18 gången. Festivalen innehåller gudstjänster, seminarier, tävlingar och konserter. Moa Tärneskog, med i församlingen Eklesia i Örebro, har bloggat om sin upplevelse av festivalen: ”I år var jag med i böneteamet i bönetältet. Det har varit fantastiskt. En dag hade vi ledarsamling i bönetältet och en av oss satt och bad med en tjej i soffan. Efter en lång stund började tjejen gå fram och tillbaka och sa med chockad röst: ”Men jag går ju!”

Bibelterminen - med fokus på Jesus Bibelterminen är som det låter en bibelskola på en termin (vt 2017) där du får möjlighet att beröras, fördjupas och rustas. Under terminen får du tillsammans med andra fundera över tron på Gud och hur livet formas och färgas som efterföljare till Jesus. Besök hemsidan för att se vad som passar just dig! www.gotabro.se | www.orebrofolkhogskola.se

6

Vi såg antagligen lite undrande ut, för hon pekade mot soffan där de suttit och bett och sa: ”Där står min krycka”. Tjejen berättade att hon hade en rejäl stukning och läkaren hade sagt att hon inte skulle kunna använda foten ordentligt på sex månader. På morgonen hade hon inte ens kunnat röra på tårna för att det gjorde så ont. Hon lindade av bindan och började skutta runt. Dagen efter sprang hon missionsloppet! Tänk vad mycket mer vi får vara med om när vi fäster blicken på Gud och låter Honom använda oss.” länk till hela texten: www.efk.se/moa2016

Våren 2017


Våra systrar och bröder lider av klimatförändringarna Uttorkade flodbäddar, döende boskap, uteblivna skördar och människor i akut behov av mat och vatten. Torkkatastrofen som väderfenomenet El Niño orsakat i södra Afrika har slagit hårt mot Swaziland. 7


”Börjar det inte regna nu kommer barn att dö i januari!” ”Det är svårt att på riktigt förstå hur mycket bristen på vatten påverkar en människas vardag. Trots att jag såg det med egna ögon, var det ändå omöjligt att greppa.” Ylva Fredriksson tillbringade sex månader i Swaziland genom EFKs praktikantprogram StepOut. Hon bodde på landsbygden, nära staden Emkhuzwenhi, där Helgelseförbundet var med och byggde upp ett hälsocenter för många år sedan. Här berättar Ylva om sin upplevelse av torkkatastrofen som drabbade landet medan hon var där. Text: Ylva Fredriksson, foto: YLVA FREDRIKSSON & DANIELLA HOLMSTRÖM

”När jag först kom till Swaziland var det vår, och vi fick höra att när sommaren kom så skulle även regnen göra det. Då, när jag ännu inte riktigt lärt mig hur landet var uppbyggt, oroade jag mig för att det skulle bli en regnig sommar. Jag erkänner att jag var lite fåfäng och gärna ville ha mina soltimmar, så att jag skulle kunna visa upp en fin bränna när jag kom hem.

”i den uttorkade flodbädden satt en kvinna och grävde i sanden för att kunna samla ihop lite vatten.” En månad senare kom sommaren, men inte regnet. Jag började inse att regnet behövdes, inte bara för att temperaturen skulle sjunka, utan för alla de människor som lever på vad de själva odlar. Finns det inget vatten går det inte att odla. Finns det inget vatten går det inte att tvätta. Och finns det inget vatten går

8

det inte att laga mat. Det är mycket som blir svårt att göra när man inte har något vatten. Jag minns särskilt ett besök i ett av de hårdast drabbade områdena, då jag blev som mest berörd. Vi åkte till en by som ligger vid en stor flod, eller snarare resterna av det som en gång varit en stor flod. Mitt i den uttorkade flodbädden satt en kvinna och grävde i sanden för att kunna samla ihop lite vatten att ta med sig hem. En bit längre bort gick de utmärglade korna och drack ur de små pölarna som fanns och bajsade i sanden. Ännu en bit bort stod en kvinna och tvättade i det smutsiga vattnet. Att möta människor som tvingas leva under förhållanden som dessa och inte kunna göra så mycket för att hjälpa dem, gör att man känner sig oerhört liten. Tack och lov tog EFK beslut om att vara med och hjälpa till, och bara några veckor efter att jag lämnat Swaziland för Sverige hade man börjat borra brunnar i flera områden, bland annat det område jag tidigare besökt.

Det är mycket som är svårt för människorna i Swaziland. Jobben försvinner, föräldrar har inte råd att låta sina barn gå i skolan, det finns ingen mat. Att känna hopplöshet mitt i allt detta skulle inte vara särskilt konstigt. Trots det har jag mött så många glada och tacksamma människor i Swaziland. Självklart beklagar de sig över torkan, men många är otroligt öppna och givmilda trots att de inget har. Kommer du på besök så kommer du inte därifrån utan att först ha fått något att äta eller dricka, eller en present. Detta är något jag verkligen skulle vilja se mer av i Sverige. Det finns en glädje i att få ge utan förväntningar och jag hoppas att det ska få sprida sig hit.”

ylva fredriksson StepOut-praktikant i Swaziland under året 2015-2016.


GE EN GÅ till Swazil

VA

and

bg: 900-4 Swish: 900 037 4037 Märk gåv an 45531

”Börjar det inte regna nu kommer barn att dö i januari”, berättade samfundsledare Bongikozi från samarbetskyrkan HUC mitt under det som brukar vara regnperiod. Tillsammans med HUC och andra partners arbetar EFK långsiktigt och borrar brunnar i fem av de värst utsatta områdena.

Torkkatastrofen och hur EFK hjälper Fabio och Gylka Guimaraes är ansvariga för EFKs arbete i Swaziland. Fabio om läget i landet just nu, och vad EFK gör för att hjälpa. – 80 % av befolkningen i Swaziland försörjer sig som småskaliga jordbrukare, och är helt beroende av gynnsamma väderförhållanden, berättar Fabio. Landet drabbas återkommande med perioder av torka, så många har det redan sedan tidigare svårt att få mat för dagen. Väderfenomenet El Niño har gjort läget betydligt mer allvarligt. Under 2015-2016 har den tid på året som vanligtvis är regnperiod, oktoberapril, varit den torraste på 35 år. Borrar brunnar i fem samhällen

18 februari i år utlyste Swazilands regering torkan som en nationell kris. Tillsammans med

vår partner i landet, Holiness Union Church, är EFK med och gör livsavgörande insatser, både akut och långsiktigt. – Vi har slutfört den första akuta fasen, och har delat ut 15 ton mat till familjer i de värst drabbade områdena i landet, berättar Fabio. Vi har också påbörjat brunnsborrning för att långsiktigt trygga tillgången till vatten i utsatta områden. När 2016 går mot sitt slut kommer EFK att ha varit med och borrat brunnar i fem olika samhällen. Insatserna i Swaziland har varit möjliga genom gåvor från församlingar och enskilda givare samt samarbeten med och bidrag från Atlas Copcos initiativ Vatten åt alla och secondhandbutiken Reningsborg i Göteborg.

Fabio och Gylka Guimaraes är utsända av CIBI, EFKs samarbetskyrka i Brasilien, och utgår från EFKs missionscenter i Nelspruit, Sydafrika.

300 000

människor En fjärdedel av befolkningen lider av akut matbrist till följd av torkan, enligt en rapport från Swazilands regering. Nästan häften av dem är barn.

9


1%

Ge av din inkomst via kyrkoavgiften!

#pionjärträning är för alla som vill dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap. www.efk.se/pionjartraning

Foto: david gelinder

Genom kyrkoavgiften ger du 1 % av din beskattningsbara inkomst till något bra! Hälften blir ett tillskott till din lokala församling och den andra hälften bygger EFKförsamlingarnas gemensamma arbete, inom till exempel församlingsgrundande och mission i Sverige och världen. www.efk.se/kyrkoavgift

#pionjärträning

Johanna Svahn och Klara Härgestam är med i gruppen som arbetat med rättvis handel i församlingen.

Immanuelskyrkan i Örebro - en Kyrka för Fairtrade I mitten av september blev Immanuelskyrkan i Örebro den första församlingen inom EFK som är en diplomerad Kyrka för Fairtrade. – Det känns väldigt bra och extra roligt då det finns några eldsjälar i församlingen som sett fram mot detta i flera år, berättar Klara Härgestam, som är med i arbetsgruppen för Kyrka för Fairtrade i församlingen.

Ett sätt att engagera sig för rättvis handel

Kyrka för Fairtrade är ett sätt för församlingar att engagera sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar

hållbar försörjning Insatser för klimat och miljö ingår i Hållbar försörjning ett av EFKs fokusområden i det internationella arbetet. www.efk.se/hallbarforsorjning

som konsumerar fairtrade-märkt kaffe, te och i största möjliga mån andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om fairtrade och rättvis handel. – Vi har alltid ett val och kan vi välja produkter som är schysst producerade och bra för miljön så är vi med och påverkar på ett positivt sätt, menar Johanna Svahn som också är med i arbetsgruppen. Det är dessutom enklare idag att välja, då utbudet är större, det finns bättre varor och det är mer tillgängligt. Fairtrade-märkta produkter innebär förutom rättvis handel exempelvis också att odlare inte använder skadliga bekämpningsmedel, tar hänsyn till biologisk mångfald och har buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. – Som kristen och som kyrka är det självklart att fundera på hur vi lever och vad och hur vi konsumerar, säger Klara. Vi har fått den här jorden och det här livet som en gåva och då vill vi förvalta den på ett bra sätt för oss och andra. Vill du få tips eller fråga hur de gjort hos sig?

Ring Klara Härgestam, 072- 206 50 97, eller Majsan Cedersjö, 070-586 09 33. Mer information om Kyrka för Fairtrade finns på

www.kyrkaforfairtrade.org

ov!

5n

Sök

t1 nas

se

Läs Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS)! Ett samarbete mellan Evangeliska Frikyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen. Information och ansökan:

www.missionsinstitutet.se 10

Nu i nätbaserad form!


Kompostering som lovsång till Gud De kör biogasbil, sopsorterar, handlar ekologiskt och har installerat snålspolande munstycken på kranarna. Det låter kanske som vilken miljömedveten familj som helst. Men för Ann-Louise och Daniel Bjurhamn i Linköping är det en självklar del i deras tro. text & foto: kristina sandin Vårt samtal ska handla om deras miljöengagemang. Men jag blir snart varse att det bottnar i något djupare. För Ann-Louise och Daniel är frågan om miljö starkt kopplat till rättvisa, och en naturlig del i efterföljelsen: – Gud har skapat jorden och gett oss i uppdrag att förvalta den, konstaterar Daniel. Våra val påverkar andra

De är en ganska vanlig familj, det återkommer de ofta till. AnnLouise arbetar som distriktssköterska och Daniel är rektor för Liljeholmens folkhögskola. De två döttrarna, Caroline och Gabriella, är snart vuxna och utflugna ur radhusvillan. Men där finns också något som brinner i dem. En önskan om en rättvisare värld, och en övertygelse om att vi alla har en möjlighet – och ett ansvar – att försöka göra skillnad. För några år sedan deltog de i ett projekt som kommunen hade, ”Klimatsmarta familjer”, som handlade om att belysa miljöfrågan och ge kunskap om hur vår livsstil spelar in. När de allt mer insåg att de val vi gör varje dag påverkar både naturen och människor i andra delar av världen fick de nog. Ann-Louise och Daniel vill se att vi tänker

Mer om AnnLouise & Daniel Församling: ing. Ryttargårdskyrkan i Linköp g Gillar: Daniel gillar löpnin bär se oui och Ann-L plockning i skogen

mer på Jesus och våra syskon över världen när vi gör våra val. – Vi kan inte sitta på den här sidan jordklotet och utnyttja andra bara för att vi vill kunna köpa billigare bananer, säger Ann-Louise. Vill höra förkunnelse om miljö och rättvisa

Närmare tio år har gått sedan de deltog i projektet, och Ann-Louise och Daniel berättar att det idag är enklare än någonsin att göra miljömedvetna och hållbara val. Men i kyrkan tycks det i många fall gå trögt. Ann-Louise och Daniel vill se att församlingar på allvar erövrar miljöfrågan och efterfrågar mer förkunnelser om rättviseperspektivet som är kopplat till miljöfrågan: – Så kanske det inte behöver bli sådana här systemfel, där vi under gudstjänsten samlar in pengar för att barn i Bangladesh ska ha möjlighet att gå i skolan, för att sedan på kyrkfikat dricka kaffe producerat av odlare i Colombia med så dåliga villkor att deras barn måste stanna hemma från skolan för att hjälpa till och arbeta. – Gud har gett oss i uppdrag att förvalta jorden, upprepar Daniel. Så länge Gud inte har släppt taget om den, så ska väl inte heller vi göra det?

våra tre bästa miljötips 1 Köp bananer, kaffe och kakao fairtrademärkt 2 välj cykel för korta resor och tåg för långa 3 Släng ingen mat

11


”Ingen församling ska sakna ett nätverk” Rörelsen ska verka i dynamiska nätverk där olika delar betjänar varandra. Det beslutet togs på EFKs extrakongress förra året. Men hur fungerar det? Vi gör nedslag i en av EFKs hubbar, den för sändande i internationell mission, och missionsdirektor Daniel Norburg berättar om planerna på att ta ytterligare steg framåt i nätverksmodellen som arbetssätt under hösten.

FOTO: EF

KS A

RK

IV

text: kristina sandin & foto: Emmanuel ingelsten

Det var vid EFKs missionskonferens ”All makt i himmelen & på jorden” i Linköping förra hösten som den första hubben inom EFK bekräftades. Som ledare för hubben identifierades Ryttargårdskyrkan, som under en lång tid avsatt en relativt stor andel av sina insamlade medel till internationell mission. Församlingen har sänt ut flera av sina egna medlemmar på lång tid och stödjer varje år ett stort antal ungdomar som sänds ut på olika volontäruppdrag. Magnus*, ordförande för Ryttargårdskyrkan internationella råd och tidigare EFK-missionär, är ansvarig för hubben. Han berättar att det har betytt flera saker för församlingen att identifieras som en hubb: – På ett sätt har det varit en fantastisk bekräftelse och uppmuntran på att det här är något som vi gör bra. För oss i vår förmagnus* samling har det också inneburit mer jobb, då jag har blivit anställd på 20 % för att arbeta med att få igång hubbnätverket. Rent konkret har det också gjort att vi tagit det extra steget och hela tiden tänker: hur kan det vi gör och är bra på gagna hela rörelsen och också bortom rörelsen? Söker fler till nätverket

Ryttargårdskyrkan vill ha kontakt med fler församlingar att ha utbyten med och arbeta tillsammans med. Magnus har varit i kontakt med många missionsråd och nämner missionskonferensen ”All makt i himmelen & på jorden” i Ryttargårdskyrkan den 22 oktober, som ett bra tillfälle att

12

vara med om man som församling vill engagera sig mer: – Det är inte en vanlig konferens. Det är ett jätteviktigt tillfälle där vi och EFKs Internationella program vill bjuda in så många församlingar som möjligt för att vi tillsammans ska forma EFKs framtida mission. Det blir en verklig verkstad där vi kommer att arbeta kring flexibelt sändande av missionärer, hur vi kan sända fler missionärer på ett så strategiskt sätt som möjligt, och relationen mellan socialt och evangeliskt arbete. Ökar takten under hösten

I höst kommer EFK att öka takten i arbetet med att utveckla nätverken genom att identifiera och bekräfta hubbar, inte minst på regional nivå. EFKs missionsdirektor Daniel Norburg berättar att tydligare regionala nätverk är något som har efterfrågats från många församlingar. – Vi kommer nu att ta steget och identifiera regionala hubbar, där vi ber ett antal nyckelledare och församlingar att ta ledarskap i sin region, berättar han. Målet är att ingen församling eller församlingsledare inom EFK ska sakna ett nätverk att relatera till, där man både kan få ta emot, ge vidare och känna sammanhang. Detta är ett led i att följa den uppdragsbeskrivning för EFKs organisation som antogs vid förra årets extrakongress: EFKs organisation verkar för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället. – Om vi ska bli en missionell daniel norburg rörelse behöver vi också ett nytt sätt att tänka och arbeta, menar Daniel. Det F OT

O: SIM ON WESTER


I höst ökar takten med att utveckla nätverk i rörelsen, genom att bekräfta och utveckla hubbar. Ryttargårdskyrkan som identifierats som ledare för hubben för sändande i mission, ser fram emot att knyta fler kontakter och fördjupa relationen med andra församlingar på missionskonferensen ”All makt i himmelen & på jorden” som den 22 oktober hålls för andra gången. Bilden är hämtad från förra årets konferens.

handlar om flera saker, men ett av de större skiften som måste ske är att vi börjar leda och verka utifrån en princip av multiplikation, där allt vi gör – i sig självt – behöver kunna bemyndigas och mångfaldigas i flera generationer. När vi arbetar i nätverk får församlingar berika varandra och det ger extra kraft i arbetet som vi som rörelse gemensamt står i.

– Missionsledningen kommer i oktober att medverka i konferens där Dave talar, och han har också tackat ja till att komma till Torpkonferensen nästa år, fortsätter Daniel. Vi tror att han och de andra personerna som nämnts kommer att vara en viktig resurs för oss i resan för att bli en multiplicerande rörelse. * Av säkerhetsskäl skrivs inte efternamnet ut.

Hjälp att bli multiplicerande rörelse

Under hösten anordnas därför flera olika satsningar med syfte att rusta EFK som rörelse att arbeta multiplicerande. En viktig del i detta är att ta lärdom, erfarenheter och stöttning från andra som har varit med och byggt upp multiplicerande rörelser av missionella församlingar runt om i världen. – Det finns många personer och sammanhang som vi kan ta hjälp från, berättar Daniel. Bland annat EFKs missionär Victor John, som genom vår partner ASSI har varit med och byggt en församlingsrörelse som har växt från 0 till 15 miljoner lärjungar på 25 år. En annan är Steve Addison som vi bjudit till Sverige i höst, för att hålla helgkurser som ger enkla verktyg för att föra människor till tro och göra lärjungar. En tredje är Dave Ferguson, som bland annat är ledare och grundare av församlingsgrundarnätverket New Thing.

har din församling erfarenhet av att sända människor i mission eller annat internationellt engagemang? Hör av dig till Magnus! Ryttargårdskyrkan vill gärna höra era tankar och samtala om era erfarenheter. Tel: 076-826 95 65. bär din församling på en längtan att bli del i ett nätverk eller kanske en hubb? Ta kontakt med någon i EFKs missionsledning, eller någon annan på EFKs Sverigekontor. Se kontaktuppgifter på www.efk.se.

13


240 000 kronor till RCA! Varva för världen samlade in hela 240 000 kronor till EFKs arbete i Centralafrikanska republiken under Torpkonferensen. Tack alla deltagare och sponsorer! Dessa pengar kommer att bli till mat, sjukvård, utbildning och mikrolån med mera som lyfter människor långsiktigt ur fattigdom. Anordna ett lopp i din församling också! www.facebook.com/varvaforvarlden

Jesus till barnen - En nationell barnledarkonferens i Stockholm 3-5 februari 2017 www.jesustillbarnen.se

Foto: EMMANUEL INGELSTEN

församling för miljö – Gud älskar den här världen passionerat och vill att livsmiljön för allt skapat, inklusive oss människor, ska vara god, säger Björn Cedersjö. Han är medlem i Immanuelskyrkan i Örebro och direktor för Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle på Sveriges Kristna Råd. Björn menar att det som Gud skapat och älskar är hotat av hur vi människor lever. Därför ska vi i EFK ska prata om värnandet av Guds skapelse som en del av vårt missionsuppdrag. Björns tips till församlingar:

• Uppmuntra miljövänlighet som del av efterföljelsen. • Lär om hur jorden mår från forskare som Johan Rockström och om kristnas ansvar från pastorer som Stefan Swärd. • Köp miljömärkta produkter till församlingens verksamhet. • Uppmärksamma de som drabbas av klimatförändringarna under Kyrkornas globala vecka 13-20 november.

Björn Cedersjö bjuder på sig själv och ekologiska bananer under EFKs extrainsatta kongress i Kungsportskyrkan maj 2015.

För fler tips och råd besök: www.efk.se/miljo2016

Genomförda besparingar i EFK har gett resultat

Hela programmet finns på www.torpkonferensen.se

2016

FESTIVALEN

“Nästa generations bibelläsare“ Örebro 21-22 oktober Anmälan via bibelfestivalen.se

Den ekonomiska prognosen för året är positiv då intäkterna och utgifterna hittills följer budgeten. Det finns vissa variationer i de olika enheterna men helheten är tydligt i balans. De besparingar som gjorts de senaste två åren har därmed visat sig gett resultat vilket innebär en stabilare ekonomisk situation. – Vi är exempelvis glada för att de insamlade gåvorna är större än förra året vid den här tiden, och att församlingar har betalat in grundavgiften i den utsträckning de gjort, säger Bernth- Åke Ottosson, stabschef EFK. Vi har också nyligen skickat ut brev och påmint de församlingar som ännu inte har betalat in. Möjlighet finns hela året och vi hoppas förstås att alla betalar in det vi gemensamt har planerat. be om kloka beslut i budgetarbetet inför 2017

Medverkande: Öystein Gjerme, Anders Blåberg, Åsa Molin, Jacob Rudolfson, Eleonore Gustafsson, Mikael Tellbe, med flera.

14

Snart börjar budgetarbetet för kommande år – både hos församlingar och när det gäller det gemensamma arbetet i EFK. – De kommande månaderna innebär ett omfattande arbete för verksamhetsledare, EFKs styrelse och inte minst i församlingarna, säger Bernth-Åke. Vi uppmuntrar församlingar att be extra för det kommande arbetet och för de personer som är inblandande. Vi påminner också församlingar att komma ihåg att det finns behov inom hela vårt gemensamma arbete, det vill säga både Sverigearbetet, EFKs utbildningar och det internationella arbetet.


KSSB och Ralingsåsgården firar!

Vad händer i Mellanöstern!?

I år firar Kristen samverkan Småland-Blekinge (KSSB) 90 år och Ralingsåsgården 60 år. Hurra! Lördagen den 12/11 är det festkväll på Ralingsåsgården. www.kssb.se

Möt bl.a Terence Ascott och Rita El Mounayer från Sat-7 som ger en inblick i skeendet i Mellanöstern med utgångspunkt från människors situation och behov. Du får också uppleva vad SAT-7 gör för att understödja och förmedla framtidstro. Vi ses i Saronkyrkan Göteborg den 27-28 oktober!

Varje vecka en ny person inom rörelsen som berättar om sin vardag och sin tro. @evangeliskafrikyrkan #viiefk

kalender

nytt om namn

Missionsskola 20160630, men kommer att arbeta på timmar vid behov på missionsskolan.

September

Christer Aadland ungdomspastor i

Cecilia Lindé ny pastor och David Lindé

Elin Alm ny pastor i Saronkyrkan, Göteborg.

Roland Lövgren avslutade sin tjänst på

30-1 Following & fishing, Linköping

Oktober 4 Förkunnardagar för unga ledare 6 Konferens: Utsatta EU-medborgare 6

#pionjärträning Stockholm (kursstart)

7 Predika 2016, ÖMS och ALTs studiecenter 7 Nätverksträff kring barn & familj, Linköping

Lundhagskyrkan i Hovsta.

Sandra och Erik Bäckelid avslutade

Jessica Cehlin ny pastor i Korskyrkan,

Benny Nilsson ny pastor och föreståndare i

Stockholm.

Hanna Ciszuk-Hägerman påbörjade

7-8 Bön- & inspirationshelg, Ralingsåsgården

Karl Drakensvärd påbörjade 160801 en

22 All makt missionskonferens, Linköping 25-27 Workshopdagar för u-ledare, Kåfalla 27-28 SAT-7 Europa årsmöte & fest, Göteborg 28-29 #pionjärträning Linköping (kursstart)

EFK 20160531.

Linda Newman ny ungdomspastor i

7-8 Simple church nationell ledarsamling

19 Nätverksträff kring barn & familj, Örebro

ny ungdomspastor i Lugnetkyrkan Falun.

sin tjänst i Thailand 20160831. De fortsätter i Internationella programmet som Sverigebaserade.

160824 en 40 % visstidstjänst som projektledare för EFKs projekt ”integration och flyktingshjälp”.

13-15 Idédagar för socialt arbete, Linköping

efk på Instagram

100 % tillsvidaretjänst som vaktmästare på Götabro konferensgård/Torp.

Sara Emilsson ny pastor i Korskyrkan, Västerås.

Anton Fagerstedt ny pastor och föreståndare i Korskyrkan, Norrköping.

Anna och Ingvar Fredriksson

Korskyrkan, Karlstad.

Salemförsamlingen i Habo.

Barbro Nyström ny församlingspedagog i

Filadelfiakyrkan i Örebro.

Göran Sahlberg avslutade 20160613 sin tjänst på Örebro Missionsskola. Lars-Göran Sundberg ny pastor i

Korskyrkan, Stockholm.

Patrik Wahlund avslutade 20160613 sin tjänst på Örebro Missionsskola.

Mikael Wedegård avslutade 20160630 sin

tjänst som vaktmästare på Götabro kursgård/Torp.

27-6 Nu åker vi, Frizon, resa till Sydostasien

avslutade sin tjänst i Thailand 20160731.

28-4 Nu åker vi, Frizon, resa till Centraleuropa

Björn Fredriksson ny pastor och

Anna-Karin och Henrik* avslutade sina tjänster i Mellanöstern 20160814. Henrik fortsätter i Internationella programmet som Sverigebaserad.

November

Rikard och Charlotta Grenehed

Louise och Mattias* påbörjade 160801 sin andra period i Latinamerika.

4-6 Re:Boot, Stockholm 7 Nätverksträff kring barn & familj, Göteborg 11-13 Simple church träningshelg, Helsingborg 12 Jubileumsfest på Ralingsåsgården 15-17 EFKs medarbetardagar, Stockholm fler event och mer info om respektive arrangemang i kalendern på www.efk.se

föreståndare i Salemförsamlingen, Vargön.

nya pastorer i Elimkyrkan i Gammelstad.

Sofia Holst ny barn- och familjpastor i

Filadelfia, Ljungsbro.

Eva-Marie Hultberg ny pastor i Ryttargårdskyrkan, Linköping.

Åsa Högberg avslutade 20160613 sin tjänst på Örebro Missionsskola.

Sofia och Patrik* avslutade sin tjänst i Sydostasien 20160831. Patrik fortsätter att arbeta i Internationella programmet som Sverigebaserad. Ulrika och Jonatan* avslutade sina tjänster i Mellanöstern 20160814. Jonatan fortsätter som regionledare för regionen, men från Sverige. * Av säkerhetsskäl skrivs inte efternamn ut.

Göran Janzon avslutade sin tjänst på Örebro

En vecka inför Gud – 10-15 oktober 2016 –

Välkommen till en vecka på Götabro med bra undervisning, goda samtal, varm gemenskap och god mat… en vecka inför Gud.

För anmälan och mer information: besök www.gotabro.se eller kontakta Helén Kindgren på 070-101 69 72 eller helen. kindgren@gotabro.se

Medverkande: Agneta Hallenius, Leila Höglind, Mikael Hallenius, Lisa Fredlund, Mats Larsson, Rigmor Holst, Jenny, Petersson, Hanna Thilander, Krister Petersson m.fl.

15


TV-kamerorna

har slocknat. Världen tittar åt ett annat håll. Men vi i Barnhjälpen glömmer inte barnen som lever mitt bland droger och vapen. Vill du vara med och ge dessa barn en framtid och ett hopp?

Bli fadder redan i dag på

www.barnhjalpen.com/rio

Se 7 avsnitt av

Redo för Rio och läs mer om vårt arbete för barnen i slummen!

www.barnhjalpen.com/rio

redo för

rio?

Tidningen Direkt, september 2016  

Evangeliska Frikyrkans tidning Direkt.

Tidningen Direkt, september 2016  

Evangeliska Frikyrkans tidning Direkt.

Advertisement