Page 1

GJØL KIRKEBL AD NR. 1

MARTS · APRIL · MA J

2 015

Nytårstanker fra formanden Hvad er en feltpræst? ved Henrik Busk Rasmussen Forårskoncert med Thomas Rewes og Natasha Kutsko-Jensen

Thomas Rewes


Nyt fra formanden Godt nytår! Her ved årsskiftet er det tid til at tage afsked med 2014 – og sige velkommen til 2015. Vi kan tage afsked med det gamle år med tak – det har været et spændende år i Menighedsrådet. Nu skal vi i gang med nye spændende opgaver – Kirken skal tage aktiv del i det store arbejde, der gøres for at udvikle vores lokalsamfund – for at gøre Gjøl til et endnu bedre sted at bo og leve. Vores Kirke – Menighedsrådet i samarbejde med vores præst, skal forstå at være en fortsat levende og nærværende del af folks bevished i det lokale samfund. I disse afgørende tider for de små samfund, er Kirken en brik i det samlede hele, som skal få lokalsamfundet i udvikling frem for afvikling. Der er tendenser i hele vores samfund – også lokalt på Gjøl – som går i retning af mere fællesskab, mere lokal sammenhængskraft, mere fokus for vores næste frem for mig selv! Disse tendenser bør og skal netop appellere til den tro og det fællesskab, som vores Kirke repræsenterer! Det skal vi drage nytte af – ikke for Kirkens og præstens skyld – men for menighedens skyld. Den kristne kirke repræsenterer et budskab, som mange mennesker søger efter, måske uden at vide, hvad de søger efter, men det kan og skal vi udbrede mere og tydeligere. Vi er kommet et godt skridt i form af de visioner og mål, vi i fællesskab i menighedsrådet har drøftet og besluttet. Vi har opstillet mange gode handle-forslag. Disse forslag og flere endnu skal vi nu omsætte til hverdags aktiviteter.

Jeg tror, at netop vores forslag om at oprette et frivillig-korps tilknyttet Kirken, vil kunne bidrage på rigtig mange fronter. Vi kan bruge flere kræfter til fx: mere synlighed om kirkens tilbud og aktiviteter – sikre, at kirken er på relevante facebooksider i lokalområdet, sørge for at kirken får lavet velkomstmateriale, som udleveres til tilflyttere sammen med den velkomstpakke, som hele Gjøls foreningsliv udarbejder. Jeg er sikker på, at der kan skaffes frivillige til arbejdet med netop fokus på synlighed og brug af medier. Vi skal udbygge på babysalmesang, vi skal arrangere højskoleaftener, hvor gode kræfter hentes udefra eller vi finder lokale kræfter. Skal vi lave aftengudstjenester på hverdagsaftener fx kl. 17.00, hvor man kan kommer med hele familien og få en kort tjeneste – og med gode moderne salmer og derefter et aftensmåltid i Sogne-

gården eller i Kirken. Her kunne man også få folk fra menigheden til at læse tekster fra Bibelen og andre kirkerelevante tekster – måske en tekst, den enkelte selv har fundet og gerne vil læse og drøfte. Omkring kirkens diakoni kunne der måske laves tilbud om samvær juleaften i Sognegården – fx kl. 17.30-20.00 med en kort tjeneste af præsten, og så kunne frivillige tage over – sørge for julemaden, dele gaver ud og synge julesalmer. Der kunne også tænkes i gudstjenester udenfor kirken – fx til den årlige sportsfest – til aktiviteter på havnen. Det kunne også være, at gudstjenesten flyttede til skolen på skolens sidste dag før sommerferien. Ja – det var så nogle tanker den første dag i det nye år – tanker om, hvordan jeg mener, vi kan gøre Kirken endnu mere synlig i vores lokalsamfund. Jørn Rytter

Nyt fra Menighedsrådet

På det ordinære møde tirsdag den 28. oktober 2014, har Menighedsrådet konstitueret sig i.h.t. Lov om Menighedsråd. Gjøl Sogns Menighedsråd er herefter sammensat således: Formand: . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørn Rytter Næstformand: . . . . . . . . . . . . . . Kay Werner Kirkeværge: . . . . . . . . . . . . . . . Jonna Uttrup Kasserer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helge Jensen Sekretær: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva Werner Hald Kontaktperson: . . . . . . . . . . . . . Niels Eske Nyhus Bygningssagkyndig: . . . . . . . . . Gert Andersen

I samme forbindelse vil Menighedsrådet udtrykke sin tak til Bente Skole for hendes store indsats i Menighedsrådet igennem mange år. Bente Skole har valgt at udtræde af Menighedsrådet efter mange års virke.

På vegne af Gjøl Sogns Menighedsråd – Jørn Rytter

2


Hvad er en feltpræst? Der har været feltpræster i årtusinder. For to generationer siden skrev Harald Sandbæk bogen »Feltpræsten i krig og fred«, som fortæller, at denne institution går langt tilbage i tid. Fra Det Gamle Testamente og fra de keltiske samfund ved vi, at når der var krig, var altid en »gudsmand« med. Kan det virkelig passe, at vore sønner skal dø på slagmarken uden at der er en præst med – hygger de sig bare i deres trygge præstegårde? Således skrev en far i et læserbrev under tre års krigen (1848-50). Skuffelsen og forargelsen er tydelig i dette læserbrev. Folkekirke og feltpræster Jeg har selv været feltpræst siden 2005. Jeg er tillige sognepræst. Vi har et særligt syn i Danmark, der siger, når 80 procent er medlemmer af Folkekirken, så følger præsten gerne med. Vi har ud- og sømandskirker, vi har fængselspræster og ungdomspræster og sygehuspræster – og feltpræster!

fylde »sin sidste vilje« og skrive afskedsbreve. En del gange – og desværre – har jeg været med til at overbringe dødsbudskab. Feltpræsten er jævnbyrdig Jeg har været udsendt til Afghanistan i to omgange, i 2008 og 2012. Landet var det samme, men der var forskel. I 2008 boede jeg primitivt i FOB Armadillo og langt væk fra al civilisation. I 2012 boede jeg i Camp Bastion – en kæmpe lejr og den 3. travleste lufthavn målt efter engelske forhold. En dansk feltpræst har modsat engelske og amerikanske og norske kolleger ikke rang. Derfor sker et møde og en samtale altid »i øjenhøjde«. Feltpræsten har tavshedspligt, og er ikke under kommando. Men feltpræst er bevæbnet og har gennemgået et utal af kurser, så man kan gebærde sig og klare sig, selv om man er nonkombattant. Det er

ganske enkelt lærerigt, og man lærer meget om mennesker og kulturer. Man lærer også, at når en dansker er presset, så betyder kristendommen meget. Soldatens bøn på side 900 i Salmebogen er blevet så overordentlig vigtig og væsentlig. Jeg har tidligere været fængselspræst. Men blandt soldater kan jeg føle mig som ungdomspræst og undertiden som sygehuspræst. I 2012 besøgte jeg i flere omgange danske soldater på felthospitaler i Kabul, Kandahar og mange gange i Camp Bastion. Og undertiden var jeg ret så økumenisk. Jeg har holdt »katolske gudstjeneste« for filippinske arbejdere; jeg har været prædikant ved en amerikansk gospelgudstjeneste. Det lyder eksotisk, men sådan giver man gerne en hånd med. Når bare man er sig selv, så går det.

Til daglig er jeg sognepræst ved Hvorup og Nørre Uttrup kirker. Et forstadssogn – og dog et sogn stærkt præget af Aalborg kaserner. Min datter går i skole med forældre, der også er soldater. En del har været udsendt. Som feltpræst hjemme har jeg gang på kasernen og har træffetider. I grunden er jeg Chefens rådgiver i religiøse spørgsmål. I øjeblikket prøver vi at gøre en del for veteraner og tidligere udsendte. Jeg var med i komiteen, der stod bag SOLDATERrekreation, der er en del af KFUM’S soldaterhjem i Hvorup. I de travle år har jeg undervist soldater i, hvordan man kan ud-

Feltpræsten på tjeneste i Afghanistan

3

Henrik Busk Rasmussen


Festlige juleafslutninger Fredag den 19. december var det elevernes sidste skoledag inden jul, og traditionen tro samarbejdede kirke og skole om juleafslutningen. Ikke blot Gjøl Skole, men også Biersted skoles ældste årgange markerede julen med en afslutning i Gjøl Kirke. To meget forskellige oplevelser, men begge festlige, højtidelige og intense. Gjøl skoles afslutning var baseret på et krybbespil med indlagte fællessalmer. Ca. 40 af skolens elever deltog i krybbespillet – folk på vej til folketælling, hyrder, kong Herodes, Josef og Maria, herbergsholdere, bønder og de hellige 3 konger. De var der alle, som vi kender dem fra juleevangeliet. Det var et fornemt tableau, som samtlige deltagere og de involverede lærere kan være stolte af og tilfredse med. Juleafslutningen blev rundet af med fællessalmen: »Dejlig er jorden«. Alle, der overværede Gjøl Skoles juleafslutning i Gjøl Kirke – elever, lærere og vi »til-

Folkemængden skal skrives i mandtal

løbere« – kan næppe have ønsket en bedre start på den tilstundende jul. Endnu en juleafslutning i Gjøl Kirke ventede Da Biersted Kirke ikke kan rumme alle elever fra Biersted skole til en samlet juleafslutning, har man de seneste år valgt, at de ældste årgange holder juleafslutning i Gjøl Kirke. Samarbejdet mellem Biersted Kirke og Gjøl Kirke og det forhold, at elever fra

Gjøl netop flyttes til Biersted skole de sidste skoleår, gør et sådan samarbejde naturligt. Det aftvinger stor respekt, at forældre fra Gjøl sørger for morgenmad til alle eleverne, mens forældre fra Biersted sørger for elevtransport til juleafslutningen. Biersted skoles juleafslutning var mere traditionel. Kirken fyldtes med glade unge mennesker, der tydeligvis var optaget af nu at skulle slippe for skolen og dens udfordringer de næste 14 dage, at ferien stod for døren. Men en forandring skete i det øjeblik, den første tone i præludiet blev slået an – da var hele flokken koncentreret om det kirkelige indhold – salmerne, juleevangeliet, prædiken – det var imponerende og meget tankevækkende. Organist Kristian Echwald havde som postludium valg­t titelmelodien fra DR’s julekalender »Tidsrejsen«, og helt spontant sang mange elever med. Det var en intens og varm oplevelse at være til juleafslutning i Gjøl Kirke fredag den 19. december 2014.

Maria og Josef med englekor

Niels Eske Nyhus

4


Navne

Ludvig Lund Torp Døbt den 9. november Søn af Nanna Lund Jørgensen og Christian Torp Nielsen, Gjøl.

Janus Bech Løkkegaard Døbt den 21. december Søn af Mette Bech Jeppesen og Kim Løkkegaard, Gjøl.

Magnus Rasmussen Døbt den 17. januar Søn af Lisbeth Rasmussen og Morten Hansen, Gjøl.

Dødsfald Osvald Hansen Johanne Marie Sørensen Lejf Sørensen Maren Edith Andersen Minna Pedersen

Konfirmander 2015 Oliver Heidemann Andreasen Oline Bang Andersen Konstantin Belyankin Valdemar Birnbaum Lærke Winther Breumlund Johanne Marie Burmeister Josephine Isbach Børglum Daniel Fredsgaard Hermansen Julie Rom Hedegaard Anna Winther Jensen Thea Bredahl Jensen Pernille Skovgaard Larsen Markus Lausten Benjamin Madsbøll Sofia Lilballe Olesen Magnus Rasmussen

Minikonfirmander i kirken

5


det s ker Voksen- og familiearbejde

Palmesøndag

Onsdag den 25. februar kl. 19.30 Bibeltime v. Ole Steen Hansen, Aabybro. Hos Birgitte og John Myrup, Limfjordsgade 41A, Gjøl.

Den 29. marts kl. 10.15

En festlig familiegudstjeneste, hvor børn bærer »palmegrene« ind i kirken. Desuden indbydes de børn, der er født i 2009 til få overrakt en boggave fra menighedsrådet. Spirekor, Børne-Ungdomskor og Spejderne medvirker. Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården og æggejagt for børnene.

Onsdag den 25. marts kl. 19.30 Bibeltime v. Lise Bremer, Gøttrup. Hos Majbrit og Poul Jensen, Huskærvej 30, Gjøl. Onsdag den 22. april kl. 19.30 Bibeltime v. Poul Erik Tranholm-Pedersen, Hune. Hos Ruth og Frank Kiel, Vestergaardsvej 54, Aabybro. Onsdag den 20. maj kl. 19.30 Bibeltime v. Kristian Gram Schjoldager, Saltum. Hos Hanne og Keld Sørensen, Løvsangervej 30, Aabybro.

Sogneaften om pilgrimsvandring Onsdag den 22. april kl. 19.30 i Gjøl Sognegård Anette Søby Hjort Svensson og Kristian Melchior Echwald vil denne aften fortælle om deres oplevelser i forbindelse med deres pilgrimsvandringer på hhv. Caminoen og i Indien. Anette fortæller: En pilgrimsvandring på Caminoen byder på store oplevelser, og naturens stilhed indbyder til refleksioner over livet. Her på vej til Apostlen Jakobs grav får de fleste oplevelser af indre og ydre art, som på én eller anden måde ændrer deres liv. Vandring er en langsommelig måde at bevæge sig på, som giver tid til at opleve og nyde, tid til refleksion og fordybelse. Det handler om at leve det enkle liv og erfare, at det er de mest basale ting i livet, der er de vigtigste. Kristian, vores organist, fortæller om sin og hustruens pilgrimsvandring i det sydlige Indien. En rejse, der udsprang af en interesse for den indiske visdomstradition, men også blev et møde med en anderledes og hjertevarm kultur.

Sogneindsamling 2015 Søndag den 8. marts fra Gjøl Sognegård kl. 10-13 Folkekirkens Nødhjælp samler ind til verdens fattigste og har bl.a. hjulpet Lila fra Nepal. Hendes mand og eneste søn er taget til Indien for at arbejde, og sender penge hjem til Lila og deres fire døtre. Lila og døtrene har fået hjælp fra Folkekirkens nødhjælp til at åbne en butik, så de bliver mindre afhængige af mandens arbejde i udlandet. Familien håber nu, at manden og sønnen kan vende hjem igen.

I 2014 blev der indsamlet 6889 kr. i Gjøl sogn. Efter indsamlingen afsluttes med suppe i sognegården. Du kan melde dig som indsamler til: Jonna Uttrup tlf. 23 66 72 70.

Vel mødt til en spændende aften.

6


Filmaftner Filmaftenerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogne. Den lokale sognepræst deltager. Efter filmen vil der være mulighed for samtale om filmens indhold og temaer samtidig med en lille servering af ost og rødvin/ sodavand/kaffe: 30,- kr.

Torsdag den 19. marts kl. 19.00 i sognegården i Nørhalne Precious bor i Harlem og er gravid for anden gang med sin far. Hjemme må hun uafladeligt stå på nakken for sin mor, som mishandler hende både fysisk og psykisk. Skolen er ét stort kaos og Precious gemmer på en frygtelig hemmelighed: Hun kan hverken læse eller skrive. Truet med udvisning bliver Precious tilbudt muligheden for at blive overflyttet til en alternativ skole, og hendes instinkter fortæller hende, at det er den chance, hun har ventet på. En rørende socialrealistisk film som med en karsk humor og tilpas meget håb til tager fat på nogle at de emner, som ofte er svære at tale om.

Torsdag den 16. april kl. 19.00 i Gjøl Sognegård Den internationalt anerkendte dirigent, Daniel Daréus, afbryder drastisk sin karriere og trækker sig tilbage til sin barndomsby i det nordlige Sverige. Det opdager det lokale kirkekor, der lokker det musikalske geni til at kigge forbi til deres øveaftener. Det får konsekvenser. Ikke blot for det hurtigt voksende kor, men bestemt også for Daniel. En film om mennesker og deres forsøg på at leve det liv, de hver især har fået, og om den måde, de prøver at være medmennesker for hinanden på. Forskellen på at støtte og at opbygge – og så at nedgøre og ødelægge.

Knirkerevyen – se den før din næste

Fælles sogneaften torsdag den 12. marts kl. 19.00 i Nørhalne Forsamlingshus, Bygaden 25, Nørhalne Knirkerevyen spilles af en komikertrio. Den rister Folkekirken over satirens flammer, hvor der skydes med skarpt mod både præster, menighedsrødder, sognebørn og helt almindelige danskere. Knirkerevyen tager udgangspunkt i kirkelige temaer og trosspørgsmål, som angribes fordomsfrit, nærgående og kærligt fra en satirisk vinkel. En aften med godt grin, god musik, provokation og stof til eftertanke. Gratis entré (Dørene åbner kl. 18.30). Arrangører: Biersted menighedsråd i samarbejde med menighedsrådene fra Gjøl, Vedsted og Aabybro

7

Gud & Pasta

Tirsdag den 14. april kl. 17.30 i Gjøl Kirke Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 12. april til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50 / sms 51 51 46 48 eller lrk@km.dk

Forårskoncert med Thomas Rewes og Natasha KutskoJensen

Onsdag den 6. maj kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Når bladene igen kroner de smukke gamle træer i præstegårdshaven på Gjøl, er der koncert i kirken. Pianisten Natasha Kutsko-Jensen og sangeren Tho­ mas Rewes synger vinterens sidste kulde væk med en forårskoncert. Der vil være kendte forårssange og varme sommertoner på programmet. De er begge uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg, og Thomas er siden blevet en af de taknemmelige tilflyttere på Gjøl.


205 ADRESSER Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf./fax 98 27 70 50 Mobil 51 51 46 48 lrk@km.dk

Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til sognepræsten i Biersted tlf. 98 26 80 38 Graver Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret Tlf. 98 27 72 90 / privat tlf. 98 27 73 74 pia@gjoelkirke.dk Træffes bedst på mobil 20 23 74 50 Mandag fridag

Organist Kristian Melchior Echwald Tlf. 35 14 90 53 / 20 78 90 53 Menighedsrådsformand Jørn Rytter Grebjerg 25, Gjøl Tlf. 98 27 71 10 jrytter@nordfiber.dk Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf. 98 27 74 43 Regnskabsfører John Stark Kan træffes på tlf. 25 13 06 06 Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl 9440 Aabybro, tlf. 98 27 72 91

GUDSTJENESTER

TID

ANDET

PRÆST

FEBRUAR Søndag

den 22.

10.15

LK

Søndag den   1. Søndag den   8. Søndag den 15. Søndag den 22. Palmesøndag den 29.

9.00 9.00 10.15 10.15 10.15

LK LK SGW LK LK

MARTS

APRIL Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag Søndag Søndag Søndag

den   2. 10.15 Fællesguds.  i Gjøl LK den   3. 10.15 Musikgudstjeneste LK den   5. 10.15 Sognekoret medvirker LK den   6. 10.15 Fællesgudstj. i Biersted SGW den 12.   9.00 LK den 19. 10.15 Fællesgudstj. i Biersted SGW den 26. 10.15 LK

MAJ Bededag den   1. 10.00 Konfirmation LK Søndag den   3. 10.15 LK Søndag den 10. 10.15 LK Kr. himmelfart den 14. 10.15 Fællesgudstj. i Gjøl LK Søndag den 17.   9.00 SGW Pinsedag den 24 . 10.15 Sognekor og Børne- LK Ungdomskor medvirker 2. pinsedag den 25. 10.15 Fællesgudstj. i Biersted SGW

www.gjoelkirke.dk

Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Lone Krogsgaard (ansv.), Jonna Uttrup og Ellen Houlbjerg FORSIDEFOTO: Børnehavekor til Spil Dansk Dagen 30. oktober DEADLINE: For næste blad den 30. marts 2015. Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard. Udkommer uge 21

LK - Lone Krogsgaard · SGW - Sofie Gjørup Winkel Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 - kan gratis benyttes til alle gudstjenester (gælder også fællesgudstjenester i Biersted Kirke) og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder Tirsdag den 24. februar, 31. marts og den 28. april kl. 19.00 i sognegården Møderne er offentlige og alle er velkomne.

Indsamling i kirken

Marts og april: Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg Maj: Folkekirkens Mission

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

facebook.com/gjoelkirke

2015 gjøl kirkeblad1  
2015 gjøl kirkeblad1  
Advertisement