Page 1

Bli en del av Göteborgs bästa mötesplats!


En myllrande kunskapsmiljö – 1 000 personer i 140 företag Vi erbjuder nya kontorslokaler med ett attraktivt läge på Chalmersområdet i Göteborg, nära centrala stan och intill rekreationsområde. Tillsammans med Chalmersfastigheter AB skapar vi i en första etapp 8200 kvm med 430 kontorsplatser för inflyttning 2014/2015. Flexibla kontorsytor som anpassas till ditt behov med reception, konferens och restaurang i entréplan!

Din närvaro på området ger dig: Kompetensförsörjning : Närvaro på Johanneberg Science Park ger dig närhet till studenter och forskare och goda möjligheter till rekrytering av personal med rätt utbildning och intresse

Forskningssamverkan: Du får goda möjligheter att påverka och nyttiggöra de kunskaper som utvecklas i projekt och därmed utveckla den egna verksamheten.

Dynamisk mötesplats: Du får tillgång till ett gränsöverskridande idé- och kunskapsutbyte mellan näringsliv, högskolor/universitet och samhällsaktörer.

En stimulerande kunskapsmiljö Johanneberg Science Park är en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet som stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. Våra aktiviteter koncentreras till Samhällsbyggnad, Energi, Material och Nano. Målsättningen är att 5000 personer från näringslivet är aktiva på området 2020. Vi erbjuder plattformar för samverkan i större utvecklingsprojekt - Open Arenas. Projekten är exempel på hur vi skapar förutsättningar för att idéer ska uppstå och sedan förverkligas. Det handlar om möten och samarbeten som skapas i den dynamiska miljö där akademi, näringsliv och samhälle blandas.


2 900 universitetsanställda, 10 000 studenter, inkubatorer HSB Living Lab – forskningsprojekt för framtidens boende 20-30 studentlägenheter planeras under 2013 på Johanneberg Science Park. Det unika är att forskare och studenter kan testa olika lösningar för framtidens boende i en miljö där man faktiskt bor på riktigt. I entrén planeras en gemensam utställningslokal där resultaten visas upp för alla intresserade. Samverkansprojekt mellan: HSB, Johanneberg Science Park och Chalmers tekniska högskola.

Positive Footprint Housing ® Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt om hållbart boende Cirka 100 bostäder ska uppföras i nära anslutning till Johanneberg Science Park. Forsknings-, utbildnings- och bostadsprojekt genomförs parallellt, med social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus. Studenter formger hus utifrån tomtens förutsättningar och ur perspektivet flexibelt boende. Forskare bidrar med senaste kunskapen om utformning, flexibla lösningar över tid, materialval, byggmetoder, energiförbrukning och social hållbarhet. Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Målet att ha ett färdigt bostadshus 2016. Samverkansprojekt mellan: Riksbyggen, Johanneberg Science Park, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Vi utvecklar små och medelstora företag Vi är övertygade om att små och medelstora företag är regionens och landets framtida tillväxtmotorer. Vi hjälper företagen att dra nytta av ny kunskap och kompetens från forskning och utveckling inom akademi och institut. Genom ett utvecklingsprogram med partners skapar Johanneberg Science Park en resurs som har potentialen att kunna arbeta med företagens alla behov. Vi arrangerar även seminarier, utbildningar och driver Vd-nätverk.


Funkisfrossa!

Göteborgs högst belägna En hållbar stadsdel bostad

Övre Johanneberg har Göteborgs största koncentration av funkishus.

finns i vattentornet Vi arbetar med en övergripande, långsiktig hållbarhetsstrategi för 134 meter över havet. utvecklingen av Johanneberg Science Park. Ett led i utvecklingen är I det 14 våningar höga att24 initiera utvecklingsprojekt med en hållbar profil samt att integrera tornet finns studentÖppet lägenheter. för alla Johanneberg Science Park med den omgivande stadsdelen. Ett levande Chalmers bibliotek har område för innovation i kombination med rik och social miljö. En miljö bland annat utställningar där grönskan betonas och gränsen mellan stad och campus är upplöst. på tekniktema, kafé, läsesal vi och lounge. I utvecklingen av den fysiska miljön jobbar nära Göteborgs Stad, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

Göteborgs paradgata

Internationell mötesplats

Avenyn, några minuter från Johanneberg Science Park, Enligt vår strategi för internationalisering skall 30 % av erbjuder 840 meter kultur, nöje, mat arbetsplatserna i Johanneberg Science Park finnas i och shopping.

Centralt placerat

internationella företag 2021. Detta leder på sikt till ökat handelsutbyte för våra samarbetsföretag och därmed fler arbetstillfällen i regionen.

På Gibraltarvallen planeras för lokaler för akademi och näringsliv samt studentbostäder.

Kårrestaurangen

Massor av restauranger

finns det i Johannebergsområdet. Allt från Thörnströms kök med stjärna i Guide Michelin till pizzahaket på hörnet. På Eklandagatan 65 finns populära kvarterskrogen Johannebar, känd för vardagsrumskänsla och bra blandning på gäster.

Vision

Naturlig samverkan

Nyligen utbyggd och renoverad med plats för över 700 gäster. På högskoleområdet finns ett flertal kaféer, restauranger och pubar.

Här utvecklas en samverkansmiljö för naturvetenskaplig forskning och utbildning.

Stor biograf!

Chalmersbion är Göteborgs näststörsta biograf. Film visas näst på torsdagar kl 19 några gånger per läsår.


Nya entrén

Kopparbunken

Här byggs den. Läs mer på sidan 3.

är ombyggd till Klätterlabb. Läs mer på sid 14!

Idé Högbanan kommer att gå i en slinga runt campus.

Mossens BK

(där bland andra Ingo har spelat) fyller 80 år i år och idrottsplatsen har legat här sedan 1959.

ion Vision Skeppsrännan

byggdes 1940. Här verkar SSPA som en bro mellan forskning och implementering av resultat i den maritima näringen.

Nya kontor

Här planeras för fler kontor i scienceparken, med ett spännande torg mellan två byggnader.

Bordtennis, bodypump eller bollsport?

Häng med en student!

Kåren arrangerar pubrundor för chalmerister flera gånger per år. Varje student får bjuda med en gäst. gåst.

Träningsmöjligheterna är många tack vare dels Friskis&Svettis, dels Fysiken – en av Sveriges största friskvårdsanläggningar.

Konferens

För företagen i scienceparken är det inga som helst problem att ha konferens eller event med catering för upp till 450 personer.


Johanneberg Science Park • • • • • • • • • • •

en dynamisk utvecklingsarena

2 900 anställda på Chalmers och Göteborgs universitet 10 000 studenter 1 100 forskarstuderande 140 företag med 1000 personer 430 nya kontorsplatser 2015 3 inkubatorer och 4 institut 300 000 kvm kontorsyta 403 000 kvm Science Park område profil: samhällsbyggnad, energi, material- & nanoteknik ägare: AB Volvo, Göteborg Energi, Göteborgs Stad, HSB, Riksbyggen, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Tyréns AB medfinansiering av Västra Götalandsregionen, Chalmersfastigheter AB, Akademiska Hus AB

Johanneberg Science Park AB - Sven Hultins Gata 9C - Göteborg - www.johannebergsciencepark.com

Johanneberg Science Park Presentationsfolder  

Johanneberg Science Park Presentationsfolder