Page 13

10 / 11

ty vždy začíná v místě, kde se nachází svislá dopravní značka C8a „Stezka pro cyklisty“. A  je ukončena v  místě, kde se nachází dopravní značka C8b „Konec stezky pro cyklisty“.

V místech křížení cyklostezky s pozemní komunikací je vyznačen přejezd pro cyklisty, který je doplněný červenou barvou v celé délce křížení: Před každým takovým křížením je cyklostezka UKONČENA pomocí značky C8B a je doplněna vodorovným značením V15 (vodorovná varianta značky P4 Dej přednost v jízdě):

V tuto chvíli musí cyklista dbát zvýšené opatrnosti dát přednost vozidlům jedoucím po přilehlé pozemní komunikaci. Naopak řidič motorového vozidla jedoucí po místní komunikaci a blížící se ke křižovatce s  komunikací a  cyklostezkou není dotčen žádnou změnou. Jako obyčejně dojede do prostoru křižovatky a přednost v jízdě se bude řídit buď: –– stávajícím svislým dopravním značením –– nebo předností zprava, jak ukládá zákon o pozemních komunikacích. Pouze by měl dbát zvýšené opatrnosti, protože se v prostoru křižovatky nachází i přejezd pro cyklisty a je pravděpodobný i výskyt cyklistů v křižovatce. Z toho důvodu je prostor přejezdu zvýrazněn červeným nátěrem asfaltu. Ing. Jiří Kulič

Profile for Evzen Vanek

Klecanský Zpravodaj č.6  

červen 2014

Klecanský Zpravodaj č.6  

červen 2014

Profile for evanek
Advertisement