Page 5

Krok č.4 Očekávané chování Neformulujte žádné požadavky, ale svá přání. „Moc bych si přál, kdybys....” Přání dává druhému svobodu ale ne příkaz ono přání splnit. Právě pachatelé násilí jsou alergičtí na pokusy omezující jejich svobodu. Příklad: Vedoucí skupinky říká svému kazateli: „Obávám se příští skupinky“. „Minule jsme se dostali k otázce desátků. Jak Petr L. tak i Markéta B. hovořili o tom, že jsi je nutil, aby do konce měsíce odevzdali polovinu svých desátků. (krok 1) Nevěděl jsem, co jim na to mám říci. Možná, že si děláš starosti s tím, že v naší pokladně je už vidět na dno. (krok 2) Ale stejně jsem z toho neklidný, a mám pocit, že to ovlivňuje i můj modlitební život. (krok 3) Byl bych velice rád, kdybys mi vysvětlil, cos jim přesně řekl a proč.” (krok 4). Pokud tvé přání není vyslyšeno Pokud druhý nebere tvá přání vážně, nechce se nad nimi zamyslet a posoudit je, musí na řadu přijít posouzení problému dalšími lidmi. Ježíš nám v Matouši 18:15-17 jasně ukazuje cestu: nejprve řeš situaci s dalším, tedy třetím člověkem. Poté otevřeně ve shromáždění. Především si vyber takovou třetí osobu, které se téma vašeho konfliktu vůbec netýká, a ke které budete mít oba důvěru. Pokud ani tento krok nepřinese výsledek, pohovoř pak o této záležitosti otevřeně ve skupině nebo v komisi, jejímiž členy budete i vy. Teprve když ani tato varianta nic nepřinese, přichází na řadu starší nebo sborová rada. A nakonec, pokud všechny varianty zklamaly, je na řadě sborové shromáždění. Snaž se při tom dojít vždy ke konkrétní, proveditelné a kontrolovatelné dohodě. Například: „Dobře. Domluvme se tedy, že si během dalších dvou týdnů pohovoříme s Petrem a Markétou a ty se jim omluvíš. Ale zároveň jim vysvětlíme, na čem stavíme svůj požadavek: Desátek je sice v našich směrnicích, ale jeho dávání je vždy dobrovolné a radostné dle 2.Korintským 9:7. Při následujícím sborovém setkání se k tomuto rozhovoru vrátíme a zvážíme, zda je nutné tuto problematiku hlouběji rozebrat, například formou článku v našem sborovém časopise.“ Rady Nakonec ještě několik rad, které vám mohou pomoci jít cestou, kterou nám ukazuje Ježíš: 1. Vlož danou situaci do Božích rukou a pros ho o změnu. 2. Nezabývej se problémy, které nemají vztah k zneužívání moci. 3. Přiveď na světlo taktiky pachatele. 4. Mluv za sebe a neschovávej se za druhé. 5. Nenechej druhé mluvit za sebe a neschovávej se za ně. 6. Ať za tebe nemluví druzí, a nenechej ze sebe udělat hlásnou troubu druhých. 7. Zkus najít řešení, které bude vítězstvím pro obě strany a vyhni se hrozbám. 8. Buď připraven na možné následky. 9. Vyhni se beznadějnému boji. Někdy je útěk tím jediným řešením. Přenechej posouzení na druhých Vraťme se ještě k poslední uvedené radě. Projevy zneužívání mohou být mimořádně složité a náročné na výdrž. Naše vnitřní “hodiny” se mohou zastavit. Proto je v určitém momentě dobré přenechat posouzení na jiných. Rozhovor se staršími je právě tou třetí fází, o které hovoří Ježíš.

Česká evangelikální aliance – dokument „Zneužívání moci v církvi“ – info@ea.cz, www.ea.cz

Zneužívání moci v církvi  

Zneu ívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit záva nost tohoto...

Advertisement