Page 1

o autorce

1


Por tfolio Ewa Grela

copyright Š Ewa Grela, 2015


Spis treści o autorce

7

projekt magisterski 10-21 dom muzyka 22-27 apartamentowiec 28-35 wikliniarstwo 36-41 stolarnia 42-49 multi/art 50-55 solo studio 56-65 inwentaryzacja 66-69 o Ĺ‚ t a r z w Ve n t s p i l s 7 0 - 7 5


6


o autorce edukacja | doświadczenie zawodowe | działalność artystyczna

G

rela Ewa (ur. Międzyrzecz 1987) uzyskała stopień magr inż. arch. na Politechnice

Poznańskiej w 2012 roku. W trakcie trwania studiów magisterskich rozpoczęła równolegle studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Już od czasów wczesnej młodości próbowała połączyć obie pasje, jakimi była muzyka i plastyka. Jest trzykrotną laureatką stopnia wojewódzkiego olipiad przedmiotowych w zakresie z wiedzy o sztuce szkół gimnazjalnych. W okresie studiów stała się inicjatorką i organizatorką projektu artystycznego „Kulturyłyk”, który groamadzi, przez jedenaście edycji, studentów i absolwentów uczelni wyższych z całej Polski. Projekt ten ma na celu rozwijanie kreatywności wśród młodych ludzi, a takższe stworzenie odpowiedniego miejsca na pokazanie innym swoich wytworów artystycznych. Podczas tych spotkań łączyą się ze sobą różne dziedziny sztuki, począwszy od recytacji wierszy, poprzez piosenkę, grę na instrumentach, wystąpienia teatralne i kabaretowe, prezentację prac plastycznych, a skończywszy na autorskich filmach i półprofesjonalnych nagraniach. o autorce

7


Po zakońceniu studiów autorka kontynuuje swoją działalność artystyczną zarówno w dziedzinie architektury, jak i malarstwa, czy grafiki komputerowej. Jednym z ważniejszych, realizowanych ostatnio dokonań jest projekt i wykonanie instalacji dźwiękowo-przestrzennej, prezentowanej na Starym Rynku w Poznaniu w ramach festiwalu Inwazja Barbarzyńców (2015). Projekt ten, nazwany przez autorkę „(SIC!)” był dźwiękowym cytatem opowiadania Etgara Kereta „Requiem dla snu” z książki „Siedem dobrych lat”. Wraz ze współautorką instalacji miejskiej, Justyną Maculewicz, wyposażyły wnętrze przyczepy w przedmioty codziennego użytku, dobrane odpowiednio tak, aby tworzyły atmosferę lat 70., pod którymi zostały zostały sensory. Poprzez dotyk, nadepnięcie bądź zbliżenie się do niego, uczestnicy wystawy uruchamiali ukryte dźwięki. W prezentowanych zeszytach (1. i 2.) autorka umieściła zapis swojego dorobku artystycznego zgromadzonego podczas studiów na Politechnice Poznańskiej, a także projekty, które powstały po ich zakończeniu. Zeszyty zostały podzielone tematycznie i umieszczone pod hasłami: Architektura i Grafika, jednak pod tymi sformułowaniami kryje się znacznie więcej, jak chociażby projektowanie wnętrz, projektowanie stron internetowych, identyfikacja wizualna, czy malarstwo. Autorka w sowich pracach kieruje się przekonaniem, iż

ograniczenia działają inspirująco na wybraźnię.

E wa G r e l a

8


o autorce

9


projekt

zestawienie plansz dyplomowych Plansze zostały wydrukowane bezpośrednio na drewnianej sklejce

10


magisterski Projekt budynku mieszkalno-usługowego w Centrum Poznania ul. Mostowa 38

promotor: dr hab. inĹź. arch. Agata Bonenberg

projekt magisterski

11


12


elewacja frontowa Plansza numer jeden z cyklu sześciu plansz dyplomowych.

Działka przy ul. Mostowej 38 jest lokalizacją wymagającą nietypowych rozwiązań, przede wszystkim ze względu na słabe doświetlenie. Wytyczne oraz wnioski wynikające z analiz terenu narzuciły bardzo nieekonomiczny sposób projektowania. W zamian za to akcent miał być położony na wysoką jakość architektury i duże przestrzenie mieszkalne. Ograniczenia działają inspirująco na wyobraźnię. Cykl analiz pomógł zrozumieć kontekst miejca, jego historię, niezbędne kierunki przekształceń. W wyniku tego procesu myślowego został zaprojektowany budynek mieszkalno-usługowy, którego cechą charakterystyczną są dwupoziomowe mieszkania. Pomysł kreowania przestrzeni mieszkalnej kojarzącej się z zabudową jednorodzinną stał się główną myślą projektu.

suikinkutsu Instrumenty inspirowane japońską kulturą, zainstalowane wewnątrz kawiarni są uruchamiane jedynie podczas opadów atmosferycznych.

projekt magisterski

13


rysunki koncepcyjne idea układania boxów i duplexów jako częśći mieszkalnych budynku

analizy terenu opracowania w skali miasta analiza funkcji, schwartzplan, analiza komunikacji, analiza zieleni

14


model w trakcie powstawania

analizy terenu opracowania w skali miasta analiza hałasu projekt magisterski

15


przekrój A-A przekrój poprzeczny przez budynek zawierający opis użytych w projekcie materiałów budowlanych

widok od strony podwórza

16


Skorodowana stal jest materiałem nowoczesnym, ale jednocześnie wpisuje się w kolorystykę historycznej części miasta. Poza niezwykłym wyglądem, materiał ten jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne i nie wymaga częstej pielęgnacji. Zastosowane płyty elewacyjne z betony architektonicznego będą nadawały monumentalnego charakteru projektowanego budynku. Chronią przed hałasem i innymi wpływem nieporządanych czynników zewnętrznych. Kurtynowa szklana ściana przypomina elewacje kamienic przy ul. Wielkiej 13 i ul. Mostowej 27. Jej zadaniem jest wizualne zespolenie poszczególnych części budynku.

elewacja wschodnia

elewacja zaschodnia

projekt magisterski

17


rzut kondygnacji 1. piętro mieszkalne połączone z kondygnacją 2. poprzez dwupoziomowe mieszkania

rzut kondygnacji 2. schody wewnątrz mieszkalnych duplexów pełnią funkcję komunikacyjną, a także estetyczną.

18


rzut parteru kawiarnia, zaplecze kuchenne, dĹşwig samochodowy do prarkingu podziemnego, klatka schodowa z portierniÄ…

elewacja frontowa od stony ul. Mostowej. W parterze funkcja usługowa

projekt magisterski

19


A

trakcją projektowanej kawiarni będzie układ wodnych instrumentów. Ul. Mostowa od wieków nierozerwalnie była związana z rzeką Wartą. Dzisiaj jej główne koryto przebiega w zupełnie inny sposób, a w tej części Poznania zostawiła swój ślad jedynie w postaci zasypanego Starego Koryta Warty.

20


suikinkutsu S t a r e K o r y t o Wa r t y inspiracją dla wodnych instrumentów umieszczonych wewnątrz projektowanej kawiarni Suikinkutsu to rodzaj jaapońskiego ornamentu ogrodowego, instrumentu muzycznego. Składa się z glinianego naczynia z otworem na wieku. Krople wody spływające poprzez otwór do wnętrza uderzają o taflę wody znajdującej się w środku. Dzięki temu powstaje przyjemny dźwięczny plusk wzmocniony poprzez akustykę naczynia, przypominający dzwonek lub japoński instrument zwany koto.

schemat działania instrumentu wewnątrz budynku

Warta wyrzeźbiła tutaj swoją drogę dzięki siłom natury, dopiero ingerencja człowieka zmieniła jej bieg. Dla podkreślenia tego faktu, moja propozycja oparta jest na ekologicznym wykorzystaniu naturalnego cyklu wody- mechanizm grających isntrumentów będzie uruchamiany jedynie podczas opadów atmosferycznych.

projekt magisterski

21


dom muzyka prowadzący : dr hab. inż. arch. A. Bonenberg zajęcia: projektowanie arch. obiektów mieszkaniowych sen. 4.

triada harmoniczna geometryczna interpretacja zasad panującyh w muzyce

22


G

ra trzech przenikających się brył przypomina triadę harmoniczną, gdzie biała, czysta forma głównego korpusu jest toniką, zaskakująco ukośnie poprowadzony prostopadłościan pełni rolę subdominanty. Nad całością kompozycji góruje dominanta.

wizualizacja frontu budynku

dom muzyka

23


rzut przyziemia

model tr贸jwymiarowy model parteru

24


Ogrodowe instrumenty nadają niecodziennego charakteru przestrzeni zielonej. Dzięki sile wiatru można będzie usłyszeć delikatne dźwięki natury.

rzut pierwszej kondygnacji

przekrój przekrój A-A oraz przekrój B-B

dom muzyka

25

mechanizm autorski mechanizm blokujący


instrumenty ogrodowe zasilane siłą wiatru

26


wizualizacja widok od strony ogrodu

dom muzyka

27


„Przestrzeń wewnętrzna staje się rzeczywistością budynku” F. L. Wright

apartamentowiec ul. Robocza, Poznań

projektowanie arch. obiektów mieszkaniowych 2 sem. 5 prowadzący: dr inż. arch. E. Sipińska

28


wizualizacja widok od strony ul. Roboczej

apartamentowiec

29


projekt elewacji elewacja frontowa od ul. Roboczej, północno-wschodnia

30


lokalizacja wizualizacja przedstawiająca usytuowanie budynku projektowanego względem istniejącej zabudowy

A partamentowiec w jednej z poznańskich

dzielnic ożywia i uatrakcyjnia zastaną przestrzeń. Pomysł na luksusowe, wielopoziomowe mieszkania realizuje się w postaci płynnych, otwartych przestrzeni we wnętrzu i ma swoją kontynuację w transparentnej fasadzie.

projekt elewacji elewacja północno-zachodnia

apartamentowiec

31


rzut kondygnacji przyziemia

32


rzut kondygnacji pierwszej

przekroje powy偶ej przekr贸j A-A poni偶ej przekr贸j B-B

apartamentowiec

33


Apartamenty ul. Robocza

34


wizualizacja widok od strony ul. Roboczej

apartamentowiec

35


wikliniarstwo projektowanie arch. wiejskiej prowadzÄ…cy: mgr inĹź. arch. A. Beim sem 6.

36


wizualizacja widok z lotu ptaka

wikliniarstwo

37


zagospodarowanie terenu wariant pierwszy

G

ospodarstwo agroturystyczne zaprojektowane w miejscowości Jordanowo w województwie lubuskim, opiera się na uprawie i produkcji wikliny. Wybrany teren opracowania pozwala na ulokowanie wszsytkich niezbędnych etapów produkcji tej rośliny oraz jej obróbki, w obrębie działki. Dodatkową przestrzenią uzupełniającą funkcję agroturystyczną są pokoje gościnne oraz atrakcja w postaci warszatu do nauki wyplotu wikliny. Elementem dekoracyjnym w architekturze jest połać dachowa wyplatana ze specjalnie impregnowanej wikliny. Przygotowano trzy wersje zagospodarowania terenu, obliczono powierzchnie przeznaczone dla różnych funkcji. Następnie do szczegółowego opracowania został wybrany wariant najbardziej ekonomiczny.

38


zagospodarowanie terenu wariant drugi

wikliniarstwo

39


zagospodarowanie terenu wariant trzeci

40


zestawienie powierzchni porównanie trzech wariantów

model i detal detal montażu panela dachowego z wiklinową plecionką

wikliniarstwo

41


Stolarnia dla marki Balma

wizualizacja widok na halę przemysłowo-produkcyjną

42


proj. arch. miejsc pracy 2 p r o w a d z Ä… c y : m g r i n Ĺź . a r c h . P. Z i e r k e , s e m . 1 0

stolarnia

43


schemat komunikacji kołowej schemat przedstawiający promienie skrętu samochodów ciężarowych oraz drogi dojazdowe i miejsca parkingowe

44


schemat funkcjonalny podział funkcjonalny hali produkcyjnej oraz wydzielenie powierzchni magazynowych

stolarnia

45


wizualizacja widok na halę przemysłowo-produkcyjną

logo firmy

przekrój przez halę przemysłowo-produkcyjną i budynek administracji

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

46


spis pomieszczeń 1/

MAGAZYN WYLADUNKOWY 2/ HALA MASZYN 3/ MAGAZYN PODRECZNY 4 / P O M . D O S K L A D A N I A O D PA D O W 5 / H A L A M O N T A Z O WA 6/ WC 7/ POM. KIEROWCOW 8/ MAGAZYN GOTOWYCH PRODUKTOW 9 / M O N TA Z O S TAT E C Z N Y 1 0 / KO RY TA R Z 11/ POM. D O SUSZENIA 1 2 / P O M . D O N A T R Y S K I WA N I A 1 3 / P O M . D O B E J C O WA N I A 14/ WC 1 5 / U M Y WA L N I A 1 6 / S Z AT N IA DA M S K A 1 7 / S Z AT N IA M E S K A 1 8 / KO RY TA R Z 19/ KONTROLA WEJSCIA 20/ LACZNIK 21/ RECEPCJA 22/ HALL 23/ SKLEP/EKSPOZYCJA 24/ ZAPLECZE/MAGAZYNEK 25/ KANT YNA 26/ WC 2 7 / S K L A D O WA N I E O D P A D O W 2 8 / Z M Y WA K 29/ SPIZ ARNIA 3 0 / P O M . D O W Y D A WA N I A N A P O J O W 1 . 1 / S E K R E TA R IAT 1.2/ ARCHIWUM 1.3/ GABINET DYREKTORA 1 . 4 / G A B I N E T Z A S T. D Y R E K T O R A 1.5/ WC 1.6/ ADMINISTRACJA 1.7/ POKOJ ZRBRAN 1 . 8 / P R Z E S T R Z E N P R O J E K T O W O - B I U R O WA 1 . 9 / KO RY TA R Z 1.10/ WC

stolarnia

47


A

B

C

D

E

F

1

4

1

2

4

2

3

7

6

3

7

6

8

8

5

13

12

11

5

13

12

11

2

17

17

14

15

14

15

10

18

18

16

10

16

3

A

B

C

D

E

F

0 4

4

5

5 0

A'

rzut rzut przyziemia wraz ze schematem rozmieszczenia maszyn przemysłowych

48

B'

C'

D'

E'


G H

I

J

K

1 9

2

2

9

9

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

9

2 2

2

2

2

2

2

2

2

3

G

H

I

J

K

apartamentowiec

49


wizualizacja widok na kompleks szkolny od strony boiska

projektowanie obiektów usługowych 2 prowadzący: dr inż. arch. T. Jastrząb, sem 9

50


konglomerat sztuk: muzyki, plastyki i teatru

Szkoła multi artystyczna multi/art

51


rzut rzut przyziemia

52


rzut rzut pierwszego piętra

multi/art

53


przekr贸j przekr贸j A-A oraz B-B

model model kompleksu szkolnego wraz z boiskiem

54


schemat układ funkcjonalny pomieszczeń w projektowanym budynku

S

zkoła multi-artystyczna jest połączeniem trzech dziedzin sztuki: muzyki, plastyki i teatru. Budynek wyposażony jest w m.in. sale koncertową i kameralną salę teatralną. Jest to miejsce, gdzie różne dziedziny sztuki są dla siebie inspiracją.

MUZY K A PLAST Y K A TE ATR multi/art

55


56


projekt budynku na zgłoszenie z funkcją całorocznego mieszkania projekt autorski, 2015

solo studio

57


Solo Studio - to budynek gospodarczy (na zgłoszenie) jako dom całoroczny - idealny do miasta jako kawalerka, w góry i nad morze jako dom do wypoczynku. Zaprojektowany według potrzeb i oczekiwań ludzi - czyni go funkcjonalnym, przestronnym i ekologicznym domem. Ekologia kryje się za ogniwami produkującymi prąd i ogrzewającymi wodę. Elewacja z profili z drewna egzotycznego, duże przeszklenia i funkcjonalny układ wnętrza - to esencja designu .

58


solo studio

59


schemat otwierania i zamykania przesuwnej ramy

Dzięki przesuwnej ramie istnieje możliwość połączenia dwóch budynków, w wyniku czego można uzyskać osłonięty taras.

60


schemat schemat funkcjonalny wnętrza oraz dwa warianty ustawienia ramy

wizualizacja wizualizajca tarasu przy rozsuniętych ramach

solo studio

61


schemat schemat układu funkcjonalnego parteru budynków

62


schemat schemat układu funkcjonalnego piętra budynków

solo studio

63


64


model front budynku z widocznym projektem wnętrza

Solo studio to wyjątkowe rozwiązanie dla osób, które marzą o swoim pierwszym mieszkaniu. To odpowiednik miejskiej kawalerki w wersji de lux. Za niewielką cenę można posmakować niezależności. Projekt świetnie wpisuje się w wąskie, niewygodne działki. Swoją skalą, dwuspadowym dachem i przyjaznym materiałem na elewacji dopasuje się do każdej przestrzeni.

model elewacja szczytowa z wjazdem do garażu

solo studio

65


inwentaryzacja rysunek techniczny sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu

inwentaryz Te a t r u M u z y c z n e g o w P o z n a n i u

66


inwentaryzacja obrys podscenia

Oznaczenia na rysunku sceny:

zacja

01 korytarz / corridor 02 scena / stage 03 orkiestron / orchestra pit 04A,B kulisy / wings 05 inspicjentura / prompt corner 06A,B proscenium / proscenium 07A,B kulisy / wings 08 widownia / auditorium inwentaryzacja

67


inwentaryzacja rysunek techniczny sceny i widowni Teatru Muzycznego w Poznaniu

68


inwentaryzacja

69


zdjęcie ołtarza bocznego wykonanego wg projektu autorskiego

70


Ve n t s p i l s ( Ł o t w a )

PROJEKT OŁTARZA BOCZNEGO w k o ś c i e l e p . w. Ś w i ę t e g o K r z y ż a

projekt ołtarza detal A,B,C,D ołtarz w Ventspils

71


zdjęcie w trakcie montażu

projekt ołtarza widok frontowy i boczny

72


projekt ołtarza detal kolumny

kościół p.w. Świętego Krzyża w Ventspils

ołtarz w Ventspils

73


zdjęcie detal ołtarza

rysunki techniczne szczyt ołtarza - widok frontowy i boczny

74


rysunek techniczny detal F - gzyms i pilaster

zdjęcie dokumentujące wykonanie - szczyt ołtarza

ołtarz w Ventspils

75


czas i miejsce powstania poszczególnych projektów : 1. dyplom magisterski 2 0 1 2 , P o z n a ń , WA P P * 2. dom muzyka 2 0 0 8 , P o z n a ń , WA P P * 3. apartamentowiec 2 0 0 8 , P o z n a ń , WA P P * 4. wikliniarstwo 2 0 0 9 , P o z n a ń , WA P P * 5. stolarnia 2 0 1 1 , P o z n a ń , WA P P * 6. multi/art P o z n a ń , WA P P * 7. solo studio 2015, Poznań - Białystok 8 . i n w e n t a r y z a c j a Te a t r u M u z y c z n e g o w P o z n a n i u 2014, Poznań 9 . o ł t a r z w Ve n t s p i l s ( Ł o t w a ) 2 0 1 2 , Ve n t s p i l s , P o z n a ń

* WA P P - W y d z i a ł A r c h i t e k t u r y P o l i t e c h n i k i P o z n a ń s k i e j


fot. E. Grela


kontakt: Ewa Grela grela.ewa@gmail.com 607949366

opracowanie graficzne, skład: E. Grela Š 2015


opracowanie graficzne, skład: E. Grela Š 2015

Portfolio zeszyt 1.  

Ewa Grela

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you