Page 4

představenému. Namísto povzbuzování k růstu v závislosti na Bohu, jsou na druhého kladeny příliš velké nároky, které ho dělají spíše závislým na vedoucím pracovníku. Shodné rysy se sexuálním zneužíváním Sexuální i jiné zneužívání se do určité míry vyznačuje podobnými rysy. Dříve nebo později (často až příliš pozdě) dojde v nezdravém autoritativním vztahu ke zlomu nebo výbuchu. Důvěra k druhým je znevážena a narušena. To se ihned odrazí na vztahu k Bohu a na vztazích v církvi a sboru, kde ke zneužívání došlo či dochází. Dopady na církev mohou být značné. V nejhorším případě vede duchovní manipulace vedoucích k roztržce nebo úplnému rozkolu uvnitř společenství. Dochází tak k velkému zmatku. Pocity strachu, zloby, bezmoci, neklidu a nejistoty se valí jeden přes druhý. Běžně se stává, že lidé jíž nejsou dále schopni normálně fungovat, ať se to týká církevního čí běžného života. Často jsou jejich projevem deprese, nervozita, duchovní krize a strach z navazování nových důvěrných vztahů. Pro ukončení takovéto krizové situace je často nutné využít pastoračního nebo psychosociálního vedení.

4. Jak se zneužívání postavit Zneužívání se musíme bránit ihned, jakmile ho zpozorujeme. A jak to nejlépe udělat? Odmaskování Pavel nám v listu Efezským 5:8-12 předává jasný postup, jak o zneužívání smýšlet a jak s ním zacházet. „I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.” Pokud se objeví podezření na zneužívání moci, je lepší uvést Pavlovy rady do praxe ihned. Otevřeně a veřejně Nejlepším řešením je být otevřený a nejlépe veřejně. Informovat vždy ze svého pohledu, tedy v první osobě – JÁ. Ať je to jakkoliv subjektivní záležitost. Informace podané ve formě TY (TY znamená v tomto případě vždy všechny ostatní) zní pak jako útok. A vyvolá jen obrannou reakci. Zprávy v první osobě („já se vedle tebe cítím bezmocným”) ukazují na osobní prožitek, který druhá osoba nemůže zpochybnit. Tato otevřená subjektivita předejde vzniku nedorozumění a nejasných důkazů. Nedorozumění stojí čas i sílu a neodstraní konfliktní situaci. Zpětná vazba Následují schéma zpětné vazby nám může pomoci podezření o zneužívání vynést na povrch. Krok č. 1 Konkrétnost Vyjádření v první osobě musí mít vztah ke konkrétní skutečnosti. Zobecňování typu „vždycky“ a „nikdy“ nejsou vhodná ani účinná. Krok č. 2 Interpretace Vysvětlete ostatním, jak si dané chování vysvětlujete. Pokuste se ukázat své pochopení. Krok č. 3 Zkušenost Formulujte pocity, které během konfliktní situace pociťujete a pokuste se nebýt tzv. ”objektivní”.

Česká evangelikální aliance – dokument „Zneužívání moci v církvi“ – info@ea.cz, www.ea.cz

Zneužívání moci v církvi  

Zneu ívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit záva nost tohoto...

Zneužívání moci v církvi  

Zneu ívání moci ve společenství křesťanů... bolestivé téma, kterému se raději zdaleka vyhýbáme. Přesto je nutné si uvědomit záva nost tohoto...

Advertisement