Page 1

Plavácek

FUD UJEP | Ateliér Design Interiéru | vedoucí ateliéru: prof. ak. arch. Jan Fišer | odborný asistent: MgA. Štěpán Rous | klauzurní práce ZS 2012 | 4. ročník BcA. | © EVA GROCHOVÁ


340 210

96

20

80

8

680

90

640

20

80

500

60

40

38°

45.

ve 3D

00°

60

76

96

700

20

880

270

705 880

30.00

200

°

54

93

270 200

220

93 510 630 680

30

200

46°

305

45°

270

4

305

8

30°

11

630

640

665

430

11°

20

8

M 1:10


Roy TABULKA DÉLKY DÍTĚTE DO 1 ROKU Čísla v tabulce pracují s průměrnou výškou dítěte, hodnoty jsou uvedeny pro chlapečka/holčičku. Věk v měsících

Výška v cm

Horní hranice

Dolní hranice

0

50,5/49,9

54,8/53,9

46,2/45,8

1

54,6/53,5

59,2/57,9

49,9/49,2

2

58,1/56,8

62,9/61,3

53,2/52,2

3

61,1/59,5

66,1/64,2

56,1/54,9

4

63,7/62,0

68,7/66,8

58,6/57,2

5

65,9/64,1

71,0/69,0

60,8/59,2

6

67,8/65,9

72,9/70,9

62,8/61,0

7

69,5/67,6

74,5/72,6

64,5/62,5

8

71,0/69,1

76,0/74,2

66,0/64,0

9

72,3/70,4

77,3/75,6

67,4/65,3

10

73,6/71,8

78,6/77,0

68,7/66,6

11

74,9/73,1

79,9/78,3

69,9/67,8

12

76,1/74,3

81,0/79,6

71,0/69,0

Vnitřní rozměr vodní matrace kolébky pro dítě 0 - 6 měsíců byl tedy stanoven na 70 x 50 cm.

Rustovy hormon. [online]. [2012-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.rustovyhormon.cz/rustove-grafy>.


3. HLAVNÍ DŮVODY PRO KOLÉBKU S VODNÍ MATRACÍ 1. Tělesná termoregulace u kojenců

3. Držení těla u kojenců

Problém termoregulace u malých dětí byl jedním ze zásadních podnětů pro návrh kolébky s vodní matrací. Termoregulace u novorozenců není zcela vyvinutá a dítě tedy snadno prochladne, nebo se naopak přehřeje. S přehřátím nebo jakoukoli jinou náhlou změnou teploty souvisí podle neonatologů také syndrom náhlého úmrtí dítěte. V prenatálním období zajišťuje dítěti termoregulaci samozřejmě metabolismus matky, po porodu je však otázkou péče rodičů. Teplota vodní matrace se dá regulovat zcela přesně pomocí termostatu, a tak tuto starost do značné míry eliminuje.

V případě jakékoli postýlky či kolébky pro kojence je nezbytné řešit tuhost podložky a její rovný povrch. Jakékoli prohnutí matrace je nevhodné pro delší setrvání malého dítěte. Kvůli nevyvinutému kosternímu svalstvu není dítě schopno samo držet určitou polohu. Pro správný vývoj opory kostry je tedy nutné, aby při spánku leželo na rovném a relativně tvrdém podkladě. Dnešní vodní matrace s konstrukcí dokážou tomuto požadavku skvěle vyhovět, jak bude ukázáno v kapitole Vodní matrace.

„Ontogeneze termoregulace -fétus [pozn. aut. = plod] dělá až 2x víc tepla (per kg) než dospělý, přitom je ve velmi teplém prostředí -zejména mozek je velmi citlivý na hypertermii -85% odvodu tepla placentou, zbytek vedením přes děložní stěnu -fetální teplota sleduje teplotu matky, akorát je o 0.5 stupne vyšší -F-M gradient se snižuje při zvýšení teploty matky (cca na 0.2) zřejmě placentární vazodilatací [pozn. aut.: = rozšíření cév], uterus [pozn. aut.: = děloha] odpovídá na teplo stejně jako kůže -není tomu tak při horečce, nejspíš vazokonstrikce [pozn. aut.: = zúžení cév] při počáteční fázi horečky se týká i uteru -zima není takový problém, F-M gradient stoupá -narození je velký chladový insult - zima plus vypařování fetálních tekutin, pokles teploty o několik stupňů - třes, NST * -je možné, že NST v BAT souvisí s krmením kojenců: postupné prochládání - zapojí BAT prostřednictvím sympatiku, tím se vzbudí a začne ječet a klesne mu glukosa, nají se, ohřeje se, přestane jíst“ **

„Pro vývoj držení těla je podstatné, že na rozdíl od zvířat se člověk rodí centrálně a také morfologicky značně nezralý. Teprve v průběhu vývoje uzrává CNS [pozn. aut.: = centrální nervová soustava], a tím i účelově zaměřená funkce svalů. Hlavním předmětem posturální ontogeneze [pozn. aut.: = vývoj postoje] je vývoj držení – schopnost zaujmutí polohy v kloubech – a s tím spojená lokomoce [pozn. aut.: = schopnost lidí pohybovat se v prostoru pomocí zapojení svalstva.] [...]Při vývoji držení těla se postupně uplatňují svalové synergie, které jsou v mozku uloženy jako matrice. Dítě se neučí zvedat hlavičku, uchopovat hračku, otáčet se na bříško, lézt po čtyřech. Svaly se do držení těla zapojují automaticky (neučíme se je zapojovat) v závislosti na optické orientaci a emoční potřebě dítěte. V průběhu posturální ontogeneze tak uzrává držení těla, které je pouze lidské [...]. ” ***

2. Pocity dítěte v prenatálním období Dítě vnímá v děloze duševní stav matky, tlukot srdce, rytmus dechu, a kolísavé pohyby. Toto prostředí je pro něho tedy známé a zprostředkovává mu pocit jistoty. Porod je pro dítě šokující. Rodí se do neznámého chladného prostředí, z bezpečí mateřského lůna přichází do cizího světa, ve kterém se všechny jeho dosavadní vjemy obrátí v opak: tma se stane světlem, teplo zimou, zvuky známé z matčina těla nahradí jiné. Proto se zabývám návrhem kolébky, jejíž největší síla spočívá jak známo právě v tom, že simulací pohybů matky dítě uspává. Proto volím tvar kolébky vejčitý, který by měl dítěti připomínat bezpečné prostředí mateřského lůna. Proto vodní matrace, která charakteristickými pohyby vody a konstantní teplotou připomíná prostředí matčina těla, váha vodní matrace a hydraulika by navíc měly usnadňovat houpání.

*„ Netřesová termogeneze, Může za ní thermogenní účinek noradrenalinu ze sympatiku [pozn. aut.: = autonomní nerv hladkého svalstva zodpovědný za srdeční činnost, je závislý právě na produkci noradrenalinu ] v BAT [tzv. hnědý tuk] a snad i částečně v kosterních svalech; NST zvýší produkci tepla až na dvojnásobek.” cit.: 2. Lékařská fakulta. [online]. [2012-] [cit. 2012-02-17]. Dostupný z WWW: <http://fyziologie.lf2.cuni.cz/hampl/teach_mat/termoreg/index.htm>. ** Tamtéž. ***doc.PeaDr. Kolář, Pavel: „Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze.“ Solen. [online]. [2012-][cit. 2012-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.solen.cz/pdfs/ped/2002/03/05.pdf>.


VODNÍ MATRACE Historie Vodní matrace ve své nejjednodušší formě byla vyvinuta a používána již před 3000 lety Peršany. Spávali tenkrát na vodních pytlích z kozí kůže, které se přes den vyhřály na slunci. Teprve roku 1851 tento koncept dále využil a rozvinul britský lékař Dr. William Hooper. Poznal výhody beztlakového spánku a využil je při léčbě různých onemocnění. Vyprojektoval vodní matraci z kaučuku a nechal si ji patentovat.Teprve na konci šedesátých let přijal a dále rozvinul tento koncept Američan Charles Hall. Hall použil známé PVC a založil na tehdejší časy vysoce moderní produkční halu na výzkum a výrobu vodních matrací. Můžeme ho označit za autora dnešních vodních postelí. Od poloviny 70. let získaly vodní postele výrazně na významu. Zejména v Severní Americe a západní Evropě jsou velmi oblíbené. Hlavní pozitiva rovnoměrná podpora těla ležení bez rušivých tlakových bodů uvolňující se teplo hygienický povrch matrace velká životnost Voda v matraci pracuje jako přístroj na antigravitaci. Nízký tlak a zdánlivé zmenšení tíhy se starají o to, že se tělo rychleji, lépe a bez problému uvolní. Vodní postele byly nejdříve používány v různých lékařských zařízeních, terpve odtud si našly cestu na trh běžného spotřebního zboží. Zjistilo se, že zdánlivá beztíž ve vodní posteli má velmi pozitivní vliv na zdraví člověka. Díky vodním postelím se dosáhlo např. výborných výsledků při léčení proleženin a při léčení těžkých popálenin. Všude stejná beztlaká podpora těla a teplota vodní postele jsou také důležité aspekty při revmatismu a artritidě, stejně jako pro lidi trpící různými problémy páteře. Přináší také velké ulehčení pro ženy v těhotenství. Jelikož se uvnitř matrace nehromadí špína či bakterie a vodní matrace je sama o sobě velmi lehce čistitelná, je vodní postel stále více používána alergiky a astmatiky. Vodní postele jsou vždy temperovány speciálním topným tělesem. Normálně se teplota vody udržuje na teplotě lidské pokožky okolo 28oC. Kvalitní topné systémy ale umožňují osobní nastavení na optimální teplotu. Různé typy Rozdíly matrací tkví v jejich povrchu a náplni. Pro zhotovení prvních vodních postelí se použila hladká vinylová fólie a náplň tvořila pouze voda. Těmto matracím se říká nestabilizované nebo také Free Flow. Pro utišení pohybu vody v matraci se dnes používají různé metody. V drtivé většině mají matrace různé vlastní konstrukce. Z pravidla se jedná o vrstvení polyesterového rouna, nebo konstrukci z dutých či plných propojených válečků z PUR pěny. Ty mohou být různě vysoké a vyrábí se z různě tuhé pěny. Matrace tak lze lehce, středně či silně stabilizovat.

Vyhřívání Topení vodní postele se skládá s topné rohože a termostatu. Topná rohož je položená pod matrací a je spojena s termostatem vně matrace. Dobré topné rohože mají teplotní senzor, který je elektronicky chráněn. Nejlépe zvolíte-li evropský topný systém, který je na 220V. Pak nebudete potřebovat adaptér na amerických 110V. Většina topných systémů je institucionálně testována na jejich bezpečnost.


VODNÍ MATRACE DO DĚTSKÉ KOLÉBKY V podstatě stejnou cestou, jakou se dostaly dnes běžně dostupné vodní postele na trh, tedy z nemocničních zařízení, by se měla dostat i vodní matrace pro kojence z neonatologických JIP do domácího prostředí. Pro kolébku Plaváček by bylo pravděpodobně použito konstrukční řešení od firmy TREAT. s.r.o., která nabízí pravděpodobně nejtužší provedení vodní matrace dostupné na našem trhu: 90 mm vysoké plné válečky z tuhé PUR-pěny při celkové výšce matrace 100mm. Tato konstrukce zajišťuje dostatečnou oporu i pro tělo novorozence, zároveň však díky dutým prostorům mezi válci a centimetrové mezeře nad nimi pro dítě neztratí ani onu největší přednost vodní matrace pro dospělého člověka, kterou je schopnost vody tělo obtéct a tlak tak zcela optimálně rozložit. Vodní matrace TREAT ® LIGHT Lehké vodní matrace TREAT ® LIGHT jsou zdařilým stupněm mezi tradičními typy matrací a klasickými vodními matracemi. Mohou sloužit lidem, kteří mají obavy z množství vody a houpání na klasických vodních matracích. Výška vodní náplně 10 cm zaručí celoplošnou podpěru a anatomickou polohu při ležení na zádech i na břiše. Pouze na boku se matrace „prolehne”, ale vhodná výplň matrace a PUR dno zlepší účinek vyššího tlaku na povrch těla. Výška vodní náplně 10 cm snižuje váhu lehké vodní matrace na méně než 50% klasické vodní matrace a umožní uložení v místnostech s nižší únosností stropu. Matrace je kompaktní a může být ve stávajícím i novém rámu postele, anebo přímo na zemi bez rámu, sólo i vedle sebe na dvojlůžku. Snadno se instaluje, lehce se stěhuje. Silnostěnný rám PUR má výbornou tepelnou izolaci. Používá se topné těleso s příkonem do 100 W, úspora energie je vysoká.

keramické topné těleso cca 40 x 40 cm, vhodnější pro Plaváčka než standardní velké topné fólie

TREAT. [online]. [2010/2012] [cit. 2012-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.treat.cz/zdravy-spanek.html>. Fotografie pořízeny ve výrobně firmy TREAT.


REŠERŠE

historizující

organické tvary

s integrovanou židlí

klasická ale skládací

de Stijl

“vtipný”úsměvná design

skládací, kartonová skládací set: postýlka/kolébka & houpací koníček


kyvné

závěsné

houpací síť

postýlka k posteli & kolébka

hororově HITECH

houpátka


REŠERŠE NEONATOLOGICKÉ POMŮCKY Nejbližší vypátraný produkt

Další příbuzné pomůcky

KANMED°BABYWARMER se používá ve více než 1000 nemocnicích po celém světě. Systém ohřevu KANMED°BABYWARMER umožňuje, aby předčasně narozené děti nemusely být umístěné v inkubátoru, ale v mnohem příjemnějším a pohodlnějším otevřeném systému. Je prokázané, že v porovnání s inkubátorem je dítě na vyhřívané vodní matraci klidnější, lépe spí a rychleji roste, lépe se vytvoří důležité pouto mezi rodiči a dítětem a celkově je péče o dítě jednodušší a pohodlnější. A v neposlední řadě jsou další výhodou i mnohem nižší náklady na provoz v porovnání s inkubátorem. Velmi často se vyhřívané lůžko KANMED°BABYWARMER kombinuje s použitím CPAP nebo monitorem vitálních funkcí.

Cocoonababy je ergonomicky tvarovaná podložka používaná již na novorozeneckých jednotkách tato podložka je navržena dětskými fyzioterapeuty a lékaři. Cocoonababy připomíná mateřské lůno a miminko se bude cítit příjemně a klidně pomůže dítěti lépe se adaptovat v novém prostředí a zajistí klidný spánek dítěte toto zboží se doporučuje jako podložka pro děti od narození do 4 měsíců rozměry podložky (d x š x h): 68 x 41 x 31 cm Detský dům. [online]. [2011-2012] [cit. 2012-02-17] Dostupný z WWW: <http://www.detskydum.cz/detail/red-castle-cocoonababy-podlozka-povlak-953501/>.

Použití Novorozenecká jednotka intenzivní péče Novorozenecká jednotka intermediární péče Porodní oddělení Oddělení šestinedělí Vnitronemocniční transport

Poměrně velký objem vody vylučuje rychlé změny teploty, tělesná teplota dítěte je udržována na ustálené hodnotě. Dítě je v otevřeném prostoru klidnější, méně stresováno, má nižší a pravidelný srdečnípulz, lépe spí a rychleji přibývá. To vše přispívá ke kratší době hospitalizace a tím ke snížení nákladů. Měkká vyhřátá matrace obklopuje dítě, netlačí jej a připomíná mu tělesný kontakt s matkou, dítě je obklopeno podobně měkkce jako bylo v děloze matky. Lůžko KANMED°BABYWARMER je v porovnání s inkubátorem bezhlučné, bez elektromagnetického pole, nehrozí riziko zploštění lebky. Otevřený systém vytváří pro dítě přirozené okolní prostředí, usnadňuje veškerou obsluhu a péči, dovoluje přímý kontakt s dítětem. V porovnání s inkubátorem se lůžko snadno udržuje a čistí. Pořizovací i provozní náklady jsou významně nižší. Dítě může být kojeno, lépe prospívá a rychleji roste, čímž se výrazně zkracuje doba jeho hospitalizace. Ohřev KANMED°BABYWARMER pomáhá při moderních ošetřovatelských postupech a standar-dechpéče o novorozence, jako jsou NIDCAP nebo „KLOKANÍ PÉČE“. AMIMEDICAL. [online]. [2008-2012 ] [cit. 2012-02/17] Dostupný z WWW: <http://www.amimedical.cz/neonatologie>

All Baby Spací podložka multifunkčí podložka pro dítě i rodiče, praktická při kojení nebo krmení dítěte z lahve pomáhá zaujmout nejvhodnější polohu, aby záda matky byla namáhána co nejméně kombinace mikrokuliček a ultra měkkých materiálů zformuje podložku každému dítěti do oblíbené polohy; potah je snímatelný a pratelný vnitřní náplň: měkké kuličky z expandovaného polystyrenu Délka: 75cm Šířka: 50

Detský dům. [online]. [2011-2012] [cit. 2012-02-17] Dostupný z WWW: http://www.detskydum.cz/detail/all-baby-spaci-podlozka-824601/


Kojící polštář

Polohovací válečky

1. Zajišťuje pohodlné spaní a odpočinek pro těhotné ženy v posledních týdnech těhotenství. Je plněn kluličkamy z polyesterových vláken, které se snadno přizpůsobí vašemu tělu. 2. Poskytuje optimální polohu dítěte při kojení - slouží jako prevence proti bolesti zad u matky, zajišťuje pohodlnou pozici při ležení novorozence a ulehčuje novorozenci krmení. 3. Tento produkt zajišťuje vaše dítě proti přetáčení po krmení. Dítě se nachází v mírně nakloněné poloze.

Jednoduchý výrobek pro polohování Vašeho dítěte určený pro miminka od narození, vyvinutý ve spolupráci s odborníky z oboru neonatologie, rehabilitace a ve spolupráci s maminkami. Polohovací válečky mají široké využití. Používají se k polohování dítěte např. v porodnicích i do inkubátorů, rehabilitačních odděleních ke cvičení atd. Jsou určeny pro miminka v domácím prostředí, pro zajištění jejich bezpečnosti, pohodlí, ale zejména pro jejich zdravý růst. Polohovací válečky zajistí pro Vaše miminko bezpečnost, polohování dítěte a klidnější spánek: Bezpečnost - Polohovací válečky zamezují dítěti pohyb do polohy na bříško, kde mu hrozí vdechování oxidu uhličitého i zadušení. Spolu s polohovací podložkou zajišťují válečky bezpečnost proti zpětnému vdechnutí zvratků. Napomáhají snižovat riziko syndromu náhlého úmrtí. Polohování - Miminko by nemělo neustále ležet ve své oblíbené, a mnohdy nezdravé poloze. Pro zdravý růst je doporučeno pravidelně střídat obě strany na boku, nejlépe po kojení. Polohovací válečky tak rychle a bezpečně zajistí požadovaný úhel polohy dítěte na boku. Klidnější spánek - Po narození můžete miminko ukládat ke spánku mezi válečky, dotykem válečků dítě cítí oporu, má pocit bezpečí a klidněji spí.

Povlak je na zip. Je možné ho prát. Délka 170cm Průměr 74cm

Gustav Shop. [online]. [2010/2012] [cit. 2012-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.gustavoshop.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=4: kojici-polstar&catid=3:migawki>

Bezpečnost pro kojence. [online]. [2012-02-17]. Dostupný z WWW: <http://www.bezpecnost-pro-kojence.cz/zbozi-pro-kojence/polohovaci-valecky/>


Plaváček  

Kolébka s vodní matrací

Advertisement