Page 4

Samen werken, same leven binnen generat

Het codewoord voor een geslaagde overname is c‘ ommunicatie’

“We doen het al dertig jaar zo” of “het gaat toch prima zo…” zijn uitspraken die je vast weleens hebt gehoord toen je met je ouders in discussie was over bepaalde zaken op het bedrijf. Je ziet toekomst in het bedrijf en wil hiervoor graag innoveren en processen veranderen. Helaas delen je ouders niet altijd deze mening, wat uit kan lopen in een conflict. Waarom leiden deze verschillen tot conflicten en hoe kunnen conflicten voorkomen worden? Tekst: Marjon Schultinga / Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Generatieverschillen Ouders, soms lijken ze van een andere planeet te komen: ze willen in tegenstelling tot jou niets veranderen en alles gaat goed zoals het gaat. Dat is een generatieverschil: een verschil in levenshouding. De huidige generatie wordt gekenmerkt door hele andere competenties dan de generatie van hun ouders. De huidige generatie is innovatief, neemt veel eigen initiatief en durft risico’s te nemen. De vanzelfsprekendheid die bij de oudere generatie een (grote) rol speelt is er bij onze generatie (nog) niet.

Familierelaties Samen werken binnen het bedrijf doen ouders en kinderen vaak al jaren. Er zijn verschillen te ontdekken in hoe de ouders en hun kinderen met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld: de ouders zijn bepalend voor de bedrijfsvoering of de ouders zijn (in de loop van de jaren) ondergeschikt geworden aan de opvolger. Zeker in het traject naar een overname toe worden zulke verschillen duidelijk. De beste situatie is die van de gezonde verstandhouding, waar de opvolger een prominente rol vervult, maar waar ook de ouders betrokken zijn. 4

BNDR

Overleg is niet alleen belangrijk tussen ouders en de opvolger, maar ook binnen het hele gezin: dus ook de broers, zussen en partner Het hele gezin Naast de relatie tussen de ouders en de opvolger, is het ook belangrijk dat broers en/of zussen betrokken worden bij het bedrijfsovernameproces, ook als zij geen belang hebben in het overnemen van het bedrijf. Wanneer er teveel gefocust wordt op alleen de opvolger kan dit leiden tot jaloezie, wat uiteindelijk kan zorgen voor problemen in de bedrijfsovername. Tevens moet de partner van de opvolger niet vergeten worden: het direct betrekken van de partner is de beste oplossing, ook al is dit soms lastig voor de ouders. De partner moet ook zijn of haar eigen draai vinden en het gevoel van waardering hebben om het proces bedrijfsovername soepel te laten verlopen.

Communicatie Communicatie is het codewoord tijdens het overnameproces. Door te praten over wensen, ideeën en gevoelens weet iedereen wat er speelt en wat de beweegredenen van de ander zijn. Het is natuurlijk ook niet zomaar iets voor ouders om een stap terug te doen op

het bedrijf dat zij al dertig jaar lang met liefde gezond voortbrengen. Daarbij zijn mogelijkheden door de jaren heen sterk veranderd: de techniek staat niet stil en door de huidige communicatiemiddelen is de wereld kleiner geworden. Wat dertig jaar geleden als erg belangrijk werd gezien, kan nu worden gezien als ‘ouderwets’ of ‘achterhaald’. Tenminste, dat vindt de opvolger. Maar ouders hebben het ‘altijd zo gedaan’, of vinden al die nieuwe technische snufjes onzin. Het is erg belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Overleg is niet alleen belangrijk tussen ouders en de opvolger, maar ook binnen het hele gezin: dus ook de broers, zussen en partner.

Tussenpersoon Soms kan het helpen om een tussenpersoon in te schakelen zoals een mediator om het hele proces soepeler te laten verlopen. Er wordt dan met alle gezinsleden gepraat, waardoor er aandacht wordt besteed aan de wensen, ideeën en gevoelens van alle betrokkenen. Lees meer over het werk van een mediator op pagina 15.

Profile for Ellen van den Manacker

BNDR februari 2013  

Thema 'Samen werken, samen leven binnen generaties'.

BNDR februari 2013  

Thema 'Samen werken, samen leven binnen generaties'.

Advertisement