Les 3R

Page 1

LES TRES R


Les tres R són: • Reduir • Reutilitzar • Reciclar


Com reduir des de casa • Tot allò que compres i consumeixes té relació directa amb el que llences. Per això, consumeix racionalment i evita el malbaratament. • • • • • • •

RECOMANACIONS - Tria els productes que tinguin menys embolcalls. - Redueix l’ús de productes tòxics i contaminants. - Porta a la compra una bossa de tela o el carret. - Disminueix l’ús de paper d’alumini. - Limita el consum de productes d’usar i llençar. - Redueix el consum d’energia d’aigua.


Com reutilitzar des de casa • Reutilitzar: allargar la vida d’un material. Exemples: - Donar la roba que ja no ens serveix a altres persones que la puguin fer servir. - Fer servir els pots de vidre per fer conserves. - Omplir ampolles amb aigua de garrafa. - Fer servir el paper per les dues cares. - Tornar a fer servir allò que pot complir la mateixa funció, així podem evitar generar residus innecessàriament.


Com reciclar des de casa • El futur passa per les nostres mans. Llaunes, envasos de vidre i bricks, piles, papers i catrons... són deixalles habituals en l’àmbit domèstic. Depèn de cadascun i cadascuna de nosaltres aconseguir que el nostre planeta no es converteixi en un gran abocador. • Així, col.laborem i siguem respectuosos amb el medi ambient. Aquesta és una responsabilitat decisiva per al futur. Cal abocar cada deixalla al seu contenidor i tenir present que tots aquests productes tenen un efecte nociu (en alguns casos irreversible) sobre el medi ambient.


15 accions al nostre abast 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Emprar el transport públic. Reciclar els residus que generem. Estalviar aigua. Llençar les coses a la paperera. Utilitzar els fulls per les dues cares. Utilitzar paper reciclat. Portar l’entrepà de casa en una carmanyola. Reduir el consum. Fer i/o comprar productes reutilitzats. Utilitzar transports poc contaminants. Anar en bicicleta o a peu a l’escola. No tenir la porta de la nevera massa temps oberta. Apagar els llums quan no són necessaris. Tancar els fluorescents quan han d’estar apagats molta estona. Utilitzar bombetes de baix consum.


Llaunes Tant els envasos de llautó com els d’alumini no són biodegradables i s’acumulen als abocadors indefinidament.

Els envasos més valuosos són els d’alumini, ja que es reciclen fàcilment.

Del procés de reciclatge surten altres llaunes, recipients... El seu procés d’elaboració és molt costós i contaminant

S’han de dipositar al contenidor de color groc.


Vidre En la seva fabricació, els elements que el composen s’han de fondre a altíssimes temperatures. Així, el consum energètic és molt elevat.

El vidre es fa, principalment, de sorra. La seva extracció provoca un gran impacte paisatgístic i la seva transformació requereix un elevat consum energètic.

El seu reciclatge provoca l’estalvi d’un 30% d’energia. És totalment reciclable i fàcilment reutilitzable. S’ha de dipositar en el contenidor de color verd.


Brick No es descompon, ja que està format per alumini i plàstic. És molt voluminós i ocupa molt lloc als abocadors. Es recicla separant els seus components mitjançant alta tecnologia.

El procés d’elaboració és molt costós energèticament.

S’ha de dipositar als contenidors de color blanc.


Paper i cartró Deforestació de boscos i augment de l’efecte hivernacle. En l’elaboració hi intervenen productes contaminants.

Es barreja amb pasta verge i s’estalvia del 30% al 56% d’energia. Es contamina un 75% menys.

La principal primera matèria és la fusta. Per això, la deforestació augmenta. Els productes químics emprats cada cop són menys contaminants.

Se’n fan fulls de paper, llibres, diaris...

S’ha de dipositar als contenidors de color blau.