Page 1

Redenen om ons werk verder te laten groeien ONDERSTEUN BIJBEL(GETROUW)ONDERWIJS VAN HET EVANGELISCH COLLEGE


Beste lezer, Het Evangelisch College wil door middel van Bijbel(getrouw)onderwijs christenen toerusten om als navolgers van Jezus Christus hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen. In deze folder laten we graag een aantal van onze (oud-)studenten aan het woord om te delen welke invloed dit onderwijs heeft gehad op hun leven, en hoe zij op hun beurt de opgedane kennis verspreiden op de plaatsen waar zij (mede door hun opleiding) gesteld zijn. Deze verhalen zijn slechts een kleine selectie van verhalen van honderden studenten en cursisten die dankbaar terugkijken op het

Achtergrond Het Evangelisch College is ontstaan uit een fusie tussen stichting Evangelische Theologische Academie (1984) en stichting Evangelische Bijbel Scholen (1972). Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich door middel van een veelzijdig studieaanbod inzet voor gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.

Eén organisatie; drie scholen; meerdere opleidingen Het Evangelisch College is als organisatie verantwoordelijk voor drie scholen. Deze scholen bieden, als onderdeel van het Evangelisch College, een veelheid van opleidingen aan, verschillend van inhoud, studieduur, en niveau: ■

onderwijs dat zij hebben mogen

De ETA biedt opleidingen Theologie aan op HBO-niveau via deeltijd- en afstandsonderwijs.

ontvangen. Het is ons grote verlangen dat dit aantal de komende jaren verder mag toenemen, tot eer en glorie van Zijn Naam en

tot opbouw van Mogen we hierbij op uw steun

drs. C. van Nes, algemeen-directeur

EPS | Evangelisch Pastoraal Studiecentrum Het EPS biedt een 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening aan op HBO-niveau.

Zijn gemeente.

rekenen?

ETA | Evangelische Theologische Academie

ETS | Evangelische Toerusting School De ETS biedt een 4-jarige Bijbelcursus aan op 50 verschillende locaties in Nederland.


Waardevol

7 Redenen om ons werk verder te laten groeien

Bijbelgericht Reden

1

Een kleine selectie reacties van (oud-)ETS-cursisten:

• Het levende Woord heeft mij nieuw geestelijk leven ingeblazen! • Het heeft me vooral gestimuleerd Bijbelboeken in zijn geheel te lezen en te bestuderen. • De Bijbel is een nog meer ‘levend’ boek voor mij geworden. • Het geeft een rode draad aan de Bijbel en meer kennis en begrip over de Joodse cultuur. • Heel fijn om op deze manier in 4 jaar de hele Bijbel door te gaan. • Ik ben geïnspireerd om Bijbelse principes toe te passen in mijn persoonlijk leven. • Ik heb meer Bijbelkennis gekregen en ontdekt hoe groot onze God is.

I

n 2006 studeerde ik af bij de ETA, waarna ik middels een zelf georganiseerd assessment toegang kreeg tot de Master ‘Theology & Education’ verzorgd door de Gereformeerde Hogeschool, Theologische Universiteit Apeldoorn en Theologische Universiteit Kampen. De examencommissie was onder de indruk van het niveau van mij als ETA- student. Dit heeft geresulteerd in het behalen van mijn Mastertitel in 2009. Mijn studietijd bij de ETA heb ik heel waardevol gevonden en heeft mij de persoon gemaakt die ik nu ben. De ETA is zo waardevol, omdat naar mijn mening geen enkele theologische universiteit of hogeschool de Bijbelse theologie zo goed vormgeeft. Op dit moment mag ik godsdienstonderwijs verzorgen op één van de grootste multiculturele scholen van Nederland in het meest achtergestelde gebied van Nederland (Rotterdam - Zuid). Dagelijks mag ik werken met jonge mensen en hun vertellen over de Here Jezus Christus. Paulus moest de wereld in; ik heb het voorrecht dat de wereld bij mij in de klas zit. Reden

2

Karel van Wijngaarden Onderwijscoördinator en docent godsdienst


Fundament

O

pgegroeid zonder geloof en kerk was mijn Bijbelse basis niet heel breed toen ik actief werd in mijn gemeente. Op een kruispunt in mijn ‘carrière’ als bedrijfseconoom besloot ik niet verder carrière te willen maken, maar me theologisch te laten scholen op de ETA. Met de hoop dat ik daar ‘ooit’ fulltime iets mee te mogen doen in Gods Koninkrijk. Dat ‘ooit’ werd al in mijn eerste ETA-jaar werkelijkheid, en zo functioneer ik sinds 2006 als Onderwijspastor en later ook als Stafvoorzitter in de Vrije Baptistengemeente Groningen. De ETA heeft op een krachtige manier een stevig Bijbels-theologisch fundament gelegd in mijn leven. Dit fundament is de basis voor mijn functioneren in Zijn gemeente. Zonder dit onderwijs was er veel minder vrucht op mijn bediening geweest, daar ben ik zeer sterk van overtuigd. Van harte aanbevolen dus! Reden

3

Confronterend

J

arenlang was er al een verlangen om theologie te gaan studeren. Toen er eindelijk tijd voor was, zocht ik naar een bijbelgetrouwe theologische studie. En zo belandde ik bij de ETA. Zij boden aan waarnaar ik op zoek was: kennis van en over de Bijbel en over God. Ik genoot van de colleges en het studeren. Naast de kennisuitbreiding leerde ik ook visies kennen van theologen, die op een andere manier naar de Bijbel en wellicht naar God keken, dan ik. Het bracht me soms in verwarring en deze verwarring wilde ik helemaal niet. Ik had toen nog niet door dat juist deze lessen van fundamenteel belang waren om zelf steviger in mijn geloofsschoenen te komen staan. Mijn ‘kennis’ geloof veranderde geleidelijk aan in een meer persoonlijk geloof en in een steeds meer intieme relatie met de Heer! Hiervoor ben ik zeer dankbaar. Tegenwoordig mag ik al datgene wat ik zelf heb geleerd uitdragen als docent Oude Testament bij de Evangelische Toerusting School. De keuze voor de ETA was een gouden greep, die na hard studeren nu haar vruchten afwerpt. Reden

4

Arjan Zantingh

Jasperina Dijkstra

Stafvoorzitter en Onderwijspastor in de Vrije Baptistengemeente Groningen

ETS-docent Oude Testament


Praktijkgericht

V

rij spontaan ben ik begonnen aan de opleiding aan de ETA om zelf meer kennis op te doen van de Bijbel. Het was niet mijn bedoeling om met de studie aan de slag te gaan in een gemeente. Ik had een goede baan als fysiotherapeut, dus waarom zou ik? Maar door de studie heeft de Here mij gevormd en ook klaar gemaakt om fulltime te gaan werken in Zijn wijngaard. Nu ben ik al een aantal jaren voorganger en verbonden aan een gemeente. Door de studie is de Bijbel veel meer voor mij gaan leven en is veel kostbaarder geworden. Het studeren was af en toe zeker een opgave, maar het was meer dan de moeite waard. Ik ben de Here dankbaar voor deze Bijbelgetrouwe opleiding. Reden

5

Geloofsopbouwend

V

anuit het verlangen God beter te leren kennen en te groeien in geloof ben ik de 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening gaan volgen. Het was heerlijk om gedurende deze opleiding de hele Bijbel door te lezen. Ik heb ook genoten van het enthousiasme van de docenten die me een schat aan kennis gaven en die me deden groeien in de liefde voor God en mensen. Ook de contacten onder de studenten waren fijn; uit alle hoeken van Nederland, uit allemaal verschillende kerken. Het verbreedde mijn blik op kerkelijk leven, Bijbel en geloven. Mijn persoonlijk geloof is tijdens de opleiding zeker verdiept. Ik wil mijn leven bewuster leven volgens Gods plan, met Jezus, mijn Verlosser en door de kracht van de Heilige Geest. Dat maakt dat ik in mijn gemeente een veel actievere houding heb aangenomen. Ik wil graag kennis overdragen; uitdelen wat ik heb geleerd. Ik ben ook in het pastoraal werk gegroeid en heb meer bewogenheid voor mensen gekregen. Reden

6

ds. Martin Penning

Syta Bosma

Voorganger Vrije Evangelische Gemeente Hilversum

Actief in het gemeente pastoraat


Van onschatbare waarde

I

n mijn werk sta ik dicht bij mensen. Allerlei vragen en problemen zowel op pastoraal als theologisch vlak passeren de revue. Mijn studie Kort HBO Pastoraal Werk (nu opleiding Pastorale Hulpverlening aan het EPS) is hierbij van onschatbare waarde. Pastoraat is het met zorg begeleiden van de ĂŠĂŠn door de ander in de gemeente van Jezus Christus om met elkaar de weg van God te (blijven) bewandelen. Hierbij is kennis van allerlei hulpvragen nodig en inzicht in het woord van God onmisbaar. Het EPS biedt een studie met een combinatie van deze twee. Reden

7

Henny Stouwdam Hoofd pastoraat Evangelische Kerk de Pijler Lelystad

postzegel

Evangelisch College Zonnebloemstraat 4 3333 SW Zwijndrecht


Evangelische identiteit

in kerk en maatschappij in te nemen. Jaarlijks

Het Evangelisch College is een interkerkelijk

ontvangen tientallen mensen een diploma

opleidingsinstituut dat zich situeert binnen het

bij één van bovenstaande scholen. Op vele

grote geheel van de evangelische beweging.

plaatsen in Nederland (en buitenland) werken

Het EC heeft als vertrekpunt het belijden van

afgestudeerde studenten op leidinggevende

het geloof in Jezus Christus als de Zoon van

posities in kerkelijke gemeenten, op scholen en

God en de daaruit voortkomende erkenning

bij diverse (christelijke) organisaties

van Hem als Verlosser en als Heer van ons leven. De Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, vormt de basis voor ons onderwijs. Om volledige vrijheid te hebben ons onderwijs te verzorgen vanuit onze eigen identiteit, kiest het Evangelisch College er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn.

Invloed op kerk en samenleving Het Evangelisch College wil door middel van

Het Evangelisch College in cijfers Studenten ETA: 180 Studenten EPS: 50 Studenten ETS: 1125 Jaarlijks aantal verzorgde lesuren: 3300 Les-en cursuslocaties: 55 Freelance docenten: 90 Kantoormedewerkers: 15

Bijbel(getrouw)onderwijs Christenen toerusten om als navolgers van Jezus Christus hun plaats

Peildatum: mei 2012. Sommige aantallen zijn bij benadering.

Ja, ik steun het Evangelisch College

■m■ v

Voorletters en naam: Adres: Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres

Ja, ik wil betrokken blijven bij het Evangelisch College

■ ■ ■ ■

Ik ontvang graag 2 keer per jaar het EC-Magazine per post Ik ontvang graag 4 keer per jaar de digitale Nieuwsbrief per e-mail Ik ontvang graag 2 keer per jaar het e-magazine ‘Marturia’ per e-mail Ik ondersteun graag het werk met een gift. Hierbij machtig ik stichting Evangelisch College om ■ éénmalig ■ maandelijks ■ per kwartaal ■ jaarlijks het volgende bedrag van mijn bankrekening af te schrijven: € Bankrekeningnummer

Handtekening

(U kunt deze bon ook opsturen in een gefrankeerde enveloppe)


● ETA-locaties ● EPS-locaties ● ETS-locaties

www.evangelisch-college.nl 078 - 6190037 | Zonnebloemstraat 4 | 3333 SW Zwijndrecht Bankrekeningnummer: 605798 t.n.v. stichting Evangelisch College

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en opleidingsaanbod? Meldt u aan voor de digitale Nieuwsbrief op www.evangelisch-college.nl.

Ondersteun Bijbel(getrouw)onderwijs van het Evangelisch College  

7 Redenen om ons werk verder te laten groeien. Ondersteun het Evangelisch College.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you